Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Srpen 2020

1.–5. srpen


1. srpna 1830 -se narodil český malíř Jaroslav Čermák. Patří ke generaci českých malířů - realistů, kteří se v polovině 19. století snažili navázat kontakty s pokrokovým uměním v západních zemích. Vedle řady historických kompozic z národních dějin a z bojů Černohorců za svobodu, jimiž ve své době získal mezinárodní úspěch, vytvořil realistické maríny (obor krajinářství, zabývající se malbou moře a námořních výjevů) z Roscoffu a interiéry selských jizeb z Bretaně a Dalmácie. – Zemřel 23. 4. 1878.
http://partahaku.blog.cz

1. srpna 1870 - se narodil český sochař Ladislav Jan Šaloun, jeden z nejvýraznějších představitelů českého secesního sochařství. – Zemřel 18. 10. 1946.
Malá československá encyklopedie, sv. 6

1. srpna 1930 - se v Orlové narodil český zoolog a ichtyolog působící v Kanadě Eugen Balon. Zabývá se studiem ontogenetického vývoje ryb.
Český biografický slovník XX. století

1. srpna 1990 - v Pardubicích zemřel český botanik Silvestr Prát. Jeho vědecká činnost byla zaměřena především na fyziologii řas a sinic, zabýval se rostlinnou výživou a studiem vlivu záření na rostliny. Byl nejen vynikajícím vědcem světového formátu, ale i znamenitým pedagogem, plodným autorem více než 300 publikací. – Narodil se 1. 12. 1895.
www.libri.cz

2. srpna 1850 - se v Malíně u Kutné Hory narodil český spisovatel a historik Josef Lacina, autor historických prací. Uspořádal slánský archiv. Autor veseloher, historických povídek, básní, novel, črt ze Slánska a pamětí města Slaného. Beletristické práce publikoval pod pseudonymem Kolda Malínský. – Zemřel 21. 6. 1908.
www.infoslany.cz

2. srpna 1910 - se v Praze narodil český elektrotechnik Jaroslav Chládek. Zabýval se teorií a konstrukcí elektrických strojů, zejména transformátorů a stejnosměrných strojů. – Zemřel 2. 1. 1983.
Český biografický slovník XX. století

2. srpna 1930 - se v Rakově u Milevska narodil český pedagog a spisovatel Karel Kálal. Po roce 1918 pomáhal organizovat odbory školství na Slovensku a pak byl ředitelem obchodní akademie v Banské Bystrici. Z Moravy dojížděl často na Slovensko a začal se angažovat v česko-slovenských hlavně kulturních vztazích svým dílem, články v tisku, psaním odborných prací. – Zemřel 4. 8. 1930.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

2. srpna 1940 - se v Praze narodil český ekonomický geograf Martin Hampl. Zabývá se teorií geografie, regionalizací a geografií osídlení.
Český biografický slovník XX. století

2. srpna 1950 - se v Písku narodil český klasický archeolog Jan Bažant. Je autorem publikací z oboru.
Kdo je kdo v České republice na přelomu století

2. srpna 1970 - v Ostravě zemřel český mineralog a geochemik Jaroslav Kokta. Věnoval se strukturní a chemické krystalografii a petrologii. – Narodil se 29. 4. 1904.
Český biografický slovník XX. století

3. srpna 1680 - v Praze zemřel český katolický duchovní, dějepisec a spisovatel Tomáš Pešina z Čechorodu, pokračovatel Bohuslava Balbína. Po vzoru svého staršího druha Balbína se začal zabývat historií a roku 1663 vydal dílo označené jako Moravopis, a to v českém jazyce. – Narodil se 19. 12. 1629.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

3. srpna 1880 - se v Praze narodil český akademický malíř, spisovatel a publicista Karel Rélink. Působil jako knižní ilustrátor v Čechách i v zahraničí (několik let pobýval v Paříži). Za první světové války sloužil v rakousko-uherské armádě jako plukovní malíř. – Zemřel v roce 1945.
http://cs.metapedia.org/wiki/

3. srpna 1900 - se v Dana (Indiana) narodil americký reportér Ernest Taylor Pyle, známý pod jménem Ernie Pyle. Byl jedním z neslavnějších a nejlepších válečných korespondentů 2. světové války. V dubnu 1945, těsně před koncem 2. světové války, byl u Okinawy zasažen střelou z kulometu do hlavy. – Zemřel 18. 4. 1945.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

3. srpna 1920 - se v Praze narodil český spisovatel, novinář, publicista a překladatel Vítězslav Kocourek. Za svou činnost v období konce 60. let měl pro následujících 20 let zákaz publikovat. Pracoval jako korektor. Nejvýznamnější část jeho díla tvoří tvorba pro děti a mládež. – Zemřel 30. 12. 1995.
Český biografický slovník XX. století

3. srpna 1920 - se v Hradci Králové narodil český dirigent Václav Jiráček. Vynikl zvláště jako interpret děl 20. století. – Zemřel 24. 11. 1966.
Český biografický slovník XX. století

