Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Březen 2017

1. - 5. březen

1. března 1777 - Marie Terezie schválila reformu, jež vstoupila do dějin pod názvem raabizace. Část půdy měla být převedena poddaným – předpokládalo se, že budou-li rolníci hospodařit na svém, budou půdu obdělávat mnohem efektivněji, než dosud. Místo roboty na panských pozemcích pak měli odvádět peněžité dávky.
Rok do kapsy

1. března 1897 - se v Palma de Mallorca narodil katalánský prozaik, dramatik a překladatel Llorenç Villalonga. Po ukončení studií medicíny v Paříži se zaměřil na psychiatrii a fyzioterapii. Třebaže byl po občanské válce považován za stoupence vítězného frankistického režimu, vytvořil řadu satirických antifrankistických textů. Jeho románová tvorba je laděna výrazně proustovským stylem. – Zemřel 28. 1. 1980.
Slovník spisoatelů Španělska a Portugalska

1. března 1917 - se v Bostonu narodil americký básník Robert Lowell. Jeho bohatě metaforický styl se inspiroval studiem starších evropských básníků. – Zemřel 12. 9. 1977.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

2. března 1927 - zemřel v Praze vynikající český lékař psychiatr Antonín Heveroch. Byl přesvědčeným neovitalistou, jenž uznával jednotící a vedoucí princip v životě a myšlení a stavěl se proti prosté psychologii associační. Vedle množství prací povahy čistě vědecké a odborné napsal také řadu knih popularizujících, např. O chorobě mistra Bedřicha Smetany (1924). – Narodil se 29. 1. 1869.
Kalendář historický národa českého – sv. 1

2. března 1927 - ukončil sebevraždou svůj život první český letec Jan Kašpar. Pracoval v továrně Laurin a Klement a tady se také s ing. Hieronymem podílel na stavbě prvního leteckého motoru u nás. Letectví jej nadchlo tak, že firmu opustil a spolu s bratrancem Evženem Čihákem se věnoval výhradně létání. Na jednoplošníku vlastní konstrukce se učil létat. Letadlo bylo zhotoveno za tři měsíce a v únoru 1910 na něm prováděl Kašpar se svým bratrancem první pokusy. Stroj však měl malý výkon a nakonec se při pádu zničil. Podobný osud postihl i další tři stroje. Aby své pokusy co nejvíce urychlil, zakoupil nakonec ve své době špičkový stroj Blériotův. Na něm 13. 5. 1911 také absolvoval historický let z Pardubic do Prahy. – Narodil se 20. 5. 1883.
www.libri.cz

3. března 1847 - se v Edinburghu narodil americký vynálezce a fyziolog Graham Bell. Sestrojil první funkční mikrofon, telefon a gramofon. – Zemřel 1. 8. 1922.
Rok do kapsy

3. března 1937 - se v Bratislavě narodil český chemik, pracovník v oboru techniky kinematografie a fotografie Josef Krůs. Vytvořil metrologické postupy pro reprografii, soubor čs. norem v oblasti senzitometrie a kolorimetrie fotografických materiálů a zkušební metody pro různé druhy fotografických a reprografických materiálů a výrobků.
Český biografický slovník XX. století – sv. 2

3. března 1967 - zemřel v Mnichově rakouský konstruktér působící rovněž v Československu Hans Ledwinka. Realizací avantgardních konstrukcí pomohl závodu Tatra předstihnout dobu a zařadit továrnu s poměrně malou produkcí na čelné místo mezi evropskými automobilkami. Byl například již v roce 1914 autorem nového brzdového systému s brzdami na všechna kola, jímž byl vybaven nový typ T. V kopřivnické Tatře působil bezmála 40 let. Svou osobní genialitou a nevšední schopností realizovat danou myšlenku vešel do dějin techniky. – Narodil se 14. 2. 1878.
www.libri.cz

3. března 1987 - zemřela v Praze česká herečka a zpěvačka Hana Vítová, vlastním jménem Jana Lašková. Své umělecké jméno získala Hana Vítová v prvním angažmá v Osvobozeném divadle, kde hrála od svých 17 let s přestávkami až do uzavření divadla po Mnichovu 1938. Z řady filmových rolí dosáhla největšího ohlasu v melodramatickém filmu Noční motýl, kde vytvořila svou nejatraktivnější filmovou postavu padlé Marty. Po válce byla nařčena z kolaboranství, ale obhájila se a na rozdíl od L. Baarové a A. Mandlové směla hrát i ve filmu. Ovšem vystupovala spíš na estrádách s R. A. Dvorským, vedla pražský kabaret U Tomáše. Pod civilním jménem Jana Rádlová (po prvním manželství s populárním operetním tenoristou J. Pospíšilem se znovu provdala) žila osaměle a překládala z angličtiny, němčiny i ruštiny. – Narodila se 24. 1. 1914.
www.libri.cz

