Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Duben 2020

1.–5. duben


1. dubna 1900
-  se v Bruselu narodil belgický francouzsky píšící básník a prozaik Albert-Jean Ayguesparse. Jako básníka jej znepokojoval osud člověka sevřeného moderní civilizací, která mu brání projevit prosté lidské city. Ve svých románech podává většinou skličující obrazy současného světa. – Zemřel 27. 9. 1996.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

1. dubna 1960 - v Praze zemřel českoamerický podnikatel, zpravodajec, sociálnědemokratický politik, novinář a publicista Emanuel Viktor Vojtěch. Roku 1894 se vystěhoval do USA, kde se stal úspěšným podnikatelem. Výrazně se zapsal do historie českého krajanského hnutí - založil první českou sociálnědemokratickou sekci v USA, pracoval v Dělnickém Sokole a Volné myšlence. Roku 1902 se seznámil s T. G. Masarykem a za 1. světové války úzce spolupracoval s jeho zahraniční akcí, zejména při jeho spojení s domácí mafií. – Narodil se 14. 11. 1875.
www.libri.cz

2. dubna 1840 - se v Paříži narodil francouzský romanopisec, dramatik a literární kritik, představitel naturalismu Émile Zola. Svými pokrokovými názory měl velkou zásluhu na liberalizaci politického života ve Francii. Významně se angažoval zejména v Dreyfusově aféře, kdy otevřeným dopisem prezidentu republiky pod názvem J‘accuse (Žaluji) hájil nevinu kapitána Alfreda Dreyfuse, neprávem odsouzeného za špionáž. – Zemřel 29. 9. 1902.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

É. Zola:
„Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným.”
„Lidé mají tvořit lidi tím, že s nimi jednají jako s lidmi.”

2. dubna 1960 - v Brně zemřel český básník a prozaik Rajmund Habřina, vlastním jménem Rajmund Chatrný. Příjmení mu bylo na Habřina úředně změněno roku 1939. Jeho raná poezie vycházela z tvorby Březinovy. I ve svých esejích zprvu navázal na básnický patos esejů Březinových, později se blížily spíše odborným studiím a portrétům. – Narodil se 28. 9. 1907.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

3. dubna 1850 - v Praze zemřel český hudební skladatel a hudební pedagog Václav Jan Tomášek. Byl učitelem hudby v několika šlechtických rodinách a zároveň vstoupil na právnickou fakultu. Práva úspěšně dokončil, ale věnoval se nadále pouze hudbě. Stal se výraznou osobností obrozeneckého hnutí a zaujal místo v čele pražského hudebního života počátku 19. století. – Narodil se 17. 4. 1774.
www.libri.cz

3. dubna 1900 - se v Praze narodil německy píšící básník, prozaik, dramatik, překladatel a publicista Franz Carl Weiskopf, publikující také pod pseudonymy Petr Buk a F. W. L. Kovacs. Pracoval v časopise Avantgarda, patřil k zakládajícím členům KSČ. Byl členem literární skupiny Děvětsil. V roce 1928 přesídlil do Berlína. – Zemřel 14. 9. 1955.
Slovník spisovatelů německého jazyka

3. dubna 1920 - se v Moskvě narodil ruský prozaik Jurij Nagibin. Soustřeďoval se na tzv. malé žánry. Popularitu získal válečnými črtami a povídkami, ve kterých spojoval realistický popis událostí s psychologií vojáka. – Zemřel 17. 6. 1994.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

3. dubna 1930 - se narodil německý politik Helmut Kohl, křesťanskodemokratický kozervativní politik, v letech 1969–1976 předseda zemské vlády spolkové země Porýní-Falc a mezi roky 1982 a 1998 spolkový kancléř SRN. Za jeho vlády došlo k vzestupu SRN, sjednocení Německa a rozvoji evropské integrace.
http://cs.wikipedia.org/wiki

H. Kohl:
„Země s dětmi je země s budoucností. Dát život dětem, pomoci jim vyrůst, je srovnatelné s prací lesníka, který zasazuje strom a ví. Až tento strom bude dávat stín, on už sám nebude.”

3. dubna 1940 - se v Praze narodil český básník, překladatel, fejetonista, textař a autor knih pro děti a mládež Pavel Šrut. Od roku 1972 se věnoval literární a překladatelské činnosti. V jeho poezii postupně sílí tendence k mnohovýznamovosti obrazů a sevřenosti výrazu, umožňující na malém prostoru vyjádřit složité citové podloží existence v současném světě. V roce 2015 získal za své dosavadní dílo Státní cenu za literaturu. – 20. 4. 2018.
Český biografický slovník XX. století
www.slovnikceskeliteratury.cz

Laskavá láska...
Směnila hrany za obrysy.
Tichoučce praská
sníh. Nad městem visí.

Laskavé bílo.
I zuby mám zas mléčné...
Tolik se zaoblilo,
že nastoupím a jsem na konečné.
P. Šrut: Láska

3. dubna 2000 - zemřel americký spisovatel, filosof a etnobotanik Terence Kemp McKenna. Je známý zejména pro užívání a studium rostlinných psychedlik a entheogenů (zejména DMT a psilocybinu), studia šamanismu, vytvoření teorií o původu lidského vědomí a eschatologických myšlenek. – Narodil se 16. 11. 1946.
http://cs.wikipedia.org/wiki

4. dubna 1910 - se v Rize narodil ruský prozaik Jurij Pavlovič German. Ve svých románech zobrazil proces formování a rozvoje osobnosti v socialistické společnosti. – Zemřel 16. 1. 1967.
Malá československá encyklopedie, díl 2.

4. dubna 1990 - ve Strakonicích zemřel český básník a překladatel Vladimír Stuchl. Do literatury vstoupil za okupace melodickou, impresionisticky laděnou lyrikou, evokující pocity smutku, melancholie a plynutí času. V jeho pozdějších sbírkách převažuje lyrizace všedního života, důraz na roli poezie a krásy v konfrontaci se životní průměrností. – Narodil se 18. 4. 1922.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2.

Sklonilo se kuře k tůňce:
Sezobnu tě naráz, slunce!
Vtom se přihnal z polí vánek,
z kuřátka je hastrmánek.
V. Stuchl: Jak se kuře vykoupalo

5. dubna 1920 - se v Lutonu narodil kanadský prozaik anglického původu Arthur Hailey. Do Kanady emigroval v roce 1947 a roku 1952 zde získal kanadské občanství. Všechny jeho romány jsou vystavěny podle stejného modelu a liší se pouze místem děje. Jejich komerční úspěch je výsledkem dovedného propojení fikce a faktu. – Zemřel 24. 11. 2004.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

A. Hailey:
„Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde.”
„Na patologii si chirurg nacvičuje operace beze strachu, že mu důvěřivý pacient zemře.”

5. dubna 1930 - se ve Starém Samechově narodil český filosof vědy Miloslav Král. Významně se podílel na demokratizačním procesu 1968–69, v důsledku čehož byl v 70.–80. letech perzekvován. Byl signatářem Charty 77. Věnuje se filosofii vědy a techniky a problematice trendů a mezí lidské civilizace.
Český biografický slovník XX. století

6.–10. duben


6. dubna (nebo 23. dubna) 1420 - se v Hořovicích za Berounem narodil Jiří Poděbradský z Kunštátu a z Poděbrad, gubernátor království českého za krále Ladislava, a po jeho smrti i král český. – Zemřel 22. 3. 1471.
Kalendář historický národa českého

6. dubna 1930 - se v Praze narodil český novinář, literární a televizní kritik Milan Schulz, jeden z průkopníků české televizní kritiky. V letech 1959–69 byl externím dramaturgem divadla Semafor. V roce 1969 odešel do exilu, od roku 1993 žil opět v Praze. – Zemřel 20. 1. 2014.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů


7. dubna 1490 - ve Vídni zemřel uherský a český král z rodu Hunyadyů Matyáš Korvín. Jako pravý renesanční vladař podporoval Matyáš vědu i umění a s jeho jménem je spojeno založení Academie Istropolitany v Bratislavě (1467) a Academie Corviny v Pešti (1480). Úmysl, aby se jeho nelegitimní syn Jan Corvin stal dědicem říše, se mu však uskutečnit nepodařilo. Po jeho smrti zvolila uherská šlechta králem Vladislava Jagellonského a vedlejší země se opět vrátily České koruně. – Narodil se 23. 2. 1443.
www.libri.cz

7. dubna 1770 - se v Cockermouthu narodil anglický romantický básník William Wordsworth. Byl členem tzv. jezerní školy, tedy skupiny umělců, kterou spojoval život uprostřed nádherné přírody v Jezerním okrsku na severozápadě Anglie. Domníval se, že příroda je prostoupena duchovní silou, a pokud je s ní člověk v souladu, dostává i jeho život nový rozměr. – Zemřel 23. 4. 1850.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

W. Wordsworth:
„Strach má sto očí a všechny jsou pro to, aby týraly bušící srdce.”

8. dubna 1830 - zemřel český šlechtic a mecenáš František Josef hrabě ze Šternberka. Spolu s K. M. Šternberkem patřil k zakladatelům Vlasteneckého (dnes Národního) muzea, kterému věnoval všechny své písemnosti a bohatou sbírku mincí. Na přímluvu J. Dobrovského přijal Šternberk mladého F. Palackého za svého archiváře a zasadil se o jeho jmenování zemským historiografem. Podporoval také Palackého návrhy na vydávání muzejního časopisu. – Narodil se 4. 9. 1763.
www.libri.cz

