Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Prosinec 2019

1.–5. prosinec

1. prosince 1889 - byla v Praze na Žižkově uvedena do provozu první veřejná elektrárna v českých zemích.
Rok do kapsy

1. prosince 1919 - se v Nučicích u Prahy narodil český malíř, grafik a sochař Arnošt Paderlík. Jeho rané dílo silně poznamenala válka, bylo výrazně expresívní, námětově protiválečné nebo unikající k imaginativním představám. Po roce 1945 se soustředil hlavně na zátiší, v němž zjasnil dřívější pochmurné barvy do čistých tónů. V první polovině 50. let se intenzívně věnoval ilustraci, od roku 1953 souběžně vytvářel sochy, jejichž tvorba zesílila později, zvláště po převzetí finančně výhodných monumentálních zakázek. – Zemřel 1. 6. 1999.
www.libri.cz


1. prosince 1939 - zemřel v Praze československý národněsocialistický politik Emil Franke. Zastával řadu ministerských funkcí, byl také vědecky a publicisticky činný ve filosofii (jeho koníčkem byla indická filosofie, ale i filologie), knihovnictví a dalších společenských vědách. – Narodil se 3. 4. 1880.
www.libri.cz

1. prosince 1969 - v Praze zemřela česká filosofka pozitivistické orientace Albína Dratvová. Věnovala se filosofii a metodologii přírodních věd, pedagogice a popularizaci filosofie. Obhajovala nezbytnost filosofie pro vědeckou práci, dokazovala, že jedině filosofie může dotvořit přírodovědecký obraz světa na jednotný světový názor. – Narodila se 2. 1. 1892.
Český biografický slovník XX. století

2. prosince 1809 - zemřel v Praze český buditel a literární historik František Faustin Procházka. Značný význam pro rozšíření češtiny mělo lidové vydání bible, které v letech 1778-1780 připravil Procházka spolu s V. F. Durychem. Výbornou češtinu tohoto díla pochvalně ocenil i Josef Dobrovský. – Narodil se 13. 1. 1749.
www.libri.cz

2. prosince 1859 - se narodil francouzský malíř, představitel postimpresionismu Georges Seurat. Náročnou technikou pointilismu vytvořil řadu velkých pláten. – Zemřel 21. 2. 1891.
Rok do kapsy

2. prosince 1879 - se v Praze narodil americký hudební skladatel a pianista českého původu Rudolf Friml. Od roku 1906 působil v USA, v roce 1925 získal americké občanství. Jeho hudba vychází převážně z prostředků romantického hudebního jazyka a vyznačuje se výraznou a líbivou melodikou. Některé jeho operety byly opakovaně zfilmovány. – Zemřel 12. 11. 1972.
Český biografický slovník XX. století

2. prosince 1959 - v Praze zemřel český hudební vědec Josef Hutter, znalec středověké hudby. Zaměřil se zejména na otázky notace, hudební teorie a hudebních nástrojů. Zabýval se též dějinami české novější hudby. – Narodil se 28. 2. 1894.
Český biografický slovník XX. století

2. prosince 1989 - v Praze zemřel český chemik Oldřich Hanč. Zabýval se zejména biochemií hormonů a mikrobiálního metabolismu a dokumentací v chemii. – Narodil se 22. 3. 1915.
Český biografický slovník XX. století

3. prosince 1889 - se v Plovdivu narodil bulharský prozaik a dramatik Stojan Zagorčinov. Byl autorem historických románů vysoké umělecké úrovně, v nichž se soustředil na období od poloviny 13. století do poloviny 15. století, na život a boj prostých lidí proti feudalismu a cizím nájezdníkům. – Narodil se 31. 1. 1969.
Slovník balkánských spisovatelů

3. prosince 1889 - se v Goražde narodil bosenský prozaik Isak Samokovlija. Byl to první židovský tvůrce píšící srbochorvatsky. – Zemřel 15. 1. 1955.
Slovník balkánských spisovatelů

3. prosince 1949 - v New Yorku zemřel americký dramatik irského původu Philip Barry. Začal žertovnými i satirickými komediemi, z nichž rané jednají hlavně o sporech mladých lidí se starší generací, pozdější o konfliktech manželských. Paralelně však tvořil i hry s hlubší psychologickou náplní anebo hry fantastické a experimentální, symbolicky stylizované. – Narodil se 16. 6. 1896.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

3. prosince 1949 - se v Praze narodila česká herečka, scenáristka a spisovatelka Eva Hudečková, rozená Trejtnarová. Od počátku 80. let hrála téměř výhradně v televizi, kde vytvořila řadu velkých postav.
M. Fikejz: Český film: herci a herečky, díl 1.

