Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Oddělení pro dospělé

Oddělení najdete v prvním patře budovy. Shromažďuje knižní fond jak z beletristické literatury (próza, poezie, divadelní hry), tak literatury populárně naučné a vědecké. Čtenáři zde mají k dispozici i několik běžných týdeníků, které lze vypůjčit mimo prostory knihovny.

Výpůjční doba
pondělí–pátek: 10.00–18.00 hod.

telefon: + 420 417 538 783
e-mail: dospele@knihovna-teplice.cz

Základní informace

Čtenářem oddělení pro dospělé se může stát každý, kdo dovršil patnácti let. K registraci je nutné předložit platný občanský průkaz a zaplatit registrační poplatek, který činí 200,- Kč na 12 měsíců. Pro důchodce a studenty denního studia je registrační poplatek 100,- Kč (k nároku na nižší poplatek je nutno předložit doklad, který danou skutečnost potvrzuje). Lázeňští hosté mohou využít jednorázovou výpůjční průkazku se šestitýdenní platností, u které registrační poplatek činí 20,- Kč.

Základní registrace 200,00 Kč (12 měsíců)
Zvýhodněná registrace pro studenty a seniory 100,00 Kč (12 měsíců)
Lázenští hosté 20,00 Kč (šestitýdenní platnost)

Knihovna neomezuje počet svazků, které si chce čtenář zapůjčit. Je však určena pevná výpůjční doba, a to na jeden měsíc. Po nedodržení této doby vybíráme poplatky z prodlení (viz výpůjční řád).

Beletrie je řazena ve volném výběru i ve skladech abecedně podle jmen autorů. Naučná literatura ve volném výběru dle jednotlivých oborů, pro vyhledání ve skladu je třeba tzv. skladové signatury. K vyhledávání slouží elektronický katalog.

Pokud čtenář žádá knihu, která je momentálně vypůjčena, může zažádat o záznam nebo si knihu prostřednictvím online katalogu rezervovat sám.