3. srpna 1920 - se v Oxfordu narodila anglická prozaička Phyllis Dorothy Jamesová, vlastním jménem P. D. White. Od roku 1962 publikovala detektivní romány s detektivem Adamem Daglieshem, od roku 1979 se věnuje pouze literární rozhlasové a televizní publicistice. – Zemřela 27. 11. 2014.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

P. D. Jamesová:
„Nemůžeme se přinutit někoho milovat jen proto, že si to přejeme.”

3. srpna 1940 - vznikla ve Velké Británii 311. československá bombardovací peruť. Její příslušníci byli prvními československými vojáky RAF.
Rok do kapsy

4. srpna 1890 - se v Chrudimi narodil český dramatik, divadelní herec, režisér a dramaturg Jiří Balda. Mimo jiné byl mimořádně plodným autorem lidových veseloher a zpěvoher. Ve 30. letech minulého století patřil k nejvyhledávanějším operetním libretistům. – Zemřel 8. 3. 1968.
Český biografický slovník XX. století

5. srpna 1850 - na zámku Miromesnil se roku 1850 narodil francouzský spisovatel Guy de Maupassant. Od roku 1882 se plně věnoval literatuře. Hrdinové jeho příběhů jsou stejně tak venkované, měšťané a aristokraté jako deklasované živly nebo prostitutky. K nejčastějším tématům patří láska, příroda a sport, život na venkově i v městském prostředí, ale často také strach, hrůza a šílenství. – Zemřel 6. 7. 1893.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

G. de Maupassant:
„Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil?”
„Život by se naplnil krásnými příhodami, kdybychom se mohli spolehnout na naprostou mlčenlivost lidí.”

5. srpna 1910 - se v Lulea narodil švédský básník a literární kritik Erik Lindegren. Je asi nejvýznamnějším švédským lyrikem 40. let. Důležitým přínosem pro švédskou literaturu jsou také jeho operní libreta a překlady. – Zemřel 31. 5. 1968.
Slovník severských spisovatelů

5. srpna 1930 - se v Ľubiši u Humenného narodil slovenský ekonom, československý politik a první prezident samostatné Slovenské republiky Michal Kováč.
www.libri.cz

5. srpna 1930 - se narodil americký astronaut Neil Armstrong. Jako první člověk stanul v rámci letu Apolla 11 na Měsíci.
Rok do kapsy

5. srpna 1960 - v Mukařově zemřel český filmový herec Theodor Pištěk starší. Hrál ve více jak 200 filmech, zpočátku romantické hrdiny, později především bodré typy tatíků, často v partnerském vztahu s A. Nedošínskou. – Narodil se 13. 6. 1895.
Český biografický slovník XX. století

 

6.–10. srpen


6. srpna 1920 - ve Vídni zemřel český hudební skladatel a houslista Antonín Vranický (Anton Wranicky). Patřil k předním drobným hudebním skladatelům vrcholného a pozdního klasicismu v Čechách, jejichž hudba je pro svoji lehkou malebnost interpretována doposud. – Narodil se 13. 6. 1761.
www.libri.cz

6. srpna 1900 - se v Praskolesích u Hořovic narodil český novinář, literární kritik, překladatel a prozaik Jiří Weil. – Zemřel 13. 12. 1959
kalendárium Prosinec 2019

6. srpna 1990 - v Sofii zemřel bulharský básník, prozaik, malíř a překladatel Ivan Davidkov. Jeho bohatá literární činnost začala bezprostředně po válce tvorbou pro děti a poté poezií pro dospělé psanou v duchu budovatelského optimismu. Od konce 60. let psal paralelně s poezií novely a romány. K jejich ústředním námětům patří zejména bulharská krajina pustošená lhostejnou lidskou nešetrností. – Narodil se 9. 3. 1926.
Slovník balkánských spisovatelů

Kdy bude ráno, řekni mi?
A který skřivan nám je vzkřísí?
Teď pod lampami nočními
můry jak vločky zavíří si.

Lepkavé husté ticho mě
prorůstá jako lišejníky
a já jdu městem v modré tmě
po hřbetech stromů, přes trávníky.

Jak tulák mlčky natahuju
Svou ruku k noci v temném čaru
a ona do dlaně mi klade
jitřenku
místo milodaru.
I. Davidkov: ze sbírky Můj pomíjivý obraz

7. srpna 1800 - se v Bavorově narodil český kritik, básník, libretista a národní buditel Josef Krasoslav Chmelenský. Byl ctitelem Jungmanna a blízkým přítelem Čelakovského, především však literárním, divadelním i hudebním kritikem, básníkem, propagátorem a tvůrcem společenského zpěvu. Ten měl podle něj nezastupitelnou úlohu při národním probuzení. Sám byl autorem řady písní, z nichž některé i zlidověly. – Zemřel 2. 1. 1839.
www.libri.cz

8. srpna 1820 - se v Černínách u Zbraslavic narodil český mechanik a mecenáš Josef Kaunický, zakladatel přírodopisného muzea v Čáslavi. – Zemřel 22. 12. 1908.
Kalendář historický národa českého

