Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Únor 2018

1. - 5. únor

2. února 1318 - se na hradě Zvíkově sešli nejvýznamnější čeští šlechtici, aby domluvili společný postup proti králi Janu Lucemburskému. Vůdcem odbojných pánů se stal bezpochyby tehdy nejmocnější muž v zemi – Jindřich z Lipé.
Rok do kapsy

2. února 1908 - v Praskolesech na Berounsku se narodil český geodet Václav Krumphanzl. Zabýval se zejména inženýrskou geodézií, je autorem vysokoškolských učebnic a dalších knih z oboru. – Zemřel 5. 4. 1986.
Český biografický slovník XX. století

2. února 1918 - v Batavii (bývalá Nizozemská Indie) se narodila nizozemská prozaička Hella Haasse, vlastním jménem Hella Serafa van Lelyveld-Haasse. Ve známost vešla dosud populární a hojně překládanou novelou Urug, v níž ztvárnila vzpomínky z Indonésie.
Slovník severských spisovatelů

2. února 1998 - v Hamburku zemřel česko-polský esejista židovského původu Gabriel Laub. Narodil se v Polsku, později odešel do SSSR. Od roku 1948 byl občanem Československa. V srpnu 1968 emigroval do Německa. Byl autorem originálních úvah, mikropovídek, a především vtipných aforismů. – Narodil se 24. 10. 1928.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

3. února 1468 - zemřel Johannes Gutenberg, vlastním jménem Johannes Gensfleisch. Je považován za vynálezce knihtisku. Za nejstarší tisk je považován Zlomek knih Sibyliných z roku 1445. Nejslavnějším Gutenbergovým tiskem je dvoudílná bible, vytištěná v letech 1452 – 55. Potištěné strany byly ozdobeny ručně malovanými iluminacemi. J. Gutenberg se narodil někdy mezi rokem 1397 a 1400.
Rok do kapsy

3. února 1908 - v sanatoriu v Bubenči zemřel český historik Antonín Rezek. Zabýval se dějinami českými a moravskými. – Narodil se 13. 1. 1853.
Kalendář historický národa českého

3. února 1928 - v Babině se narodil literární vědec; profesor univerzity v Amsterodamu Mojmír Grygar.
http://csds.cz/

3. února 1948 - v Chomutově se narodila česká spisovatelka, básnířka a výtvarnice Marta Zbyslava Gärtnerová. Jméno Zbyslava používá od roku 1972. Verše začala publikovat ve druhé polovině 70. let, kromě básní publikuje také fejetony, povídky a jiné drobnější prozaické útvary.
http://www.zbyslava.wz.cz/

Mám den
kdy děti
bych dala sirotčinci
a zalezla do sklepa pod uhlí
Tam vyčkávala příchod jara
Všeho
co miluji
bych se vzdala
Nohy mi ještě neztuhly
Toužívám někdy po blázinci
Mít sen mít sen a bdít …
Co jsem to vlastně povídala?
M. Gärtnerová: Mít sen a bdít

3. února 1948 - ve Stockholmu se narodil švédský prozaik a dramatik Hennig Mankell. Literární slávu si dobyl detektivkami společensky i politicky spjatými s problémy rasismu, korupcemi, atentáty a kontrastem bohatství a chudoby, symbolizovanými vztahy bílého Švédska k černé Africe.
Slovník severských spisovatelů

4. února 1688 - v Paříži se narodil francouzský dramatik, prozaik a moralista Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. Napsal celkem 32 kusů především pro Italskou komedii v Paříži, která není podřízena klasicistním pravidlům a poskytuje mu tak tvůrčí volnost. Nejčastějším námětem jeho děl je láska. – Zemřel 12. 2. 1763.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

4. února 1918 - se narodil český básník a novinář Karel Bradáč. Jeho dílo jsme mohli potkávat hlavně v týdeníku Dikobraz. – Zemřel 15. 6. 1973.
Malá československá encyklopedie

4. února 1968 - v Praze zemřel český paleontolog Josef Augusta. Zabýval se permskou flórou, studiem krytolebců a ryb. Byl předním popularizátorem paleontologie v Československu. Světové proslulosti dosáhly jeho paleontologické rekonstrukce pravěké fauny a flóry, na nichž spolupracoval s malířem Z. Burianem. – Narodil se 17. 3. 1903.
Český biografický slovník XX. století

6. - 10. únor

6. února 1228 - byl vévoda Václav, syn Přemysla Otakara I., spolu se svou manželkou Kunhutou korunován českým králem. Do českých dějin vstoupil jako král Václav I.
Rok do kapsy

6. února 1908 - v Ploješti se narodil rumunský publicista a básník Geo Bogza, zakladatel moderní rumunské reportáže, kterou svým lyrickým viděním pozvedl na úroveň umělecké prózy. – Zemřel 13. 9. 1993.
Malá československá encyklopedie

6. února 1928 - zemřel v Brně český básník a dramatik Josef Holý, jehož skepticky laděná intimní lyrika a verše společenského vzdoru byly přijímány jako ozdravující reakce na stylizovanou dekadentní poezii konce století. – Narodil se 7. 2. 1874.
www.mzm.cz/mzm/osobnosti

6. února 1998 - v Paříži zemřela francouzská prozaička a novinářka Heléne Parmelin, vlastním jménem Heléne Pignol, rozená Jungelson. Ve svých románech, kde se staví proti násilí a válce, věnuje pozornost i tvarovým aspektům, včetně zavádění nových technik. – Narodila se 19. 8. 1915.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

7. února 1128 (jak uvádí Balbín) - umřel Jarloch, neboli Gerlach, první opat kláštera premonstrátského v Milevsku. Kronika Jarlochova se přiřazuje k dílům pokračovatelů Kosmových a sahá až po rok 1198.
Kalendář historický národa českého

7. února 1928 - v Budapešti zemřel maďarský básník, člen literární skupiny Nyugat, Arpád Tóth. Je autorem esoterické melancholické poezie, v níž uplatnil cit pro sociální problémy. – Narodil se 14. 4. 1886.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

8. února 1828 - se v Nantes narodil francouzský romanopisec a dramatik Jules Verne. Zpočátku se pokoušel o dramatickou tvorbu, ale bezúspěšně. Světoznámým se stal jako spisovatel pro mládež, třebaže ambicí tohoto pracovitého autora a nenáročného a vyrovnaného člověka bylo vytvořit „román o vědě“ pro dospělé. – Zemřel 24. 3. 1905.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. Verne:
"Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit."
"Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám."

8. února 1858 - v Jáchymově u Litovle se narodil moravský prozaik a novinář Alois Zábranský. V literární tvorbě se zaměřil na humoristické povídky a črty z Hané. Přispíval do humoristického časopisu "Švanda dudák". Psal také pod pseudonymy Florián Čaboun a Baltazar Pelyněk. – Zemřel 9. 9. 1921.
www.uherske-hradiste.cz/osobnost/

8. února 1878 - ve Vídni se narodil izraelský myslitel, filozof, sociolog a pedagog rakouského původu, známý i pracemi o židovském chasidismu, Martin Buber. Byl stoupencem gándhismu, ostře vystupoval proti politickému sionismu. – Zemřel 13. 6. 1965.
Slovník spisovatelů německého jazyka

8. února 1908 - v Kreuzlingenu se narodil  švýcarský germanista Emil Staiger, profesor na univerzitě v Curychu. Patřil k významným představitelům směru literární teorie zvaného werkimanentní interpretace (werkimmanente Interpretation). Překládal také ze staré řečtiny. – Zemřel 28. 4. 1987.
http://cs.wikipedia.org

8. února 1928 - uskutečnil skotský průkopník televize John Logie Baier první dálkový televizní přenos. Podařilo se mu vyslat z Londýna přes oceán do New Yorku několik záběrů malé panenky a nakonec si sedl před kameru sám.
Rok do kapsy

8. února 1988 - zemřel norský prozaik Finn Havrevold, původním povoláním architekt a grafik. Ve svém díle odhaluje hlavně skryté agresivní pudy v člověku, ať už v erotických vztazích, nebo v projevech různé patologické vyšinutosti. – Narodil se 11. 8. 1905.
Slovník severských spisovatelů

8. února 1998 - v Reykjavíku zemřel islandský prozaik, dramatik a básník Halldór Laxness. V 30. a 40. letech byl jedním z nejaktivnějších levicových intelektuálů a komentátorů doby, jeho knihy většinou vyvolávaly i politické debaty. Roku 1955 získal Nobelovu cenu za literaturu. – Narodil se 23. 4. 1902.
Slovník severských spisovatelů

9. února 1908 - v Krnsku se narodil český filmový kameraman Ferdinand Pečenka. Po úspěchu Fričova historického snímku Jánošík, kde pod Pečenkovým vedením exteriérová kamera vynikla snímky zvláštní výtvarné krásy, se zařadil po bok předních představitelů české kameramanské školy. Do roku 1945 patřil k nejzaměstnávanějším filmovým tvůrcům. Natáčel průměrně deset filmů ročně a pracoval snad se všemi českými filmovými režiséry. – Zemřel 3. 10. 1959.
www.libri.cz

9. února 1948 - se v Olomouci narodil český kulturní historik, muzikolog a operní dramaturg Jan P. Kučera. Věnuje se dějinám kultury, náboženství a opery; překládá operní libreta a vědeckou literaturu.
Český biografický slovník XX. století

10. února 1878 - v Litomyšli se narodil český historik, hudební vědec a kritik, publicista a politik Zdeněk Nejedlý. Systematicky se věnoval především české hudební kultuře husitského období a osobnosti a dílu Bedřicha Smetany. Byl autorem řady studií a monografií. Od roku 1945 se výrazně angažoval při prosazování politické linie KSČ a zastával významné politické a státní funkce. – Zemřel 9. 3. 1962.
Český biografický slovník XX. století

10. února 1898 - v argentinském Clara se narodil francouzský prozaik a novinář ruského původu Joseph Kessel. Účastnil se španělské občanské války a roku 1942 se připojil k de Gaullovu odboji. Jeho román „Posádka“ se stal modelem tzv. akčního románu s romantickým mýtem hrdinství. – Zemřel 24. 7. 1979.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

10. února 1928 - v Rozhozné u Svitav se narodil český ekonom Jaromír Báča. Je předním expertem v oboru účetnictví; autorem děl z oboru.
Český biografický slovník XX. století

10. února 1958 - v brazilském Sao Paulo se narodil americký producent a hudební skladatel Walter Afanasieff, rodným jménem Vladimír Nikitich.
www.musicianguide.com

11. - 15. únor

11. února 1878 - v Paříži zemřel francouzský fyziolog a filozof Claude Bernard. Chtěl se stát spisovatelem, ale rodinné prostředí vinaře v kraji Beaujolais jej přinutilo k zaměstnání laboranta ve farmacii. Jeho odborné studie jej přivádějí k formulacím obecné fyziologie a odtud až k filozofickým, metodologickým a etickým otázkám. – Narodil se 12. 7. 1813.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

11. února 1978 - zemřel ve Stockholmu švédský básnk, prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1974 Harry Martinson. Byl originálním, modernistickým lyrikem, hledajícím nový jazyk a nové výrazové formy. – Narodil se 6. 5. 1904.
Slovník severských spisovatelů

12. února 1908 - odstartovala v New Yorku první automobilová rallye kolem světa. Zúčastnilo se jí šest posádek. Trasa vedla přes USA, Japonsko a Rusko až do Evropy. Jako první dorazil do cíle v Paříži německý vůz Protos.
Rok do kapsy

12. února 1958 - v Choisy-le-Roi zemřel francouzský komunistický politik, činitel francouzského a mezinárodního komunistického hnutí Marcel Cachin. Sehrál významnou roli v boji proti francouzské koloniální politice. – Narodil se 20. 9. 1869.
Malá československá encyklopedie

13. února 1948 - v Praze se narodila česká dramatička, publicistka a spisovatelka Daniela Fischerová. Je dcerou hudebního skladatele J. F. Fischera. Je autorkou či spoluautorkou několika celovečerních, krátkých i animovaných filmů. Věnuje se básnické i prozaické tvorbě pro děti, píše rozhlasové hry. Nejvlastnější výraz nalezla jako autorka divadelních her a stala se nejvýraznější dramatičkou přelomu 70. a 80. let. V době totality patřila spolu s Karlem Steigerwaldem mezi dramatiky, jejichž tvorba byla „trpěna" a patřila k alternativě na oficiálních scénách.
www.aura-pont.cz

