Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Únor 2020

1.–5. únor


1. února 1920
- zemřel v Praze český orientalista, profesor Univerzity Karlovy a překladatel Rudolf Dvořák. Zabýval se jazyky a literaturou Předního východu a Číny. Překládal z čínštiny, arabštiny a hebrejštiny. – Narodil se 12. 11. 1860.
Malá československá encyklopedie, sv. 2

2. února 1930 - se v Praze narodil český botanik Jan Čeřovský, pracovník v ochraně přírody. Zabýval se zejména ekologií a geobotanikou. Byl jedním z průkopníků ochrany přírody u nás. – Zemřel 7. 9. 2017
Český biografický slovník XX. století

2. února 1930 - se v Hradci Králové narodil český básník Zbyněk Hejda. Základním tématem jeho lyriky je vědomí pomíjivosti a konečnosti lidské existence. Svou tvorbou volně navazuje na vývojovou linii literárního expresionismu, jehož básníky také překládal.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

Temné hejno ptáků
se zvolna sune po obloze.
Dole na cestě
zvedá se prach.
Leč nikdo
nejde tudy nikam.
I hejno ptáků zaniká,
dech krajiny se zajíká
v nedělním horkém ránu.
Vše ve vsi spí.
Při cestách
Psi
Z. Hejda: Temné

2. února 1970 - v Penrhydendraeth zemřel anglický filozof a matematik Bertrand Russell, plným jménem Bertrand Arthur William Russell, 3. hrabě Russell, nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1950. Zasloužil se o rozvoj matematické logiky, napsal mnoho filozofických studií, působil i jako pedagog. – Narodil se 18. 5. 1872.
Český biografický slovník XX. století
Slovník spisovatelů: anglická literatura...


B. Russell:
„Moudrý člověk přemítá o svých strastech jen tehdy, když to potřebuje, v jiných případech myslí na jiné věci.”
„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.”

3. února 1850 - se v Hořovicích narodil český malíř Alfred Seifert. Tvořil romantický dějepravný žánr, výjevy ze Shakespeara, ženské portréty. – Zemřel 6. 2. 1901.
Masarykův slovník naučný, díl 6.

3. února 1920 - se v Schildau narodila německá spisovatelka Ruth Kraftová, vlastním jménem Busseniusová. Po roce 1945 začala psát knihy, rozhlasové hry a filmy pro děti. – Zemřela 8. 7. 2015.
Slovník spisovatelů německého jazyka

3. února 1940 - se ve Zvolenu narodil slovenský herec, kabaretiér a spisovatel Milan Lasica, manžel Magdy Vašáryové. Představitel vyhraněného komediálního herectví, vytváří výrazné typy a charaktery se smyslem pro satirické a parodizující akcenty.
Český biografický slovník XX. století

M. Lasica:
„Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat.”

3. února 1970 - zemřel v Praze český malíř, kreslíř a grafik Emanuel Frinta. Věnoval se figurální malbě a kresbě, malbě kytic, knižní ilustraci a grafice. Vynikal čistotou kresebné linie. – Narodil se 31. 10. 1896.
Český biografický slovník XX. století

4. února 1820 - se ve Vídni narodila česká povídkářka, publicistka, autorka a sběratelka pohádek, etnografka a folkloristka Božena Němcová. Formou uměleckou, žurnalistickou i odbornou se v širokém záběru zabývala projevy tradicí ustáleného venkovského života, hlavně slovesnými a zvykovými výtvory české i slovenské lidové kultury. – Zemřela 21. 1. 1862.
Lexikon české literatury:osobnosti, díla, instituce, č. 3/I.

B. Němcová:
„Manželství může býti nebem, kde je láska a vzájemná úcta, mění se však v peklo, jakmile klesne ke sprostotě.”
„Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!”
„Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou – zvadne.”

