Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Září 2017

1. - 5. září

1. září 1597 - přijel do Prahy na pozvání Rudolfa II. malíř a mědirytec Aegidius Sadeler. Z pražských Sadelerových prací je nejznámější Pohled na Prahu z roku 1607.
Rok do kapsy

1. září 1887 - se ve švýcarském La-Chaux-de-Fonds narodil francouzský básník a spisovatel Blaise Cendrars. Do literatury vstoupil knihou básní, v nichž navázal na Apolllinairův kubismus. Zabíhal v nich do slovních hříček a na čas setrval při dadaistické výrazové neukázněnosti. Jeho románové dílo je nepřetržitou chválou dobrodruhů a neodvislého, téměř animálního života. – Zemřel 21. 1. 1961.
www.ottovaencyklopedie.cz

1. září 1897 - byla založena společnost Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, která tehdy kompletně zajišťovala výstavbu, údržbu a provozování všech tratí elektrických drah, osvětlení na ulicích i dodávku elektrické energie.
Rok do kapsy

2. září 1347 - v neděli před Narozením Panny Marie, císař Karel IV., po nešťastném zahynutí krále Jana, otce svého, na království české i s Blankou, manželkou svou, od Arnošta, prvního arcibiskupa pražského, v kostele sv. Víta na hradě pražském korunován v létech věku svého 31.
Kalendář historický národa českého

2. září 1937 - zemřel v Ženevě francouzský pedagog a historik, zakladatel novodobých olympijských her, baron Pierre Fredi de Coubertin. V letech 1894-96 byl generálním sekretářem Mezinárodního olympijského výboru, 1896-1925 jeho předseda. V roce 1912 se stal olympijským vítězem v umělecké soutěži za Ódu na sport. – Narodil se 1. 1. 1863.
www.on-lineastrology.com

2. září 1957 - zemřel v Anchorage dánský spisovatel, cestovatel a polárník Peter Alfred Freuchen. Mimo jiné spolupracoval s Knud Rasmussenem na cestě přes Grónský ledovec. – Narodil se 2. 2. 1886.
http://en.wikipedia.org

3. září 1827 - ve vsi Lhotě pod Libčiny poprvé orali novým ruchadlem, vynalezeným bratranci Veverkovými.
Kalendář historický národa českého

3. září 1907 - se v Praze narodila česká operní pěvkyně Jarmila Novotná, sopranistka s jasným hlasem, s půvabným podmanivým zjevem a tvárným herectvím. Vynikla zvláště v lyrických rolích. Od konce 50. let žila ve Vídni, později v New Yorku. – Zemřela 9. 2. 1994.
Český biografický slovník XX. století

3. září 1927 - se v Kaňuchi v Minské oblasti narodil běloruský prozaik, literární teoretik a kritik Ales Adamovič. Psal bělorusky i rusky. Za hranice pronikl hlavně svými válečnými novelami. – Zemřel 26. 1. 1994.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

3. září 1987 - v Paříži zemřel ruský prozaik Viktor Někrasov. Jeho literární dílo zobrazuje hlavně události 2. světové války a jak ta ovlivnila poválečný život. V roce 1974 byl donucen k emigraci a odchází do Francie. – Narodil se 4. (17.) 6. 1911.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

4. září 1837 - provedl Samuel Morse v New Yorku první pokus se svým píšícím telegrafem.
Rok do kapsy

4. září 1927 - se ve Villeneuve-Saint-Georges narodil francouzský romanopisec, kritik a novinář René Fallet. U jeho antihrdinů z pařížské periférie se důvěrná znalost argotu prolíná s humorem, (sebe)ironií a výrazovou nápaditostí. – Zemřel 25. 7. 1983.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

4. září 1927 - se v Brašově narodil maďarský prozaik Ferenc Sánta. Ve svém díle se soustřeďuje na společenské historické konflikty. Nejvýznamnější je jeho román Dvacet hodin, což je fiktivní reportáž o proměně maďarské vesnice. – Zemřel 6. 6. 2008.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

4. září 1997 - zemřel švédský spisovatel, etnograf a cestovatel Bengt Danielsson. Věnoval se výzkumu polynéské kultury. Mimo jiné se zúčastnil také výpravy Kon Tiki s T. Heyerdahlem. – Narodil se 6. 7. 1921.
Slovník severských spisovatelů

5. září 1907 - zemřel v Brně básník a žurnalista Josef Merhaut, autor naturalisticky laděných próz z brněnského prostředí. Patřil k předním organizátorům uměleckého a kulturního života v národnostně smíšeném Brně. Měl mimořádné zásluhy na rozvoji tamního Národního divadla, jehož produkci sledoval nejen jako kritik, ale aktivně se zde zapojoval i na poli řečnickém při různých oslavách i oficiálních programech. Spolu s Františkem Roháčkem stál u zrodu časopisu Niva a roku 1899 s Františkem Marešem také u vzniku Klubu přátel umění. – Narodil se 13. 10. 1863.
www.mzm.cz/mzm/osobnosti

5. září 1977 - v Praze zemřel český střihač, režisér dokumentárních filmů, filmový kritik a teoretik a publicista Jan Kučera. Byl také autorem četných knih o filmové a televizní tvorbě. – Narodil se 8. 7. 1908.
Český biografický slovník XX. století

6. - 10. září

6. září 1437 - dobylo vojsko Hynka Ptáčka z Pirkštejna hrad Sion, na němž se opevnil odpůrce krále Zikmunda Lucemburského husitský šlechtic Jan Roháč z Dubé. Ten byl jat a o tři dny později společně se svými 53 druhy v Praze oběšen.
Rok do kapsy

7. září 1827 - byla odevzdána veřejnosti první dráha kolejná mezi Budějovicemi a Trojanovým. Železnice tato, tažená koňmi, byla dílem A. Gerstnera.
Kalendář historický národa českého

7. září 1877 - se ve Slaném narodil český historik Rudolf Urbánek. Pozornost ovšem věnoval celé době husitské: osobě Jana Žižky, husitskému válečnictví, bitvě u Domažlic a u Lipan atd. Jeho druhým hlavním tématem se pak staly legendy o sv. Václavovi a sv. Ludmile. Stal se prvním profesorem českých dějin na Masarykově univerzitě v Brně. – Zemřel 26. 7. 1962.
www.libri.cz

7. září 1897 - se v Turnově narodil český novinář, publicista a historik František Bauer. Za nacistické okupace stál v čele ilegální odbojové organizace českých novinářů. Zabýval se dějinami politických teorií a novodobých dějinně-filosofických a ideových proudů. – Zemřel 1. 10. 1967.
Český biografický slovník XX. století

7. září 1927 - se v Paříži narodil francouzský dramatik Francois Billetdoux. Ve svých dílech se dívá na svět nelítostným humorem v často burleskním stylu, který mnohdy přechází do humoru černého. – Zemřel 26. 11. 1991.
http://en.wikipedia.org

8. září 1157 - se v Oxfordu narodil anglický král z dynastie Plantagenetů Richard I. Lví srdce, účastník neúspěšné 3. křížové výpravy. – Zemřel 6. 4. 1199.
Rok do kapsy

8. září 1897 - se v Čortovci na Ukrajině narodil český archeolog Ivan Borkovský. Původně se zabýval neolitem a příchodem prvních Indoevropanů do střední Evropy, postupně se jeho zájem soustřeďoval na tématiku slovanskou. – Zemřel 17. 3. 1976.
Český biografický slovník XX. století

8. září 1897 - se v České Skalici narodil český botanik, fytopatolog a virolog Ctibor Blatný. Zabýval se studiem virových chorob hospodářsky významných rostlin. Objevil první rasy rakoviny brambor, vypracoval základy patologie a ochrany chmele a základy organizace ochrany rostlin. – Zemřel 15. 12. 1978.
Český biografický slovník XX. století

8. září 1927 - se v Divíně narodil český malíř a grafik Jiří Hadlač. Jeho expresívně orientovaná tvorba vyvíjející se od lidového primitivismu k abstrakci a pop-artu zahrnuje malbu, kresbu, volnou a užitou grafiku. – Zemřel 15. 8. 1991.
Český biografický slovník XX. století

8. září 1997 - zemřel v Praze český skladatel a pedagog Vladimír Sommer. Jeho uměleckými vzory byli zprvu především Prokofjev a Šostakovič. Důkladnější poznání tvorby Stravinského a Honeggera mu pomohlo vymanit se ze závislosti na stranické ideologii a jejích estetických zásadách. Při svých rostoucích nárocích na uměleckou tvorbu předkládal nová díla ve velkých časových odstupech a některá z nich i poté ještě přepracovával. Premiéry jeho děl se obvykle těšily velké pozornosti. – Narodil se 28. 2. 1921.
www.libri.cz

