Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Region

Kontakt na pracovníky Regionální knihovny Teplice (RKT), kteří se zabývají službami pro knihovny 
regionu (pondělí–pátek / 7.30–16.00):

Helena Spěváčková
tel: 417 538 783, mobil 602 153 256
e-mail: helena.spevackova@knihovna-teplice.cz

Pavel Kratochvíl
tel.  417 538 783, mobil 602 153 256
e-mail: pavel.kratochvil@knihovna-teplice.cz

Co pro Vás můžeme udělat?

  • poradíme Vám ve všech otázkách spojených s katalogizací knih, vedením dokumentace, uspořádáním knižního fondu
  • sledujeme právní předpisy, které se knihoven týkají, a upozorníme na jejich úskalí
  • pomůžeme při aktualizaci knižního fondu Vaší knihovny a při jeho revizi (povinnost uskutečnit revizi jednou za pět let!)
  • kompletně zpracujeme a zabalíme nové knihy, které koupíte pro Vaši knihovnu
  • můžeme Vám zajistit nákup knih dle Vašeho výběru (uplatníme slevy)
  • zpracováváme statistická data za knihovny celého regionu a pomáháme obcím s příslušnými výkazy
  • nabízíme uspořádat některou z našich akcí pro veřejnost, zaměřenou na kulturní dění v regionu, také ve Vaší knihovně
  • organizujeme vzdělávání knihovníků, např. bezplatný výukový kurz základů práce s počítačem
  • nakupujeme knihy a audioknihy pro tzv. výměnný fond, ze kterého si knihovny mohou půjčovat výměnné soubory (jejich rozvoz a svoz zajišťujeme)

 

Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace.