Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Březen 2020

1.–5. březen


1. března 1880
- se v Londýně narodil anglický spisovatel Lytton Strachey. Ve všech ohledech se vzpíral viktoriánské tradici, také v pojetí životopisných studií, kde dle svého vyjádření usiloval o stručnost, která vynechává vše nepodstatné, ale nic významného nezamlčuje. Pod historickou velikostí se snažil rozeznat skryté a osobní motivace a důležitost osobních vztahů historických postav. – Zemřel 21. 1. 1932.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

L. Strachey:
„Život na tomto světě je plný nástrah; je nebezpečné býti pošetilým a rovněž je nebezpečné býti rozumným - nebezpečné pro jiné a neméně pro sebe samého.”

1. března 1900 - se v Scotswood on Tyne narodil anglický básník Basil Bunting. Publikoval od 30. let, kdy se osobně i umělecky pohyboval v blízkosti amerického básníka Ezry Pounda. Jeho melodické a sugestivní poezii se však dostalo plného uznání až v 60. letech. – Zemřel 17. 4. 1985.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

1. března 1930 - se v Praze narodila česká operní pěvkyně (sopranistka) Zdenka Kareninová. Od roku 1967 členka Státního divadla v Brně, stálý host ND v Praze.
Český biografický slovník XX. století

2. března 1820 - se v Amsterdamu narodil nizozemský prozaik Multatuli, jeden z mála světoznámých nizozemských klasiků, vlastním jménem Eduard Douwes Dekker. Pracoval jako koloniální úředník v Nizozemské východní Indii. Proslavil se knihou Max Havelaar, v níž kritizoval koloniální politiku v Nizozemské východní Indii. Z politických důvodů poté musel dožít v bruselském exilu. – Zemřel 19. 2. 1887.
Slovník severských spisovatelů

Multatuli:
„Kdo umí dobře lhát, jako by uměl o jednu řeč více.”

2. března 1890 - se v Zeelandu (Michigan) narodil americký biolog, vědecký pracovník v bakteriologii Paul De Kruif, popularizátor pokroků v lékařství. Zprvu byly jeho knihy čistě reportérské, později se stále více angažoval za preventivní medicínu a zlepšení sociálních podmínek pro zdravotnictví. – Zemřel 28. 2. 1971.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

P. De Kruif:
„Dnes se téměř každý student může pustit do výzkumu a za čas se stát profesorem - specialistou s přiměřeně malým platem v útulném ústavě.”

2. března 1930 - ve francouzském Vence zemřel anglický romanopisec, povídkář, básník a dramatik David Herbert Lawrence. Psal experimentální prózu. V jeho díle objevíme instinkty, vášně, vztahy k přírodě a hlavně se zaměřoval na sexuální rovinu díla, na vztahy mezi muži a ženami. Zdůrazňoval nutnost návratu k citovému přirozenému životu a k instinktům jako východisko z krize mezilidských vztahů. – Narodil se 11. 9. 1885.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

D. H. Lawrence:
„Ideální by bylo mít dva životy. První proto, abychom mohli dělat všechny chyby, a druhý proto, abychom si jej mohli užít.”

2. března 1940 - se v Trnavě narodil slovenský hudební skladatel a klavírista Juraj Beneš. V letech 1974–83 působil jako pedagog na Pedagogické fakultě v Trnavě, od roku 1984 na VŠMU v Bratislavě. V letech 1988-90 dramaturg opery SND v Bratislavě. – Zemřel 11. 9. 2004.
http://cs.wikipedia.org/wiki

2. března 1980 - v Stawisku u Varšavy zemřel polský prozaik, básník, dramatik, esejista, literární, divadelní a hudební kritik a překladatel Jaroslaw Iwaszkiewicz. Byl jedním ze zakladatelů literární skupiny Skamander. Na rozdíl od ostatních skamandritů, zaměřených převážně na civilizační problematiku městského prostředí, ustálené literární žánry a postupy tradiční poetiky, vyjadřoval též opojení krásou přírody, života a umění a novátorsky experimentoval. – Narodil se 20. 2. 1894.
Slovník polských spisovatelů

J. Iwaszkiewicz:
„Nenastal ještě čas konečných soudů, čím jsi tu byl - to nelze určit snadno: snad větví, která pluje v divokém proudu, snad kamenem, jenž právě padá na dno.”

4. března 1880 - zemřel český buržoasní novinář a politik Karel Sladkovský. Za účast v májovém spiknutí v roce 1849 byl odsouzen k smrti, trest mu však byl změněn na 20 let žaláře a v roce 1857 byl amnestován. – Narodil se 22. 6. 1823.
Malá československá encyklopedie, díl 5.