9. září 1437 - byl v Praze popraven český šlechtic a vojevůdce Jan Roháč z Dubé. Odešla tak nejvýznamnější osobnost poslední fáze radikálního husitství, šlechtic, jehož opravdový a nezištný přístup k husitské revoluci byl vskutku výjimečný i mezi kališnickou šlechtou.
www.libri.cz

9. září 1737 - se v Bologni narodil italský lékař a přírodovědec Luigi Galvani. Byl proslulý pokusy s žabími stehýnky, na nichž dokazoval existenci „živočišné elektřiny“, spolu s A. Voltou objevil první elektrochemický zdroj elektrického proudu – galvanický článek. – Zemřel 4. 12. 1798.
Rok do kapsy

9. září 1917 - se ve Stříbřeni narodil český básník a komunistický funkcionář Jan Pilař. Jeho jméno se především v době normalizace stalo společně se jmény I. Skály a M. Floriana synonymem té nejoficióznější poezie. – Zemřel 19. 10. 1996.
www.libri.cz

9. září 1927 - se v Ivančicích u Brna narodil český prozaik a historik Jaroslav Matějka. Je autorem humoristických próz z jižní Moravy a románů inspirovaných zážitky a stanovisky generace, která dospívala za války a zúčastnila se budování socialismu. – Zemřel 17. 4. 2010.
www.CoJeCo.cz

9. září 1957 - se v Lyonu narodil francouzský klavírista Pierre-Laurent Aimard. Již v roce 1973 získal cenu Pařížské konzervatoře a ve stejném roce první místo na mezinárodní soutěži Oliviera Messiaena. Ve dvaceti letech debutoval v Americe s Chicago symfonickým orchestrem.
http://en.wikipedia.org

11. - 15. září

12. září 1837 - byl ve Skaličce uzavřen sňatek Barbory Panklové (Boženy Němcové) s Josefem Němcem.
Kalendář historický národa českého

12. září 1957 - se v Plzni narodil český hudební publicista, pedagog a dramaturg Vojtěch Lindaur. Je jednou z nejvýznamnějších osobností české hudební publicistiky posledních přibližně pětatřiceti let, především ve spojení s časopisy Gramorevue a Rock & Pop, které pod jeho vedením sehrály v oboru dominantní úlohu. Důležitá byla i jeho role dramaturga pražského KD Opatov, v polovině 80. let asi nejprogresivnější pražské rockové scény.
Český hudební slovník osob a institucí

12. září 1967 (některé prameny uvádějí rok 1968) - zemřel v Lublani slovinský romanopisec, filozof a psychiatr Vladimír Bartol. Řadí se mezi nejznámější slovinské osobnosti a jeho díla jsou ve Slovinsku zařazena do povinné školní četby. – Narodil se 24. 2. 1903.
http://en.wikipedia.org

13. září 1907 - se v New York City narodil americký prozaik a publicista Benjamin Appel, pokrokově angažovaný autor dokumentárních studií a reportáží. V románech kriticky odhaluje podstatu kapitalistické společnosti. – Zemřel 3. 4. 1977.
www.CoJeCo.cz

14. září 1817 - se v Husumu narodil německý prozaik a lyrik Theodor Storm. Zpočátku vycházel z pozdního romantismu, později vytvořil vrcholná díla měšťanského realismu v menších prozaických útvarech. Vrcholným dílem je osudová novela Jezdec na bílém koni. – Zemřel 4. 7. 1888.
www.CoJeCo.cz

14. září 1927 - se v Borše na Slovensku narodil český sociolog, psycholog a muzikolog Bohumil Geist. Zabýval se srovnávací hudební vědou, sociálně psychologickými problémy skupin a sociologií podniku, organizace a řízení. Zvláštní význam měla jeho činnost popularizační a encyklopedická. – Zemřel 30. 8. 2006.
Český biografický slovník XX. století

14. září 1937 - zemřel v Lánech zakladatel novodobého českého státu Tomáš Garrigue Masaryk. První president, český vědec, filosof, pedagog, politik a žurnalista, to jsou pouze zkratkovitě vypsána místa v našem společenském životě, do nichž osoba Masaryka úspěšně a výrazně vstoupila. Jeho osobnost se naprosto vymykala a odlišovala názory i vztahem ke studentům, udivoval konzervativní prostředí svými přednáškami k různým, dosud tabuizovaným tématům. – Narodil se 7. 3. 1850.
www.libri.cz

T. G. Masaryk:
"Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit."
"Je-li moc pravdou a právem, pak ovšem politika se stane částí zoologie - a basta!"

15. září 1847 - se v pražských ulicích poprvé rozsvítilo 200 plynových lamp. Veřejné osvětlení plynovými lampami bylo ve stejném roce zavedeno i v Brně.
Rok do kapsy

15. září 1867 - se v Opavě narodil český básník, syn slezského buditele prof. A. Vaška, Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Vašek. Za 1. světové války byl obviněn z velezrady a v letech 1915-16 vězněn ve Vídni. Za jeho života vyšla jen jedna jeho básnická sbírka Slezské písně v několika upravených edicích. Ostatní jeho tvorba vyšla posmrtně v souboru Přátelům i nepřátelům. – Zemřel 12. 2. 1958.
Český biografický slovník XX. století

Jste tak jak já, slezské lesy, mé lesy.
Smutek se na kmen a koruny věsí,
hledíte teskno a hledíte přísně,
jak moje myšlenky, jak moje písně.
Padá z vás jehličí v noci a v mlze,
porobeného to národa slze.
Padáte sekerou na rozkaz z Vídně,
hynete pomalu, hynete klidně.
Mlčíte, hynete, smrkové moře,
bez konce, bez konce, slezské vy hoře.
P. Bezruč: Slezské lesy

15. září 1907 - se ve Stockholmu narodil švédský básník Gunnar Ekelöf, nejvýznamnější představitel švédského modernismu. – Zemřel 16. 3. 1968.
Slovník severských spisovatelů

15. září 1907 - otevřel v bývalé kavárně U Modré štiky v Karlově ulici v Praze eskamotér, mistr magie Dismas Šlambor známý jako Viktor Ponrepo, první stálý biograf v českých zemích. Divákům nabízel: „scény ze života a světa snů, s oslepující nádherou a fantazií v okouzlujících barvách, za dvacet až šedesát haléřů, dítka za polovinu“. V kině Ponrepo se až do smrti jeho zakladatele v roce 1936 promítaly pouze němé filmy, teprve poté tam byla zavedena zvuková soustava.
Rok do kapsy

16. - 20. září

16. září 1887 - se ve Štrasburku narodil francouzský malíř, sochař, básník a spisovatel Hans (Jean) Arp. Byl členem skupiny Der blaue Reiter, spoluzakladatel dadaismu. Tvořil reliéfy, geometrické koláže, tapisérie, později plastiky pro architekturu, například pro budovu UNESCO v Paříži. Vydal básnické sbírky Má cesta, Sny a projekty. Ovlivnil vývoj moderního umění. – Zemřel 7. 6. 1966.
www.CoJeCo.cz

H. Arp:
"Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky."

16. září 1897 - se ve Vodňanech narodil český nakladatel, knihkupec a autor memoárů Otakar Štorch-Marien. Své proslulé nakladatelství Aventinum založil Štorch záhy po vzniku Československa (1919), vydal v něm více než 300 svazků původní české klasické i moderní literatury (včetně naučné), více než 350 svazků zahraničních autorů a založil i řadu časopisů, z nichž vynikaly především Rozpravy Aventina. – Zemřel 12. 3. 1974.
www.libri.cz

16. září 1927 - se v Uhříněvsi u Prahy narodil český hokejista-obránce, trenér a sportovní publicista Karel Gut. Základní význam pro československý lední hokej má jeho publikační a dokumentační činnost. – Zemřel 6. 1. 2014.
Český biografický slovník XX. století

16. září 1937 - se v Praze narodil český básník, prozaik a překladatel Karel Milota, vlastním jménem Karel Hroch. Ve svých románech navazuje na francouzský nový román. – Zemřel 30. 4. 2002.
http://cs.wikipedia.org