4. února 1820 - zemřel v Praze český historik, knihovník Bohumír Jan Dlabač. V letech 1802–20 správcem premonstrátské knihovny na Strahově. Byl autorem prvních českých obrozeneckých veršů. – Narodil se 17. 7. 1758.
Malá československá encyklopedie, sv. 2

4. února 1930 - se v Podgorice narodil srbský prozaik, dramatik, scenárista a esejista Borislav Pekič. Pracoval nejprve jako scenárista ve filmovém průmyslu, poté jako redaktor a od roku 1971 žil jako profesionální spisovatel. Byl politicky činný. Mimo jiné je autorem četných rozhlasových a televizních her. – Zemřel 2. 7. 1992.
Slovník balkánských spisovatelů

5. února 1840 - se v Dreghornu narodil anglický vynálezce John Boyd Dunlop. V roce 1888 "podruhé" vynalezl gumovou pneumatiku s ventilkem pro kola. První vynález Roberta Thompsona z roku 1845 totiž upadl v zapomnění. – Zemřel 23. 10. 1921.
Rok do kapsy

5. února 1860 - se v Praze narodil český prozaik, dramatik a publicista Matěj Anastázia Šimáček, autor povídek, románů a dramat ze života dělníků a drobné buržoasie. – Zemřel 12. 2. 1913.
Malá československá encyklopedie, sv. 6

5. února 1930 - se v Mladé Boleslavi narodil český botanik Josef Holub. Zabýval se zejména fytogeografií a taxonomií rostlin. – Zemřel 23. 7. 1999.
Český biografický slovník XX. století

5. února 1980 - v Praze zemřel český malíř Alois Fišárek. Ve své rané tvorbě z 30. let prošel vlivy expresionismu a kubismu. V poválečném období nabyla stěžejního významu jeho monumentální tvorba. – Narodil se 16. 7. 1906.
Český biografický slovník XX. století

6.–10. únor


6. února 1930 - se v Dobrušce narodil český biolog Jiří Formánek. Organizuje kroužkování ptáků v České i Slovenské republice. Shromažďuje data o kroužkovaných ptácích i o všech kontrolních odchytech a nálezech. V rámci Evropské unie kroužkovacích centrál (Euringu) spolupracuje se všemi evropskými kroužkovacími stanicemi.
www.vesmir.cz

6. února 1980 - zemřel v Brně český fyzik, technik a pedagog Rostislav Košťál. Zabýval se experimentálním i teoretickým studiem tlumených i netlumených oscilačních systémů, skládáním kmitů, stabilizací oscilátorů a problémy hudební akustiky. – Narodil se 28. 12. 1905.
Český biografický slovník XX. století

7. února 1910 - se ve Štrasburku narodil německý filozof a teoretik umění a vědy Max Bense. Byl představitelem existenciálního racionalismu. – Zemřel 24. 4. 1990.
Slovník spisovatelů německého jazyka
http://cs.wikipedia.org

7. února 1940 - se ve Zdíkově na Prachaticku narodil český literární kritik, editor, teoretik a kritik rozhlasové tvorby Jan Lopatka. Po okupaci 1968 byl perzekuován a vystřídal různá zaměstnání. V době tak zvané normalizace založil edici ineditní literatury Expedice a spoluredigoval časopis Kritický sborník. Zabýval se též teorií rozhlasové tvorby. – Svůj život skončil sebevraždou 9. 7. 1993.
Český biografický slovník XX. století

8. února 1990 - v Pardubicích zemřel český archivář a historik Zdeněk Bičík. Jeho jméno je pro odbornou i laickou veřejnost známé díky rozsáhlé publikační činnosti zahrnující široké spektrum témat, kulturnímu rozhledu a širokým sportovním aktivitám. - Narodil se 26. 2. 1926.
http://genesis.mmp.cz/spravamesta/

9. února 1930 - se ve Frýdštejně narodil český novinář a politik Zdeněk Hoření. V 90. letech publikuje v komunistickém tisku a podílí se na různých levicových politických a veřejných aktivitách.
Český biografický slovník XX. století

9. února 1940 - se v Kapském Městě narodil jihoafrický prozaik a literární kritik, profesor literatury na kapské univerzitě John Michael Coetzee. V jeho díle je zobrazen život Jižní Afriky ve městech i na venkově. Je držitelem Řádu Mapungubwe a dvojnásobným držitelem Man Booker Prize, v roce 2003 získal Nobelovu cenu za literaturu.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

9. února 1990 - v Praze zemřel český lékař otorinolaryngolog Vladimír Chládek, jeden ze zakladatelů československé otiatrie. Zabýval se zejména patologií vestibulárního aparátu ucha, kofochirurgií a léčbou zhoubných nádorů. – Narodil se 7. 12. 1912.
Český biografický slovník XX. století

10. února 1930 - se v Brně narodil český básník, novinář a překladatel Ivo Štuka, manžel spisovatelky Ilony Borské. Ve 2. polovině 50. let začal psát poezii "všedního dne". Po roce 1970 se na 16 let nuceně odmlčel. Do české literatury se vrátil sbírkami vyzrálé intimní a přírodní lyriky. Mimo vlastní tvorbu překládá z ruštiny.
Český biografický slovník XX. století

10. února 1940 - se na plátně poprvé představil kocour Jasper a jeho mazaný kamarád myšák. Dvojice kreslených postaviček se zanedlouho proslavila po celém světě pod jménem Tom a Jerry.
Rok do kapsy

11.–15. únor


11. února 1800
- se v Dorsetu narodil anglický chemik William Henry Fox Talbot, objevitel prvního chemického postupu vyvolávání fotografií z negativu na pozitiv. – Zemřel 17. 9. 1877.
Rok do kapsy

12. února 1760 - se v Čáslavi narodil jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů a klavíristů působících na přelomu 18. a 19. století Jan Ladislav Dusík. Jako skladatel je důležitým předchůdcem romantického hudebního stylu a jako interpret byl jednou z klíčových osobností vývoje moderní klavírní hry. – Zemřel 20. 3. 1812.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

12. února 1900 - se v Budapešti narodil maďarský spisovatel Ferenc Körmendi. Ve svých románech se snažil napodobovat moderní "intelektuální neklid" evropské literatury, získal značnou oblibu jak v Maďarsku, tak i v ostatní Evropě. – Zemřel v roce 1972.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

12. února 1910 - se v Praze se narodil český teoretik, historik a kritik umění Jindřich Chalupecký. Pracoval v různých výtvarných organizacích a institucích. V 70. letech byl zbaven publikačních možností, svou pozornost věnoval soudobým literárním projevům a později zejména modernímu výtvarnému umění. – Zemřel 19. 6. 1990.
Český biografický slovník XX. století

12. února 1930 - se v Greiswaldu narodil německý prozaik Herbert Nachbar. Původně působil jako novinář, od roku 1956 se věnuje spisovatelské činnosti. – Zemřel 25. 5. 1980.
Slovník spisovatelů německého jazyka

13. února 1950 - ve švýcarském Adelbodenu zemřel anglický prozaik Rafael Sabatini, autor desítek pseudohistorických dobrodružných bestselerů zasazených do exotických prostředí. – Narodil se 29. 4. 1875.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

14. února 1140 - v Debrné (část obce Mostek) zemřel český kníže z rodu Přemyslovců Soběslav I. V čele českého knížectví stál od dubna 1125 až do své smrti. – Narodil se někdy kolem roku 1075.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

14. února 1890 - se v makedonském Štipu narodil bulharský filosof, literární kritik a estetik Todor Pavlov. Věnoval se politické činnosti, za což byl dvakrát odsouzen a vězněn. V roce 1932 emigroval do SSSR, vrátil se v roce 1936. Vypracoval vlastní pojetí objektivní a subjektivní stránky poznání, zabýval se logikou.– Zemřel 8. 5. 1977.
Slovník balkánských spisovatelů

14. února 1920 - se v Plaňanech u Kolína narodil český elektrotechnik Bohumil Kvasil. Zabýval se teorií velmi krátkých vln, výpočty anténních systémů, teorií vlnovodů a dutinových rezonátorů. Pod jeho vedením byl dokončen vývoj prvního lineárního urychlovače elektronů v Československu. – Zemřel 30. 10. 1985.
Český biografický slovník XX. století

15. února 1980 - v Praze zemřel český prozaik a filmový scenárista Rudolf Kalčík. Ve svých povídkách a románech zobrazil v duchu vládnoucí ideologie práci a život pohraničníků a bezpečnosti. – Narodil se 13. 9. 1923.
Český biografický slovník XX. století

16.–17. únor


16. února 1870
- se v Liberci narodil německý sociální demokrat Josef Seliger. V roce 1893 přišel do Teplic, aby zde vybudoval první krajskou organizaci sociálně demokratické strany. Od roku 1896 zde redigoval časopis Die Freiheit. Kromě jiného podporoval i snahy české menšiny v bojích za českou školu. – Zemřel 18. 10. 1920.
Deník Směr, č. 234 ze 7. 10. 2000, s. 4; P. Koukal: Seliger byl významnou osobností

17. února 1600 - byl po sedmiletém vězení v Římě upálen italský renesanční myslitel Giordano Bruno. Jako první vyslovil domněnku o nekonečném vesmíru. – Narodil se v roce 1548.
Rok do kapsy

G. Bruno:
„Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým.”

17. února 1920 - se v Sofii narodil bulharský literární kritik, estetik, prozaik a publicista Bogomil Nonev. Jeho literárně kritická činnost se nese v duchu socialismu. – Zemřel 15. 4. 2002.
Slovník spisovatelů: Bulharsko

17. února 1930 - se v Londýně narodila anglická autorka detektivních příběhů Ruth Rendellová. Její detektivní romány spojuje postava vyšetřovatele, inspektora Wexforda. Mimo detektivky píše thrillery a psychologické romány o důsledcích zločinů. – Zemřela 2. 5. 2015.
Český biografický slovník XX. století

R. Rendellová:
„Děti rozumějí svým rodičům právě tak málo jako rodiče svým dětem.”

17. února 1940 - zemřel v Praze český jazykovědec slavista František Pastrnek, autor prací z oboru staroslověnského jazyka a kultury, české a slovenské dialektologie a národopisu. – Narodil se 4. 10. 1853.
Malá československá encyklopedie, sv. 4

17. února 1970 - v Praze zemřel český herec, režisér a scenárista Čeněk Šlégl, vlastním jménem Vincenc Schlögl. Hereckou dráhu začínal v kočovných společnostech, kabaretech a v Divadle Vlasty Buriana. Hrál téměř ve stovce němých a následně zvukových filmů, kde představoval komický typ bonviánů, důstojníků a záletných starších pánů z vyšších vrstev. – Narodil se 30. 9. 1893.
Český biografický slovník XX. století

17. února 1990 - v Přerově zemřel český fyzik, přední český optik Bedřich Havelka. Je autorem či spoluautorem několika knih z oboru. – Narodil se 17. 7. 1907.
Český biografický slovník XX. století

18. února 1870 - v Tolmikiemis (dnes Čistyje Prudy, Kaliningradská oblast) zemřel litevský básník, luterský pastor a národní klasik Kristijonas Donelaitis. Jeho poema Metai (česky Roční doby) je významné originální dílo klasicistického rycionalismu světové úrovně a základním kamenem litevské literatury. – Narodil se 1. 1. 1714.
Slovník pobaltských republik

18. února 1920 - se v Českých Budějovicích narodila česká filmová herečka a zpěvačka Zdenka Sulanová, rozená Hrušková. – Zemřela 9. 8. 2004.
M. Fikejz: Český film: herci a herečky, díl 3

18. února 1980 - v Jilemnici zemřel český divadelní a filmový herec a režisér Václav Lohniský. Jako herec byl s oblibou obsazován do záporných rolí, jimž dokázal vtisknout lidský, často i humorný obsah. – Narodil se 5. 11. 1920.
Český biografický slovník XX. století

19. února 1910 - se v Brně narodil český malíř Karel Černý. Vliv na jeho tvorbu měla nepochybně expresívnost norského malíře Edvarda Muncha, ale i kubismus B. Kubišty. Již koncem 30. let se vyhranil jeho osobitý projev, stojící mimo současné umělecké směry. Spočíval v malbě velkých barevných ploch bez plastické modelace, s výraznými, velmi zjednodušenými konturami, převážně temného koloritu, který evokoval dojem smutku. – Zemřel 18. 10. 1960.
www.libri.cz

19. února 1920 - se v Tallinu narodil estonský básník a prozaik Jaan Kross. Těžiště jeho tvorby je v próze a to zejména v próze historické. Přiblížil v ní řadu postav z estonské dávné i nedávné minulosti. – Zemřel 27. 12. 2007.
Slovník pobaltských spisovatelů
http://cs.wikipedia.org/

19. února 2000 - v Praze zemřela česká herečka Marie Glázrová, manželka operního pěvce Eduarda Hakena. V 30. a 40. letech patřila k předním filmovým herečkám. Vynikla jako představitelka zemitých dívek a žen z lidového, zejména venkovského prostředí, ale vytvořila i role ze salónní společnosti. Věnovala se také recitaci, spolupracovala s rozhlasem. – Narodila se 11. 7. 1911.
Český biografický slovník XX. století

20. února 1790 - zemřel ve Vídni český a uherský král z habsbursko-lotrinské dynastie císař Josef II., syn Marie Terezie. Uskutečnil řadu pokrokových reforem, jeho vládou pokračoval osvícenský absolutismus a rakouský centralismus. – Narodil se 13. 3. 1741.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích:Diderot, č. 2.