4. března 1930 - se v Plzni narodila česká herečka a malířka Blanka Bohdanová, představitelka moderních ženských hrdinek, které svůj hluboký cit, něhu i vášeň, ale i poznání hořké pravdy skrývají za maskou věcnosti až cyničnosti. Druhou její láskou je malování. Její poetické obrázky s fantaskními náměty zaujímají čestné místo na výstavách "malujících herců".
www.libri.cz

4. března 1940 - v Duchcově zemřel český vědec a historik s širokým okruhem zájmů Bernhard Marr. Studoval duchcovský archiv a počátkem století mu byla zpřístupněna korespondence a pozůstalost G. Casanovy, kterou se intenzivně zabýval. Závěry své práce se snažil zpřístupnit nejen dalším badatelům, ale i širšímu okruhu zájemců. – Narodil se 19. 4. 1856.
Deník Směr, č. 94 z 20. 4. 1996, s. 12, P. Koukal: Učený Bernhard Marr

5. března 1870 - se v Chicagu narodil americký romanopisec Frank Norris, průbojný představitel kritického realismu s mnoha rysy naturalistickými. Působil také jako novinář, v době španělsko-americké války byl reportérem na Kubě. – Zemřel 25. 10. 1902.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

5. března 1890 - se v Poděbradech narodil německý spisovatel a překladatel Rudolf Fuchs. Od konce 20. let se výrazně angažoval v socialistickém a antifašistickém hnutí, přispíval do českých a německých exilových časopisů a sborníků. V roce 1939 uprchl do Anglie. – Zahynul při dopravní nehodě 17. 2. 1942.
Slovník spisovatelů německého jazyka

5. března 1910 - se v Pescare narodil italský prozaik, dramatik a publicista Ennio Flaiano. Debutoval jako filmový a divadelní kritik. Patřil ke skupině antifašistických liberálů. Proslul jako vynikající scenárista, a to zejména díky spolupráci s Fellinim. – Zemřel 20. 11. 1972.
Slovník italských spisovatelů

E. Flaiano:
„Nezapomenutelných dní v životě člověka je pět, nanejvýš šest, ty ostatní jsou tu pouze kvůli číslům.”

6.–10. březen


6. března 1930 - se v Novém Bohumíně narodil slovenský esejista a filozof českého původu Milan Šimečka. V 50. letech byl členem KSČ a vyučoval marxistickou filosofii. V roce 1970 byl pro své postoje nucen opustit universitní půdu a pracovat v manuálních profesích. Po listopadu 1989 se stal předsedou rady konzultantů prezidenta Václava Havla, nicméně vše naznačuje, že nesouhlasil s tehdejší politikou prezidentské kanceláře. – Zemřel 24. 9. 1990.
Slovník slovenských spisovatelů

6. března 1970 - v Praze zemřel český překladatel, pedagog a televizní teoretik Valter Feldstein. Překládat začal za války pod pseudonymy V. F. Bláha a Petr Bláha. Jeho životním dílem jsou překlady L. Feuchtwangera a S. Zweiga. Systematicky se věnoval i překladům německých klasiků (Schiller, Goethe, Novalis). – Narodil se 3. 1. 1911.
Český biografický slovník XX. století

7. března 1850 - se v Hodoníně narodil český filosof, sociolog, politik a státník Tomáš Garrigue Masaryk. – Zemřel 14. 9. 1337.
viz kalendárium Září 2017

7. března 1870 - se v Kluži narodil maďarský novelista a žurnalista Zoltán Thury. V letech 1893–95 pobýval v Mnichově, kde se v kruhu malířů dostal do styku i s ruskými a polskými emigranty. Tento pobyt ovlivnil rozhodujícím způsobem jeho další tvorbu. – Zemřel 27. 8. 1906.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

7. března 1890 - se v Chasowě narodila lužická prozaička, publicistka, dramatička a překladatelka Marja Kubašec. Od počátku své literární tvorby se zajímala o historické náměty, druhou tematickou oblastí její tvorby je boj proti fašismu. – Zemřela 13. 4. 1976.
Slovník spisovatelů německého jazyka

7. března 1910 - se v Čekově narodil český lesnický zoolog Otakar Kokeš. Zabýval se problematikou lesnické zoologie a strukturou a historií lesnictví. – Zemřel 21. 2. 1995.
Český biografický slovník XX. století

7. března 1930 - se v New Yorku narodila francouzská prozaička Thérese de Saint-Phalle, vlastním jménem baronka Jehan de Drouâs. Hlavním znakem řady jejích postav jsou kosmopolitnost a citlivost ke společenské hierarchii.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

7. března 1960 - se v Ostravě narodil český tenista Ivan Lendl. V 80. letech emigroval do USA, usadil se tam, oženil a později získal i státní občanství. Je znám i tím, že sbírá obrazy A. Muchy.
www.libri.cz

7. března 1960 - se v Dolných Kočkovcích u Povážské Bystrice narodil slovenský fotbalista, záložník i obránce Jozef Chovanec. Jako fotbalista hrál za Československo na mistrovství světa v roce 1990. Po ukončení hráčské kariéry v roce 1995 působil i jako manažer a trenér. V letech 1998–2001 působil jako trenér české reprezentace, ale po neúspěšné kvalifikaci na MS 2002 byl odvolán a nahradil ho Karel Brückner. V současné době působí jako sportovní manažer a hlavní trenér Sparty Praha.
Český biografický slovník XX. století

