Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Září 2020

1.–5. září

 

1. září 1600 - zemřel v Praze český lékař, přírodovědec, astronom, matematik a botanik Tadeáš Hájek z Hájku. V roce 1562 do češtiny přeložil a k vydání připravil Mattioliho Herbář, který doplnil pasážemi o botanických podmínkách Čech. – Narodil se 1. 10. 1525.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

1. září 1870 - se ve Strakách u Nymburka narodil český malíř Jan Dědina, jeden ze žáků I. ročníku pražské umělecko-průmyslové školy. Jméno si získal jako znamenitý kreslíř a ilustrátor. – Zemřel 14. 1. 1955.
Masarykův slovník naučný, sv. 2
www.marold.cz

1. září 1900 - se v Attigny narodil francouzský prozaik André Dhotel. Jeho romány jsou jedním velkým putováním za sny, hledáním světa, kde by byl život takový, jaký si jej člověk vysnil v dětství. – Zemřel 22. 7. 1991.
Slovník francouzských spisovatelů

1. září 1920 - se v Antverpách narodil vlámský prozaik Hubert Lampo, přední představitel magického realismu ve Flandrech. Magickému realismu věnoval nejen svou rozsáhlou původní tvorbu, nýbrž i řadu úvahových prací. – Zemřel 12. 7. 2006.
Slovník severských spisovatelů

1. září 1940 - se ve Strážkovicích narodil český herec Václav Mareš. Původním povoláním byl strojní zámečník, rád recitoval a hrál ochotnicky divadlo. Po studiích na DAMU působil například v Divadle Na zábradlí, Divadle S. K. Neumanna, Divadle E. F. Buriana a Dejvickém divadle. Spolupracoval také s filmem a televizí. – Zemřel 30. 5. 2009.
www.csfd.cz

1. září 1970 - zemřel v Paříži francouzský romanopisec, esejista a dramatik Francoise Mauriac. Tvorbou i životem reflektoval dvojí přirozenost člověka, ověnčen nejvyššími poctami – v roce 1952 získal Nobelovu cenu. Je jednou z největších osobností dlouhé řady francouzských katolických spisovatelů. – Narodil se 11. 10. 1885.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

F. Mauriac:
„Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky.”
„Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání.”

2. září 1900 - se ve Veselí nad Lužnicí narodil Jan Šimr, po řadu let učil v Kostomlatech na Teplicku. Byl nejen učitelem, ale i výborným botanikem a znalcem Českého středohoří. Zasloužil se zde o vyhlášení významných přírodovědeckých rezervací a zabezpečil jejich ucelené popisy. Spolupracoval s řadou československých botaniků a byl jedním ze zakladatelů biologické stanice ve Velemíně, která se zachovala dodnes. Ve Velemíně se také usadil po svém odchodu do důchodu a zde také zemřel. – Zemřel 3. 9. 1980.
P. Koukal: Zasloužil se o věhlas Českého středohoří; Deník Směr č. 205 z 2. 9. 2000, s. 4

3. září 1920 - v Praze zemřel český přírodovědec Otakar Nickerl. Byl profesorem zoologie a botaniky na pražské polytechnice, později se vzdal profesury a založil hlavní kontrolní stanici semenářskou pro Čechy. – Narodil se 22. 1. 1838.
Masarykův slovník naučný, sv. 5

4. září 1870 - v Paříži vypukla revoluce, která svrhla císaře a vyhlásila tzv. Třetí republiku. Nová vláda však nedokázala zorganizovat boj proti postupujícím Prusům.
Rok do kapsy

4. září 1890 - se v Praze narodil český botanik Karel Kavina. Zabýval se studiem tajnosnubných rostlin. První napsal české vědecké kompendium všeobecné a systematické botaniky. – Zemřel 21. 1. 1948.
Masarykův slovník naučný, sv. 3
http://czechwines.cz/lide/

4. září 1960 - se v Teplicích narodil meteorolog a básník Roman Szpuk. Vystřídal řadu často podřadných zaměstnání, nejrůznějších profesí.  Nyní pracuje jako pozorovatel počasí na meteorologické stanici na Churáňově. Jednou ze stěžejních událostí jeho tvůrčího života byl vznik Skupiny XXVI v Příchovicích v Jizerských horách. Toto ryzí antielitářské společenství zprvu křesťanského zaměření založil na tamní faře o Silvestra roku 1983. Později se toto neohraničené sdružení otevřelo nejrůzněji smýšlejícím autorům.
www.ipetrov.cz

V nočním městě pláč dítěte –
uhádl jsem ho škvírou světla mezi roletou a okenicí.
A sníh jen v němém taktu – umírání v bicích –
Vkládal se v jizvy noci zakleté...
R. Szpuk

