Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Říjen 2020

1.–5. říjen

 

1. října 1760 - se ve Fonthillu narodil anglický prozaik píšící také francouzsky William Beckford. Proslul skandálním životem a excentrickou přestavbou svého sídla v pseudogotickém stylu. Jeho nejvýznamnějším dílem byla hrůzostrašná „orientální“ povídka Vathek. – Zemřel 2. 5. 1844.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

1. října 1920 - se v Brně narodil český básník, esejista a publicista katolické orientace Zdeněk Rotrekl. Po únoru 1948 byl jako protikomunisticky orientovaný funkcionář Svazu vysokoškolského studentstva vyloučen ze studií, záhy zatčen a roku 1949 odsouzen k trestu smrti, který mu byl změněn na doživotí. V 60. letech propuštěn, v období normalizace však znovu diskriminován. – Zemřel 9. 6. 2013.
Český biografický slovník XX. století

1. října 1930 - se v Žeravicích narodila česká klavíristka Věra Lejsková. Od začátku 50. let spolupracuje se svým chotěm V. Lejskem, od roku 1953 se datují jejich společné rozhlasové nahrávky. Věnuje se i činnosti publicistické.
Český biografický slovník XX. století

2. října 1910 - se v Praze narodil český matematik a pedagog Miloš Jelínek. Zabýval se především modernizací vyučování matematice. Podílel se na vzniku experimentálních matematických škol a Kabinetu pro modernizaci vyučování matematice. – Zemřel 11. 4. 1993.
Český biografický slovník XX. století

2. října 1930 - se v České Skalici narodil český marxistický literární historik a kritik Vladimír Dostál. Literárněhistorický zájem směřoval především do 20. a 30. let, ke kořenům marxistické literární vědy a k ideologicky chápané avantgardě. – Zemřel 19. 1. 1975.
Slovník českých spisovatelů

3. října 1920 -se  v Kutné Hoře narodil český heraldik a genealog Jiří Louda. Zabýval se především znaky českých a evropských měst, genealogií evropských panovnických dynastií, znaky rytířů Podvazkového řádu i státními znaky a vlajkami. – Zemřel 1. 9. 2015.
Český biografický slovník XX. století

3. října 1930 - se ve Štítech na Šumperku narodil český lékař biofyzik Ivo Hrazdira. Zabývá se lékařskou biofyzikou, zejména biofyzikou ultrazvuku.
Český biografický slovník XX. století

3. října 1930 - se v Ledči nad Sázavou narodil český technik Josef Nedbal. Zabýval se mechanizací a automatizací výrobních strojů a zařízení. – Zemřel 31. 12. 1986.
Český biografický slovník XX. století

4. října 1910 - se v Praze narodil český prozaik Adolf Branald. Střídal různá zaměstnání, mimo jiné sloužil v předválečném období u Českých drah na Teplicku. Pro většinu jeho próz je charakteristické spojení dokumentární výpovědi s uměleckou fikcí. – Zemřel 28. 9. 2008.
Český biografický slovník XX. století

A. Branald:
„Jsem člověk přítomnosti a minulosti, a jak stárnu, spíš ještě člověk minulosti než přítomnosti.”
„Pacient zvídá, aniž chce znát celou pravdu. A umění odpovědět patří k nejobtížnějším medicínským disciplínám.”

4. října 1910 - se v Kralovicích u Plzně narodil český sochař, keramik Otto Eckert. Soustředil se na návrhy dekorativní i užitkové keramiky, kde prosazoval neobvyklé povrchové úpravy, většinou technicky vysoce náročné. V 70. letech se specializoval na renesanci krystalických polev, které realizoval na vázách monumentálních forem. – Zemřel 1. 1. 1995.
www.libri.cz

4. října 1930 - se v Praze narodil český dirigent a korepetitor Přemysl Charvát. V letech 1960–61 byl dirigentem opery v Ústí nad Labem. Věnoval se i konzertní činnosti, zejména jako doprovázeč pěvců. – Zemřel 20. 11. 2005.
Český biografický slovník XX. století

4. října 1950 - se v Olomouci narodil český dirigent Tomáš Koutník. V letech 1990–96 byl šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice. Natočil přes 60 rozhlasových nahrávek po celém světě s nejrůznějšími orchestry, i několik CD pro Panton.
Český biografický slovník XX. století

4. října 1990 - v Praze zemřel český boxer František Nekolný. Boxoval ve velterové váze (do 66 kg). Jako amatér neměl v předválečném Československu konkurenci, z 57 utkání vyhrál plných 56. Zúčastnil se Olympijských her roku 1928 v Amsterdamu. V roce 1930 přestoupil do profesionálního ringu. – Narodil se 26. 11. 1907.
www.libri.cz

4. října 2000 - zemřel český hudební historik a organolog Alexander Buchner. Publikoval zvláště práce z oblasti hudební organologie. – Narodil se 3. 9. 1911.
Český biografický slovník XX. století

5. října 1910 - se v Radvanicích narodil český herec Jiří Kostka, otec herce Petra Kostky. Jeho projev se vyznačoval mužnou charakteristikou, lidovým humorem a moudrostí. – Zemřel 6. 8. 1985.
Český biografický slovník XX. století

5. října 1950 - se v Praze narodil český právník a rozhlasový redaktor Jiří Mejstřík. Je autorem několika divadelních her a asi 200 písňových textů. Od roku 1980 externě spolupracoval s Čs. rozhlasem.
Český biografický slovník XX. století

5. října 1980 - v Praze zemřel slovenský režisér působící v Čechách Ján Roháč. Těžiště jeho tvorby spočívá v práci pro divadla malých forem (Semafor) a pro televizi, kde zásadním způsobem ovlivnil formu zábavních pořadů. – Narodil se 18. 6. 1932.
www.libri.cz

 

6.–10. říjen

 

6. října 1920 - se narodil český spisovatel Kamil Šimon, vlastním jménem Miloš Krejčí, autor reportáží a dobrodružných povídek z exotického prostředí určených převážně mládeži.
www.legie.info

6. října 1950 - se v Glendale narodil americký spisovatel, veřejný mluvčí a vědec David Glen Brin. Od roku 1986 je spisovatelem na volné noze, pravidelně publikuje i povídky, píše vědeckopopulární literaturu, a dokonce spolupracoval na dvou počítačových hrách.
www.databazeknih.cz

6. října 1960 - v Sofii zemřel bulharský básník, literární kritik, překladatel a dramaturg Nikolaj Liliev. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů bulharského symbolismu. – Narodil se 26. 5. 1885.
Slovník balkánských spisovatelů

6. října 1970 - ve Varšavě zemřel polský básník a esejista Julian Przyboš. Byl čelným tvůrcem tak zvané Krakovské avantgardy. Poezii chápal jako koncentrovanou a řemeslně dokonalou slovesnou tvořivost. – Narodil se 5. 3. 1901.
Slovník polských spisovatelů

7. října 1900 - se v Písku narodil český filmový režisér a scenárista, prozaik Václav Krška. Byl významným představitelem lyrického až erotizujícího filmu. Nejprve romanopisec a básník-senzualista, posléze přešel od literatury k filmu. Jako filmový režisér však byl mistrem ve vytvoření atmosféry a věrohodně působícího historického prostředí. – Zemřel 17. 11. 1969.
www.libri.cz

7. října 1960 - v Uhřínově zemřel český básník a překladatel Jan Zahradníček. Jako čelný představitel české katolické kultury byl v červnu 1951 zatčen a v červenci následujícího roku ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 13 let do vězení. V roce 1960 byl propuštěn a v roce 1968 rehabilitován. Je pokládán za nejvýznamnějšího představitele moderní české spirituální poezie. – Narodil se 17. 1. 1905.
Český biografický slovník XX. století

Jak přilby králů pyšnily se kdys
ty staré věci nyní zavržené.
Ať kdekoli z nich kterou našel bys,
nezahazuj už třikrát zahozené.

Čas plný bouře kdysi vanul z ní,
teď zastaviv se rezaví tam plaše.
Má barvu cest a kusy starých dní
a starých větrů nese až v dny naše.

K své chudobě a noci postav ji
a poslouchej, co mlčíc říká přísně,
pro toho, kdo v ní vyhnán, oslav ji,
jí věnuj spánek, víno, chléb i písně.
J. Zahradníček: Staré věci

7. října 1920 - se ve Třech Dvorech na Kolínsku narodil český fyzický geograf, geomorfolog Stanislav Chábera. Zabýval se hlavně geomorfologií, zejména zvětráváním a odnosem hornin, kryogenními a krasovými jevy, říčními terasami, fyzickým a regionálním zeměpisem. – Zemřel 12. 10. 2002.
Český biografický slovník XX. století

8. října 1890 - se narodil německý letecký konstruktér Heinrich Focke. Postavil první vrtulník s kolmým startem. – Zemřel 25. 2. 1979.
Rok do kapsy

8. října 1910 - ve Lvovu zemřela polská básnířka, novelistka a autorka knih pro děti Maria Konopnická. Pro svou svobodomyslnost byla napadána světskou i církevní mocí a kvůli svému odbojnému proticarskému postoji v roce 1890 byla vypovězena ze země. Do vlasti se vrátila v roce 1903. – Narodila se 23. 5. 1842.
Slovník polských spisovatelů

8. října 1920 - se v Tacomě narodil americký spisovatel Frank Patrick Herbert. Patří k autorům, kteří po sobě zanechali svébytné a okouzlující dílo. Jeho šestisvazkový epos Duna se dnes bezesporu počítá do zlatého fondu světové science fiction. – Zemřel 11. 2. 1986.
www.legie.info

