Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Pobočky

Pobočky jsou celkem čtyři, rozmístěné v okrajových částech města. Čtenářům je k dispozici naučná literatura, beletrie, literatura pro mládež a časopisy. Platí zde výpůjční řád Regionální knihovny Teplice.

Pro zobrazení konkrétní výpůjční doby vyberte jednu z poboček.

Pobočky Šanov, Prosetice a Řetenice jsou otevřeny pro širokou veřenost. Pobočka ve škole na Bílé cestě je určena pouze mládeži
do 15 let. Všechny pobočky kromě půjčování knih pořádají také různé akce pro veřejnost, besedy s mládeží, lekce knihovnické gramotnosti. Na pobočkách je internet pro veřejnost a provádějí se tam kopírovací služby

Základní registrace 200,00 Kč (kalednářní rok)
Zvýhodněná registrace pro studenty a seniory 100,00 Kč (kalendářní rok)
Lázenští hosté 20,00 Kč (šestitýdenní platnost)

Registrace na pobočkách je platná i pro oddělení v centrále v Lípové ulici - kromě oddělení mediatéky.

Vyberte si z níže uvedených poboček podle toho, kterou máte nejblíže.