8. srpna 1930 - se v Plzni narodil český elektrotechnik Daniel Mayer. Zabývá se teoretickou elektrotechnikou, zejména teorií obvodů a historií elektrotechniky.
Český biografický slovník XX. století

9. srpna 1890 - v Růžově u Ledenic se roku 1890 narodil český jazykovědec František Jílek, rozený František Oberpfalcer. Jílek, rodné jméno otcovy matky úředně přijal v roce 1946. Zabýval se obecnou jazykovědou, českou historickou mluvnicí, především pak analýzou nespisovné češtiny – obecné mluvy současnosti i minulosti. – Zemřel 6. 3. 1973.
Český biografický slovník XX. století

9. srpna 1910 - se v Zutphenu narodil nizozemský spisovatel a orientalista Robert Hans van Gulik. – Zemřel 24. 9. 1967.
kalendárium Září 2017

9. srpna 1920 - se v Heidelberku narodil německý spisovatel Willi Heinrich. V období 2. světové války byl dvakrát raněn. Ve svém díle se vrací k prožitkům z východní fronty a příběhům navrátilců. – Zemřel 12. 7. 2005
Slovník spisovatelů německého jazyka

10. srpna 1900 - se v Nových Benátkách (Benátky nad Jizerou) narodil český prozaik, publicista a překladatel Arnošt Vaněček. Jeho prozaické dílo se vyznačuje rysy romantické poetiky a je namířeno proti životnímu pragmatismu. Vedle této linie psal i reportážní beletrizované dějiny průmyslového podniku a cestopisné črty. – Zemřel 28. 9. 1983.
Český biografický slovník XX. století

10. srpna 1930 - se v Hodoníně narodil český ekonom, prognostik a politik Valtr Komárek. – Zemřel 16. 5. 2013.
http://cs.wikiquote.org/wiki/

10. srpna 1930 - se v hrabství Durham narodil anglický prozaik žijící v Itálii, kde působil jako lektor angličtiny, Barry Unsworth. Je autorem románů s historickou tématikou. – Zemřel 4. 6. 2012.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

B. Unsworth:
„Není možné si představit horší zrady než použít lásky člověka proti němu samotnému.”

 

11.–15. srpen

 

11. srpna 1930 - se v Praze narodila česká dramaturgyně a scénáristka Jarmila Turnovská. Od roku 1954 působila v České televizi Praha ve vysílání pro děti a mládež, kde se zaměřovala zejména na dramaturgii seriálů, pohádek a televizních her. – Zemřela 28. 2. 2010.
Český biografický slovník XX. století
www.csfd.cz


11. srpna 1950 - se v Praze narodila česká historička Ivana Čornejová, manželka Petra Čorneje. Zabývá se staršími českými dějinami a historií Karlovy university.
Český biografický slovník XX. století

11. srpna 2000 - v Praze zemřel český spisovatel, básník a překladatel Vlastimil Maršíček. V 70. a 80. letech se věnoval publicistické a překladatelské práci ve svobodném povolání. Autor veršů pro děti a poezie i prózy pro dospělé. Přispěl do řady sborníků a almanachů, četné antologie rovněž redigoval nebo spoluredigoval. Překládal z bulharštiny, francouzštiny, řečtiny, slovenštiny, španělštiny a švédštiny. – Narodil se 14. 11. 1923.
www.obecprekladatelu.cz

12. srpna 1880 - se ve West Cliffu narodila anglická prozaička Radclyffe Hallová, vlastním jménem Marguerite Radclyffee-Hall. Většina jejích románů je jemnou kritikou omezenosti anglické společnosti. – Zemřela 11. 10. 1943.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

12. srpna 1900 - se v Courbevoie narodil francouzský prozaik, básník a umělecký kritik Georges Limbour. Studoval filozofii, měl blízko k surrealistům, v roce 1930 se s nimi však rozešel. – Zemřel 19. 5. 1970.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

12. srpna 1970 - v Praze zemřel český architekt Václav Dašek. Byl autorem řady knih a učebnic zabývajících se dynamikou a statikou rámových konstrukcí, které publikoval v letech 1930–66. Ke své práci používal tehdy dostupnou výpočetní techniku, která odváděla projektanty od klasických grafických metod a měla za následek zanedbávání konstrukčních detailů. – Narodil se 18. 2. 1887.
www.libri.cz

13. srpna 1890 - se v Praze narodil český lékař, dermatolog Karel Hübschmann, jeden ze zakladatelů moderního českého kožního lékařství. Zabýval se především výzkumem, léčbou a prevencí pohlavních chorob. Významné jsou jeho práce z oblasti serologie a imunologie syfilidy i kožní tuberkulózy. Zavedl řadu nových léčebných postupů. – Zemřel 22. 8. 1981.
Český biografický slovník XX. století

13. srpna 1940 - byla zahájena letecká bitva o Británii. Německo si tak chtělo zajistit vzdušnou převahu nad Anglií.
Rok do kapsy

