Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Říjen 2018

1. - 5. říjen

3. října 1908 - se v Hradci Králové narodila česká herečka a operetní zpěvačka Nelly Gaierová. V roce 1957 se stala sólistkou Hudebního divadla v Karlíně, kde v příštích více než dvou desetiletích vytvořila se šarmem, noblesou, temperamentem a humorem mnoho rolí v klasických operetách i muzikálech. – Zemřela 31. 10. 1995.
www.libri.cz

5. října 1968 - zemřel v Praze český divadelní režisér, ředitel a herec Karel Novák. Jako umělecký ředitel Divadla E. F. Buriana (1960-68) se nenechal ovlivnit tradicí E. F. Buriana. Rozehrál svou dosud vědomě potlačovanou fantazii a přes Ostrovského, Suchovo-Kobylina či Majakovského, kde uplatnil hořkou ironii, situační grotesku a absurditu, dospěl až k obrazu světa viděného Dürrenmattovou poetikou. – Narodil se 9. 5. 1916.
www.libri.cz

6. - 10. říjen

6. října 1898 - se v Praze narodil český fyzik Zdeněk Horák. Zabýval se studiem neholonomních prostorů, vyvinul obecnou tenzorovou teorii rázu mechanických systémů, aplikoval variační počet na obecnou dynamiku. V 60. letech se soustředil na otázky relativistické fyziky v souvislosti s kosmologií a s problémy elektromagnetického a gravitačního pole. – Zemřel 19. 2. 1987.
Český biografický slovník XX. století

6. října 1928 - se v Zlončicích u Mělníka narodil český elektrotechnik Jaroslav Kubrycht. Zabývá se teorií elektrických strojů, zejména transformátorů.
Český biografický slovník XX. století

6. října 1938 - se v Ropaži narodil lotyšský prozaik Alberts Bels, vlastním jménem Jänis Cirulis. Je zakladatelem tzv. konceptuálního románu v lotyšské literatuře. Tento žánr se vyznačuje nevelkým rozsahem, koncentrovaným dějem, experimenty s časoprostorem, filozofickým podtextem, zaměřením na vybranou problematiku individuálního i společenského života.
Slovník pobaltských spisovatelů

7. října 1918 - se ve Fossacesia narodil italský filmový teoretik a kritik Guido Aristarco, zakladatel časopisu Cinema Nuovo. – Zemřel 11. 9. 1996.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

8. října 1838 - se v Praze narodila Josefa Náprstková, rozená Křížková. Za Vojtu Náprstka se provdala v roce 1875. Spolupracovala na jeho díle a při muzeu vybudovala oddělení Práce našich Matek, nejúplnější sbírku českých lidových krojů. – Zemřela 13. 9. 1907.
Kalendář historický národa českého

8. října 1908 - se v Ashlandu ve Virgínii narodila americká publicistka a prozaička Martha Doddová. Ve svém díle psala o rozkladu německého měšťáka a o jeho fašistické kariéře. Nevítána oficiálními kruhy v USA, strávila řadu let v azylu v Praze. – Zemřela v roce 1990.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

8. října 1908 - se v Brooklynu narodil americký dramatik, scénárista, povídkář a romanopisec Albert Maltz. Začínal jako dramatik. Ve svém díle se zabýval aktuálními problémy dělnického hnutí, sympatizoval s komunismem. – Zemřel 26. 8. 1985.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

8. října 1928 - se v Praze narodil český literární historik a publicista Radko Pytlík. V centru jeho badatelské a popularizační pozornosti stojí především osobnost a dílo Jaroslava Haška.
Český biografický slovník XX. století