F. Herbert:
„Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.”

8. října 1930 - se v Highland Parku (Michigan) narodil americký jazzový saxofonista Pepper Adams. Spolupracoval s významnými jazzovými muzikanty. – Zemřel 10. 9. 1986.
http://en.wikipedia.org/wiki/

9. října 1910 - se ve Vídni narodil český operní pěvec (bas) Karel Kalaš. Původně se vyučil knihtiskařem, zpěv studoval soukromě ve Vídni. Vynikl zvláště v lyrických a komických úlohách. – Zemřel 3. 5. 2001.
Český biografický slovník XX. století

9. října 1910 - se v Kristiansandu narodil norský prozaik, básník a dramatik Jens Bjorneboe. Neurotické založení a sklon k excesům přinesly mnoho utrpení jemu i jeho bližním. Nejvýznamnější jsou jeho romány, které líčí chování člověka ve světě zla a brutality. – Zemřel 9. 5. 1976.
Slovník severských spisovatelů

9. října 1920 - se ve Vráble narodil slovenský herec a recitátor Viliam Záborský. Především byl skvělý recitátor, jedním z prvních zakladatelů recitačního umění. Recitoval jak v rozhlase, tak v televizi, ale i na různých festivalech. Před kamerou se začal objevovat od roku 1948, ve filmu však nedostal tolik příležitostí jako na divadle. – Zemřel 5. 2. 1982.
www.fdb.cz

9. října 1940 - se v Liverpoolu narodil britský rockový zpěvák a hudební skladatel John Lennon, člen skupiny The Beatles. Prosadil se také jako malíř, herec, spisovatel a politický aktivista. Významným způsobem ovlivnil vývoj rockové hudby 20. století. – Dne 8. 12. 1980 se Lennon stal obětí atentátu, když se vracel z natáčení.
http://cs.wikipedia.org/

J. Lennon:
„Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem.”
„Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný.”

9. října 1970 - v Manosque zemřel francouzský básník, dramatik a prozaik Jean Giono. Aktivně prožil 1. světovou válku, což se později projevilo v jeho pacifismu. Jeho románové dílo se zabývalo vesnickým životem v Provence. Jako autor je literárně nezařaditelný, celý svůj tvůrčí život se pohyboval na okraji literární tvorby ostatních autorů. – Narodil se 30. 3. 1895.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. Giono:
„Bída je jediné břemeno, které je tím těžší, čím déle ho nosíme.”
„Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné.”

9. října 2000 - zemřel český grafik Ladislav Čepelák. Jako vedoucí grafické speciálky na AVU v Praze vychoval několik generací českých grafiků. Ve vlastní tvorbě po raném období sociálních námětů soustředil svůj zájem k přírodní tématice. – Narodil se 25. 6. 1924.
Český biografický slovník XX. století

10. října 1870 (22. 10.) - se ve Voroněži narodil ruský prozaik a básník původem ze šlechtické rodiny Ivan Bunin, nositel Nobelovy cena za literaturu za rok 1933. Byl autorem meditativní, novoromanticky laděné reflexivní lyriky a vynikající povídkář a novelista. – Zemřel 8. 11. 1953.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

Tvůj pohled jako mírný pohled laní,
všechnu tu něhu v něm jsem míval rád,
ba v stesku nezapomněl dosavad,
tvůj obraz však už tone v mlžné tmáni.

A přijdou dny, kdy zhasne i stesk ten,
a zamodrá se vzpomínkové snění,
v němž nejsi šťasten ani nešťasten,
kde jest jen dálka, se vším rozloučení.
I. Bunin: Tvůj pohled

10. října 1930 - se v Londýně narodil anglický dramatik Harold Pinter. Mezi hlavní motivy jeho her patří strach, vina, posedlost, výčitky a touha, k jevištní symbolice náleží i postižení smyslů. Mimo vlastní tvorbu psal filmové scénáře podle Fowlesovy Francouzovy milenky či I. McEwana Cizinci ve městě.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

H. Pinter:
„Kritikové jsou jako jednonozí docenti přes skok do dálky.”
„Pouze v jediném bodě jsou všichni lidé spokojeni - vystačí si se svým rozumem, bez ohledu na to, kolik ho mají.”

10. října 1950 - se v Silver Spring (Maryland) narodila americká spisovatelka Nora Roberts, celým jménem Eleanor Marie Robertson. Používá také pseudonymy J. D. Robb a Jill March. Psaní se plně věnuje od roku 1981. Jako první spisovatelka svého žánru byla přijata do Síně slavných romanopisců.
www.cbdb.cz

 

11.–15. říjen

 

11. října 1950 - v Praze zemřel český chemik Emil Votoček. Svými pracemi v chemii cukru dosáhl světového uznání. Několik cukrů objevil a jím zavedené názvosloví pro metylpentózy bylo přijato mezinárodně. V roce 1929 založil s J. Heyrovským časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Napsal mnoho odborných statí a učebnic organické a anorganické chemie. – Narodil se 5. 10. 1872.
www.libri.cz

12. října 1930 - se v Dobrovicích narodil český botanik Jindřich Chrtek. Zabýval se hlavně taxonomií a morfologií rostlin a fytogeografií. – Zemřel 18. 2. 2008.
Český biografický slovník XX. století

13. října 1970 - v Praze zemřel český herec a zpěvák Fanda (František) Mrázek. Původně pracoval jako vyučený měditiskař. Počátkem dvacátých let nastoupil profesionální dráhu, přičemž v průběhu nemnoha let vystřídal několik scén. Zvláště v dekádě dvacátých a třicátých let dosáhl v Praze značné popularity mezi lidovým obecenstvem, kterému se odvděčoval jako osobitý zpěvák a komik s příklonem k jadrnému a hrubozrnému humoru. – Narodil se 22. 8. 1903.
M. Fikejz: Český film: Herci a herečky, 2. díl

14. října 1890 - se v texaském městě Denison narodil americký voják a politik Dwight David Eisenhower, známý také jako Ike. Během druhé světové války byl vrchním velitelem (západních) spojeneckých expedičních sil v Evropě (1944–1945). Po válce nějakou dobu pobýval v nejvyšších vojenských funkcích USA, načež v roce 1952 odešel do důchodu a vstoupil do americké politiky. V letech 1953–1961 zastával funkci prezidenta USA. – Zemřel 28. 3. 1969.
http://cs.wikipedia.org/

D. Eisenhower:
„Historii svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba!”
„Plány jsou ničím; plánování je vším.”

14. října 1900 - se v Tuchoměřicích narodil český technik Otakar Maštovský. Zabýval se zejména tepelnými turbínami a energetikou. – Zemřel 3. 7. 1985.
Český biografický slovník XX. století

14. října 1900 - se narodil anglický malíř a spisovatel sir Roland Penrose, průkopník a propagátor surrealismu v Británii, jeden z organizátorů slavné surrealistické výstavy v Londýně v roce 1936. – Zemřel 23. 4. 1984.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...
http://en.wikipedia.org/wiki/

14. října 1920 - se v Praze narodila česká herečka Nina Popelíková. Vynikla především jako představitelka charakterních rolí, její postavy obsahovaly intelekt i suchý humor. V letech 1945–1949 působila v Teplicích. – Zemřela 18. 4. 1982.
Český biografický slovník XX. století

14. října 1950 - se v Sydney narodila australská prozaička Kate Grenvillová. Za své literární dílo obdržela již několik významných ocenění. Kromě beletrie je také autorkou několika odborných publikací.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

14. října 1990 - zemřel americký dirigent, hudební skladatel a klavírista Leonard Bernstein. – Narodil se 25. 8. 1918.
viz kalendárium Srpen 2018

15. října 1680 - v Kutné Hoře zemřel český meditativní básník, překladatel a autor adaptací knih s nábožensky vzdělávací tématikou Fridrich (Bedřich) Bridel. Byl velmi oblíben v širokých společenských vrstvách pro účinnou pomoc a sociální cítění. – Narodil se v roce 1619.
Slovník českých spisovatelů

15. října 1830 - se v Amherstu narodila americká prozaička a básnířka Helen Hunt Jacksonová, rozená Fiskeová. Osobně poznávala a historicky studovala útisk Indiánů bělochy v akcích soukromých i vládních. Své výzkumy a doklady publikovala. Poté byla jmenována komisařkou pro výzkum životních podmínek Indiánů sídlících v kalifornských misijních osadách. – Zemřela 12. 8. 1885.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

15. října 1900 - v Praze zemřel český hudební skladatel Zdeněk Fibich. Spolu s B. Smetanou a A. Dvořákem patří mezi zakladatele české národní hudby. V rozsáhlém díle, které zanechal, nacházíme symfonie, klavírní skladby, sedm oper, scénická i koncertní melodramata. Na sklonku života přijal nakrátko funkci dramaturga v Národním divadle. – Narodil se 21. 12. 1850.
www.libri.cz

15. října 1920 - se v New Yorku narodil americký spisovatel Mario Puzo. – Zemřel 2. 7. 1999.
viz kalendárium Červenec 2019

15. října 1930 - se v Praze narodil český technik Alexandr Grečenko. Zabývá se stavbou a vlastnostmi terénních vozidel a termomechanikou.
Český biografický slovník XX. století

15. října 1960 - se v Trnavě narodil slovenský prozaik a publicista Jozef Kollár. Pracuje jako reportér deníku Nový čas.
Slovník slovenských spisovatelů

 

16.–20. říjen

 

17. října 1760 - se narodil francouzský myslitel, utopický socialista Claude Henri de Rouvroy Sain-Simon, jeden z inspirátorů sociologie. Společnost je podle jeho výkladu výslednicí dvou antagonistických sil, setrvačnosti institucí a změny. – Zemřel 19. 5. 1825.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