14. srpna 1860 - se v South Sields narodil ilustrátor, spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí Ernest Thompson Seton. – Zemřel 23. 10. 1946.
kalendárium Říjen 2016

14. srpna 1930 - se v Sokolnici narodil český fyzický geograf-geomorfolog Jaromír Demek. Zabývá se vývojem svahů v různých klimatických a strukturních podmínkách, periglaciální geomorfologií, geomorfologickým mapováním, tvorbou a ochranou krajiny a životního prostředí, teorií geografie a regionální geografií. – Zemřel 5. 2. 2017.
Český biografický slovník XX. století

14. srpna  1950 - se v Brně narodila česká spisovatelka, autorka knih pro děti i dospělé Věra Řeháčková. Ve své tvorbě pro dospělé určené převážně ženám řeší problémy svých hrdinek v obtížných životních situacích.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, sv. 2.: Čeští spisovatelé
http://cs.wikipedia.org/wiki/


14. srpna 1950 - v Praze zemřel český technik Jaroslav Hýbl. Zabýval se hydraulikou, termomechanikou, vodními motory a strojním chlazením. – Narodil se 21. 4. 1882.
Český biografický slovník XX. století

15. srpna 1850 - se v Koetsal narodila francouzská prozaička Gyp, vlastním jménem Sibylle Gabrielle Marie-Antoinette de Riquetti de Mirabeau, provdaná hraběnka de Martel de Janville, autorka sentimentálních, dílem i kritických románů a povídek z mondénní společnosti. – Zemřela 29. 6. 1932.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

15. srpna 1920 - se v Číčenicích narodil český lékař, mikrobiolog a imunolog Ctirad John. Zabývá se zejména imunologií brucelózy, teoretickými základy adjuvantní imunizace, topografií tvorby protilátek a imunomodulátory. – Zemřel 12. 10. 2018.
Český biografický slovník XX. století

15. srpna 1920 - se v Dolných Plachtincích narodil významný filmový a divadelní slovenský herec Ctibor Filčík. Vytvořil řadu nezapomenutelných postav, patřil mezi nejvýznamnější osobnosti slovenského divadelního i filmového umění. – Zemřel 21. 11. 1986.
www.csfd.cz

15. srpna 1950 - při nevyjasněné automobilové nehodě zemřel u Hamru na Jezeře Antonín Sochor. Své dětství prožil na Teplicku. Po obsazení Československa Hitlerem odešel přes Polsko do Svobodovy armády. Mimo jiné se se svými vojáky aktivně zúčastnil osvobozování Kyjeva. Po válce zastával významné funkce v Československé armádě. – Narodil se 16. 7. 1914.
P. Koukal: Život vzala Antonínu Sochorovi zinscenovaná dopravní nehoda; Deník Směr, č. 187 z 12. 8. 2000, s. 4


16.–20. srpen

 

16. srpna 1860 - se v Montevideo narodil francouzský básník Jules Laforgue. – Zemřel 20. 8. 1887.
kalendárium Srpen 2017

16. srpna 1870 - se v Novém Městě na Moravě narodil český spisovatel, překladatel a lékař Jan Karník, vlastním jménem Josef Svítil. Do literatury vstoupil jako básník, je však i autorem prózy. Překládal hlavně z polštiny. – Zemřel 27. 12. 1958.
http://medicop.nmnm.cz/
Kalendář historický národa českého

16. srpna 1900 - ve francouzském Neuvilly zemřel portugalský spisovatel Eca de Queiroz, vlastním jménem José Maria Eca de Queirós. Patří k předním prozaikům 70. let 19. století. Jeho rozsáhlá tvorba je poznamenána do jisté míry vlivem jeho úzkého kontaktu s evropskou kulturou, neustálým estetickým hledáním, které ho vedlo k častému přepisování a opravám. – Narodil se 25. 11. 1845.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

16. srpna 1920 - se v německém Andernachu narodil americký básník a spisovatel Charles Bukowski. Proslavil se nekonvenčními autobiografickými prózami a vulgárním stylem. Vzhledem ke svému stylu bývá často přiřazován ke spisovatelům poněkud vágní skupiny beat generation. Osobně se však tomuto zařazení vždy velmi silně bránil. – Zemřel 9. 3. 1994.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

CH. Bukowski:
„Život je někdy dobrej, ale občas pro to musíte něco udělat.”