3. března 1987 - zemřel v Barceloně francouzský romanopisec a publicista Georges Arnaud, vlastním jménem Henri Girard. Proslavil se romány, do nichž vtělil bídu a existenční nejistotu z doby svého pobytu v Jižní Americe. – Narodil se 16. 7. 1918.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

4. března 1827 - se v rakouském Štýru narodil český politik a publicista Eduard Grégr, představitel a mluvčí radikálního křídla mladočechů. Byl obratným, nadaným žurnalistou, autorem četných politických brožur a také výborným řečníkem. – Zemřel 1. 4. 1907.
www.libri.cz

4. března 1937 - se v Českých Budějovicích narodil český spisovatel Roman Cílek. Kromě rozsáhlé publicistické a novinářské činnosti vydal přes čtyři desítky knih v žánrech literatury faktu i beletrie, přičemž řada jeho děl vyšla i v zahraničí. Je místopředsedou dvou významných spisovatelských organizací: Klubu autorů literatury faktu a České sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury (AIEP). V posledních letech třikrát získal nadnárodní Cenu E. E. Kische za literaturu faktu a třikrát byl odměněn každoroční prestižní Cenou Havrana za nejlepší detektivní povídku.
http://www.mvcr.cz/detektiv

4. března 1967 - zemřel v Madridu Azorín, vlastním jménem José Martínez Ruiz, španělský spisovatel a literární kritik; představitel Generace 1898. Mistr impresionistické prózy, zejména článků a esejů sdružovaných do knižních, v nichž konfrontoval španělskou současnost s minulostí, zkoumal kulturní hodnoty a národní svébytnost; jeho romány jsou sledem evokovaných scén a nálad, v dramatice prosazoval surrealistické divadlo. – Narodil se 11. 6. 1873.
http://encyklopedie.seznam.cz

5. března 1947 - zemřel italský skladatel, klavírista, dirigent a hudební publicista Alfredo Capella. V roce 1917 založil v Římě spol. pro soudobou hudbu. – Narodil se 25. 7. 1883.
Malá československá encyklopedie – sv. 1

5. března 1957 - zemřel v Praze český grafik a malíř Viktor Stretti. Byl zakladatelskou osobností naší moderní grafiky a vedle "vedut" jsou cenné i jeho grafické portréty osobností české kultury. Naproti tomu pokusy o malbu zdaleka nedosáhly takových kvalit. Také jeho bratr Jaromír Stretti - Zamponi a synovec Mario Stretti se věnovali grafické tvorbě. – Narodil se 7. 4. 1878.
www.libri.cz

5. března 1987 - zemřel v Praze český novinář, publicista a spisovatel Jiří Hronek, vlastním jménem Jiří Langstein. V 30. letech byl vídeňským a následně pařížským dopisovatelem listů Melantrichu. Byl autorem reportážních knih zejména z období Mnichova a 2. světové války. – Narodil se 1. 5. 1905.
Český biografický slovník XX. století – sv. 1

6. - 10. březen

6. března 1907 - se v polské Žolynii (dnes Halič) narodila česká spisovatelka Nina Bonhardová, rozená Anna Urbánková. Ve svých historických románech zachytila obraz života na jihočeských rožmberských panstvích na přelomu 16. a 17. století, později se zaměřila na osobnost Přemysla Otakara II. a nejstarší české a polské dějiny. – Zemřela 30. 6. 1981.
Český biografický slovník XX. století – sv. 1

6. března 1967 - zemřel v Budapešti maďarský hudební skladatel a pedagog a folklorista Zoltán Kodály. Staré prvky maďarské lidové hudby spojoval s výrazovými prostředky hudby současné. Zabýval se sbíráním a studiem hudebního folklóru. Měl významný podíl na rozmachu maďarské hudební výchovy. – Narodil se 16. 12. 1882.
Malá československá encyklopedie

7. března 1887 - zemřel ve Vídni profesor očního lékařství Ferdinand Arlt. Je považován za spoluzakladatele moderního očního lékařství. Mimo jiné je také jeho vynálezem známá stupnice písmen, která se v ordinacích užívá k měření ostrosti zraku. – Narodil se 14. 4. 1812 v Krupce na Teplicku.
www.knihovna-teplice.cz

