Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Listopad 2017

1. - 5. listopad

1. listopadu 1907 - se v Praze narodila česká herečka Marie Burešová. Vrchol její umělecké dráhy spadá do let 1934-41, kdy působila pod režijním vedením E. F. Buriana v Divadle D v Praze. V nejvýznamnějších inscenacích tohoto divadla vytvořila řadu hlavních rolí. Hlavním jejím výrazovým prostředkem byl mimořádně krásný altový hlas osobitého témbru, schopný neobyčejného intonačního a dynamického rozpětí, dovolující vystihnout nejjemnější odstíny zejména veršovaných dialogů a osobitou interpretaci dramatických songů. – Zemřela 14. 4. 1972.
www.libri.cz

1. listopadu 1907 - v Paříži zemřel francouzský prozaik a dramatik Alfred Jarry. Působil na celé moderní umění a poezii 20. století, pohrdal konvencemi. Byl průkopníkem absurdního divadla, tvůrcem moderního „černého“ humoru se smyslem pro grotesku až sarkasmus. – Narodil se 8. 9. 1873.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

3. listopadu 1917 - v Bourg-la-Reine zemřel francouzský prozaik, literární kritik, žurnalista Léon Bloy. V mládí byl pod vlivem Babeufova učení, později konvertoval ke katolicismu. Většinu literárního díla zaplnil apokalyptickými vizemi o zničení světa a civilizace a polemikami proti svým protivníkům. – Narodil se 11. 7. 1846.
www.CoJeCo.cz

L. Bloy:
"Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy; teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci."
"Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí."

3. listopadu 1927 - zemřel v Praze český novinář a prozaik Karel Matěj Čapek-Chod. Autor novel a románů, v nichž od dušezpytné analýzy, zobrazující střetnutí člověka s osudem, směřoval k realistickému obrazu krize a rozkladu měšťanské společnosti. – Narodil se 21. 2. 1860.
Český biografický slovník XX. století

3. listopadu 1957 - sledoval celý svět start druhé sovětské umělé družice Sputnik 2 s polárním psem Lajkou na palubě, prvním živým tvorem v kosmu.
Rok do kapsy

4. listopadu 1037 - Jaromír, kníže české, od vlastního bratra svého knížete Oldřicha oslepený, toho dne od nějakého Kochana Vršovského na záchodě zrádně zamordován.
Kalendář historický národa českého: Veleslavín cituje Hájka

4. listopadu 1927 - se ve Frýdku-Místku narodil český literární historik Zdeněk Pešat. Věnuval se české literatuře 19. a 20. století. Autorsky, případně redakčně, se podílel na řadě kolektivních syntetických a encyklopedických děl. – Zemřel 26. 3. 2010.
Český biografický slovník XX. století

4. listopadu 1997 - v Klikově na Třeboňsku náhle zemřel MUDr. Josef Suchomel. Nezanedbatelnou část svého života prožil v Teplicích, kde od konce 2. světové války až do roku 1970 působil jako primář interního oddělení zdejší nemocnice. Byl velkým milovníkem Českého středohoří a také jedním z lékařů, kteří prokázali nevšední literární talent. Je autorem několika knih s přírodní a cestovatelskou tématikou. – Narodil se 9. 12. 1907.
www.knihovna-teplice.cz : Osobnosti

5. listopadu 1937 - zemřel v Praze český filmový herec a režisér Josef Rovenský. Začínal jako herec u kočovných společností, až nakonec získal angažmá v plzeňském divadle, aby se odtud vrátil do Prahy už jako známý herec. Vystupoval výhradně v kabaretech Červená sedma, Bum a Rokoko, a dále pak v malých, ale umělecky průbojných divadlech. V němém filmu debutoval už roku 1914 v situační komedii Zamilovaná tchýně. Hrál v řadě komerčních filmů, ale dokázal uplatnit i svůj realistický herecký styl. – Narodil se 17. 4. 1894.
www.libri.cz

5. listopadu 1937 - ve Varšavě zemřel polský spisovatel a esejista Boleslaw Leśmian, vlastním jménem Lesman. Vyšel z modemy, ale brzy originálně využil podněty expresionismu a avantgardy a vytvořil si vlastní poetiku i magický svět. Básnicky pojímal i divadlo a prózu. – Narodil se 22. 1. 1877.
www.CoJeCo.cz