7. března 1980 - v Kyjevě zemřel ukrajinský spisovatel a prozaik Hryhir Ťuťunnyk. Byl vynikajícím portrétistou a nemilosrdným diagnostikem venkova. Výraznými rysy jeho sbírek jsou autobiografické prvky, realistická vykreslení každodenního života, autorovo vnitřní sepětí s přírodou, časté využívání dialogu a vnitřního monologu s bohatým podtextem. – Narodil se 5. 12. 1931.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

8. března 1910 - vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen, aby protestovaly proti špatným životním podmínkám. Roku 1911 byl tento den prohlášen za Mezinárodní den žen.
Rok do kapsy

8. března 1930 - se v Uellenu na Čukotce narodil první čudský prozaik a překladatel z ruštiny do čukčtiny Jurij Sergejevič Rytcheu. Zatímco na počátku jeho spisovatelské dráhy stojí široká, strukturně otevřená epika, později dal slovo extrémní osobní výpovědi. Zemřel 14. 5. 2008.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

8. března 1950 - se v Praze narodil český právník Miroslav Bělina, přední český specialista v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.
Český biografický slovník XX. století

8. března 1950 - v Praze zemřel český houslista, hudební pedagog a skladatel Jaroslav Kocian. Vedle J. Kubelíka nejvýznamnější představitel Ševčíkovy houslové školy. V roce 1930 hrál houslové sólo v prvním českém zvukovém filmu natočeném v Československu. – Narodil se 22. 2. 1883.
Český biografický slovník XX. století

9. března 1930 - se v Ostravě narodil český prozaik a publicista Ota Filip, jedna z předních postav české exilové literatury. V letech 1968–69 byl redaktorem nakladatelství Profil v Ostravě, od roku 1970 pracoval jako řidič, téhož roku byl odsouzen k 18 měsícům vězení za podvracení republiky. Od roku 1974 žil v SRN, kde se věnoval literární a novinářské práci. – Zemřel 2. 3. 2018.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů: Libri

10. března 1900 - se ve Skutči na Chrudimsku narodil český matematik Jiří Klapka. Za 2. světové války pracoval ve Škodových závodech. Od roku 1945 řádným profesorem deskriptivní geometrie na brněnské technice, na jejíž obnově se podílel. Pracoval převážně v projektivní diferenciální geometrii. – Zemřel 13. 2. 1976.
Český biografický slovník XX. století

10. března 1910 - se v Bogotě narodil kolumbijský romanopisec, esejista, novinář a diplomat a autor cestopisů Eduardo Caballero Calderón. V polemických románech zpracovával témata nespravedlnosti, sociálního útlaku, násilí a občanské války, podrobil kritice pokrytecké chápání křesťanské lásky ze strany vysokého kléru. Kriticky se zamýšlel i nad konzumní společností, její ekologickou nezodpovědností a jalovým studentským radikalismem. Dlouhá léta žil v Paříži a Madridu, kde založil významné nakladatelství Guadarrama. – Zemřel 3. 4. 1993.
www.skolavpohode.cz

10. března 1920 - se ve Ville ďAvray narodil francouzský prozaik, básník, dramatik, scenárista, překladatel, hudebník, šansoniér a herec
Boris Vian, vlastním jménem Vernon Sullivan. V jeho dílech se objevuje více témat, která by šlo označit jako stěžejní (úzkostlivé stavy vyvolané nemocí, kritika církve, militarismu, sociální péče,...) – tato témata mísí s jakousi idealizací lásky. Jako ctitel Jarryho odkazu se stal členem Kolegia patafyziky. Přestože se v jeho díle objevují prvky existencialismu, nesdílel s existencialisty ani jejich filozofii, ani politickou angažovanost. – Zemřel 23. 6. 1959.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

B. Vian:
„Pokud bude na zemi místo, kde bude vzduch, slunce a tráva, bude muset člověk litovat, že tam není.”

10. března 1940 - v Moskvě zemřel významný ruský prozaik a dramatik 20. století Michail Bulgakov, původním povoláním lékař. V roce 1920 zanechal lékařské praxe a věnoval se literární činnosti. Působil jako novinář - fejetonista. Od roku 1923 byl spisovatelem z povolání. Pro jeho tvorbu, která představuje výrazný podnět ruskému slovesnému umění 20. století, je příznačný poutavý děj s ostrým konfliktem, mistrný dialog, humorně satirické vidění života a filozofická obsažnost výpovědi o stavu světa. – Narodil se 14. 5. 1891.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

M. Bulgakov:
„Sen končí probuzením nebo smrtí.”

10. března 1990 - v Praze zemřel český houslista Bruno Bělčík. V letech 1946–60 byl koncertním mistrem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, 1961–87 České filharmonie. Jako sólový hráč vynikl zvláště v interpretaci české hudby. – Narodil se 14. 1. 1924.
Český biografický slovník XX. století

