Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Legislativa

Knihovna, která chce využívat služby RKT pro knihovny regionu, musí být řádně zaevidována na Ministerstvu kultury ČR. Tato povinnost je dána knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb). K evidenci je nutné:

  • vyplnit žádost o registraci
  • vypracovat nebo aktualizovat Knihovní řád knihovny
  • vypracovat nebo aktualizovat Zřizovací listinu (Statut) knihovny
  • dalším nezbytným dokladem, který musí knihovna mít, je Smlouva o spolupráci mezi RKT a příslušnou obcí

Vzorové dokumenty:
Knihovní řád pro malé knihovny bez právní subjektivity je doplněn o přílohu týkající se GDPR (příručka pro knihovny „Ochrana osobních údajů v knihovnách“ ke stažení v pdf formátu zde)
Přihláška pro čtenáře mladšího 15 let (ukázka vyplněné hlavičky přihlášky zde)
Přihláška pro čtenáře staršího 15 let (ukázka vyplněné hlavičky přihlášky zde)

 

Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace.