Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Listopad 2018

1. - 5. listopad

1. listopadu 1368 - byla Alžběta, čtvrtá manželka císaře Karla IV., krále českého, korunována v kostele sv. Petra v Římě císařskou korunou od papeže Urbana V.
Kalendář historický národa českého

1. listopadu 1938 - v Hasparren zemřel francouzský básník a prozaik Francis Jammes. Překladům jeho tvorby do češtiny se věnoval zejména Bohuslav Rynek. – Narodil se 2. 12. 1868.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

2. listopadu 1648 - byl uzavřen mír a boj se Švédy byl ukončen vítězně pro Staré Město pražské.
Kalendář historický národa českého

2. listopadu 1808 - v Saint-Sauveur-le Vicomte se narodil francouzský katolicky orientovaný básník a literární kritik Jules-Amadée Barbey D’Aurevilly. Byl ovlivněn naturalismem, s nímž však nesouhlasil. Jeho díla se vyznačují vytříbeným slohem. – Zemřel 23. 4. 1889.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Barbey D’Aurevilly:
"Když chceš poznat chyby nějaké ženy, obrať se na její nejlepší přítelkyni."
"Neočekávat od lásky příliš mnoho je nejlepší způsob, jak v ní být uspokojen."

2. listopadu 1938 - bylo ve Vídni ukončeno jednání o československo-maďarské hranici. ČSR musela podstoupit část v jižního Slovenska Maďarsku.
Rok do kapsy

4. listopadu 1598 - se ve Vídni narodil pražský arcibiskup a kardinál Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu. Ještě za studií byl komorníkem, později tajemníkem papeže. Ačkoliv teoreticky upíral světské moci právo řídit protireformaci a vyslovoval se proti násilí, v praxi kapituloval a při "obracení kacířů na pravou víru" musel brát na pomoc světské úřady a jejich orgány včetně vojska. A tak přes jeho původně dobrá předsevzetí pokračovala praxe násilné rekatolizace Čech, vypovídání a trestání "kacířů" a ničení českých knih. – Zemřel 25. 10. 1667.
www.libri.cz

4. listopadu 1878 - se ve Veroně narodil italský dramatik a libretista Giuseppe Adami. Spolupracoval s Puccinim jako libretista na operách La rondine (1917), Il Tabarro (1918) a Turandot (1926). Byl hudebním kritikem milánského La sera a revue La comedia mezi lety 1931 a 1934. – Zemřel 12. října 1946.
http://cs.wikipedia.org

4. listopadu 1908 - se v Rajhradu na Brněnsku narodil český jazykovědec, literární vědec a folklorista Karel Horálek. Zabýval se studiem slovanských jazyků, zvláště pak staroslověnštiny a církevní slovanštiny, problémy textové kritiky, slovanskou versologií a lidovou slovesností. – Zemřel 26. 8. 1992.
Český biografický slovník XX: století

4. listopadu 1928 - se v Českém Brodě narodila česká zpěvačka Yvetta Simonová. Začínala jako operetní zpěvačka, pak zpívala s orchestrem Zdeňka Bartáka. V roce 1958 přijala angažmá u K. Vlacha. Častým pěveckým partnerem Simonové byl Milan Chladil, vystupovali spolu víc než dvě desetiletí (až do Chladilovy smrti roku 1984) a vytvořili spolu velmi sourodé a oblíbené duo.
www.libri.cz

5. listopadu 1938 - se v Praze narodil český fyzik a spisovatel Jan Klíma. Zabývá se teorií pevných látek. Mimo odborných textů je autorem detektivních příběhů.
Český biografický slovník XX. století

6. - 10. listopad

6. listopadu 1968 - zemřela v Praze česká herečka Jarmila Kronbauerová. Byla obsazována především do moderních konverzačních her. Byla členkou kabaretu Červená sedma, často vystupovala v rozhlase. – Narodila se 11. 8. 1893.
Český biografický slovník XX. století

7. listopadu 1838 - se v Saint-Brieuc narodil francouzský prozaik a dramatik Jean-Marie Mathias Philippe Auguste, hrabě de Villiers de I’Isle-Adam. Byl považován za předchůdce francouzského symbolismu. Přes svůj zásadní vliv na francouzskou literaturu konce 19. století dožívá pak svůj život v hluboké chudobě. – Zemřel 18. 8. 1889.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Já ztratil hvozd i pláně vřesu
i květy jara v mládí dnech, —
přej rty mi zlíbat, jejich dech
ten bude pro mne dechem lesů!