5. prosince 1889 - se v Praze narodil český malíř Emanuel Knížek. Byl středoškolským profesorem kreslení v Praze. Maloval figurální kompozice, portréty a zátiší. – Zemřel v roce 1959.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000: Ka-Kom

5. prosince 1899 - se v Christian County ve státě Illinois narodil americký reportér a spisovatel Vincent Sheean. Byl svědkem řady dramatických událostí v době před 2. světovou válkou (v Itálii zažil nástup fašismu, v Evropě prožíval události Mnichova 1938), z kterých čerpal témata pro svoje reportáže a memoárové knihy. Ve své románové tvorbě se snaží řešit vztah jedince a společnosti na základě svých bohatých zkušeností z cest po celém světě. – Zemřel 16. 3. 1975.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

5. prosince 1909 - se v Louňovicích pod Blaníkem narodil český prozaik, překladatel, autor děl na pomezí publicistiky a beletrie František Kafka. Do jeho tvorby patří také cestopisy a detektivní romány. – Zemřel 22. 11. 1991.
Malá československá encyklopedie, sv. 3

5. prosince 1939 - se v Exinu narodil východoněmecký spisovatel píšící pro mládež i dospělé Horst Bastian. – Zemřel 14. 4. 1986.
Slovník spisovatelů německého jazyka

6.–10. prosinec

6. prosince 1739 - se v Praze narodil český osvícenec hrabě František Josef Kinský. Jeho vlastenectví se výrazně projevilo v roce 1773, když se ve své německy psané práci o výchově mladých šlechticů (Úvaha o důležitém předmětu) okázale přihlásil ke svému češství a jako první v té době vystoupil na obranu českého jazyka. Svým názorem, že pro Čecha je mateřským jazykem čeština, byl mezi českými šlechtici naprostou výjimkou. – Zemřel 9. 6. 1805.
www.libri.cz

6. prosince 1989 - v Pleši na Příbramsku zemřel český filosof Robert Kalivoda. Začátkem 70. let byl postižen publikačním zákazem a nakonec byl vyřazen z jakékoliv vědecké činnosti. Zbytek života prožil v ústraní. – Narodil se 11. 12. 1923.
Český biografický slovník XX. století

7. prosince 1889 - se v Paříži narodil francouzský filozof a dramatik Gabriel Marcel. Zpočátku byl ovlivněn bergsonismem a německým idealismem, nakonec měl nejblíže k Heideggerovi. Oblastí jeho zájmu je zejména metafyzika a náboženství, etika a ontologie. – Zemřel 8. 10. 1973.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

G. Marcel:
„Já osobně znám ze zkušenosti, že můžeme náhodně potkat docela neznámého člověka, z něhož najednou zazní výzva tak neodolatelná, že zvrátí celou navyklou perspektivu, jako když vítr pokácí rozestavěné kulisy.”
„Když člověk nežije podle svých myšlenek, skončí přemýšlením, jak žije.”

7. prosince 1909 - se v městečku Bansko narodil bulharsko-makedonský básník, dramatik a literární kritik Nikola Vapcarov. Koncem roku 1940 byl zatčen, neboť sbíral podpisy za uzavření smlouvy o přátelství Bulharska se SSSR. Po propuštění se stal členem vojenského oddělení ÚV BKS. Opět byl zatčen a spolu s dalšími pěti svými druhy odsouzen k trestu smrti a zastřelen. – Zemřel 23. 7. 1942.
Slovník balkánských spisovatelů

