Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Červenec 2020

1.–5. červenec


1. července 1300 - král Václav II. vydal nový groš pražský, stříbrný, beze vší přísady, se třemi obručemi a peníze stříbrné, jichž 12 platilo za ten groš.
Kalendář historický národa českého, sv. 2

1. července 1960 - se v Českém Těšíně narodil český technik, spisovatel, překladatel a ilustrátor Stanislav Komárek.
www.scifi.cz/ik/whosf

1. července 1940 - v Novém Vestci zemřel český lidový hudební skladatel a nakladatel Emil Štolc. Své nakladatelství si založil na Smíchově, kde byl zároveň kapelníkem, pak dirigentem sokolské hudby a kapelníkem Národní gardy až do svého ohluchnutí. – Narodil se 28. 10. 1888.
Československý hudební slovník osob a institucí, díl 2.

1. července 1980 - zemřel v Londýně anglický prozaik baron Charles Percy Snow. Za 2. světové války pracoval ve vědeckých a ministerských komisích. Veřejně činný byl i po válce. Jako objektivní, střízlivý pozorovatel navazuje na tradici realistického románu. – Narodil se 15. 10. 1905.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

2. července 1910 - se v Praze narodil německý prozaik, lyrik a esejista Hans Günther Adler. Ve své prozaické tvorbě se projevil jako mistrný vypravěč vytříbeného jazyka. Významné jsou i jeho historicky-sociologické a filosofické práce o fašismu a židovské problematice v Německu. – Zemřel 21. 8. 1988.
Slovník spisovatelů německého jazyka

2. července 1930 - se v Praze narodil český sportovní novinář, reportér a prozaik Ota Pavel, vlastním jménem Otto Popper. Do žánru sportovních reportáží vnesl nové prvky ze soukromí a zázemí sportovců. Vrcholem jeho literární tvorby jsou lyrizované povídky s náměty z vlastního dětství, v nichž se líčení přírodní idyly v povodí Berounky mísí s reminiscencemi atmosféry protektorátních a válečných let. – Zemřel 31. 3. 1973.
Český biografický slovník XX. století

O. Pavel:
„Chceš-li být šťasten hodinu, tak se opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň se rybářem.”
„Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.”
„Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To jenom hlupáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích vyrostli.”

2. července 1940 - se v Praze narodil český klavírista a hudební skladatel Jiří Brabec. V roce 1966 založil spolu s Jiřím Grossmannem skupinu Country Beat Jiřího Brabce, která záhy získala angažmá v divadle Semafor. Brzy se prosadil se skupinou i v zahraničí. Svůj život ukončil sebevraždou. – Zemřel 19. 11. 2003.
http://cs.wikipedia.org/

3. července 1940 - se ve vesnici Mec Parni na severu Arménie narodil básník Razmik Davojan.
www.pismak.cz

Už jsem se nemohl nesmířit
s tvou lží,
jako by všechny vzruchy a stesky byly už
za mnou.
Kdosi líně přežvykuje jakousi píseň
a noc činí jednotvárnou.
R. Davojan

3. července 1970 - se v Berlíně narodila zpěvačka a herečka žijící střídavě v Německu a USA Audra McDonald. V současné době je hvězdou televizního seriálu Private Practice, který měl premiéru v roce 2007 na televizi ABC.
http://en.wikipedia.org/wiki/

4. července 1900 - se v Paříži narodil francouzský básník Robert Desnos. Od roku 1922 se účastnil dadaistických a surrealistických experimentů, věnoval se zejména průzkumům básnické tvorby v hypnotickém spánku. Za války vstoupil do odboje a v roce 1944 byl zatčen. Umírá krátce po osvobození v terezínském táboře. – Zemřel 8. 6. 1945.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Ať jsi kuchař nebo básník
byznysmen či vážeš krov
každý se rád někdy zasní
odpočine beze slov.
Neboť snění je nám dáno
jako lístek do kina
Sny nám v noci z nebe kanou
jako štěstí do klína
a mění se v podívanou
Beze snů pak jsem
v noci samoten
v pustých krajinách
R. Desnos: z básně Snář