D. Fischerová:
"Než za sebou práskneš dveřmi, ověř si, z které strany je klíč."

14. února 1368 - se v Praze narodil uherský a český král, syn císaře a krále Karla IV. Zikmund Lucemburský. Vynikl jako obratný diplomat, často však jednal podle rčení „účel světí prostředky“ a nedodržoval sliby. Do českých dějin proto vstoupil pod přezdívkou „liška ryšavá“. Na vrcholu své životní dráhy stanul právě na konci života – byl císařem římskoněmeckým a králem uherským a v roce 1436 jej za svého krále uznali též Češi. – Zemřel 9. 12. 1437.
Rok do kapsy

14. února 1768 - ve Florencii se narodil rakouský císař, český a uherský král dynastie habsbursko-lotrinské František I. Vlády se ujímal v době, kdy vládnoucí kruhy musely čelit vlivu francouzské revoluce. Osvícenci doporučovali předcházet revoluci prováděním pokrokových reforem. František však zvolil cestu násilných prostředků: války proti revoluční Francii a policejního útlaku uvnitř země. Období osvícenských reforem v monarchii skončilo. V zemi nadlouho zakotvil konzervativní, byrokratický politický systém, uzavírající se všem novým myšlenkám. – Zemřel 2. 3. 1835.
www.libri.cz

14. února 1788 - v Zásmukách u Kolína se narodil český básník a sběratel starožitností Matěj Milota Zdirad Polák. Preromantickou reflexivní básnickou skladbou „vznešenost přírody“ vnesl do vlastenecké poezie nové téma a básnický jazyk. Novátorské byly i jeho pokusy ohlasové poezie. – Zemřel 31. 3. 1856.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

14. února 1878 - v Nové Pace se v roce 1878 narodil český sochař Bohumil Kafka. Jeho raná díla, a zvláště ta z pařížského pobytu, patří k nejhodnotnějším projevům českého secesního symbolismu. Vyniká zvláště socha Somnambuly, jejíž stavba se vymyká dřívější tradici prostorové kompozice. Postupně však silný expresívní výraz přešel do klidnější polohy, díla byla plošnější a silněji svázaná se secesním dekorativismem. – Zemřel 24. 11. 1942.
www.libri.cz

14. února 1918 - bolševická vláda v Rusku provedla reformu kalendáře. Dosud platný juliánský kalendář byl nahrazen kalendářem gregoriánským, který ve většině Evropy platil od roku 1582. V Rusku tak po 31. lednu následoval hned 14. únor, aby se vyrovnal rozdíl 13 dnů.
Rok do kapsy

15. února 1738 - zemřel český sochař a řezbář tyrolského původu Matyáš Bernard Braun. Před rokem 1710 založil v Praze dílnu, která realizovala řadu dřevěných i kamenných plastik podle modelů, ojediněle i autorské plastiky. S jeho tvorbou se můžeme setkat v Praze na Karlově mostě, v Kuksu, ale i v Teplicích. – Narodil se v roce 1864.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Diderot

15. února 1848 - v rakouském Haagu se narodil český prozaik Karel Klosterman. Z jeho rozsáhlé venkovské realistické prózy jsou nejzávažnější povídky a romány o přírodě a lidu Šumavy. – Zemřel 16. 7. 1923.
Český biografický slovník XX. století

15. února 1908 - v Kelských Vinicích u Mělníka se narodil český hudební skladatel Vladimír Adamský. Vedl mělnickou dechovku, v rozhlase sestavil lidový soubor dechových nástrojů "Švitorka", pro který napsal řadu úspěšných skladeb.
Československý hudební slovník osob a institucí

15. února 1928 - v Moravicích na Znojemsku se narodil český právník a právní historik Stanislav Balík. Zabývá se obecnými právními dějinami, zvláštní pozornost věnuje právní problematice revolucí, historii tiskového a vynálezeckého práva i dějinám vlastního oboru.
Český biografický slovník XX. století

15. února 1928 - v Tartu se narodil estonský spisovatel Eno Raud. Napsal celou řadu knížek pro děti předškolního a školního věku. Jeho tvorba se vyznačuje osobitým stylem, laskavým humorem a znalostí dětské psychiky. – Zemřel 9. 7. 1996.
Slovník pobaltských spisovatelů