8. prosince 1369 - v Praze zemřel rakouský reformní kazatel působící v Čechách Konrád Waldhauser. Do Čech přišel na pozvání Karla IV. „Důrazná jeho kázání, ve kterých, nešetře nikoho, bez milosti káral pýchu, lakotu a rozmařilost Pražanů, potkala se časem s účinkem dosud neslýchaným”, píše F. Palacký. Působením Konráda Waldhausera u nás vlastně začalo hnutí za reformu církve, které vyústilo až do husitských válek. – Narodil se někdy kolem roku 1320.
www.libri.cz

10. prosince 1849 - v Lipsku zemřel českoněmecký spisovatel Karel Herloš, plným jménem Karel Boromejský Šebastian Jiří Karel Reginald Herloš, vlastním jménem Herloszsohn. Přestože psal pouze německy, byl více oblíben v Čechách. Po celý život byl oddán českým dějinám. – Narodil se 1. 9. 1802.
Masarykův slovník naučný, díl 3.

10. prosince 1959 - přebral český vědec Jaroslav Heyrovský z rukou švédského krále Gustava Adolfa Nobelovu cenu za chemii.
Rok do kapsy

11.–15. prosinec

11. prosince 1979 - v Moravských Budějovicích zemřel český literární kritik, esejista, prozaik a překladatel Rudolf Černý. Patřil ke katolickému literárnímu okruhu staroříšskému a tasovskému. Své práce publikoval především časopisecky. – Narodil se 14. 4. 1905.
Český biografický slovník XX. století

12. prosince 1859 - se v Nepomuku narodil český spisovatel Karel Václav Kuttan. Byl autorem veršů a povídek pro děti i dospělé, gratulantů a příruček. Mimo svou vlastní tvorbu také překládal z francouzštiny a němčiny. – Zemřel 6. 1. 1940.
Lexikon české literatury, č. 2/II

12. prosince 1889 - v Benátkách zemřel přední anglický básník viktoriánského období Robert Browning. Ve své tvorbě se Browning inspiroval dílem Byronovým, Keatsovým a především Shellyovým. Typicky osobní romatickou poezii začal kombinovat s popisem objektivní skutečnosti. Své verše obohatil tehdy neobvyklými nepravidelnými rytmy a nezvyklými rýmy. Obsahově nejsou jeho díla soustředěna na děj nebo na konflikty postav. Jedná se zpravidla o osobní pohled jedné z postav na události i na vlastní vnitřní konflikty. – Narodil se 7. 5. 1812.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

R. Browning:
„Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.”
„Zamilovaný je ten, kdo je ochoten vsadit vše do hry lásky bez záruky na štěstí.”

12. prosince 1929 - se ve Fulhamu (Londýn) narodil anglický dramatik, scenárista a publicista, režisér a herec John Osborne. Jeho dramata se opírají o dobře časovaná, překvapivá odhalení a struhují diváka rétorikou hyperbolických stížností, urážek a sebelítosti. – Zemřel 24. 12. 1994.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

J. Osborne:
„Buď slušný k lidem, když jdeš nahoru, mohl bys je potkat, až půjdeš dolů.”
„Každý jsme ve vesmíru sám. Nějak si z toho musíme pomoci.”

12. prosince 1999 - na Long Islandu zemřel americký spisovatel Joseph Heller. Psal satirická díla, zejména novely a dramata. Literaturu o druhé světové válce posunul do trochu jiné roviny, kdy se jí snaží zesměšňovat a ukázat její absurditu, přičemž projevuje smysl pro černý humor a ironii. – Narodil se 1. 5. 1923.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

J. Heller (Hlava XXII):
„Rozhodl se, že bude žít věčně a zemře, jen když mu to nevyjde.”
„Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda.”
„Věděl o literatuře všechno, mimo toho, jak z ní mít radost.”

13. prosince 1929 - se v městečku Iľava u Povážské Bystrice narodila česká klavíristka Dagmar Baloghová. Ve svém repertoáru se zaměřila zvláště na autory 19. a 20. století.
Český biografický slovník XX. století

13. prosince 1959 - v Praze zemřel český novinář, literární kritik, překladatel a prozaik Jiří Weil. Za německé okupace unikl rasové perzekuci odchodem do ilegality. V letech 1945–49 pracoval v nakladatelství Evropský literární klub, v roce 1950–1959 ve Státním židovském muzeu. Byl také překladatelem z ruské literatury. – Narodil se 6. 8. 1900.
Český biografický slovník XX. století

14. prosince 1939 - se ve Zlíně narodil český herec Josef Abrhám. Vyniká především jako představitel psychologicky složitých a tragikomických postav, které ztvárňuje s intelektuálním nadhledem a ozvláštňuje charakteristickou dikcí.
Český biografický slovník XX. století

14. prosince 1979 - v Praze zemřel český elektrotechnik František Fetter. Zabýval se obecnou elektrotechnikou a zkušebnictvím. – Narodil se 26. 4. 1901.
Český biografický slovník XX. století

16.–20. prosinec


17. prosince 1749 - se v Averse (Neapol) narodil italský hudební skladatel Domenico Cimarosa. Přibližně v roce 1790 byl povolán do Vídně, kde nahradil Salieriho jako Kapellmeister. – Zemřel 11. 1. 1801.
J. Warrack – E. West: Oxfordský slovník opery

17. prosince 1919 - se v Pretorii narodil jihoafrický spisovatel, esejista, kritik a publicista Es‘kia Mphahlele. Jako jeden z nejznámějších afrických literárních kritiků recenzoval množství nových děl afrických autorů nebo uváděl jejich vydání, připravil také několik antologií. Polemizoval s požadavky hnutí négritude, neboť byl přesvědčen, že africká literatura nemá zobrazovat pouze specifické africké vlastnosti a hodnoty, ale obecně lidské situace. – Zemřel 27. 10. 2008.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

17. prosince 1939 - se v Praze narodil český herec Jaroslav Satoranský. Jako herec je střídmý v gestu i mimice, důraz klade na bohaté členění vnitřní charakteristiky postav.
Český biografický slovník XX. století

17. prosince 1999 - v Lublani zemřel slovinský prozaik, dramatik a divadelník Andrej Hieng. Jeho tvůrčí fantazii vzrušují neobyčejní lidé a neobyčejné události. Téměř každý z jeho protagonistů je sužován pocitem viny, vědomím, že v rozhodujícím životním okamžiku selhal a nesplnil svou základní lidskou povinnost. – Narodil se 17. 2. 1925.
Slovník balkánských spisovatelů

18. prosince 1879 - se v Praze narodil český a poté československý sociálnědemokratický politik, novinář a publicista Josef Stivín. Historik Zdeněk Tobolka napsal, že Stivín byl „silně protiklerikálně zabarvený sociální demokrat, s kulturním smyslem, energický, temperamentní a odhodlaný řečník - útočník s bystrým smyslem pro slabiny odpůrcovy”. Jako politik - vzdor někdy až příliš vzletnému literárnímu slohu - byl Stivín zcela pragmatický. Z jeho rozsáhlého novinářského a publicistického díla přece jenom ještě něco žije - jeho říkanky k obrázkovým knížkám Josefa Lady. – Zemřel 1. 10. 1941.
www.libri.cz

18. prosince 1879 - se v Münchenbuchsee u Bernu narodil německý malíř švýcarského původu Paul Klee, autor poetických barevných kompozic inspirovaných dětskou kresbou. – Zemřel 29. 6. 1940.
Rok do kapsy

18. prosince 1939 - se v Londýně narodil britský spisovatel, žijící v současné době v Texasu, Michael Moorcock. Sehrál vůdčí roli v alternativní kultuře šedesátých a sedmdesátých let. Byl čelním představitelem tak zvané „nové vlny” sci-fi.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

19. prosince 1709 - se v Saint-Malo narodil francouzský lékař a filozof Julien Offray de La Mettrie. Během studií i z vlastních zkušeností získává přesvědčení, že myšlení je pokračováním a obdobou složitě organizovaných strojů a rozvíjí tuto myšlenku v Histoire de ľâme. Vyvolává tím skandál a odchází do vojenské nemocnice, kde píše pamflet, který je odsouzen parlamentem. La Mettrie je nucen odejít do exilu. – Zemřel 11. 11. 1751.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