4. září 1980 - ve Ždirci u Staré Paky zemřel český sochař Ladislav Zívr. Počátky jeho tvorby jsou ve znamení vlivu O. Gutfreunda a jeho sociálního civilismu, posléze byl ovlivněn kubismem. Ve 30. letech se přiblížil surrealismu, vytvářel snové vize a symboly, obrazy snů a halucinací. Zabýval se asambláží různých materiálů, jeho vlastním objevem je tzv. muláž, kombinace přírodních materiálů a tekuté sádry. Během okupace se vrátil ke svému civilistnímu východisku a pokračoval v něm i po osvobození, ale ve volnější formě pozměňující realitu. Autorovy sochy ze 60. let se vyznačují organickými tvary, vegetabilními motivy se symbolickým podtextem. – Narodil se 23. 5. 1909.
www.libri.cz

5. září 1990 - v Praze zemřela česká politička, manželka Wolfganga Jankovce, Ludmila Jankovcová. V letech 1923–1939 působila na obchodních akademiích v Košicích, Teplicích a v Praze. V období 2. světové války byla činná v domácím odboji. V letech 1947–48, jako první žena v československé vládě, vykonávala funkci ministryně průmyslu. Politicky činná byla i po roce 1948. Pro své postoje v 60. letech byla vyloučena z KSČ. V 70. a 80. letech podporovala opoziční politiku a podepsala Chartu 77. – Narodila se 8. 8. 1897.
Český biografický slovník XX. století

5. září 1960 - v Bratislavě zemřel slovenský prozaik Ivan Horváth, významný představitel meziválečné prózy. Tvořivě reagoval na moderní evropské literární směry, za což mu kritika přisoudila atributy impresionisty, expresionisty, poetisty, surrealisty a dadaisty. – Narodil se 26. 7. 1904.
Slovník slovenských spisovatelů

 

6.–10. září

 

6. září 1860 - se narodila americká sociální reformátorka a průkopnice ženského hnutí Jane Addamsová. Byla zakladatelkou domů pro obyvatele velkoměstských slumů a organizátorkou mezinárodních ženských organizací. – Zemřela 21. 5. 1935.
Rok do kapsy

6. září 1900 - se v Paříži narodil francouzský spisovatel, dramatik a esejista Julien Green. – Zemřel 13. 8. 1998.
kalendárium Srpen 2018

6. září 1900 - se v Nimes narodil francouzský spisovatel Marc Bernard. Jeho dílo značně ovlivnil levicově orientovaný novinář a spisovatel Henri Barbusse. Krátce také vedl literární talkshow pro francouzský rozhlas. – Zemřel 15. 11. 1983.
http://en.wikipedia.org/wiki/

7. září 1900 - se v Manchesteru narodila americká romanopiskyně Janet Taylor Caldwellová. Její díla se vyznačují brutálním až senzačním naturalismem, tuto linii tvorby střídala s historickými romány. – Zemřela 2. 9. 1985.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

7. září 1970 - v Praze zemřel český překladatel polské literatury Jaroslav Janouch, povoláním odborný učitel, posléze ředitel zvláštní školy v Praze. Překládal zejména prózu 20. století. – Narodil se 22. 10. 1903.
Český biografický slovník XX. století

8. září 1920 - se v Praze narodil český prozaik, novinář, filmový a televizní scenárista Václav Pavel Borovička, autor knih literatury faktu, zejména se špionážní tematikou. – Zemřel 15. 6. 2004.
Český biografický slovník XX. století

9. září 1830 - v Bílině zemřel lázeňský lékař a geolog František Ambrož Reuss. V Bílině se trvale usadil roku 1785 a záhy získal výbornou pověst a náklonnost mnoha lidí nejen ve městě, ale i v širokém okolí. I když Reuss nezanedbával medicínu, věnoval svou pozornost nejvíce zřídlům. Analýzy léčivých pramenů prováděl nejen v Teplicích a Bílině, ale i v dalších lázeňských městech. Vydal také řadu přírodovědných spisů. – Narodil se 3. 10. 1761.
I. Skoumal: Prameny byly jeho osud; Revue Teplice č. 4/1973, s. 20

9. září 1890 - se v Praze narodil český pěvec (basista) Vilém Zítek. Byl obdařen vzácným talentem pěveckým i hereckým, který znásobil velkou pracovitostí a silnou vnitřní kázní. Měl štíhlou atletickou postavu a tvrdě fyzicky trénoval. Vědomě se distancoval od staršího pěveckého projevu, který zanedbával herecký projev a pohybovou složku. – Zemřel 11. 8. 1956.
www.libri.cz

9. září 1900 - se v Leigh narodil anglický romanopisec James Hilton, od 30. let žijící a pracující v Hollywoodu. – Zemřel 20. 12. 1954.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

J. Hilton:
„Klepy jsou pravý důvod k žárlivosti, nevěra je až druhořadá.”
„Láska je spíše břemenem života, než jeho ulehčením.”

