Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Říjen 2016

1. - 5. říjen

1. října 1886 - se v Plzni narodil český herec a spisovatel František Kovářík. Své herecké začátky prožil v letech 1903-1908 v USA. Po návratu působil nejdříve ve venkovských divadlech. V roce 1920 přijal angažmá v Divadle na Vinohradech, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 1959. Byl představitelem zvláště lidových postav, a to nejen na divadelních prknech, ale také ve filmu a televizi. Výrazně se prosadil také v rozhlase. Filmy, ve kterých hrál: Maryša; Hordubal; Psohlavci; Pohádka máje; Marečku, podejte mi pero aj. Je autorem knížek Pozoruji, přemýšlím, věřím a Kudy všude za divadlem. – Zemřel 1. 10. 1984.
www.vsechno.kvalitne.cz

2. října 1946 - zemřel v Praze český novinář, publicista, reportér, humoristicko-satirický spisovatel, dramatik, autor písňových textů a kabaretiér, představitel demokratického proudu Eduard Bass, vlastním jménem Schmidt. V roce 1910 nastoupil uměleckou dráhu jako zpěvák v kabaretu Bílá labuť - k přijatému pseudonymu jej motivoval hluboký hlas. Poté působil jako recitátor, konferenciér a nakonec i jako ředitel v pražských kabaretech Rokoko (1916-17) a Červená sedma (1918-19). Byl dlouholetým redaktorem (1920-33) a později dokonce šéfredaktorem Lidových novin (1933-42). Za okupace psal díla posilující české národní vědomí. Jeho dlouholetá a intenzivní láska k cirkusu vyústila na začátku II. světové války v rozhodnutí vytvořit románovou kroniku cirkusového podniku jako kolektivního díla lidí oddaných společné věci. V širokém dějovém proudu přísluší ústřední linie osudům cirkusáka Vaška Karase, v němž Bass oslavil typ nadaného, bystrého a mravně pevného českého člověka. – Narodil se 1. 1. 1888.
www.skolavpohode.cz

3. října 1126 - Jindřich Zdik, krále Vladislava I. Českého bratr, toho dne za biskupa olomouckého volen a od arcibiskupa mohuckého posvěcen.
Kalendář historický národa českého

3. října 1886 - se v Mníšku pod Brdy narodil český malíř německého původu Vilém (Willy) Nowak. Roku 1929 přijal nabízenou profesuru na pražské akademii, kde působil do okupace v roce 1939.V roce 1957 vláda obdařila Nowaka titulem zasloužilý a roku 1967 i národní umělec. O devět let později dokonce získal i Řád republiky, protože autor byl, stejně jako jeho tvorba, vůči socialistickému režimu loajální. – Zemřel 20. 10. 1977.
www.libri.cz

3. října 1886 - se v La Chapelle d‘Angillon narodil francouzský prozaik, básník, esejista a kritik Alain-Fournier, vlastním jménem Henri-Alban Fournier. Ve svém nejdůležitějším psychologickém románu zachycuje na pozadí volného spojení skutečnosti a snové psychiky bohaté vnitřní dobrodružství dospívajícího chlapce (tedy vlastně své š»astné dětství propojené s hledáním ideálů). Ostatní Fournierovy práce vyšly z pozůstalosti, své literární postoje formuloval např. v korespondenci s doktorem Riviérem. Krátce po vypuknutí I. světové války byl 22. 9. 1914 zabit v Saint Rémy.
www.skolavpohode.cz

3. října 1936 - se v Holicích narodil český režisér a herec Jan Kačer. Od roku 1990 působí jako režisér činohry ND v Praze. Ve svých režiích dospívá ke kultivované syntéze uměleckých postupů realistické linie divadla s uměleckými principy divadla výrazně stylizovaného, přičemž klade důraz na úlohu herce jako hlavního nositele uměleckého sdělení.
Český biografický slovník XX. století; sv. 2

3. října 1986 - zemřel v Praze český polygrafický odborník Miroslav Běhal. Spolupracoval mimo jiné s výrobcem polygrafických strojů ADAST. V letech 1959 – 1974 působil ve Výzkumném ústavu polygrafickém v Praze. – Narodil se 29. 9. 2006.
Český biografický slovník XX. století