17. října 1920 - se v Novém Etinku (dnes Nová Včelnice) narodil český herec a režisér Rudolf Hrušínský starší, vlastním jménem Rudolf Böhm. Pocházel ze starého divadelnického rodu a i jeho synové se věnují herectví. Svou hereckou dráhu začínal jako představitel osobitého typu generačně cítěného mládí, později dospěl k nezaměnitelnému způsobu ztvárňování postav pomocí vnějšně civilního, ale vnitřně bohatě strukturovaného hereckého významu. – Zemřel 13. 4. 1994.
Český biografický slovník XX. století

17. října 1920 - se ve Valladolid narodil španělský romanopisec Miguel Delibes, od roku 1975 člen Španělské královské akademie. Byl jedním z nejoceňovanějších španělských autorů doby po občanské válce. Množství jeho děl bylo zdramatizováno nebo sloužilo za předlohu filmovým scénářům. – Zemřel 12. 3. 2010.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska
http://cs.wikipedia.org/wiki/

17. října 1960 - v Praze zemřel český organický chemik Rudolf Lukeš, zakladatel moderní organické syntézy v Československu. Zabýval se chemií dusíkatých a kyslíkatých heterocyklických sloučenin a cukrů. – Narodil se 13. 4. 1897.
Český biografický slovník XX. století

18. října 1740 - v Praze zemřel významný bílinský rodák, český malíř Jan Vojtěch Angermeier. Malířské umění studoval v Praze, kde také celý svůj život žil a pracoval. Výjimku tvořil jeho tříletý pobyt (1719–1722) v Oseckém klášteře. Byl vynikajícím žánrovým malířem a malířem zátiší. – Narodil se 9. 11. 1674.
Pak: Bílinský malíř zátiší; Revue Teplice, roč. 16, č. 11/1984, s. 7

18. října 1970 - v Římě zemřel italský dramatik, libretista, filmový a divadelní režisér Giovacchino Forzano, oficiální autor fašistické Itálie. Psal komicko-sentimentální veselohry ze soudobého života, později se pokusil o dramata s historickými náměty s líbivě vlasteneckou a fašizující tendencí. – Narodil se 19. 11. 1883.
Slovník italských spisovatelů

18. října 1930 - se v Lyndonu (Kansas) narodil americký operní zpěvák (baryton) Barry McDaniel. V roce 1962 spojil svou uměleckou dráhu s Německou operou v Berlíně, kde působil až do roku 1992. V roce 1972 měl premiéru v Metropolitní opeře v New Yorku.
http://en.wikipedia.org/

18. října 1900 - se v Zumenu narodil jugoslávský německy píšící autor Theodor Balk, vlastním jménem Dragutin Fodor. Původním povoláním byl lékař. Od roku 1929 žil jako emigrant v Berlíně, Praze a Paříži. Jako interbrigadista se účastnil občanské války ve Španělsku, byl vězněn ve Francii, poté odešel do exilu do Mexika. Do Jugoslávie se vrátil po roce 1945. Od roku 1948 žil v Praze. – Zemřel 25. 3. 1974.
Slovník spisovatelů německého jazyka

19. října 1970 - v Praze zemřel český básník a překladatel z němčiny Vladimír Kafka. Až do své smrti pracoval jako redaktor nakladatelství Mladá fronta. Pomáhal prosadit vydávání soudobých německy píšících autorů. – Narodil se 8. 6. 1931.
Slovník českých spisovatelů

19. října 1970 - v Praze zemřel český geobotanik Rudolf Mikyška. Významně se zasloužil o rozvoj geobotaniky v Československu. Zabýval se zejména fytocenologií lesa. – Narodil se 3. 3. 1901.
Český biografický slovník XX. století

20. října 1740 - zemřel Karel VI., císař římský, král uherský a arcivévoda rakouský, jako český král Karel II. Jeho dědičkou se stala na základě pragmatické sankce jeho dcera Marie Terezie. – Narodil se 1. 10. 1685.
www.panovnici.cz

20. října 1930 - se narodil český hudebník a trumpetista Miloslav Bureš. Od roku 1958 působil plných devět let v orchestru Karla Vlacha, s nímž také nahrál své první sólové snímky. Od přelomu let 1967/1968 účinkoval Bureš jako sólista v orchestru Berlínského rozhlasu řízeném Günterem Gollaschem. Jeho zásluhou zdomácněly v tehdejší NDR mnohé české populární písničky. – Zemřel 26. 10. 1978.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

20. října 1940 - se v Sarajevu narodil bosensko-hercegovský prozaik a dramatik Nedžad Ibrišimovic. Úspěch mu přinesl román Ugursuz (Zlá krev), kterému dal rovněž podobu dramatu a televizní hry. – Zemřel 15. 9. 2011.
Slovník balkánských spisovatelů

