Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Informace o ochraně osobních údajů

Ze všech stran se na Vás hrnou informace o problematice ochrany osobních údajů, o tom, že začalo platit nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Zajímá Vás, jak s Vašimi osobními údaji nakládá knihovna a k čemu je využívá? Jak je chrání? Dovolte, abychom Vám tyto otázky stručně zodpověděli.

Jaké údaje od Vás potřebujeme a k čemu je využíváme?
Knihovna slouží veřejnosti a nabízí své služby opravdu širokému spektru zájemců, kteří se liší svým věkem, vzděláním, profesí, svými zájmy a zálibami. Přijít do knihovny může kdokoli, ale přece jenom – nějaký řád tu musí panovat! Základní práva a povinnosti knihovny a jejích uživatelů proto upravuje Knihovní řád – najdete ho na našich webových stránkách a můžete si ho vyžádat na výpůjčních místech i v tištěné podobě.

Přijít do knihovny na zajímavou besedu nebo se posadit do čítárny a podívat se do denního tisku nebo prohlédnout pár časopisů – k tomu nemusí být člověk v knihovně přihlášen, zaregistrován. Pokud si ale chcete odnést domů k přečtení knihy nebo si půjčit CD s dobrou muzikou nebo úžasný film, to je už něco jiného! Jde o tzv. absenční výpůjčku a knihovna musí vědět, komu takové dokumenty ze svého knihovního fondu půjčuje, vždyť jde o její majetek! A tak Vás zaregistruje: vyplníte přihlášku (která je vlastně smlouvou mezi Vámi a knihovnou) 
a prokážete se osobním dokladem. U čtenářů mladších 15 let to musí udělat jeho zákonný zástupce. A jsme u těch stále více skloňovaných osobních údajů, které po Vás chceme, ale zároveň je musíme velmi pečlivě chránit.


Bez kterých osobních údajů to opravdu nepůjde?
Říkáme jim základní identifikační údaje:

 • jméno a příjmení                                               
  pohlaví
  datum narození                                                
  adresa trvalého bydliště                                                
  údaje o průkazu totožnosti


Chcete lepší služby, na které jste si už většinou zvykli?
Následující údaje knihovně poskytnou nemusíte, ale ošidíte se o možnost dostávat informaci, že už na Vás čeká kniha, kterou jste si zarezervovali, neupozorníme Vás na to, že se blíží konec výpůjční lhůty a hrozí pokuty, upomínky Vám budeme posílat poštou (a to by se Vám to prodražilo!). Nebudeme mít také možnost upozornit Vás na novou službu knihovny nebo zajímavou akci nebo Vám napsat, že se mění výpůjční doba o prázdninách nebo že bude z nějakých technických důvodů uzavřena právě ta část knihovny, kterou navštěvujete.

Kontaktní údaje:

 • e-mail
  telefon 
  kontaktní neboli korespondenční adresa


O některé údaje Vás chceme požádat, ale není Vaší povinností nám je poskytnout!
Jedná se o informaci o Vašem povolání (velmi obecnou, např.: pedagog, oblast obchodu a služeb, technik, úředník), Vaše akademické tituly (abychom je mohli uvést v korespondenci nebo třeba i v konverzaci s Vámi) a o navštěvovanou školu u čtenářů mladších 15 let.

Nezapomeňte – udělený souhlas můžete odvolat!

Historie Vašich výpůjček nezmizí!
V době, kdy se o přípravě přísnějšího předpisu o ochraně osobních údajů teprve mluvilo, jste se obávali, že už nebude možné zjistit, 
který titul jste v minulosti už měli půjčený. Buďte bez obav, knihovna bude i nadále uchovávat historii Vašich výpůjček. A pokud si čtenář naopak nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její anonymizaci v určitých intervalech – po roce nebo třeba po pěti letech… Důležité je neunáhlit se a důkladně tento krok uvážit.

Máte možnost požádat o přehled všech svých osobních údajů zpracovávaných knihovnou. Výpis je možné získat (i v elektornické podobě), 
a to zdarma, do jednoho měsíce poté, co knihovna obdrží Vaši žádost a ověří totožnost žadatele.

Kde své údaje najdete
Část svých osobních údajů, které knihovna o Vás uchovává, najdete na on-line čtenářském kontě na webu knihovny (www.knihovna-teplice.cz, přihlášení uživatelským jménem a heslem). Objevíte tu své kontaktní údaje, ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček od začátku registrace, historii plateb, informaci o zadaných rezervacích.

Máte i možnost požádat o přehled všech svých osobních údajů zpracovávaným knihovnou. Výpis je možné získat i v elektronické podobě, 
a to zdarma, do jednoho měsíce po obdržení žádosti a ověření totožnosti žadatele.


Aktuálnost a opravy osobních údajů
Změnu osobních údajů by měl čtenář oznámit knihovně bez zbytečného odkladu, na jejich aktuálnost se Vás samozřejmě zeptáme také při prodlužování platnosti čtenářského průkazu. A některé osobní údaje si každý z Vás může sám upravit ve svém čtenářském kontě (e-mail, telefon).

Požádat o opravu některého ze svých osobních údajů můžete na každém oddělení a pobočce.


Jak dlouho údaje uchováváme
Údaje uchováváme po dobu platnosti čtenářského průkazu a poté ještě 3 roky. Během této doby si můžete registraci jednoduše obnovit 
a nepřijdete o historii svých výpůjček. Pak ovšem knihovna záznamy anonymizuje. To znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat.


Vaše údaje jsou u nás v bezpečí
Knihovna uchovává přihlášky v papírové podobě v uzamčené kartotéce v zamykatelné místnosti. V elektronické podobě se Vaše data zadávají do knihovního systému Clavius a knihovna je nikomu za účelem správy nepředává! Pracovníci knihovny vstupují do výpůjčního systému přes dvě hesla (nejprve přístup do počítače a poté osobní heslo do systému Clavius). Technici dvou externích firem, kteří spravují používaný knihovní systém Clavius (LANius s.r.o., Tábor) a počítačovou síť knihovny (AutoCont, a.s., Teplice), jsou rovněž zavázáni smlouvou chránit osobní data všech našich čtenářů.


Záznamy z kamerového systému
Prostory hlavní knihovny sleduje už několik let systém kamer, jejich účelem je chránit majetek knihovny a také Vaši bezpečnost. 
Záznamy z kamer uchováváme pouze jeden týden, pak se automaticky mažou.


Máte-li nějaký problém, zeptejte se nás – a nezapomeňte, prosím, že i knihovníci se s novou situací musí vyrovnat!
V nejhorším případě máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů!