Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Katalogy a databáze

Knižní fond Regionální knihovny Teplice je zpracován do elektronické podoby pomocí programu Clavius. Díky tomu mohou čtenáři velice snadno a rychle vyhledávat informace o knihách podle jména autora, názvu knihy nebo podle klíčových slov.

Pro AV media, která jsou rovněž zpracovávána elektronicky a tudíž obsažena v online katalozích, jsou ještě zpracovánány seznamy v Excelu s občasnou aktualizací. Ty jsou umístěny ke stažení na stránce Mediatéky.

Než pokročíte k vlastnímu vyhledávání v našem katalogu, prostudujte si, prosím, signatury a umístění titulů  v jednotlivých odděleních.

SIGNATURY - legenda

BA poezie *
BC pobočka Bílá cesta
DI dramata (divadelní hry) *
DOSP oddělení pro dospělé
HD hudebniny (hudební oddělení)
HUD mediatéka (dříve hudební oddělení)
KD kartografický dokument (mapy) *
M oddělení pro děti
PROS pobočka Prosetice
ŘET pobočka Řetenice
SK1, SK2 knihy v odlehčovacím skladě, tituly připravujeme na požádání do druhého pracovního dne
SK3 sklad periodik, tituly připravujeme na požádání do druhého pracovního dne
SK4 sklad meditéky, tituly připravujeme na požádání do druhého pracovního dne
SM sklad oddělní pro děti
ST studovna (tituly k dispozici pouze prezenčně)
XA anglický originál *
XI italský originál *
XF francouzský originál *
XN německý originál *
XR ruský originál *
XO originál v cizím jazyce *

* k dispozici v oddělení pro dospělé