11.–15. březen


11. března 1500
- přijal český sněm tzv. Vladislavské zřízení zemské, první obdobu české ústavy. Přijaté zákony však vyhovovaly nejvíc těm, kdo je připravovali a přijímali – vyšší šlechtě. Města přišla o mnoho svých privilegií, dokonce ztrácela možnost podílet se na zemské vládě.
Rok do kapsy

11. března 1930 - se v Plzni narodil český fyzik Zdeněk Málek. V letech 1953–65 působil ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Praze, kde se zabýval vlivem poruch na koercitivní pole feromagnetik, tenkými magnetickými vrstvami a od roku 1962 feroelektriky. – Zemřel 1. 3. 1984.
Český biografický slovník XX. století

11. března 1950 - byla na večírku v jedné pražské restauraci zatčena většina československých hokejových reprezentantů. Ti, kteří tehdy zůstali doma, se do vězení dostali následujícího dne. Důvodem zatčení byla údajně chystaná emigrace při účasti na mistrovství světa v Londýně.
Rok do kapsy

11. března 1990 - vyhlásila Litva nezávislost na Sovětském svazu a násilné připojení k SSSR v roce 1940 prohlásila za neplatné.
Rok do kapsy

11. března 2000 - v Paříži zemřel polský prozaik, esejista a dramatik Kazimierz Brandys. Hrdiny svých děl vybíral především z prostředí inteligence, aby na jejich životních osudech usiloval o vymizení hranic lidské odpovědnosti, podmíněnosti a závislosti jednotlivce na okolí. – Narodil se 27. 10. 1916.
Slovník polských spisovatelů

12. března 1920 - se v Paříži narodila francouzská prozaička a esejistka Françoise ďEaubonne, představitelka feministického hnutí. Ženskou otázku spojovala s angažovaností ekologickou a bojem proti násilí. – Zemřela 3. 8. 2005.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

12. března 1930 - v Praze zemřel český prozaik a dramatik Alois Jirásek. Svou rozsáhlou románovou tvorbou se stal čelným představitelem české historické beletrie. Po počátečních prózách, zejména z období josefínského, přešel k románům o selských bouřích po bitvě na Bílé hoře a soustředil se k cyklickým dílům z doby husitské. – Narodil se 23. 8. 1851.
Český biografický slovník XX. století

A. Jirásek:
„Kdo honí štěstí, sám je štván. Kdo chytá štěstí, je sám chycen.”

12. března 1940 - se narodil ruský dramatik a prozaik Grigorij Izrailevič Gorin, původně lékař záchranné služby. Zatímco v próze a fejetonistice reflektoval vždy aktuální společenské problémy, v divadelních hrách zpracovával nejčastěji látky historické, hledal v nich však problémy, které jsou věčné a tudíž i dnešní. – Zemřel 15. 6. 2000.
www.vcd.cz/autor

12. března 1950 - v americké Santa Monice zemřel německý prozaik, dramatik a publicista Heinrich Mann. V roce 1935 získal československé státní občanství, které, i když žil v zahraničí, si ponechal až do smrti. Byl vynikající vypravěč bojovně demokratického zaměření, pokrokový buržoasní spisovatel zachycující často satiricky proces rozkladu buržoasní společnosti. – Narodil se 27. 3. 1871.
Slovník spisovatelů německého jazyka

H. Mann:
„Trest je jako jed, kterého lékař upotřebí, když nemůže jinak léčit.”

13. března 1880 - se v Semíně narodil český architekt Josef Gočár. Jeho díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury. – Zemřel 10. 9. 1945.
Malá československá encyklopedie, díl 2

13. března 1900 - se ve Smyrně narodil nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1963 George Seferis. Řecký básník působivé poezie, která staví na dědictví antického písemnictví a opírá se nejednou o prameny běžně přístupné jen vrstvám vzdělanců. – Zemřel 19. 9. 1971.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

13. března 1930 - v Krásné Lípě zemřel teplický rodák, klavírista patřící k malé skupince posledních žáků Ference Liszta, August Stradal. Zároveň studoval ve Vídni práva, když F. Liszt zemřel, nastoupil koncertní dráhu klavíristy. Po 1. světové válce opustil Vídeň a usadil se jako učitel hudby v Krásné Lípě. I v tomto období se věnoval vlastní koncertní činnosti. – Narodil se 17. 5. 1860.
Revue Teplice č. 12, rok 1981, s. 16; B. Plevka: Kdo byl August Stradal?

13. března 1970 - v Gladbecku zemřel německy píšící prozaik a překladatel lotyšského původu Sigismund von Radecki, používající také pseudonym Homunculus. Pod vlivem filozofa T. Haeckera se přikloňuje ke katolicismu. Je mistrem malé formy, satirik a kritik společnosti, aforista, anekdotik, epigramatik, využívající paradoxů a slovních hříček. – Narodil se 19. 11. 1891.
Slovník spisovatelů německého jazyka

S. Radecki:
„Sběratelé jsou lidé, kteří shánějí vzácnosti v naději, že se stanou ještě vzácnějšími.”

15. března 1940 - se v Plzni narodil český ekonom a politik Tomáš Ježek. Jeden z hlavních stratégů a řídících činitelů privatizace české ekonomiky začátku 90. let, spolutvůrce kuponové privatizace, stoupenec ekonomického a politického liberalismu. – Zemřel 29. 11. 2017.
Český biografický slovník XX. století
www.pametnaroda.cz/cs/jezek-tomas-1940

15. března 1950 - v Praze zemřel český malíř, grafik a rytec Jan Konůpek. Nejvýznamnější jsou jeho rané práce z prvního desetiletí 20. století, ovlivněné symbolismem a secesní ornamentikou. Přechodně na jeho tvorbu zapůsobil kubismus, přecházející v některých dílech až k orfismu. Po 1. světové válce se vrátil k typu svého raného díla, avšak již racionálně konstruovanému, bez dřívější expresivity. V té době se podílel jako ilustrátor na knižních projektech. – Narodil se 10. 10. 1883.
www.libri.cz

15. března 1960 - v Praze zemřel český matematik Eduard Čech. Zabýval se především diferenciální geometrií a topologií, výrazně též ovlivnil českou matematickou terminologii. – Narodil se 29. 6. 1893.
Český biografický slovník XX. století

16.–20. březen


16. března 1920
- se v Kněževisku na Blansku narodil český historik František Hejl. Zabýval se především dějinami střední a východní Evropy, česko-polských a česko-ukrajinských vztahů v 16.–18. století i českými dějinami 20. století. Zemřel 11. 1. 2016.
Český biografický slovník XX. století
https://encyklopedie.brna.cz

16. března 1920 - se v Sanť Arcengelo di Romagna narodil italský scenárista, prozaik a dialektální básník Tonino Guerra. Je autorem scénářů k mnoha významným italským filmům. Kořeny jeho prozaického díla sahají k poetice neorealismu, ale často míří až k surrealistickému přetvoření reality. Za vrchol jeho literární tvorby jsou považovány jeho básně v románském dialektu. Zemřel 21. 3. 2012.
Slovník italských spisovatelů
www.britannica.com

16. března 1970 - ve Varšavě zemřel polský dramatik a prozaik Jerzy Szaniawski. Patří k čelným polským dramatikům 20. století, reprezentuje typ poetického divadla. Vyšel z mladopolského impresionismu a symbolismu. Vytvořil osobitý způsob scénického projevu, charakterizovaný spojením realistického přístupu se symbolistickými postupy. – Narodil se 10. 2. 1886.
Slovník polských spisovatelů

17. března 1420 - vyhlásil papežský legát ve Vratislavi 1. křížovou výpravu proti husitům. Král Zikmund Lucemburský povolal všechny své stoupence v Čechách k vojenskému tažení na Prahu.
Rok do kapsy

18. března 1820 - se v Ivančicích narodil vlastenecký kněz, spisovatel a sběratel lidových pohádek Beneš Metod Kulda. Vydal desítky knih a napsal stovky článků do různých časopisů, vydal několik sbírek lidových pohádek, říkadel a písní, popsal svatební zvyky na Rožnovsku a vydal několik sbírek kázání. – Zemřel 6. 5. 1903.
Slovník českých spisovatelů: Libri
https://cs.wikipedia.org/wiki/

18. března 1940 - se v Praze narodila česká herečka Jana Březinová, představitelka uzavřených psychicky silných žen, ale se smyslem pro tragikomickou a komediální polohu. Svůj jemný, kultivovaný herecký projev obohacovala o hluboký psychologický ponor do postavy. Spolupracovala s filmem, dabingem, rozhlasem a televizí. Zemřela 29. 5. 2000.
Český biografický slovník XX. století
www.osobnosti.cz

19. března 1770 - se v Žebráku narodil český národní buditel a básník spjatý s prvopočátky novočeského básnictví za národního obrození Šebestián Hněvkovský. Přispíval do Puchmajerových almanachů, vedle A. J. Puchmajera byl iniciátorem a významnou osobností první novočeské básnické školy. – Zemřel 7. 6. 1847.
Malá československá encyklopedie, díl 2

Blizoučko od Prahy leží tam hrob.
Kdokoli miloval slze tam skrop;
Vnislav a Běla v něm spějí.
Naživě štěstí jim nechtělo přát,
po smrti přeje jim pospolu spát:
předivné věci se dějí.
Š. Hněvkovský: z balady Vnislav a Běla

19. března 1800 - se u Vilny narodil ruský spisovatel a novinář, orientalista polského původu Osip Julian Senkovskij, publikující také pod pseudonymem Baron Brambeus (hrdina jeho nejznámější prózy). Proslul jako ironik a pamfletista, autor dějově bohatých, dobrodružných a exotických příběhů, jimiž stimuloval vývoj fantastické a vědecko-fantastické prózy. – Zemřel 4. 3. 1858.
Slovník, ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