4. října 1896 - v Dolu u Libčic nad Vltavou zemřel český politik a novinář Julius Grégr. Byl na počátku své politické kariéry člověk svobodomyslný, demokrat, odpůrce šlechty a katolického kléru. Národní listy se proto staly centrem rodícího se mladočeského hnutí. J. Grégr stál vedle K. Sladkovského i při založení Národní strany svobodomyslné v prosinci 1874 a byl autorem jejího programu. V době nemoci Sladkovského koncem 70. let a po jeho smrti se stal faktickým vůdcem mladočechů, protože až do příchodu realistů v roce 1890 nebyla mezi předáky strany osobnost, která by dosahovala Grégrovy úrovně a vlivu. – Narodil se 19. 12. 1831.
www.libri.cz

4. října 1906 - se v Brně narodil český herec Ladislav Pešek. Jeho veliké komediantské nadání, temperament a pohybová virtuozita (uměl i stepovat) režiséři často využívali až do jeho pozdního věku. Do Národního divadla, kde hrál až do roku 1976, byl angažován K. H. Hilarem v roce 1929 po studiu na konzervatoři a krátkém působení v brněnském divadle. Byl především hilarovským hercem, ale spolupracoval i s dalšími režiséry Národního divadla, vedle již zmíněných i s J. Honzlem a J. Pleskotem. Na svou divadelní dráhu a kolegy vzpomíná v knize Tvář bez masky. - Zemřel 13. 7. 1986.
www.libri.cz

4. října 1966 - zemřela ve Štítině česká spisovatelka a národopisná pracovnice Ludmila Hořká, vlastním jménem Marie Šindelářová. Národopisné paběrky z Hlučínska (1948). Národopisný zájem přivedl L. Hořkou k literární tvorbě z Hlučínska, zpočátku v nářečí, později v sevřenějších literárních formách, psaných běžnou češtinou. Orientace Hořké na český kulturní a politický život nebyla ale na rozjitřeném a národnostně nevyhraněném Hlučínsku příznivě přijímána. Je pochována ve Štítíně, jíž věnovala i některé své verše. – Narodila se 26. 4. 1892.
www.maticeslezska.cz

4. října 1986 - zemřel v Praze český levicově orientovaný novinář, spisovatel a dramatik Milan Jariš, vlastním jménem Martin Ležák. - Narodil se 13. 8. 1913.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

5. října 1936 - se narodil Václav Havel, nejvýraznější česká osobnost konce 20. století, bojovník za občanskou svobodu, dramatik, poslední československý a první český prezident.
Rok do kapsy

5. října 1936 - se narodila v Lipníku u Hrotovic česká spisovatelka a básnířka Ludmila Klukanová. Publikovat začala v šedesátých letech v novinách a časopisech. Její prvotina Jezírka byla vydána v r. 1981. Následovaly knihy Na štítu bylo vytesáno kolo, Remonta, knížka pro děti Z pohádkových končin, básnická sbírka Slep mi klíč a další. Častým námětem jejích knih je rodná Českomoravská vysočina.
www.knihovnatr.cz

5. října 1946 - se v Praze narodil Rudolf Hrušínský ml. Od roku 1978 je členem Činoherního klubu v Praze. Hraje hlavně postavy a postavičky komediálního ladění. Spolupracuje s filmem a televizí.
Český biografický slovník XX. století; sv. 1

6. - 10. říjen

7. října 1886 - se ve Zbirohu narodil český básník, esejista a překladatel, druhý manžel Heleny Čapkové, Josef Palivec. Jeho náročné básnické dílo se vyznačuje abstraktní symbolikou valéryovského rázu a promyšlenou konstrukcí veršové stavby využívající tvárných možností jazyka a jeho tradic. – Zemřel 31. 1. 1975.
Český biografický slovník XX. století; sv. 2

7. října 1926 - se v Plzni narodila česká herečka Jana Dítětová, významná představitelka českého charakterního herectví druhé poloviny 20. století. – Zemřela 9. 11. 1993.
www.libri.cz

7. října 1976 - zemřel v Praze český botanik a algolog Bohuslav Fott. Zabýval se zejména morfologií, taxonomií a ekologií řas a jejich parazitů. Byl zakladatelem algologické školy. Od roku 1962 byl presidentem International Psychological Society.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