4. července 1930 - se v Prievidzi narodil slovenský filmový režisér a scenárista Štefan Uher. Jeho filmy patří k tomu nejlepšímu, co generace filmové nové vlny 60. let na Slovensku vytvořila. – Zemřel 29. 3. 1993.
www.libri.cz

4. července 1950 - poprvé vysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa. První vysílač byl umístěn na nákladním autě americké armády v západním Německu.
Rok do kapsy

4. července 2000 - zemřel v Praze český herec Vladimír Ráž. V mládí byl úspěšným představitelem romantických hrdinů, zvláště milovníků. Později vyzrál v charakterního herce a vynikajícího recitátora. – Narodil se 1. 7. 1923.
Český biografický slovník XX. století

5. července 1880 - se v Michli narodil slavný český houslista a hudební skladatel Jan Kubelík. Zaměřil se zvláště na proslulá díla houslové literatury, zejména z období hudebního romantismu. – Zemřel 5. 12. 1940.
Český biografický slovník XX. století

5. července 1930 - se v Brně narodil český technik Jiří Klíma. Zabývá se ekonomikou a řízením energetiky.
Český biografický slovník XX. století

 

6.–10. červenec



6. července 1220 - zemřela v Praze, patrně v panenském klášteře sv. Jiří na hradě pražském sv. Angela Přemyslovna, nejzapomenutější česká světice a první česká karmelitka. Byla dcerou krále Vladislava I. a putovala do Sv. Země, kde přijala roucho karmelitské z rukou řádového generála Brokarda a spravovala v Jeruzalémě klášter jako převorka.
Kalendář historický národa českého, sv. 2 cituje M. J. Vochoče: Sv. Angela Česká

6. července 1930 - se v Olomoučanech narodil český operní pěvec (bas) Jan Kyzlink. Věnoval se též činnosti koncertní. Hostoval v řadě evropských zemí. – Zemřel 4. 5. 1991.
Český biografický slovník XX. století

6. července 1930 - se v Antverpách narodila belgická francouzsky píšící prozaička Francoise Mallet-Jorisová. Psala romány, v nichž místo falešných mezilidských vztahů chtěla zobrazit vztahy založené na stále se proměňující a rozvíjející lásce a oddanosti.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

6. července 2000 - v Brně zemřel český geolog Vojtěch Mencl. Zabýval se inženýrskou geologií, mechanikou zemin, zakládáním staveb, tunelovým a vodním stavitelstvím. – Narodil se 12. 2. 1907.
Český biografický slovník XX. století

7. července 1860 - se v Kališti u Humpolce narodil rakouský hudební skladatel a dirigent Gustav Mahler. Měl blízký vztah k české hudbě, udržoval přátelské styky s J. B. Foerstrem. Ve skladbě byl představitelem období přechodu od pozdního romantismu k moderní hudbě. – Zemřel 18. 5. 1911.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích Diderot

G. Mahler:
„Láska, založená jen na citech, má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city.”

8. července 1420 - byl vyhlášen společný husitský program – čtyři pražské artikuly: 1. požadavek svobodného hlásání slova, 2. požadavek podávání svátosti oltářní pod obojí, 3. odejmutí světské moci kněžím, 4. trestání smrtelných hříchů u všech osob.
Rok do kapsy

9. července 1930 - se ve Wolominu narodil polský prozaik Andrzej Przypkowski. Jeho tvorba se vyznačuje komunikativností a řemeslnou čistotou. – Zemřel 27. 11. 2013.
Slovník polských spisovatelů

10. července 1890 - se v Oděse narodila ruská básnířka a prozaička Věra Michajlovna Inberová. Vrcholu své tvorby dosáhla dílem věnovaným obráncům Leningradu. – Zemřela 13. 11. 1972.
Malá československá encyklopedie, sv. 3

10. července 1910 - v New Yorku zemřel český spisovatel, esejista a překladatel Artur Breiský, výjimečný představitel české dekadence a novoromantismu z okruhu Moderní Revue, stylizující se do role dandyho a poživače zestetizovaného života. Liboval si v literárních mystifikacích a záměnách životní a umělecké skutečnosti. – Narodil se 14. 5. 1885.
Český biografický slovník XX. století

10. července 1930 - se v Praze narodil český literární historik, kritik, publicista, redaktor a editor Antonín Jelínek. Ve své literárně-historické práci se soustředil na osobnost a tvorbu V. Nezvala a problematiku meziválečné české avantgardy. Jako kritik se věnoval soudobé české a slovenské beletrii. V letech 1996–2002 byl předsedou Obce spisovatelů. – Zemřel 25. 5. 2008.
Český biografický slovník XX. století

10. července 1940 - se v Rokytnici narodil český fyzik Lubomír Dvořák. Zabývá se akustikou, fyzikou kondenzovaných látek, luminiscencí a biofyzikou.
Český biografický slovník XX. století

10. července 1940 - se v Českém Brodě narodila česká politička Květoslava Kořínková. Vystudovala VŠ dopravní v Žilině. Po roce 1989 politicky činná.
Český biografický slovník XX. století

 

11.–15. červenec

 

11. července 1920 - se v Praze narodila česká herečka Dana Medřická, jedna z nejvýznamnějších a nejvšestrannějších českých hereček 20. století. Její dynamické moderní herectví jí umožnilo vytvářet jak dramatické a psychologicky komplikované postavy, tak postavy lidové, často i komediálně laděné. – Zemřela 21. 1. 1983.
Český biografický slovník XX. století

11. července 1920 - se v Grimaud narodila francouzská prozaička Suzanne Prou. Základní tón jejích románů tvoří psychologická struna, často s tragickým vyzněním. – Zemřela 30. 12. 1995.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

11. července 1930 - se v Mělníku narodil český biochemik a biofyzik Arnošt Kotyk, zakladatel české membranologie, zejména studia molekulárních mechanismů membránového přenosu.
Český biografický slovník XX. století

11. července 1930 - se v Nenkovicích u Kyjova narodila česká herečka Blažena Holišová. Postavy různorodých charakterů dokázala vystihnout jednoduchými, přesnými hereckými prostředky. Spolupracovala také s filmem a televizí. – Zemřela 7. 4. 2011.
Český biografický slovník XX. století
www.fdb.cz


12. července 1260 - v bitvě u Kressenbrunnu na břehu řeky Moravy porazil český král Přemysl Otakar II. se svou pověstnou obrněnou jízdou uherského krále Bélu IV. Tímto vítězstvím si český král vydobyl nazpět Štýrsko.
Rok do kapsy

13. července 1960 - v argentinském Lujánu zemřel slovenský prozaik, publicista, malíř, kulturní pracovník a autor literatury pro děti a mládež Jozef Hronský, vlastním jménem Jozef Cíger. Jeho tvorba reprezentuje přechod od tradičního slovenského vesnického realizmu přes lyrický expresionismus až k moderní intelektuální expresionistické próze, analyzující deziluzivní pocity člověka 20. století. – Narodil se 23. 2. 1896.
Slovník slovenských spisovatelů

14. července 1610 - se v Paříži narodil francouzský prozaik, dramatik a básník Paul Scarron. Do francouzské literatury uvedl burlesku podle italských a španělských vzorů. Od roku 1645 spolupracoval s hercem Jodeletem a napsal řadu úspěšných komedií, šitých tomuto komikovi na míru. – Zemřel 7. 10. 1660.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

