Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Květen 2019

1. - 5. květen

1. května 1889 - se v Slabcích u Rakovníka narodil český malíř, grafik a ilustrátor Pravoslav Kotík. Na jeho tvorbu zapůsobil fauvismus a expresionismus, v další etapě - spojené se Sociální skupinou - se projevil vliv geometrizujícího kubismu, který ve 30. letech ustoupil osobitě pojímanému novoklasicismu. – Zemřel 14. 1. 1970.
www.libri.cz

1. května 1909 - se v městě Krompachy narodil slovenský dramatik a prozaik Július Barč-Ivan. Ve své tvorbě klade důraz na psychické prožívání událostí. Často volí dětský pohled. – Zemřel 25. 12. 1953.
Slovník slovenských spisovatelů

1. května 1989 - v Basileji zemřel český historik František Graus. Za nacistické okupace byl z rasových důvodů vězněn v koncentračních táborech. Od roku 1967 byl docentem profesorem Filosofické fakulty UK, kde ve druhé polovině 60. let řídil katedru československých dějin. Po srpnu 1968 odešel do exilu, kde působil jako profesor na univerzitách v Giesenu a Basileji. Ve svých přednáškách a publikacích se navracel k četným tématům ze starších českých dějin a zabýval se sociálními a duchovními dějinami evropského středověku. – Narodil se 14. 12. 1921.
www.libri.cz

2. května 1729 - se narodila ruská carevna Kateřina II., vlastním jménem Sofie Frederika. Rusku získala prestiž v Evropě a další území, upevnila v zemi moc, podporovala kulturu a vzdělání vyšších vrstev. – Zemřela 17. 11. 1796.
Rok do kapsy

2. května 1859 - se ve Walsall narodil anglický humoristický prozaik, novinář a dramatik Jerome Klapka Jerome. Jeho humoristické nadání rozvinuly bohaté publicistické zkušenosti. Snad nejznámějším z jeho mnoha humoristických próz jsou „Tři muži ve člunu“. – Zemřel 14. 6. 1927.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Jerome Klapka Jerome:
"Mám rád práci, přímo mě fascinuje. Vydržím celé hodiny sedět a dívat se na ni."
"My, mužové, potřebujeme ke svému blahu žen a ženy zase krásné šaty."

2. května 1989 - v Moskvě zemřel sovětský prozaik Veniamin Alexandrovič Kaverin, vlastním jménem Zilber. Ve 20. letech byl členem skupiny Serapionovi bratři. Začal detektivními a experimentálními povídkami, později psal realistické romány ze života. – Narodil se 6. 4. 1902.
Malá československá encyklopedie

3. května 1969 - v Brně zemřel český zemědělský odborník, zootechnik Stanislav Koudela. Zabýval se hlavně fyziologií výživy a technikou krmení hospodářských zvířat, dále hodnocením krmiv a produkční účinnosti krmiv. – Narodil se 5. 7. 1894.
Český biografický slovník XX. století

3. května 1999 - v Pruszków zemřel polský prozaik, autor divadelních a televizních her a překladatel Wladyslaw Lech Terlecki . Je především autorem historickýh próz, ve kterých do popředí vstupuje postavení člověka v dějinách, vliv historických událostí na osud jedince a možnosti člověka změnit průběh dějin. – Narodil se 18. 5. 1933.
Slovník polských spisovatelů

4. května 1879 - se v Poděbradech narodil český architekt a urbanista Antonín Engel. Svou poněkud konzervativní tvorbou - přes její výraznost - navazuje na předchozí tradici. Pouze v jednotlivostech pronikají do jeho stylu moderní detaily. – Zemřel 12. 10. 1958.
www.libri.cz

4. května 1919 - tragicky zahynul při zřícení letadla na letišti u Vajnor (Bratislava) slovenský astronom, diplomat, politik a vojenský činitel, první ministr vojenství ČSR, Milan Rastislav Štefánik. – Narodil se 21. 7. 1880.
Český biografický slovník XX. století

4. května 1949 - se v Londýně narodil anglický prozaik Graham Swift. Jeho romány se vyznačují dynamickým a většinou tragickým kontrastem mezi historickými událostmi a každodenním životem.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

4. května 1959 - v Praze zemřel český prozaik Jiří Mařánek. První etapa jeho tvorby má rysy groteskních satir vycházejících z avantgardní poetiky. Ve druhé etapě se zaměřil na historické náměty. – Narodil se 12. 1. 1891.
Český biografický slovník XX. století