5. listopadu 1977 - zemřel francouzský básník a prozaik, povolánim lékař Gaston Baissette. Ve svých realistických románech zachytil krásu vinařského kraje v Languedoku a těžký život jeho obyvatel. – Narodil se 14. 5. 1901.
www.CoJeCo.cz

5. listopadu 1977 - v Paříži zemřel francouzský spisovatel a scénárista kreslených seriálů s postavou Asterixe René Goscinny. Společně s ilustrátorem Jean-Jacques Sempé vytvořili postavu malého Mikuláše, jehož příběhy také zaznamenaly značný úspěch. – Narodil se 14. 8. 1926.
http://cs.wikipedia.org

5. listopadu 1997 - zemřela v Rakovníku česká prozaička Helena Šmahelová. Svou prozaickou tvorbou přispěla k obrodě dívčího románu s energickou hrdinkou. Ve svých románech pro dospělé se pokusila o analýzu ženské psychiky. – Narodila se 14. 7. 1910.
Český biografický slovník XX. století

6. - 10. listopad

7. listopadu 1867 - se v Lysé nad Labem narodil český divadelní kritik Jindřich Vodák. V meziválečném období působil jako ministerský rada v ministerstvu školství a národní osvěty. Byl přední osobností české divadelní kritiky 1. poloviny 20. století. Názorově byl spjat s postnaturalistickým psychologickým divadlem, které pomáhal prosazovat. – Zemřel 10. 4. 1940.
Český biografický slovník XX. století

7. listopadu 1867 - se narodila francouzská fyzička polského původu Marie Curie-Sklodowská, která spolu se svým maželem Pierrem Curiem položila základy jaderné fyziky. – Zemřela 4. 7. 1934.
Rok do kapsy

M. Curie-Sklodowská:
"Ničeho se v životě nemusíme bát: jen to pochopit!"

8. listopadu 1837 - se narodil gruzínský spisovatel, publicista a politik, kritický realista, vůdčí osobnost gruzínského národního osvobození Ilja Čavčavadze (svatořečen jako Ilia spravedlivý). – 2. prosince 1907 byl zavražděn.
http://home.tiscali.cz/filozofie

I. Čavčavadze:
"Od umění žádám, aby odráželo život jako zrcadlo, aby nám názorně ukázalo svým čarovným perem nás samé, abychom mohli vidět své přednosti i nedostatky."

8. listopadu 1847 - se narodil anglický spisovatel Abraham „Bram“ Stoker, autor klasického strašidelného románu Dracula, který výrazně ovlivnil další romány a filmy o upírech. – Zemřel 20. 4. 1912.
Rok do kapsy

9. listopadu 1877 - v Praze zemřel český básník, prozaik a libretista, literární kritik a novinář s pověstí „zrádce národa“ (v roce 1859 se stal pod jménem Roman placeným spolupracovníkem policie) Karel Sabina. Jako literární kritik a básník prosazoval subjektivní sebevyjádření v lyrice a hájil výlučnost geniálního básníka. Ve sporech o Májovce stál na jejich straně. – Narodil se 29. 12. 1813.
Slovník českých spisovatelů

9. listopadu 1907 - se v Teplicích narodil český klavírista a pedagog František Maxián. Jako pianista pražského rozhlasu ovládl rozsáhlý repertoár od Bacha přes romantiky k soudobé hudbě. – Zemřel 19. 1. 1971.
Československý hudební slovník osob a institucí

10. listopadu 1887 - se narodil německý prozaik, dramatik a esejista Arnold Zweig. Jeho rozsáhlé románové dílo sahá od protiválečného humanistického literárního počátku k vyhraněnému sociálně kritickému pohledu na společnost jeho zralých děl. – Zemřel 26. 11. 1968.
http://encyklopedie.seznam.cz