19. prosince 1919 - se v Hradci Králové narodil český herec Ota Sklenčka. Své jevištní postavy tvořil v pevných rysech psychologicko-realistického herectví, jehož podstatou byl hluboký citový vztah k člověku. A byl to často obraz záporný a temný, ale vždy v celé složitosti lidského nitra, jež není výlučně dobré ani zlé. – Zemřel 10. 10. 1993.
www.libri.cz

19. prosince 1989 - v Bratislavě zemřel český básník Óndra Łysohorsky, vlastním jménem Ervín Goj, který se vždy hlásil a bojoval za hornoostravský „lašský” národ. – Narodil se 6. 7. 1905.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

20. prosince 1929 - se v Praze narodil český biofyzik Jaroslav Drobník. Zabývá se problematikou biofyziky a biotechnologiemi. V druhé polovině 60. let objevil platinová cytostatika.
Český biografický slovník XX. století

21.–25. prosinec


21. prosince 1889 - se v Rájci na Blansku narodil český prozaik Rudolf Luskač, autor loveckých a cestopisných próz a knih s přírodní tématikou pro dospělé i mládež. – Zemřel 26. 6. 1971.
Český biografický slovník XX. století

21. prosince 1909 - v Paříži zemřel francouzský prozaik Charles-Louis Philippe, realistický romanopisec, spolupracoval se socialistickou revue ĽEnclos. Ve svých prózách prokázal pozoruhodnou schopnost chápat utrpení nuzáků. – Narodil se 4. 8. 1874.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

21. prosince 1919 - se v Brně narodil český básník a překladatel Ivan Blatný. V roce 1942 se stal spoluzakladatelem Skupiny 42. Psal lyrické verše spjaté zejména s rodným Brnem, později inspirované zážitky z války a osvobození. Na jaře 1948 odcestoval na studijní pobyt do Velké Británie, odkud se již nevrátil. Od roku 1954 žil v sanatoriu pro duševně choré v Bixley. Jeho exilová tvorba byla publikována ve výborech nejprve v Torontu, posléze i ve vlasti. – Zemřel 5. 8. 1990.
Český biografický slovník XX. století

Skoro je neznám a tím spíš jim dává
sen stará náměstí,
zamlklé chodce, na něž poprchává
kůň jezdce z pověsti.

Tam nad nádražím potrhané listy
příběhů zašlých dob,
karafy, křesla, otlučené bysty
a kolem tma jak hrob.

Nad pozdním rynkem v okně drahá hlava,
šum března ve tváři –
ticho je víc a báseň opadává.
(Poznáš to po záři.)
I. Blatný: Dvě Města

21. prosince 1989 - v Bratislavě zemřel slovenský hudební skladatel a pedagog Ján Cikker. Jako žák Novákův pokračoval zprvu v tradici pozdního romantismu s častým uplatňováním prvků lidové hudby. Jeho úpravy a stylizace slovenské lidové hudby z 50. let, psané pro velké slovenské soubory, mají trvalou hodnotu. – Narodil se 29. 7. 1911.
www.libri.cz

24. prosince 1939 - se v Ostravě narodil český chemický inženýr Jan Čermák. Zabývá se výzkumem separačních procesů a vícefázových reaktorů a řízením chemických procesů z hlediska životního prostředí.
Český biografický slovník XX. století

25. prosince 1879 - se ve švýcharském městě La Chaux-de-Fonds narodil americký automobilový závodník a konstruktér Louis Chevrolet, zakladatel úspěšné automobilky. – Zemřel 6. 6. 1941.
Rok do kapsy

26.–31. prosinec

26. prosince 1929 - v Bruselu zemřel belgický francouzsky píšící básník Albert Giraud, vlastním jménem Albert Kayenbergh. Jako básník debutoval parnasistními verši, v nichž odmítal jakoukoli služebnost umění. Paralelně s tím se však v jeho poezii uplatňuje i fantastično. – Narodil se 23. 6. 1860.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

26. prosince 1969 - v Praze zemřel český hudební skladatel, pianista, zpěvák, herec a výtvarník Jiří Šlitr, spolu s Jiřím Suchým představují osobnosti, které svým dílem zásadně ovlivnily život generace dospívající v 60. letech. V roce 1959 založili v Praze divadlo Semafor, kde působil externě (nikdy nebyl řádným členem, neboť se nechtěl omezovat žádnými závazky) jako skladatel, pianista a od roku 1962 i jako herec až do své tragické smrti. Byl také talentovaným výtvarníkem a jeho kresby s pražskými motivy jsou v řadě galerií. Měl i výstavy v zahraničí a ilustroval knihy. – Narodil se 15. 2. 1924.
www.libri.cz

26. prosince 1939 - v Praze zemřel český protestantský filosof a teolog Josef Lukl Hromádka. Věnoval se odborným otázkám teologickým a historickým, kriticky se zabýval vývojem katolicismu a studoval rovněž českou otázku. – Narodil se 8. 6. 1889.
www.libri.cz

26. prosince 1999 - v Praze zemřel český spisovatel a překladatel Karel Houba. Jeho prozaická tvorba se pokouší zachytit profil příslušníků autorovy generace, je vymezena dvěma vzájemně se prolínajícími a doplňujícími tématy. První okruh představují zkušenosti z okupace a totálního nasazení, druhý pak představují prózy usilující pojmenovat mravní krizi, citová zklamání a deziluze zejména intelektuálů. – Narodil se 26. 2. 1920.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

27. prosince 1979 - vpadla do sousedního Afghánistánu Sovětská vojska, aby podpořila komunistický režim v boji s islámskými fundamentalisty. Po katastrofálních neúspěších se sovětská armáda stáhla na jaře 1989 zpět. Během sovětské okupace Afghánistánu se prudce zhoršily vztahy mezi Východem a Západem.
Rok do kapsy

28. prosince 1859 - v Londýně zemřel anglický historik, politik a esejista, baron Thomas Babbington Macaulay. Byl poslancem za liberální stranu, členem výboru pro správu Indie, ministrem války, správcem vojenských financí. – Narodil se 25. 10. 1800.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

28. prosince 1959 - se narodil anglický spisovatel a bývalý voják britské armády Andy McNab. Do armády vstoupil jako malý chlapec. Byl přidělen k dvaadvacátému SAS pluku, který se účastnil bojových operací v celém světě. Během irácké války velel hlídce Bravo Two Zero, jenž zůstane vždy zapsána do slavné historie dvaadvacátého pluku. Vzácnou upřímností a sebekritikou se vyznačují pasáže, v nichž McNab líčí své problémy v dětství a dospívání, které ho málem dovedly na zločineckou dráhu, vnitřní pocity jako vojáka, který se musel vyrovnat s mravními dilematy, i vývoj svých citových vztahů k ženám, neúspěch jeho tří manželství souvisí do značné míry s povahou jeho povolání.
http://sas.webz.cz/alliance/books.php

28. prosince 1989 - v Praze zemřel český básník Zdeněk Kriebel, manžel spisovatelky Marie Podvalové. Jeho básnická tvorba spjatá s Brnem vyšla z proletářské poezie. Od 50. let patřil k předním autorům veršů pro děti. – Narodil se 29. 4. 1911.
Český biografický slovník XX. století

Ptám se, ptám se, pampeliško:
Už si vrabci koupou bříško, už se káča točí,
kde jsi byla, pampeliško, od čeho máš oči?

Od slunce, od zlata! Jak jsem se tam zahleděla,
hned jsem byla zlatá celá jako housata.
Z. Kriebel: Ptám se, ptám se, pampeliško

28. prosince 1999 - zemřel český herec, textař, scenárista, dramaturg a konferenciér Vladimír Dvořák. Autor a konferenciér řady silvestrovských pořadů, hudebně zábavných seriálů, hudební komedie Sto dukátů za Juana, několika set písňových textů a časopisecky publikovaných povídek, reportáží a fejetonů. – Narodil se 14. 5. 1925.
Rok do kapsy

Tolik jasu žádná hvězda nemívá,
kolik je ho v tobě, Kristýnko,
tobě snad i v noci světla přebývá,
věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