19. března 1850 - ve Vídni zemřel český hudební skladatel Vojtěch Matyáš Jírovec. Jeho skladby jsou napsány v haydnovsko-mozartovském duchu a byly známy ve všech hudebních centrech Evropy. V době rozvíjejícího se génia Beethovena zněly konzervativně a jejich autor byl nazýván "božským šosákem". Sám se skromně nazýval poctivým řemeslníkem a vystihl přesně i své dílo: „... byl jsem jen talent, který může mluvit o štěstí, dobyl-li si přítomnost; jen génius žije dál za hrob.” – Narodil se 20. 2. 1763.
www.libri.cz

19. března 1900 - se v Hodoníně narodil český operní pěvec tenorista Jaroslav Gleich, interpret lyrických i komických, později zvláště dramatických postav. Zpěv studoval v Itálii a v Praze. – Zemřel 28. 9. 1976.
Český biografický slovník XX. století

19. března 1930 - se v Praze narodil český grafik a ilustrátor Karel Hruška. V raném díle se inspiroval civilistní tematikou, později byla jeho výtvarná imaginace podnícena shakespearovskými dramaty, v nichž využil expresívní možnosti dřevořezové techniky. Zemřel 5. 4. 2015.
Český biografický slovník XX. století
https://www.vitalis-verlag.com/cz/autori/karel-hruska/
http://hollar.cz/umelci/hruska-karel/

19. března 1940 - v Praze zemřel český spisovatel Adolf Wenig. Věnoval se především literární tvorbě pro mládež. Proslul též jako operní a operetní libretista a překladatel libret. – Narodil se 13. 8. 1874.
Český biografický slovník XX. století

19. března 1950 - v kalifornském Encino zemřel americký autor dobrodružných románů Edgar Rice Burroughs. Především je znám jako autor románů o Tarzanovi. Jeho romány jsou obvykle přímočaře dobrodružné a odehrávají se často v exotických prostředích, vytvořených spisovatelovou fantazií. Na jeho počest je pojmenován kráter Burroughs na Marsu. – Narodil se 1. 9. 1875.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
http://cs.wikipedia.org/wiki

19. března 1980 - zemřel americký básník a spisovatel Millen Brand. Jeho romány Světlý pokoj a Urputný spánek, adresované zdravotnickým zařízením pro duševní zdraví, byly ve své době bestsellery. – Narodil se 19. 1. 1906.
http://en.wikipedia.org/wiki/

20. března 1770 - se v Lauffenu u Neckaru narodil německý básník Friedrich Hölderlin. Byl nejvýraznějším umělcem na přechodu od klasiky k romantismu. Jeho svérázné básnické dílo je určováno recepcí řecké vzdělanosti, ideálů a mytologie. – Zemřel 7. 6. 1843.
Slovník spisovatelů německého jazyka

F. Hölderlin:
„Láska je největším zázrakem tvoření, vrcholem božské krásy v přírodě. K ní vedou všechny stupně na cestě životem. Z ní jsme vzešli a za ní jdeme.”

20. března 1890 - odstoupil z funkce říšský kancléř Otto von Bismarck. Učinil tak na nátlak nového císaře Viléma II., který toužil po osobní vládě a měl zcela odlišné politické cíle. Zatímco Bismarck, oficiální sjednotitel Německa, usiloval o zachování míru v Evropě a byl určitým garantem politické stability Německa, Vilém druhý podporoval německou expanzi, svou neuváženou politikou způsobil několik evropských krizí, z nich jedna přerostla v 1. světovou válku.
Rok do kapsy

21.–25. březen


21. března 1820 - se na pražském Smíchově narodil český židovský spisovatel, překladatel a lékař Siegfried Kapper, vlastním jménem Izák Šalomon Kapper. Od mládí se zajímal o pokrokové mladoněmecké hnutí, ale také o českou literaturu. Později psal výhradně německy. – Zemřel 7. 6. 1879.
www.libri.cz

21. března 1920 - v Římě zemřel italský prozaik, básník a úředník Federigo Tozzi. V italské literatuře patří k nejvýznamnějším představitelům realismu v próze počátku 20. století. U dobové kritiky se setkal s nepochopením a odmítavým postojem, a proto za svého života nebyl příliš známý. Stal se literárním vzorem až pro meziválečnou generaci spisovatelů. Narodil se 1. 1. 1883.
Slovník italských spisovatelů
www.iliteratura.cz

21. března 1940 - se v Lysé nad Labem narodila česká herečka Růžena Merunková. Vytváří psychologicky propracované temperamentní a rázné ženské typy i postavy komediálního ladění.
Český biografický slovník XX. století

22. března 1910 - se na Volyňsku v obci Šklín narodil český operní pěvec basista Eduard Haken, pěvec s velkým tónovým rozsahem, zvukovou nosností, s charakteristickým způsobem tvoření tónu i osobitou artikulací. Nezapomenutelnou rolí byl jeho Vodník v Dvořákově Rusalce. – Zemřel 28. 8. 1989.
Český biografický slovník XX. století

22. března 1920 - se v Brně narodil český básník, dramatik, překladatel a literární historik Ludvík Kundera. Zpočátku surrealistický básník a prozaik, později navázal na halasovský básnický odkaz. Jako historik věnoval velkou pozornost F. Halasovi a německé literatuře, z němčiny také překládal.Zemřel 17. 8. 2010.
Český biografický slovník XX. století
www.slovnikceskeliteratury.cz

Emoce čistých linií
dík maličkému posunu:
tvary se tiše rozbijí
a dají průchod snu.