9. září 1990 - v Karlových Varech zemřel český dirigent a sbormistr Bohumír Liška. Operní i symfonický dirigent, vynikl zvláště v nastudování operních děl českých. – Narodil se 2. 10. 1914.
Český biografický slovník XX. století

9. září 2000 - v Praze zemřel český režisér a dramaturg Zdeněk Míka. Byl představitelem divadelního umění vytvářeného podle programu tak zvaného socialistického realismu. – Narodil se 25. 10. 1919.
Český biografický slovník XX. století

10. září 1890 - se ve Vranově narodil český elektrotechnik a průmyslový manažer Vladimír Bárta. Od roku 1928 byl ředitelem Škodových závodů v Plzni-Doudlevicích. Za jeho vedení bylo výrazně využíváno výsledků vlastního vývoje namísto cizích licencí.
Český biografický slovník XX. století

10. září 1890 - se narodila francouzská módní návrhářka Elsa Schiparelliová, jejíž nekonvenční návrhy byly ve své době považovány za šokující. Její fantaskní kostýmy byly ovlivněny malbami Dalího a Picassa. – Zemřela 14. 11. 1973.
Rok do kapsy

10. září 1890 - se v Praze narodil rakousko-český německy píšící básník, spisovatel, dramatik a publicista Franz Werfel. Byl jedním z čelných představitelů expresionismu. Jeho dílo je velmi obsáhlé, čítá romány, kratší prozaická díla, dramata i básně. – Zemřel 26. 8. 1945.
Slovník spisovatelů německého jazyka

F. Werfel:
„Žízeň je nejjistější důkaz, že musí existovat voda.”
„Láska je velký nedostatek naší doby.”

10. září 1930 - se v Praze narodil český herec Jiří Hálek, vlastním jménem Hugo Fischmann. S příchodem do Prahy v roce 1962 působil dvě sezony v satirickém kabaretu Paravan a od roku 1965 patřil ke kmenovým členům Činoherního klubu, na jehož scéně dokázal i drobnou miniaturu povýšit v úchvatnou kreaci, především v tragikomických až groteskních postavách podivně směšných a smutných antihrdinů malého světa.
www.csfd.cz
www.ceskatelevize.cz/lide/jiri-halek


10. září 1940 - v Praze zemřela česká spisovatelka, publicistka a překladatelka Pavla Moudrá, publikovala také pod pseudonymem Olga Přibylová. Významně se angažovala v pacifistickém a abstinentním hnutí a v hnutí na ochranu zvířat. – Narodila se 26. 1. 1861.
Český biografický slovník XX. století

 

11.–15. září

 

11. září 1990 - v Praze zemřel český fyzik Václav Votruba. Byl prvním fyzikem u nás, který se systematicky zabýval kvantovou mechanikou a všemi jejími důsledky. Kromě kvantové mechaniky se ještě zabýval systematikou elementárních částic. – Narodil se 19. 12. 1909.
www.libri.cz

12. září 1950 - se v Praze narodil český literární a filmový kritik, spisovatel a publicista Jan Lukeš. Od roku 1978 pravidelně publikoval literární, posléze též filmové recenze a kritiky v denním tisku a různých časopisech. Zabýval se tvorbou českých písničkářů a poetikou písňových textů.
Český biografický slovník XX. století

13. září 1830 - se v Zdislavicích narodila rakouská prozaička a dramatička spjatá životem i dílem s Moravou Marie von Ebner-Eschenbach. Její literární dílo je optimistické, osobní deníky však prozrazují spíše pesimistické názory. Byla nazývána rakouskou Boženou Němcovou. – Zemřela 12. 3. 1916.
Slovník spisovatelů německého jazyka

13. září 1870 - ve Vídni zemřel český malíř Karel Svoboda. Věnoval se především malbě historických výjevů s prvky německého romantismu. Jeho dílo se vyznačovalo umělou a promyšlenou kompozicí a důrazem na realističnost dobových předmětů a oděvů. – Narodil se 24. 6. 1826.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

13. září 1930 - se v Praze narodil český literární vědec, sinolog, překladatel z čínštiny a odborník na čínskou filosofii Oldřich Král. Po roce 1970 mu byla z politických důvodů znemožněna jeho pedagogická a publikační činnost, ke které se opět vrátil po roce 1990. Oldřich Král byl nositelem několika významných ocenění, např. Státní ceny za celoživotní překladatelské dílo (2010).– Zemřel 21. 6. 2018.
Český biografický slovník XX. století
www.iliteratura.cz/Clanek/40197/kral-oldrich


13. září 1940 - se v Praze narodil český herec Ladislav Křiváček. Zaujal především hereckou živostí a vitalitou i schopností navazovat kontakt s divákem. – Zemřel 17. 3. 1989.
Český biografický slovník XX. století

13. září 1940 - se v Praze narodil český prozaik a scenárista Jaroslav Vejvoda, vlastním jménem Jaroslav Marek. V roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde od roku 1975 pracoval jako tiskový lektor v Curychu. V letech 1972–2002 spolupracoval s rádiovou stanicí Svobodná Evropa. V roce 1997 se přestěhoval do Prahy, kde v letech 1997–2000 učil na Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy.
Český biografický slovník XX. století

13. září 1980 - v Praze zemřel český herec Karel Máj. Vycházel z tradic realistického herectví obohacených o snahu přesně postihnout sociální postavení zobrazované postavy. – Narodil se 24. 10. 1908.
Český biografický slovník XX. století

14. září 1820 - se v Nebřezinách narodil významný český sochař a řezbář Václav Levý. Jeho tvorba, vyznačující se hlubokým zaujetím pro myšlenkovou náplň díla a důrazem na lyrický tón, se postupně uvolňovala od lineárního akademismu a kladla základ novému umění. – Zemřel 30. 4. 1870.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

14. září 1890 - se v Žitovlicích narodil český nakladatel a knihkupec Ladislav Kuncíř. V letech 1923–1949 byl majitelem renomovaného pražského nakladatelství, zaměřeného na vydávání světové a české beletrie. V letech 1949–1951 byl ředitelem nakladatelství Vyšehrad. V roce 1951 byl zatčen a následujícího roku odsouzen na základě vykonstruovaných obvinění k 10 letům žaláře a propadnutí veškerého majetku. – Zemřel 5. 6. 1974.
Český biografický slovník XX. století

14. září 1920 - se v Praze narodil český divadelní režisér Jiří Dalík. Během svého bohatého uměleckého života působil v divadlech v někdejším Gottwaldově, v Ostravě, v Plzni a také v Praze. – Zemřel 11. 1. 2008.
http://domaci.ihned.cz

14. září 1920 - se v Paso de los Toros narodil uruguayský novinář a spisovatel Mario Benedetti, celým jménem Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia. V letech 1967 až 1968 pracoval v Havaně ve vydavatelství Casa de las Américas. V roce 1973 musel po vojenském převratu uprchnout z Uruguaye a po 12 let žil v exilu v Peru, Argentině a Španělsku. Po návratu z exilu žil střídavě v Montevideu a Madridu. – Zemřel 17. 5. 2009.
http://cs.wikipedia.org/wiki

14. září 1930 - se v Burgasu narodil bulharský prozaik a filmový scenárista, autor děl pro děti a mládež Anton Dončev. Ve svých dílech se pokouší odpovědět na otázky z bulharské historie i současnosti. Druhou oblastí jeho tvorby jsou filmové scénáře.
Slovník balkánských spisovatelů

14. září 1990 - ve Varšavě zemřel polský prozaik, esejista a fejetonista Adolf Rudnicki. Jeho tvorba bývá přiřazována k tak zvanému lyrickému naturalismu a spojuje v sobě struktury literární fikce, reportáže a memoárů. – Narodil se 19. 2. 1912.
Slovník polských spisovatelů

15. září 1890 - se v Torquay narodila anglická spisovatelka, autorka kriminálních a detektivních románů Agatha Christie, která psala také pod pseudonymem Mary Westmacott. – Zemřela 12. 1. 1976.
kalendárium Leden 2016

15. září 1930 - se v Pardubicích narodil český herec Petr Haničinec, představitel složitých charakterů, jež vytvářel prostředky nepatetického, věcného herectví, naplněného vnitřním temperamentem. – Zemřel 7. 11. 2007.
Český biografický slovník XX. století

15. září 1940 - se v Praze narodil český historik umění a výtvarný pedagog Jaromír Adamec. Od roku 1965 byl odborným asistentem na PF UK v Praze. Po roce 1968 pozastavení služebního postupu a zákaz vyučování, v roce 1976 donucen k odchodu. Na fakultu se opět vrací až v roce 1990. Mezitím svobodně podnikal jako novinář a lektor.
Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. století
www.databazeknih.cz