8. října 1956 - zemřel v Praze český meteorolog Stanislav Hanzlík. Přispěl k poznání vertikální struktury tlakových výší a níží. Zabýval se vztahy mezi sluneční činností a časovými změnami meteorologických prvků, respektive všeobecnou cirkulací atmosféry, problematikou kolísání podnebí v historických dobách, synoptickou a dynamickou meteorologií. – Narodil se 11. 5. 1878.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

9. října 1636 - zemřel „kacířský baron“ Karel Starší ze Žerotína, moravský šlechtic a významný politik své doby (vůdce moravských nekatolických stavů, světská hlava Jednoty bratrské na Moravě). Karel Starší ze Žerotína je autorem spisu "Apologie" (1606), v němž obhajuje svoji politickou a společenskou nečinnost po svém odvolání z moravského zemského soudu. Kromě toho zůstala do dnešních dob dochována Karlova rozsáhlá korespondence (za svého života si dopisuje s mnoha významnými osobnostmi celé Evropy) a mnohé jeho spisy memoárové. – Narodil se 14. 9. 1564.
http://zivotopisyonline.cz

9. října 1906 - se v Joal-la-Portugaise narodil senegalský filozof a básník Léopold-Sédar Senghor, první Afričan, který přednášel na francouzské univerzitě. Když Senegal získal roku 1960 nezávislost a Senghor se stal prvním senegalským prezidentem. – Zemřel 20. 12. 2001.
www.reflex.cz

9. října 1936 - se v Žilině narodil slovenský básník a publicista Ľubomír Feldek. I v Čechách patří (a to především díky svým mimoliterárním aktivitám) k nejznámějším slovenským básníkům. Popularitu v českých zemích přineslo Feldekovi jednak jeho zásadně odmítavé stanovisko k politické praxi V. Mečiara a pak především jeho spor (posléze prohraný) s tehdejším ministrem kultury Dušanem Slobodníkem. Toho Feldek označil za fašistu, neboť se Slobodník jako mladík za 2. světové války zúčastnil "protipartyzánského" výcviku, organizovaného německým wehrmachtem. V polovině 90. let se Feldek usadil v Praze a přijal české občanství.
www.libri.cz

9. října 1946 - se v Ostravě narodil český evangelický duchovní Miloš Rejchrt. Byl představitelem hnutí Nová orientace, které usilovalo o nezávislou a neslužebnou církev. Za to a za svou činnost v Chartě 77 - byl jejím signatářem od roku 1977 a mluvčím v roce 1980 - jej režim neustále pronásledoval. Po listopadu 1989 absolvoval studijní pobyt v Ženevě a působil pak jako duchovní CČE. Později se stal vedoucím náboženského vysílání Českého rozhlasu.
www.libri.cz

9. října 1996 - v Praze zemřela česká historička Věra Hrochová. Zabývala se především dějinami byzantské říše a východního Středomoří ve středověku. – Narodila se 25. 6. 1933.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

10. října 1896 - se v Plzni narodil český profesor Wolfgang Jankovec. Učil na Obchodní akademii v Teplicích. Byl zakladatelem Dělnické akademie v severních Čechách a rozvíjel všestrannou kulturní a osvětovou činnost. Ve třicátých letech odešel do Prahy, kde pracoval jako národohospodář. Za 2. světové války pracoval v odboji, v roce 1941 byl zatčen a 20. 12. 1944 v Drážďanech popraven.
www.knihovna-teplice.cz (osobnosti)

10. října 1926 - se narodil srbský prozaik z Bosny a Hercegoviny Mladen Oljača. Autor povídek a románů o hrdinech i obětech partyzánské vlády (Konec černé legie, Modlitba za mé bratry).
www.vsechno.kvalitne.cz

10. října 1996 - zemřel v Praze český vodohospodář Karel Haindl. Zabýval se hydromechanikou, hydrotechnikou, prouděním a mísením, úpravou a čištěním vod. Podílel se na výstavbě většiny československých vodohospodářských staveb let 1953 – 1991. – Narodil se 15. 10. 1924.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