20. října 1970 - ve Vráži zemřela česká operní pěvkyně s velkým hlasovým fondem i rozsahem Marta Krásová. Vynikla zvláště v dramatických a tragických rolích. – Narodila se 16. 3. 1901.
Český biografický slovník XX. století

 

21.–25. říjen

 

21. října 1750 - se v Časté narodil slovenský katolický kněz, spisovatel a národní buditel Juraj Fándly. Byl nejpokrokovější a nejaktivnější osobností i nejplodnějším spisovatelem bernolákovské obrozenecké generace. V jeho díle se prolínají ideje josefinismu s národně obrozeneckými snahami i silným sociálním cítěním. – Zemřel 7. 3. 1811.
www.libri.cz

21. října 1920 - se v Praze narodil český básník Emil Juliš. V prvních básnických sbírkách rozvíjel experimentální postupy, v 70. letech přešel k tradiční poetice s prohloubeným pohledem na reálný a vnitřní život. – Zemřel 25. 12. 2006.
Český biografický slovník XX. století

Chřtán ticha se rozevřel
lesem popraskaných kmenů.
Všechny listy se rozzářily
mnoha odstíny zlata a mědi.
Kletby, pláč a reptání se
vytratily do měst v údolí.
Teď se vzmáhá v duši smích a
stoupá výš, až k božím hvězdám.
E. Juliš: Podzimní

21. října 1930 - se v Praze narodil český zoolog Jiří Čihař. Účastnil se četných expedic zaměřených na výzkum ichtyofauny a herpetofauny, hlavně v Itálii a Řecku. Zabýval se studiem horských a vysokohorských biocenóz. –Zemřel v roce 2009.
Český biografický slovník XX. století

21. října 1930 - se v Olomouci narodil český literární historik, editor a kritik Jiří Opelík. Zabývá se českou literaturou 20. století, zvláštní pozornost věnuje dílu bratří Čapků.
Český biografický slovník XX. století

21. října 1940 - se v Prostějově narodil český ekonom a politik Karel Dyba. Patřil ke skupině vůdčích ekonomů uskutečňujících proces transformace české ekonomiky na tržní systém.
Český biografický slovník XX. století

22. října 1850 - se ve Vršovicích narodil český právník a politik Josef Herold. Jeho jméno je však především spojeno s Národní stranou svobodomyslnou. Mladočechy zastupoval v českém sněmu od roku 1883, v říšské radě pak od roku 1888. – Zemřel 4. 4. 1908.
www.libri.cz

22. října 1910 - se v Proseči-Záhoří na Chrudimsku narodil český komunistický novinář, publicista a politik Gustav Bareš, původním jménem Breitenfeld. Od 30. let minulého století byl politicky činný, v roce 1952 zbaven politických funkcí v souvislosti s případem R. Slánského. – Zemřel 15. 9. 1979.
Český biografický slovník XX. století

22. října 1960 - zemřel švédský básník, prozaik a dramatik Sven Lidman. Nejprve na sebe upoutal pozornost dekadentní erotickou lyrikou a veršovanými dramaty, později přešel k prozaické tvorbě. – Narodil se 30. 6. 1882.
Slovník severských spisovatelů

22. října 1920 - se narodil americký psycholog Timothy Leary. Experimentoval s halucinogenními drogami (především LSD), s jejichž pomocí chtěl rozšířit dosah lidského vědomí. – Zemřel 31. 5. 1996.
Rok do kapsy

22. října 1990 - v Praze zemřel český malíř, grafik a ilustrátor Kamil Lhoták. Trvalými zdroji inspirace jeho díla byly staré obrázkové časopisy, prospekty a reklamní kresby. V motivech terčů na malbách a litografiích přinesl nový aspekt optický a spojitost s prvky nové figurace. Organickou součást jeho díla tvoří ilustrace a spolupráce s kresleným filmem. – Narodil se 25. 7. 1912.
Český biografický slovník XX. století

23. října 1920 - se v Omegna narodil italský novinář a spisovatel Gianni Rodari. V roce 1970 se stal laureátem Ceny Hanse Christiana Andersena. – Zemřel 14. 4. 1980.
Slovník italských spisovatelů

23. října 2000 - v Praze zemřel český germanista, literární historik a kritik, profesor dějin německé literatury a překladatel židovského původu Eduard Goldstücker. V roce 1969 odešel do emigrace. Do vlasti se vrátil v roce 1990. – Narodil se 30. 5. 1913.
Český biografický slovník XX. století
http://cs.wikipedia.org/wiki/

24. října 1930 - se v Praze narodil český archeolog Miroslav Buchvaldek. Kromě pedagogického působení se věnuje problematice šňůrové keramiky ve střední Evropě. – Zemřel 27. 7. 2002.
Český biografický slovník XX. století

24. října 1930 - se v Bootle narodila anglická básnířka a novelistka Elaine Feinsteinová. V propracované jemné intimní lyrice, psychologických románech a scénářích zachycuje hlubinný vnitřní duchovní pohyb a vnitřní konflikty. – Zemřela 23. 9. 2019.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

24. října 1940 - v Praze zemřel český hudební skladatel Rudolf Piskáček. Známa byla především jeho operetní tvorba, komponoval však i vážnou hudbu inspirovanou především lidovými melodiemi. – Narodil se 15. 3. 1884.
Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 2

25. října 1400 - v Londýně zemřel největší básník anglického středověku a politik Geoffrey Chaucer. Jeho dílo bylo ovlivněno italskými autory, nejznámějšími jsou Canterburské povídky. – Narodil se kolem roku 1340.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

G. Chaucer:
„Žena odkládá svůj stud, když odložila košilku.”
„Opilá žena, ta se neubrání, jak znají dobře dovádiví páni.”

25. října 1860 - se v Mníšku pod Brdy narodil český básník, prozaik a dramatik František Xaver Svoboda, jeden z nejplodnějších českých autorů. Z jeho rozsáhlé prozaické tvorby mají největší hodnotu realistické obrazy dobové společnosti. – Zemřel 25. 5. 1943.
Český biografický slovník XX. století

25. října 1880 - se v Třebíči narodil český politik, novinář a publicista Bohumír Šmeral. Od roku 1899 působil v redakci Práva lidu a brzy prokázal vynikající novinářské schopnosti. Osvědčil se i jako aktivista sociálně demokratické strany a řečník. 1903–4 již vystupoval na velkých táborech lidu vedle uznávaných dělnických vůdců. Byl také autorem několika publikací. – Zemřel 8. 5. 1941.
www.libri.cz

25. října 1890 - se v Brně narodil rakouský básník a prozaik původem z Moravy Ernst Lothar, vlastním jménem Ernst Müller. Z počátku byl ovlivněn Rilkem, později nalezl vlastní výraz. Těžiště jeho tvorby je v próze. Jeho pokus o dramatickou tvorbu byl neúspěšný. – Zemřel 30. 10. 1974.
Slovník spisovatelů německého jazyka

25. října 1900 - se v Hodslavicích na Moravě narodil český autor sociálněkritické prózy a výtvarník Svatopluk T., vlastním jménem S. Turek. Do literatury vstoupil v 30. letech minulého století s koncepcí společenskokritického realismu. – Zemřel 30. 12. 1972.
Slovník českých spisovatelů

25. října 1930 - se v Usora-Doboj (Bosna-Hercegovina) narodil český literární vědec-slavista a překladatel z chorvatštiny Miroslav Kvapil. Zabýval se novodobými dějinami srbské a chorvatské literatury se zřetelem k česko-jihoslovanským literárním vztahům. – Zemřel 23. 11. 2008.
Český biografický slovník XX. století

 

26.–31. říjen

 

26. října 1880 - se v Moskvě narodil ruský spisovatel, básník, kritik, literární teoretik a myslitel Andrej Bělyj. Spolu s Alexandrem Blokem byl jedním z hlavních tvůrců druhého období ruského symbolismu. – Zemřel 8. 1. 1934.
www.cbdb.cz

26. října 1900 - se v Göteborgu narodila švédská básnířka i prozaička Karin Boyeová. Původním povoláním byla učitelka, v literatuře osobitá lyrička, prozrazující rozpolcenou, vypjatou osobnost. – Život ukončila sebevraždou 24. 4. 1941.
Slovník severských spisovatelů

26. října 1930 - se v Mnichově Hradišti narodil český právník a právní historik Karel Malý. Věnuje se právním dějinám, zvláště historii trestního práva a správy. Přednášel na četných zahraničních univerzitách.
Český biografický slovník XX. století

26. října 1950 - se v Konicích narodil český herec Pavel Trávníček. Od mladých milovnických rolí přešel ke komediálnímu a konverzačnímu repertoáru. Jako herec, režisér i autor se uplatňuje též v muzikálu a operetě.
Český biografický slovník XX. století

26. října 1970 - v Brně zemřel český agrochemik Jan Hampl. Zabýval se vlivem exhalací v zemědělství, otázkami výroby, vlastností a využití hnojiv a biologického čištění vod. – Narodil se 26. 10. 1895.
Český biografický slovník XX. století

27. října 1760 - zemřel český misionář, jezuita Antonín Koniáš. V českých dějinách je znám hlavně svou mimokazatelskou činností, kdy zabavoval a pálil nekatolické knihy. – Narodil se 13. 12. 1691.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

27. října 1910 - se v Brně narodil český lékař a hygienik Karel Halačka. Zabýval se problematikou hygieny výživy a životního prostředí. Jako první zhodnotil stravu z hlediska obsahu vitamínu C, formuloval hygienické požadavky na výstavbu a provoz v různých typech společného stravování, stanovil zásady racionální úpravy stravy, zabýval se studiem cizorodých látek v potravinách a prioritně mykotoxiny. – Zemřel v roce 2002.
Český biografický slovník XX. století