15. září 1940 - se v New York City narodil americký autor science fiction Norman Richard Spinrad. Mezi autory Nové vlny v SF se zařadil románem Bug Jack Barron (Naštvěte Jacka Barrona, čas. 1967–1968), který vyvolal literární zemětřesení. Jeho ústředním motivem je úloha hromadných sdělovacích prostředků při tvorbě veřejného mínění v současném západním světě a S. jazyk i styl představují ostrý útok proti bariéře pruderie, jež tehdy v SF tvrdě vládla.
www.legie.info/autor

 

16.–20. září

 

16. září 920 (podle jiných pramenů 921 či také 927) - sv. Lidmila a první z paní českých křesťanka, knížete Bořivoje manželka a sv. knížete Václava bába, toho dne původem bezbožné a ukrutné nevěsty své Drahomíry na zámku svém Tetíně byla zardoušena a zamordována.
Kalendář historický národa českého cituje Gruzína: Slovanský sv. Václav

16. září 1900 - se v Břeclavi narodil český technik Antonín Kozina. Zabýval se problematikou úpravy uhlí a koksárenství. – Zemřel 27. 11. 1970.
Český biografický slovník XX. století

16. září 1910 - se v litevském Tauroga narodila lotyšská spisovatelka Anna Brodeleová, rozená Kalviške, známá také pod jménem Anna Kupše. Z její rozsáhlé divadelní a prozaické tvorby, poplatné kánonu socialistického realismu, získal ohlas zejména dívčí román vydaný u nás v roce 1967 pod názvem Modrý vrabec. – Zemřela 29. 9. 1981.
Slovník pobaltských spisovatelů

16. září 1940 - se v Praze narodil český herec Petr Čepek. Spojoval schopnost charakterního psychologického herectví s moderní expresivitou i nadáním komika. Patřil k hercům, kteří od 60. let spoluvytvářeli podobu moderního českého činoherního herectví. Řadu významných rolí vytvořil také ve filmu. – Zemřel 20. 9. 1994.
Český biografický slovník XX. století

16. září 1980 - v Praze zemřela česká operní pěvkyně (soprán) Ludmila Červinková. Vynikla zvláště v českých a slovanských operách. – Narodila se 29. 4. 1908.
Český biografický slovník XX. století

17. září 1890 - se v Zakojce na Goricku narodil slovinský básník a prozaik France Bevk. Jeho literární dílo je neobyčejně rozsáhlé a rozmanité, zahrnuje básně, dramata, prózu i knihy pro mládež. Těžiště jeho tvorby spočívá v tvorbě románové. – Zemřel 17. 9. 1970.
Slovník balkánských spisovatelů

17. září 1910 - se v Praze narodil český básník, prozaik, dramatik a překladatel František Hrubín. Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956) spolu s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojení literatury a politiky, zastali se zde nejen perzekvovaných, ale i zavřených spisovatelů. Toto vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, velice brzy mu bylo povoleno překládat a psát literaturu pro děti, jeho samostatná tvorba procházela různými obdobími zákazů a vydávání. – Zemřel 1. 3. 1971.
Český biografický slovník XX. století

Jinak ty, jinak já jsem čet
tu báseň, ten verš nebo slovo.
Jedna je země, náš je let
a křídlo – to je básníkovo.

A mezi listy zrovna teď
našel jsem pírko – básni, leť!

To mezi stránky z modré výšky
svál vítr chmýří z pampelišky.
F. Hrubín: Mezi stránky

17. září 1960 - se narodil významný vědec a autor odborných knih Sean B. Carroll. V současné době je profesorem molekulární biologie a genetiky. Zabývá se vlivem genetického potenciálu na rozmanitost živočišných druhů.
http://seanbcarroll.com/

18. září 1980 - v Silver Spring (Maryland) zemřela americká prozaička Katherine Anne Porterová. Její literární postavy trpí nedostatkem vzájemného lidského porozumění, buď z povahové rozdílnosti, nebo z vnější situace, zvláště z různosti národních zvyků a představ. – Narodila se 15. 5. 1894.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

20. září 1900 - se v Praze narodil český zoolog, arachnolog a cestovatel Jiří Baum. Na svých četných cestách po celém světě shromáždil rozsáhlý zoologický materiál a pořídil množství fotografií. Studoval hlavně ptáky a pavouky. Za nacistické okupace byl z rasových důvodů deportován do varšavského ghetta, kde zahynul. – Zemřel v roce 1944.
Český biografický slovník XX. století

20. září 1920 - se v Krnově narodil německý spisovatel, autor deníků a básník Hanns Cibulka. V letech 1939 až 1945 byl vojákem Wehrmachtu, z amerického zajetí se již nemohl vrátit do Československa, usídlil se v sovětské okupační zóně, pracoval jako vedoucí knihovny ve městě Gotha a patřil ke známým východoněmeckým literátům, i když byl režimem spíše jen tolerován než podporován. – Zemřel 20. 6. 2004.
Slovník spisovatelů německého jazyka
http://cs.wikipedia.org/wiki/