8. dubna 1860 - se v Kolano na Polesí narodil polský prozaik a literární kritik Józef Weyssenhoff. Nejzdařilejší jsou jeho díla zaměřená na postižení krásy přírody a loveckého života, v nichž autor nejlépe uplatnil svůj vystříbený styl. – Zemřel 6. 7. 1932.
Slovník polských spisovatelů

8. dubna 1920 - v Harlemu (New York City) se v roce 1920 narodila americká jazzová zpěvačka, hudební skladatelka a pianistka Carmen McRae. Je považována za jednu z nejvýznamnějších jazzových vokalistek 20. století. – Zemřela 10. 11. 1994.
http://en.wikipedia.org/wiki/

9. dubna 1910 - se narodil maďarský malíř, grafik a zakladatel pop-artu Victor Vasarely. Tvůrce výrazných prostorových kompozicí a kinetických objektů. – Zemřel 15. 3. 1997.
Rok do kapsy

10. dubna 1920 - se ve Varšavě narodil polský prozaik a dramatik Maciej Slomczynski, autor populárních detektivek, které vydal pod pseudonymy Kazimierz Kwasniewski a Joe Alex. Jeho detektivky se vyznačují napínavým dějem, náměty nejednou čerpá až z antiky či z anglické tradice. – Zemřel 27. 3. 1998.
Slovník polských spisovatelů

11.–15. duben


11. dubna 1840 - zemřel stavitel první koněspřežné železnice na území Evropy František Antonín Gerstner. Stavba Budějovicko-linecké dráhy o úzkém rozchodu 1 106 mm a délce 129 km byla zahájena v červenci 1825 a trvala plných sedm let. Český úsek byl dokončen již 30. září 1828. Po dokončení českého úseku a po neshodách se společností, která stavbu řídila, odjel projektovat železnice do Ruska. V roce 1837 postavil první ruskou veřejnou parní železnici z Petrohradu do Carského Sela. V roce 1838 se vypravil studovat americké železnice, neboť chtěl vyprojektovat rakouskou železniční síť. Zahynul ve Philadelphii při dopravní nehodě. – Narodil se 11. 5. 1795.
www.vlaksim.cz

11. dubna 1900 - se v Košicích narodil maďarský spisovatel Sándor Márai, původním jménem Sándor Grosschmid. V počátcích psal i německy, ale postupně přešel jen k maďarštině. Byl kritický jak vůči Horthyovskému režimu, tak vůči nacionalistům a komunistům. V roce 1948 odešel do emigrace. Žil ve Švýcarsku a Itálii, než se usadil v New Yorku. Nějaký čas žil poté v italském Salernu, aby strávil zbytek života v americkém San Diegu. Po smrti manželky se odvrátil od světa a v roce 1989 odešel ze světa vlastní rukou. – Zemřel 22. 2. 1989.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl: 1.

11. dubna 1970 - v Princetonu (New Jersey) zemřel americký prozaik John O‘Hara. Prošel nejrůznějšími zaměstnáními, nakonec zakotvil v žurnalistice, kde psal o všem - od filmu po fotbal. V americké literatuře je představitelem solidně dokumentovaného mravoličného románu. – Narodil se 31. 1. 1905.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

12. dubna 1910 - se v Terstu narodil italský malíř, filozof a estetik Gillo Dorfles. Sdílel zájmy neoavantgardy a studoval mechanismy masové kultury. – Zemřel 2. 3. 2018.
Slovník italských spisovatelů

12. dubna 1950 - se v Toulon Var France narodil francouzský psychiatr a publicista Jean-Marie Abgrall, kriminalista, specialista v soudním lékařství a konzultant přes otázky sekt. Publikuje odbornou literaturu.
http://en.wikipedia.org/wiki

13. dubna 1870 - v New Yorku bylo založeno Metropolitan Musem of Arts, které se během 20. století stalo jedním z nejvýznamnějších uměleckých muzeí na světě.
Rok do kapsy

13. dubna 1900 - se v Praze narodil český právník a politik Prokop Drtina. V letech 1929–1938 byl tajemníkem prezidenta Edvarda Beneše a během ní působil jako jeho blízký spolupracovník a pod pseudonymem Pavel Svatý také jako komentátor českého vysílání londýnského rozhlasu. Po válce se stal ministrem spravedlnosti a byl jedním z demokratických ministrů, kteří v únoru 1948 podali demisi. Jako významný obhájce demokratického zřízení byl po tomto komunistickém puči perzekvován a vězněn. Podpořil Chartu 77. – Zemřel 16. 10. 1980.
Český biografický slovník XX. století