10. listopadu 1907 - se v Kladně narodil český novinář, dramatik a prozaik Adam Jist, vlastním jménem Jindřich Styblík. Jeho milostné povídky jsou založeny na vtipném nápadu, jeho další dva věcně psané romány z intelektuálního, resp. uměleckého prostředí jsou vedeny detektivní zápletkou. Na přechodu k pracím novinářským se ocitají popularizující knihy pro mládež o ovocných stromech a chmelu. – Zemřel 18. 12. 1995.
Lexikon české literatury sv. 2/I

11. - 15. listopad

13. listopadu 1937 - se narodil v Teplicích český houslista Ivan Štraus, sólový i komorní hráč. Koncertoval v evropských zemích, v Japonsku, Indii, Turecku, USA. Od roku 1968 byl pedagogem na pražském AMU, kde mu byl v roce 1975 přerušen pracovní poměr z politických důvodů, působí na konzervatoři v Pardubicích a na AMU se vrací v roce 1990.
Český biografický slovník XX. století

13. listopadu 1957 - zemřel v Praze český politik a státník Antonín Zápotocký; od 21. března 1955 do své smrti prezident ČSR. Významně se podílel na únorovém převratu v roce 1948 a v následujících letech nesl jako jeden z nejvyšších politických a státních představitelů zodpovědnost za praktiky komunistického totalitního režimu v ČSR. Svým lidovým vystupováním a osobní skromností si ovšem získal poměrně značnou popularitu široké veřejnosti. A. Zápotocký byl činný také literárně. – Narodil se 19. 12.1884.
Český biografický slovník XX. století

14. listopadu 1847 - zemřel v Praze český jazykovědec, básník a překladatel, vedoucí osobnost národního obrození Josef Jungmann. Jako profesor češtiny staroměstského gymnázia učil mnoho budoucích českých spisovatelů. Jungmann vycházel z přesvědčení o životaschopnosti češtiny, k jejímuž všestrannému rozvoji zaměřoval celé své dílo. Jazykový program národního obrození realizoval nejen ve vlastních básních, ale zvláště činností překladatelskou, vytvářející základy novodobého českého básnického jazyka. Životním dílem Jungmannovým je pětisvazkový Slovník česko-německý (1834-1839).– Narodil se 16. 7. 1773.
www.CoJeCo.cz

14. listopadu 1907 - se ve Vimmerby narodila švédská spisovatelka, úspěšná autorka knih pro děti Astrid Lindgrenová, rodným jménem Astrid Anna Emilia Ericssonová. Aktivně podporovala dětská a zvířecí práva, stejně jako práva menšin. Po její smrti švédská vláda zavedla Cenu Astrid Lindgrenové pro spisovatele dětské literatury. – Zemřela 28. 1. 2002.
http://encyklopedie.seznam.cz

15. listopadu 1787 - zemřel ve Vídni německý hudební skladatel a jeden z nejvýznamnějších operních skladatelů období klasicismu Chrisoph Willibald Gluck. První hudební podněty a základy hudebního vzdělání získal Gluck na zámku Jezeří, na kterém se vedl čilý hudební život. Vedle značného množství instrumentálních a komorních děl zanechal Gluck po sobě okolo 35 oper a řadu baletů. Jeho reformy ovlivnily celou řadu skladatelů včetně Wolfganga Amadea Mozarta. Velkým obdivovatelem Gluckovým byl i Hector Berlioz, jehož opera Trójané je považována za vyvrcholení epických snah Gluckových. – Narodil se 2. 6. 1714.
http://cs.wikipedia.org

15. listopadu 1957 - zemřel v Praze český geodet Ladislav J. Lukeš. Pracoval v oblasti triangulace a astronomické geodézie. Byl jedním ze zakladatelů Geodetické observatoře Pecný. – Narodil se 5. 2. 1916.
Český biografický slovník XX. století

15. listopadu 1977 (některé prameny uvádějí 14. 11.) - v Londýně zemřel britský hudební skladatel Richard Addinsell. Známa je hlavně jeho filmová muzika. – Narodil se 13. 1. 1904.
www.imdb.com

16. - 20. listopad

16. listopadu 1717 - se narodil francouzský matematik a fyzik, osvícenský filozof Jean le Rond d‘Alembert. Spolu s Diderotem připravoval Encyklopedii aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel. Vypracoval nástin dějin vzniku a vývoje poznání a pokusil se o klasifikaci věd. Zabýval se mechanikou, teorií gravitace a pohybem nebeských těles, diferenciálním počtem a rovnicemi a jejich aplikacemi. – Zemřel 29. 10. 1783.
http://cs.wikipedia.org

16. listopadu 1857 - se v Eyjafjörduru narodil islandský spisovatel knih pro mládež Jón Svensson, vlastním jménem Jón Stefán Sveinsson, zvaný Nonni. Napsal celou sérii vyprávění o islandském chlapci Nonnim a jeho příhodách na Islandu i ve světě, většinou autobiograficky podložených. – Zemřel 16. 10. 1944.
Slovník severských spisovatelů

17. listopadu 1747 - v Boulogne-sur-Mer zemřel francouzský prozaik a dramatik Alain René Lesage, překladatel antické a španělské literatury. Psal mimo jiné pro lidové jarmareční divadlo. Bývá označován za tvůrce francouzského novodobého románu. – Narodil se 8. 5. 1668.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

17. listopadu 1877 - se v Praze narodil český malíř a grafik František Kobliha. Začínal na přelomu století jako dekorativní kreslíř ve stylu naturalistické secese, posléze se však přiřadil k nejvýznamnějším symbolistním grafikům s výraznou literární inspirací. Své představy se zpočátku snažil převést do olejomalby, ale jeho dominantním vyjadřovacím prostředkem se posléze stala grafika. Vytvářel cykly dřevorytů noci, vidin, snů a touhy, ke kterým po 1. světové válce přibývají litografie. – Zemřel 12. 12. 1962.
www.libri.cz

17. listopadu 1887 - se v Kenningtonu narodil britský polní maršál Bernard Law Montgomery, vedl úspěšné boje proti německé armádě v Africe. V letech 1944–45 byl velitelem spojeneckých armád ve Francii. – Zemřel 24. 3. 1976.
Rok do kapsy

17. listopadu 1897 - se v Sestrouni u Sedlčan narodil český politik a kulturní pracovník Julius Firt, vlastním jménem J. Fürth. Působil jako generální ředitel podniků Jaroslava Stránského, roku 1939 emigroval přes Polsko do Anglie, během emigrace byl přednostou informační správy Československého národního výboru v Paříži, poté i člen Československé státní rady, byl ředitelem nakladatelství Melantrich, poslanec Národního shromáždění. Po roce 1948 odešel do Francie, Anglie a USA, později se stal zástupcem šéfredaktora v redakci rádia Svobodná Evropa v New Yorku. V roce 1992 byl in memoriam vyznamenán řádem TGM III. stupně. – Zemřel 27. 5. 1979.
http://encyklopedie.seznam.cz

17. listopadu 1917 - se v Praze narodila česká spisovatelka Fan Vavřincová, vlastním jménem Věra Němotová, rozená Peygerová. Publikovala také pod pseudonymem Anna Lorencová. Její dívčí milostné romány didakticky zdůrazňují tradiční hodnoty domova, rodiny a mateřství. Je také autorkou několika detektivek. – Zemřela 16. 12. 2012.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945; sv. 2

17. listopadu 1967 - zemřel v Praze český dramatik a divadelní kritik Stanislav Lom, vlastním jménem S. Mojží, autor filozofických historických dramat a libreta k opeře R. Karla Smrt kmotřička. V letech 1932-39 byl ředitelem Národního divadla v Praze. – Narodil se 13. 11. 1883.
www.CoJeCo.cz

18. listopadu 1787 - se v Cormeilles-en-Parisis narodil Louis Jacques Mandé Daguerre, francouzský průkopník fotografie. V roce 1837 vyvinul první fotografický zobrazovací postup, tzv. daguerrotypii. – Zemřel 10. 7. 1851.
Rok do kapsy

18. listopadu 1827 - ve Stuttgartu zemřel německý prozaik a básník Wilhelm Hauff. Popularizoval v Německu scottovský historický román. Autor reflexívní společenské kritické prózy Phantasien im Bremer Ratskeller a romantických pohádek. – Narodil se 29. 11. 1802.
http://encyklopedie.seznam.cz