20. září 1990 - v Minneapolis zemřel americký básník Thomas Matthew McGrath. Ve své poezii navazuje na proletářské básníky 30. let. – Narodil se 20. 11. 1916.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

 

21.–25. září

 

21. září 1520 - v Praze zemřel český právník a humanista Viktorin Kornel ze Všehrd. Od roku 1484 byl děkanem Karlovy univerzity. Do šlechtického stavu byl povýšen v roce 1492. Psal latinsky i česky. Snažil se o vypracování češtiny na úroveň latiny, proto překládal některá latinská díla. – Narodil se kolem roku 1460.
Masarykův slovník naučný, sv. 7

21. září 1860 - ve Frankfurtu nad Mohanem zemřel německý filozof Artur Schopenhauer. – Narodil se 22. 2. 1788.
kalendárium Únor 2008

21. září 1930 - se v Brně narodil český psycholog Oldřich Mikšík. Ve své vědecké práci se zaměřil na člověka a skupinu v extrémních podmínkách, vedl experimenty při pilotovaných kosmických letech. – Zemřel v roce 2009.
Český biografický slovník XX. století

21. září 1950 - se v Praze narodil český římskokatolický duchovní Václav Malý. V listopadu 1989 stál u zrodu Občanského fóra a stal se oblíbeným "moderátorem" protikomunistických shromáždění v Praze. V roce 1990 se stal duchovním správcem kostela sv. Gabriela v Praze-Smíchově, později u sv. Antonína v Praze-Holešovicích. Stal se také prezidentem České katolické Charity.
www.libri.cz

22. září 1680 - se v Hamburku narodil německý básník Bartold Heinrich Brockes. Působil v městských i diplomatických službách. V roce 1715 založil spolek Teutschübende Gesellschaft k pěstování německého jazyka a literatury. – Zemřel 16. 1. 1747.
Slovník spisovatelů německého jazyka

22. září 1900 - se v Mladějově narodil český zemědělský odborník František Landovský. Zabýval se zejména šlechtěním, semenářstvím a agrotechnikou zeleniny. Vyšlechtil několik zeleninových odrůd. – Zemřel 28. 5. 1974.
Český biografický slovník XX. století

22. září 1900 - se v Zumenu narodil jugoslávský německy píšící autor Theodor Balk, vlastním jménem Dragutin Fodor. Původním povoláním byl lékař. Od roku 1929 žil jako emigrant v Berlíně, Praze a Paříži. Jako interbrigadista se účastnil občanské války ve Španělsku, byl vězněn ve Francii, poté odešel do exilu do Mexika. Do Jugoslávie se vrátil po roce 1945. Od roku 1948 žil v Praze. – Zemřel 25. 3. 1974.
Slovník spisovatelů německého jazyka

22. září 1920 - se v Praze narodil český potravinářský chemik a velmi známý popularizátor mykologie a houbaření Miroslav Smotlacha. Zabýval se praktickou mykologií, zejména technologií kulinářského a průmyslového zpracování hub a houbovými potravinářskými výrobky vůbec. Je autorem či spoluautorem řady populárních houbařských atlasů a kuchařek. Výrazně přispěl k rozšíření znalostí o jedlých i jedovatých houbách, angažoval se v ochraně hub, lesů a přírody vůbec. – Zemřel 6. 6. 2007.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

22. září 1940 - se v Olomouci narodil český filozof, historik vědy a kultury Pavel Floss. Ve svém díle se zaměřil především na interpretaci filozofického vývoje J. A. Komenského, na dějiny filozofie pozdního středověku, renesance a 17. století.
Český biografický slovník XX. století

22. září 1970 - se v Bratislavě narodil slovenský malíř a spisovatel Janko Alexy. Povaha Alexyho umění je skutečně národní - moderními výtvarnými prostředky se pokoušel o monumentalizaci typické slovenské krajiny a slovenského lidu. Věnoval se především krajině a portrétům stylizovaným podle národních tradic v prosté modelaci a barevnosti, dodávající jeho dílům baladický charakter. – Narodil se 25. 1. 1894.
www.libri.cz

22. září 1980 - v Praze zemřel český herec Bohuš Záhorský. Ve svých hereckých začátcích byl formován režisérskými osobnostmi divadelní avantgardy J. Frejkou a E. F. Burianem. Později vyzrál v herce charakterních postav. – Narodil se 5. 2. 1906.
Český biografický slovník XX. století