4. května 1959 - v Turnově zemřel český novinář, překladatel, dramatik, básník a spisovatel Lothar (Lotar) Suchý. Stal se dlouholetým zpravodajem Venkova v Paříži, kde žil až do roku 1938. Napsal několik knížek veršů i romány, pustil se do psaní dramat s výtečnými dialogy. Je zařazován mezi lyrické impresionisty. – Narodil se 6. 5. 1873.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

5. května 1899 - se v Praze narodil český architekt, urbanista, sochař, malíř a teoretik architektury Josef Havlíček, jeden z nejvýznamnějších českých funkcionalistů se smyslem pro monumentalitu a plastické propracování stavby. – Zemřel 30. 12. 1961.
Český biografický slovník XX. století

5. května 1909 - se v Biddeford narodil americký kritik a cestovatel Carlos Baker. Je známý především jako bývalý profesor literatury na Pricetonské univerzitě a autor literárně historických a kritických děl. – Zemřel 18. 4. 1987.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

5. května 1909 - se v Budapešti narodil významný maďarský lyrik Miklós Radnóti. V centru jeho lyriky se ocitají osudové problémy národa a lidstva, především fašismus. – Byl zavražděn v listopadu 1944.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

5. května 1999 - v Praze zemřel český básník Miloš Vacík. Ve svých verších nejprve reagoval na zážitky z 2. světové války, později dospěl do intimity osobních prožitků k vyslovení širších lidských a společenských souvislostí. – Narodil se 21. 6. 1922
Český biografický slovník XX. století

Kolikrát ještě klopýtnu
a před růží
zahanben upustím svou bledou vázu
Ale i lilie i lilie se vzpouzí
Nelítostnému mrazu

Kolikrát ještě zakoktám
svá údivná a zkřehlá slova
když marně ze všech bledničkových
pro tebe hledám
jen ta čekanková

A kolikrát se ještě zardím
v obavě
že nemám pro tebe ta pravá
- než vklouzne do střevíčku verše
ve slávě
tvá nahá sláva
M. Vacík: Dívce

6. - 10. květen

6. května 1859 - v Berlíně zemřel německý přírodovědec světového významu a spoluzakladatel geografie jako empirické vědy Alexander von Humboldt. Jeho výzkumné cesty vedly přes Evropu až do Střední Ameriky a Jižní Ameriky jakož i do Střední Asie. Zabýval se obory z oblastifyziky, chemie, geologie, mineralogie, vulkanologie (vyvrátil „neptunismus“), botaniky (založil fytogeografii), zoologie, klimatologie (izotermy, klima), oceánografie a astronomie, ale také ho zajímaly otázky hospodářské geografie, etnologie a demografie. – Narodil se 14. 9. 1769.
http://cs.wikipedia.org

A. von Humboldt:
"Hodně umí, kdo se hodně spoléhá sám na sebe."

6. května 1898 - se v Lysé nad Labem narodil český orientalista Bedřich Hrozný. Od studií starozákonních a hebraistických přešel k assyrologii a zkoumal památky dávných kultur v Přední Asii. Objevil kulturu Chetitů, rozluštil jejich písmo a posloužil tak znamenitě světové pověsti české orientalistiky. – Zemřel 12. 12. 1952.
Kalendář historický národa českého

6. května 1899 - se v Městci Králové narodil český prozaik Karel Schulz. Jeho prozaické dílo se vyvíjelo od sociálně kritického románu přes expresionisticky laděné povídky až k monumentálnímu životopisnému románu o Michelangelu Buonarottim. -  Zemřel 27. 2. 1943.
Český biografický slovník XX. století

K. Schulz:
"Veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života."
"Jen rány dávají tvar věcem i životu!"

6. května 1949 - v Nice zemřel belgický francouzsky píšící dramatik, básník a esejista Maurice Maeterlinck. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů francouzsky psaného symbolistního divadla. – Narodil se 29. 8. 1862.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

M. Maeterlinck:
"Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. "
"Máme jen tolik štěstí, kolik jsme schopni pochopit."

6. května 1969 - v Jindřichově Hradci zemřel rodák z Duchova u Teplic, český matematik Bohumil Bydžovský. Vyučoval matematiku a fyziku na UK v Praze. Jeho vědecký zájem se soustřeďoval na algebraickou, syntetickou a diferenciální geometrii. Intenzivně se také zajímal o školské reformy a v tomto směru byl značně aktivní. – Narodil se 14. 3. 1880.
Český biografický slovník XX. století

6. května 1979 - v Los Angeles zemřel americký klavírista, textař a hudební skladatel Milton Ager. Začínal s Vaudeville (původně francouzská satirická pouliční odrhovačka). Po přestěhování se do svého rodiště Chicaga začal psát hudbu pro rychle rostoucí filmový průmysl. – Narodil se 6. 10. 1893.
http://en.wikipedia.org/wiki

7. května 1879 - v Ixelles zemřel belgický francouzsky píšící prozaik Charles de Coster, jeden ze zakladatelů moderní belgické realistické literatury. – Narodil se 27. 8. 1827.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Ch. de Coster:
"Synu, neber nikdy člověku ani zvířeti jeho svobodu, je to nejdražší statek na tomto světě."

7. května 1889 - se v Čelákovicích narodil český sociální pracovník Evžen Štern. Od roku 1926 byl generálním tajemníkem a od roku 1935 ředitelem Ústřední sociální pojišťovny. V letech 1921-26 byl členem správní rady Mezinárodního úřadu práce v Ženevě. Po Mnichovu při slučování politických stran vstoupil do Národní strany práce. Účastnil se odbojové činnosti, byl zatčen a uvězněn v koncentračním táboře Mauthausen, kde 12. 11. 1942 zahynul.
www.libri.cz

7. května 1909 - se narodil americký průmyslník Herbert Edwin Land. Vytvořil proces rychlého vyvolávání fotografií metodou polaroid a v roce 1947 představil první fotoaparát fungující na tomto principu. – Zemřel 1. 3. 1991.
Rok do kapsy

7. května 1919 - se v městě Slovjansk narodil sovětský básník a překladatel Boris Abramovič Sluckij. Jeho tvorbou byla zejména reflexivní lyrika. Náměty k básním vytěžil zejména z válečných zážitků. – Zemřel 23. 2. 1986.
Malá československá encyklopedie

7. května 1939 - se v Drážďanech narodil neměcký básník, dramatik, prozaik a esejista Volker Braun. Stal se vůdčí osobností básnické generace v německé literatuře počátkem 60. let. Jeho tvorba je převážně lyrická.
Slovník spisovatelů německého jazyka

8. května 1429 - osvobodila francouzská armáda v čele s Janou z Arku město Orléans obklíčené Angličany. Tím došlo k obratu ve stoleté válce mezi Francií a Anglií.
Rok do kapsy

8. května 1989 - v Praze zemřel český básník, prozaik, dramatik a překladatel Jiří Šotola. Od konce 60. let se věnoval zejména prozaické a dramatické tvorbě, tematicky čerpající z historie a vyjadřující soucit s bídnou existencí člověka, bezmocného vůči anonymním silám dějin a mocenským institucím. – Narodil se 28. 5. 1924.
Český biografický slovník XX. století

Až se to jednou spočítá,

Musí přijít mesiáš a křiknout hlasem velikým: „Ba ne,
ba ne, kamarádi, někde za rohem,
tam určitě ještě nějaké budou,
Pak je tu taky zákryt hvězd a věčný vznik a mizení,
patrně jsou i hvězdy-nevidimky, vždyť sama neviditelnost
jev kluzký je a uniká… Ba ne,
Prozatím nevíme!“

A smysl žití bude šťastně obnoven.
J. Šotola: Kolik je hvězd

9. května 1869 - se v Brně narodil český právník a vojenský soudce Jaroslav Kunz. Od roku 1894 působil ve službách rakousko-uherské vojenské justice, za 1. světové války byl přednostou divizního soudu ve Vídni. Po převratu v roce 1918 přešel do československého ministerstva národní obrany, kde byl pověřen organizací vojenské justice. Byl přítelem P. Bezruče, S. Machara aj.  – Zemřel 14. 9. 1933.
Český biografický slovník XX. století

9. května 1929 - se v Piešťanech narodil slovenský malíř a grafik Emil Bačík. V jeho malířské tvorbě jsou okruhy blízké prostředí klaunů a cirkusů, mladých žen, krajinomalby s ptáky a to jak v tvorbě malířské, tak grafické. – Zemřel 4. 11. 1999.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997: A-Č

10. května 1899 - se v Uherském Ostrohu narodil český matematik Otakar Borůvka. Významně přispěl k rozvoji matematiky na Slovensku. Jeho hlavní práce jsou zaměřeny na oblast projektivní diferenciální geometrie, obecné algebry a obyčejných diferenciálních rovnic. – Zemřel 22. 7. 1995.
Český biografický slovník XX. století

10. května 1899 - se narodil americký tanečník a herec Fred Astaire, vlastním jménem Frederik Austerlitz. Společně se svou partnerkou Ginger Rogersovou se spolupodílel na zlatém věku hollywoodských muzikálů. – Zemřel 22. 6. 1987.
Rok do kapsy

10. května 1869 - v Promontary Point ve státě Utahu došlo ke spojení železnic Union Pacifik a Central Pacifik Railroad. Poprvé bylo možno cestovat po železnici od Atlantiku přímo až k Tichému oceánu. Železniční spojení napříč Amerikou bylo dlouhé 1700 km.
Rok do kapsy

10. května 1919 - se v Brně narodil český fyzik německé národnosti Helmar Frank. Zabývá se fyzikou a technikou polovodičů. – Zemřel 19. 9. 2015.
Český biografický slovník XX. století

10. května 1969 - ve Studeňanech na Jičínsku zemřel český malíř, grafik, řezbář, spisovatel a filozof Josef Váchal. Těžiště jeho výtvarné tvorby spočívá v grafice, především ve vícebarevném dřevorytu. Své umělecké přístupy i osobitou reflexi světa a lidského údělu vyjadřoval ve svých většinou bibliofilsky vydávaných knihách, kde byl zároveň autorem literárního textu, ilustrátorem, tvůrcem písma, sazečem i knihvazačem. – Narodil se 23. 9. 1884.
Český biografický slovník XX. století

10. května 1989 - v Bratislavě zemřel slovenský spisovatel Dominik Tatarka. Byl nejvýznamnějším ze slovenských autorů, které normalizace na začátku 70. let odsunula do postavení persona non grata, a svá díla mohl vydávat jen v samizdatu, případně v exilu. Vzhledem k odlišné situaci na Slovensku, kde se spisovatelské disidentské hnutí výrazněji nerozvinulo, byl i jedním z mála slovenských intelektuálů, kteří udržovali kontakty s českou opozicí - Tatarka signoval již při jeho vzniku prohlášení Charty 77. – Narodil se 14. 3. 1913.
www.libri.cz

D. Tatarka:
"Kam spějeme? Nikoli do prázdnoty. Prázdnota nás nepohltí. Spějeme ke svým předkům."

11. - 15. květen

11. května 1849 - v Dobré Vodě zemřel slovenský národní buditel, básník a katolický kněz Ján Hollý. Byl vlastně jediným významným básníkem píšícím bernolákovskou slovenštinou, a to v době, kdy už Bernolákova škola ztrácela svůj vliv a do popředí se začínala hlásit nová generace Štúrova. – Narodil se 24. 3. 1785.
www.libri.cz

11. května 1939 - se v Plovdivu narodila bulharská prozaička a básnířka Liljana Georgieva Michajlovová.
Slovník spisovatelů: Bulharsko

12. května 1739 - se v Nechanicích narodil český hudební skladatel a pedagog Jan Křtitel Vaňhal. Jeho tvorba je již od počátku monofonní, byť zejména v raných předklasicistních dílech ještě s náznaky polyfonie. Pozdější tvorba již je plně ve stylu vídeňského klasicismu. – Zemřel 20. 8. 1813.
www.czechmusic.net

14. května 1979 - v Devonu zemřela dominická a anglická spisovatelka Jean Rhysová. Její literární tvorba je do značné míry autobiografická a zachycuje osud ženy jako oběti okolního světa. – Narodila se 24. 8. 1890.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

14. května 1989 - zemřel v Praze český básník a překladatel Oldřich Vyhlídal. Jeho tradičně pojatá poezie vyslovuje pocit životní hořkosti tlumený melancholickými vzpomínkami na dětství. – Narodil se 4. 1. 1921.
Český biografický slovník XX. století

Noci jsou dlouhé, když je člověk sám
a usnout nemůže a čeká, kdy se ze tmy,
tam, kde je okno, zjeví první letmý
světelný obrys, který tvoří rám.

Rám našich životů v bezmezí vesmíru,
aby nám připomněl náš úděl na planetě:
žít s lidmi pro lidi – a tady dojít k metě
a tady povznést se nad války do míru.
Bože můj, zase už říkám to jako frázi,
zase už říkám to v básni, kde čekáte
nějaký módní šat. – Ale jsme stále nazí,

nazí, jak byli jsme, když jsme se narodili,
nazí, jak v nocích já, když čekám na tu chvíli,
kdy po poznání mne, i sebe poznáte.
O. Vyhlídal: Ars poetica

15. května 1919 - se v Kojeticích u Prahy narodila česká herečka Jarmila Beránková. U filmu a na divadle zpočátku svým typem zdravého venkovského děvčete se slovansky měkkým obličejem představovala protipól k tehdejším salonním hrdinkám. V pozdějších letech ztvárnila již pouze epizodní role. – Zemřela 29. 1. 2002.
M. Fikejz: Český film: herci a herečky, část 1.

15. května 1929 - se v Brně narodil český prozaik a literární kritik Jan Trefulka. V době normalizace patřil ke kulturní opozici, publikoval v samizdatu a v zahraničí. Jeho dílo bývá považováno za prozaický protějšek básnické tvorby O. Mikuláška a J. Skácela. – Zemřel 22. 11. 2012.
Český biografický slovník XX. století

J. Trefulka:
"Rozumu pobere každý vůl, když mu za zadkem zapráská bič."

16. - 20. květen

16. května 1909 - se v Louce u Litvínova narodil český technik Jan Podracký. Pracoval u stavební společnosti Kiml a Drtikol v Hostomicích, ale krize ve stavebnictví neumožnila aby plně rozvinul svůj talent. Později byl rád, když sehnal příležitostnou práci jako zedník. Byl ale také i výborným malířem. V prosinci 1941 byl zatčen gestapem a v září 1943 popraven v Berlíně-Plötzensee.
P. Koukal: Jan Podracký; Revue Teplice č. 5 rok 1989, s. 17

17. května 1949 - v Budapešti zemřel maďarský básník, prozaik a estetik Béla Balázs, vlastním jménem Herbert Bauer. Byl odchován soudobou německou filozofií. Jeho tvorba byla zpočátku blízka symbolismu, postupně se obrací k iracionalismu a později k problematice kolektivní a sociální. Některá svá díla psal německy. – Narodil se 4. 8. 1884.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

17. května 1969 - v Římě zemřel český římskokatolický teolog a duchovní, arcibiskup pražský Josef Beran. Odmítl podřídit církev komunistickému režimu a v rámci represí proti katolické církvi byl od června 1949 zcela izolován v arcibiskupském paláci a v letech 1950-63 internován. Když jej v lednu roku 1965 papež jmenoval kardinálem, dovolil mu režim odjet do Říma - bez možnosti návratu. – Narodil se 29. 12. 1888.
www.libri.cz

18. května 1799 - v Paříži zemřel francouzský dramatik, který byl původně vyučen hodinářem, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Zdokonalil hodinový mechanismus a byl jmenován královským hodinářem. Je autorem několika divadelních her různých žánrů. – Narodil se 24. 1. 1732.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů


P-A. C. de Beaumarchais:
"Láska neunavuje. To jenom milenci jsou únavní."
"Když jde o lásku, tak mnoho ještě pořád není dost. "

18. května 1909 - v Camboles-Bains zemřel španělský klavírista a hudební skladatel Isaac Albéniz. Ve své tvorbě spojoval prvky impresionismu se španělským národním koloritem. – Narodil se 29. 5. 1860.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

18. května 1909 - v Box Hill zemřel anglický romanopisec a básník Georgie Meredith. Třebaže vyniká jako básník zejména citlivé přírodní lyriky, těžiště jeho tvorby tkví v románu. Jeho styl vyniká důvtipnými, pointovanými dialogy, aforismy a epigramatickou zkratkou, na druhé straně je však zatížen nepřehledným množstvím narážek, opisných vyjádření, metafor a složitou textovou výbavou. – Narodil se 12. 2. 1828.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

G. Meredith:
"Budoucnost dosud nenarozenou raději nekřtěme, příteli."
"Pokud si budeme myslet, že to dokážeme, dokážeme to! Pokud si budeme myslet, že ne, budeme mít nakonec pravdu."

18. května 1919 - se ve Strakonicích narodil český básník, prozaik a překladatel Pavel Bojar, původním jménem Karel Krejčík. Se svou první ženou Olgou Bojarovou spolupracoval 1945-1961 na překladech z ruštiny a francouzštiny a při psaní prozaických knih. Od poloviny 80. let psal prózu a překlady společně se svou druhou ženou Marií Bojarovou. Byl autorem lyrických sbírek, povídek a románů, veršů a próz pro děti, překladatelem. Těžiště jeho tvorby leží v reflexivních básních a společenských románech inspirovaných životem venkova. – Zemřel 16. 11. 1999.
www.slovnikceskeliteratury.cz

18. května 1979 - v Praze zemřel český matematik Svatopluk Fučík. Zabýval se nelineární funkcionální analýzou a jejími aplikacemi. – Narodil se 21. 10. 1944.
Český biografický slovník XX. století

