Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Katalogy a databáze

Knižní fond Regionální knihovny Teplice je zpracován do elektronické podoby pomocí programu Tritius. Díky tomu mohou čtenáři velice snadno a rychle vyhledávat informace o knihách podle jména autora, názvu knihy nebo podle klíčových slov.

Než pokročíte k vlastnímu vyhledávání v našem katalogu, prostudujte si, prosím, signatury a umístění titulů v jednotlivých odděleních.

SIGNATURY - legenda

BA poezie *
BC pobočka Bílá cesta
DI dramata (divadelní hry) *
DOSP oddělení pro dospělé
HD hudebniny (v mediatéce)
HUD mediatéka (dříve hudební oddělení)
KD kartografický dokument (mapy) *
M tituly určené dětem a mládeži
PROS pobočka Prosetice
ŘET pobočka Řetenice
SK1, SK2 knihy v odlehčovacím skladě, tituly připravujeme na požádání do druhého pracovního dne
SK3 sklad periodik, tituly připravujeme na požádání do druhého pracovního dne
SK4 sklad mediatéky, tituly připravujeme na požádání do druhého pracovního dne
SM sklad oddělení pro děti
ST studovna (tituly k dispozici pouze prezenčně)
XA anglický originál *
XI italský originál *
XF francouzský originál *
XN německý originál *
XR ruský originál *
XO originál v cizím jazyce *

* k dispozici v oddělení pro dospělé