R. Pytlík:
"Je vžitým omylem, že láska přináší jen radost, že velká láska je sama o sobě zárukou lidského štěstí."

8. října 1838 - se v Úbislavicích u Nové Paky narodil český jazykovědec Jan Gebauer. Nejprve působil jako středoškolský profesor, od roku 1873 přednášel jako docent, od roku 1880 jako profesor starší českou literaturu a historickou mluvnici na filosofické fakultě univerzity v Praze. Třicet let byl redaktorem Listů filologických. – Zemřel 25. 5. 1907.
Český biografický slovník XX. století

8. října 1938 - zemřel v Praze český cestovatel Josef Kořenský. Nebyl výzkumným cestovatelem-objevitelem, ale klidným a zkušeným pozorovatelem přírody a člověka. Jeho práce mají velkou populárně naučnou hodnotu a jsou obohaceny znalostmi z odborné literatury. – Narodil se 26. 7. 1847.
Český biografický slovník XX. století

8. října 1938 - byl popraven (místo hrobu není známo) významný ukrajinský etnograf, hudebník, skladatel, režisér, spisovatel literární vědec, publicista, teoretik umění a historik Hnat Chotkevyč, známý také pod pseudonymem Hnat Halajda. Byl symbolem národního hnutí a lásky k vlasti. – Narodil se 31. 12. 1877.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

9. října 1958 - zemřel v Praze český básník a prozaik Bohuslav Knoesl. Patřil do kruhu literátů kolem časopisu Lumír. Základní inspirací jeho básnické tvorby byl svár svobodné touhy a střízlivé reality. – Narodil se 13. 2. 1873.
Český biografický slovník XX. století

9. října 1978 - v Paříži zemřel francouzský šansoniér a básník, herec a režisér Jacques Brel. Zpíval o lidské touze po kráse a přátelství, ohrožované měšťáctvím. V jeho verších se spojuje poetičnost s hudebností a s jazykovou vynalézavostí. – Narodil se 8. 4. 1929.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Už deset let nám láska slouží
a teď nám výpověď chce dát,
snad znavená po klidu touží,
já bojím se ji na to ptát.
Tak pojď, snad dá si ještě říct,
můžem před ní okleknout,
jen podívej jak na nás kývá,
vždyť sami nemůžeme nic,
my můžeme jen s proudem plout,
tak pojď, co jiného nám zbývá.
Už deset let nám láska slouží
J. Brel: z básně Lásko má (v překladu P. Kopty)

10. říjen 1908 - se v Barceloně narodila katalánská prozaička a básnířka Merce Rodoreda. K největším hodnotám jejího díla patří přesvědčivé ztvárnění hlavních postav, upřimný hold ženě, matce, krása prostého, bezprostředního, vzácně sugestivního vyprávění, bohatého na svěží smyslové představy a zlyričtěného záměrnou neuspořádaností vzpomínek a citivým rozvíjením některých motivů, které zřetelně přejímají funkci symbolu. – Zemřela 13. 4. 1983.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

10. říjen 1908 - se narodil americký biolog čínského původu Min-Chueh Chang, který vyvinul chemickou antikoncepci. – Zemřel 6. 6. 1991.
Rok do kapsy

11. - 15. říjen

11. října 1958 - vzlétla do vesmíru první americká sonda Pioneer l.
Rok do kapsy

11. října 1958 - v Berlíně zemřel německý básník a literární teoretik Johannes Robert Becher. Mimo jiné byl autorem textu hymny NDR. Jeho dílo ukazuje na literární i politickou přeměnu autora od nadšeného zastánce literárního expresionismu k výraznému představiteli socialistického realismu. – Narodil se 22. 5. 1891.
Slovník spisovatelů německého jazyka

Nejtišší řádko ze všech tichých řádků,
ty temná sloko, těžké varhany,
a větná stavbo, navršená vkrátku
do strmých tvarů – tvar se vyhranil –

milostná písni, do níž hluboko se
prolnuly rýmy, jež se radují
a s láskou objaly se v slovní rose,
než zanělo to slovo: „Miluji-„
J. R. Becher: z básně Nejtišší řádko…