7. března 1897 - se v Úvalech narodil český divadelní režisér působící na Slovensku Viktor Šulc. Sehrál významnou úlohu při formování moderního slovenského divadla. V roce 1942 byl odvlečen do koncentračního tábora, kde zemřel krátce před osvobozením roku 1945.
www.libri.cz

7. března 1897 - byl v Kopřivnici dokončen první továrně vyráběný automobil v Evropě – Tatra Präsident.
Rok do kapsy

7. března 1897 - vyšel Mrštníkův obranný traktát Bestia triumphans, jímž byla zahájena akce na záchranu památek staré Prahy. Článek vyšel ve zvláštním sešitě, v grafické obálce Zdenky Braunerové, která byla aktivní účastnicí Mrštníkova boje.
Kalendář historický národa českého – sv. 1

8. března 1887 - zemřel v Paříži francouzský romanopisec Paul Henri Corentin Féval, vlastním jménem Paul Henri Corentin. Zprvu pracoval jako bankovní úředník, úspěch románu Tajnosti Londýna mu však umožnil věnovat se cele literatuře. Psal dobrodružné a fantastické romány, jež ve své době soupeřily s díly A. Dumase st. – Narodil se 30. 9. 1816.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

8. března 1927 - se v Biale narodil německý prozaik a autor televizních her a filmů Harry Thürk. Ústředním tématem jeho próz jsou společensko-politické procesy od 2. světové války do současnosti. – Zemřel 24. 11. 2005.
Slovník spisovatelů německého jazyka

8. března 1947 - se v Praze narodil český hudebník Vladimír Mišík. Začínal v první polovině 60. let v pražských rockových formacích Komety a Fontána, ale významným bylo až jeho angažmá ve skupině Matadors (1965). V roce 1968 vytvořil s kytaristou Radimem Hladíkem skupinu Blue Effect. Kromě Kainarovy poezie Mišík zhudebňoval i verše Václava Hraběte, Františka Gellnera, Jiřího Dědečka, V. Merty, J. Suchého a dalších. Příležitostně koncertoval i se skupinou Čundrgrunt. V letech 1990-92 byl poslancem České národní rady.
www.libri.cz

9. března 1737 - se v Praze narodil nejvýznamnější český hudební skladatel 18. století, který se výrazně prosadil za hranicemi vlasti, Josef Mysliveček. – Zemřel 4. 2. 1781.
Rok do kapsy

9. března 1887 - se ve Vranově (okres Tachov) narodil český matematik Josef Klíma. Pracoval v syntetické a deskriptivní geometrii, zabýval se teorií zborcených ploch, vlastnostmi kuželoseček a stereotomií. – Zemřel 30. 9. 1943.
Český biografický slovník XX. století – sv. 2

9. března 1907 - se v Bukurešti narodil rumunský historik náboženství a spisovatel Mircea Eliade. Ve svém díle o dějinách náboženství je nejvíce ceněn pro spisy o šamanismu, józe a kosmologických mýtech. Jeho myšlení bylo značně ovlivněno dílem tradicionalistické školy, které také popularizoval. – Zemřel 22. 4. 1986.
http://cs.wikipedia.org

10. března 1937 - zemřel v Paříži ruský prozaik a dramatik Jevgenij Zamjatin, jeden z nejvýznamnějších ruských spisovatelů 20. století. V bouřlivé době roku 1917 se vrátil do Ruska a stal se významnou osobností kulturního života v Petrohradu, zakládal časopisy, organizoval kolegium expertů „Světové literatury“, redigoval vydávání děl H. G. Wellse, J. Londona aj. Měl velký vliv zvláště na literární skupinu Serapionovi bratři (zal. 1921), jejímiž členy byli L. Lunc, V. Kaverin, M. Zoščenko, Slonimskyj, Ivanov a Fedin. Protektorem této skupiny byl Gorkij. – Narodil se 1. 2. 1884.
http://referaty.superstudent.cz/osobnosti

11. - 15. březen

11. března 1957 - zemřel v Bostonu americký námořní důstojník, letec a polární badatel Richard Evelyn Byrd. V roce 1926 přeletěl letadlem severní a v roce 1929 jižní pól. – Narodil se 25. 10. 1888.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích : Diderot