20. února 1930 - se v Kladi narodil černohorský prozaik a dramatik Miodrag Bulatovič. Zaujímá čelné místo v poválečné vypravěčské generaci, která rozšířila tématické hranice makedonské prózy. – Zemřel 15. 3. 1991.
Slovník balkánských spisovatelů

20. února 1970 - ve Vráži u Písku zemřela česká pěvkyně mezzosopranistka Marta Krásová. Disponovala velkým hlasem podmanivé barvy, znělým ve všech polohách a schopným dramatické gradace a tragického výrazu. Tónový rozsah jí dovoloval zpívat v případě potřeby také altové či sopránové partie. Suverénní pohyb vysoké postavy dominující scéně znásoboval účinnost jejího pěveckého umění. – Narodila se 16. 3. 1901.
www.libri.cz

20. února 1970 - ve Vídni zemřel český pěvec basista Pavel Ludikar Vyskočil. Pořádal turné písňových koncertů, překládal česká operní libreta a písně do němčiny a jiných jazyků a naopak německé a italské písně Jana Ladislava Dusíka, Jana Václava Huga Voříška a dalších do češtiny. Inteligentní a vzdělaný pěvec s vynikajícími hereckými dispozicemi (roku 1940 hrál ve filmu Píseň lásky) zpíval operní repertoár ve 4 a koncertní písňový dokonce ve 12 jazycích. – Narodil se 3. 3. 1882.
www.libri.cz

21.–25. únor


21. února 1980
- ve švýcarském Berzona zemřel německý spisovatel, esejista a autor rozhlasových her Alfred Andersch. Po 2. světové válce byl jedním z nejaktivnějších obnovovatelů demokratického kulturního života v Německu. Ústředním motivem jeho humanisticky angažovaného díla je útěk člověka z lidsky nedůstojných podmínek za svobodou. – Narodil se 4. 2. 1914.
Slovník spisovatelů německého jazyka

22. února 1840 - se v Kolínu nad Rýnem narodil představitel německého a mezinárodního dělnického hnutí August Bebel, jeden ze zakladatelů a vůdců německé sociální demokracie a II. internacionály. – Zemřel 13. 8. 1913.
Malá československá encyklopedie, sv. 1.

A. Bebel:
„Nic netrvá věčně, ani příroda ani lidský život, jediná trvalá je změna.”
„Zápor lásky je v tom, že i když člověk někoho miluje, nemusí s ním být ještě šťasten.”

22. února 1900 - se v Calanda, Teruel v Aragonii narodil španělský filmový režisér tvořící převážně v Mexiku a ve Francii Luis Buňuel. Je považovaný za jednu z nejvýznamnějších osobností dějin kinematografie. – Zemřel 29. 7. 1983.
www.csfd.cz

22. února 1900 - se v Murray ve státě Iowa narodila americká prozaička a publicistka Meridel Le Sueurová. Svou literární a žurnalistickou činnost spojovala s politickou levicově zaměřenou aktivitou. – Zemřela 14. 11. 1996.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
http://en.wikipedia.org/

22. února 1940 - se v estonském městě Abruka narodil prozaik a publicista Ülo Tuulik. Po studiích se stal žurnalistou a od roku 1986 je spisovatelem z povolání.
Slovník pobaltských spisovatelů

22. února 2000 - ve Varšavě zemřela polská prozaička a dramatička Halina Auderska, používající také pseudonymy Albatros a Nowicka. Ve svých prozaických dílech zobrazovala především společenské a kulturní proměny polského národa v poslední době, válečná strádání, pobyty v lágrech, poválečnou migraci a budování nových domovů. – Narodila se 3. 7. 1904.
Slovník polských spisovatelů

25. února 1920 - se v Sainte-Anne-de-Sabrevois narodil kanadský francouzsky píšící romanopisec, básník a esejista, profesor francouzské literatury Gérard Bessette. Souhra rozmanitých narativních technik, včetně experimentálních postupů nového románu, umocňuje estetický účinek jeho próz ztvárňujících existenciální niterná dramata na pozadí kritiky společenských poměrů. – Zemřel 21. 2. 2005.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů
http://en.wikipedia.org/

26.–29. únor


26. února 1860
- se v Kubově Huti na Prachaticku narodil český lesnický odborník, dendrolog a botanik Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. Zabýval se mimo jiné historií lesnictví. – Zemřel 15. 3. 1925.
Český biografický slovník XX. století

26. února 1920 - se ve Varšavě narodil polský reportér a prozaik Lucjan Wolanowski. Za okupace byl vojákem AK. Po válce redaktorem několika polských časopisů.
Slovník polských spisovatelů