11. října 1998 - v Praze zemřel český hudební skladatel Oldřich Flosman. V 80. letech zastával řadu organizačních i politických funkcí. Je autorem orchestrálních děl instrumentálních koncertů, hudby komorní a vokální. – Narodil se 5. 4. 1925.
Český biografický slovník XX. století

11. října 1928 - se v Lipsku narodil německý spisovatel, malíř a grafik NDR Karl Hermann Roehricht. Jeho prózy a rozhlasové i divadelní hry se většinou odehrávají v prostředí „malých lidí“; z drobných detailů, všedních maličkostí a neobyčejných událostí vytváří působivý celek podávající obraz společenského života.
Slovník spisovatelů německého jazyka

12. října 1958 - zemřel v Praze český architekt a urbanista Antonín Engel. svou poněkud konzervativní tvorbou - přes její výraznost - navazuje na předchozí tradici. Pouze v jednotlivostech pronikají do jeho stylu moderní detaily, příkladem mohou být domy v Břehové ulici v Praze ovlivněné kubismem. – Narodil se 4. 5. 1879.
www.libri.cz

14. října 1888 - se ve Wellingtonu narodila novozélandská prozaička a básnířka Katherine Mansfield, vlastním jménem Kathleen Beauchamp. Její kritický pohled na svět se zostřil, když onemocněla. Svou tvorbu zaměřila hlavně na povídky, ve kterých uplatňovala techniku proudu vědomí a soustředila se na vnitřní pocity a nálady postav. – Zemřela 9. 1. 1923.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

14. října 1958 - v Moskvě zemřel ruský básník Nikolaj Zabolockij. Zatímco jeho rané básně byly ovlivněny střídavě symbolismem a akméismem, později navázal na poetiku futurismu, která ho fascinovala svou technicistní bází. – Narodil se 24. 4. 1903.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

15. října 1908 - se v Třebíči narodil český komunistický novinář, literární kritik a historik Kurt Konrád, vlastním jménem Kurt Beer. Věnoval se zejména zahraniční politické a kulturní publicistice. V souvislosti s aktuálními politickými otázkami se dostával ke studiu historie, zvláště revolučních hnutí minulosti. – Zemřel 25. 9. 1941.
Český biografický slovník XX. století

16. - 20. říjen

16. října 1868 - se ve Velvarech na Kladensku narodil český technik a podnikatel Václav Klement. Původním povoláním knihkupec společně s V. Laurinem založil továrnu na bicykly, ve které byl později vyroben i první český motocykl a kde v roce 1906 začala výroba automobilů značky Laurin a Klement. – Zemřel 13. 8. 1938.
Český biografický slovník XX. století

16. října 1888 - se narodil americký dramatik Eugene Gladstone O’Neill, jeden z průkopníků moderního dramatu 20. století. – Zemřel 27. 11. 1953.
Rok do kapsy

E. G. O’Neill:
"Člověk musí být buď smutný nebo veselý. Klid je teplý chléb pro jedlíky a spáče."

17. října 1898 - se narodil nizozemský prozaik, hudební kritik a historik Simon Vestdijk, autor historických a psychologických románů. – Zemřel 23. 3. 1971.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

17. října 1978 - zemřel v Salcburku rakouský filozof, esejista a prozaik Jean Améry, vlastním jménem Hans Mayer; aktivní bojovník za odzbrojení. Mezinárodní pozornost vzbudila jeho korespondence s pilotem, který dal povel ke svržení bomby na Hirošimu. – Narodil se 31. 10. 1912.
Slovník spisovatelů německého jazyka

18. října 1888 - se ve Vrbici u Liptovského Mikuláše narodil slovenský básník, prozaik a publicista, československý politik Martin Rázus. V jeho poezii, která se postupně z vlasteneckého akcentu ovlivněného válkou a snahou o národní emancipaci ve 20. letech přeorientovala na sociální a národnostní otázky, má ústřední postavení skladba Stretnutie (1937). Je ovšem i autorem řady románů, především s historickou tematikou. – Zemřel 8. 8. 1937.
www.libri.cz