15. února 1948 - se v Praze narodila česká historička a spisovatelka Jindra Jarošová. V 70. letech pracovala v Památníku Terezín a v té době se zabývala dějinami druhé světové války a lékařského odboje. Od roku 1982 pracuje v Českém rozhlase, věnuje se tu kulturní, historické a sociální problematice.
přebal knihy J. Jarošová : Svatí kacíři

15. února 1958 - v Praze se narodil český překladatel, publicista, sběratel a hudební recenzent Roman Lipčík. Od roku 1983 se zabývá hlavně problematikou rockové a šířeji populární hudby.
Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část jmenná – československá scéna

16. - 20. únor

16. února 1948 - v Českém Těšíně se narodil český herec Jaromír Hanzlík. Z představitelů vitálních, lidsky nezkušených a odzbrojivě autentických mladíků postupně vyzrál v hereckou osobnost schopnou vystihnout rozmanitost mužských typů středního věku v komediální i tragické poloze, v hrách ze současnosti i v dílech klasických.
Český biografický slovník XX. století

17. února 1798 - se ve Slaném narodil český malíř a dekoratér Josef Matěj Navrátil. Na vrcholu tvůrčí síly stanul v 50. letech 19. století. Jeho drobné žánry, zátiší i figurální skici patří k pokladům českého malířství. V jeho díle se nenásilně mísí tzv. druhé rokoko s biedermeierem, romantismus s realismem. – Zemřel 21. 4. 1965.
www.libri.cz

18. února 1838 - se narodil rakouský fyzik, zakladatel vlivného směru zvaného novopozitivismus Ernst Mach. Svým dílem významně ovlivnil A. Einsteina a další fyziky. – Zemřel 19. 2. 1919.
Rok do kapsy

18. února 1928 - v Hiitola se narodila finská prozaička Eeva Kilpiová. Jako jedenáctiletá musela s rodiči odejít ze svého východokarelského domova. Pocit vykořeněnosti a ztracených rodových vazeb a touha po návratu k přírodě prolíná celou její tvorbu.
Slovník severských spisovatelů

19. února 1878 - v Beitstadu (Nord-Trondelag) se narodil norský prozaik a básník Kristofer Uppdal. Proslavil se desetisvazkovým volným cyklem románů Tanec říší stínů, který lze v celku číst jako dějiny moderního norského dělnictva. – Zemřel 26. 12. 1961.
Slovník severských spisovatelů

19. února 1938 - v Neratovicích se narodil český básník, prozaik a scénárista Josef Hanzlík. Jádro jeho tvorby tvoří lyrika čerpající náměty z dětství, života rodiny, vztahů muže a ženy. Píše verše a prózy pro děti a je také autorem řady filmových scénářů.
Český biografický slovník XX. století

19. února 1988 - v Paříži zemřel francouzský básník a dramatik René Char. Jeho básnický deník makisty patří k nejlepším veršům inspirovaných odbojem. Char patří k předním francouzským lyrikům 20. století a výrazně ovlivnil nastupující generaci. – Narodil se 14. 6. 1907.
Rok do kapsy

20. února 1888 - v Paříži se narodil francouzský romanopisec, esejista a dramatik Georges Bernanos. Ke své vlastní tvorbě se propracoval poměrně pozdě a za spisovatele se nikdy nepovažoval. Nicméně již svým prvním románem dosáhl značného úspěchu. Kompozice jeho románů je uvolněná a děj pestře rozložený do dílčích epizod. – Zemřel 5. 7. 1948.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

20. února 1898 - se narodil italský automobilový konstruktér Enzo Ferrari výrobce světově proslulých sportovních vozů. – Zemřel 14. 8. 1988.
Rok do kapsy

21. - 25. únor

21. února 1888 - se v Moravských Budějovicích narodil český pedagog Josef Hendrich, jeden z nejvýznamnějších českých komeniologů. Podrobně se zabýval Komenského pansofií. Věnoval se též dějinám českého školství i problematice soudobé pedagogiky. – Zemřel 5. 10. 1950.
Český biografický slovník XX. století

22. února 1788 - se v Gdaňsku narodil německý filozof, metafyzický idealista, voluntarista a iracionalista, hlasatel pesimismu Artur Schopenhauer. Hlavní zásada jeho filozofie je plně naznačena v jeho nejvýznamnějším díle Svět jako vůle a představa. – Zemřel 21. 9. 1860.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

22. února 1788 - v Praze zemřel český hudební skladatel a interpret hry na varhany, rodák z Teplicka, Jan Lohelius Oehlschlägel. Jeho hudba vychází z italského barokního směru, ale je obohacena o ryze českou melodiku. Bylo pro něj nevýhodou, že byl ve stínu svého současníka Františka Xavera Brixiho, který měl ve světě duchovní hudby té doby nejvyšší postavení. Jeho skladby nicméně po mnoha letech opět zaznívají, především při komorních koncertech. – Narodil se 31. 12. 1724.
Deník Směr, č. 47, 25. 2. 1998

22. února 1888 - v Paříži zemřel francouzský hudební skladatel a virtuos hry na housle Delphin Jean Allard. Roku 1850 obdržel řád čestné legie a roku 1858 se stal prvním sólistou císařské kapely. Byl nejen jedním z nejpřednějších houslistů a učitelů, ale i plodným skladatelem. Napsal pro svůj nástroj množství fantasií, duet a etud. – Narodil se 8. 3. 1815.
Ottův slovník naučný

22. února 1978 - v Praze zemřel český filozof a sociolog Josef Král. Filozofii chápal v duchu pozitivismu jako snahu o jednotný výklad světa na základě poznatků jednotlivých speciálních věd. Od jednotlivých věd se filosofie liší univerzálností předmětu, mírou subjektivnosti a hypotetičnosti svých závěrů, neliší se však metodou. Na rozdíl od ortodoxního pozitivismu nevylučoval z filosofie metafyziku - ta totiž odpovídá lidské potřebě orientovat se ve světě a životě na základě jednotného a celistvého názoru. – Narodil se 31. 10. 1882.
www.libri.cz

23. února 1938 - se narodil český režisér, herec, scénárista a pedagog Jiří Menzel. Značný ohlas doma i v zahraničí však vzbudila především Menzelova filmová tvorba pro svou schopnost vyprávět o prostých lidech, z nichž někteří podléhají v nerovném zápase s násilím, byrokracií, totalitní zvůlí, a druzí zase svou osobitostí, někdy až bizarní originalitou obohacují život kolem sebe. Hrdiny svých filmů našel především v díle spisovatele B. Hrabala, autora řady tragikomických příběhů všedního dne.
www.libri.cz

23. února 1878 - se narodil ruský malíř a teoretik umění; jeden z nejvýznamnějších zakladatelů abstraktního malířství Kazimír Malevič; po raném období figurálních kompozic, ovlivněných kubismem, vytvořil v roce 1913 nefigurativní směr výtvarného umění, suprematismus; v obrazech užíval základní geometrické prvky (čtverec, obdélník, kruh, kříž, trojúhelník) a čisté barvy k vyjádření organických vztahů tvarů a prostoru (Bílý čtverec na bílé ploše); též autor suprematických keramik a architektonických objektů. – Zemřel 15. 5. 1935.
www.CoJeCo.cz

23. února 1948 - se v Praze narodil český spisovatel a lékař-psychiatr Jan Cimický. Jako spisovatel se věnuje psychiatricky zaměřeným publikacím, poezii a hlavně psaní detektivek. Často v nich čerpá ze své lékařské praxe psychiatra. Je předsedou české sekce Asociace autorů detektivní literatury.
http://detektivky.bestfoto.info

23. února 1968 - v Mnichově zemřel český filmový podnikatel Miloš Havel. Roku 1920 byl spoluzakladatelem a později hlavním akcionářem společnosti A-B, jejíž filmové ateliéry v Praze na Barrandově se staly slavným místem pro výrobu českých filmů. V roce 1937 obnovil firmu Lucerna-film, kterou už roku 1912 založil jeho otec Vácslav Havel a v jejíž produkci byla natočena většina nejlepších českých filmů z konce 30. let a z období okupace. – Narodil se 3. 11. 1899.
www.libri.cz

24. února 1848 - došlo ve Francii k buržoasnědemokratické revoluci. Liberální demokraté při povstání smetli režim Ludvíka Filipa. Po vítězství na barikádách v Paříži byla ustanovena prozatímní vláda, která vyhlásila republiku. Revoluční nálady z Francie se rychle šířily po celé Evropě.
Rok do kapsy