27. února 1770 - se v Praze narodil český hudební skladatel, pedagog a hudební teoretik Antonín Josef Rejcha (Reicha). Z dnešního pohledu je ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog. Většina jeho prací z oboru hudební teorie se dočkala řady vydání. Z další jeho tvorby se dodnes hojně uplatňují dechová kvinteta a komorní skladby pro nejrůznější nástrojové kombinace. – Zemřel 28. 5. 1836.
http://cs.wikipedia.org/

27. února 1910 - se v Chicagu narodil americký romanopisec a povídkář Peter De Vries. Jeho morální a náboženské postoje, jeho zaujetí otázkou sexu i hříchu svědčí o středostavovském tradicionalismu buržoasního humanisty, který sleduje s pochopením i groteskním úsměvem současný život. – Zemřel 28. 9. 1993.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

P. De Vries:
„Můj otec nenáviděl rozhlas a nemohl se dočkat televize, aby ji mohl také nenávidět.”

27. února 1920 - se v Háji u Duchcova narodil zapomínaný hrdina, poručík Ladislav Laun. V počátcích okupace opustil vlast a po pádu Francie se stal jedním ze 165 poddůstojníků a vojínů, kteří pod vedením podplukovníka Karla Klapálka přešli do Palestiny, kde byly položeny základy 11. Československého pěšího praporu. – Zemřel 20. 5. 1946.
Osecké noviny č. 5/2006, s. 7; P. Koukal: Zapomínaný hrdina

27. února 1930 - se v Praze narodil český fyzik, didaktik a popularizátor fyziky Václav Frei. Zabývá se teoretickou fyzikou, zejména fyzikou pevných látek, filosofií matematiky a přírodních věd. Zemřel 21. 10. 2011.
Český biografický slovník XX. století

27. února 1970 - v Londýně zemřel britský diplomat a novinář sir Robert Hamilton Bruce Lockhart. V letech 1915–17 působil jako vicekonzul v Moskvě, za protisovětskou činnost byl v srpnu 1918 zatčen a v říjnu 1918 vypovězen ze SSSR. – Narodil se 2. 6. 1887.
Malá československá encyklopedie, díl 3.

27. února 1990 - v Praze zemřel český dirigent Libor Hlaváček. Jako dirigent působil u řady komorních těles, realizoval četné gramofonové nahrávky. – Narodil se 9. 1. 1926.
Český biografický slovník XX. století

28. února 1950 - v Praze zemřel český sochař Karel Dvořák, manžel české herečky Leopoldy Dostalové. Byl ovlivněn příkladem italské renesance, zejména vliv Donatella v jeho převážně figurální tvorbě přetrvával až do konce života. – Narodil se 1. 1. 1893.
Český biografický slovník XX. století

28. února 1990 - v Krakově zemřel polský prozaik a filmový scenárista Kornel Filipowicz. Zúčastnil se zářijových bojů v roce 1939, za okupace byl členem ilegální skupiny organizované I. Fikem a vězněm koncentračních táborů. Po roce 1945 se věnoval literatuře. – Narodil se 27. 10. 1913.
Slovník polských spisovatelů

29. února 1860 - se v Buffalu (stát New York) narodil americký inženýr Hermann Hollerith. Byl konstruktérem prvních počítacích strojů na děrné štítky. – Zemřel 17. 11. 1929.
Rok do kapsy

29. února 1920 - schválilo Národní shromáždění první československou ústavu, která zaručovala každému občanu svobody běžné v demokratických státech. Tato ústava platila až do roku 1948.
Rok do kapsy

29. února 1920 - se ve Verkole narodil ruský prozaik Fedor (Fjodor Alexandrovič) Abramov. Náměty pro svou tvorbu čerpal z vesnického prostředí, líčil osudové zkoušky a etické problémy. – Zemřel 14. 5. 1983.
Malá československá encyklopedie, č. 1.

29. února 1960 - se v Praze narodila česká spisovatelka, redaktorka a překladatelka z finštiny a ruštiny Markéta Hejkalová. Dnes patří k nejznámějším osobnostem literárního světa Vysočiny. Jejím dědečkem byl spisovatel František Křelina, matkou spisovatelka Hana Pražáková. V druhé polovině 90. let byla konzulkou a kulturní atašé na českém velvyslanectví ve Finsku. Dnes pracuje pro rodinné nakladatelství Hejkal.
www.knihovnatr.cz