18. října 1898 - se v prefektuře Kanagawa narodil japonský básník, kritik a esejista Šigedži Cuboi. Zpočátku jeho tvorba nesla vlivy dadaismu a surrealismu, později se přiklonil k marxismu a proletářské literatuře. – Zemřel 4. 9. 1975.
Slovník japonské literatury

Studená temná noc bez hnutí
v mém oku v mém srdci
ani úsměv ani květ
nespavou myslí mi táhne vítr
o půlnoci se zastavily stolní hodiny
nemám chuť natahovat pero
pokoj je prázdný jsem tu sám
a žádný div se neděje
a noci pořád přibývá
Šigedži Cuboi: Nehybná noc

20. října 1868 - se v Kolíně u Rokycan narodil Alois Bílek, první řídící učitel české veřejné školy v Duchově. Plných dvacet let patřil k předním bojovníkům za českou školu. – Zemřel 9. 6. 1941.
Revue Teplice, č. 10, rok 1978, s. 16

20. října 1928 - se v Zámostí u Mladé Boleslavy narodil český lékař Jiří Havlík. Zabývá se hlavně bakteriálními a průjmovými onemocněními a léčením infekčních chorob antibiotiky a chemoterapeutiky.
Český biografický slovník XX. století

20. října 1928 - se v Bratislavě narodil český chemik a prezident Akademie věd České republiky Rudolf Zahradník. Mezi jeho teoretické objevy patří sloučenina, kterou na památku K. Čapka nazval krakaten. Mimo je jiné členem Mezinárodní akademie kvantových věd, Evropské akademie literatury, věd a umění, čestným členem Švýcarské a Německé chemické společnosti a členem redakčních rad řady zahraničních odborných časopisů.
www.libri.cz

20. října 1928 - se v Panevéžys narodil litevský prozaik Mykolas Sluckis. Na začátku své literární dráhy věnoval svou tvorbu hlavně dětskému čtenáři. Ve svých pozdějších románech se snaží odhalit podstatu základních historických procesů, řešit závažné problémy filozofické, morální i psychologické.
Slovník pobaltských spisovatelů

20. října 1998 - zemřel v Praze český lékař-patolog Blahoslav Bednář. Zabýval se zejména obecnou patologií a morfologickou onkologií. – Narodil se 8. 6. 1916.
Český biografický slovník XX. století

21. - 25. říjen

21. října 1878 - se v Nyíregyháza narodil maďarský prozaik Gyula Krúdy, samotář, který nikdy nepatřil do žádné literární skupiny. Jedním z hlavních tématických okruhů jeho tvorby tvoří líčení života budapešťské bohémy. – Zemřel 12. 5. 1933.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

21. října 1918 - se v Praze narodil český herec Václav Voska. Na klasickém repertoáru si v 50. letech vypěstoval vysokou hlasovou kulturu, jež se stala základem jeho další tvorby. Zatímco prostředky mimiky a gestiky využíval střídmě, charakteristiku postavy budoval především svým melodickým a bohatě odstíněným hlasem, schopným sdělit nejjemnější citová, rozumová hnutí i mnohé nevyslovené v dokonale předem promyšleném dialogu. – Zemřel 20. 8. 1982.
www.libri.cz

22. října 1928 - se v Turnově narodil český horolezec Radovan Kuchař. Zdolal řadu vrcholů klasickými výstupy i prvovýstupy ve Vysokých Tatrách, v Alpách, na Kavkaze. V roce 1965 byl členem první české expedice do Hindúkuše. Působil rovněž jako organizátor, trenér a publicista.
Český biografický slovník XX. století

22. října 1948 - se v Liberci narodil spisovatel a scenárista Jiří Daníček. Jeho nepříliš rozsáhlá tvorba je žánrově mnohotvárná, vyzkoušel poezii, prózu i drama. Příležitostně také překládá a to z hebrejštiny a francouzštiny.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl. 1

23. října 1908 - se v Praze narodil český archivář a historik Jiří Čarek. Zabýval se nejstarším obdobím pražských dějin, historickým místopisem Starého města pražského a českou městskou heraldikou. – Zemřel 23. 12. 1985.
Český biografický slovník XX. století

24. října 1928 - se v Bochnii u Krakova narodil český esejista polského původu Gabriel Laub, autor originálních úvah, mikropovídek a především vtipných aforismů. – Zemřel 2. 2. 1998.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

24. října 1978 - byla na oběžnou dráhu kolem Země vynesena spolu s družicí Interkosmos první československá družice Magion určená pro výzkum magnetosféry a ionosféry.
Rok do kapsy

25. října 1818 - se v Nižnom Novgorodu narodil ruský prozaik, folklorista a etnograf, velký znalec ruských rozkolníků, Pavel Ivanovič Melnikov-Pečerskij. Začal jako autor cestovních črt; materiál, který později uplatnil v beletrii, získal na vědeckých expedicích. – Zemřel 1. 2. 1883.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

25. října 1838 - se narodil francouzský hudební skladatel Georges Bizet, autor jedné z nejoblíbenějších oper Carmen. – Zemřel 3. 6. 1875.
Rok do kapsy

25. října 1848 - se v ukrajinském Czortkowe narodil rakouský spisovatel, publicista a editor Karl Emil Franzos. Ve svém díle líčil sociální problémy lidových vrstev utlačených národů a národností rakouské monarchie, zejména balkánské a ukrajinské oblasti, se zvláštním pochopením pro svízelnou situaci židovských obyvatel. – Zemřel 28. 1. 1904.
Slovník spisovatelů německého jazyka

25. října 1888 - se ve Winchesteru ve Virginii narodil americký námořní důstojník, cestovatel a polární badatel Richard Evelyn Byrd. Přeletěl severní i jižní pól, byl účastníkem tří významných expedic do Antarktidy. – Zemřel 11. 3. 1957.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

25. října 1898 - se v Praze narodil český a poté německý filmový režisér Karel Anton. Jeho snímky patřily spolu s filmy G. Machatého k vrcholům českého němého filmu. Do historie vstoupil jednak novými výrazovými prostředky, jednak volbou témat. Ve svém filmovém přepisu románu Cikáni od Karla Hynka Máchy vnesl například do českého filmu lyričnost založenou na krajinomalbě. Od roku 1936 pracoval se střídavými úspěchy v Německu, kde se trvale usadil. – Zemřel 12. 4. 1979.
www.libri.cz

25. října 1918 - zahynul obětavou sebevraždou poblíže Aksakova na Sibiři plukovník českých dobrovolců Josef Jiří Švec. Jeho památce připsal svoji Sokolskou čítanku Jakub Deml a Rudof Medek drama Plukovník Švec (z roku 1928).
Kalendář historický národa českého

25. října 1968 - zemřel v americkém Pacifik Grove český novinář a politik Ivan Herben. Po okupaci se účastnil odbojové činnosti, koncem roku 1939 byl zatčen a v letech 1940-45 vězněn v koncentračním táboře. Hned po válce vstoupil do politického života jako významný představitel Čs. strany národněsocialistické. Po únoru 1948 odešel do exilu v USA, kde s F. Peroutkou, P. Tigridem a dalšími stál u zrodu rozhlasové stanice Svobodná Evropa, v níž jako kulturně politický redaktor působil v letech 1950-65. – Narodil se 26. 2. 1900.
www.libri.cz

26. - 31. říjen

26. října 1108 - vkročil kníže Svatopluk do země u Litomyšle, kde přijat od Mutiny, náčelníka rodu Vršovců, kterýžto celý rod obviněn ze zrady země a následujícího dne na rozkaz knížete vyhuben. Vršovců bylo v Čechách velmi mnoho a ti všichni až do malých dítek vražděni s ukrutenstvím, s jakým sami před 112 lety způsobili vraždění Slavníkovců. Oba mohutné tyto rody, které si uchovaly knížecí důstojenství,pocházející z dob pohanských, zmizely takto z dějin a nebylo již nikoho, kdo by se postavil na odpor dynastii Přemyslovců.
Kalendář historický národa českého

26. října 1988 - v Praze zemřel český překladatel, dramaturg a divadelní vědec Zdeněk Digrin. Svými historickými studiemi, fundovanými analýzami a překlady odborné a dramaturgické literatury zprostředkoval poznání italské divadelní kultury. – Narodil se 4. 11. 1930.
Český biografický slovník XX. století

26. října 1998 - v Lisabonu zemřel portugalský prozaik, dramatik, esejista a fejetonista José Cardoso Pires, vlastním jménem José Augusto Neves. Při hodnocení jeho tvorby bývá nejčastěji zdůrazňováno to, že každé jeho nové dílo je unikátní a jakoby zahajovalo novou tradici. – Narodil se 2. 10. 1925.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

27. října 1728 - se narodil anglický mořeplavec James Cook. Podnikl tři velké výpravy, při nichž objevil východní pobřeží Austrálie, Nového Zélandu, souostroví v Tichém oceánu a jiné. Přispěl k přesnějšímu zmapování oceánů. – Zemřel 4. 2. 1779.
Rok do kapsy

27. října 1898 - se v Praze narodil český fyzik-radiolog, polární badatel a spisovatel František Běhounek. Byl účasníkem Nobileho výprav k severnímu pólu. Metodicky zkoumal přirozenou radioaktivitu v Československu včetně vlivu jaderných zařízení na životní prostředí. Z jeho vědeckých prací vycházejí i jeho cestopisné a vědeckofantastické prózy věnované zejména mládeži. – Zemřel 1. 1. 1973.
Český biografický slovník XX. století

27. října 1928 - se v Kladně narodil český literární historik, kritik a editor, scénárista a režisér literárních pořadů Vladimír Justl. Těžiště jeho rozsáhlé kulturní aktivity spočívá v editorské, textologické a komentátorské činnosti, zaměřené na českou klasickou i soudobou literaturu, zejména na poezii. – Zemřel 18. 6. 2010.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů: Libri


27. října 1928 - se v Praze narodil český šachista Miroslav Filip. V letech 1952-1974 byl reprezentantem Československa na šachových olympiádách; od roku 1978 mezinárodním rozhodčím.
Český biografický slovník XX. století

28. října 1918 - byl v Praze vyhlášen vznik Československé republiky. Na budově redakce listu Národní politika na Václavském náměstí byl od ranních hodin zveřejněn text nóty ministra zahraničí Andrássyho, v níž rakouská vláda vyjádřila souhlas s americkými podmínkami příměří.
Rok do kapsy

28. října 1998 - v Londýně zemřel anglický básník Ted Hughes, vlastním jménem Edward James Hughes. Roku 1956 se oženil s americkou básnířkou Sylvií Plath, se kterou žil až do roku 1962 (následujícího roku spáchala S. Plath sebevraždu). Hughes jako básník je typem silně expresivního přírodního lyrika. – Narodil se 16. 8. 1930.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

A je sovou
je sovou, „Člověk“ má vytetováno v podpaží
pod zlomeným křídlem
(padl sem omráčen oslnivou září)
pod zlomeným křídlem obrovského stínu,
který se škube po podlaze.
Je člověkem v zoufalém peří.
T. Hughes: Kafka píše