24. února 1918 - v Roudnici nad Labem se narodil český herec Svatopluk Beneš. Dlouho hrál milovnické role, v nichž uplatňoval svůj jemný humor, později vynikl zejména v úlohách anglického a francouzského klasického i současného repertoáru. – Zemřel 27. 4. 2007.
Český biografický slovník XX. století

24. února 1928 - se v Praze narodil český filosof Jiří Černý. Věnoval se kritice západní filosofie, zabýval se analýzou díla Schellingova, Hegelova, fenomenologií a hermeneutikou. – Zemřel 1. 11. 1982.
Český biografický slovník XX. století

25. února 1948 - prezident Beneš pod obrovským tlakem KSČ přijal demisi demokratických ministrů a pověřil Klementa Gottwalda sestavením nové vlády. Komunisté tímto dnem legálně přejali nekontrolovatelnou moc v celém státě a Československo se stalo na čtyřicet jedna let součástí sovětské zóny.
Rok do kapsy

25. února 1988 - na základě dohody mezi USA a SSSR začala demontáž sovětských operačních raket na území NDR a také Československa.
Rok do kapsy

25. února 1998 - v Praze zemřel český botanik Karel Kopecký, autor tzv. deduktivní metody syntaxonomické klasifikace rostlinných společenstev. Zabýval se zejména antropogenní vegetací a geobotanikou. – Narodil se 10. 2. 1933.
Český biografický slovník XX. století

26. - 28. únor

26. února 1808 - se narodil francouzský malíř, grafik a sochař; zakladatel novodobé politické a společenské karikatury, předchůdce moderního realismu Honoré Daumier. Ovlivnil sociálně kritický realismus. – Zemřel 10. 2. 1879.
www.CoJeCo.cz

26. února 1878 - se v Praze narodila světoznámá operní pěvkyně Ema Destinnová, vlastním jménem Kittlová. Patřila k nejvýznamnějším představitelům českého interpretačního umění. Vynikala temněji zbarveným dramatickým sopránem, mistrovskou technikou, přesvědčovala hlasovou i výrazovou kulturou a hereckou promyšleností. Věnovala se též činnosti koncertní a literární. – Zemřela 28. 1. 1930.
Český biografický slovník XX. století

26. února 1898 - se v Slavětíně na Lounsku narodil český básník Konstantin Biebl. Jeho tvorba byla ovlivněna válečnými prožitky i dominantními literárními proudy 20. a 30. let. Ve 20. letech byl členem Literární skupiny a Děvětsilu, od roku 1934 členem Surrealistické skupiny. V atmosféře 50. let propadal duševní depresi a posléze spáchal sebevraždu. – Zemřel 12. 11. 1951.
Český biografický slovník XX. století

Až umřem, staneme se květinami.
Ve dne budeme lidem pro radost
a v noci budem sami.
K. Biebl: Milenci

27. února 1948 - prezident Edvard Beneš přijal tzv. vládu Národní fronty sestavenou Klementem Gottwaldem a opustil Pražský hrad.
Rok do kapsy

27. února 1958 - v Seattlu ve státě Washington zemřela v roce 1958 americká spisovatelka, autorka humorných pamětí Betty MacDonaldová. Vzpomínky na hospodaření na slepičí farmě, „Vejce a já“, uchvátily čtenáře po celém světě. – Narodila se 26. 3. 1908.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

28. února 1908 - se v Louisianě narodil americký historik a romanopisec Dee Alexander Brown. Je autorem více jak dvaceti knih, v nichž se zabývá hlavně tématikou osídlování amerického Západu a občanskou válkou, a to ve formě populárně historických pojednání pro dospělé i mládež, komentovaných dokumentů i beletristických děl. – Zemřel 12. 12. 2002.
Slovník spisovatelů : Spojené státy americké

28. února 1978 - v Krakově zemřel polský prozaik, publicista a autor literatury pro mládež Janusz Meissner. Tématiku svých četných děl čerpal ze života letců. V letech 1940–1947 byl vedoucím polského vysílání rozhlasu ve Velké Británii. – Narodil se 21. 1. 1901.
Slovník polských spisovatelů