11. března 1997 - zemřel ve Stockholmu švédský spisovatel Lars Ahlin. Ve filozofujících románech a povídkách řeší problematiku lásky a rovnosti z pozic křesťanství. Mimo to je autorem erotických románů. – Narodil se 4. 4. 1915.
http://encyklopedie.seznam.cz

12. března 1917 - vyvrcholila únorová revoluce v Rusku, když generální stávka přerostla v povstání proti carismu. Car Mikuláš II. byl sesazen a na jeho místo nastoupila Prozatímní vláda v čele s Georgijem Lvovem.
Rok do kapsy

12. března 1947 - ve svém projevu před Kongresem formuloval americký prezident Harry S. Truman nový směr zahraniční politiky Spojených států. USA byly připraveny pomáhat svobodným, nekomunistickým státům a v případě jejich ohrožení jim přispěchat na pomoc. Trumanova doktrína mířila proti takzvanému vývozu komunistické revoluce, o který usiloval Sovětský svaz.
Rok do kapsy

13. března 1897 - se v belgickém Charleroi narodil belgický básník a prozaik píšící francouzsky Marcel Thiry. Energicky hlásal nutnost francouzsko-belgické kulturní jednoty. V jeho prozaickém díle dominuje fantazie a faustovská vůle žít paralelní životy. – Zemřel 5. 9. 1977.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

13. března 1947 - se v Praze narodil český herec Viktor Preiss. Je to velmi všestranný herec moderního, spíše civilního projevu: úspěšný a dynamický představitel různorodých rolí v rozsahu od charakterních přes konverzační, muzikálové až po schopnost přesvědčivě ztvárnit podlomené charaktery i vyšinuté jedince, čehož využívá i televize a film.
www.libri.cz

13. března 1977 - zemřel v Praze český filozof a mluvčí Charty 77 Jan Patočka. Sedmdesátiletý muž zahynul vyčerpáním po nelidských výsleších Státní bezpečnosti. – Narodil se 1. 6. 1907.
Rok do kapsy

13. března 1977 - zemřel v Praze český prozaik Karel Pecka. Jeho literární dílo je tak jako u málokterého českého prozaika pevně spjato s autorovým životním osudem, s jeho mládím prožitým v stalinských lágrech 50. let a z toho plynoucím vědomím nutnosti podat o tomto ponížení člověka svědectví. Peckův literární význam je proto více než v samotné umělecké stránce jeho próz spíš v jeho etickém imperativu: psát pravdu. – Narodil se 6. 12. 1928.
www.libri.cz

14. března 1907 - se v Radnici (okres Rokycany) narodil český technik Zbyněk Jaňour. Zabýval se problematikou mezní vrstvy na obtékaných tělesech a turbulencí proudění v letectví. – Zemřel 2. 10. 1989.
Český biografický slovník XX. století – sv. 1

14. března 1907 - se ve Varšavě narodil polský básník, prozaik a publicista Stanislav Ryszard Dobrowolski. Většina jeho díla se soustředila na život dělnické Varšavy a její revoluční minulost, zvláště období Kościuszkova povstání. – Zemřel 27. 11. 1985.
Slovník polských spisovatelů

15. března 1937 - zemřel v Providence islandský spisovatel Howard Philips Lovecraft. První veřejné proniknutí Lovecrafta jako spisovatele se událo díky jeho protestům proti fádnímu brakovému spisovateli „love story“ Fredovi Jacksonovi v časopise The Argosy. Poté inspirován díly W. P. Cooka a jiných napsal své dva první „lovecraftovské“ povídky The Tomb (Hrobka) a Dagon, které měly krátkodobý úspěch v létě 1917. Směr těchto dvou děl se pro něj stal osudovým, ačkoliv nadále největší důraz kladl na poezii a literární eseje. Howard Philips Lovecraft je symbolem přechodu staré okultní prózy k moderněji podanému hororu. – Narodil se 20. 8. 1890.
http://beast666.bloguje.cz/348421-h-p-lovecraft.php

15. března 1947 - se v Bratislavě narodil slovenský herec Juraj Kukura. je vyhraněným charakterním hercem, typickým představitelem dynamického hereckého výrazu. Svoje postavy vytváří se smyslem pro ostré, kontrastní kontury. Patří k hercům s expresívním projevem.
www.libri.cz

15. března 1947 - zemřel v Paříži francouzský spisovatel, romanopisec, esejista Jean-Richard Bloch. Byl průkopníkem socialistické literatury a estetiky, vedoucí redaktor levicové revue Europe, za 2. světové války hlasatel moskevského rozhlasu. Autor románu Kurdská noc, dramatu o boji francouzských námořníků s nacisty Toulon a četných esejů o moderním divadle a literatuře. – Narodil se 25. 5. 1884.
www.cojeco.cz

J-R. Bloch:
"První láska nám určí jen směr, nikoliv vkus. Všechny ostatní jsou už jen hledáním vkusu v tom směru."
"Kdo chce mít v lásce jistotu, předem prohrává."
"Láska je snaha o podobenství. Je to zrcadlo, v němž se oba vzájemně shlížejí a chtějí vypadat jako jeden."

16. - 20. březen

16. března 1787 - se narodil německý fyzik Georg Simon Ohm. Objevil závislost mezi elektrickým napětím, proudem a odporem, která je základem všech elektrických obvodů. – Zemřel 7. 7. 1854.
Rok do kapsy

16. března 1837 - se v Mladcové (okres Zlín) narodil český pedagog, filolog a národopisec František Bartoš, autor středoškolských učebnic češtiny, čítanek i studií o skladbě českého jazyka. Byl průkopníkem moravského národopisu; věnoval se především studiu dialektů, zvyků a sběru lidových písní. Jeho práce tkví metodicky v 19. stoletím zůstávají však významnou součástí základního pramenného fondu moravského národopisu. – Zemřel 11. 6. 1906.
Český biografický slovník XX. století – sv. 1

16. března 1927 - se v Praze narodil český loutkoherec a autor loutkových her Miloš Kirschner. Od roku 1966 byl ředitelem Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. Bravurní hlasovou interpretací Spejbla a Hurvínka v řadě cizích jazyků dokázal divadlu zajistit opakované úspěšné přijetí i v zahraničí. Působil též jako režisér, vystupoval v rozhlase i televizi. – Zemřel 2. 7. 1996.
Český biografický slovník XX. století – sv. 2

16. března 1927 - se v Praze narodil český prozaik a esejista Josef Jedlička. V roce 1968 emigroval do SRN a stal se redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa. – Zemřel 5. 12. 1990.
Český biografický slovník XX. století – sv. 1

16. března 1927 - se v Praze narodil český botanik a biochemik Jan Kybal. Zabýval se výzkumem námele a námelových alkaloidů, posléze též problematikou biologické ochrany rostlin. Je autorem více než 150 původních vědeckých prací, publikovaných převážně v zahraničních časopisech. Po odchodu do penze založil společnost Fytovita, vyrábějící biologické přípravky na ochranu rostlin.
Český biografický slovník XX. století – sv. 2

17. března 1967 - se v Brně narodila jedna z nejvýraznějších českých autorek 21. století Simona Monyová. Psala společenské romány ze současnosti, pro něž je typický lehce cynický nadhled a humor. – Zemřela 3. 8. 2011.
http://www.monyova.cz/

17. března 1917 - zemřel v Curychu německý filozof Franz Clemens Brentano. Brentano si původně zvolil dráhu katolického duchovního, byl však na kněze příliš neortodoxní, než aby se nedostal do sporu s církví. Roku 1873 Brentano z církve vystoupil a svůj život věnoval filosofii a psychologii. Ústřední téma Brentanovy deskriptivní psychologie představují pojmy psychického fenoménu a intencionality, které podstatným způsobem inspirovaly další filosofy. – Narodil se 16. 1. 1838.
http://2006.bloguje.cz/258749_item.php

18. března 1877 - zemřel v Ústí nad Labem významný malíř severočeské krajiny německého původu Ernst Gustav Doerell. Nejčastěji zaznamenával krásy Teplicka a Ústecka. Pokoušel se o štěstí také jako grafik a litograf a ilustroval vlastivědnou knihu a soubor pověstí o hradu Střekově. Jeho práce mají kromě umělecké ceny i vysokou dokumentární hodnotu. Zobrazují náš kraj před příchodem převratných změn, souvisejících s nárůstem průmyslu a dolování v celé oblasti. Dožil se bohužel pouhých pětačtyřiceti let. – Zemřel na tuberkulózu 18. 3. 1877.
pak: Proslulý krajinář, Revue Teplice, roč. 19, č. 3/1987, s. 9

19. března 1917 - se v Beckově narodil slovenský kněz, národní buditel, spisovatel a politik Jozef Miloslav Hurban. Byl vedle M. M. Hodži nejbližším spolupracovníkem Ľ. Štúra a patří k nejvýznamnějším ideologům a organizátorům slovenského národního hnutí 19. století. – Zemřel 21. 2. 1888.
www.libri.cz