11. - 15. říjen

11. října 1896 - se v Moskvě narodil americký jazykovědec ruského původu, působící též v Československu, Roman Osipovič Jakobson. Byl iniciátorem Pražského lingvistického kroužku a významným představitelem jazykového strukturalismu. – Zemřel 18. 7. 1982.
www.libri.cz

11. října 1896 - se v Rakše narodil slovenský politik a statkář Ján Ursíny. Za první Československé republiky byl J. Ursíny jedním z předáků agrární strany na Slovensku a ve druhé polovině 30. let poslancem Národního shromáždění. Po únoru 1948 byl Ursíny zatčen a v dubnu 1948 odsouzen na sedm let vězení pro údajnou protistátní činnost. Z vězení byl Ursíny propuštěn roku 1953 a v roce 1964 Nejvyšší soud zrušil původní obvinění z roku 1948 s odůvodněním, že obvinění bylo vykonstruované. – Zemřel 8. 1. 1972.
www.libri.cz

11. října 1936 - se v Kutné Hoře narodil český historik a muzejník Zdeněk Jelínek. Zpočátku se zabýval staršími českými dějinami regionálními kulturními dějinami Kutnohorska a Kolínska. Posléze se zaměřil na dějiny čs. odboje za 2. světové války, zvláště na historii paravýsadků a partyzánského hnutí v českých zemích. – Zemřel 6. 5. 1994.
Český biografický slovník XX. století; sv. 1

12. října 1576 - Rudolf II., nejstarší syn císaře Maxmiliána, římský, uherský a český král, při zavření sněmu říšského v Řezně za císaře římského šťastně vyhlášen.
Rok do kapsy

12. října 1976 - se ve Stodu narodil Michal Kubal, absolvent plzeňského gymnázia, pracuje v České televizi od srpna roku 1998 jako redaktor a od září 2003 je vedoucím redaktorem zahraniční redakce zpravodajství ČT.
www.ceskatelevize.cz

13. října 1876 - se narodil v Hořovicích český spisovatel a kritik Karel Sezima, vlastním jménem Karel Kovář. Jeho beletristickou tvorbu reprezentují impresionistické psychologické prózy, zobrazující milostné a osobní krize jedinců. – Zemřel 14. 12. 1949.
Český biografický slovník XX. století

13. října 1986 - zemřel v Praze český historik Josef Kočí. Zabýval se dějinami 17. a 19. století, zvláštní pozornost věnoval období národního obrození. – Narodil se 6. 10. 1922.
Český biografický slovník XX. století, sv. 2

14. října 1886 - se v Praze narodil český malíř, grafik a karikaturista Vratislav Hugo Brunner. Patřil k čelným představitelům hnutí za krásnou českou knihu, podílele se na ilustracích a grafických úpravách knih i na návrzích knižních obálek, věnoval se též karikaturám pro časopisy. – Zemřel 13. 7. 1928.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

14. října 1906 - se narodila americká filozofka a politoložka německého původu Hannah Arendtová; jedna z mála žen, které se věnovaly filozofii, významná hlavně svým výkladem moderní totalitní moci. – Zemřela 4. 12. 1975.
Rok do kapsy

14. října 1916 - se v Libáni narodil český internista-kardiolog Zdeněk Fejfar. Jako jeden z prvních provedl v Československu úspěšnou katetrizaci srdce a využil ji ke studiu srdeční nedostatečnosti. Dále se zabývá poruchami regulace krevního oběhu a prevencí kardiovaskulárních chorob.
Český biografický slovník XX. století; sv. 1

15. října 1924 - se v Lenešicích narodil český vodohospodář Karel Haindl. Podílel se na výstavbě většiny československých hospodářských staveb v letech 1953 – 1991. Byl držitelem 39 českých a 12 zahraničních patentů. – Zemřel 10.10.1996.
Český biografický slovník XX. století

15. října 1926 - se v New Yorku narodil americký spisovatel Evan Hunter, vlastním jménem Salvatore A. Lombino, známý též jako Ed McBain. V románech psaných pod jménem Evan Hunter, které je často považováno za jeho vlastní (především Džungle před tabulí) se zaměřil hlavně na témata ze současného amerického života. Znám byl ale především jako autor detektivních románů (přes 50 titulů) psaných pod pseudonymem Ed McBain, které jsou spojeny s postavou detektiva Steva Carelly a 87. revírem (Zabiják, Profesionál, Nokturno, Poslední tanec). Je ale také autorem řady filmových scénářů (mj. Ptáci Alfreda Hitchcocka) a dětských knih. – Zemřel 6. 7. 2005.
http://encyklopedie.seznam.cz