13. dubna 1940 - se v Nice narodil francouzský prozaik a esejista Jean-Marie Gustave Le Clézio, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 2008. Nobelovu cenu získal s odůvodněním, že jde o „autora zlomu, poetického dobrodružství a smyslové extáze, průzkumníka lidství za hranicemi panující civilizace a pod ní”.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

13. dubna 2000 - v Římě zemřel italský básník, prozaik, literární kritik a novinář Giorgio Bassani. Literární dráhu zahájil souborem povídek pod pseudonymem Giacomo Marchi. Věnoval se i básnické tvorbě, ale výrazněji se prosadil jako prozaik. Jeho dílo je převážně zasazeno do prostředí ferrarské majetné židovské menšiny, časově je zaměřeno na období fašismu. – Narodil se 4. 3. 1916.
Slovník italských spisovatelů

14. dubna 1930 - v Moskvě zemřel významný ruský básník, dramatik a esejista Vladimir Majakovskij. Stal se zakladatelem futurismu, který ovlivnil celou jednu generaci ruské literatury. Byl také autorem filmových scénářů a dětské literatury. – Narodil se 19. 7. 1893.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

V. Majakovskij:
„Umění není zrcadlo, které svět odráží, ale kladivo, kterým se do světa buší.”

14. dubna 1980 - v Římě zemřel italský básník, prozaik a redaktor Gianni Rodari. Několik let pracoval jako učitel, potom se plně soustředil na literaturu pro děti. Jeho literární postava statečného Cibulky okouzlila několik dětských generací. – Narodil se 23. 10. 1920.
Slovník italských spisovatelů

14. dubna 1990 - zemřel v Berlíně německý spisovatel Günter Krupkat. Angažoval se v protifašistickém odboji a emigroval do ČSR. Po válce žil v NDR. Literatuře se věnoval od roku 1955. Byl auterem žánru sci-fi. – Narodil se 5. 7. 1905.
O. Neff – J. Olša jr.: Encyklopedie literatury science fiction

14. dubna 2000 - v Římě zemřela česká scenáristka a režisérka Eva Sadková. Zaměřovala se zejména na dramata zobrazující hloubku lidské osobnosti a složitost mezilidských vztahů. – Narodila se 16. 7. 1931.
Český biografický slovník XX. století

15. dubna 1940 - se v Somersetu narodil anglický spisovatel a bývalý politik Jeffrey Howard Archer, v roce 1992 získal doživotní titul Baron Archer z Weston-super-Mare. Byl členem Parlamentu a a místopředseda Konzervativní strany. Jeho politická kariéra skončila po odsouzení za maření výkonu spravedlnosti a jeho následném uvěznění. Dnes se mimo spisovatelské dráhy věnuje i dráze vědecké, ve které se specializuje na solární energii.
www.knihovnicka.net
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Archer


15. dubna 1980 - v Paříži zemřel francouzský levicově orientovaný filozof, spisovatel, dramatik a literární kritik Jean-Paul Sartre, významný představitel filozofie existence. Předznamenáním jeho existencialismu byl román Nevolnost, v němž uměleckou formou zobrazil propastnost lidské svobody v konfrontaci s realitou věcného bytí. Za 2. světové války byl vězněn, poté organizoval protifašistický odboj. Od konce války působil jako svobodný spisovatel mimo univerzitní prostředí, spolu se svou dlouholetou přítelkyní Simonou de Beauvoirovou založil v roce 1945 časopis Les Temps Modernes a řídil jej až do své smrti. – Narodil se 21. 6. 1905.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J.-P. Sartre:
„Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestliže to sami připustí.”
„Kritika může být nepohodlná, ale nikdo neříká, že člověk je tu proto, aby žil v pohodlí.”

16.–20. duben


16. dubna 1830 - v Kecskemétu zemřel maďarský dramatik József Katona, autor nejznámější maďarské tragédie Bánk bán, vlastenecké, protiněmecky zaměřené hry se silným sociálním nábojem, jejíž děj se odehrává ve 13. století v Uhrách za vlády Ondřeje II. Tato hra byla také zhudebněna jako opera. – Narodil se 11. 11. 1791.
Malá československá encyklopedie, díl 3.

16. dubna 1930 - se v Praze narodil český lékař pediatr Jiří Dunovský, jeden z průkopníků sociální pediatrie v Československu. V roce 1968 se stal zakladatelem SOS dětských vesniček. Byl konzultantem Českého výboru UNICEF, zakladatelem Dětského krizového centra, Společnosti sociální pediatrie v ČR a dalších zařízení a institucí na pomoc ohroženým dětem. – Zemřel 13. 6. 2015.
Český biografický slovník XX. století

17. dubna 1730 - se narodil český pozdně barokní malíř a freskař Josef Kramolín. Pracoval hlavně pro jezuity, jejichž byl laickým bratrem. – Zemřel 2. 5. 1802.
Malá československá encyklopedie, díl 3.

17. dubna 1920 - se v Července na Olomoucku narodil český historik umění František Dvořák, autor četných monografií o významných postavách českého i světového malířství. Od roku 1975 je předsedou Spolku českých bibliofilů. – Zemřel 9. 11. 2015.
Český biografický slovník XX. století

17. dubna 1920 - se v Neuilly-sur-Seine narodila francouzská prozaička a novinářka Edmonde Charles-Rouxová. Na počátku 2. světové války pracovala jako sanitářka, působila v odboji. – Zemřela 20. 1. 2016.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

17. dubna 1930 - se v Praze narodil český hydrotechnik a pedagog Pavel Gabriel. Zabývá se vodním stavitelstvím, vodními cestami, využitím vodní energie, hydrodynamikou a hydrotechnickým výzkumem.
Český biografický slovník XX. století

17. dubna 1940 - se v Praze narodila česká herečka, manželka Martina Štěpánka, Jaroslava Tvrzníková. Od roku 1981 do začátku 90. let působila v zahraničí, kde spolupracovala s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa.
Český biografický slovník XX. století

17. dubna 1970 - se v Louňovicích pod Blaníkem narodil český básník, překladatel a redaktor Petr Borkovec. Jeho tvorba je orientována na přírodní motivy, lidovou píseň a křesťanskou tradici. Autor se snaží o rytmicky a rýmově vyváženou básnickou výpověď.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.
Slovník českých spisovatelů

Neznámá místnost. Tady jsem nikdy
s nikým nemluvil. Jazyk přístěnku
slýchal jsem v jiných pokojích. Mlčky
tu rostly barvy. Jejich listy
žloutly, padaly na lino. Tak čas,
tmavohnědý, dlouho trpěl prostor.
Jako moře trpí pláž...
P. Borkovec: Přístěnek

18. dubna 1930 - se v Přerově narodil český zoolog ichtyolog Stanislav Frank. Zabýval se problematikou zoologie se zaměřením na nižší obratlovce. – Zemřel 24. 11. 2008.
Český biografický slovník XX. století

18. dubna 1860 - se v bulharském Trnovo narodil český cestovatel Enrique Stanko Vráz. Pocházel z české krajanské kolonie v Bulharsku, jeho pravé jméno není známo. Na svých mnohých cestách po světě sbíral přírodniny i etnografický materiál a pořizoval cennou fotografickou dokumentaci. – Zemřel 20. 2. 1932.
Český biografický slovník XX. století

19. dubna 1930 - se v Čebíně na Brněnsku narodil český zoolog a ornitolog Jiří Havlín. Zabýval se studiem ptáků, zejména problematikou rozmnožování a hnízdění. – Zemřel 20. 6. 2005.
Český biografický slovník XX. století

19. dubna 1930 - se v představení Hurvínkova jarní revue na jevišti poprvé objevily dvě loutkové postavy, které zůstaly Hurvínkovými kamarády až dodnes – holčička Mánička a pes Žeryk. Loutka Máničky však vypadala původně trochu jinak, než jak ji známe v dnešní podobě. Její původní podoba je připisována Jiřímu Trnkovi.
Rok do kapsy

19. dubna 1940 - se v Plzni narodil český malíř, sochař, designér a multimediální umělec Milan Knížák. V 60. letech sice stál mimo underground i další nezávislé iniciativy, ale vliv jeho Aktualu i jeho stejnojmenné hudební skupiny na utváření životních a uměleckých postojů "vlasaté" komunity byl značný a Knížák byl nazýván "Králem mániček". V roce 1999 jej jmenoval ministr kultury Pavel Dostál generálním ředitelem Národní galerie v Praze. Po roce 1989 je činný i politicky.
Český biografický slovník XX. století

19. dubna 2000 - v Moskvě zemřel ruský prozaik Sergej Zalygin. V době glasnosti a perestrojky publikoval v časopise Novyj mir, kde byl hlavním redaktorem, "navrácenou literaturu" a také díla některých ruských emigrantů poslední vlny. – Narodil se 6. 12. 1913.
Slovník ruských ukrajinských a běloruských spisovatelů

20. dubna 1910 - se ve Varšavě narodil polský prozaik, esejista, autor divadelních her a publicista Jan Dobraczynski. Jeden z nejplodnějších polských romanopisců, skvělý vypravěč. – Zemřel 5. 3. 1994.
Slovník polských spisovatelů

20. dubna 1920 - se v Praze narodil český astronom Záviš Bochníček. Delší dobu působil na Slovensku. V letech 1956–1958 byl ředitelem Astronomického ústavu SAV. Kromě studia proměnných hvězd se věnoval pozorování umělých družic. Známý byl hlavně jako popularizátor astronomie a kosmonautiky. – Zemřel 23. 2. 2002.
Český biografický slovník XX. století
http://cs.wikipedia.org/wiki/

20. dubna 1950 - se narodil český režisér, scenárista a dramaturg Václav Junek. Je autorem mnoha dokumentárních audiovizuálních děl a scénických realizací. Ve svém soukromí se zabývá novější historií středoevropského prostoru - především jejími uzlovými, konfliktními body. Z této oblasti je (mimo jiné) dodnes kontroverzní román Pannzerzug.
www.daemon.cz

20. dubna 1960 - v Monthléry zemřel francouzský básník a dramatik Paul Fort. Zpočátku byla jeho tvorba pod Mallarméovým vlivem, avšak svoje symbolistické východisko obohacoval zpěvností lidových písní. – Narodil se 1. 2. 1872.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

21.–25. duben


21. dubna 1910 - zemřel v Reddingu (Connecticut) americký prozaik a novinář Mark Twain, vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens. Byl jedním ze zakladatelů moderní americké prózy a iniciátorů regionální literatury v 19. století. Mládí prožité na řece Mississippi, kde se Twain živil jako lodivod (odtud pseudonym, "značka dvě" při měření hloubky vody) ovlivnilo hlavní linii jeho tvorby. – Narodil se 30. 11. 1835.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

21. dubna 1980 - v Bratislavě zemřel slovenský malíř, grafik, ilustrátor a scénický výtvarník Ľudovít Fulla. Spolu s Mikulášem Galandou a také M. Benkou měl zakladatelský význam pro slovenské moderní malířství, byl spoluautorem prvního manifestu slovenské avantgardy. Významná byla rovněž jeho grafická ilustrace především slovenských lidových pohádek a scénické práce, vznikající ve spolupráci se Slovenským národním divadlem. – Narodil se 27. 2. 1902.
www.libri.cz

22. dubna 1640 - se v Beja narodila portugalská jeptiška Mariana Alcoforado. Je domnělou autorkou Portugalských listů, pěti milostných dopisů vyjadřujících vášnivé a upřimné city. Její autorství však dodnes zůstává nevyřešeno. – Zemřela 28. 7. 1723.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

22. dubna 1870 - se v Uljanovsku narodil Vladimír Ilji Lenin, vlastním jménem Uljanov. Byl ruský komunistický politik a revolucionář, vůdce bolševické strany, první předseda vlády SSSR a teoretik leninismu, který definoval jako adaptaci marxismu v období imperialismu. – Zemřel 21. 1. 1924.
http://cs.wikipedia.org/wiki

22. dubna 1920 - se v Sofii narodil bulharský básník, dramatik, filmový scenárista, redaktor a překladatel Valeri Nisimov Petrov, vlastním jménem Valeri Mevorach, používající také pseudonym Asen Rakovski. Začínal jako básník. Kreativita a osobitý asociativní styl jeho básní, jejich kultivovaná obraznost, úsměvná ironie a sebeironie, slovní vynalézavost, parodie, jemný vtip i bohatství zvučných rýmů byly v bulharské literatuře té doby zcela neobvyklé. Jeho scénáře z přelomu 50. a 60. let a spolupráce s režisérem Rangelem Valčanovem stály u počátku nové bulharské filmové vlny. – Zemřel 27. 8. 2014.
Slovník balkánských spisovatelů
https://bg.wikipedia.org/wiki/


22. dubna 1930 - se v Budapešti narodil maďarský spisovatel, literární kritik a překladatel László Gyurkó. Literatuře se věnoval od roku 1957. Překládal německou a francouzskou prózu. – Zemřel 25. 8. 2007.
Slovník spisovatelů: Maďarsko
https://eo.wikipedia.org/wiki/


22. dubna 1960 - ve Washingtonu zemřel československý generál Antonín Hasal. Během druhé světové války se podílel na činnosti vojenské odbojové organizace Obrana národa a v roce 1940 odešel do exilu (používal pak krycí jméno Nižborský), kde byl v letech 1940–44 přednostou vojenské kanceláře prezidenta republiky. V roce 1944 byl jmenován velitelem čs. vojsk na osvobozených územích. Po osvobození 1945 byl ministrem dopravy. Poté, už jako armádní generál, byl znovu jmenován přednostou vojenské kanceláře prezidenta republiky. Po Benešově abdikaci odešel do dalšího exilu v USA, kde působil jako poradce americké vlády. – Narodil se 7. 1. 1883.
www.libri.cz

23. dubna 1940 - se v Brně narodil český lékař imunolog a onkolog Jan Bubeník. Zabývá se otázkami mechanismu a regulace protinádorové imunitní odpovědi.
Český biografický slovník XX. století

23. dubna 1940 - se v Kalinkavičy v Homelské oblasti narodil biliterární rusko-běloruský prozaik Viktar Kazko. Psal rusky, později i bělorusky. Populární jsou jeho povídky a novely.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