Já ztratil moře, jeho dumy,
žal, vlny, bouřné hlaholy —
ó rci mi třeba cokoli,
to bude pro mne proudů šumy!

Bez klidu, stínu, bez pomoci
já prchám v slunce paprscích —
ó skryj mne v bledých ňadrech svých,
ta budou pro mne klidem noci!
Villiers de L’isle-Adam: Mlčenlivému dítěti

7. listopadu 1918 - se v Hamboreku u Prešova narodil český historik Koloman Gajan. Věnoval se zejména novodobým světovým i českým dějinám, historií česko-německých vztahů a československo-francouzských vztahů, osobnosti a dílu T. G. Masaryka. – Zemřel 27. 12. 2011.
Český biografický slovník XX. století

9. listopadu 1818 - se narodil ruský prozaik, básník a publicista Ivan Sergejevič Turgeněv. Studoval literaturu a filozofii. Procestoval téměř celou Evropu. Po svém návratu působil na ministerstvu vnitra. Pak odešel do Francie, kde žil se svou partnerkou. Rusko definitivně opustil na protest proti carské vůli. – Zemřel 3. 9. 1883.
www.encyklopedie.seznam.cz

I.S. Turgeněv:
"Omyl je vždy nebezpečnější, je-li v něm přimícháno něco pravdy."
"Bát se smíchu znamená nesnášet pravdu."

9. listopadu 1918 - oznámila vláda Velké Británie, že uznává Národní radu československou jako orgán reprezentující český a slovenský lid. Současně uznala i československou armádu jako jednotku bojující po boku Spojenců.
Rok do kapsy

9. listopadu 1918 - den poté, co odstoupil císař Vilém II., byla vyhlášena Německá republika.
Rok do kapsy

9. listopadu 1918 - v Paříži zemřel francouzský básník, prozaik, kritik a dramatik, jedna z největších postav poezie 20. století, Guillaume Apollinaire, vlastním jménem Wilhelm Albert Wladimir Alexandre Apollinare de Kostrowitzky. Ve svých básních spojil tradici francouzských šansonů, německých romantických písní a okultní inspirace. – Narodil se 26. 8. 1880.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A byli bledí ve tvářích
A v hrdle zmíralo jim štkaní
Tak jako běloskvoucí sníh
Tvé ruce po mém zulíbání
Roj padal listů podzimních
G. Apollinaire: Odchod

9. listopadu 1928 - se v Praze se narodila česká novinářka, spisovatelka a básnířka Ilona Borská. Do literatury vstoupila básnickými sbírkami, na něž navázala verši pro děti, epigramy a rozhlásky, psanými společně s manželem I. Štukou. Od konce 60. let se věnovala především próze. – Zemřela 27. 12. 2007.
Český biografický slovník XX. století

10. listopadu 1668 - se v Paříži narodil významný francouzský hudební skladatel a varhaník období baroka Francois Couperin. Čato byl přezdíván jako Couperin le Grand (Velký Couperin), aby se odlišil od jiných stejnojmených muzikantů v této rodině před ním i po něm a zdůraznil jeho význam v rámci rodiny. – Zemřel 11. 9. 1733.
http://cs.wikipedia.org

10. listopadu 1728 - se v Pallas narodil anglický lékař, prozaik a básník irského původu Oliver Goldsmith. Nejznámějším Goldsmithovým dílem je román Farář wakefieldský. Dílo, v němž někteří kritikové viděli pouze sentimentální idylu, odhaluje zkorumpovanost měšťácké společnosti a na trpkých farářových zkušenostech dokazuje, jak naivní je víra, že "dobro" mravného jedince samo přemůže společenské "zlo". – Zemřel 4. 4. 1774.
Slovník spisovatelů: Anglie

O. Goldsmith:
"Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska."
"Neptej se mě na nic a nebudu ti lhát."

10. listopadu 1888 - se narodil sovětský letecký konstruktér Andrej Nikolajevič Tupolev. Navrhl více než 70 typů letdel, mezi něž patří TU-104 a nadzvukové TU-144. – Zemřel 23. 12. 1972.
Rok do kapsy

