Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Červen 2018

1. - 5. červen

1. června 1928 - se v Paříži narodila česká historička umění a teoretička fotografie Anna Fárová. Po podpisu Charty 77 nesměla publikovat a věnovat se veřejné činnosti; od roku 1978 spolupracovala s Jazzovou sekcí.
Český biografický slovník XX. století

1. června 1938 - v Paříži nešťastnou náhodou zahynul rakouský dramatik maďarského původu Ödön von Horváth. Byl vedle B. Brechta v zemích německé kultury významným dramatikem 20. a 30. let; rozhodný antifašista, nebyl stoupencem žádné určité ideologie. Jeho humanismus měl křesťanský podklad. Jeho dílo bylo v Německu po roce 1933 zakázáno. –  Narodil se 9. 12. 1901.
Slovník spisovatelů německého jazyka

1. června 1948 - se v Tallinu narodil estonský básník, dramaturg a herec Juhan Viiding. Své první práce publikoval pod pseudonymem Jüri Üdi, teprve později psal pod vlastním jménem. – Zemřel 21. 2. 1995.
Slovník pobaltských spisovatelů

Starý se schovává.
Mladý počítá do padesáti.
Starý se mu schová do země nebo na dno moře.
Mladý ho už nenajde.
Jenomže jakýpak je ještě mladý, když počítal do padesáti.
Někteří se dívali skrz prsty,
někteří nezavírali ani jedno ani druhé oko
a dívali se přímo nepokrytě.
Někteří vlastně vůbec nepikali,
počítali sotva do desíti.
Tak se za hry, ve hře, hrou, setkali se schovávajícími se.
Zatím je ještě tolik času. Že?
J. Viiding: Milostné listy

2. června 1848 - byl v budově muzea v Praze zahájen Slovanský sjezd. Jeho nejdůležitějším cílem bylo vytvořit funkční spolek rakouských Slovanů a společně zpracovat všechny jejich požadavky vůči panovníkovi. Starostou byl zvolen František Palacký.
Rok do kapsy

2. června 1928 - se v Novém Bohumíně narodil český geolog a fytopaleontolog Václav Havlena. Věnoval se především studiu ložisek kaustobiolitů, karbonské flóry na Ostravsku. – Zemřel 28. 6. 1984.
Český biografický slovník XX. století

2. června 1928 - se ve Stockholmu narodil švédský prozaik, filmový scénárista, malíř a knižní ilustrátor Stig Claesson, tvořící i pod uměleckým pseudonymem Slas. Jeho poměrně rozsáhlé literární dílo se podobně jako jeho kresby vyznačuje nenapodobitelným uvolněným, lehce humorným až ironickým, impresionistickým a zároveň lakonickým a pregnantním stylem, založeným především na svěžích dialozích. – Zemřel 4. 1. 2008.
Slovník severských spisovatelů

2. června 1948 - podepsal prezident Edvard Beneš dopis československé vládě, v němž oznámil svou abdikaci.
Rok do kapsy

3. června 1998 - zemřel v Praze český technik František Jansa. Zabýval se elektrickou trakcí a výkonovou elektronikou. Podílel se na vývoji dieselelektrických motorových vozů, zpracoval generální projekt elektrizace ČSD a zúčastnil se výstavby elektrizačních zařízení železničních tratí s napětím 3 000 V. – Narodil se 7. 6. 1903.
Český biografický slovník XX. století

4. června 1798 - v Duchcově na Teplicku zemřel slavný dobrodruh a spisovatel Giovanni Giacomo Casanova. Po svých cestách Evropou zakotvil třináct let před smrtí na duchcovském zámku ve funkci knihovníka ve službách Josefa Emanuela Karla z Valdštejna. – Narodil se 2. 4. 1725.
Slovník italských spisovatelů

G. G. Casanova:
"Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne. Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost."
"Láska sestává ze tří čtvrtin ze zvědavosti."

4. června 1878 - se v Dědicích u Vyškova narodil český anglista, literární historik a překladatel František Chudoba. Znalec anglické literatury 19. a začátku 20. století, jejíž výrazné představitele přibližoval českým čtenářům ve svých sbírkách esejí. – Zemřel 7. 1. 1941.
Český biografický slovník XX. století

4. června 1908 - se narodil český hudební skladatel a pedagog Jan Zdeněk Bartoš. Od roku 1945 byl vedoucím odboru hudby na ministerstvu kultury a informací, později na ministerstvu školství a kultury, zabýval se činností literární a hudebně kritickou. – Zemřel 1. 6. 1981.
http://www.mudk.cz

4. června 1938 - uspořádala Hlinkova slovenská ľudová strana v Bratislavě shromáždění, na němž požadovala autonomii pro Slovensko.
Rok do kapsy

5. června 1878 - se v Humpolci narodil český spisovatel a zeměpisec Stanislav Nikolau. Od roku 1909 redigoval knižnici Země a lidé. Korigoval soudobé školní mapy a často přispíval do denních listů, nejvíce do Národní Politiky. – Zemřel 4. 6. 1950.
Kalendář historický národa českého

5. června 1898 - se v granadské Fuenta Vaqueros narodil španělský básník a dramatik Federico García Lorca. V jeho básnickém díle se projevuje hluboký vliv andaluského folklóru, v dramatech, situovaných do prostředí španělského venkova, analyzoval smysl lidských osudů a dokázal spojit lidové tradice s moderní formou. – 19. 8. 1936 byl v Granadě zastřelen frankisty.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

F. García Lorca:
"Básník musí být profesorem pěti smyslů. Pěti smyslů v tomto pořadí: zrak, hmat, sluch, čich a chuť. Aby mohl vládnout překrásnými obrazy, musí všem těmto smyslům otevřít brány komunikace a co nejčastěji v sobě vrstvit dojmy, ba dokonce převlékat jejich vlastní přirozenost."

6. - 10. červen

6. června 1928 - se v městě Greer v Jižní Karolíně narodil afroamerický prozaik a publicista Julian Mayfield. Po studiích prožil několik let v Africe, v letech 1962-66 pracoval v kanceláři ghanského prezidenta Kwame Nkrumaha, po návratu do USA působil jako vysokoškolský učitel. – Zemřel 20. 10. 1984.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

6. června 1938 - se v Hradci Králové narodil český karikaturista, kreslíř, výtvarník a režisér kreslených filmů Vladimír Jiránek. Po listopadu 1989 v tisku, především v Mladé frontě DNES, pravidelně glosuje svými karikaturami současné dění. – Zemřel 6. 11. 2012.
Rok do kapsy

V. Jiránek:
"Baví se dvě sousedky: To je starej Vomáčka. Žije chudák docela sám. Parchant jeden ..."

7. června 1848 - se v Paříži narodil francouzský malíř, grafik a řezbář, vůdčí osobnost postmodernismu Paul Gauguin. Byl ovlivněn impresionismem, C. Pissarrem, japonskými tisky a teoretickými studiemi o barvě, opustil impresionistický zájem o proměny atmosféry a negoval malbu barevnou skvrnou, kterou nahradil pevnou obrysovou linií a rytmizovanými plochami barvy redukované na několik tónů. Symbolikou barev, monumentálním plošným pojetím ovlivnil umělecké směry 20. století, zejména fauvismus a expresionismus. – Zemřel 8. 5. 1903.
www.encyklopedie.seznam.cz

P. Gauguin:
"Střezte se šlápnout na nohu vzdělanému hlupákovi. Jeho kousnutí je nevyléčitelné."
"Život bez práce je nudný, ale bez lásky je nesnesitelný."

7. června 1958 - se v Minneapolis narodil americký zpěvák, multiinstrumentalista a hudební a filmový producent Prince, vlastním jménem Prince Rogers Nelson.
http://encyklopedie.seznam.cz

7. června 1998 - zemřel francouzský prozaik a dramatik Thomas Narcejac, vlastním jménem Pierre Ayraud. Největšího úspěchu dosáhl psychologicky laděnými detektivními romány, které psal společně s Pierrem Boileru. – Narodil se 3. 7. 1908.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

8. června 1768 - byl v Terstu zavražděn německý teoretik umění Johann Joachim Winckelmann. Jeho obdiv k antice vyplýval z odporu k ponižování člověka ve feudálních poměrech. V antickém umění spatřoval odraz harmonického světového názoru, v nezávislosti demokratických Atén předpoklad k vytváření krásy. – Narodil se 9. 12. 1717.
Slovník spisovatelů německého jazyka

8. června 1888 - se v Alftanes narodil islandský prozaik a dramatik Gudmundur Jónsson Kamban. Většinu života prožil v Dánsku, na konci války byl 5. 5. 1945 zastřelen dánskými vlastenci pro kolaboraci s nacisty, posmrtný proces však dokázal jeho nevinu.
Slovník severských spisovatelů

8. června 1928 - se v Praze narodil český spisovatel, scénárista a publicista Pavel Hanuš. Do literatury vstoupil dobově příznačným básnickým dílem. Spolupracoval s Československou televizí, pro níž psal scénáře k televizním filmům a hrám. – Zemřel 8. 2. 1991.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

8. června 1928 - se ve Vamberku narodil český hudební skladatel Jiří Dvořáček. Je autorem symfonických děl, jedné opery, několika komorních děl a rozsáhlé vokální tvorby.
Český biografický slovník XX. století

8. června 1998 - zemřel teplický rodák, český sochař a výtvarník Vladimír Šmíd. Jeho plastiky z bronzu, mramoru či kamene byly nositeli poetické symboliky, která v socialistickém realismu neměla bohužel své místo. – Narodil se 6. 1. 1930.
Deník Směr, č. 147 z 25. 6. 1999, str. 9

9. června 68 - spáchal římský císař Nero před branami Říma sebevraždu. Povstání proti Neronově krutosti, tyranii a zhýralosti zachvátilo celou říši.
Rok do kapsy

9. června 1568 - ve středu po Sv. Duše okolo 18. hodiny město Bílina i s obojím předměstím od kladeného ohně vyhořelo, takže málo domů v městě zůstalo.
Kalendář historický národa českého dle Veleslavína

10. června 1348 - v outerý Svatodušní hrad Karlštejn, tři míle od Prahy, na němž se koruna i jiní klenotové zemští chovají, od císaře Karla IV. založen.
Kalendář historický národa českého dle Hájka

10. června 1888 - se v Obersinnu narodil německý spisovatel Leo Weismantel. Jeho literární začátky byly expresionistické, děj jeho děl spočívá na sociálním citu. – Zemřel 16. 9. 1964.
Slovník spisovatelů německého jazyka

10. června 1908 - v Potštejně zemřel český klasický filolog, překladatel, pedagog a politik Jan Kvíčala. Byl spoluzakladatelem moderní české filologie, patřil do tábora největších českých vzdělanců a intelektuálů budujících základy české vědy ve druhé polovině 19. století a bojujících zároveň za českou národní samostatnost. – Narodil se 6. 5. 1834.
www.libri.cz

10. června 1958 - se v Praze narodil český divadelní a filmový herec; představitel psychologicky náročných charakterů i romantických postav Vladimír Dlouhý. – Zemřel 20. 6. 2010.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. červen

11. června 1728 - podepsal císař Karel VI. edikt K podpoře továren a manufaktur v monarchii. Aby dovážené zboží nekonkurovalo domácím výrobkům, byla na něj stanovena vysoká cla.
Rok do kapsy

11. června 1778 - se v Praze narodil český lékař, blízký přítel J. W. Goetha, Antonín Stolz. Od roku 1805 byl jako lékař ve službách města Ústí nad Labem. Už jako student se nadchnul pro mineralogii a na Ústecku byl jedním z prvních, kdo bojoval proti ničení čedičových kopců. Jeden druh horniny je pojmenován stolzit právě po něm. – Zemřel 17. 8. 1855.
Severočeský deník, č. 211/ 1995, s. 9

11. června 1848 - se v pražském Karolinu shromáždili studenti a již podruhé vyslali své zástupce k zemskému velícímu generálovi Windischgrätzovi a žádali ho, aby odvolal vojenská opatření, kterými již pátý den hrozil Pražanům.
Rok do kapsy

11. června 1908 - se v Novém Městě na Moravě narodil český inženýr stavebnictví Zdeněk Bažant mladší. Zabýval se zakládáním staveb a mechanikou zemin. – Zemřel 26. 8. 2001.
Český biografický slovník XX. století

11. června 1988 - v Jičíně zemřela česká herečka, režisérka a dramatička Zuzana Kočová, původním jménem Liběna, druhá manželka E. F. Buriana, který ovlivnil její divadelní a literární činnost. – Narodila se 17. 8. 1922.
Český biografický slovník XX. století

12. června 1848 - vypuklo v Praze povstání. Windischgrätzovi vojáci napadli Pražany rozcházejíce se z velké mše svaté, která se sloužila na Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí), a ti se nenechali zastrašit. Pražané začali v ulicích stavět barikády, do bojů nastoupila Akademická legie, dělníci i drobní řemeslníci. Štáb povstalců v čele s J. V. Fričem se usídlil v budově Klementina. Do Prahy přijížděly povstalcům na pomoc další jednotky Národní gardy, císařské vojsko však bylo početnější a lépe vyzbrojené.
Rok do kapsy

12. června 1988 - v Praze zemřel český architekt, grafik, scénograf, návrhář nábytku, teoretik architektury a básník Vít Obrtel. Kriticky se stavěl k Teigově koncepci vědeckého funkcionalismu, v architektonické tvorbě požadoval syntézu účelnosti a emotivity. Charakteristickým rysem jeho básnické tvorby bylo bohatství metafor a úsilí o čistý tvar básně v próze. – Narodil se 22. 3. 1901.
Český biografický slovník XX. století

13. června 1888 - se v Lisabonu narodil portugalský spisovatel a překladatel Fernando Pessoa, vlastním jménem Fernando António Nogueira de Seabra Pessoa. Pod různými jmény (heteronymy) fiktivních básnických osobností psal poezii estetickou i filozofickou, často velmi odlišnou. Po smrti bylo jeho dílo vydáno a Pessoa byl oceněn jako největší portugalský básník po L. de Camáesovi. Jeho dílo silně ovlivnilo současnou portugalskou poezii. – Zemřel 30. 11. 1935.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

F. Pessoa:
"Zbavme se iluzí o naději, neboť zrazuje, o lásce, neboť unavuje, o životě, neboť přesycuje a neukojí, ba i o smrti, neboť přináší víc, než se chce, a míň, než se doufá."
"Moudrý je ten, kdo vede jednotvárnou existenci, protože každá drobná příhoda má pak výsadu zázraku. Pro lovce lvů už třetí lev není žádným dobrodružstvím."

14. června 1888 - se v Holicích narodil český matematik Václav Hruška; specialista na grafické a mechanické počty a na aplikace matematiky, zejména v elektrotechnice. Zasloužil se o rozvoj velkých počítacích strojů u nás. – Zemřel 15. 8. 1954.
Český biografický slovník XX. století

14. června 1928 - se narodil latinskoamerický revolucionář, vůdce guerillových oddílů bojujících proti vojenským vládám v Latinské Americe Ernesto "Che" Guevara, hrdina levicových studentů v Evropě 60. let. – Zemřel 9. 10. 1967.
Rok do kapsy

14. června 1938 - se v Chotuticích u Kolína narodil český básník Václav Hons, autor milostné lyriky. Do literatury vstoupil impresionisticky laděnými verši mladistvého okouzlení životem a poezií blízkou tvorbě J. Hanzlíka. Zaměřuje se zejména na žánr poémy.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

15. června 1898 - zemřel český básník a výtvarník Karel Hlaváček. Byl významným představitelem české dekadence a symbolismu. Jeho verše vynikají hudebností. Ve svých básnických sbírkách vyjádřil deziluzi z marné vzpoury společenského vyděděnce. – Narodil se 24. 8. 1874.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

15. června 1908 - se v Springfieldu ve státě Illinois narodil americký publicista a romanopisec Dexter Masters. Jeho díla, výrazně pokrokového zaměření, se zabývají otázkami odpovědnosti člověka v atomovém věku. – Zemřel 5. 1. 1989.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

15. června 1928 - se v Trebejove narodil slovenský právník a vysokoškolský pedagog Ján Azud. Publikoval přibližně 200 studií v odborných časopisech doma i v zahraničí.
http://www.vkmk.sk

16. - 20. červen

16. června 1868 - se v Bystřici u Benešova narodil český lékař internista Ladislav Syllaba. Byl členem mnoha předních světových a čs. vědeckých lékařských společností a osobním lékařem prvního prezidenta T. G. Masaryka. – Zemřel 30. 12. 1930.
www.libri.cz

16. června 1938 - se v Lockportu ve státě New York narodila americká spisovatelka Joyce Carol Oatesová. Získala několik prestižních literárních ocenění a bývá srovnávána s vrcholovými americkými romanopisci.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

16. června 1938 - se v Raggsjö narodil švédský básník a prozaik Torgny Lindgren. Do kritického pohledu na současnost promítá fantazii a radost z vyprávění a zobrazuje existenciální, nadčasové podmínky lidského života.
Slovník severských spisovatelů

17. června 1818 - se narodil francouzský hudební skladatel Charles Gounod, tvůrce lyrických oper Causy a Markétka, Romeo a Julie a populární melodie Ave Maria, kterou napsal na Bachovo preludium. – Zemřel 18. 10. 1893.
Rok do kapsy

17. června 1898 - se narodil nizozemský grafik Maurits Cornelis Escher, autor paradoxních optických iluzí, které dráždí fantazii a obracejí naruby naše vžité představy o prostorové logice světa. – Zemřel 27. 3. 1972.
Rok do kapsy

17. června 1928 - se v Praze narodil český právník Zdeněk Kučera, přední odborník v oblasti mezinárodního práva soukromého a obchodního.
Český biografický slovník XX. století

17. června 1938 - ve Svaté Dobrotivé zemřel hornický novinář a spisovatel Alois Šefl. Začínal v chlapeckém věku jako horník v dolech. Usadil se v Oseku u Duchcova a přežil dvě důlní katastrofy. Nějaký čas žil a pracoval v zahraničí, kde získal znalost jazyků. Po návratu do Čech se zapojil do anarchistického hnutí a stal se spolupracovníkem, později šéfredaktorem Hornických listů. Psal povídky i knihy z hornického prostředí a překládal z několika jazyků. – Narodil se 29. 11. 1874.
Duchcovské noviny, roč. 10, č. 12/2004, str. 13

17. června 1978 - v Praze zemřel český malíř a grafik Zdenek Seydl. Byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, ale patřil do tzv. válečné generace, kterou nelze zařadit do žádného programového směru. Osobité prvky se v jeho tvorbě objevily již roku 1929 a byly částečně ovlivněny jeho původním typografickým školením. – Narodil se 29. 4. 1916.
www.libri.cz

18. června 1878 - se narodil legendární vůdce mexické revoluce (1910) Pancho Villa, vlastním jménem Doroteo Arango. – Zemřel 20. 7. 1923.
Rok do kapsy

18. června 1888 - se v Charlottesville ve Virginii narodil americký novinář, literární a umělecký kritik, editor a spisovatel S. S. Van Dine, vlastním jménem Willard Huntinton Wright. Byl mimo jiné autorem detektivek, které dosáhly velkého úspěchu, některé byly i zfilmovány. – Zemřel 11. 4. 1939.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

18. června 1928 - v Severním ledovém oceánu zahynul norský polárník Roald Amundsen. Konal výzkumy v Arktidě a Antarktidě, jako první dosáhl v roce 1911 jižního pólu, v roce 1926 přelétl vzducholodí severní pól, o dva roky později (1928) se pokusil pomoci ztroskotavší lodi Italia, jeho letadlo však zmizelo v moři. Neměl vědecké ambice, ale byl vzorem vytrvalosti a statečnosti, jeho osobnost se stala námětem četných knih. – Narodil se 16. 7. 1872.
Slovník severských spisovatelů

R. Amundsen:
"Odvaha znamená po zralé úvaze s láskou a klidem přistoupit k činu."

19. června 1898 - se v Berlíně narodil německo-americký filozof Herbert Marcuse. Po roce 1933 emigroval přes Francii do USA, vycházeje z Heideggera, Freuda a novohegelianismu 30. let, pokusil se o revizi marxismu ve směru ultralevé, maloburžoasně utopické sociální teorie se silnými kulturně kritickými akcenty; v 60. letech výrazně ovlivňoval hnutí tzv. nové levice. – Zemřel 29. 7. 1979.
Slovník spisovatelů německého jazyka

19. června 1948 - zemřel japonský prozaik Osamu Dazai. Svými romány a povídkami, zachycujícími duchovní tápání autora a krizi jeho společenské vrstvy, hluboce ovlivnil japonskou poválečnou literaturu. – Narodil se 19. 6. 1909.
Malá československá encyklopedie

19. června 1988 - zemřel v Brně český hudební skladatel a teoretik Zdeněk Blažek. Těžiště jeho tvorby spočívá ve vokální tvorbě. – Narodil se 24. 5. 1905.
Český biografický slovník XX. století

20. června 1848 - se v Praze narodil český sochař Josef Václav Myslbek. Patřil ke generaci Národního divadla, byl nadšený buditel a své náměty čerpal v duchu doby z romanticky pojaté české historie, uměleckým projevem však nad své současníky vynikal. Jeho životním, nerozlučným přítelem se mu stal V. Hynais. Druhou stranou jeho díla, ještě výraznější, byl monumentální realismus, do té doby v českém sochařství v takové síle neznámý. – Zemřel 2. 6. 1922.
www.libri.cz

21. - 25. červen

21. června 1948 - se v Aldershot narodil anglický prozaik Ian Russel McEwan. Jeho povídky i romány se soustřeďují na citovou vyprahlost dnešního světa.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

21. června 1948 - se v anglickém Sunderlandu narodil britský hráč na klávesové nástroje Don Airrey, který od roku 2002 hraje v rockové skupině Deep Purple, kde nahradil Jona Lorda.
http://encyklopedie.seznam.cz

22. června 1898 - se v Rouchovanech u Moravského Krumlova narodila česká spisovatelka Amálie Kutinová; autorka humorných autobiografických próz, veršů a dramat pro mládež a próz pro dospělé; sběratelka a zpracovatelka lidové poezie, vyprávění a pohádek z Podkrkonoší. – Zemřela 30. 3. 1965.
Lexikon české literatury, č. 2/II, K-L

22. června 1898 - se v Osnabrücku narodil německý spisovatel, představitel meziválečné literatury Erich Maria Remarque. Po nástupu fašismu v Německu odešel do exilu a v roce 1939 dostal americké státní občanství. – Zemřel 25. 9. 1970.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

E. M. Remarque:
"Cynismus je srdce se záporným znaménkem."
"Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice."
"Vždycky se nám zdá lepší to, co nemůžeme dostat, než to, co už máme. V tom spočívá romantika a idiotství lidského života."

24. června 1848 -začalo v Paříži červnové povstání. Nespokojení dělníci začali ve městě stavět barikády, protože nesouhlasili se zrušením tzv. národních dílen. Povstání bylo krvavě potlačeno a tato porážka demokratických sil předznamenala neúspěch buržoazních revolucí z roku 1848 v celé Evropě.
Rok do kapsy

25. června 1608 - sjednán byl mír v Libni mezi císařem Rudolfem II. a bratrem jeho Matyášem, jímž zachráněno bylo Rudolfovi panství v Čechách, v Lužicích a ve Slezsku, avšak Uhry, Morava a obojí Rakousy postoupeny byly Matyášovi, jenž uznán byl za příštího krále českého a Rudolfova nástupce.
Kalendář historický národa českého cituje J. B. Nováka: „Rudolf II. a jeho pád“

25. června 1928 - se v Plzni se narodil český historik Václav Kural. Zabývá se dějinami českého domácího protinacistického odboje za 2. světové války, problematikou česko-německých vztahů ve 20. století a historií let 1968-69 v Československu.
Český biografický slovník XX. století

26. - 30. červen

26. června 1908 - se v Bělicích u Blatné narodil český básník a prozaik Ladislav Stehlík. Základní vrstvu jeho tvorby utvářela krajinná lyrika. Ačkoli jako básník i jako prozaik psal také o jiných českých krajích, o Praze i o svých cestách do zahraničí, nechával se trvale oslovovat především jižními Čechami. – Zemřel 11. 9. 1987.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

Tesknotu dálky, tesknoty chlad
jala jsi v krásné mlčení.
Pro ticho žalu mám už tě rád,
jen jím jsme spolu spřízněni.
Tesknotu dálky, samoty chlad,
tvá vůně jih mi přiblíží.
Antických loubí dech cítím vát –
v zeleni slyším Adiži.
L. Stehlík: Myrta

26. června 1908 - se v Litomyšli narodil český technik Ladislav Jeníček. Zabýval se naukou o materiálu, jeho zkoušením a slévárenstvím. – Zemřel 13. 4. 1973.
Český biografický slovník XX. století

26. června 1918 - se v Praze narodil český filmový režisér a scénárista, klasik českého filmu, Jiří Krejčík. Jeho tvorba je tematicky rozmanitá: zahrnuje jak filmy s vážnými, často výrazně psychologicky laděnými příběhy, v nichž jde o čest, pravdu, nedeformované lidské vztahy, tak bláznivé veselohry o mladých lidech vzpírajících se konvencím. Vedle filmu spolupracuje Krejčík rovněž s televizí a s divadlem. Po roce 1989 se zjevně nesmířil s novým vývojem a zejména ztrátou možností realizovat nadále své projekty na Barrandově, resp. neúspěšnou snahou podílet se na jeho privatizaci. Jeho značně kontroverzní televizní dokument o polistopadové Praze byl přijat veřejností i odbornou kritikou s rozpaky.
www.libri.cz

26. června 1978 - v Brně zemřel český herec a režisér Rudolf Jurda. K divadlu utekl v 17 letech z klášterního semináře. Po krátkém působení ve Zlíně přišel v roce 1948 do Brna, kde hrál v činohře Státního divadla až do své předčasné smrti. – Narodil se 12. 12. 1921.
www.libri.cz

27. června 1888 - se v Praze narodil český cestovatel Josef Ladislav Erben. Celý svůj život procestoval, pravidelně zasílal přírodovědecké a národopisné sbírky Náprstkovu a Národnímu muzeu v Praze. – Zemřel 11. 10. 1958.
Český biografický slovník XX. století

27. června 1928 - se v Dolanech na Plzeňsku narodil český geofyzik Václav Bucha. Zabývá se zemským magnetickým polem, paleomagnetismem, archeomagnetismem, vyšetřováním vazeb mezi sluneční a geomagnetickou aktivitou a změnami klimatu a počasí.
Český biografický slovník XX. století

28. června 1878 - se v Mratíně u Prahy narodil český hornický revolucionář Petr Stránský. Zastával řadu funkcí, mimo jiné zastupoval Komunistickou stranu v obecním zastupitelstvu v Oseku. – Zemřel 17. 2. 1949.
Revue Teplice, č. 7/ 1978, str. 16

28. června 1928 - se v Horbury narodil anglický prozaik Stan Barstow. Ve svém díle realisticky zobrazuje dělnické prostředí.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

28. června 1978 - v Praze zemřel český zemědělský odborník, mikrobiolog, jeden ze zakladatelů moderní československé půdní mikrobiologie, Václav Káš. Zabýval se hlavně zemědělskou mikrobiologií, zejména výzkumem mikrobiologických pochodů v půdě, vztahu mikrobů a vyšších rostlin, výzkumem mikrobiologie jednotlivých genetických půdních typů a únavy půdy. – Narodil se 21. 2. 1899.
Český biografický slovník XX. století

29. června 1438 - v neděli den sv. Petra a Pavla, Albrecht, král uherský a kníže rakouské, na království české na hradě pražském korunován.
Kalendář historický národa českého cituje Hájka

29. června 1898 - se ve městě Inowroclaw narodil polský básník, prozaik, esejista a redaktor Zenon Kosidowski. Byl známý především svými eseji s archeologicko-historickou tématikou, ve kterých se věnuje starověkým civilizacím a kulturám a počátkům mýtů a legend. – Zemřel 14. 9. 1978.
Slovník polských spisovatelů

30. června 1868 - se v Rychtářově u Vyškova narodil český geograf, orientalista a cestovatel Alois Musil. Na svých cestách, konaných v letech 1896-1915, prozkoumal do té doby neznámá místa Blízkého východu. Byl jedním z iniciátorů založení Orientálního ústavu v Praze (1922). – Zemřel 12. 4. 1944.
Český biografický slovník XX. století

30. června 1938 - zemřel v Žatci jeden z nejvýznamnějších Čechů, kteří se již v osmdesátých letech 19. století zasloužili o rozvoj českého národního života v Duchcově, František Holeček. Svou profesní dráhu začínal jako horník na Bílinsku, posléze se stává hostinským v Duchcově. Zde se stává členem Sokolské župy Krušnohorské, v roce 1895 byl zvolen jejím starostou. – Narodil se 29. 5. 1855.
Duchcovské noviny, roč. 11, č. 6/2005, str. 16

30. června 1998 - v Praze po dlouhé nemoci zemřel český hudební vědec, rodák z Duchcova na Teplicku, František Mužík. Za války pracoval v odboji a strávil několik let v koncentračním táboře. Po válce vystudoval hudební vědu a historii a zabýval se především českou středověkou písní. Byl vedoucím katedry dějin hudby a několik let i děkanem filosofické fakulty. – Narodil se 1. 5. 1922.
Český biografický slovník XX. století