24. dubna 1930 - se v Praze narodil český bioklimatolog a agrometeorolog Vladimír Havlíček. Zabývá se agrometeorologií a lesnickou bioklimatologií. Věnuje se studiu kontaminace rurální krajiny antropogenními imisemi.
Český biografický slovník XX. století

24. dubna 1980 - v Paříži zemřel kubánský romanopisec a muzikolog, který výrazně ovlivnil jihoamerickou literaturu, Alejo Carpentier Y Valmont. Jeho styl "zázračně reálného" je často spojován s magickým realismem. – Narodil se 26. 12. 1904.
Český biografický slovník XX. století

A. Carpentier:
„Chceš-li někoho zranit tak dokonale, aby ti to nikdy neodpustil, zavaď nehtem o jeho sebelásku!”

24. dubna 1990 - ve Stuttgartu zemřel německý filozof a teoretik umění a vědy Max Bense. – Narodil se 7. 2. 1910
Slovník spisovatelů německého jazyka
viz kalendárium Únor 2020

25. dubna 1900 - se narodil rakouský fyzik Wolfgang Pauli. Vytvořil vylučovací princip, který popisuje kvantová pravidla pro rozložení elektronů v atomu. Předpověděl částice neutrino. – Zemřel 15. 12. 1958.
Rok do kapsy


26.–30. duben


26. dubna 1910 - v Paříži zemřel norský spisovatel Bjornstjerne Bjornson, nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1903. Spolu s H. Ibsenem byl hlavní postavou rozmachu norské literatury 2. poloviny 19. století. – Narodil se 8. 12. 1832.
Slovník severských spisovatelů

B. Bjornson:
„Humor je nejvznešenější formou z lidských citů.”
„Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.”

26. dubna 1910 - se v Tuzle narodil jeden z nejvýznamnějších bosensko-hercegovských prozaiků a esejistů, vysokoškolský pedagog, ředitel Bosna-filmu a Národního divadla Meša (Mehmed) Selimovič. Jeho tvorba nevychází z nějakého utilitarismu a není spojená s politickými intencemi doby. Je hluboce humanistická a jejím příznačným znakem je láska „v oceánu nenávisti”. – Zemřel 11. 7. 1982.
Slovník balkánských spisovatelů

26. dubna 1950 - se v Praze narodil český textař, prozaik, zpěvák a fotograf Vlastimil Třešňák. V 70. letech byl politicky perzekvován, pracoval jako pomocný dělník a hlídač. Jeho texty písní i prózy nepostrádají básnivost, ale vyznačují se i drsností výrazu a ostrostí protestu proti oklešťování života v totalitním systému. Publikoval v exilu a v samizdatu.
Český biografický slovník XX. století

Poezii znám - to je ta coura
manželský svazek vět si klidně bourá
přespává na pavlači, přežívá to jí stačí
co měla chlapů, co dluží prachů...!
dneska je vdova ... chudáci sirotci
- slova, slova, slova

Vkládáme do úst co skládáme ... vkládáme do úst

Poezii znám - to je ta špína
do práce se jí nechce je holka líná
chlastává do rána, lidičky pro pána
já ji znám, já vím jak žije
fiflena z periférie prý POEZIE
V. Trešňák, R. Krajčo: Poezie

26. dubna 1970 - v Maienfeldu zemřel švýcarský romanopisec John Knittel, vlastním jménem Hermann. Patřil k nejčtenějším autorům německého jazyka. – Narodil se 24. 3. 1891.
Slovník spisovatelů německého jazyka

26. dubna 1990 - zemřel český pedagog a knihovník Miroslav Bidlas. Zabýval se publicistikou a v poválečném období redakční a historiografickou činností. Pracovně prošel několika pražskými knihovnami, byl zástupcem ředitele Slovanské knihovny a od roku 1970 až do odchodu do důchodu v roce 1974 byl ředitelem Národní knihovny. – Narodil se 25. 12. 1910.
http://sck.sdruk.cz/

27. dubna 1900 - se v Londýně narodil německý prozaik, lyrik, esejista a překladatel křesťanské orientace Martin Beheim-Schwarzbach. Ve svém díle používá tradičních vypravěčských postupů, spojuje prvky ireálna s všední každodenností a prolíná je humorem a ironií. – Zemřel 7. 5. 1985.
Slovník spisovatelů německého jazyka

27. dubna 1950 - v Klánovicích u Prahy zahynul při dopravní nehodě český sportovec Karel Koželuh, nejslavnější ze sedmi sportovně založených bratří Koželuhů, byl opravdu všestranně nadaný. V letech 1947–49 vedl československé družstvo v Davisově poháru. – Narodil se 7. 3. 1895.
www.libri.cz

28. dubna 1900 - se v Lipsku narodil německý prozaik Bruno Apitz. – Zemřel 7. 4. 1979.
Slovník spisovatelů německého jazyka
viz kalendárium Duben 2009

28. dubna 1980 - v Písku zemřel český pedagog a sběratel lidových písní Josef Janda. Pod vlivem F. Sládka se od 30. let věnoval sběratelství na Strakonicku a Písecku. Zapsal na 2000 nápěvů a textů, většinou variantů už dříve známých písní. Jen malá část jich vyšla ve dvojím vydání Prácheňského zpěvníku. – Narodil se 14. 5. 1892.
http://lidovepisne.cz/
http://sigma.nkp.cz/

29. dubna 1780 - se v Besancon narodil francouzský prozaik, básník a kritik Jean-Charles Emmanuel Nodier, řečený Charles. Jako politický pamfletista konspiroval proti Napoleonovi, byl pronásledován a často musel měnit místa svého pobytu. V roce 1812 byl jmenován císařským redaktorem a knihovníkem v ilyrských provinciích, kde se inspiroval tradicemi a lidovou slovesností. Roku 1824 se stal knihovníkem Arsenalu, později byl zvolen do Francouzské akademie. – Zemřel 27. 1. 1844.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. dubna 1930 - se v Manacoru na Mallorce narodil katalánský básník a prozaik Miquel Angel Riera. Velký vliv na jeho básnickou tvorbu měla poezie F. Garcíi Lorcy a básníků tzv. Generace 27. – Zemřel v roce 1996.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

29. dubna 1940 - se v Covingtonu (Georgia) narodil americký jazzový hudebník George Rufus Adams, hráč na tenorový saxofon, flétnu a klarinet. Jeho hudební styl měl kořeny v blues a americké (speciálně černé) populární hudbě. – Zemřel 14. 11. 1992.
http://en.wikipedia.org/wiki

29. dubna 1980 - v Praze zemřel český učitel František Rajtr. Od roku 1919 působil na měšťanské škole v Duchcově. Byl praktickým učitelem, ale i vědeckým pedagogickým pracovníkem. Zapojil se také do politické a novinářské činnosti, vedl časopis určený pro pedagogy. V době okupace se zapojil do ilegální činnosti na Roudnicku, kde v té době působil. – Narodil se 21. 10. 1893.
V. Bartošková: Za novou školu, Revue Teplice č. 7/ 1980; s. 17

30. dubna 1870 - zemřel český sochař Václav Levý. Jeho raně romantické a vlastenecky orientované skalní plastiky u Liběchova a renesančně chápané monumentální a poetické plastiky Lumíra a Adama a Evy překračují dobový akademismus a kladou základ národního umění, dále rozvíjenému generací Národního divadla. – Narodil se 14. 9. 1820.
Malá československá encyklopedie, díl 3.

30. dubna 1880 - se v Plzni narodil český kreslíř, grafik a karikaturista Hugo Boettinger. Pod pseudonymem Dr. Desiderius spolupracoval mimo jiné s časopisy Šibeničky, Volné směry a v Lidových novinách. – Zemřel 9. 12. 1934.
Malá československá encyklopedie, díl 1.

30. dubna 1900 - se v Muraste poblíž Harjumaa narodil estonský prozaik, básník a dramatik Erni Krusten, vlastním jménem Ernst Krustein. Typickým rysem jeho díla je psychologická hloubka a ironické, až groteskní prvky. – Zemřel 16. 6. 1984.
Slovník pobaltských spisovatelů

30. dubna 1920 - se v Praze narodil český herec Josef Chvalina. Mimo působení v divadle vytvořil řadu drobnějších rolí ve filmu a v televizi. Uplatnil se též jako kultivovaný recitátor. – Zemřel 19. 11. 1982.
Český biografický slovník XX. století

30. dubna 1930 - se v Chrudimi narodila česká scenáristka, spisovatelka, autorka knih pro děti Ljuba Štíplová. Mimo jiné byla spoluautorkou dětského časopisu Čtyřlístek, kde spolupracovala s malířem a grafikem Jaroslavem Němečkem, který jej vytvářel po výtvarné stránce. – Zemřela 24. 9. 2009.
T. Studenovský – J. Bláha: Slovník českých autorů knih pro chlapce
http://cs.wikipedia.org/wiki

U potoka fňukal kos.
Ztratil boty, chodil bos.
Slíbila mu ondatra,
že ty boty vypátrá.

Válely se v rákosí,
srazily se od rosy,
tlačí kosa na palci.
Patří mu to, nedbalci!
L. Štíplová z knihy: Pojď s koťaty na výlet


30. dubna 1950 - v Římě zemřel italský prozaik Francesco Jovine. Jeden z nejvýznamnějších neorealistů, zabývajících se jihoitalskou problematikou. – Narodil se 9. 10. 1902.
Slovník italských spisovatelů