29. října 1838 - v Poltavě zemřel ukrajinský spisovatel, zakladatel novodobé ukrajinské literatury, Ivan Kotljarevskyj. Byl členem zednářské lóže v Poltavě a ředitelem městského divadla. Opíraje se o tradici burleskní tvorby 17. století a o hrdinský epos Vergiliův, vytvořil burleskní travestii, průkopnické dílo co do obsahu i umělecké formy; transformoval v něm dějový základ Vergiliova eposu a vytvořil originální ukrajinský národní epos. – Narodil se 29. 8. 1769.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

29. října 1888 - se v Jihlavě narodil německý spisovatel židovského původu z Čech Ernst Sommer. Jako odpůrce nacismu emigroval v roce 1938 do Anglie, kde přispíval do exilových časopisů. Do vlasti se již nikdy nevrátil. – Zemřel 20. 10. 1955.
Slovník spisovatelů německého jazyka

29. října 1988 - zemřela v Brně česká herečka Nataša Gollová. Popularitu získala teprve účinkováním ve filmu, kde zazářila v komediálních rolích po boku O., a rychle se přiřadila k filmovým hvězdám českého filmu přelomu 30.- 40. let. Pro své styky s německými filmaři, které se snažila odčinit prací ošetřovatelky nemocných tyfem v Terezíně, byla po válce zbavena nadlouho možnosti hrát v Praze i ve filmu. Na filmové plátno se vrátila počátkem 50. let, později ji J. Werich angažoval do divadla ABC. Gollová se přehrála z lyrických milovnic do postav starších žen často se silným komickým nábojem. Nakonec pro nemoc odešla mimo divadlo a zemřela osamělá v domově důchodců. – Narodila 27. 12. 1912.
www.libri.cz

30. října 1898 - se v Praze narodil český básník a prozaik Jiří Haussmann. Ve svých satiricko-kritických básních, ovlivněných V. Dykem, i ve své próze se kriticky vyrovnával s českým společenskou společenskou a politickou realitou soumraku rakousko-uherské monarchie a prvních popřevratových let. – Zemřel 7. 1. 1923.
Český biografický slovník XX. století

Je v parlamentě teploučko
a mile se tam sedá
od dopolední skleničky
až skoro do oběda;
a pěkně se mi chvalozpěv
o sboru tomto zpívá,
jen huba moje neslušná,
ta zívá, ach, ta zívá ---
J. Haussmann: z básně „Kde domov můj?“

30. října 1918 - zvolili představitelé Slovenska na veřejném shromáždění v Turčianském Svätém Martine Slovenskou národní radu a tzv. Martinskou deklarací přijali prohlášení o připojení Slovenska do vznikajícího československého státu.
Rok do kapsy

30. října 1958 - v Londýně zemřela anglická prozaička a literární kritička Rose Macaulay. Pro celou její románovou, básnickou a cestopisnou tvorbu je typický břitký humor a satira. – Narodila se 1. 8. 1881.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

31. října 1918 - se v Brně narodila česká herečka Vlasta Matulová. Zejména její příjemné altové zabarvení hlasu, jemná mimika a střídmé herectví i přitažlivý zjev jí záhy získaly oblibu publika, a to jak filmového, tak divadelního. Vystupovala i v rozhlase a také v řadě televizních inscenací, ale větší příležitosti tu dostávala jen zřídka. – Zemřela 18. 4. 1989.
www.libri.cz

31. října 1968 - v Praze zemřel český řezbář, sochař a loutkářský výtvarník Vojtěch Sucharda. K jeho významným dílům patří sochařská výzdoba vnitřku chrámu sv. Víta, kde s neobyčejnou invencí vytvořil více než 250 hlavic pilířů, restaurátorské a sochařské práce v Loretě a sochařská výzdoba paláce Koruna na Václavském náměstí v Praze. V letech 1912 a 1936 restauroval Staroměstský orloj a po požáru radnice v květnu 1945 vytvořil pro orloj nové sochy apoštolů. – Narodil se 6. 1. 1884.
www.libri.cz