23. září 1870 - v Cannes zemřel francouzský prozaik a dramatik Prosper Mérimée. Brzy získal přístup i do pařížských uměleckých a literárních klubů, kde poznal mimo jiné Stendhala či Victora Huga. Při své španělské cestě poznal pozdější manželku císaře Napoleona III. a právě tato známost mu přinesla prospěch v jeho pozdější politické kariéře. Mimo jiné je autorem novely Carmen, která posloužila v roce 1874 G. Bizetovi jako předloha k jeho slavné opeře. – Narodil se 28. 9. 1803.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. září 1920 - se ve Smilkově na Benešovsku narodil český hudební skladatel Jiří Jaroch, autor zvláště orchestrálních a koncertantních děl. – Zemřel 30. 12. 1986.
Český biografický slovník XX. století

23. září 1960 - v Praze zemřel český režisér, herec a překladatel Antonín Kurš. V českém divadle propagoval socialistický realismus. – Narodil se 6. 4. 1901.
Český biografický slovník XX. století

25. září 1930 - se v Trenčíně narodil český novinář a publicista Dušan Hamšík. Vzhledem ke své angažovanosti v politickém dění let 1967–69 nesměl až do začátku 80. let publikovat. Vydával v samizdatu a anonymně spolupracoval s K. Kachyňou. Ve své literární tvorbě vyšel z reportáže. Svůj život ukončil sebevraždou. – Zemřel 19. 11. 1985.
Český biografický slovník XX. století

25. září 1970 - v Locarnu zemřel německý spisovatel Erich Mária Remarque. – Narodil se 22. 6. 1898.
kalendárium Červen 2018

 

26.–30. září

 

26. září 1900 - zemřel český lékař, básník a překladatel Eduard Albert. Byl profesorem na univerzitě ve Vídni, kde žil od roku 1881. Podporoval české studenty a umělce v německém prostředí. – Narodil se 20. 1. 1841.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, sv. 1

26. září 1990 - v Římě zemřel italský spisovatel, novinář a literární kritik Alberto Moravia. – Narodil se 28. 11. 1907.
kalendárium Listopad 2017

27. září 1580 - se v Madridu narodil španělský básník, satirik a filozof Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. Jako autor je tradičně řazen mezi konceptisty, ale v jeho díle je patrné i již nadcházející baroko. – Zemřel 8. 9. 1645.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

27. září 1970 - se v Praze narodila česká harfistka Jana Boušková. Stala se vítězkou několika mezinárodních soutěží.
Český biografický slovník XX. století

27. září 1970 - v Praze zemřel český básník Jiří Pištora. Jeho básnické dílo odráželo psychická dramata vyvolaná touhou po životě beze strachu a přetvářky. – Narodil se 12. 6. 1932.
Český biografický slovník XX. století

28. září 1920 - se v Jindřichově Hradci se roku 1920 narodil český básník, redaktor a operní pěvec Vlastimil Školaudy. Debutoval sbírkou milostné lyriky Žáry, výrazně ovlivněnou poetikou Františka Halase, Školaudyho robustní a expresivní básnický výraz tu však v obrazech vykreslujících smyslnou lásku a živelnost přírodního dění přechází až v dionýský panerotismus. Prolínání radostné erotické smyslovosti s manifestačně pojatým pracovním zanícením budovatele je příznačné pro některé jeho další sbírky. – Zemřel 23. 9. 2003.
www.slovnikceskeliteratury.cz

Sosny, mé sosny,
vonící modří ticha
i zarputilé v bouřích,
ať vždycky dokážu
jako vy nad roklí
vzdorovat živlům
hrdým mlčením,
i když mnou projíždí
šavlozubá bolest!
V. Školaudy: Sosny

28. září 1940 - v Praze zemřel český historik Bedřich Mendl. Byl jedním z průkopníků a nejvýznamnějších českých historiků hospodářských a sociálních dějin. Vycházel z podnětů Pekařových a Šustových, ale také ze soudobých západoevropských sociologických a filosofických směrů. Předmětem jeho zájmu byl vývoj českých měst ve středověku, ale i obecné dějiny hospodářské. – Narodil se 29. 8. 1892.
www.libri.cz

29. září 1330 - v Praze zemřela Eliška Přemyslovna, dcera českého a polského krále Václava II. a Guty Habsburské, manželka Jana Lucemburského, česká královna a matka českého krále a římského císaře Karla IV. – Narodila se 20. 1. 1292.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

29. září 1810 - se v Londýně narodila anglická prozaička Elizabeth Cleghorn Gaskellová, rodným jménem Stevensonová. Ve svých románech se často věnovala sociálním otázkám, zejména problémům dělnické třídy, vztahům mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a vzniku prvních odborů. Často se její dílo srovnává s romány Jane Austenové. – Zemřela 12. 11. 1865.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