19. března 1887 - zemřel v Ženevě polský romanopisec, dramatik, publicista, literární kritik a historik Jozef Ignacy Kraszewski. Jeho literární tvorba vyznačuje přechod od prózy romantického typu k realismu období pozitivismu. Ve svých historických románech zobrazil téměř všechna období polských dějin. – Narodil se 28. 7. 1812.
Slovník polských spisovatelů

19. března 1907 - se v Praze narodil český kameraman Jan Stallich, jenž pomáhal Janu Kříženeckému v době začátků českého filmu, už ve svých 19 letech pracoval s K. Lamačem a od roku 1927 byl již samostatným kameramanem. – Zemřel 14. 6. 1973.
www.libri.cz

20. března 1827 - se v Aubussonu narodil francouzský spisovatel Alfred Assollant. Od roku 1847 působil v Paříži i jiných městech jako učitel. Později, hledaje volnou existenci, přesídlil do Severní Ameriky, vrátil se však brzy rozčarován do Paříže a publikoval zde více novel, které díky živému líčení a lokálnímu zabarvení vyvolaly všeobecný rozruch. V rychlé řadě vyšly nové romány a povídky, ve kterých se stále silněji volně objevovaly určité lhostejnosti proti pořádku a souměrnosti jakož i záliby pro paradoxní tvrzení a excentrické duchovní úskoky. – Zemřel 3. 3. 1886.
http://fr.wikipedia.org

21. - 25. březen

22. března 1927 - se v Oslo narodila jedna z nejčtenějších norských autorek Vera Henriksenová. Do literatury vstoupila historickým románem z doby starých vikingů Stříbrné kladivo, za který získala norskou výroční literární cenu. Kromě historických románů píše i díla ze současnosti, literaturu faktu, dětské knihy a divadelní hry.
přebal knihy: V. Henriksen: Stříbrné kladivo

22. března 1947 - se v Praze narodil český básník, literární kritik a novinář Jiří Rulf, autor několika sbírek subjektivní lyrické poezie, citlivě reflektující problémy a atmosféru doby a posléze přerůstající v nadčasovou symboliku. – Zemřel 12. 4. 2007.
Český biografický slovník XX. století – sv. 3

23. března 1887 - se v Hronově narodil jeden ze zakladatelů českého moderního malířství, spisovatel Josef Čapek. Psal eseje, spolu se svým bratrem Karlem dramata. Je autorem knih pro děti Povídání o pejskovi a kočičce a Povídejme si, děti. – Zemřel v dubnu 1945.
Rok do kapsy

Vesele nemohu, smutně nechci,
domove vzdálený! nastal zlý čas
je doba zkoušky; jako každý z nás
svůj úděl krušný, svoji úlohu
na sobě nesu, duše spjata v pěst,
ó touho domova, jak těžko je to nést!
Ne, smutně nechci, vesele však nemohu.
J. Čapek : Píseň

23. března 1927 - se v Praze narodil český spisovatel, autor mnoha dobrodružných, historických a kriminálních příběhů, Pavel Hejcman. V minulosti tvrdě postihovaný a pronásledovaný za své demokratické postoje. Publikoval i pod řadou pseudonymů, aby unikl politické cenzuře. Pracoval jako novinář, spisovatel, psycholog a 20 let jako nádeník. Odborná zasvěcenost a realismus, jazyková kultura a vypravěčský styl jeho prací z nejrůznějších částí světa činí jeho romány, u nichž si čtenář nemůže být jist, co je fikce a co skutečnost, stále živé a strhující.
www.mobaknihy.cz

23. března 1927 - se ve Wassserburgeru narodil německý prozaik Martin Walser. Jeho romány mají kritický ráz. Neúspěšného antihrdinu zachycuje román Jagd (Lov).
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

24. března 1947 - se v Pardubicích narodil český herec Jiří Bartoška. Velkou popularitu mu přinesly film a televize, a to i u dětského publika. Na přelomu 70. a 80. let se stal jedním z nejpopulárnějších českých herců. Po roce 1991, kdy odešel z Divadla Na zábradlí, hraje především v Divadle bez zábradlí, které řídí jeho přítel a rovněž velmi populární divadelní i filmový herec Karel Heřmánek. Mimoto se věnuje různým kulturním, ale i podnikatelským aktivitám.
www.libri.cz