Emoce čistých ploch,
které se k barvě znají,
cit klopí do poloh
psychických Himalájí.

Emoce na druhou
a poté odmocněné:
sám sobě ostruhou,
která tě žene, žene...
L. Kundera: Naslepo

22. března 1930 - se v New York City narodil americký textař a libretista Stephen Sondheim. V dětství byl formován vzorem O. Hammersteina, který ve 40. letech zrevolucionizoval vývoj muzikálu. S. Sondheim pracoval jako scenárista v televizi, na Brodwayi debutoval jako textař Bernsteinovy West Side Story.
Matzner, Poledňák, Wasserberger: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část jmenná – světová scéna

23. března 1900 - se ve Frankfurtu nad Mohanem narodil německý psycholog a humanistický filosof a sociolog Erich Fromm, představitel neofreudismu a západního marxismu. Pokoušel se spojit myšlenky těchto dvou směrů do jednoho systému, takže se jeho teorie soustředí především na sociokulturní vlivy působící na člověka. Byl jedním ze zakladatelům neopsychoanalýzy, konkrétně kulturní psychoanalýzy, která psychoanalýzu interpretovala spíše sociálně a kulturně než biologicky. – Zemřel 18. 3. 1980.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

E. Fromm:
„Smrt je v životě opravdu jistotou.”
„Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.”

23. března 1910 - se v Omori (Tokio) narodil japonský filmový režisér Akira Kurosawa, přední osobnost japonského filmu, které se otevřela cesta do evropských i amerických kin. Jeho oblíbeným hercem byl Toshiro Mifune. Umělecká spolupráce režiséra Akiry Kurosawy a herce Toshiro Mifuneho je dnes už legendární. Jejich společná filmografie zahrnuje období let 1948–1965, kdy společně vytvořili 16 filmů. – Zemřel 6. 9. 1988.
www.csfd.cz

A. Kurosawa:
„Smutnou pravdou je, že pokud herec uspěje v konkrétní roli, je pak tendence jej obsazovat do rolí podobných. Vychází to pochopitelně z pohodlnosti producentů a z komerční výhodnosti, pro herce samotného je to ale neštěstí. Opakovat stejnou roli stále znovu a znovu, jako strojem tištěný obrázek, je neúnosné. Herec, který nemá možnost ztvárňovat nové a nové postavy, vyschne jako rostlina, kterou nezaléváte.”

24. března 1910 - se v Agnac narodil francouzský prozaik Jean Laffitte. Původně pekař, počátkem jeho literární dráhy bylo dílo zachycující otřesnou zkušenost z vězení v Mauthausenu (Žijí, kdo bojují). – Zemřel 16. 10. 2004.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

24. března 1930 - se v Beech Grove ve státě Indiana narodil americký filmový herec Steve McQueen. Velká hvězda se ze Steva stala díky slavnému westernu Sedm statečných, v němž ztělesnil Vina, jednoho z hrdinů bránících vesnici před nájezdy banditů. Steve McQueen je synonymem dobrodružných, kriminálních, napínavých snímků té nejvyšší úrovně, přesto se jedná i o jednoho z nejlepších charakterních herců vůbec. Nádor na plíci ukončil McQueenův život v pouhých padesáti letech. – Zemřel 7. 11. 1980.
www.csfd.cz

25. března 1890 - se v Studené u Telče narodila česká spisovatelka Vlasta Javořická, vlastním jménem Marie Zezulková, rozená Barešová. Literární pseudonym si zvolila podle hory Javořice. Její prózy jsou typickými díly oddechové ženské četby, z větší části situované na venkov. – Zemřela 1. 8. 1978.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

26.–31. březen


26. března 1860
- v Paříži zemřel francouzský misionář Évariste-Régis Huc. Byl známý především díky svým cestám do Tibetu, Číny a Tatarska. Huc společně se svým druhem Josephem Gabetem byli prvními Evropany, kteří navštívili Lhasu od dob Thomase Manninga. – Narodil se 1. 8. 1813.
I. Hrbek: ABC cestovatel, mořeplavců a objevitelů
http://cs.wikipedia.org/wiki

26. března 1610 - v Praze zemřel český humanista, spisovatel a překladatel Jan Kocín z Kocinétu. Nepatřil k originálním a pronikavým duchům, spíše „hověl potřebám a vkusu doby, jejíhož proudu neřídil” (J. Vlček). Získal však zvučné jméno a zasloužil se o popularizaci odborné literatury a rozvoj českého jazyka. – Narodil se 14. 2. 1543.
www.libri.cz

