Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Leden 2020

1.–5. leden


1. ledna 1560
- v Paříži zemřel francouzský básník Joachim du Bellay. Byl autorem melancholických a elegických básní. Velmi významné bylo jeho odborné jazykovědné dílo. – Narodil se kolem roku 1522.
Masarykův slovník naučný, sv. 2

J. Du Bellay:
„Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí.”

1. ledna 1890 - v Praze zemřel český básník, překladatel zaměřený zejména na ruskou poezii, autor venkovských povídek a črt ze Železných hor a literární historik František Chalupa. – Narodil se 30. 12. 1857.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, sv. 2/I

1. ledna 1900 - se v Čechách poprvé platilo korunami. Směnný kurz koruny k původnímu platidlu – zlatému nebo též zlatce – byl tehdy 2:1.
Rok do kapsy

1. ledna 1920 - se v polském Lublinu narodila francouzská romanopiskyně a dramatička Anna Langfusová. Dětství strávila v Belgii, po návratu do Polska byla za nacistické okupace pro svůj židovský původ a účast v odboji vězněna. Hrdinky jejích próz a povídek, těžce zkoušené osudem, reflektují autorčinu osobní zkušenost s holocaustem, v němž ztratila prvního manžela a rodiče. – Zemřela 12. 5. 1966.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

1. ledna 1930 - se v Přešticích narodil český elektrotechnik Oldřich Hora. Zabývá se regulací elektrických strojů a výkonovou elektronikou. Je průkopníkem statických budicích systémů v Československu.
Český biografický slovník XX. století

2. ledna 1910 - se v Berlíně narodil švýcarský spisovatel, básník a dramatik Ulrich Becher. V roce 1933 emigroval přes Rakousko do Brazílie. Psal do antifašistických časopisů. Po válce se vrátil do Vídně, konec života prožil v Basileji. – Zemřel 15. 4. 1990.
Slovník spisovatelů německého jazyka

2. ledna 1920 - se v Hostomicích nad Bílinou narodil český politik a publicista Čestmír Císař. Patřil k hlavním představitelům reformního směru KSČ koncem 60. let, v březnu 1968 byl jedním z kandidátů na funkci prezidenta republiky.
Český biografický slovník XX. století

2. ledna 1920 - se v běloruské obci Petroviči narodil americký spisovatel a biochemik Isaac Asimov. Trpěl klaustrofilií, což je přímý opak ke klaustrofobii. Miloval malé uzavřené prostory, to mělo velký vliv na jeho dílo, především romány Ocelové jeskyně, Nahé Slunce a Roboti úsvitu a hlavní postavu první povídky ze série Nadace. Lidé na Zemi v těchto románech žijí v podzemních městech a panicky se bojí otevřeného prostoru. Velkým paradoxem je, že se bál létat letadlem. Jeho dílo, především romány o Nadaci, je plné kosmických letů a meziplanetárních válek, Asimov přitom za celý svůj život letěl v letadle pouze dvakrát. – Zemřel 6. 4. 1992.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov

I. Asimov:
„Násilí je posledním útočištěm neschopných. Nikdy nedopusťte, aby vám smysl pro morálku zabránil udělat to, co je správné!”

4. ledna 1710 - se v Jesi narodil italský hudební skladatel Giovanni Battista Pergolesi, jeden z představitelů neapolské hudební školy. – Zemřel 16. 3. 1736.
Malá československá encyklopedie, sv. 4

4. ledna 1900 - se v Čáslavicích narodil český literární kritik a historik, editor, překladatel a nakladatelský pracovník Bedřich Fučík. Soustavnou kritickou pozornost věnoval soudobé české poezii a próze i literatuře pro mládež. – Zemřel 2. 7. 1984.
Český biografický slovník XX. století

4. ledna 1920 - v Madridu zemřel španělský romanopisec, novinář a dramatik Benito Galdós Pérez. Několikrát byl poslancem za liberální, později za republikánskou stranu, ale v politice nikdy nenalezl skutečné zalíbení. – Narodil se 10. 5. 1843.
Slovník spisovatelů: Španělska a Portugalska

Benito Galdos Pérez:
„Láska není odměna, ale výměna lásky za lásku.”

