Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Legislativa

Knihovna, která chce využívat služby RKT pro knihovny regionu, musí být řádně zaevidována na Ministerstvu kultury ČR. Tato povinnost je dána knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb). K evidenci je nutné:

  • vyplnit žádost o registraci
  • vypracovat nebo aktualizovat Knihovní řád knihovny
  • vypracovat nebo aktualizovat Zřizovací listinu (Statut) knihovny
  • dalším nezbytným dokladem, který musí knihovna mít, je Smlouva o spolupráci mezi RKT a příslušnou obcí

Vzorové dokumenty (Knihovní řád, Zřizovací listina) jsou k dispozici v RKT a naleznete je i např. na stránkách Národní knihovny Praha: www.nkp.cz (Služby > Služby pro knihovníky > Informace pro knihovny).