15. října 1926 - se narodil francouzský filozof Michel Foucault, teoretik vědy a kultury; zkoumal proměny lidského vědění a jednání během staletí. – Zemřel 25. 6. 1984.
Rok do kapsy

16. - 20. říjen

16. října 1306 - po smrti posledního Přemyslovce Václava III., byl českým králem zvolen Rudolf I. Habsburský. Ještě téhož dne se oženil s vdovou po Václavu II. Eliškou Rejčkou.
Rok do kapsy

16. října 1906 - se v San Pellegrinu narodil italský spisovatel a žurnalista Dino Buzzati. Vedle povídek psal Buzzati také příběhy pro děti, básně a básnické sbírky a rovněž divadelní hry, které se nejednou staly předlohou pro rozhlasové či televizní adaptace a hudební libreta. V Buzzatiho pestré a bohaté tvorbě mají své místo také romány. Vrchol celého Buzzatiho díla představuje román Tatarská poušť, který v symbolických a alegorických rovinách plně rozvíjí témata samoty, existenciální nejistoty, nicotnosti či absurdity konání, morálky a ideologií, tajemnosti lidského nitra. Vedle žurnalistiky a literatury byl Buzzati rovněž uznávaným malířem a jeho díla se dostala do mnohých galerií a na četné prestižní výstavy, nejvíce v Benátkách a Miláně. Zemřel 28. 1. 1972.
www.iliteratura.cz

17. října 1956 - byla v britském Calder Hallu uvedena do provozu první komerčně využitá atomová elektrárna. Čtyři reaktorové bloky měly celkový výkon 800 MW.
Rok do kapsy

18. října 1946 - zemřel v Praze český sochař Ladislav Šaloun. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, pracoval v redakci Volných směrů, později vstoupil do Jednoty umělců výtvarných. Šaloun patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého secesního symbolismu, jehož zásad se přidržel po celou svou tvůrčí dráhu. – Narodil se 1. 8. 1870.
www.libri.cz

18. října 1956 - se v Praze narodila česká tenistka Martina Navrátilová. V roce 1972 se stala mistryní republiky v juniorkách i seniorkách, o rok později se probojovala do finále wimbledonské juniorky. Její hvězda začínala závratně stoupat, v 18 letech se už pohybovala v desítce nejlepších světových hráček. To způsobilo zcela typickou nevůli funkcionářů tehdejšího tenisového svazu a bylo zřejmé, že ji odepíší zákazem výjezdů do zahraničí. Navrátilové nezbylo než roku 1975 emigrovat. Usadila se v USA, kde po čase získala i americkou státní příslušnost. Vždy se však hlásila ke své vlasti.
www.libri.cz

19. října 1966 - zemřel český novinář, zakladatel sportovní žurnalistiky a rozhlasové sportovní reportáže Josef Laufer. 3. října roku 1926 komentoval první rozhlasový přímý přenos fotbalového utkání. V letech 1924 – 1939 byl sekretářem Československého hokejového svazu. – Narodil se 20. 4. 1891.
Český biografický slovník XX. století; sv. 2

19. října 1986 - zemřel v Praze český filmový a divadelní režisér, herec a scénárista Oldřich Lipský. Jeho veselohry z českého prostředí nepostrádaly vedle bláznivé zápletky i určitý výsměch některým dobovým společenským jevům. Projevem lásky O. Lipského k humoru J. Voskovce a J. Wericha je adaptace francouzské komedie Slaměný klobouk, úspěšného titulu Osvobozeného divadla. Lipský také spolupracoval s předními scenáristy Jiřím Brdečkou, Milošem Macourkem, L. Smoljakem a Z. Svěrákem. Svou tvorbu uzavřel werichovsky moudrou pohádkou Tři veteráni. K úspěchu jeho filmů přispěly nejednou i efektní filmové triky a svým herectvím populární komediální herci, mimo jiné i jeho bratr L. Lipský. – Narodil se 4. 7. 1924.
www.libri.cz

20. října 1906 - se ve Veletově narodil český hydrotechnik Jaroslav Čábelka. Zabýval se hydrotechnickým výzkumem, podílel se na přípravě výstavby většiny vodních děl v Československu. – Zemřel 30. 1. 1989.
Český biografický slovník XX. století; sv. 1

21. - 25. říjen

21. října 1556 - zemřel v Benátkách proslulý i pověstný italský básník Aretino Pietro. Byl to bez odporu značný talent básnický; nedostávalo se mu však klassického vzdělání a pak mravní opravdovosti. Do lyriky, aspoň do oboru burleskní a satirické poesie, zasahuje řečenými Sonetti, pak svými Capitoli a Ragionamenti piacevoli, namířenými hlavně proti kněžstvu; tón jejich jest drzý, forma však po jistou míru lehká i vhodná. Jakožto epik podal Merfisa a Le Lagrime d‘Angelica (Bén., 1538), obě neukončené. I v tragédii pokusil se Aretino truchlohrou Orazia, která vedle Martelliho Tullia patří k nejlepším plodům tragickým období toho. Daleko nad své vrstevníky vyniká pěti komédiemi, které sice smutné svědectví vydávají o mravnosti autorově a všeobecné demoralisaci doby, které však za to předvádějí skutečné lidi, v nichž doba ona věrně se zrcadlí. – Narodil se 19. 4. 1492.
http://encyklopedie.seznam.cz

22. října 1946 - se v Brně narodil český režisér, herec, dramatik a scénárista Arnošt Goldflam. Jeho hry a scénáře pro studiová divadla se inspirují spol. situací, jejíž groteskní a absurdní obraz, vycházející z mytických, biblických a židovských kořenů, vyjadřuje dobový životní pocit. Příznačné je téma synovství a s ním spojené hledání životní cesty.
Český biografický slovník XX. století; sv. 1

23. října 1526 - v srpnu 1526 zahynul v bitvě Moháče Ludvík Jagellonský, a protože nezanechal přímého dědice, objevilo se okamžitě několik uchazečů o trůn. 23. října zvolil český sněm králem Ferdinanda I. Habsburského, manžela Ludvíkovy sestry Anny. Vláda Habsburků v českých zemích pak trvala téměř 400 let – až do roku 1918.
Rok do kapsy

23. října 1946 - zemřel v Seton Village americký ilustrátor, spisovatel a zakladatel woodcrafterského hnutí Ernest Thompson Seton. Dříve než jako spisovatel se stal uznávaným jako ilustrátor přírodovědných publikací. Zásadní zlom v jeho životě znamenal rok 1902, kdy motivoval partu chlapců, která byla postrachem na jeho pozemcích, k založení prvního woodcrafterského kmene. Od té doby až do své smrti se cele věnoval woodcrafterskému hnutí. Mezi českými skauty je Seton pravděpodobně známější a uznávanější než mezi americkými proto, že v době kdy se konsolidoval Český skauting, ho „objevil“ středoškolský profesor Miloš Seifert který propagaci Setonova woodcrafterského hnutí zasvětil celý svůj život. Snad právě proto je v bývalém Československu oproti světovému skautingu dodnes kladen velký důraz na výchovu spojenou s pobytem v přírodě. – Narodil se 14. 8. 1860.
http://cs.wikipedia.org

Seton, E. T.:
"Protože jsem poznal trýzeň žíznivé touhy, chtěl bych vykopat studnu, z níž by mohli pít i jiní."

23. října 1956 - začalo v Budapešti všelidové povstání proti stalinistickému režimu. O den později se novým předsedou vlády stal Imre Nagy, který odstranil vládu jedné strany a ohlásil vystoupení Maďarska z Varšavské smlouvy. Povstání bylo krvavě potlačeno ruskou armádou.
Rok do kapsy

25. října 1976 - zemřel v Praze český prozaik, básník a dramatik František Křelina. Autor básnických sbírek, venkovské a historické prózy, divadelních her a knih pro mládež V padesátých letech byl neprávem odsouzen za protistátní činnost, řadu let vězněn a s výjimkou krátkého období let 1968-1969 nemohl publikovat. – Narodil se 26. 7. 1903.
Český biografický slovník XX. století, sv. 2

25. října 1976 - zemřel v Praze český herec Eduard (František) Kohout. Prošel vývojem od psychologického realismu přes impresionismus k expresionismu a přes civilismus k věcnosti a tlumenosti hereckého projevu, jehož dominující složkou byl dokonale ovládaný hlasový projev. – Narodil se 6. 3. 1889.
Český biografický slovník XX. století; sv. 1

25. října 1976 - zemřel v Paříži francouzský básník, prozaik, esejista a matematik experimentující ve svých románech i poezii s literárním jazykem Raymond Queneau. Kladl důraz na lidovou, mluvenou formu jazyka, jejíž spontaneita a přirozenost mají být základem k vytvoření nového, zcela svobodného jazyka, který by měl "blíže k životu". – Narodil se 21. 2. 1903.
www.skolavpohode.cz

26. - 31. říjen

26. října 1926 - zemřel v Novém Světě v Krkonoších český lékař, chirurg, rentgenolog a radiolog, iniciátor a mecenáš řady sociálně zdravotních iniciativ Rudolf Jedlička. Za světové války nezištně pracoval v lazaretech a vybudoval pražské sanatorium v Podole a radiologický ústav. Významné byly jeho snahy humanitní a sociálně lékařské. Roku 1905 byl z jeho iniciativy založen při Spolku českých lékařů Spolek pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů v Čechách, s bioptickou stanicí, experimentálním oddělením a dispenzářem, v němž byli chudí pacienti ošetřováni bezplatně. Roku 1913 založil v Praze ústav pro tělesně postižené děti, který byl na jeho počest nazván Jedličkovým ústavem. Jedlička jako jeho zakladatel byl veden myšlenkou dát handicapovaným dětem možnost odborného léčení a odborné výchovy k pokud možno samostatnému a plnohodnotnému životu.– Narodil se 20. 2. 1869.
www.libri.cz

27. října 1926 - se v Náchodě narodil český lesnický odborník Theodor Lokvenc. Zabývá se hlavně problematikou pěstování a ekologie lesa, přírodními poměry, historií a národopisem Krkonoš.
Český biografický slovník XX. století; sv. 2

28. října 1466 - se narodil nizozemský humanista, nejvlivnější myslitel renesance Erasmus Rotterdamský Desiderius, vlastním jménem Geerhard Gerhards. – Zemřel 12. 7. 1536.
Rok do kapsy

Erasmus Rotterdamský
"Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých."
"Oděv je jaksi tělem těla a lze z něho usuzovat na povahu člověka."
"Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům."

28. října 1886 - byla v New Yorku slavnostně odhalena Socha svobody. francouzský dar Spojeným státům se brzy stal symbolem USA.
Rok do kapsy

28. října 1936 - zemřel v Praze anarchista Václav Krampera. Počátkem 20. století přišel na Teplicko, kde se okamžitě zapojil do dělnického hnutí. Byl redaktorem několika dělnických a hornických listů a pracoval v odborových organizacích. Za 1. světové války byl internován a po válce působil jako tajemní České obce dělnické. – Narodil se 17. 6. 1878.
www.knihovna-teplice.cz (osobnosti)

28. října 1986 - v Londýně zemřel anglický kriticko-realistický spisovatel, autor předloh mnoha televizních adaptací John Gerard Braine. V padesátých letech se zařadil mezi "rozhněvané mladé muže" (po bok J. Osbornea, K. Amise a J. Waina) - zabýval se agresivními ambicemi a odhodlaností prolomit společenské bariéry, ostře analyzoval struktury třídních rozdílů zejména v severní Anglii. Pronikavá kritika společnosti se v pozdějších pracích otupila, jeho hrdinové jsou již více konzervativní. – Narodil se 13. 4. 1922.
www.skolavpohode.cz

29. října 1866 - se ve Villanueva de Arosa narodil španělský spisovatel Ramón de Valle-Inclán. Významný představitel individualistického modernismu. Z jeho próz vynikají čtyři sonáty (Sonáty, Tyran Banderas) a drama (Zázračná slova). – Zemřel 5. 1. 1936.
www.vsechno.kvalitne.cz

29. října 1883 - se v ruském Vetbsku narodil ruský důstojník a československý generál Sergej Vojcechovský. Za 1. světové války bojoval na různých frontách a v roce 1917 byl jako velitel vyslán k čs. legiím v Rusku, v nichž roku 1918 dosáhl hodnosti generála a velel 3. střeleckému pluku Jana Žižky z Trocnova. S legiemi se zúčastnil mnoha bojů na sibiřské magistrále a po skončení války s nimi odešel do Československa. V době Mnichova byl velitelem armády v Čechách. S generálem Lužou požadoval u E. Beneše vojenský odpor proti Hitlerovi. Po okupaci v březnu 1939 byl členem Rady starších (kterou dále tvořili A. Eliáš, J. Bílý a generál Hugo Vojta), jež dala podnět k vytvoření vojenské odbojové organizace Obrana národa. Ještě v květnu 1945 byl zatčen sovětskými bezpečnostními orgány a odvlečen do Sovětského svazu, kde zahynul v koncentračním táboře. Z toho, že československá vláda neprotestovala proti únosu jednoho z bojovníků za vznik Československa a jednoho z tvůrců jeho armády a že se o tom nesmělo psát, mohli zasvěcení pochopit, co se v zemi chystá. – Zemřel během roku 1957.
www.libri.cz

29. října 1906 - se v Trojanovicích pod Radhoštěm narodil český spisovatel, kulturní historik a národopisec – beskydský regionalista, bratr Antonína a Josefa Strnadela, Bohumír Četyna, vlastním jménem Bohumír Strnadel. Kromě vlastní tvorby uspořádal několik sborníků lidových písní a poezie. Spolupracoval s denním tiskem a rozhlasem. – Zemřel 11. 1. 1974.
Český biografický slovník XX. století; sv. 1

29. října 1926 - se v Brně narodil český klasický filolog Antonín Bartoněk, autor prací o historii a nářečním rozvrstvení řeckého jazyka. Populárně naučnou formou shrnuje výsledky svého bádání v dílech Zlatá Egeis, Odysseové na mořích historie, Světem starých řeků, Zlaté Mykény.
Český biografický slovník XX. století, sv. 1

30. října 1956 - zemřel v Madridu španělský spisovatel, představitel španělského naturalismu Pio Baroja. – Narodil se 28. 12. 1872.
http://encyklopedie.seznam.cz

31. října 1846 - se v Oneglie narodil italský spisovatel Edmondo De Amicis, autor románů, zápisků z cest a knih pro mládež. V povídkách popsal své zkušenosti důstojníka ve válce (1866), v knize o italské emigraci je patrný příklon k verismu. Po roce 1870 hodně cestoval - knihy z cest se staly v Itálii novým žánrem. Nejčtenější jeho knihou je próza pro mládež, působící výchovnými ideály lásky k bližnímu a k vlasti. – Zemřel 12. 3. 1908.
www.skolavpohode.cz

31. října 1926 - se ve Vojanově narodil český historik Jaroslav Kudrna. Zabýval se osobními dějinami západní Evropy v raném a vrcholném středověku, problematikou italských městských států 14. 15. století a politickým, právním a historickým myšlením italské renesance. Ve své práci usiloval o komplexní pohled integrující přístupy historické a právnické vědy, filozofie, politologie a sociologie. – Zemřel 25. 3. 1996.
Český biografický slovník XX. století; sv. 2

31. října 1946 - zemřel v Praze český nakladatel Jan Laichter. V roce 1896 pak Laichter založil vlastní nakladatelství, které se zaměřilo především na vydávání naučné literatury. V řadě edicí vydával spisy filosofické, dějepisné, sociální, národohospodářské a literární. Významnou pozornost věnoval také původním i překladovým dílům pro mládež. Trvalý význam mají jeho Čeští spisovatelé XIX. století (1914-20, redaktor Jaroslav Vlček) a Jakubcovy Dějiny české literatury (1911, 1929, 1933). Knihy z jeho nakladatelství vynikaly dokonalou grafickou úpravou.- Narodil se 28. 12. 1858.
www.libri.cz