Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Ceník poplatků a služeb

A. Registrační poplatky
Registrace a její obnovení
dospělí čtenáři - 12 měsíců
200,- Kč
důchodci, studující do 26 let, děti do 15 let - na 12 měsíců
100,- Kč
jednorázová registrace lázeňských hostů - na 6 týdnů
20,- Kč
registrace pro mediatéku - na 3 měsíce
100,- Kč
registrace pro mediatéku - bez půjčování zvukových nosičů, na 12 měsíců
100,- Kč
jednorázová registrace pro mediatéku - na 10 dní
20,- Kč
B. Sankční poplatky
Při překročení stanovené výpůjční doby uhradí čtenář bez předchozího písemného upozornění sankční poplatek ve výši 10,- Kč (děti do 15 let částku 5,- Kč). Sankční poplatek se v návaznosti na dobu prodlení dále progresivně zvyšuje. Čtenář je na tuto skutečnost upozorňován pomocí písemných či elektronicky zaslaných upomínek.

 

Upomínka                     čtenáři nad 15 let               čtenáři do 15 let

1. upomínka                        30,- Kč                                15,- Kč
2. upomínka                        60,- Kč                                30,- Kč
3. upomínka                        90,- Kč                                45,- Kč
4. upomínka                      150,- Kč                                60,- Kč

Předupomínka - čtenářům nad 15 let, poskytnou-li e-mailový kontakt, zašle knihovna upozornění na blížící se termín uplynutí výpůjční doby (knihy, noty, hudebniny, deskové hry).

Poplatek z prodlení za každý započatý týden a titul CD, DVD
10,- Kč
Poplatek z prodlení za každý den a titul deskových her
10,- Kč
Manipulační poplatek při ztátě knihy či jiného dokumentu
50,- Kč
Poškození či odstranění čárového kódu
50,- Kč
Ztráta a vystavení nového čtenářského průkazu
10,- Kč
Poškození obalu CD
10,- Kč
Poškození středovky CD
5,- Kč
Poškození bookletu
50,- Kč
C. Speciální služby
Oznámení o vyřízené rezervaci knih a ostatních dokumentů:
- poštou
16,- Kč
- e-mailem
2,- Kč
Zásilka meziknihovní výpůjční služby
100,- Kč
Písemné zpracování rešerše, bibliografie, soupisu literatury - 1 strana
10,- Kč
Práce s výpočetní technikou
registrovaný čtenář 15 min denně zdarma a za každých dalších 30 minut (i započatých)
10,- Kč
neregistrovaný uživatel za každých započatých 30 minut
15,- Kč
Tisk / Kopírování
A4 černobílý, jednostranný, na 80g papír bílý / barevný
2,- Kč / 3,- Kč
A4 černobílý, oboustraný, na 80g papír bílý
3,- Kč
A4 barevný, jednostranný, na 80g papír bílý / barevný
7,- Kč / 8,- Kč
A4 barevný, oboustranný, na 80g papír bílý
10,- Kč
A4 barevný, jednostranný / oboustranný na 120g papír bílý
8,- Kč / 12,- Kč
A4 barevný, jednostranný na 160g papír bílý
9,- Kč
A4 barevný, jednostranný na 200g papír bílý
10,- Kč
A3 černobílý, jednostranný / oboustranný, na 80g papír bílý
4,- Kč / 6,- Kč
A3 barevný, jednostranný / oboustranný, na 80g papír bílý
10,- / 15, - Kč
A3 barevný, jednostranný, na 120g papír bílý 12,- Kč
A3 barevný, jednostranný, na 160g papír bílý
14,- Kč

Platnost od 2. ledna 2020
PhDr. Ivana Slunéčková
ředitelka Regionální knihovny Teplice