25. března 1297 - se v Hostinném narodil Arnošt z Pardubic. Byl posledním pražským biskupem (1343-1344) a zároveň prvním arcibiskupem pražským a metropolitou českým (1344-1364). – Zemřel 30. 6. 1364.
Kalendář historický národa českého – sv. 1

25. března 1677 - zemřel v Londýně český rytec a grafik Václav Hollar, po J. A. Komenském snad nejslavnější pobělohorský emigrant. Z Čech však neodešel z náboženských důvodů, ale proto, že neměl chuť plnit vůli rodičů a stát se právníkem, raději se chtěl „zdokonalit v umění ryteckém“ ve známé dílně ve Frankfurtu nad Mohanem. – Narodil se 13. 7. 1607.
Rok do kapsy

25. března 1867 - se v Parmě narodil italský dirigent Arturo Toscanini, jeden z nejproslulejších světových dirigentů, jedinečný interpret děl Giacoma Pucciniho, Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera. – Zemřel 16. 1. 1957.
Rok do kapsy

25. března 1907 - zemřel v Hroněticích český biochemik Josef Václav Koštíř. Koncem druhé světové války se podílel na přípravě původního českého penicilínu ve Fragnerových farmaceutických závodech v Dolních Měcholupech. Zabýval se rostlinnou biochemií, problémy regulace metabolických procesů a historií chemie. Byl autorem či spoluautorem zhruba 400 publikací. – Zemřel 26. 8. 2000.
Český biografický slovník XX. století – sv. 2

25. března 1947 - se v Bratislavě narodila slovenská pěvkyně, sopranistka Gabriela Beňačková Čápová. Její sytý soprán tmavšího zabarvení nachází nejlepší uplatnění v lyrických partiích.
www.libri.cz

25. března 1947 - se v Londýně narodil anglický rockový hudebník, jeden z nejúspěšnějších zpěváků populární hudby Elton John, vlastním jménem Reginald Kenneth Dwight. Mezi jeho díla patří jedinečné hity jako Rocket Man, Candle In The Wind, Nulita, Sacrifice aj.
Rok do kapsy

25. března 1977 - zemřel v Praze český atlet překážkář a sportovní publicista Otakar Jandera. Od roku 1945 působil jako lehkoatletický trenér ve Spartě a Rudé hvězdě Praha. Byl zakladatelem a propagátorem soutěží odznaku zdatnosti. – Narodil se 9. 1. 1898.
www.reflex.cz/clanek/causy/73990/otakar-jandera.html

26. - 31. březen

26. března 1827 - zemřel ve Vídni jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů, německý skladatel Ludwig van Beethoven. Beethovenovo dílo dovršuje i překonává hudební klasicismus. V první tvůrčí periodě (do roku 1802) navázal zvláště na J. Haydna a W. A. Mozarta, v dalším vývoji dospěl k novátorské stylové syntéze, jíž naznačil i základní směr instrumentální hudbě 19. století. Byl ovlivněn idejemi osvícenství a francouzské buržoazní revoluce konce 18. století. – Narodil se 16. nebo 17. 12. 1770.
www.cojeco.cz

26. března 1897 - se ve Vídni narodil rakouský etnograf a cestovatel Hugo Adolf Bernatzik. – Zemřel 9. 3. 1953.
www.cojeco.cz

27. března 1357 - byl slavnostně vysvěcen hrad Karlštejn, mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. vybudovat na skále nad řekou Berounkou, měla být obdobou francouzského kláštera St. Michel, schránkou korunovačních klenotů a všech posvátných a důležitých předmětů, které musí být za každou cenu uchráněny i v době válek. Stavba Karlštejna trvala pouhých 9 let, základní kámen byl položen 10. června 1348.
Rok do kapsy

27. března 1797 - se v Loches narodil francouzský romantický básník, prozaik a dramatik, hrabě Alfred de Vigny. Aristokratický odpor k měšťáckému světu řeší Vigny skepsí a útěkem do individualistického opovržení lidskou společností i sociálními skutečnostmi. – Zemřel 17. 9. 1863.
http://www.cojeco.cz

Alfred de Vigny:
"Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou."