10. listopadu 1918 - se v Plzni narodil český herec, prozaik, dramatik a režisér Miroslav Horníček. V divadelní práci rozvíjel odkaz české meziválečné divadelní avantgardy, osobitě realizoval autorské i improvizované divadlo a podílel se na utváření profilu malých scén. Jeho prozaická tvorba čerpá z každodenního života a přináší neotřelý pohled na věci kolem nás a na lidské vztahy; humor chápe jako úhel pohledu, jako názor a nesnaží se dosahovat komického účinku zlehčováním skutečnosti. – Zemřel 15. 2. 2003.
Český biografický slovník XX. století

M. Horníček:
"Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví svoje."
"Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, odmyslí si tu látku."
"Básník neumírá svým tělem, ale na nezájem čtenářů."

10. listopadu 1938 - se v Pardubicích narodil český básník, prozaik, překladatel a diplomat Jiří Gruša. Během stipendijního pobytu v USA byl v roce 1981 z politických důvodů zbaven československého státního občanství a emigroval do SRN. – Zemřel 28. 10. 2011.
Český biografický slovník XX. století

uměla prstýnky z trávy

já jsem se díval
jak sluší tvým malíčkům

přinesl jsem ti lítost
a všecko
co jsem si brával
brával jsem za slib té básně
kterou ti dlužím

jestli teď vstáváš
a zkoušíš svůj prsten
je v tom lítost

jestli se odvracím
proto se odvracím
že o ní ještě nevíš
J. Gruša: Prsten z trávy

10. listopadu 1958 - se v Bruntále narodil doc. PhDr. Lubomír Machala, Csc. Zaměřuje se hlavně na českou literaturu po roce 1945 a na literaturu slovenskou.
www.ucl.cas.cz

11. - 15. listopad

11. listopadu 1898 - se narodil francouzský filmový režisér, scenárista a spisovatel René Clair, vlastním jménem R. Chomette; filmový klasik, příslušník francouzské avantgardy, tvůrce poetických i satirických komedií o prostých pařížských lidech. – Zemřel 14. 3. 1981.
http://encyklopedie.seznam.cz

R. Clair:
"Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat."
"Potíž s lidmi, kteří mají času nazbyt, je v tom, že jej chtějí trávit s lidmi, kteří mají času hrozně málo."

11. listopadu 1918 - zemřel v Praze český sochař a ciselér Josef L. Malina. Mimo jiné vytvořil alegorické sochy Pravdy a Krásy pro průčelí Národního muzea v Praze. – Narodil se v Turnově v roce 1857.
Kalendář historický národa českého

11. listopadu 1918 - se rakouský císař Karel I. vzdal trůnu, o dva dny později se vzdal i trůnu uherského. Skončila tak vláda habsburské dynastie, trvající bezmála 600 let, a Rakousko-Uhersko se rozpadlo do několika jednotlivých států.
Rok do kapsy

12. listopadu 1908 - se narodil německý prozaik a publicista Hans Werner Richter. Ve svých románech se snažil o věcné a realistické zachycení válečné a poválečné skutečnosti z pozice kriticky-humanistického žalobce. – Zemřel 23. 3. 1993.
http://encyklopedie.seznam.cz

12. listopadu 1968 - v Praze zemřel český básník, prozaik, editor a esejista Miloslav Bureš, vlastním jménem Jan Bohuslav Bureš. Ve své prosté melodické poezii těžil z folklóru a inspiroval se krajem Českomoravské vysočiny a libereckého pohraničí. Jeho Otvírání studánek a báseň Legenda z dýmu bramborové natě se staly textovým podkladem kantát Bohuslava Martinů. – Narodil se 6. 11. 1909.
Český biografický slovník XX. století

I studánky
chtějí
býti čisté,
tak jako děti
vy jste;
i jim se stýskalo
už po jaru.

Nejedna
studánka malá
se o pramínek
bála,
aby nezapadal
do kalu,….
M. Bureš: z básně Otvírání studánek

13. listopadu 1988 - zemřel na Zbraslavi u Prahy český skladatel a kapelník dechových hudeb Jaromír Vejvoda. Roku 1929 napsal polku nesoucí původně název podle místa, kde ji Vejvodova kapela poprvé hrála (Modřanská polka); po pěti letech vyšla skladba v Praze tiskem s dodatečně připojeným textem Škoda lásky, kterou jsem tobě dala.... Během války se pak polka pod názvem Beer Barrell Polka s anglickým textem Roll out the Barrells (Vyvalte sudy) stala nejoblíbenější písní západních armád. – Narodil se 28. 3. 1902.
www.libri.cz

14. listopadu 1938 - se v Záhřebu narodil chorvatský prozaik, divadelní kritik, fejetonista, básník a dramatik August Šenoa. Po otci byl českého a po matce slovenského původu. Psal lyrické a epické básně vlasteneckého charakteru, největšího úspěchu ale dosáhl historickými romány. Jeho dílo, vytvořené na přechodu od romantismu k realismu, má pro chorvatskou literaturu základní význam. – Zemřel 13. 12. 1881.
www.skolavpohode.cz

14. listopadu 1918 - zvolilo Národní shromáždění na své první schůzi Tomáše Garrigua Masaryka prvním prezidentem Československé republiky. Tento úřad Masaryk zastával 17 let. Ve stejný den Národní shromáždění schválilo složení koaliční vlády, v níž byly zastoupeny všechny politické strany. Předsedou vlády se stal Karel Kramář.
Rok do kapsy

15. listopadu 1738 - se narodil anglický astronom německého původu Friedrich Wilhelm Herschel, zakladatel moderního pojetí astronomie. Mimo jiné objevil planetu Uran. – Zemřel 25. 8. 1822.
Rok do kapsy

15. listopadu 1898 - se v Lomnici nad Lužnicí narodil český chemik František Čůta. Jeho počáteční vědecká činnost zahrnovala některé práce v oblasti chemie anorganické a fyzikální, které později ovlivnily i jeho pojetí analytické chemie. V roce 1935 učinil nejdůležitější objev. Pomocí jeho univerzálního acidobazického indikátoru lze odhadnout kyselost, či naopak alkalitu zkoumaných roztoků, tedy pH, a to v mezích od 1,2 do 12,7. Vedle výzkumné činnosti byla důležitá i Čůtova činnost pedagogická. – Zemřel 15. 3. 1986.
www.libri.cz

15. listopadu 1908 - se v pražských Dejvicích narodil český orientalista, filolog a badatel v oblasti předislámského Íránu Otakar Klíma. Zabýval se íránskými náboženskými mysliteli a reformátory Mazdakem, Mánim a Zarathuštrou, v historickém výzkumu vycházel z analýzy původních textů. – Zemřel 29. 12. 1988.
Český biografický slovník XX. století

16. - 20. listopad

16. listopadu 1888 - se v Avignonu narodil francouzský prozaik Henri Bosco. Ústředním tématem jeho románů je příroda, především pak příroda jeho rodné Provence. Jeho texty jsou prodchnuty poezií a přírodní symbolikou. – Zemřel 4. 5. 1976.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

16. listopadu 1898 - se v Praze narodil český malíř, sochař a ilustrátor Jan Bauch. Vytvořil osobitý expresionistický výraz založený na exaltaci barvy, dynamickém rukopisu a citovém pojetí motivů navazující na barokní tradici. – Zemřel 9. 1. 1995.
Český biografický slovník XX. století

16. listopadu 1988 - v prvních svobodných parlamentních volbách v Pákistánu zvítězila Pákistánská lidová strana v čele s Benazir Bhuttovou. V prosinci téhož roku byla jmenovaná ministerskou předsedkyní, stala se tak první ženou v čele islámského státu.
Rok do kapsy

18. listopadu 1928 - měl v New Yorku premiéru animovaný film Steamboat Willie. Svět měl tehdy poprvé možnost spatřit postavičku Mickey Mouse.
Rok do kapsy

18. listopadu 1978 - v Brně zemřel český architekt, nábytkář a pedagog Jindřich Halabala. V letech 1930-1950 působil jako ředitel Uměleckoprůmyslových závodů v Brně. Prosazoval výrobu a využití kvalitního stavebnicového nábytku. – Narodil se 24. 5. 1903.
Český biografický slovník XX. století

19. listopadu 1888 - se narodil José Raúl Capablanca, kubánský šachista, legendární kombinátor. Ze 126 turnajů v letech 1914-1924 prohrál pouze 4. – Zemřel 8. 3. 1942.
Rok do kapsy

19. listopadu 1938 - se narodil americký mediální magnát Robert Edward Ted Turner. Seskupováním televizních studií, novin a časopisů vytvořil jeden z největších mediálních koncernů. V roce 1980 založil CNN, první zpravodajský televizní kanál.
Rok do kapsy

20. listopadu 1858 - se v Östra Ämtervik narodila švédská spisovatelka Selma Lagerlöfová, nositelka Nobelovy ceny za literaturu za rok 1909. Patří k vrcholným představitelům švédského a světového novoromantismu. Její dílo navazuje na tradice lidového vyprávění plného záhad, dobrodružství, s mlhavou hranicí mezi skutečností a fantazií, s dramaticky napínavým dějem, prvky nadpřirozena i mysticismu. Je prostoupeno humanistickou vírou v člověka a vyniká skvělým stylem a nadčasovou moudrostí. – Zemřela 16. 3. 1940.
www.encyklopedie.seznam.cz

S. Lagerlöfová:
"Ten, kdo chápe, není schopen nenávisti."
"Smrt je mzdou života."

20. listopadu 1998 - ve Varšavě zemřel polský prozaik, publicista a esejista Marian Brandys. V 50. letech se proslavil jako autor mistrovských reportáží a cestopisných črt, v 60. letech se začal zajímat o historii a z doby napoleonských válek vytěžil vynikající eseje i romány. – Narodil se 25. 1. 1912.
Slovník polských spisovatelů

21. - 25. listopad

21. listopadu 1898 - se narodil belgický malíř, jeden z čelných představitelů surrealismu René Magritte. Na svých obrazech vytvářel nereálné vize, vycházející s paradoxních konfrontací. – Zemřel 15. 8. 1967.
Rok do kapsy

21. listopadu 1928 - se v Dublinu narodila polská prozaička, autorka literatury pro dospívající mládež Krystyna Siesicka. Její díla jsou optimistická, postihující problematiku rodiny. Věnují se hlavně psychologickým a citovým problémům hrdinů.
Slovník polských spisovatelů

22. listopadu 1848 - zahájen byl památný říšský sněm ústavodárný v Kroměříži, který zasedal až do 7. března 1849.
Kalendář historický národa českého

23. listopadu 1888 - se v Golčově Jeníkově narodil český básník, překladatel a publicista píšící německy, PhDr. Oskar Kosta, vlastním jménem Oskar Kohn píšící také pod pseudonymem Peter Pont nebo Oskar Senski. Svou překladatelskou činnost zaměřil Kosta především na poezii. Do němčiny přebásnil verše Hrubínovy Kunderovy či Mikuláškovy. Z klasických prozaických děl je znám především jeho překlad Vančurova Pekaře Jana Marhoula a Čapkových Obrázků z domova. – Zemřel 4. 2. 1973.
www.golcuv-jenikov.cz

23. listopadu 1978 - zemřela v Praze česká tanečnice a choreografka Nina Jirsíková, vlastním jménem Anna Gurská. V roce 1941 nastudovala jinotajně pojatou Pohádku o tanci, která se stala příčinou likvidace Divadla D 42 gestapem a jejího i Burianova věznění v koncentračních táborech. Svou tvorbou podporovala S. Machova v jeho úsilí o obrodu českého moderního jevištního tance. – Narodila se 6. 2. 1910.
www.libri.cz

25. listopadu 1908 - se v Praze narodil český kanoista, držitel stříbrné medaile z OH v roce 1936, Bohuslav (Boža) Karlík. Byl jedním ze zakladatelů české kanoistické školy. – Zemřel 29. 9. 1996.
Český biografický slovník XX. století

26. - 30. listopad

26. listopadu 1688 - v Paříži zemřel francouzský dramatik Philippe Quinault. Napsal řadu her s nepříliš původními zápletkami, několikrát byl nařčen z plagiátu. 18. století v něm vidělo především iniciátora francouzské opery, obohacené o vnější efekty a tanec. – Narodil se 3. 6. 1635.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

P. Quinault:
"Víc než před kýmkoli jiným měl by ses stydět sám před sebou."
"Není moudré být moudřejší, než je nutno."

26. listopadu 1948 - se v Praze narodil český filmový výtvarník a režisér animovaných filmů Jíří Barta. Je autorem filmů se silnou tvůrčí individualitou a výrazným etickým obsahem.
Český biografický slovník XX. století

27. listopadu 1918 - zemřel v Praze český malíř, grafik a teoretik umění Bohumil Kubišta. V raných pracích jej inspiroval postimpresionismus. Kolem roku 1910 poznal principy kubismu z okruhu George Braquea, jehož racionální postup vyhovoval Kubištově talentu. Jeho dílo výrazně ovlivnilo mladou generaci meziválečného období. – Narodil se 21. 8. 1884.
www.libri.cz

27. listopadu 1928 - se v Martine narodil český hudební publicista a organizátor Zbyněk Mácha. Intenzivní zájem o danou hudební oblast, odborné znalosti i zázemí v podobě rozsáhlé vlastní diskotéky a odborné knihovny jej přivedly k zaměstnánív tehdejším pražském Městském domu osvěty, kde se stal metodikem pro oblast hudby. Od roku 1982 je členem poradního sboru Jazzového archivu při Tulane Univerzity v New Orleansu.
www.musicologica.cz

27. listopadu 1978 - v Chrudimi zemřela česká prozaička, překladatelka a autorka literatury pro mládež Marie Kornelová, vlastním jménem Hrubešová. Od poloviny 30. let publikovala také v periodikách: Časopis pro moderní filologii, Studentský časopis, Chrudimský kraj, později v Mateřídoušce, Ohníčku aj. – Narodila se 15. 2. 1909.
www.slovnikceskeliteratury.cz

27. listopadu 1988 - v Praze zemřel český spisovatel a scénárista Miloslav Fábera. V letech 1970-1977 byl ředitelem filmového studia Barrandov. – Narodil se 15. 7. 1912.
Malá československá encyklopedie

27. listopadu 1998 - v Nebrasce zemřela americká soulová zpěvačka Barbra (Barbara Jean) Acklin. – Narodila se 28. 2. 1943.
http://en.wikipedia.org

28. listopadu 1688 - zemřel v Praze v koleji sv. Klimenta největší český barokní historik, jezuita a vlastenec Bohuslav Balbín z Vorličné. Jeho historické a vlastivědné dílo je neseno v katolickém, protireformačním duchu a je v něm i víra v zázraky a nadpřirozené síly, což bylo pro dobu, v níž Balbín žil, i pro jeho osobní založení a výchovu charakteristické. Zároveň je prodchnuto horoucí láskou k vlasti, její slavné minulosti a k českému jazyku, takže v těžkých dobách pomohlo k udržení a zachování znalosti historie českého národa, která se stala jedním ze zdrojů jeho obrody. Bylo i podnětem a inspirací k historickým dílům jeho přátel a následovníků.
www.libri.cz

28. listopadu 1908 - se v Bruselu narodil francouzský filozof a kulturní antropolog Claude Lévi-Strauss. Je představitelem strukturalismu. Mimo jiné studoval společenské organizace malých izolovaných společností, zejména jihoamerických indiánů.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. listopadu 1898 - se v Belfastu narodil anglický spisovatel Clive Staples Lewis, autor klasické sedmidílné fantasy Letopisy Narnie, filozofické sci-fi trilogie Perelandra a čtivých křesťanských esejů o víře. – Zemřel 22. 11. 1963.
Slovník spisovatelů: Anglická literatura

29. listopadu 1928 - se v Krakově narodil polský prozaik, esejista a významný literární kritik Andrzej Kijowski. Jako kritik zkoumal hlavně vliv literární tvorby na utváření současného kulturního podvědomí. Za klíčový literární žánr považoval román jako nejvěrnější odraz současnosti. – Zemřel 29. 6. 1985.
Slovník polských spisovatelů

30. listopadu 1938 - zvolilo Národní shromáždění novým prezidentem Emila Háchu, dosavadního předsedu Nejvyššího soudu ČSR.
Rok do kapsy