16. srpna 1930 - se v Mytholmroydu narodil anglický básník Ted Hughes. – Zemřel 28. 10. 1998.
kalendárium Říjen 2018

17. srpna 1880 - se v Hrabyni narodil český národohospodář, filosof, právník a politik Karel Engliš, zastánce politiky měnové stabilizace, odpůrce Rašínovy politiky měnové deflace. V roce 1927 prosadil rozpočtovou a daňovou reformu a v roce 1934 devalvaci české koruny. V roce 1952 byl vypovězen z Prahy, uchýlil se do rodné Hrabyně. - Zemřel 13. 6. 1961.
Český biografický slovník XX. století

17. srpna 1870 - se v Tuřanech u Brna narodil československý generál Ludvík Krejčí. S jeho osobností jsou spojeny především tragické události kolem Mnichova, kdy se jako náčelník hlavního štábu československé armády - ačkoliv sám chtěl bojovat - musel podřídit vrchnímu veliteli armády prezidentu Benešovi a kapitulovat před diktátem velmocí. – Zemřel 9. 2. 1972.
www.libri.cz

17. srpna 1980 - v New Orleansu (Louisiana) zemřela americká novinářka a spisovatelka Gwen Bristowová, provdaná Manningová. – Narodila se 16. 9. 1903.
http://en.wikipedia.org/wiki/

18. srpna 1750 - se v Legnago narodil italský hudební skladatel, pedagog a dirigent Antonio Salieri. Ve své době patřil mezi nejznámější a nejvýznamnější hudebníky. – Zemřel 7. 5. 1825.
http://classical.webnode.cz/

18. srpna 1830 - se v Laxenburgu narodil rakouský císař, český a uherský král František Josef I. Až do své smrti bránil další federalizace říše, dodržoval ústavu a vyrovnání. V roce 60. výročí císařova nástupu na trůn došlo k anexi Bosny a Hercegoviny, která vyvolala mezinárodní krizi. Šest let na to vypukla první světová válka. – Zemřel 21. 11. 1916.
www.panovnici.cz

František Josef I.:
„Je mi vždy ctí, mohu-li skutkem dosvědčit svou víru a naději v toho, skrze nějž králové vládnou.”

18. srpna 1850 - v Paříži zemřel francouzský spisovatel Honoré de Balzac. – Narodil se 20. 5. 1799.
kalendárium Květen 2019

18. srpna 1970 - v Praze zemřel český jazykovědec, fonetik Bohuslav Hála. Při studiích na FF UK se stal prvním posluchačem a záhy spolupracovníkem prof. J. Chlumského v oboru experimentální fonetiky. – Narodil se 10. 1. 1894.
Český biografický slovník XX. století

19. srpna 1580 - v severoitalském městě Vicenza zemřel renesanční architekt Andrea Palladio, vlastním jménem Andrea di Pietro della Gondola. V roce 1556 byl jedním ze zakladatelů Accademia Olimpica ve Vicenze, pro niž navrhl proslulé divadlo. Pracoval pak zejména pro benátskou aristokracii ve Vicenze a jejím venkovském okolí. – Narodil se 30. 11. 1508.
Slovník italských spisovatelů

19. srpna 1858 - se v Klages narodil český hornický novinář Tomáš Kaše. Původně horník, do severních Čech přišel z Kladenska. Snažil se pozvednout vzdělanost horníků. Byl jedním ze zakladatelů Čtenářské besedy a stal se redaktorem několika hornických časopisů. Sám se pokoušel i o drobné prózy. – Zemřel roku 1910 v teplické nemocnici.
P. Koukal: Hornický novinář Tomáš Kaše; Duchcovské noviny, roč. 14, č. 12, s. 28

19. srpna 1930 - se v New Yorku narodil irsko-americký učitel a spisovatel Frank McCourth, který za své vzpomínky na drsné mládí prožité v Irsku získal Pulitzerovu cenu. Když mu byly čtyři roky, vrátil se s rodiči do Irska. Do USA se vrátil sám ve svých 19 letech. – Zemřel 19. 7. 2009.
http://aktualne.centrum.cz/

20. srpna 1890 - se v Providence narodil islandský spisovatel H. P. Lovecraft. – Zemřel 15. 3. 1937.
kalendárium Březen 2007

 

21.–25. srpen

 

21. srpna 1930 - se v Humpolci narodil český malíř a grafik Milan Med. Vedle tvorby krajinářské a portrétní se zaměřil především na výtvarné zachycení sportovních výkonů. Pozoruhodná jsou i jeho pastelová zátiší a práce z oboru užité grafiky.
Český biografický slovník XX. století

22. srpna 1570 - se v Madridu narodil moravský šlechtic, kardinál a biskup olomoucký František z Dietrichštejna. Byl nejvýznamnějším představitelem a vykonavatelem protireformační politiky na Moravě před i po stavovském povstání 1618–20. – Zemřel 19. 9. 1936.
www.libri.cz

22. srpna 1850 - v Oberdöblingu u Vídně zemřel rakouský básník Nikolaus Lenau, vlastním jménem Nikolaus Franz Niembsch von Strehlenau. V roce 1832 emigroval do USA, brzy se však zklamán vrátil. Byl svérázným básníkem éry pozdního romantismu, navazujícím v mnohém na poezii hnutí Sturm und Drang. – Narodil se 13. 8. 1802.
Slovník spisovatelů německého jazyka

Listuji v knize, najednou
mi zvadlá růže vypadne.
Kdo mi ji utrh a kde jsou
ty ruce záhadné?