4. ledna 1940 - se v Brně narodil český prozaik Jiří Kratochvil. Od roku 1991 působil jako redaktor literárně dramatické redakce Československého rozhlasu v Brně. Jako spisovatel si zvláštní místo v soudobé české beletrii získal romány osobitě reflektujícími českou skutečnost v éře komunistické totality, charakteristickými složitou fabulací, prolínáním fikce a reality i různých časových rovin a obsahujícími četné autobiografické prvky u reminiscence specifiky brněnské společnosti a kulturní atmosféry.
Český biografický slovník XX. století

4. ledna 1960 - ve Villeblevin zahynul při autohavárii francouzský romanopisec, dramatik a esejista Albert Camus, nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1957. Bývá uváděn jako jeden z čelných představitelů existencialismu, přestože taková označení odmítal. Stejně tak si nepřál, aby byl pokládán za filosofa, nicméně pozdější filosofické myšlení výrazně ovlivnil. – Narodil se 7. 11. 1913.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A. Camus:
„Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme.”
„Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti.”
„Není-li člověk milován, prostě jen nemá štěstí. Nemiluje-li, je to neštěstí.”

6.–10. leden


6. ledna 1760
- se v Cigmau narodil rumunský spisovatel patřící k rodu latinských básníků Ion Budai-Deleanu. Básník pracuje s jazykem jako s tvárnou hmotou. Jeho slovník je nekonečným sledem slovních hříček a nápadů. – Zemřel 24. 8. 1820.
www.iliteratura.cz

6. ledna 1850 - se v Cerhonicích u Písku narodil český dramatik a prozaik Ladislav Stroupežnický, autor pokusů o historické drama, historizujících aktovek i veselohry ze soudobé vesnice Naši Furianti, jíž se stal jedním z průkopníků realismu v českém dramatu. Byl také dramaturgem Národního divadla a publicistou. - Zemřel 11. 8. 1892.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, sv. 4/I

6. ledna 1920 - se v Libočanech na Lounsku narodil český orientalista, indolog se speciálním zaměřením na novodobé indické dějiny a česko-indické vztahy, Miloslav Krása. V 50. a 60. letech byl místopředsedou Československého výboru pro projekt UNESCO Vzájemné oceňování kulturních hodnot Východu a Západu.
Český biografický slovník XX. století

8. ledna 1830 - se narodil významný německý dirigent, klavírista, skladatel, hudební spisovatel a pedagog Hans von Büllow. Řídil premiéry několika Wagnerových oper, vynikl jako interpret děl J. Brahmse a L. van Beethovena. – Zemřel 12. 2. 1894.
Malá československá encyklopedie, sv. 1

8. ledna 1890 - se v Hradci Králové narodil český básník a prozaik Rudolf Medek. Jeho básnické počátky ovlivněné ještě ovzduším Moderní revue nahradily za války patetické verše, heroizující osvobozovací zápas legií v Rusku, a po válce převážně intimně a rodinně laděná citová lyrika. – Zemřel 22. 8. 1940.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, sv. 3/I

8. ledna 1900 - se v Praze narodil český optik a podnikatel Josef Frič. Zvláštní péči věnoval tělesně postiženým, kteří získávali v jeho závodě a pod jeho vedením výuční listy v oboru jemný mechanik. – Zemřel 11. 1. 1973.
Český biografický slovník XX. století

8. ledna 1960 - v Litoměřicích zemřel český farář P. Franz Sitte. V roce 1922 nastoupil jako farář v kostele sv. Kateřiny v Bořislavi. Této farnosti zůstal věren až do konce svého života. Roku 1936 vydal Dějiny farní obce Bořislav. V roce 1957 napsal článek k 600. výročí obce Žim, který mu otiskli v teplickém Směru a následně jej přetiskli ještě v časopise našich německých krajanů. Díky tomuto článku se o Sitteho začala zajímat StB. Po dosáhnutí penzijního věku dostal povolení k výjezdu za svou sestrou do NSR. Odjížděl 5. 1. 1960, při prohlídce na hranici u něj byly nalezeny dva exempláře jeho rukopisu Na slunné straně Milešovky a okamžité byl eskortován do litoměřické věznice. 8. ledna 1960 jej zde našli na lůžku se sepjatýma rukama, které mu dodnes neznámý vrah podřezal břitvou.
P. Koukal: Na slunné straně Milešovky, Deník Směr, č. 129 z 3. 6. 2006, s. 8

8. ledna 1960 - v Praze zemřel český technik František Klokner. Zabýval se statikou staveb, konstrukcí a teorií betonových a železných konstrukcí. – Narodil se 10. 11. 1872.
Český biografický slovník XX. století

8. ledna 1970 - v Praze zemřel český historik Jaroslav Werstadt. Jako aktivní člen státoprávně pokrokové strany, usilující o státní samostatnost, odmítal předválečnou Masarykovu politiku. Za války se účastnil domácího protirakouského odboje a po vzniku Československa se angažoval v tzv. Mladé generaci České státoprávní demokracie. – Narodil se 21. 3. 1888.
www.libri.cz

9. ledna 1820 - se v Holasovicích narodil český hudební skladatel, augustiniánský mnich, zpěvák, ředitel sboru i orchestru, violista a varhaník Pavel Křížkovský. – Zemřel 8. 5. 1885.
Masarykův slovník naučný, sv. 4.

9. ledna 1870 - zemřel v Paříži ruský spisovatel, filozof a revolučnědemokratický publicista Alexandr Ivanovič Gercen, vůdčí osobnost proticarských zahraničních center v 50. a 60. letech 19. století. – Narodil se 25. 3. 1812.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

9. ledna 1890 - se v Berlíně narodil německý politicko-satirický spisovatel a publicista Kurt Tucholsky. Jeho tvorba vyniká vytříbeným vkusem. V roce 1933 byl zbaven německého občanství. Chybělo mu německé publikum, ztratil zájem o dění, podlehl dojmu, že nic nemá smysl. Život skončil z vlastního rozhodnutí. – Zemřel 21. 12. 1935.
Slovník spisovatelů německého jazyka

K. Tucholsky:
„Být otylým není tělesná vlastnost - to je světový názor.”
„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat.”
„Zdá se mi, že toto je pravidlo všeho bytí: život není takový - je úplně jiný.”

9. ledna 1890 - se v Malých Svatoňovicích narodil český prozaik, dramatik, publicista a překladatel Karel Čapek. Jeho osobnost je symbolem nejen kulturního, ale i občanského života první demokratické Československé republiky. Svou literaturou, novinářskou činností i politickým angažováním vystupoval vždy na obranu humanistických hodnot, vyzdvihoval drobnou, praktickou službu obyčejnému člověku a z pozice svého demokratismu a skeptického racionalismu se stavěl proti ideologiím, které v jedinci viděly jen součást masy vhodné k uskutečnění svých programů. – Zemřel 25. 12. 1938.
Český biografický slovník XX. století

9. ledna 1940 - zemřel český klavírní virtuos Josef Jiránek, žák a blízký přítel Bedřicha Smetany. Hře na klavír učil Smetanovy dcery, synovce a neteře. Také byl učitelem např. Rudolfa Frimla či Vítězslava Nováka. – Narodil se 24. 3. 1855.
www.vsejany.cz

10. ledna 1970 - v New Yorku zemřel americký básník a teoretik verše Charles Olson. Spolu s Robertem Creeleym a Robertem Duncanem (1919) jeden ze zakladatelů časopisu Black Mountain Review, vydávaného vysokou školou Black Mountain v Severní Karolíně. Na základě jeho teoretických úvah o tzv. projektivním verši (projekce básníkovy osobnosti), ilustrovaných i básnickou tvorbou, vznikla významná básnická škola Black Mountain College. – Narodil se 27. 12. 1910.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

11.–15. leden


11. ledna 1880 - se v Benešově narodil český architekt Otakar Novotný. Byl členem a dlouholetým předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes, čestným členem Svazu architektů ČSR a Sezession ve Štýrském Hradci. – Zemřel 4. 4. 1959.
www.libri.cz

11. ledna 1920 - se v městě Skopje narodil makedonský básník, prozaik, autor děl pro děti a mládež, malíř, scenárista a režisér Slavko Janevski. Patřil k zakladatelům moderní makedonské povídky, novely, románu a tvorby pro mládež. Byl jedním z literárně nejplodnějších makedonských tvůrců. – Zemřel 20. 1. 2000.
Slovník balkánských spisovatelů

11. ledna 1950 - v Kodani zemřela dánská prozaička Karin Michaëlisová. Psala románky pro dospívající dívky a dětské knížky s hlavní hrdinkou Bibi. – Narodila se 20. 3. 1872.
Slovník severských spisovatelů

12. ledna 1870 - se v Rousínově na Rakovnicku narodil český operní pěvec (tenor) Karel Burian, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého pěveckého umění. Vynikal krásným hlasem s mistrovskou dechovou technikou, lehkostí v nasazování tónu, bohatou dynamickou stupnicí i průrazností vysokých poloh. Byl jazykově nadán a zpíval v řadě jazyků s dokonalou výslovností. – Zemřel 25. 9. 1924.
Český biografický slovník XX. století

12. ledna 1930 - se v Dublinu narodila irská prozaička píšící anglicky Jennifer (Prudence) Johnstonová. Její romány, převážně situované do oblasti Irska či Ulsteru, pojednávají o lidech, kteří se snaží překonat láskou a přátelstvím společenské, politické a náboženské rozdíly. Lyrický realismus jejích děl se postupně vyvíjí až k odvážné metaforice a experimentální hravosti.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

12. ledna 1940 - zemřel český malíř a grafik Joža Uprka. Je jednou z nejvýraznějších uměleckých osobností, která vyšla z moravského Slovácka. – Narodil se 26. 10. 1861.
Masarykův slovník naučný, sv. 7.

14. ledna 1850 - se v Rochefortu narodil francouzský prozaik Pierre Loti, vlastním jménem Julien Viaud. Stal se námořním důstojníkem a na svých cestách psal Deníky, které byly později publikovány časopisecky. Adaptacemi úryvků těchto deníků jsou jeho pozdější literární práce. – Zemřel 10. 6. 1923.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

14. ledna 1920 - se v Paříži narodil francouzský romanopisec, publicista, kritik a překladatel Jean Dutourd. Jeho příznačným rysem je jednak dar ironie a sebeironie, jednak verva, s níž pronásleduje konformismus a šosáctví. – Zemřel 17. 1. 2011.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. Dutourd:
„Člověk se vždycky ukáže v tom nejhorším světle zrovna lidem, které by chtěl ohromit.”
„Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.”

14. ledna 1950 - se v Sawbridgeworthu narodil britský světově proslulý dirigent Nicholas McGegan. Od roku 1991 je uměleckým ředitelem Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu.
www.nicholasmcgegan.com

14. ledna 1980 - v Praze zemřel český básník a prozaik František Pilař. Jeho nejznámějším dílem je románový debut Dýmka strýce Bonifáce, humorná parodie na dobrodružnou literaturu. Autorův zájem o techniku dal podnět vzniku knih o historii kina, rozhlasu a dopravních prostředků určených dětským čtenářům. – Narodil se 2. 6. 1904.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2.

15. ledna 1870 - se v Trhanově u Domažlic narodil český učenec, dramatik a prozaik Josef Císler, autor odborných lékařských prací z oboru rinologie a laryngologie. – Zemřel 13. 6. 1948.
Lexikon české literatury:osobnosti, díla, instituce, sv. 1

15. ledna 1900 - se v Tórshavnu narodil dánsky píšící faerský spisovatel William Heinesen. Ústředním tématem jeho tvorby jsou jeho rodné ostrovy, kde strávil v podstatě celý život. V hrstce obyvatel hlavního města ostrovů nachází všeobecně platné vzorce lidského chování a vztahu k velkolepé přírodě. – Zemřel 12. 3. 1991.
Slovník severských spisovatelů

16.–20. leden


16. ledna 1980 - v Praze zemřel český technik Josef Kalčík. Zabýval se zejména termodynamikou. – Narodil se 16. 2. 1904.
Český biografický slovník XX. století

17. ledna 1600 - se v Madridu narodil španělský barokní dramatik a básník Pedro Calderón de la Barca. Jako vyznavač katolicismu a příznivec absolutismu zpracoval dramaticky celý systém církevních etických ideí. Při výběru a zpracování dramatického materiálu vychází většinou z tématu (královská moc, katolicismus, čest) a na základě tohoto tématu vytváří dramatický konflikt. – Zemřel 25. 5. 1681.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

Calderón de la Barca:
„Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti.”
„Zamilovat se lze jen tenkrát, když slevíme ze svých ideálů.”

18. ledna 1910 - se v Kunštátu na Blansku narodil český básník katolické orientace Klement Bochořák. Ve své meditativní poezii volně rozvíjel linii březinovského symbolismu. Jeho lyrika se inspirovala i světem umění a dětí. Psal též pohádky a povídky pro děti a mládež. – Zemřel 11. 8. 1981.
Český biografický slovník XX. století

Kdo nemá doma stání,
tomu nepomůže
žádná dálka a v ní
nejsvůdnější růže.

Kdo doma nemá stání,
sám sebe se leká
a chce před sebou ujet
kamsi do daleka.
K. Bochořák: Cesty a zastavení

19. ledna 1890 - se v Migennes narodil francouzský prozaik, básník, filmový a divadelní kritik Léon Moussinac, autor několika odborných prací z teorie filmu. Do svých beletristických děl promítá problematiku vztahu intelektuála k dějinám. – Zemřel 10. 3. 1964.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

19. ledna 1930 - se v Bystřici pod Hostýnem narodil český estetik a literární vědec Květoslav Chvatík. Věnoval se teoretické problematice české literatury, výtvarného umění a estetiky 20. století se zvláštním zaměřením na historii umělecké avantgardy a uměnovědného strukturalismu, především pak jeho pražské školy. – Zemřel 16. 1. 2012.
Český biografický slovník XX. století

20. ledna 1900 - se v Němeticích u Valašského Meziříčí narodil český básník radostných okamžiků života Miloš Jirko. Jeho poezie vychází ze senzualismu. Jako prozaik byl autorem výtvarných a literárních esejí. – Zemřel 24. 6. 1961.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, č. 2/I

20. ledna 1900 - v Teddingtonu zemřel anglický romanopisec Richard Doddridge Blackmore. Vystudoval práva, ale protože trpěl epilepsií, žil na venkově, kde se věnoval ovocnářství. – Narodil se 7. 6. 1825.
Slovník spisovatelů: anglická literatura…

20. ledna 1910 - se v Opavě narodila rakouská výtvarnice, zooložka a spisovatelka Joy Adamsonová, rozená Frederika Viktorie Gessnerová. Proslula zejména výchovou šelem (lvic a leopardů), vyrostlých v zajetí, pro život ve volné přírodě. – V lednu 1980 se stala obětí loupežné vraždy v táboře keňské rezervace Shaba.
Český biografický slovník XX. století

J. Adamsonová:
„Hledala jsem něco, co jsem nenacházela a místo toho jsem našla poklad mnohem větší, než v jaký jsem se odvážila doufat.”

20. ledna 1910 - se v Kamenici nad Lipou narodila česká básnířka Jarmila Hanzálková. Zamilovala si nejen okolí rodného města, ale i celou Vysočinu a svoji lásku k ní vyznávala ve stovkách básní. Ze zdravotních důvodů se musela vzdát povolání učitelky, ale nikdy se nevzdala práce s dětmi. V roce 1949 založila dětský dramatický soubor Lipka a s ním pracovala plných 40 let. Pro tento soubor napsala asi 30 her. – Zemřela 3. 3. 1992.
http://home.tiscali.cz/kamenicenadlipou/

Za všechny sedmikrásky spjaté v kytičku,
a všechny šťastné stopy dětských střevíčků,
za všechno blaho májového snění,
i prostou krásu dřiny každodenní,
za trávy stvol - i kámen u cesty,
za ptačích zpěvů léky bolesti,
za plachý verš, jejž jsi mi vdechl poprvé,
můj dík, má lásko tobě - domove!
J. Hanzálková

20. ledna 1920 - se narodil italský filmový režisér a scenárista, klasik světové kinematografie Federico Fellini. Do kinematografie vstoupil s vlnou neorealismu. Pro jeho filmy je charakteristická oscilace mezi realitou a irealitou. – Zemřel 31. 10. 1993.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, sv. 1.

F. Fellini:
„Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mě to jsou zpravidla dluhy.”

20. ledna 1930 - se v Praze narodil český filosof, básník, prozaik a politolog Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer. V 60. letech se aktivně podílel na činnosti Nové levice, inklinoval k trockismu a maoismu, intenzívně se zabýval buddhismem. V poezii vystoupil začátkem 50. let s vlastním programem tzv. totálního realismu. – Zemřel 9. 4. 2007.
Český biografický slovník XX. století

20. ledna 1940 - se v Praze narodila česká filmová herečka Jana Brejchová. Ve filmu začala vystupovat již v dětském věku, od sklonku 50. let ztvárňovala dívky a mladé ženy, hledající lásku a orientaci v životě. Od 70. let se přehrává do polohy zralých a stárnoucích žen.
Český biografický slovník XX. století

20. ledna 1980 - v Praze zemřel český kvasný chemik Josef Dyr. Zabýval se zejména aceton-butanolovým kvašením a produkční mikrobiologií. Zasloužil se o rozvoj našeho kvasného průmyslu. – Narodil se 7. 1. 1904.
Český biografický slovník XX. století

21.–25. leden


21. ledna 1870
- se v Thonon-les-Bains narodil francouzský romanopisec a literární kritik Henry Bordeaux. Své rozsáhlé románové dílo psal v duchu klasického psychologického románu a svého konzervativního katolicismu. – Zemřel 29. 3. 1963.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

H. Bordeaux:
„Viděl jsem v aréně raněného býka a viděl jsem v pokoji ženu, ke všemu odhodlanou. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že býci jsou bezpečnější.”-

21. ledna 1950 - v Londýně zemřel anglický prozaik a esejista George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair. Jeho knihy a eseje se netýkají jen politiky, ale komentují život své doby a zabývají se sociálními tématy. Všeobecně je považován za jednoho z nejlepších anglických esejistů. – Narodil se 25. 6. 1903.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

G. Orwell:
„Být pravověrným znamená nemyslet - nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí.”
„Následky každého činu jsou obsaženy v činu samotném.”

22. ledna 1860 - se v Banské Bystrici narodil český a slovenský literární historik a kritik Jaroslav Vlček. Roku 1901 se stal členem Královské české společnosti nauk a téhož roku byl jmenován profesorem českého jazyka na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. – Zemřel 21. 1. 1930.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů: Libri


22. ledna 1900 - se v Lazenicích narodil český fotograf Karel Hájek. Patří k zakladatelským osobnostem české reportážní fotografie, zaměřené na všední život. – Zemřel 31. 3. 1978.
Český biografický slovník XX. století

22. ledna 1930 - se ve Voghera Casteggio (provincie Pavia) narodil italský prozaik a novinář Alberto Arbasino. Svůj osobitý, formálně propracovaný až manýristický styl, tíhnoucí k ironii a grotesce, uplatnil hlavně v povídkách.
Slovník italských spisovatelů

22. ledna 1960 - v Praze zemřel český grafik a malíř autodidakt Jan Fischer. Od roku 1938 vytvářel spolu s Jaroslavem Foglarem populární kreslený seriál Rychlé šípy. Za německé okupace byl členem odbojové skupiny kolem ilegálního časopisu V boj. Věnoval se také knižní ilustraci a figurální malbě. – Narodil se 22. 1. 1907.
Český biografický slovník XX. století

22. ledna 2000 - v Montrealu zemřela kanadská francouzsky píšící básnířka, prozaička a dramatička Anne Hébertová. Volný verš, střídmý jazyk nostalgických obrazů a dojmů typický pro její tvorbu se později mění ve snahu postihnout niterné násilí, jež představují láska, smrt a samota. – Narodila se 1. 8. 1916.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. ledna 1890 - císař František Josef I. schválil zřízení České akademie věd a umění v Praze.
Rok do kapsy

23. ledna 1910 - se narodil polský právník Jerzy Sawicki. V letech 1944–53 byl prokurátorem v procesech s hitlerovskými zločinci. Zabýval se trestním právem. – Zemřel 5. 6. 1967.
Malá československá encyklopedie, sv. 5

23. ledna 1920 - se v Liberci narodil český bohoslovec, publicista a humanitární pracovník Radim Kalfus. Mimo jiné aktivity organizoval v 50. a 60. letech, ve spolupráci s Červeným křížem, sbírky pro Schweitzerovu nemocnici v Lambaréné, kde Alberta Schweitzera třikrát navštívil a navázal s ním přátelství. – Zemřel 8. 7. 1985.
Český biografický slovník XX. století

25. ledna 1900 - se ve Vinařících narodil český lékař a chemik Karel Kácl, jeden ze zakladatelů československé lékařské chemie po 2. světové válce. Vypracoval (s kolektivem) systematický postup pro screening a průkaz léčiv v biologickém materiálu. Významná byla také jeho popularizační činnost zejména v boji proti alkoholismu, kouření a zneužívání léků. – Zemřel 8. 5. 1986.
Český biografický slovník XX. století

26.–31. leden


26. ledna 1500
- objevil španělský mořeplavec Vicente Yaňez Pinzón Brazílii. Toho dne stanul první Evropan na půdě Jižní Ameriky.
Rok do kapsy

26. ledna 1600 - vstoupil do Prahy poprvé velký německý astronom Jan Kepler. Pronásledování evangelíků v zemích alpských postavilo Keplera před volbu: opustit víru nebo zemi. Odešel tedy koncem roku 1599 ze Štýrského Hradce, aby se v Praze stal spolupracovníkem Tychonovým.
Kalendář historický národa českého

26. ledna 1890 - se narodil anglický lékař Grantly Dick-Read. Je považován za zakladatele západoevropského směru přípravy k porodu. – Zemřel v roce 1959.
http://en.wikipedia.org/wiki/

26. ledna 1910 - se v Brně narodil český filmový režisér a scenárista Elmar Klos. Začínal jako scenárista komerčních veseloher. Ve 30. letech byl pověřen organizací filmového oddělení Baťova podniku ve Zlíně. Od 70. let mu byla znemožněna aktivní činnost, v roce 1989 spolupracoval na filmu Bizon. – Zemřel 19. 7. 1993.
Český biografický slovník XX. století

26. ledna 1950 - byla Indie na základě nové ústavy vyhlášena feudální buržoaznědemokratickou republikou. Prvním prezidentem se stal Rádžendra Prasád. Tento den je indickým státním svátkem.
Rok do kapsy

26. ledna 1950 (v jiných pramenech uváděn rok 1951) - se v Praze narodil český herec Jiří Lábus. Rozvíjí zejména groteskní způsob divadelního myšlení od polohy drastické komiky, parodické sebehry, nonsensu a herecké persifláže až k postavám, které současně vyžadují dramaticky závažněji koncipovaný výraz i subtilnější tragikomické prostředky.
Bartošek - Bartošková: Filmové profily sv. 2

26. ledna 1980 - v Sofii zemřel bulharský prozaik, dramatik a autor děl pro děti a mládež, literární kritik, cestopisec, publicista a překladatel Georgi Karaslavov. Některé své romány zdramatizoval pod stejným názvem. – Narodil se 12. 1. 1904.
Slovník balkánských spisovatelů

27. ledna 1930 - se v České Třebové narodila česká filoložka-anglistka Libuše Dušková. Zabývá se zejména anglickou gramatikou a problematikou výuky angličtiny. Zvláštní pozornost věnuje kontrastivní analýze jazykového systému angličtiny a češtiny.
Český biografický slovník XX. století

28. ledna 1900 - se v Norimberku narodil německý spisovatel Herman Kesten. Byl vypravěčský talent, satirik, společenský kritik z pozice liberála, vyznavače abstraktní svobody. – Zemřel 3. 5. 1996.
Slovník spisovatelů německého jazyka

H. Kesten:
„Vídeňáci chodí rádi do kaváren, protože tam jsou daleko od domova, a přece ne na čerstvém vzduchu.”

28. ledna 1910 - se v Mladé Boleslavi narodila česká filmová herečka Adina Mandlová. Svým osobitým civilním projevem patřila k největším hvězdám českého filmu 30. a 40. let. Pro své údajné styky s německými okupanty byla v roce 1945 zatčena a vězněna. Od roku 1948 žila v exilu. – Zemřela 16. 6. 1991.
Český biografický slovník XX. století

28. ledna 1920 - se v Praze narodil český novinář, filmový kritik a překladatel Gustav Francl, stálý spolupracovník filmových revue a časopisů. Překládal z francouzštiny. – Zemřel 6. 1. 2019.
Český biografický slovník XX. století

28. ledna 1930 - v Českých Budějovicích zemřela světoznámá operní pěvkyně Ema Destinnová, vlastním jménem Kittlová. Patřila k nejvýznamnějším představitelům českého interpretačního umění. Vynikala temněji zbarveným dramatickým sopránem, mistrovskou technikou, přesvědčovala hlasovou i výrazovou kulturou a hereckou promyšleností. Věnovala se též činnosti koncertní a literární. – Narodila se 26. 2. 1878.
Český biografický slovník XX. století

28. ledna 1950 - v Chicagu zemřel afroamerický bluesový hudebník a autor písní Joe McCoy, známý jako Kansas Joe McCoy. Spolu se svým bratrem Charliem patřili mezi největší hudební dvojice historie blues. – Narodil se 11. 5. 1905.
http://allmusic.com/cg/

28. ledna 1980 - v Lublani zemřel slovinský prozaik Ciril Kosmač. V roce 1944 se připojil k jugoslávským partyzánům. Do literatury vstoupil ve znamení tak zvaného sociálního realismu jako autor povídek a novel převážně z rodného Tolminska. – Narodil se 28. 9. 1910.
Slovník balkánských spisovatelů

29. ledna 1180 - zemřel v cizině Soběslav II., kníže český brániv se před tím jedenáct měsíců na hradě svém Skály, kam se uchýlil po ztracené bitvě u Prahy předešlého roku.
Palacký: Dějiny, sv. 4.

29. ledna 1850 - se v Dašicích na Pardubicku narodil český politik, pracovník dělnického hnutí v českých zemích Josef Hybeš. Koncem 19. století byl čelným představitelem české i celorakouské sociální demokracie. V roce 1920 byl zvolen senátorem. V době rozkolu Československé demokratické strany v letech 1919–21 se přihlásil k tzv. marxistické levici a v roku 1921 ke KSČ. – Zemřel 9. 7. 1921.
Český biografický slovník XX. století

29. ledna 1860 - se v Taganrogu narodil ruský prozaik a dramatik Anton Pavlovič Čechov. Pracoval jako lékař a přispíval do humoristických časopisů. Ve svém literárním díle vytvořil tzv. lyrické drama, děj neprobíhá v reálném životě, ale v citovém životě, to znamená, že jeho hrdinové prožívají vnitřní drama. Ale především: Čechov se ve svých dílech (mluvíme-li pouze o dramatech) pohybuje na rovině komiky a hořké tragédie nebo naopak. – Zemřel 2. (15.) 7. 1904.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

A. P. Čechov:
„Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.”
„Nejvyšším výrazem štěstí nebo neštěstí bývá nejčastěji mlčení. Milenci si rozumějí nejlépe, když mlčí.”

29. ledna 1890 - se v Moskvě narodil ruský básník, prozaik a překladatel Boris Pasternak, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1958. Za román Doktor Živago byl vyloučen ze svazu spisovatelů, hrozilo mu odebrání sovětského občanství a vyhnání na Sibiř. Na jeho obranu vystoupila světová inteligence i on sám, listem ruskému prezidentovi. Roku 1958 obdržel Nobelovu cenu, které se na nátlak sovětských orgánů zřekl potom, co ji telefonicky přijal. Cenu po jeho smrti přebral jeho syn Jevgenij. – Zemřel 30. 5. 1960.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

B. L. Pasternak:
„Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou, že jim život později uchystá zklamání.”
„Díky lásce se stáváme lidštější a to bez ohledu na to jak probíhá.”

30. ledna 1960 - se v Duchcově narodil český hudební umělec, který koncem 18. a na počátku 19. století patřil mezi významné skladatele a přední postavy pražského hudebního života, František Xaver Partsch (Parč). Komponoval větší i menší skladby, které byly ve své době velmi oblíbené. V roce 1807 se stal ředitelem kůru v Týnském chrámu. – Zemřel 6. 4. 1822.
Český biografický slovník XX. století

30. ledna 1890 - se na Královských Vinohradech (Praha) narodil katolicky orientovaný literární historik, esejista a kritik, mácholog a znalec českého baroka Albert Vyskočil. Mimo jiné se věnoval také činnosti překladatelské a editorské. – Zemřel 4. 12. 1966.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, sv. 4/II

30. ledna 1900 - v Praze zemřel český matematik Martin Pokorný. Působil jako středoškolský profesor, publikoval v oboru matematiky, technologie, přírodních věd a důchodového pojištění, překládal z němčiny. – Narodil se 30. 11. 1836.
www.knihovnahk.cz

30. ledna 1940 - se v Praze narodil český jazykovědec František Čermák. Vedle pedagogické činnosti a metodologie výuky češtiny jako cizího jazyka se zabývá především českou lexikologií, frazeologií a idiomatikou, teorií jazyka a korpusovou lingvistikou.
Český biografický slovník XX. století

31. ledna 1900 - se na území dnešní Makedonie v Dorf Serbtzi narodil autor duchovní literatury Omraam Mikhaël Aivanhov. V roce 1917 se ve Varně setkal s Peterem Danovem, duchovním učitelem a zakladatelem Vesmírného Bílého Bratrstva v Bulharsku, s nímž strávil následujících dvacet let. V roce 1937 se Aivanhov na radu Petera Danova usadil ve Francii, kde pokračoval v rozšiřování učení Bratrstva ve formě přednášek, které později vyšly také v knižní podobě. – Zemřel 25. 12. 1986.
web.telecom.cz/omraam/

31. ledna 1920 - se v Paříži narodila francouzská publicistka a prozaička Bénoîte Groultová. Angažovala se v ženském hnutí 60. a 70. let 20. století. – Zemřela 20. 6. 2016.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

31. ledna 1920 - se v Praze narodil český filmový a divadelní herec Gustav Heverle. Díky svému přirozenému hereckému projevu, který byl ovlivněn E. F. Burianem a Janem Werichem, byl skvělým představitelem různých mladých milovníků, velkých hrdinů a mužných nebojácných chlapíků. Pro role ve světovém a českém repertoáru využíval všechny své výrazové a herecké prostředky. – Zemřel 22. 1. 2008.
www.csfd.cz

31. ledna 1940 - ve Vence u Nizzy zemřel německý spisovatel z Alsaska René Schickele. Zpočátku expresionista, později spojoval tradiční styl s „novou věcností“, přiblížil se realismu. – Narodil se 4. 8. 1883.
Slovník spisovatelů německého jazyka

31. ledna 1940 - zemřel český malíř František Jakub. Věnoval se především krajinářství, ale i figuralistce. Jedním z jeho učitelů byl Vojtěch Hynais. – Narodil se v roce 1875.
Masarykův slovník naučný, sv. 3.