26. března 1950 - se ve Fountain Head v Tennessee narodil americký country zpěvák Ronnie McDowell. Po smrti E. Presleyho v roce 1977 vydal Ronnie v nezávislé společnosti Scorpion singl The King Is Gone, který byl holdem Presleymu. Úspěch písně přišel vzápětí, dobýval country a popové stanice celého světa.
www.ronniemcdowell.com

26. března 1980 - v Paříži zemřel francouzský sémiotik, literární kritik a teoretik, spisovatel Roland Barthes. Ovlivnil rozvoj strukturalismu a semiologie. – Narodil se 2. 11. 1915.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

27. března 1880 - se v Praze narodil český vydavatel a kulturní pracovník Jaroslav Šalda. Byl vydavatel tělem i duší. Již od roku 1900 udával tón i tempo Tiskárně národně-socialistického dělnictva, v níž také roku 1907 vyšlo poprvé České slovo. Poté byl ředitelem vydavatelství Melantrich. Své nakladatelství a vydavatelství dostal na evropskou úroveň a spolupracoval s předními autory, překladateli, výtvarníky i grafiky. – Zemřel 31. 5. 1965.
www.libri.cz

29. března 1900 - se v Prostějově narodil český básník Jiří Wolker. Byl členem Literární skupiny a Devětsilu. Jeho dílo lze zařadit do tzv. proletářské poezie, jejímž byl nejvýznačnějším představitelem. Jeho tvorbu nejvíce ovlivnili Zdeněk Nejedlý a František Xaver Šalda. – Zemřel 3. 1. 1924.
Český biografický slovník XX. století

Opuštěná žena může plakati,
ale opuštěný chlapec nikoli
Neproplakaná bolest se nejvíce večer rozbolí,
i láska,
když sedm hor si lehne mezi ni,
sedm hor z tvrdého kamení.

Mám dvě malá okna,
mám dvě velké oči,
ale psaní nemám žádné,
které by na můj stůl sneslo se v soumraku,
podobné bílému oblaku,
a řeklo:
Lidé se milují,
člověče!
J. Wolker: Večer

29. března 1930 - se v Úpici na Trutnovsku narodil český filolog, literární vědec a překladatel nordista Radko Kejzlar. Překládal zejména moderní švédskou, dánskou a norskou literaturu. Zemřel 26. 2. 2012.
Český biografický slovník XX. století
www.obecprekladatelu.cz

30. března 1820 - se v Yarmouthu narodila anglická spisovatelka Anna Sewellová, autorka jediné knihy (Černý krasavec), kterou psala léta navzdory ochromující invaliditě. Její kniha zakládá žánr dětských příběhů se zvířecími hrdiny. Populární je i filmové zpracování její knihy. – Zemřela 25. 4. 1878.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

30. března 1880 - se v Dublinu narodil irský dramatik a prozaik píšící anglicky Sean O’Casey. V dětství byl poloslepý, trpěl vážnou oční chorobou. Účastnil se irských politických a sociálních zápasů začátku století, ale po vzniku samostatného Irska se stal pro svou ironickou a kritickou tvorbu terčem nacionalistických útoků, které ho přiměly odejít do Anglie, kde žil až do své smrti. – Zemřel 18. 9. 1964.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

30. března 1920 - se ve Velké nad Veličkou narodila česká folkloristka Zdenka Jelínková, sběratelka a editorka tanečního a dětského folklóru z Moravy a Slezska. Organizovala činnost souborů lidových písní a tanců, podílela se na koncepci programové skladby folklórních festivalů a vypracovala novou metodiku nácviku lidových tanců. – Zemřela 5. 10. 2005.
Český biografický slovník XX. století
http://www.folklorweb.cz/clanky/

30. března 1940 - se v Hamburku narodil německý prozaik a lyrik Uwe Timm. Patří k literátům, kteří si dali za cíl psát nejblíže realitě a přitom oslovit co nejširší čtenářský okruh. Jeho literární začátky jsou spojeny především s úspěchem jeho knih pro děti. Ve své beletristické tvorbě určené dospělému čtenáři se zabývá hlavně moderními dějinami Německa.
http://www.goethe.de/

31. března 1910 - se v Praze narodil český režisér Karel Jernek. Věnoval se režii činoherních a zejména operních inscenací. V činoherní práci usiloval zvláště o spojení expresionistických postupů s některými postupy poetického divadla. – Zemřel 22. 6. 1992.
Český biografický slovník XX. století

31. března 1980 - zemřel v Praze český básník a překladatel Vladimír Holan. Jeho experimentální lyrika usiluje o postižení podstaty lidské existence, soustřeďuje se k základním otázkám smyslu bytí, vyniká bohatou imaginací a fantazií s překvapivou metaforikou. – Narodil se 16. 9. 1905.
Český biografický slovník XX. století

Co asi čtla ta dívka s knihou v tramvaji?
Jsouc mimo čas a podobu i jméno,
měla už jenom cit a ten se chvěl tak vroucně,
že kdyby měla promluvit, spílala by,
a kdyby měla vzhlédnout, spatřila by
leda vzpouru a pád andělů…

Kdo sestoupil do poézie,
Už nevystoupí...
V. Holan: Co asi čtla?