Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Studovna a čítárna

Studovna se nachází v prvním patře budovy. Jsou zde pouze prezenčně k dispozici encyklopedie, slovníky, odborná a regionální literatura a články týkající se Teplic a blízkého okolí. Ke studovně patří i čítárna, kde najdete denní tisk a nejnovější čísla časopisů a regionálních periodik.

Výpůjční doba
pondělí–pátek: 10.00–18.00 hod.

telefon: + 420 417 538 783
e-mail: dospele@knihovna-teplice.cz

Studovna je přístupná všem registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem nebo uživatelům s platným občanským průkazem. Jeden z těchto dokladů je nutno při vstupu do studovny předložit. (viz výpůjční řád)

Knihy není možné půjčovat absenčně, ale je možno na vyžádání části dokumentů okopírovat černobíle nebo barevné kopírce nebo skenovat (viz ceník)

Studovna spravuje fond článků z regionálních periodik, které je možné studovat prezenčně nebo si za poplatek nechat zhotovit kopii. (viz ceník) Články se týkají Teplicka a blízkého okolí. V článcích můžete nalézt zajímavosti z historie, přírody, kultury, těžebního průmyslu apod.

Internet pro veřejnost


Pro návštěvníky knihovny je zpřístupněn internet.

E-knihy

Ve spolupráci se společností eReading půjčujme i elektronické knihy. Knihy je možné číst na čtečkách eReading, které v knihovně rovněž půjčujeme. Dále pak na zařízeních se systémy Android nebo iOS. Návod jak postupovat naleznete zde:

Přihlášení do PALMKNIHY.cz

Půjčování e-knih v katalogu Tritius

Podmínky půjčování elektronických čteček eReading:

  • Čtečky půjčujeme ve studovně v hlavní budově teplické knihovny. (Lípová 13, první patro.)
  • Pro vypůjčení tohoto el. zařízení na dobu 31 dní je třeba složit zálohu 1.500 Kč. (Záloha je vratná v plné výši.)

Pakliže se nechcete spoléhat na čtečku vypůjčenou v knihovně a chcete mít vlastní, máme pro vás důležité doporučení. 
Při pořizování nové čtečky kvůli půjčování e-knih si ověřte, zda podporuje aplikaci eReading, která je pro půjčování elektronických dokumentů nutná. Na nejrozšířenějších čtečkách (Kindle, PocketBook, Kobo…) není využívání této služby (eVýpůjčky) možné! Naopak vyhovují čtečky s operačním systémem Android.


Moje ID

Regionální knihovna Teplice  je od března 2017 oficiálním validačním místem mojeID.

Validace je nevyšší úroveň účtu mojeID a získáte tím přístup ke všem službám podporujících mojeID. A je zdarma. Účelem validace je jednoznačné ověření totožnosti uživatele, potřebnými údaji k validaci jsou jméno a příjemní, datum narození a adresa trvalého bydliště.

K tomu, aby se mohl uživatel validovat, je nejdříve potřeba, aby si vygeneroval žádost o validaci. To lze provést v profilu mojeID kliknutím na tlačítko „Žádat o validaci“ v záložce Nastavení.

K validaci přineste s sebou:
Občanský průkaz nebo pas, žádost o validaci, cizinci kromě pasu i potvrzení o trvalém bydlišti v ČR.