Hezčí nežli karafiát v zahradě,
hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko,
mám tě rád a ostatní je nasnadě,
chci být navždy s tebou, Kristýnko.
V. Dvořák: z písně „Pro Kristýnku“

29. prosince 1784 - se v Madridu narodil španělský hudební skladatel a kytarista Dionysio Aguado. V roce 1825 vyšla v Madridu jeho Škola hry na kytaru (původně Sbírka etud pro kytaru) určená pro šestistrunný nástroj. Tato škola získala velikou oblibu a vlastně se používá až do dnešních dnů. – Zemřel 29. 12. 1849.
http://www.lute.ru/guitar/Aguado_eng.htm

29. prosince 1999 - ve Varšavě zemřel polský prozaik, esejista a muzikolog Jerzy Waldorff. Za okupace byl ilegálním členem hudebníků. Je znám hlavně jako autor fejetonů a studií o hudbě. – Narodil se 4. 5. 1910.
Slovník polských spisovatelů

30. prosince 1859 - se v Praze narodil český hudební skladatel, pedagog a spisovatel Josef Bohuslav Foerster. Jeho hudební řeč navazuje na romantické tradice, hlavní důraz klade na výstavbu melodie. Harmonická stránka je poměrně tradiční, těžiště skladby tkví ve volné polyfonii, v níž lze vysledovat vlivy varhanní hry. Jednotícím rysem a základním znakem jeho tvorby je lyrismus. – Zemřel 29. 5. 1951.
Český biografický slovník XX. století

30. prosince 1869 - se ve Swanmore narodil kanadský humorista a esejista Stephen (Butler) Leacock. Bujný smysl pro legraci z něj učinil nejznámějšího humoristu v anglicky mluvícím světě své doby. – Zemřel 28. 3. 1944.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

S. Leacock:
„Přátele si vybíráme, příbuzní jsou nám dáni.”
„Reklama je zmrazení lidské inteligence na dostatečně dlouhou dobu, aby se na tom daly vydělat peníze.”

30. prosince 1899 - se v Marakeru narodil norský dokumentarista, etnolog a archeolog, původním povoláním právník Helge Ingstad. Byl správcem různých arktických oblastí, jejichž životu věnoval četné studie a cestopisy. – Zemřel 29. 3. 2001.
Slovník severských spisovatelů

30. prosince 1919 - se v Praze narodil český elektrotechnik Karel Horák. Zabýval se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie a elektrických trakcí. – Zemřel 20. 6. 2005.
Český biografický slovník XX. století

30. prosince 1929 - se v Praze narodila česká prozaička ruského původu Nataša Tanská. V dětství hrála v několika filmech, v povědomí diváků zůstala asi jako Barunka z Babičky (1940). Psala krátké prózy s mravním apelem a autentickými mladými postavami. Je také autorkou knih pro děti a mládež, rozhlasových a televizních her. – Zemřela 17. 7. 2014.
Český biografický slovník XX. století

30. prosince 1969 - v Praze zemřel český výtvarník a režisér animovaných filmů, ilustrátor, malíř a sochař Jiří Trnka, spolu s H. Týrlovou a K. Zemanem tvůrce českého animovaného filmu. Jeho přínos spočívá v osvobození českého, ale i světového kresleného a loutkového filmu z amerického vlivu a v prosazení velké výtvarné náročnosti a v poetickém ladění. Na jeho práci pak osobitě navazovali jeho dlouholetý spolupracovník Stanislav Látal, Václav Bedřich, Adolf Born, Zdeněk Smetana a celá řada dalších. – Narodil se 24. 2. 1912.
www.libri.cz

30. prosince 1979 - zemřel v New Yorku americký skladatel scénické a muzikálové hudby, libretista a producent Richard Rodgers. Přestože jeho hudba zasahuje velmi bohaté výrazové spektrum, zůstává většina jeho písní v zajetí ustálených formových principů. – Narodil se 28. 6. 1902.
Matzner, Poledňák, Wasserberger: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část jmenná: světová scéna

31. prosince 1869 - se narodil francouzský malíř Henri Matisse, vůdčí osobnost fauvismu s výraznými plochami barev a liniemi. – Zemřel 3. 11. 1954.
Rok do kapsy