19. května 1899 - se v Moskvě narodil významný ruský básník, prozaik a dramatik Leonid Leonov. Ve 20.-30. letech 20. století byl pokládán za sovětského Dostojevského. Na jeho ranou tvorbu působila symbolistická poetika. – Zemřel 8. 8. 1994.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

19. května 1949 - v Moskvě zemřel slovenský prozaik a novinář českého původu Peter Jilemnický, vůdčí představitel socialistického realismu ve slovenské literatuře. Jeho romány se tématicky váží zejména k sociální problematice na slovenské vesnici po 1. světové válce. – Narodil se 18. 3. 1901.
Český biografický slovník XX. století

P. Jilemnický:
"Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to neide, chodím do školy ako učiteľ."

20. května 1799 - se v Tours narodil francouzský prozaik, Honoré de Balzac, původním jménem Balada. Tvůrce gigantického díla, jeden z nejvýznamnějších evropských romanopisců, jehož tvorba a život, podněcované ohromnou vůlí, pracovitostí a ctižádostí, v mnoha ohledech splývají. – Zemřel 18. 8. 1850.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

H. de Balzac:
"Autor, který se neumí odhodlat k tomu, aby snesl oheň kritiky, by se vůbec neměl dávat do psaní. Jako se cestovatel nesmí dát na cestu, spoléhá-li na stále jasnou oblohu."
"Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spokojeni navždy."

21. - 25. květen

21. května 1919 - se v Hradci Králové narodil český herec a režisér Václav Švorc. Usiloval o realistický výraz a volil střízlivé prostředky s cílem dosáhnout jasné, pro diváka jednoznačně pochopitelné interpretace. – Zemřel 20. 8. 2013.
Český biografický slovník XX. století

21. května 1969 - v Praze zemřel při autonehodě český malíř, grafik a scénický výtvarník Richard Fremund. Jeho výtvarný záběr byl široký: věnoval se ilustracím a užité grafice, navrhoval plakáty, vytvářel scénu některých her divadla Semafor a Rokoka. Počáteční Fremundova expresívně laděná tvorba, připomínající fauvismus, směřovala posléze k tradičnějšímu a klasičtějšímu podání. – Narodil se 9. 4. 1928.
www.libri.cz

22. května 1849 - se v Edgeworthstown narodila irská prozaička píšící anglicky Maria Edgeworthová. Své nejlepší romány situovala do irského prostředí. Zachycuje v nich zejména rozpadající se svět vládnoucí anglo-irské protestantské vrstvy. – Narodila se 1. 1. 1768.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

22. května 1859 - se v Edinburghu narodil anglický autor detektivních próz, nejvýznamnější představitel tohoto žánru ve světové literatuře, sir Artur Conan Doyle. Vytvořil postavy geniálního detektiva Sherlocka Holmese udivujícího brilantní dedukcí i hrou na housle a jeho přítele a obdivovatele dr. Watsona. – Zemřel 7. 7. 1930.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

A. C. Doyle:
"Když vyloučíte nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť je sebenepravděpodobnější."
"Velkou chybou, drahý Watsone, je zabývat se domněnkami, když máme přesná fakta."

22. května 1929 - se v chorvatském Záhřebu narodil český dramatik a scénárista Jaroslav Dietl. Popularitu získal divadelními fraškami a zejména televizními seriály, opírajícími se o současný život, dobře odpozorované detaily prostředí a obratné vedení dialogu získaly jeho seriálům značnou popularitu. – Zemřel 29. 6. 1985.
Český biografický slovník XX. století

J. Dietl:
"Inspirace? Setkávám se s tou paní, ale dávám jí najevo, že nejsem jejím sluhou."

22. května 1939 - v Brně spáchal pod dojmem německé okupace sebevraždu český dramatik, prozaik a esejista Jiří Mahen, vlastním jménem Antonín Vančura. Jeho tematicky různorodé dílo vyrůstalo z impresionistické atmosféry bouřlivého mládí, později bylo ovlivněno poetismem. – Narodil se 12. 12. 1882.
Český biografický slovník XX. století

J. Mahen:
"Knihy jsou mrtvým materiálem jen tehdy, dokud do nás nezasejí něco, co v nás vyklíčí a přinese užitek našemu okolí."

Tak je to: v nás leží celý svět
nad námi bičem se práská,
my nesem na zádech celou zem,
ale nás nese prý Láska –
J. Mahen: z básně Člověk a láska

22. května 1989 - v Praze zemřel český elektrotechnik a pedagog Jan Hlávka. Zabýval se teoretickou elektrotechnikou, hraničními obory fyziky a teorií elektromagnetického pole. – Narodil se 10. 10. 1909.
Český biografický slovník XX. století

23. května 1799 - se v Londýně narodil anglický básník a žurnalista ovlivněný londýnskými romantiky Thomas Hood. – Zemřel 3. 5. 1845.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

23. května 1909 - se v Nové Pace narodil český sochař Ladislav Zívr. Počátky jeho tvorby jsou ve znamení vlivu O. Gutfreunda a jeho sociálního civilismu, posléze byl ovlivněn kubismem. Ve 30. letech se přiblížil surrealismu, vytvářel snové vize a symboly, obrazy snů a halucinací. Zabýval se asambláží různých materiálů, jeho vlastním objevem je tzv. muláž, kombinace přírodních materiálů a tekuté sádry. Během okupace (s příklonem k programu Skupiny 42) se vrátil ke svému civilistnímu východisku a pokračoval v něm i po osvobození, ale ve volnější formě pozměňující realitu. – Zemřel 4. 9. 1980.
www.libri.cz

23. května 1929 - se v Hradci Králové narodil český sochař, malíř, žezbář a spisovatel Vladimír Preclík. V rané tvorbě vytvářel Preclík cykly, kterými se vracel k určitému námětu. V 60. letech převažují u jeho soch organické formy, díla jsou utvářena v dynamické skladbě. – Zemřel 3. 4. 2008.
www.libri.cz

23. května 1929 - se narodil český literární vědec, prozaik, humorista a překladatel z angličtiny a francouzštiny Ervín Hrych. – Zemřel 25. 2. 2016.
www.obecprekladatelu.cz

24. května 1819 - se narodila britská královna Viktorie. Její vláda znamenala pro Velkou Británii dobu největšího rozmachu a stability, zároveň se však značně vyostřily rozpory uvnitř nadmíru konzervativní společnosti.
Rok do kapsy

24. května 1859 - se v rakouském Ennsu u Lince narodil český architekt Osvald Polívka. Největší význam však mají jeho stavby ovlivněné modernou. V pozdějším díle se odvrátil od moderny směrem ke střízlivějšímu neoklasicismu, ovšem ještě s výraznými prvky neorenesance. – Zemřel 30. 4. 1931.
www.libri.cz

24. května 1899 - se v Namuru narodil belgický francouzsky píšící básník a esejista Henri Michaux, jeden z nejvýraznějších belgických básníků druhé poloviny 20. století. – Zemřel 19. 10. 1984.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

24. května 1919 - se ve Vracově narodil český elektrotechnik Josef Čajka. Zabýval se radiotechnikou a teoretickou elektrotechnikou, zejména teorií obvodů.
Český biografický slovník XX. století

25. května 1849 - se v Praze narodil český malíř František Ženíšek. Byl součástí tzv. Generace českého Národního divadla. Spolu s Mikolášem Alšem vyhráli soutěž na výzdobu foyer Národního divadla (mimo to mu také byla svěřena výzdoba stropu hlediště). Jeho malby jsou ceněny pro svou vysokou technickou úroveň. – Zemřel 15. 11. 1916.
http://cs.wikipedia.org/wiki

25. května 1869 - se v Tiraspolu (dnešní Moldavsko) narodil bulharský prozaik Georgi Porfiriev Stamatov, píšící také pod pseudonymem Avramov. Byl kritickým realistou, který se jako jeden z prvních bulharských autorů zaměřil na městské prostředí. – Zemřel 9. 11. 1942.
Slovník balkánských spisovatelů

25. května 1879 - se v Uhlířských Janovicích narodil český malíř, grafik a spisovatel Emil Pacovský. Několik let žil na Slovensku, kde založil v roce 1903 první slovenský výtvarný spolek v Žilině. Jeho teoretický a organizační zájem jej odvedl od malířství ke grafice a pak k popularizačně kritické činnosti ve vlastní revue. – Zemřel 6. 5. 1948.
www.ottovaencyklopedie.cz

25. května 1949 - se ve Vsetíně narodila česká herečka Eliška Balzerová, rozená Havránková. Vytváří především charakterní role, zvláště moderní samostatné ženské typy. Ve druhé polovině 90. let se angažovala v nadaci za obnovu divadla Fidlovačka, kde po jeho otevření působí.
Český biografický slovník XX. století

25. května 1949 - se v St. John‘s narodila spisovatelka z Antiguy Jamaica Kincaid, vlastním jménem Eleine Potter Richardson. Její literární tvorba je silně autobiografická.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

26. - 31. květen

26. května 1849 - v Scarborough zemřela anglická básnířka a prozaička, nejmladší ze sester Brontëových, Anne Brontëová. Kromě raných básní vydaných pod pseudonymem Acton Bell napsala dva romány. – Narodila se 25. 3. 1820.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

27. května 1839 - se v Mineo narodil italský prozaik, dramatik, literární kritik a politik Luigi Capuana. V 80. letech 19. století usiloval o prosazení hegelovské estetiky a moderních evropských směrů v italské literatuře. – Zemřel 29. 11. 1915.
Slovník italských spisovatelů

27. května 1939 - v Paříži zemřel rakouský spisovatel a žurnalista Joseph Roth. V próze se školil zpočátku na francouzském a ruském psychologickém realismu, později ho ovlivnil vídeňský impresionismus. Jazyk jeho literární tvorby se vyznačuje vyhraněnou přesností a hudebním rytmem. – Narodil se 2. 9. 1894.
Slovník spisovatelů německého jazyka

J. Roth:
"Smích je lehký stříbrný zvoneček, který nám dobrý anděl dal s sebou na cestu životem."

28. května 1899 - se v Plzni narodila česká prozaička Marja (Marie) Kosnarová, rozená Hrádková, povídkářka životní deziluze, autorka dívčích románů a divadelních her pro děti. – Zemřeůa 14. 4. 1973.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, část 2/II

29. května 1929 - se v Lidkami u Pelhřimova narodila česká botanička a rostlinná fyzioložka Alena Činčerová, rozená Hejná. Zabývala se zejména studiem metabolismu rostlin a minerální výživy rostlin. - Zemřela 26. 5. 1996.
Český biografický slovník XX. století

30. května 1719 - se v Praze narodil český kněz a osvícenecký historik německého původu Gelasius Dobner (Job Felix Dobner), známý jako "otec kritického dějezpytu českého". Byl vedoucí osobností českého osvícenství v šedesátých letech 18. století, byl někdy nazýván i "největším Čechem" své doby. Je zajímavé, že tento čestný přívlastek byl přisouzen muži, jenž byl původem Němec a česky se naučil až za svých gymnazijních studií. Cítil se však Čechem a k češtině se hlásil jako ke svému mateřskému jazyku, i když své práce psal, jak to bylo v té době obvyklé, latinsky. – Zemřel 24. 5. 1790.
www.libri.cz

30. května 1859 - se v Nymburku narodil český novinář a dlouholetý sokolský funkcionář Václav Kukaň. Svou činnost zaměřil na pohraniční oblasti, kde se zaměřoval na přednáškovou a osvětovou činnost. Po jeho smrti, v roce 1935, po něm byla pojmenována duchcovská sokolovna, jako Kukaňova sokolovna. Ve vstupní hale pak byla odhalena i jeho bysta, kterou však zničili nacisti při obsazení pohraničí. – Zemřel 15. 7. 1925.
P. Koukal: Sokolský vlastenec v menšinách; Duchcovské noviny roč. 11 ( 2005), č. 6, s. 15

30. května 1909 - se v Chicagu polským imigrantům v Maxwell Street narodil Benny Goodman (původním jménem Benjamin David Goodman), americký jazzový hudebník a klarinetista, známý pod přezdívkami "King of Swing", "Patriarch of the Clarinet", "The Professor", a "Swing‘s Senior Statesman". Goodman se obrovským tempem dostával na vrchol kulturních žebříčků popularity i ve 30. letech, ať už se svým big bandem, triem, kvartetem nebo sextetem. Ovlivnil prakticky každého jazzového klarinetistu, který příšel po něm. – Zemřel 13. 6. 1986.
www.wikijazz.cz/Benny_Goodman

31. května 1819 - ve West Hilus se v roce 1819 narodil americký básník a novinář Walt (Walter) Whitman. Byl jedním ze zakladatelů moderní americké poezie, průkopník civilismu. Jeho dílo je radikálně levicové, ale na vývoj celosvětové literatury mělo značný vliv. – Zemřel 26. 3. 1892.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

Nezavírejte přede mnou dveře, pyšné knihovny,
Neboť přináším všechno, co schází ve vašich napěchovaných
regálech, avšak co nejvíc potřebujete,
Vyrostlý z války, napsal jsem knihu,
Slova v mé knize neznamenají nic, hlavní je, kam míří,
Knihu zvláštní, nenavazující na ostatní, necítěnou intelektem,
Ale vy, nevyrčené skryté věci, proniknete do všech stránek.
W. Whitman: Nezavírejte dveře