29. září 1820 - v Praze zemřel český spisovatel, překladatel a vlastenecký kněz Antonín Jaroslav Puchmajer. Spolu s Šebestiánem Hněvkovským a Vojtěchem Nejedlým založili roku 1791 první Básnické sdružení v Čechách. Význam A. J. Puchmajera spočívá více v organizaci tohoto hnutí než ve vlastní tvorbě. – Narodil se 7. 1. 1769.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

29. září 1890 - se v Praze narodil český generál Alois Eliáš. Za 1. světové války byl důstojníkem československých legií v Rusku a od roku 1917 ve Francii. V letech 1939–1941 byl předsedou protektorátní vlády, v této funkci úzce spolupracoval s domácím odbojem a udržoval kontakty s centrem československého zahraničního odboje v Londýně. Po Heydrichově příchodu do Prahy byl zatčen a 1. 10. 1941 odsouzen k trestu smrti. V červnu 1942 byl popraven na kobyliské střelnici.
Český biografický slovník XX. století

29. září 1920 - se v Praze narodil český dirigent Václav Neumann. Jeho doménou byla hudba 20. století, k pozitivům patří interpretace symfonického díla B. Martinů, snaha prosadit i za totalitního režimu provádění děl M. Kabeláče, premiéry některých českých novinek. – Zemřel 2. 9. 1995.
www.libri.cz

29. září 1950 - v městě Chantilly zemřel francouzský prozaik, dramatik a kritik Abel Hermant. Ve svém díle přešel od původního naturalismu k románu psychologickému. – Narodil se 3. 2. 1862.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

30. září 1900 - se v Hodoníně narodil český herec, divadelní a rozhlasový režisér a pedagog Josef Bezdíček. Jeho herecký projev se vyznačoval ostrou kresbou charakteru a precizní dikcí. Od počátku svého působení v rozhlase se snažil vymezit svébytný žánr rozhlasové hry a stal se spoluzakladatelem oboru rozhlasové režie. Pro rozhlas dramatizoval klasická díla české i světové literatury. – Zemřel 6. 7. 1962.
Český biografický slovník XX. století

30. září 1910 - se v Praze narodil český biolog a genetik Karel Hrubý, jeden ze zakladatelů české genetiky. Mezinárodně proslul jako znalec rodu šalvěj. Vztahy mezi jednotlivými druhy rostlin studoval mezidruhovým křížením a cytogenetickou analýzou redukčního dělení u mezidruhových hybridů. – Zemřel na následky autonehody 10. 12. 1962.
Český biografický slovník XX. století

30. září 1930 - v Praze zemřel český římskokatolický duchovní, světící biskup pražský, spisovatel a mecenáš Jan Nepomuk Sedlák. – Narodil se 9. 4. 1854.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

30. září 1950 - v Harefieldu u Londýna zemřela česká hraběnka Sidonie Nádherná z Borutína, majitelka panství a zámku Vrchotovy Janovice u Votic. Proslula jako mecenáška a přítelkyně řady umělců a literátů, z nichž mnohé hostila na svém zámku. Za 2. světové války byl její majetek zkonfiskován nacisty, v roce 1949 odešla do Anglie, kde záhy zemřela. – Narodila se 1. 12. 1885.
Český biografický slovník XX. století

30. září 1980 - v Praze zemřel český dramatik a prozaik Vojtěch Cach. Byl typickým představitelem komunistického agitačního dramatu 50. let, ilustrujícího ideologické a politické teze. – Narodil se 7. 8. 1914.
Český biografický slovník XX. století

30. září 1980 - v Praze zemřel český rozhlasový novinář Josef Cincibus. Rozhlasovou reportáží se zabýval i teoreticky a napsal o ní řadu úvah.– Narodil se 16. 3. 1906.
Český biografický slovník XX. století

30. září 1990 - v Sydney zemřel australský prozaik a dramatik Patrick White, plným jménem Patrick Victor Martindale White, nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1973. Na jeho románovou tvorbu měli vliv modernisté (Lawrence, Eliot, Joyce, Woolfová) a Jungova psychologie. Ve svých románech zachycoval boj člověka s drsnou australskou přírodou a důkladně se z různých hledisek zamýšlel nad životní filozofií moderního člověka. – Narodil se 28. 5. 1912.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...
http://cs.wikipedia.org/wiki/

30. září 1990 - v Saint Hilaire zemřel francouzský básník, esejista a romanopisec Michel Leiris. Zaměřením byl etnolog. Do literatury vstupuje jako surrealista. Pro jeho poetizovanou prózu je příznačné zaujetí snovou zkušeností a narativními experimenty. – Narodil se 20. 4. 1901.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů