Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Červen 2020

1.–5. červen


1. června 1780 - se narodil pruský vojenský teoretik a praktik Carl Philips Gottfried von Clausewitz. Byl stoupencem reformních snah a kruhů. Ovlivněn Hegelovou dialektikou studoval války pruského krále Fridricha II. a Napoleona I. Byl autorem německé vojenské doktríny. – Zemřel 16. 11. 1831.
Malá československá encyklopedie, díl 1.

C. von Clausewitz:
„Válka je pokračováním politiky s použitím jiných prostředků.”

1. června 1850 - byla v Rakousku zavedena poštovní známka, jakožto výplatní prostředek listové dopravy; vynález, osvědčený v minulém desetiletí již v několika evropských státech.
Kalendář historický národa českého

1. června 1890 - v Sao Miguel de Ceide zemřel portugalský spisovatel Camilo Castelo Branco, vlastním jménem Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, hlavní představitel vrcholné fáze romantismu. Jeho vlastní tvorba čítá mnoho svazků, avšak nestejné kvality. Jeho dobrodružný život, v němž nechybělo uvěznění za únos poslední životní družky A. Plácidové, a který nemocný spisovatel ukončil vlastní rukou, se stal sám literární látkou. – Narodil se 16. 3. 1825.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

1. června 1910 - se v Zárybech narodil český spisovatel, novinář, knižní grafik a ilustrátor Zdeněk Adla, vlastním jménem Z. Dlouhý. Většinu své tvorby věnoval dětskému čtenáři. Některé knihy psal ve spolupráci se svou ženou Věrou Adlovou. – Zemřel 29. 8. 1990.
Malá československá encyklopedie, díl. 1.

1. června 1960 - v Antverpách zemřel vlámský prozaik Willem Elsschot, vlastním jménem Alfons de Ridder. Vedle nečetných, velmi osobitých básní publikoval s delšími odstupy pouze kratší romány nebo novely, jež tvoří jeho nepříliš rozsáhlé, ale v nizozemské literatuře naprosto neopominutelné dílo. – Narodil se 7. 5. 1883.
Slovník severských spisovatelů

2. června 1740 - se v Paříži narodil francouzský prozaik Donatien Alphonse Francois, markýz de Sade, složitá osobnost, v níž se vyostřily protiklady doby. Pokouší se je překonat sexuální obsesí a horečnatou literární tvorbou. – Zemřel 2. 12. 1814.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

2. června 1840 - se v Higher Bockhampton narodil anglický romanopisec a básník Thomas Hardy. Původním povoláním byl architekt. Jeho díla mají naturalistický charakter. V mnoha románech podává kritiku anglické společnosti, která je k nemajetným lidem velmi krutá. Jeho romány jsou smutné a často končí tragicky, postavy podléhají v zápase nejen s přírodními silami, ale i nespravedlivostí společnosti. – Zemřel 11. 1. 1928.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

T. Hardy:
„Všechny romantické příběhy v manželství končí.”
„Ženy nikdy neunaví naříkat mužovou nestálostí v lásce, avšak jeho stálost, zdá se, pouze chladně přehlížejí.”

2. června 1940 - v Dolném Kubíně zemřel významný slovenský prozaik Jégé, vlastním jménem Ladislav Nádaši. Psal humoresky, črty, eseje, novely, a až později se věnoval psaní románů. Své nejlepší romány napsal ve 20. letech 20. století. V té době se věnoval hlavně próze s historickou tématikou. Vliv na jeho tvorbu měli nejen ruští realističtí autoři, ale také francouzský naturalista Émile Zola. – Narodil se 12. 2. 1866.
Slovník slovenských spisovatelů

2. června 1950 - se v Brodku u Přerova narodila česká herečka Renáta Doležalová. V 70. letech se stala nesmírně oblíbenou herečkou. Na televizní diváky tehdy zapůsobila v titulní roli romantického seriálu Ctnostná paní Lucie, své nejrozsáhlejší role pak vytvořila v titulech poplatných době. Krátce po oslavě svých 50. narozenin se rozhodla pro sebevraždu. – Zemřela 12. 6. 2000.
www.fdb.cz

3. června 1870 - se v Radomyšli narodil český náboženský myslitel, kazatel a psycholog, průkopník moderního náboženského pojetí života Norbert Fabián Čapek. – Zahynul v koncentračním táboře Dachau 30. 10. 1943.
Český biografický slovník XX. století

N. F. Čapek:
„Pokud by znamenala smrt konec všeho, pak by byl život tou nejhloupější komedií postrádající jakýkoli smyl nebo cíl. ... Jak by nás mohla Prozřetelnost opustit a zradit, když se naše rty sotva dotkly okraje šálku života?”

3. června 1900 - se v Novém Městě na Moravě narodil český sochař a designér, účastník protinacistického odboje Vincenc Makovský, čelný představitel meziválečné avantgardy. Jeho rané dílo navazovalo na civilismus, ve 20. letech pracoval pod vlivem kubismu, který ovšem plně nepřijal, a nakonec dospěl až k abstrakci. – Zemřel 28. 12. 1966.
www.libri.cz

3. června 1920 - se v Praze narodila česká literární historička slavistka Věnceslava Bechyňová, autorka studií o literatuře slovanského, zvláště bulharského baroka a národního obrození. Překládala a komentovala starobulharskou literaturu a literaturu bulharského obrození. – Zemřela 5. 9. 2000.
Český biografický slovník XX. století

3. června 1920 - se v Rudolfově narodil český literární vědec rusista Zdeněk Mathauser. Zabývá se zejména ruskou poezií 20. století, problematikou sémiotiky v teorii umění, Husserlovou fenomenologií a jejím významem pro estetiku. – Zemřel 27. 5. 2007.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů


3. června 1930 - se v Hradci Králové narodil zahradnický odborník Jiří Mareček. Zabývá se zejména zahradní a krajinnou architekturou.
Český biografický slovník XX. století

3. června 1930 - se v Praze narodil český filmový a televizní režisér a scenárista Václav Vorlíček. Od počátku 60. let se stal samostatným režisérem. S jeho jménem je spojována řada komedií, které byly velice úspěšné a dodnes patří svým vtipem a jemným humorem k nejsledovanějším filmům v "pamětnických" pořadech televize. – Zemřel 5. 2. 2019.
www.libri.cz

4. června 1930 - zemřel český lékař a spisovatel František Hamza. Po vzniku ČSR se stal sekčním šéfem ministerstva zdravotnictví, kde podnítil zřízení několika nových tuberkulózních sanatorií a studentských zdravotních ústavů v Praze a v Brně. Byl spoluzakladatelem Masarykovy ligy proti tuberkulóze. – Narodil se 6. 3. 1868.
Český biografický slovník XX. století

5. června 1900 - zemřel v německých lázních Badenweiler americký prozaik Stephen Crane, předbojovník realismu, odpůrce iluzivních a zkreslujících stereotypů, jaké byly příznačné pro literaturu v 19. století. Lze jej označit za prvního autora nové americké literatury, třebaže se sotva dožil dvacátého století. – Narodil se 1. 11. 1871.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

5. června 1910 - v New Yorku zemřel americký prozaik O’Henry, vlastním jménem William Sydney Porter. Autor humoristických próz s brilantní rutinou dějové výstavby a příznačnými komickými figurkami. – Narodil se 11. 9. 1862.
Malá československá encyklopedie, díl 4.

5. června 1970 - zemřel v Paříži německy píšící lyrik a překladatel Paul Celan, vlastním jménem P. Anczel. Jeho básnické dílo patří svým významem k největším v bezprostředně poválečné době. Důležité místo v jeho verších patří symbolu. – Narodil se 23. 11. 1920.
Slovník spisovatelů německého jazyka


6.10. červen


6. června 1900 - se v Nimes narodil francouzský prozaik André Chamson. Ve svých dílech z prostředí rodných Céven byl dědicem realistických tradic francouzského románu. – Zemřel 8. 11. 1983.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

6. června 1930 - se v obci Lány-Vašírov na Rakovnicku narodil český antropolog Karel Hajniš. Zabývá se fyzickou antropologií, hlavně studiem růstu a vývoje člověka, akcelerací sekulárního trendu růstu, využitím výsledků antropologických výzkumů v lékařství, zejména v plastické a kosmetické chirurgii a v ergonomii. – Zemřel 22. 2. 2010.
Český biografický slovník XX. století

6. června 1980 - v Moskvě zemřel ruský básník Leonid Martynov, přezdívaný „sibiřský J. London”. Jeho poezii je vlastní zobecňující vidění, které dovede obsáhnout celý svět a objevit nové a nečekané zákonitosti. Jeho svět není nazírán jen na základě citovosti a víry ve vítězství dobra nad zlem, ale i z hlubokého filozofického pohledu. – Narodil se 9. 5. 1905.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

6. června 2000 - v Bonnefontaine zemřel francouzský romanopisec, dramatik a filmový scenárista Frédéric Dard. Pod pseudonymem San-Antonio uveřejnil sérii detektivních příběhů, jejichž hrdinou je komisař San Antonio. – Narodil se 29. 6. 1921.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

7. června 1900 - se v srbském městě Bijeljina narodil bosensko-hercegovský prozaik, memoárista Rodoljub Čolakovič. V roce 1932 odešel do emigrace. Ve svých válečných denících podal autentické svědectví o činnosti a postojích mnoha svých vojenských a politických spolupracovníků. – Zemřel 30. 3. 1983.
Slovník balkánských spisovatelů

7. června 1970 - v Coventry zemřel anglický prozaik, esejista a literární kritik Edward Morgan Forster. – Narodil se 1. 1. 1879.
kalendárium Leden 2019

7. června 1980 - v Pacific Palisades zemřel americký spisovatel, představitel surrealismu Henry Miller. Ve svých dílech odmítal americký způsob života, snažil se popsat smyslové prožitky. To vedlo k názoru, že jeho díla jsou nemravná, vulgární, urážlivá a kazící výchovu mládeže a proto zhruba do roku 1956 nesměly v USA vycházet (v tomto období vycházela ve Francii). Svým volným přístupem k sexu ovlivnil hnutí hippie. – Narodil se 26. 12. 1891.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

H. Miller:
„Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i potem a krví, nudou, rozbitými domovy, rozdrcenými ideály, nemocemi a šílenstvím.”

8. června 1600 - počata byla v univerzitní koleji Rejčkově první pitva, již doktor Jan Jesenský s Jesenného na jakémsi oběšenci konal a šťastně dokončil dne 12. června.
Kalendář historický národa českého

8. června 1910 - se v Zagorje ve Smolenské gubernii narodil ruský básník Alexandr Tvardovskij. Autor epických básní o kolektivizaci zemědelství, o frontových vojácích a válce, poémy cestovních dojmů a úvah o tehdejší společnosti, satirické poémy Ťorkin na onom světě a lyrických sbírek. - Zemřel 18. 12. 1971.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

9. června 1640 - se ve Vídni narodil Leopold I., původem z dynastie Habsburků, čtvrtý syn císaře a krále Ferdinanda III. a jeho první manželky Marie Anny Španělské. Leopold byl v letech 1658–1705 císař Svaté říše římské národa německého a v letech 1657–1705 český a uherský král. – Zemřel 5. 5. 1705.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

9. června 1870 - v Gad’s Hill u Chathamu zemřel anglický prozaik Charles Dickens. Je nejvýznamnější a nejpopulárnější představitel viktoriánského románu a jeden z největších realistických autorů první poloviny 19. století. – Narodil se 7. 2. 1812.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Ch. Dickens:
„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných.”
„Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.”

9. června 1920 - se v Násedlovicích narodil český literární vědec, hispanista a překladatel Oldřich Bělič. Zabýval se dějinami klasické i moderní španělské literatury. Zvláštní pozornost věnoval dílu M. de Cervantese. – Zemřel 13. 6. 2002.
Český biografický slovník XX. století

9. června 1930 - se narodil dramatik, autor děl pro děti, autor literatury faktu, editor a redaktor Pavel Grym. – Zemřel 24. 11. 2004.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, sv. 2.: Čeští spisovatelé

9. června 1960 - v Praze zemřel český novinář, publicista a překladatel Emil Čapek. Vedle politické a kulturní publicistiky se věnoval problematice školské reformy. – Narodil se 24. 12. 1880.
Český biografický slovník XX. století

10. června 1580 - v Lisabonu zemřel portugalský básník a dramatik Luís de Camoes, vlastním jménem Luís Vaz de Camoes. Jako básník dosáhl rychle věhlasu. Jeho dílo do sebe vstřebalo různé umělecké a filozofické proudy pronikající do Portugalska v 16. století, stejně jako autorovy bohaté životní zkušenosti. – Narodil se přibližně roku 1524.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

10. června 1920 - se v Praze narodil český hudební skladatel a dirigent Zbyněk Vostřák. První polovina jeho kariéry, kdy komponoval jako odchovanec pozdně romantické tradice, se vyznačovala takřka okamžitým nastudováním každého jeho díla. Na počátku 60. let začal Vostřák - po pozdním poznání nových západoevropských kompozičních technik, zvláště dodekafonie - radikálně měnit svůj kompoziční styl. Po okupaci Československa v srpnu 1968 byla Vostřákova díla prováděna takřka jen v zahraničí. – Zemřel 4. 8. 1985.
www.libri.cz

10. června 1980 - v Praze zemřel český teoretik a historik filmu a fotografie, kritik, publicista a diplomat Lubomír Linhart. Podílel se na založení oboru umělecké fotografie na FAMU, založil a vedl oddělení filmové vědy a kritiky na FF UK. – Narodil se 28. 6. 1906.
Český biografický slovník XX. století


11.–15. červen


11. června 1870 - v Charlestonu zemřel americký spisovatel William Gilmore Simms, představitel jižanské literatury 19. století. Sám si osobně nejvíce cenil svého veršování, ale pro čtenáře byl hlavně obratným vypravěčem, jakýsi jižní protějšek J. F. Coopera. – Narodil se 17. 4. 1806.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

11. června 1880 - se v Chroustovicích na Chrudimsku narodil český literární historik Albert Pražák. Za německé okupace se aktivně podílel na české kulturní rezistenci a spolupracoval s domácím odbojem. Těžiště jeho rozsáhlých literárněhistorických zájmů spočívalo v odbdobí národního obrození a 2. polovině 19. století. – Zemřel 19. 9. 1956.
Český biografický slovník XX. století

11. června 1910 - se v Rejcharticích narodil český hudební skladatel Adolf Langer. Před 2. světovou válkou vedl taneční orchestr, s ním účinkoval zejména v lázeňských střediscích. Je autorem příruček pro pianovou harmoniku. Mimo jiné překládal z němčiny. – Zemřel 15. 2. 1986.
Český biografický slovník XX. století

11. června 1980 - v Praze zemřel český dirigent Alois Klíma, interpret hudby 19. a 20. století, pro scénické i rozhlasové provedení nastudoval řadu oper, zvláště B. Smetany a A. Dvořáka. – Narodil se 21. 12. 1905.
Český biografický slovník XX. století

12. června 1840 - se v Praze narodil český novinář, prozaik a kulturní historik Jakub Arbes. Vytvořil vlastní specifickou formu fantastické novely s tajemnou zápletkou a dobrodružnými prvky, tak zvané romaneto. Ve svých sociálních románech se snažil zachytit společenské převraty 2. poloviny 19. století. – Zemřel 8. 4. 1914.
Český biografický slovník XX. století

J. Arbes:
„Chlubíme se pokroky vědeckými a zapomínáme, že všechny vymoženosti věd slouží rovněž k účelům dobrým jako zlým.”
„Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.”

12. června 1920 - se v Postoloprtech narodil český sociolog František Hájek. Zabýval se sociologií výchovy a vzdělávání. – Zemřel 25. 1. 1993.
Český biografický slovník XX. století

12. června 1930 - se v Českých Velenicích narodil český grafik, ilustrátor, karikaturista a tvůrce kresleného filmu Adolf Born. Věnuje se volné grafice. Ve všech tvůrčích oblastech spojuje smysl pro epickou nadsázku, humor a karikaturu s realistickým východiskem a drobnopisným detailem pro nové, fantaskními zákonitostmi řízené obrazové představy. – Zemřel 22. 5. 2016.
Český biografický slovník XX. století

13. června 1810 - v Teplicích zemřel německý publicista a básník Johann Gottfried Seume. Jeho dílo reprezentuje neúplatně svobodomyslný a demokratický pohled na soudobé sociální a politické poměry. – Narodil se 29. 1. 1763.
Slovník spisovatelů německého jazyka

J. G. Seume:
„Když je konečně náš charakter dotvořen, začínají nás bohužel opouštět síly.”
„Národ, který může a má spasit jediný muž, si zaslouží bič.”

13. června 1850 - v Bratislavě zemřel slovenský spisovatel a kulturně politický pracovník Juraj Palkovič. Na přelomu 18. a 19. století představovali J. Palkovič spolu s B. Tablicem vedoucí osobnosti evangelického proudu osvícensko-buditelského hnutí na Slovensku. Palkovič měl ze všech slovenských buditelů nejblíže k Dobrovského představě o "kmenové jednotě" Čechů a Slováků a jejich příslušnosti k "slovanskému národu". Vyvíjel velké úsilí o upevnění styků s představiteli českého národního života. – Narodil se 27. 2. 1769.
www.libri.cz

13. června 1900 - se ve vesnici Njechorň narodil lužickosrbský malíř a spisovatel Měrčin Nowak Njechorňski. Během svých studií absolvoval i studijní pobyt na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl žákem Maxe Švabinského. Posléze studoval ještě ve Varšavě. V jeho tvorbě dominují folkloristická témata, obrazy z lužickosrbských dějin, bájí či lidových písní. Jako výtvarník je spjat hlavně s tisíci perokreseb, ale vytvořil také několik dřevorytů či rozměrných maleb. – Zemřel 6. 7. 1990.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

13. června 1940 - se v Lochovicích u Berouna narodil český básník Václav Hrabě. Jeho bluesové verše s tématem volnosti, nezávislosti a mladické revolty, inspirované prožitkem jazzu a beatu a zčásti posléze zhudebněné, vyjadřovaly pocity generace 60. let. – Zemřel 5. 3. 1965 (nešťastnou náhodou se otrávil kysličníkem uhelnatým).
Český biografický slovník XX. století

Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Zavřete dveře na petlice
Zhasněte v domě všechny
svíce
a opevněte svoje těla
vy,
kterým srdce zkameněla.
V. Hrabě: z básně Variace na renesanční téma

13. června 1960 - v Mukařově zemřel český herec Theodor Pištěk starší. Byl jedním z nejobsazovanějších filmových herců, ale bohužel se od něj většinou žádal určitý stereotyp, na který byl divák zvyklý. Přesto dokázal i v epizodních rolích upoutat. – Narodil se 13. 6. 1895.
www.libri.cz

13. června 2000 - zemřel český jazykovědec bohemista Alois Jedlička, čelný představitel teorie spisovné češtiny, autor prací o stylistice, jazykové kultuře a vývoji terminologie. – Narodil se 20. 6. 1912.
Český biografický slovník XX. století

14. června 1930 - se v Poznani narodil polský prozaik, autor divadelníh her a rozhlasových pořadů a publicista Wlodzimierz Odojewski. – Zemřel 20. 7. 2016.
Slovník polských spisovatelů

14. června 1930 - se v Helsinkách narodil finskošvédský prozaik, básník a literární kritik Christer Kihlman. Jeho romány se vyznačují dost často ostrou kritikou soudobé společnosti.
Slovník severských spisovatelů

15. června 1940 - zemřel v Paříži německy píšící prozaik a dramatik, brněnský rodák Ernst Weiss. Za 1. světové války byl vojenským lékařem. Do roku 1921 žil v Praze, poté v Berlíně a Mnichově. Roku 1934 odešel do exilu. V den vstupu fašistických vojsk do Paříže zvolil sebevraždu. Ve svých dílech se zabývá racionální, pudovou podstatou člověka a jeho osudovostí. Byl z velké části ovlivněn expresionismem. – Narodil se 28. 8. 1882.
Slovník spisovatelů německého jazyka

15. června 2000 - ve Vézalay zemřel francouzský prozaik, dramatik a básník Jules Roy. Povoláním byl voják, armádu opustil roku 1953 pro odpor proti koloniální válce v Indočíně. Úspěch mu přinesly autobiografické romány s vojenskou tématikou. – Narodil se 22. 10. 1907.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů


16.–20. červen


16. června 1920 - se v Dallasu narodil americký prozaik John Howard Griffin. Ve svém díle se obrací k sociálním problémům. Na vlastní kůži pocítil diskriminaci, když si zbarvil pleť a žil několik měsíců životem černocha. Byl za to ohrožován místním Ku-Klux-Klanem. – Zemřel 9. 9. 1980.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

16. června 1940 - ve francouzském Montpellier zemřela česká hudební skladatelka, manželka Jiřího Muchy, Vítězslava Kaprálová. Od roku 1937 studovala v Paříži, kde pracovala pod vedením B. Martinů a Ch. Muncha. – Narodila se 24. 1. 1915.
Český biografický slovník XX. století

16. června 1940 - v Tyronu (Severní Karolína) zemřel americký básník a romanopisec Du Bose Heyward. Je autorem románu Porgy, který se stal předlohou k libretu opery Porgy a Bess. – Narodil se 31. 8. 1885.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

16. června 1970 - v Paříži zemřela francouzská prozaička ruského původu Elsa Trioletová, rozená Kaganová. Psala sociálně-kritické romány a povídky na aktuální témata v duchu tzv. socialistického realismu. V 60. letech se její rejstřík rozšířil o nadčasová témata a hledání nových postupů. – Narodila se 25. 9. 1896.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

17. června 1400 - v Římě zemřel český šlechtic, třetí arcibiskup pražský Jan z Jenštejna. V letech 1373–1384 byl kancléřem Václava IV. – Narodil se přibližně v letech 1347–50.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

17. června 1810 - se v Detmoldu narodil německý básník Ferdinand Freiligrath. V roce 1844 z politických důvodů emigroval, seznámil se s K. Marxem a stal se členem Svazu komunistů. – Zemřel 18. 3. 1876.
Slovník spisovatelů německého jazyka

17. června 1960 - v Praze zemřela česká herečka, sestra Heleny Malířové, Růžena Nasková, rozená Nosková. Vynikala zejména v rolích žen aristokratického ducha a tragických matek. Hrála také ve filmu. – Narodila se 28. 11. 1884.
Český biografický slovník XX. století

17. června 1960 - v Solesmes zemřel francouzský básník Pierre Reverdy. Básník diskrétní a samotářský, vyznačující se prostou, ukázněnou, neokázalou, až asketickou poetikou. – Narodil se 13. 9. 1889.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

P. Reverdy:
„Člověk vytváří člověka ke svému obrazu - ale ne vždy ho pak ve skutečnosti pozná.”
„Velká bezcitnost se někdy tváří jako odvaha.”

18. června 1910 - se v texaském Fort Worth narodil americký jazzový bubeník a zpěvák Ray McKinley. Patřil k významným představitelům velkých swingových orchestrů. – Zemřel 7. 5. 1995.
www.swingmusic.net

18. června 1920 - se v Křešicích na Litoměřicku narodil český mineralog Jaroslav Bauer. Věnoval se technické mineralogii, výzkumu přírodních zeolitů, rentgenové strukturní analýze. Dále se zabýval syntézou monokrystalů a rozborem nerostů na historických klenotech. – Zemřel 1. 2. 1995.
Český biografický slovník XX. století

19. června 1900 - se v Berouně narodil český básník František Branislav. – Zemřel 25. 9. 1968.
kalednárium Září 2008

19. června 1910 - se v Plané nad Lužnicí narodil český hobojista a hudební pedagog František Hanták. Pozornost věnoval českým novinkám, jejichž vznik často podnítil svým uměním. – Zemřel v roce 1990.
Český biografický slovník XX. století

20. června 1870 - v Paříži zemřel francouzský romanopisec a dramatik Jules de Goncourt. Spolu s bratrem Edmondem de Goncourt (1822–1896) patřil k předchůdcům naturalismu, na rozdíl od naturalistů věnovali pozornost uměleckému výrazu. – Narodil se 17. 12. 1830.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. de Goncourt:
„Hlas srdce je jen ozvěna volání vlastního osudu.”

20. června 1910 - se v Mladé Boleslavi narodil český archeolog a historik Rudolf Turek. Během své mnohaleté práce v Národním muzeu se Turek soustředil především na období slovanské a časného středověku v kontextu s počátky českého státu. Napsal více než 600 článků, studií a monografií. Věnoval se také numismatice a datovací schopnosti mincí ve vztahu k ostatním nálezům. Na Filosofické fakultě Karlovy univerzity vedl seminář slovanské archeologie a působil i jako externí učitel. – Zemřel 13. 11. 1991.
www.libri.cz

20. června 1920 - se v Praze narodil český operní pěvec (baryton) Jiří Joran, vlastním jménem J. Vokurka. Spolupřekládal operní libreta a americkou lidovou poezii. Hrál také ve filmu. – Zemřel 5. 8. 2011.
Český biografický slovník XX. století

20. června 1920 - se v Abeokutě narodil nigerijský spisovatel Amos Tutuola. Psal románové fantazie, v nichž se spontánně mísí tradiční jorubský folklor, prvky evropské mytologie a realita každodenního života moderní Afriky s originální obrazotvorností. – Zemřel 8. 6. 1997.
Nové universum: všeobecná encyklopedie A–Ž
http://cs.wikipedia.org/wiki/

20. června 1930 - se v Čáslavi narodil český divadelní kritik, historik a teoretik Jindřich Černý. Patřil k těm umělcům, kteří měli v 70. letech zakázanou činnost v kultuře. Zabývá se zejména současným herectvím a režií.
Český biografický slovník XX. století

20. června 1940 - v Saumuru zemřel francouzský hudební skladatel a varhaník Jehan Alain. Obohatil techniku varhanního notového záznamu. Byl vynikajícím improvizátorem. – Narodil se 3. 2. 1911.
Malá československá encyklopedie, díl 1.


21.–25. červen


21. června 1910 - se v Praze narodil český spisovatel, překladatel a dramaturg Mirko Pašek, vlastním jménem Vladimír Pašek. Byl autorem románů z exotického a sportovního prostředí, próz pro dospělé a pro mládež, filmových povídek a scénářů. – Zemřel 6. 2. 2002.
www.knihovnicka.net

21. června 1930 - se v Bratislavě narodil český redaktor, editor, překladatel a slovakista Zdeněk Eis. Překládal prózy A. Bednára, D. Tatarky, F. Švantnera aj. V 70. a 80. letech pracoval jako psychoterapeut.
Český biografický slovník XX. století

21. června 1940 - v Praze zemřel český básník, spisovatel a překladatel, kulturní historik a národopisec František Táborský. Jako básník patřil k hlavním představitelům tak zvané Mladé Moravy, soustředěné kolem almanachu Zora. Mimo vlastní tvorbu překládal a to zejména klasicko-ruskou literaturu. – Narodil se 15. 1. 1858.
Český biografický slovník XX. století

21. června 1990 - zemřel anglický žurnalista a prozaik Cedric Belfrage. V 50. letech žil v USA, odkud byl v roce 1955 pro své názory vypovězen. – Narodil se 8. 11. 1904.
Malá československá encyklopedie, díl 1.

22. června 1930 - se ve Vysokém Mýtě narodil český politolog a politik Zdeněk Mlynář, jeden z nejvýznamnějších představitelů "pražského jara" v roce 1968. Po srpnové sovětské okupaci se zúčastnil jednání se sovětskými představiteli a spolupodepsal tzv. moskevské protokoly. Po návratu z Moskvy byl koncem srpna zvolen členem předsednictva ÚV KSČ, ale v polovině listopadu se všech svých funkcí v KSČ vzdal a v roce 1970 z ní byl vyloučen. Pracoval pak v Národním muzeu. Koncem 70. let odešel do exilu. – Zemřel 15. 4. 1997.
www.libri.cz

23. června 1940 - se v Chrudimi narodila česká muzikoložka Jarmila Doubravová. Specializuje se na hudbu 20. století, srovnávací teorii umění a od roku 1969 na hudební sémiotiku.
Český biografický slovník XX. století

23. června 1940 - se v Praze narodil český historik Jan Kuklík. Zabýval se především historií domácího odboje v českých zemích za 2. světové války. – Zemřel 22. 8. 2009.
Český biografický slovník XX. století

23. června 1970 - se v Brestu narodil francouzský hudební skladatel a mnohostranný umělec Yann Tiersen. V jeho tvorbě se velice často objevují melodie klavíru, akordeonu a houslí. Proslavil se zejména hudebním doprovodem k filmům jako je Amélie z Montmartru a Good bye Lenin!.
www.osobnosti.cz

23. června 1970 - v Praze zemřela česká spisovatelka Helena Dvořáková, autorka povídkových knih inspirovaných koloritem velkoměstské periférie. – Narodila se 6. 8. 1895.
Český biografický slovník XX. století

23. června 1990 - podlehl v Praze následku autonehody český překladatel, literární historik a anglista Alois Bejblík. Zaměřil se na literaturu pozdního středověku a na renesanci. Mimo jiné objevil a publikoval básně Václava Lucemburského. – Narodil se 2. 1. 1926.
Český biografický slovník XX. století

24. června 1930 - se v Praze narodil český herec Ilja Racek. Vytvářel psychologicky složité postavy překvapivými kontrasty a ironickými tóny, ale i veseloherní a groteskní typy. – Zemřel 2. 8. 2018.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilja_Racek

24. června 1950 - zemřel ruský spisovatel Ivan Sergejevič Šmeljov. Psal sociálně orientované prózy. V roce 1922 emigroval. Ve svém románě Slunce mrtvých vylíčil jako očitý svědek krvavou realitu Ruska za občanské války. – Narodil se 3. 10. 1873.
Nové universum: všeobecná encyklopedie A–Ž

24. června 1980 - v Praze zemřel český astronom Vladimír Guth. Byl zakladatelem československé meteorické a kometární astronomie. Zabýval se také nebeskou mechanikou, astrometrií, sluneční fyzikou a vysokou atmosférou. – Narodil se 3. 2. 1905.
Český biografický slovník XX. století

25. června 1890 - se v polském Scharley narodil německý spisovatel Hans Marchwitza. Účastnil se španělské občanské války, byl vězněn ve Francii a v roce 1941 emigroval do Spojených států. Ve své literární tvorbě vycházel většinou z bojových zkušeností dělnické třídy. – Zemřel 17. 1. 1965.
Slovník spisovatelů německého jazyka

25. června 1970 - zemřel v Mariánských Lázních český fyzikální chemik Rudolf Brdička, zakladatel české fyzikálně chemické školy. Zabýval se kinetikou velmi rychlých reakcí v roztocích, adsorpcí na elektrodách a zejména biomedikálními aplikacemi polarografie. – Narodil se 25. 2. 1906.
Český biografický slovník XX. století

25. června 1980 - zemřel v Praze český malíř, grafik a ilustrátor Václav Fiala. Studoval na malířské akademii v Petrohradě a na AVU v Praze. Po studiích se přiklonil k modernímu realismu. – Narodil se 15. 7. 1896.
Český biografický slovník XX. století26.–30. červen


26. června 1900 - se v Praze narodil český malíř a scénograf František Muzika. V roce 1921 se stal členem Devětsilu a roku 1926 byl přijat do Spolku výtvarných umělců Mánes. Jeho tvorba, podmíněná vynikající malířskou technikou, byla vždy racionální, kompozice vzájemně neslučitelných reálných prvků klasická, takže jeho obrazy se přibližují oblasti fantaskního umění. Byl rovněž jednou z předních osobností především meziválečné scénografie a také knižní grafiky. – Zemřel 1. 11. 1974.
Český biografický slovník XX. století

26. června 1930 - se v Bílině narodila česká básnířka Marie Valachová. První a jedinou její básnickou sbírku Černý kámen vydalo nakladatelství Československý spisovatel v roce 1968. Po srpnu 1968 již žádná další sbírka vyjít nesměla. Většina další její tvorby vyšla samizdatově. Její manžel se stal jedním z prvních tří mluvčích Charty 77, což se samozřejmě podepsalo na dalších letech jejich života. – Zemřela 5. 1. 1989.
P. Koukal: Tragický osud básnířky; Bílinský zpravodaj roč. 15., č. 14/2005, s. 6

26. června 1930 (některé prameny uvádí 29. 6.) - se v Borzecinu u Krakova narodil polský prozaik, dramatik, satirik, publicista a grafik Slawomir Mrozek. Zasloužil se o vytvoření polské verze absurdního divadla, pevně spjatého s životní realitou. Jeho díla se často vyznačují překvapující pointou, neočekávaným vtipem či absurditou. – Zemřel 15. 8. 2013.
Slovník polských spisovatelů
https://cs.wikipedia.org/wiki/


S. Mrozek:
„Jako člověk jsem naprosto svobodný díky velkému objevu, že svoboda je poznaná nutnost.”

26. června 1990 - v Barceloně zemřel katalánský prozaik, dramatik, básník a překladatel Manuel de Pedrolo. Na přelomu 50. a 60. let významně zasáhl do vývoje katalánského divadla hrami, v nichž se utkvěle vracel k otázce smrti, svobody a dorozumění mezi lidmi. – Narodil se 1. 4. 1918.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

27. června 1850 - se v městečku Sopot narodil bulharský básník, dramatik, literární kritik a překladatel Ivan Vazov, známý také pod pseudonymem Pejčin. Ve své literární činnosti navazoval na realistické a demokratické tradice bulharské literatury. – Zemřel 22. 9. 1921.
Slovník balkánských spisovatelů

27. června 1920 - se v Trenčíně narodil český archivář a historik Josef Kollmann. Badatelsky se zaměřil především na české dějiny 17.–18. století. – Zemřel 17. 6. 2007.
Český biografický slovník XX. století

27. června 1950 - byla popravena na podkladě vykonstruovaného procesu česká právnička a politička Milada Horáková. Během 2. světové války byla členkou protinacistického odboje. Po osvobození byla členkou ústředního výboru Československé strany národně socialistické a místopředsedkyní Svazu osvobozených politických vězňů. Po únorovém převratu z politického života odešla. – Narodila se 25. 12. 1901.
Český biografický slovník XX. století

M. Horáková:
„Čtyřicet roků je stáří mladosti. Padesátka je zase mladost stáří.”

27. června 1950 - byl popraven na podkladě vykonstruovaného procesu spolu s Miladou Horákovou český novinář a publicista, historik, divadelní kritik a estetik Záviš Kalandra. Zabýval se marxistickou filosofií i dalšími filosofickými směry, některými estetickými problémy, staršími českými dějinami i psychoanalýzou. – Narodil se 10. 11. 1902.
Český biografický slovník XX. století

27. června 1970 - v Saint-Cyr-sur-Morin zemřel francouzský romanopisec a básník Pierre Mac Orlan, vlastním jménem Pierre Dumarchey. Pracoval jako korektor, opisovač, zpěvák, malíř pokojů i kreslíř. Pohyboval se na Montmartru v prostředí kabaretu Le Lapin agile, kabaretní minulost patrně poznamenala fantazijními a humoristickými prvky i jeho tvorbu. – Narodil se 26. 2. 1882.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

28. června 1900 - se v Hanšpachu narodil český lékař chirurg Jan Knobloch. Publikoval významné práce z oblasti chirurgických infekcí. Zabýval se také traumatologií, chirurgií plic, břišní a cévní chirurgií, rakovinou prsu, posudkovou problematikou a otázkami postgraduálního vzdělávání. – Zemřel 4. 12. 1997.
Český biografický slovník XX. století

28. června 1900 - se v Krakově narodil polský dramatik, prozaik a publicista Leon Kruczkowski. Za okupace byl vězněn v nacistických táborech, kde organizoval amatérské divadlo. Nejvýznamnější složkou jeho tvorby jsou dramata, jimiž se v poválečné době zařadil mezi přední polské dramatiky. – Zemřel 1. 8. 1962.
Slovník polských spisovatelů

29. června 1900 - se v Lyonu narodil francouzský prozaik, letec, často je považován také za filosofa a humanistu, Antoine de Saint-Exupéry. Pro své povídky a romány čerpal látku téměř výlučně ze svých zkušeností pilota a ředitele letišť. Oproštěným jazykovým stylem a texty jednoduchými svou kompozicí vyjadřoval odpor proti přetechnizované civilizaci založené na demagogických ideologiích a proti světu bohatství stavěl střízlivý svět pouští, pustin a hrdinství pilotů. – Zemřel 31. 7. 1944.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A. de Saint-Exupéry:
„Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo nejvíc zápasil sám se sebou.”
„Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.”
„Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.”

29. června 1920 - se v Samotině narodil český básník a překladatel, editor a filmový dramaturg Ladislav Fikar. Od studentských let se věnoval uměleckému překladu z ruštiny, zvláště poezie a dramatických děl a z němčiny. Jeho vlastní básnickou tvorbu prostupuje téma vzpomínkových návratů, opuštěnosti, touhy po naplnění života a bilančních ohlédnutí. – Zemřel 12. 7. 1975.
Český biografický slovník XX. století

29. června 1970 - v Římě zemřel roku 1970 německý prozaik, básník, dramatik a autor rozhlasových her Stefan Andres. Roku 1937 emigroval do Itálie, v roce 1950 se vrátil do NSR, od roku 1961 žil opět trvale v Itálii. Ve svém rozsáhlém, fabulačně bohatém a jazykově vytříbeném díle se z pozic křesťanského humanismu staví na obranu člověka proti všemu, co ho odlidšťuje a co narušuje přirozenou etiku vztahů, ať je to inkvizice, fašismus, válka či svět moderního podnikání. – Narodil se 26. 6. 1906.
www.rozhlas.cz/vltava/literatura

S. Andres:
„Láska je ze všech ctností nejméně nápadná: může se proměnit tak, že ji nelze poznat.”

30. června 1930 - se ve Skutči na Chrudimsku narodil český historik a publicista Karel Bartošek. Specializoval se na novodobé české dějiny, historii protinacistického odboje a komunistického hnutí. Od původního komunistického dogmatismu postupně přešel na reformní pozice. – Zemřel 8. 7. 2004.
Český biografický slovník XX. století
https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/4299


30. června 1980 - ve Varšavě zemřela polská prozaička, překladatelka a autorka literatury pro mládež Halina Snopkiewicz. – Narodila se 16. 4. 1934.
http://pl.wikipedia.org/wiki/