Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

MVS - meziknihovní výpůjční služba

Výpůjční doba
pondělí–pátek: 10.00–18.00 hod.

telefon: + 420 417 538 783
e-mail: dospele@knihovna-teplice.cz

Pokud knihovna nemá knihu žádanou čtenářem ve svém fondu, lze ji objednat meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny. Nelze vyžádat knihu, která je ve fondu příslušné knihovny pouze k nahlédnutí ve studovně. Knihovny také prostřednictvím MVS nezasílají periodika, a to ani starší ročníky, a nelze žádat ani AV média.

Podmínky služby
Žádost o zaslání knihy může požadovat pouze registrovaný čtenář knihovny. Cena je zdarma, platí se pouze poštovné v ceně 100,- Kč.

Registrované knihovny mohou žádat prostřednictvím formuláře v online katalogu nebo na adrese mvs@knihovna- teplice.cz.