27. března 1927 - se ve Fredericii narodila dánská prozaička a básnířka Cecil Bodker. Je autorkou modernistických textů; nejznámější jsou její dětské knihy o chlapci Silasovi.
Slovník severských spisovatelů

27. března 1967 - zemřel v Praze první československý nositel Nobelovy ceny, český chemik Jaroslav Heyrovský. Heyrovského nejvýznamnějším objevem se stala elektrolýza s rtuťovou kapkovou elektrodou, která položila základy nové analytické metodě, polarografii. Tato metoda umožňuje pomocí speciálních elektrod - rtuťové kapky a platinového drátku - stanovit v roztoku i docela nepatrné množství cizí látky. Heyrovskému se podařilo v roce 1925 sestrojit dokonce přístroj pro automatický záznam křivek závislosti intenzity proudu na napětí, který nazval polarograf. Díky tomuto přístroji se objevily nové možnosti přesného rozboru látek. – Narodil se 20. 12. 1890.
www.libri.cz

28. března 1897 - se v Lipnici narodil český sochař Břetislav Benda. Na začátku 20. let byla jeho tvorba ovlivněna soudobými tendencemi sociálního umění, současně v duchu dobového civilismu vytvářel plastiky ženských aktů. Věnoval se též portrétní tvorbě, známy jsou především jeho podobizny osobností kulturního světa. – Zemřel 19. 8. 1983.
Český biografický slovník XX. století

28. března 1927 - se v Třebíči narodil český filozof Jaromír Bartoš. Zabýval se především ontologickými problémy a dějinami filosofie. – Zemřel 13. 4. 1972.
Český biografický slovník XX. století

28. března 1957 - zemřel v New Yorku americký básník, romanopisec a esejista Christopher Darlington Morley. Mimo vlastní tvorbu, která přesahovala přes čtyřicet knih, vydal antologii anglické poezie. – Narodil se 5. 5. 1890.
http://encyklopedie.seznam.cz

Ch. D. Morley:
"Uchovávejte si v srdci své šťastné momenty: jsou příjemným polštářkem ve stáří."
"Nikdo neocení genialitu vašich slov více, než váš pes."

28. března 1927 - se v Göteborgu narodila švédská prozaička Marianne Fredriksson. Do literatury vstoupila až po padesátce již jako vyzrálá a sebejistá autorka. Do té doby pracovala jako novinářka zejména v týdenících pro ženy. Kromě rodného Švédska jsou její knihy vydávané především v Anglii, Spojených státech a Německu. – Zemřela 11. 2. 2007.
přebal knihy M. Fredriksson : Šimon a duby

28. března 1977 - zemřel v Sofii bulharský literární historik a překladatel Nedjalko Ivanov Draganov. V 50. letech působil jako lektor bulharštiny na UK v Praze. Byl autorem nebo spoluautorem několika jazykových příruček vydaných převážně u nás. – Narodil se 20. 11. 1915.
Slovník spisovatelů: Bulharsko

29. března 1927 - se v Praze narodil český novinář, scénárista a dramaturg Vladimír Kalina. Jako filmový scénárista pracoval převážně na původních námětech. Byl autorem několika povídkových knih a románu Signum laudis, který vznikl na základě stejnojmenného filmového scénáře. – Zemřel 5. 10. 1995.
Český biografický slovník XX. století

29. března 1957 - zemřel v Oxfordu anglický spisovatel irského původu Joyce Cary. V letech 1913-1920 působil jako koloniální úředník v Nigérii a odtud vytěžil látku pro společenskokritické romány o koloniální politice. Africkou otázkou se zabýval i v esejích. Od 40. let přenesl svůj zájem na novodobé anglické dějiny, jež zobrazoval v románových kronikách a cyklech s individualistickými hrdiny. Je považován za pokračovatele dickensovské kritickorealistické tradice. – Narodil se 29. 3. 1957.
http://encyklopedie.seznam.cz

30. března 1857 - se v Podhajce narodila polská dramatička, prozaička a herečka Gabriela Zapolska. Jako herečka vystupovala na profesiálních i amatérských scénách. Ve svém literárním díle v ostrém konfliktu s přežitými konvencemi a pokryteckou morálkou v nich probojovávala zápas emancipované ženy. Podle Zolova vzoru uplatňovala naturalistické tvůrčí postupy, usilovala o dokumentární zápis životních situací, v nichž exponovala biologickou stránku a demaskovala dosud pečlivě zatajované momenty ze života měšťáckých rodin. – Zemřela 21. 12. 1921.
Slovník polských spisovatelů

31. března 1927 - se v Přerově narodil český herec Lubomír Kostelka. Spolupracoval se souborem Laterny magiky. Hrál v Divadle v Českém Těšíně, v Divadle bratří Mrštíků, Divadle ABC v Praze a dalších. Osobitý smysl pro groteskní herectví uplatnil též ve filmu.
Český biografický slovník XX. století