14. července 1790 - v Novém Jičíně zemřel jeden z nejschopnějších rakouských vojevůdců Ernst Gideon von Laudon. U vojska patřil k nejpopulárnějším velitelům. Jednak díky tomu, že jeho kariéra byla dílem jeho vlastních schopností, jednak pro skutečnost, že nikdy nebyl oblíben u dvorských kruhů. – Narodil se 13. 2. 1717.
www.libri.cz

14. července 1940 - v Praze zemřela česká spisovatelka Růžena Jesenská, autorka rozsáhlého básnického, prozaického i dramatického díla, obrážejícího různé literární vlivy, které postupně absorbovala. Ve své milostné poezii zakotvila posléze v tragicky podbarvené, smyslné a snové lyrice české dekadence, v níž s dosud neznámou otevřeností rozvinula téma ženské erotiky. – Narodila se 17. 6. 1863.
Český biografický slovník XX. století

Je tichý večer toužení a zamyšlení,
nad řekou ptáci lítají a hvězdy visí,
šplíchání vody do snění se teskně mísí,
vztahuju ruku v divném rozechvění.

Ohníčky rudé na vorech se zachvívají,
a žlutá skála důvěrně se v šero zlatí,
obzory v teplém gázu jako sny se tratí,
a vlny v náruč moře pospíchají.
R. Jesenská: ze sonetu Je tichý večer

15. července 1930 - se v alžírském El-Biar narodil francouzský filozof považovaný za zakladatele dekonstrukce Jacques Derrida. Jeho dílo ovlivnilo také rozvoj literární vědy.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

15. července 1900 - se v Budapešti narodil maďarský spisovatel a překladatel László Passuth. Překládal z angličtiny, francouzštiny, italštiny, portugalštiny, řečtiny a španělštiny. Popularitu si získal především svými historickými a životopisnými romány, zejména z prostředí italského a španělského. – Zemřel 19. 6. 1979.
www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy

15. července 1910 - se v Derby narodil britský hudební skladatel Ronald Binge. Na počátku druhé světové války vstoupil do britského královského letectva Royal Air Force. Po válce pracoval pro BBC jako hudební skladatel. Z této doby pochází jedna z jeho nejslavnějších skladeb Alžbětinská serenáda. – Zemřel 6. 9. 1979.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

15. července 1930 - se v Novém Bydžově narodil český analytický chemik Jaroslav Churáček. Zabýval se organickou analýzou, hlavně s využitím moderních analytických separačních metod. – Zemřel v lednu 2004.
Český biografický slovník XX. století

15. července 1950 - se v Praze narodil český historik a autor literatury faktu Jiří Kovařík. Ve své tvorbě se soustředí zejména na dějiny Francie, zvláště pak na období vlády Napoleona Bonaparta.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

15. července 1950 - se v Kroměříži narodil český právník, univerzitní profesor a soudce Jiří Malenovský. Od roku 1974 působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2001 jako profesor v oboru mezinárodního práva veřejného.
http://iuridictum.pecina.cz/


16.–20. červenec


16. července 1740 - v Norimberku zemřel český barokní malíř Jan Kupecký, zvaný též Ján Kupecký či Johanes Kupezky. Malovat se učil ve Vídni a Itálii. Soustředil se hlavně na portrétní tvorbu. – Narodil se roku 1667.
www.artmuseum.cz

16. července 1920 - se v Praze narodil český hudební skladatel a dirigent Ivo Jirásek. – Zemřel 8. 1. 2004
Český biografický slovník XX. století

17. července 1870 - se ve Vídni narodil český dirigent a hudební skladatel Ludvík Vítězslav Čelanský. Byl prvním šéfem samostatného orchestru České filharmonie. V roce 1920 byl zakladatelem a 1920–21 šéfem Šakovy filharmonie. Vynikl v interpretaci hudebních děl 19. století. – Zemřel 27. 10. 1931.
www.ceskyhudebnislovnik.cz

17. července 1980 - zemřel v Ostravě český básník, literární historik a kritik Zdeněk Bár. V letech 1946–49 působil jako lektor českého jazyka na univerzitě v Grenoblu. V letech 1949–1957 byl na podkladě vykonstruovaných obvinění vězněn. Poté pracoval jako úředník. V roce 1967 byl jmenován ředitelem KD v Hlučíně, kde působil až do roku 1973. Jeho básnická tvorba vycházela z poetismu. – Narodil se 19. 1. 1904.
Český biografický slovník XX. století

18. července 1940 - se v Praze narodila česká prozaička a publicistka Eda Kriseová. V 70. a 80. letech nesměla z politických důvodů publikovat. Její prózy vycházely v zahraničí. Je autorkou psychologických povídek a románů a knih pro děti.
Český biografický slovník XX. století

E. Kriesová:
„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.”

18. července 1980 - zemřel v Brně český hudební skladatel a pedagog Josef Blatný, jeden z nejúspěšnějších a prvních českých skladatelů instruktivních skladeb pro klavír a jiné nástroje v 2. čtvrtině 20. století. Studoval u Leoše Janáčka. Byl prvním českým varhaníkem a ředitelem kůru u Sv. Jakuba v Brně. – Narodil se 19. 3. 1891.
Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1.

18. července 1980 - ve Varšavě zemřela polská básnířka, prozaička, překladatelka z němčiny a autorka literárních a divadelních her pro děti a mládež Hanna Januszewska. Její básně i poetická próza jsou ovlivněny melodií a rytmem lidových písní z oblasti Mazovska. – Narodila se 20. 4. 1905.
Slovník polských spisovatelů

19. července 1930 - se v Olomouci narodil český vodohospodář Václav Hálek. Zabýval se hydraulikou podzemní vody v oboru vodního stavitelství a hospodářství. Pracoval také v oboru rozvoje experimentálních a numerických metod v dané oblasti. – Zemřel  v roce 2002.
Český biografický slovník XX. století

20. července 1940 - se v Pardubicích narodil český lékař, anatom, histolog a embryolog Ivan Dylevský. Zabývá se zejména srovnávací embryologií pohybového systému, anatomií dětského věku a vývojem vaziva.
Český biografický slovník XX. století


21.–25. červenec



21. července 1920 - se v oblasti Tlemcen narodil alžírský francouzsky píšící spisovatel Mohammed Dib. Těžiště jeho díla spočívá v románové tvorbě. V duchu hlubokého humanismu se zamýšlí nad základními problémy člověka. – Zemřel 2. 5. 2003.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

21. července 1940 - uznala britská vláda oficiálně československou prozatímní vládu. Československým politikům v emigraci tak bylo přiznáno jednat za ČSR.
Rok do kapsy

22. července 1900 - se v Benátkách nad Jizerou narodil český básník, historik, esejista a překladatel Zdeněk Kalista. Za studentských let se hlásil k levicově orientované kulturní avantgardě, v první polovině 20. let postupně přešel na pozice katolického spiritualismu. Jako historik se zaměřil především na dobu pobělohorskou a problematiku barokní kultury v Čechách. – Zemřel 17. 6. 1982.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů


22. července 1920 - se v Praze narodil český historik umění a umělecký kritik Jiří Kotalík. Zabýval se především českým a světovým malířstvím 19. a 20. století. – Zemřel 26. 1. 1996.
Český biografický slovník XX. století

24. července 1900 - se v Nantes narodil francouzský historik Victor-Lucien Tapié. Soustavně se zabýval českými dějinami a kulturně historickou problematikou baroka. – Zemřel 23. 9. 1974.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

24. července 1920 - se v Chomutičkách narodil český básník a překladatel Josef Hiršal. Byl autorem jemných lyrických veršů, experimentální, tzv. konkrétní poezie, veršů pro děti a vzpomínkových knih. – Zemřel 15. 9. 2003.
Český biografický slovník XX. století

Včera jsi přišel tak pozdě!
Zdálo se mi, že jsem telefonovala
a ozval se mi můj hlas
i na druhém konci
Zdála jsem se sama sobě
tam i tady
A pak jsi přišel
a přerušil můj rozhovor
Vzpomínám si jen,
že jsem si stěžovala
Tady jsem musela všecko
a tam jsem nesměla nic
Do rána jsem se marně domýšlela
A za úsvitu marně vzpomínám
J. Hiršal: Skizzy, č. 9.

24. července 1980 - v Praze zemřel český loutkářský režisér, dramatik, historik a kritik Jan Malík , jedna z nejvýznamnějších postav českého moderního loutkářství. Od 30. let hledal inspirační podněty pro rozvoj českého loutkářství jak ve vývojových trendech světového a českého moderního divadla, tak ve zdůrazňování specifičnosti loutkového divadla. V roce 1949 zakládal a do roku 1966 byl ředitelem Ústředního loutkového divadla v Praze. – Narodil se 15. 2. 1904.
Český biografický slovník XX. století

25. července 1980 - v Moskvě zemřel ruský básník a písničkář Vladimir Vysockij. – Narodil se 25. 1. 1938.
kalendárium Leden 2008

 

 

26.–31. červenec


27. července 1830 - začala ve Francii červencová revoluce, povstání pařížského lidu proti vládě Bourbonů. Král byl sice svržen, ale monarchie zůstala zachována.
Rok do kapsy

27. července 1860 - se v Ivančicích narodil český malíř, grafik a návrhář Alfons Maria Mucha. Žil a tvořil střídavě v Paříži a USA, roku 1910 se vrátil do Prahy. Byl předním představitelem evropské secese v oblasti užité grafiky, ilustrace, šperku, nábytku a především v oblasti dekorativního umění. – Zemřel 14. 7. 1939.
Český biografický slovník XX. století

27. července 1870 - ve francouzském La celle-Saint Cloud narodil Hilaire Belloc, jeden z nejplodnějších britských spisovatelů počátku 20. století. Kromě psaní se věnoval plachtění. Jako spisovatel se věnoval bezpočtu témat od válek přes poezii po témata aktuální v jeho době. Byl žhavým zastáncem ortodoxního katolicismu a kritikem mnoha prvků moderního světa. – Zemřel 16. 7. 1953.
www.legie.info

27. července 1910 - se v Saint-Florent-le-Vieil narodil francouzský romanopisec, esejista, kritik, básník a dramatik Julien Gracq, vlastním jménem Louis Poirier. Svou tvorbou se hlásil k surrealismu. – Zemřel 22. 12. 2007.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. Gracq:
„Jak rád bych, abychom se dokázali přijmout takoví, jací jsme, abychom sloužili osudnostem své povahy s rozumem: není jiné geniality.”

27. července 1920 - se ve Voděradech narodil český sociolog, jeden ze zakladatelů české sociologie průmyslového podniku, Vladimír Herbert Čech. Je autorem četných studií, monografií a učebních textů z oblasti teorie řízení, ekonomiky podniku a vědecké organizace práce.
Český biografický slovník XX. století

27. července 1920 - se narodil český lékař, psychiatr, který působil jako primář psychiatrické léčebny v Bohnicích, Zdeněk Bašný. Zabývá se všemi oblastmi psychiatrie, ve své praxi používá mimo jiné i jógová cvičení.
Český biografický slovník XX. století

28. července 1420 - byl v kostele sv. Víta na hradě pražském korunován císař Zikmund.
Kalendář historický národa českého, sv. 2

28. července 1750 - v Lipsku zemřel německý hudební skladatel a varhaník Johann Sebastian Bach. Je považován za jednoho z největších hudebních géniů všech dob a završitele barokního hudebního stylu. Jeho dílo mělo a má značný vliv na další vývoj. – Narodil se 21. 3. 1685.
T. Volek: Osobnosti světové hudby

J. S. Bach:
„Jestliže bude někdo pracovat tolik, jako já, dosáhne téhož.”

28. července 1900 - se v Podelší narodil český prozaik, publicista, divadelní a literární kritik a historik Josef Knap. Ve svých prózách vyšel ze šrámkovského impresionismu a z programového vztahu k severské próze. Většina jeho děl je věnována venkovu. – Zemřel 13. 12. 1973.
Český biografický slovník XX. století

29. července 1900 - se v Svartbjörnsbynu narodil švédský spisovatel Eyvind Johnson, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1974. Ve své tvorbě se silně angažoval proti nacismu. V historických románech realisticky odrážel politické, sociální a psychologické problémy švédských dělníků. – Zemřel 25. 8. 1976.
Slovník severských spisovatelů

29. července 1930 - se v Jihlavě narodil český botanik a zahradnický odborník Karel Hieke. Zabýval se zejména sortimentální prací v oboru květinářském a dendrologickém. – Zemřel 8. 5. 2011.
Český biografický slovník XX. století

29. července 1930 - se v obci Mindja u Trnova narodil bulharský prozaik, novinář, filmový scenárista, dramatik, kritik a překladatel Vasil Popov. Hledání vazeb s venkovskou minulostí a objevování vlastních kořenů bylo v jeho tvorbě autobiografickým tématem.
Slovník balkánských spisovatelů

29. července 1990 - v Puy-de-Dome zemřel francouzský prozaik Georges Conchon. Jeho romány podrobují kritickému pohledu soudobou společnost a její problémy. – Narodil se 9. 5. 1925.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

30. července 1960 - v Bratislavě zemřel slovenský prozaik, básník a publicista Rudolf Jašík. Do literatury vstoupil ve 40. letech minulého století poezií, později psal prózu, ve které využíval své vlastní zkušenosti z 2. světové války. – Narodil se 2. 12. 1919.
Slovník slovenských spisovatelů

31. července 1830 - se v Opočně narodil český hudební skladatel a hudební teoretik František Zdeněk Skuherský. Svou ranou tvorbu podepisoval pseudonymem Opočenský. Po působení v rakouském Innsbrucku se vrátil do Prahy, kde v roce 1866 nastoupil na místo ředitele varhanické školy nesoucí název Ústav pro církevní hudbu, kde setrval až do odchodu na penzi v roce 1890. Zároveň působil jako regenschori v několika pražských kostelech, přednášel hudební teorii na české univerzitě a nadále se věnoval studiu církevní hudby i varhanářství, jakož i skladatelské činnosti. – Zemřel 19. 8. 1892.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

31. července 1890 - se v Jindřichově Hradci narodil český historik a archivář František Roubík. Ve svém obsáhlém a mnohostranném díle se zabýval vedle historicko-vlastivědné a historicko-geografické tematiky především správními dějinami a sociálními dějinami venkova. Řada jeho prací se vztahovala k českým dějinám 19. století, zejména k revolučním událostem 1848–49. – Zemřel 5. 5. 1974.
Český biografický slovník XX. století

31. července 1910 - se v Doubravanech narodil český fotograf a publicista Václav Jírů. Za 2. světové války byl zatčen pro odbojovou činnost a vězněn v koncentračním táboře. Od 20. let se věnoval tematicky široce zaměřené fotografii, přínosná byla zejména jeho sociální fotografie. Později se soustředil zejména na Prahu, přírodní tématiku a reportáž. – Zemřel 28. 6. 1980.
Český biografický slovník XX. století

31. července 1940 - se ve švýcarském Curychu narodila italská prozaička Fleur Jaeggyová. Ve svých povídkách a románech, které se vymykají všem literárním směrům, poodhaluje psychologii dospívání a hledá kořeny šílenství.
Slovník italských spisovatelů