16. září 1967 - v Kyjevě zemřel přední ukrajinský básník, žurnalista a veřejný činitel Pavlo Tyčyna. V jeho poezii se objevují dramatické nálady, motivy neklidu, bouře, obavy z krveprolití. Svou ranou tvorbou korunoval ukrajinský symbolismus. – Narodil se 15. (27) 1. 1891.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

17. září 1817 - se v Moskvě narodil ruský dramatik Alexandr Vasiljevič Suchovo-Kobylin. Ve svém literárním díle navazoval na satirickou tradici Gogolovu v sarkastickém vylíčení úřednických praktik. – Zemřel 11. 3. 1903.
http://encyklopedie.seznam.cz

17. září 1857 - se v Iževskoje narodil ruský vědec, zakladatel teorie kosmických letů Konstantin Eduardovič Ciolkovskij. – Zemřel 19. 9. 1935.
Rok do kapsy

17. září 1917 - zemřel v Praze český klasický filolog, překladatel z antických jazyků Josef Král. Zabýval se prozódií a metrikou. Překládal z antické řečtiny, zpočátku – ve shodě s tehdy převládající praxí – časoměrně, od roku 1896 uplatňoval svou teorii přízvučných překladů. Stal se tak zakladatelem české překladatelské školy z klasických jazyků, která prosazovala užívání soudobé češtiny v překladech. – Narodil se 18. 12. 1853.
Český biografický slovník XX. století

17. září 1977 - ve Švédsku zemřel rodák ze Mstišova u Teplic, malíř Hans Georg Trapp. Nejprve se vyučil ve sklárně v oboru rytec a cizelér. Ve studiích pokračoval ve škole v Teplicích, dále studoval ve Florencii, Římě a studia ukončil ve Vídni, kde absolvoval. Poté se vrátil do Teplic, kde se věnoval činnosti pro sociální demokracii. Dělal plakáty, ilustrace, knižní grafiku a další propagační materiály. Po obsazení Československa odešel do emigrace v Norsku, když bylo okupováno i Norsko, byl zatčen a deportován do koncentračního tábora, kde se dočkal konce války. Po válce se chtěl věnovat obnově Československa, ale zklamán zdejším politickým vývojem emigroval do Švédska. – Narodil se 1. 12. 1900.
www.knihovna-teplice.cz

18. září 1807 - se v Klatovech narodil pedagog a národní buditel, autor ucelené vzdělávací koncepce a zakladatel ústavu Budeč Karel Slavoj Amerling. – Zemřel 2. 11. 1884.
Rok do kapsy

18. září 1897 - zemřel v Teplicích český malíř Antonín Josef Levý. Pracoval řadu let jako učitel kreslení na Teplickém gymnáziu. Svou podstatou byl malíř-krajinář. Ve svých dílech zachycoval malebnou krajinu severních Čech tehdejší doby. Ilustroval rovněž řadu knih a časopisů. – Narodil se 29. 3. 1845.
www.knihovna-teplice.cz

18. září 1907 - se v Redondo Beach (Kalifornie) narodil americký fyzik Edwin Mattison McMillan. Vyvinul teoretický princip čističových urychlovačů a podílel se na objevu prvních transuranů, prvků neptunium a plutonium.
Rok do kapsy

18. září 1947 - se v Praze narodil český architekt, publicista, spisovatel a nakladatel Michael Třeštík. Věnuje se výtvarné a literární esejistice, publicistice a encyklopedistce.
Český biografický slovník XX. století

19. září 1887 - zemřel v Libochovicích český básník ruchovského směru Rudolf Pokorný. Podílel se na práci v Umělecké besedě, od roku 1878 byl spoluredaktorem humoristického týdeníku Paleček a později ještě načas i jeho politickosatirické přílohy Šotek. Přispěl do třetího ročníku almanachu Ruch (1873) a k ruchovcům se pak hlásil i svou básnickou tvorbou. – Narodil se 18. 4. 1853.
www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy

19. září 1977 - zemřel duchcovský rodák Josef Mrázek. Narodil se na dole Döllinger jako syn důlního zedníka. Po 1. světové válce se vyučil kamenosochařem a vystudoval rovněž státní keramickou školu v Teplicích. Pracoval pro různé akademické sochaře a samostatně pracoval na hřbitovní architektuře a obnově zničených pomníků. Rovněž se podílel na restaurování různých kamenosochařských prací, především v Duchově. – Narodil se 1. 3. 1903.
Český biografický slovník XX. století

20. září 1897 - zemřel v Praze český hudební skladatel, dirigent, sbormistr, zpěvák, editor a pedagog Karel Bendl (Podskalský). Je autor drobných klavírních skladeb, písní, baletu a též první české operety Indiánská princezna. – Narodil se 16. 4. 1838.
www.musicologica.cz/slovnik

21. - 25. září

21. září 1867 - se v Boulogne-sur-Mer narodil francouzský básník Jehan Rictus, vlastním jménem Gabriel Randon de Saint-Amand, autor básní velkoměstské bídy psaných hovorovou řečí promíšenou argotem. – Zemřel 7. 11. 1933.
http://encyklopedie.seznam.cz

21. září 1947 - se v Portlandu narodil americký spisovatel, nekorunovaný král hororové literatury 20. století, Stephen King, jeden z nejproduktivnějších a čtenářsky nejúspěšnějších autorů současnosti. Řada jeho knih a povídek byla zfilmována.
http://cs.wikipedia.org

S. King:
"Fikce je pravda uvnitř lži a pravda o této fikci je jednoduchá: kouzla neexistují."
"Jen nepřátelé mluví pravdu. Přátelé a milenci lžou neustále, neboť jsou polapeni v síti závazků."

21. září 1977 - zemřel v Sušucic český fyzický geograf Josef Kunský. Zabýval se geomorfologií, karsologií, speleologií a glaciologií. Prováděl výzkum ledových jeskyní na Slovensku, věnoval se geomorfologickému vývoji Pošumaví a Pootaví. Založil a redigoval Zeměpisný magazín a časopis Československý kras.
Český biografický slovník XX. století

23. září 1907 - se v Přelouči narodil český herec František Filipovský. Byl obsazován zejména do komických a tragikomických rolí klasického i moderního repertoáru. Natočil řadu filmů, uplatňoval se v rozhlasu a dabingu. – Zemřel 26. 10. 1993.
Český biografický slovník XX. století

24. září 1717 - se v Aucklandu narodil anglický spisovatel, předchůdce strašidelného románu Horace Walpole. – Zemřel 2. 3. 1797.
Rok do kapsy

24. září 1967 - v Haagu zemřel nizozemský orientalista, diplomat, hudebník (hrál na citeru čchin) a spisovatel Robert Hans van Gulik. Čeští čtenáři jej znají hlavně jako autora detektivních příběhů o soudci Ti, jejichž hlavní postavu si vypůjčil z čínského detektivního románu z 18. století. – Narodil se 9. 8. 1910.
http://cs.wikipedia.org

25. září 1897 - se v New Albany (Mississippi) narodil americký prozaik, zakladatel jižanské literatury 20. století William Harrison Faulkner. V roce 1949 se stal držitelem Nobelovy ceny za literaturu. – Zemřel 6. 7. 1692.
www.on-lineastrology.com

W. Faulkner:
"Sláva je jako žena - bude ti věrná, když s ní budeš zacházet s velkou dávkou lhostejnosti."
"Chceme-li získat lidi, musíme je považovat za takové, za jaké se sami považují."
"Spisovatel je slavný až tehdy, když ho víc citují, než čtou."

25. září 1947 - se v Kostelci nad Ohří narodila česká historička Milena Lenderová. Zaměřuje se na dějiny ženy v kontextu jejich každodennosti. Za knihu K hříchu i modlitbě získala cenu Mladé fronty za rok 1999.
www.paseka.cz

26. - 30. září

26. září 1897 - se v Concesiu narodil Pavel VI., vlastním jménem Giovanni Battista Montini. Papežem byl od roku 1963, ukončil druhý vatikánský koncil a prosadil řadu církevních reforem. Jako první papež navštívil Izrael. – Zemřel 6. 8. 1978.
Rok do kapsy

26. září 1917 - v Paříži zemřel francouzský malíř, grafik a sochař Edgar Degas. Rozpracoval techniku pastelu. Koloristickou malbou, barvou prozářenou světlem, snahou o postižení okamžiku a bezprostředně nazíranou skutečností se připojil k impresionistům, zachycoval však nikoli optický dojem, ale tvar a pohyb (tanečnice a ženské akty). Souběžně tvořil voskové modely pro bronzové plastiky. – Narodil se 19. 6. 1834.
http://encyklopedie.seznam.cz

E. Degas:
"Jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu."
"Malování je snadné, když neumíte malovat - jakmile malovat umíte, je tomu právě naopak."

27. září 1947 - zemřel v Teplicích František J. Havelka. Narodil se v Proboštově u Teplic. Jeho otec původně horník, poději hospodský, byl jeden ze zakladatelů českých dělnických spolků v regionu. F. J. Havelka se vyučil litografem a vzdělání si doplnil na umělecko-průmyslové škole v Praze. Svá grafická díla vystavoval po celé Evropě. Nějaký čas působil v Rusku, kde vyučoval kreslení na polytechnice. 1. světová válka ho zastihla v Čechách. Rakouskými úřady byl několikrát vězněn za velezradu. Po válce pracoval na ministerstvu zásobování. – Narodil se 1. 11. 1882.
www.knihovna-teplice.cz

28. září 1547 - byl v Seville pokřtěn španělský prozaik Mateo Alemán, jeden z čelných autorů pitoreskního románu. – Zemřel v roce 1615 v Mexiku.
Rok do kapsy

28. září 1897 - se v tureckém Karsu narodil arménský prozaik a básník a kritik Jeghiše Čarenc, vlastním jménem Soghomonjan. Byl autorem intimní emociální lyriky, položil základy arménské sovětské literatury. – Zemřel 29. 11. 1937.
Malá československá encyklopedie

29. září 1547 - se v Alcalá de Henares narodil španělský voják a spisovatel Miguel de Cervantes y Saavedra. V mládí ztratil v bitvě proti Turkům u Lepanta (1571) levou ruku. Strávil pět let zajetí v Alžíru, kam byl odvlečen piráty. Po návratu do vlasti procházel celkem neúspěšně různými zaměstnáními a zápasil s bídou až do smrti. Své bohaté lidské i umělecké zkušenosti uplatnil v románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Dva díly tohoto románu mu zajistily světovou proslulost. – Zemřel 23. 4. 1616.
http://encyklopedie.seznam.cz

Cervantes y Saavedra, M. de:
"Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti."
"Žárlivost nikdy neponechá rozumu tolik volnosti, aby viděl věci tak, jak skutečně jsou."
"Mluvit a nemyslet, je jako střílet a nemířit."

29. září 1887 - se v Praze narodila česká herečka a divadelní režisérka Anna Sedláčková. V českém divadle vytvořila herecký typ milostného ženství od pubertálních dívek až po zralé ženy. Nejsilněji její umění zaznívalo tam, kde mohla využít svůj křehký zjev s výraznou mimikou tváře a výmluvných očí. Ve 20. letech si získala přízeň širokých vrstev nejen jako herečka, ale i jako vzor elegance, oblékání a společenského jednání. Byla oslnivou představitelkou rolí z francouzských a anglických konverzačních komedií. – Zemřela 24. 11. 1969.
www.libri.cz

29. září 1977 - zemřel ve švýcarském Locarnu zemřel americký prozaik, dramatik a publicista maďarského původu, píšící německy, Hans Habe, vlastním jménem János Békessy. Za války působil ve spojeneckých a armádách. Od roku 1953 žil ve Švýcarsku. Ve společensko-kritických antifašistických románech odsoudil fašismus a jeho novodobé projevy. – Narodil se 12. 2. 1911.
Slovník spisovatelů německého jazyka

30. září 1857 - se v Matzikenu narodil německý dramatik a romanopisec Hermann Sudermann, náležel k německým autorům, kteří za svého života byli jednostranně a nespravedlivě odmítáni. Po nezdravě rychlém úspěchu na jevišti přinutila ho berlínská divadelní kritika k ústupu do soukromí, kde tvořil prózu, vraceje se stále více, a k prospěchu své tvorby, k vlastnímu životu a k východopruskému domovu. – Zemřel 21. 11. 1928.
http://encyklopedie.seznam.cz

30. září 1937 - se v polské Lodži narodil německý spisovatel a scénárista židovského původu Jurek Becker. Jeho datum narození bylo zvoleno svévolně, protože ho jeho otec v Ghettu udělal starším, aby ho uchránil před deportací. Becker žil po 1945 ve východním Berlíně, mezi jiným ve společné domácnosti s Manfrédem Krugem. – Zemřel 14. 3. 1997.
http://de.wikipedia.org