27. října 2000 - v Salcburku zemřela česká herečka Lída Baarová, vlastním jménem Lidmila Babková. V 30. letech minulého století byla hojně obsazována do filmových rolí. Několik filmů natočila také v Německu, kde se stala intimní přítelkyní J. Goebbelse, posléze na Hitlerův pokyn musela Německo opustit. Po roce 1945 byla odsouzena za kolaboraci a řadu měsíců vězněna. Po propuštění emigrovala do Rakouska. – Narodila se 7. 9. 1914.
Český biografický slovník XX. století

28. října 1910 - se v Baden-Badenu narodil německý politický spisovatel a novinář Erich Kuby. Vášnivě kritizoval společenské poměry v tehdejším západním Německu v dokumentárních publikacích, rozhlasových hrách, filmových scénářích i románech. – Zemřel 10. 9. 2005.
Slovník spisovatelů německého jazyka
http://de.wikipedia.org/

28. října 1960 - se ve Vysokém Mýtě narodila česká herečka Ivana Andrlová. V dospívajícím věku zaujala postavami hubatých a temperamentních dívek a princezen v inscenacích, pohádkách a seriálech.
M. Fikejz: Český film, herci a herečky, l. díl

29. října 1880 - se v Mety narodil německý spisovatel Otto Flake. Svým dílem usiloval o kulturní dorozumění mezi Německem a Francií. – Zemřel 10. 11. 1963.
Slovník spisovatelů německého jazyka

29. října 1930 - v Praze zemřel český novinář, spisovatel a překladatel Karel Ladislav Kukla. Byl znalcem předasanační Prahy, zvláště života pražské spodiny, kterou zachycoval v reportážně-dokumentárních črtách, prózách i dramatech. Mimo vlastní tvorbu překládal z francouzštiny, angličtiny a ruštiny. – Narodil se 28. 1. 1863.
Český biografický slovník XX. století

30. října 1910 - se v Orihuela (Alicante) narodil španělský básník Miguel Hernández. Jeho literární tvorba je rozdělena na dvě výrazně odlišné etapy: první je barokní a katolická a druhá surrealistická a socialistická. – Zemřel 28. 3. 1942.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

30. října 1920 - se v Jindřichově Hradci narodil český herec Zdeněk Kryzánek. Hrál postavy s charakterovou rozmanitostí. Od poloviny 60. let se výrazně uplatňoval ve filmu a v televizi. – Zemřel 24. 12. 1975.
Český biografický slovník XX. století

30. října 1930 - se v Horním Štěpánově narodil český antropolog Josef Klementa. Zabývá se problematikou fyzické, vývojové, aplikované a zdravotnické antropologie.
Český biografický slovník XX. století

30. října 1930 - se v Torontu narodil kanadský prozaik a dramatik Timothy Findley. Studoval herectví, od roku 1962 se však plně věnoval literatuře. Jeho práce jsou obhajobou všech těch, kdo úpí pod tlakem autoritářských mocenských struktur. – Zemřel 20. 6. 2002.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

30. října 1950 - se v Praze narodil český sociolog Jiří Buriánek. Zabývá se metodologií sociologie a systémovou sociologií.
Český biografický slovník XX. století

30. října 1970 - v Praze zemřel český básník Jan Alda, vlastním jménem Alexandr Hořejší. Psal převážně komorně laděnou lyriku a verše pro děti. Mimo vlastní tvorbu překládal z gruzínské, běloruské a maďarské poezie. – Narodil se 26. 2. 1901.
Český biografický slovník XX. století

31. října 1920 - se v Tenby narodil anglický romanopisec Dick Francis. V mládí působil jako žokej a v dostihovém prostředí se většinou odehrávají jeho detektivní romány, odhalující špinavosti v jezdeckém sportu. – Zemřel 14. 2. 2010.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

D. Francis:
„Neopouštěj hospodu dokud čepují, neopouštěj téma, dokud je aktuální, neopouštěj ženu u domovních dveří.”
„Nejnebezpečnější lži pocházejí od těch, kteří jim věří.”

31. října 1970 - v Budapešti zemřel maďarský spisovatel Pál Szabó, vůdčí osobnost tzv. lidových spisovatelů. Ve svých románech zobrazil předválečný a poválečný vývoj maďarské vesnice. – Narodil se 5. 4. 1893.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

31. října 1980 - v Praze zemřel český filmový a divadelní herec, spisovatel, dramatik a filmový scenárista Jan Werich, významný představitel meziválečné divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury. Spolu s J. Voskovcem působil v avantgardním Osvobozeném divadle, které se v letech 1929–1938 stalo scénou V+W. Po osvobození v roce 1945 se pokusili Osvobozené divadlo obnovit. Jeho partner J. Voskovec však záhy emigroval. – Narodil se 6. 2. 1905.
Český biografický slovník XX. století

J. Werich:
„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.”
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.”
„Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci?”