Vzpomínka ve tmách uvadá,
můj osud visí na vlásku -
zmizím a se mnou záhada,
co jsem měl za lásku.
N. Lenau: Zvadlá růže

22. srpna 1920 - se ve Waukeganu (Illinois) narodil spisovatel Ray Bradbury. Je považován za jednoho z největších mistrů povídky a má miliony obdivovatelů po celém světě, a to nejen mezi příznivci SF. – Zemřel 5. 6. 2012.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

R. Bradbury:
„Naprostá dokonalost vede k totální prázdnotě.”
„Literatura se musí vyrovnat své době - nebo je navždy ztracena.”

22. srpna 1930 - se v Baťovo na Podkarpatské Rusi narodil český filosof Jiří Gabriel. Zabývá se především dějinami novodobé české filosofie. Zvláštní pozornost věnuje dílu J. Tvrdého a L. Fischera. Ve svém filosofickém myšlení se pokouší o syntézu prvků marxistické filosofie s tradicí českého kritického realismu.
Český biografický slovník XX. století

22. srpna 1930 - se v Praze narodil český historik Jan Křen. V 60. letech patřil k čelným představitelům progresivního, antidogmatického směru v historiografii nejnovějších československých dějin a výrazně se angažoval v reformním hnutí let 1968–69. Ve své vědecké práci se zaměřuje na české dějiny 19. a 20. století a na dějiny česko-německých vztahů. – Zemřel 7. 4. 2020.
Český biografický slovník XX. století

22. srpna 1950 - se v Povážské Bystrici narodil slovenský prozaik a publicista Peter Holka. Ve svém díle se věnoval sondám do vztahů mezi mužem a ženou či otázce smyslu lidského života.
Slovník slovenských spisovatelů

23. srpna 1880 - se v Novém Dvoře u Pavlova narodil český geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš. Před 1. světovou válkou podnikl několik výzkumných cest: na Balkán, do Indonésie, Západní Indie, Austrálie, USA a Mexika. V letech 1920–23 působil jako český generální konzul v Sydney. Na svých cestách se zaměřoval na geomorfologická studia, přičemž zvláštní pozornost věnoval krasovým jevům. – Zemřel 11. 4. 1928.
Český biografický slovník XX. století

23. srpna 1880 - se v Slobodskoje u Vjatky narodil ruský spisovatel a moderní pohádkář 20. století Alexandr Grin, vlastním jménem Alexandr Griněvskij. Profesionálně publikoval od roku 1912. V porevolučním období psal v romantickém stylu. Byl jak novodobým pohádkářem 20. století tak tvůrcem umělecky osobitě přetvářejícím vnitřní rozpory reality. – Zemřel 8. 7. 1932.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

23. srpna 1920 - se ve Frýdlantu nad Ostravicí narodil český etnograf, fotograf, kameraman, režisér a filmový teoretik Ludvík Baran. Vystavoval v Československu i v zahraničí. Je spoluautorem knih o lidové kultuře, které doplňuje svými fotografiemi. – Zemřel 13. 3. 2011.
Český biografický slovník XX. století

23. srpna 1960 - v New Yorku zemřel americký textař Oscar Hammerstein II. Napsal libreta a písňové texty pro řadu muzikálů, v nichž spolupracoval se známými skladateli jako R. Friml či R. Rodgers a jiní. – Narodil se 12. 7. 1895.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

24. srpna 1290 - před zámkem Hluboká byl sťat Záviš z Falkenštejna. Patřil mezi nejvýznamnější představitele krumlovské větve českého šlechtického rodu Vítkovců, kteří vlastnili značnou část jižních Čech. Toto se nelíbilo českému králi Přemyslu Otakaru II., který uprostřed jejich panství založil město České Budějovice a klášter Zlatá Koruna. Právě Záviš se postavil do čela odbojné šlechty. Po smrti Přemysla Otakara II. pojal za manželku vdovu Kunhutu a stal se vychovatelem budoucího českého krále Václava II. Později byl nařčen z toho, že usiluje o uchvácení královského trůnu a popraven. – Narodil se kolem roku 1250.
www.encyklopedie.ckrumlov.cz

24. srpna 1910 - se v Praze narodil český zoolog Jaroslav Lang. Zabýval se studiem různých problémů zoologie, zvláště mnohonožkami, didaktikou zoologie a biologie. – Zemřel 10. 4. 1972.
Český biografický slovník XX. století

24. srpna 1970 - v Tallinu zemřel estonský prozaik Rudolf Sirge. Byl novinářským redaktorem, pouze literární tvorbou se zabýval od roku 1957. Ve svých dílech často líčí klíčové momenty z historie estonské vesnice. – Narodil se 30. 12. 1904.
Slovník pobaltských spisovatelů

24. srpna 1990 - v New Yorku zemřel ruský novinář a prozaik Sergej Dovlatov. Je mistrem krátké lakonické povídky, v níž zdařile využívá zámlk a podtextů inspirovaných ruskými klasiky. – Narodil se 3. 9. 1941.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

25. srpna 1530 - se narodil Ivan IV. Vasiljevič Hrozný, veliký kníže moskevský, od roku 1533 kníže veškeré Rusi a od roku 1547 první ruský car. – Zemřel 18. 3. 1584.
Malá československá encyklopedie, sv. 3

25. srpna 1900 - se v ruské Poltavě narodil francouzský dramatik a básník Georges Neveux. V počátcích své tvorby píše surrealistické básně a později též dramata, ve kterých hrají důležitou úlohu snové obrazy. V pozdějších dílech zpracovává téma absurdnosti života. Byl také autorem mnoha adaptací a děl jiných autorů, zejména Shakespeara. – Zemřel 27. 8. 1983.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

25. srpna 1900 - ve Výmaru zemřel německý filozof Friedrich Nietzsche, představitel iracionalistické linie poklasické buržoazní filozofie 19. století, stoupenec extrémního subjektivismu a voluntarismu. – Narodil se 15. 10. 1844.
Slovník spisovatelů německého jazyka

F. Nietzsche
„Je těžké žít s lidmi, je totiž tak těžké mlčet. A zvláště pro toho, kdo rád mluví.”
„V lásce je vždy něco ze šílenství. Avšak stejně tak v šílenství je vždycky něco z rozumu.”
„Cudnost u některých je ctností, ale u mnohých takřka neřestí.”

25. srpna 1930 - se v Praze narodila česká herečka, divadelní pedagožka a spisovatelka Jarmila Cmíralová. Od roku 1945 působila v různých pražských divadlech. V roce 1950 přišla do Hradce Králové, kde působila jako herečka, asistentka režie a hlasová poradkyně, spolupracovala též s rozhlasem. Její literární tvorbu tvoří převážně povídky. – Zemřel 21. 12. 2007
www.knihovnahk.cz

25. srpna 1930 - se ve skotském Edinburghu narodil herec Sean Thomas Connery. Jeho kariéra coby herce začínala napřed v divadle, pak v několika televizních rolích a i menších filmových rolích, dokud se neobjevil v dnes již legendární a vůbec první bondovce Dr. NO. V roce 1987 sklidil Zlatý Globus a Oscara za film Neúplatní. V roce 1999 byl povýšen britskou královnou do šlechtického stavu a má právo používat titul Sir.
www.csfd.cz

25. srpna 1840 - v Düsseldorfu zemřel německý básník, prozaik a dramatik Karl Leberecht Immermann. Sám sebe považoval za epigona klasiky a romantiky a stál u zrodu německého realistického románu 19. století. – Narodil se 24. 4. 1796.
Slovník spisovatelů německého jazyka

 

26.–31. srpen

 

26. srpna 1740 - se narodil francouzský vynálezce Michel-Joseph de Montgolfier. Spolu s bratrem 5. června 1873 poprvé veřejně předvedli výstup látkového balónu o průměru 33 m, naplněného teplým vzduchem (uletěl téměř 2 000 metrů). – Zemřel 26. 6. 1810.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, sv. 3

26. srpna 1880 - se v Římě narodil francouzský básník, prozaik, kritik a dramatik Guillaume Apollinaire. – Zemřel 9. 11. 1918.
kalendárium Listopad 2018

27. srpna 1770 - se ve Stuttgartu narodil největší představitel německé klasické filozofie Wilhelm Friedrich Georg Hegel, filozof neosobního absolutna, které se poznává prostřednictvím člověka v umění, náboženství a advekátně ve filozofii. – Zemřel 14. 11. 1831.
Slovník spisovatelů německého jazyka

W. F. G. Hegel:
„Člověk není nic jiného, než řada jeho činů.”
„Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby promlouvalo k smyslům člověka.”

27. srpna 1890 - se narodil americký fotograf a malíř Man Ray, nekonvenční stoupenec dadaismu a surrealismu. Prohlašoval, že nefotografuje přírodu, ale svou vlastní fantazii. – Zemřel 18. 11. 1976.
Rok do kapsy

27. srpna 1910 - se narodila albánská římskokatolická misionářka Matka Tereza, vlastním jménem Agnes Gonxha Bojaxhiuová. Působila zejména v indické Kalkatě. Roku 1950 založila řád milosrdenství, který v 60. a 80. letech rozšířil svou působnost do celého světa. Zasvětila život péči o chudé, opuštěné a sirotky. V roce 1979 jí byla udělena Nobelova cena míru. – Zemřela 5. 9. 1997.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, sv. 3

27. srpna 1930 - se v Menfó narodila maďarská prozaička Erzsébet Galgócziová. Vystudovala filmovou fakultu a mnoho svých prací napsala nejprve formou filmových scénářů, které později beletrizovala. Tematicky se zaměřila na venkovský život. Je také autorkou reportáží, ty však směly být publikovány až pro roce 1989. – Zemřela 20. 5. 1989.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

27. srpna 1950 - v Turíně zemřel italský básník, prozaik, kritik a překladatel Cesare Pavese. Spolu s Vittorinim se dělí o zásluhu, že uvedl do Itálie moderní americkou literaturu a to jednak jako překladatel, jednak jako literární historik. V poezii je básníkem rodného kraje i trýzně osamělosti, rozčarování a nenaplnění. Jeho próza trvale ovlivnila vývoj moderní italské beletrie. – Narodil se 9. 9. 1908.
Slovník italských spisovatelů

C. Pavese:
„Žena, která není hloupá, potká dříve nebo později trosku a pokusí se ji zachránit. Někdy se jí to podaří. Ale žena, která je hloupá, potká dříve nebo později zdravého muže a udělá z něj trosku. Podaří se jí to vždycky.”

28. srpna 1980 - v Lublani zemřel slovinský prozaik Beno Zupančič. Ve své tvorbě se jako jeden z prvních vypravil na dosud neprozkoumaný terén poválečné skutečnosti, pozornost v ní soustředil na člověka v mezní situaci. Napsal i několik působivých knížek pro děti. – Narodil se 22. 3. 1925.
Slovník balkánských spisovatelů

29. srpna 1930 - se v Praze narodil český literární historik, slavista a komparatista Antonín Měšťan. Zvláštní pozornost věnoval české literatuře 19. a 20. století a usiloval o její ucelený koncepční přehled, doceňující význam českých národních kulturních tradic. Zabýval se též některými problémy slovanské lingvistiky. – Zemřel 30. 5. 2004.
Český biografický slovník XX. století
www.slovnikceskeliteratury.cz


29. srpna 1930 - se narodil francouzský prozaik Alain Prévost. Ve své próze se většinou zabývá válečnou tématikou, jak 2. světovou válkou tak válkou alžírskou. Psal též pohádky a romány pro děti. – Zemřel v roce 1971.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. srpna 1990 - v Praze zemřela česká sochařka Hana Wichterlová, která patřila mezi nejvýznamnější sochaře české meziválečné avantgardy. – Narodila se 2. 3. 1903.
www.libri.cz

30. srpna 1310 - se Jan Lucemburský oženil s dědičkou českého království, Eliškou Přemyslovnou, mladší dcerou krále Václava II.
Rok do kapsy

30. srpna 1920 - se v Jičíně narodil český herec Zdeněk Řehoř. Původním povoláním byl pedagog. Po počátečních milovnických rolích hrál především role charakterní. Často účinkoval v rozhlase, v televizi i ve filmu.
Český biografický slovník XX. století

30. srpna 1960 - se v Rychnově nad Kněžnou narodil český varhaník Aleš Bárta. Spolupracuje se souborem Pražští madrigalisté, hostuje v zahraničí.
Český biografický slovník XX. století

31. srpna 1810 - se v Praze narodil český katolický kněz, spisovatel, překladatel a bibliograf František Doucha. Spolu s K. A. Vinařickým bývá označován za zakladatele české literatury pro děti. Překládal ze 14 jazyků, ale jeho překlady, dříve vysoko hodnoceny, byly dnes většinou nahrazeny překlady zdařilejšími. Jeho význam je časový a tkví především ve tvorbě pro děti (vydal přes 80 děl pro mládež), která měla především výchovnou funkci. – Zemřel 3. 11. 1884
http://cs.wikipedia.org/wiki/

31. srpna 1840 - se v italském městě Catania narodil prozaik a dramatik Giovanni Verga. Byl nejvýraznějším představitelem verismu, jeho poetika prodělala výraznou obsahovou i formální změnu. V roce 1920 byl jmenován senátorem Italského království. - Zemřel 27. 1. 1922.
Slovník italských spisovatelů

31. srpna 1870 - se v Chiaravalle narodila všestranná italská pedagožka, filozofka a vědkyně Maria Montessoriová. Je známa především svými novými pedagogickými metodami. V roce 1907 otevřela Dům dětí určený pro chudé děti předškolního věku. Poprvé začala používat a dále rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu vytvořený původně pro děti mentálně retardované, školní materiál k nácviku čtení, psaní a počítání. – Zemřela 6. 5. 1952.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež: 1. díl: Zahraniční spisovatelé
http://cs.wikipedia.org/wiki/


31. srpna 1930 - se v Praze narodil český lékař, chirurg a onkolog Josef Koutecký, zakladatel dětské onkologie v Československu. Zabývá se zejména zhoubnými novotvary u dětí. – Zemřel 5. 7. 2019.
Český biografický slovník XX. století

31. srpna 1940 - se v Kodani narodila dánská prozaička Dorrit Willumsenová. V nervně experimentálních povídkách a většinou krátkých románech líčí modernistický svět atomizovaných jedinců, kteří se navzájem důsledně míjejí, často ilustrovaný vztahem žen k mužům, kteří se snaží utvářet jejich povahu i životní dráhu.
Slovník severských spisovatelů

31. srpna 2000 - zemřel český divadelní a televizní režisér Jaroslav Dudek. Mimo divadelní prkna se zapsal také do historie původních televizních seriálů. – Narodil se 17. 1. 1932.
www.libri.cz