18. listopadu 1847 - se narodila v Praze česká básnířka, prozaička a novinářka, organizátorka ženského hnutí Eliška Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta Pechová. Jako přední pracovnice ženského hnutí, s nímž ji seznámila K. Světlá, působila jako vydavatelka časopisů a organizátorka školství. Svůj vlastenecký program realizovala jak v básnické tvorbě, tak v literárně kritické činnosti. Významné jsou její překlady a libreta k operám B. Smetany. – Zemřela 26. 11. 1926.
www.CoJeCo.cz

18. listopadu 1877 - se v Praze narodil český hudební kritik Jan Branberger. V roce 1906 byl jmenován sekretářem a učitelem hudební teorie na pražské konservatoři. Od roku 1903 byl hudebním referentem Času; v roce 1906 založil hudební revui Smetana, jež po dvou ročnících zanikla. – Zemřel 4. 5. 1952.
www.ottovaencyklopedie.cz

18. listopadu 1927 - se v Brně narodil český zoolog a ekolog se specializací na ekologickou ornitologií Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. Je hlavním autorem několikadílného publikačního projektu Ptáci z ediční řady Fauna ČR a SR a spoluautorem unikátního Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v České republice. V červnu 2007 se stal laureátem Ceny ministra životního prostředí za významný přínos české ornitologii a Ceny Josefa Vavrouška udělované každoročně za významnou práci v oblasti ekologie a životního prostředí Nadací Charty 77.
http://encyklopedie.seznam.cz

19. listopadu 1907 - se v Clevelandu (Ohio) narodil americký novinář a spisovatel westernů, jeden z těch, kteří povýšili tento žánr na skutečné umění, Jack Schaefer. – Zemřel 24. 1. 1991.
http://encyklopedie.seznam.cz

19. listopadu 1947 - se v Praze narodil český hudební skladatel Ivan Kurz. Je autorem orchestrálních děl, skladeb komorních a vokálně instrumentálních, hudby scénické, filmové i další.
Český biografický slovník XX. století

20. listopadu 1897 - se v Praze narodil český prozaik a básník Benjamin Klička, vlastním jménem B. Fragner. Ve svých povídkách a románech, v nichž často využíval své lékařské zkušenosti (působil jako praktický lékař v Praze), se především zaměřil na rozpad tradiční hierarchie hodnot po první světové válce a jeho sociálně psychologické důsledky. – Zemřel 26. 12. 1943.
Český biografický slovník XX. století

20. listopadu 1917 - během bojů u Cambrai došlo k první tankové bitvě v dějinách vojenství. Britové zaútočili proti německé frontové linii se 400 tanky.
Rok do kapsy

20. listopadu 1927 - se v Magdeburku narodil německý spisovatel Wolfgang Schreyer. Jeho dílo s aktuálními tématy má prvky dokumentární a dobrodružné literatury, spojuje autentičnost s fantazií.
Slovník spisovatelů německého jazyka

20. listopadu 1937 - se v Leningradě narodila ruská prozaička Viktorija Samojlovna Tokarevová. Píše především povídky, ale i romány a scénáře. Objektem jejích povídek je všední den sovětské rodiny se svou rutinou, prázdnotou, střety a zklamáními. Způsob jejího vyjadřování je realistický, bohatý na dialogy, jednovrstevný, někdy ironický.
W. Kasack: Slovník ruské literatury 20. století

20. listopadu 1937 - zemřel v Praze český lékař, anatom Karel Weigner. Svou vědeckou práci orientoval na topografickou anatomii, především ve vztahu k chirurgii, kineziologii (učení o fyziologii a mechanismech volního pohybu u lidí) a na studium lidských plemen a typů, při kterém byl odpůrcem rasistických teorií. Zastával mnoho univerzitních a společenských funkcí, byl významným pracovníkem v tělovýchovné organizaci Sokol, v níž dal podnět pro zřízení Tyršova státního ústavu tělovýchovného. – Narodil se 10. 4. 1874.
www.libri.cz

20. listopadu 1947 - zemřel v Basileji německý básník a dramatik Wolfgang Borchert. Expresionistickými prostředky zobrazil návrat své generace z války v dramatu Venku přede dveřmi, životní zkušenosti vylíčil i v lyrických povídkách. – Narodil se 20. 5. 1921.
www.CoJeCo.cz

20. listopadu 1977 - zemřel v Praze český strojírenský odborník a pedagog František Bauer. Byl držitelem medaile ČVUT prvního stupně. – Narodil se 12. 1. 1911.
Biografický slovník českých zemí : Bas-Bend

21. - 25. listopad

21. listopadu 1977 - zemřel sovětský technik Ivan Ivanovič Artobolevskij. Pracoval na problémech teoretických a experimentálních metod studia pracovních mechanismů. – Narodil se 9. 10. 1905.
Malá československá encyklopedie

22. listopadu 1857 - se narodil švýcarský jazykovědec, indoevropeista, profesor univerzity v Ženevě Ferdinand de Saussure. Filozoficky blízký E. Durkheimovi, G. Tardovi a francouzským racionalistům. Svým učením o jazyce (synchronie-diachronie, langue-parole, jazyk jako systém paradigmaticky a syntagmaticky uspořádaných prvků znakovost jazyka), obsaženém hlavně v Přednáškách z obecné jazykovědy, se Saussure stal jedním ze zakladatelů strukturální lingvistiky, působil i na vývoj sémiotiky, antropologie, literární vědy a estetiky. – Zemřel 22. 2. 1913.


22. listopadu 1877 - se narodil maďarský symbolistický básník Endre Ady, vůdčí osobnost literární skupiny Nyugat. V jeho poezii se prolínají prvky dekadentní, secesní a impresionistické. – Zemřel 27. 1. 1919.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

23. listopadu 1427 - v hodinu 10. před polednem narodil se Kazimír III., král polský, otec Vladislava Krále českého.
Kalendář historický národa českého: Veleslavín cituje Iunctina

23. listopadu 1457 - ve středu na den sv. Klimenta umřel v Praze Ladislav uherský a český král, známý také jako Ladislav Pohrobek. – Narodil se 22. 2. 1440.
Kalendář historický národa českého

23. listopadu 1927 - v polském Jaronty zemřel spisovatel a dramatik Stanislav Przybyszewski. Patřil k tvůrcům programu polských expresionistů, sdružených kolem pozňanského časopisu Zdrój. Byl předchůdcem polského modernismu, otevíral cestu k dekadenci, impresionismu a expresionismu. V jeho tvorbě se sváří rozum a instinkt, vědomí a podvědomí i kult erotiky. – Narodil se 7. 5. 1868.
Slovník polských spisovatelů

24. listopadu 1907 - slavnostně bylo otevřeno Městské divadlo na Královských Vinohradech, které znamenalo soutěž samému divadlu Národnímu. V čele stanul jako ředitel E. A. Šubert, jako dramaturg Jar. Kamper.
Kalendář historický národa českého

26. - 30. listopad

26. listopadu 1857 - se v Ženevě narodil švýcarský jazykovědec, indoevropeista, profesor univerzity v Ženevě Ferdinand de Saussure. Filozoficky blízký E. Durkheimovi, G. Tardovi a francouzským racionalistům. Svým učením o jazyce (synchronie-diachronie, langue-parole, jazyk jako systém paradigmaticky a syntagmaticky uspořádaných prvků znakovost jazyka), obsaženém hlavně v Přednáškách z obecné jazykovědy, se Saussure stal jedním ze zakladatelů strukturální lingvistiky, působil i na vývoj sémiotiky, antropologie, literární vědy a estetiky. – Zemřel 22. 2. 1913.
Rok do kapsy

26. listopadu 1857 - zemřel v Nise německý romantický básník, dramatik a prozaik Joseph von Eichendorff. Jeho lyrika vyniká melodičností lidových písní; mnohé básně byly zhudebněny. Dramatická tvorba zahrnuje romantické tragédie a satirické i veseloherní kusy. – Narodil se 10. 3. 1788.
http://encyklopedie.seznam.cz

26. listopadu 1907 - se v Brandýse nad Labem narodil český boxer František Nekolný. Boxoval ve velterové váze (do 66 kg). Jako amatér neměl v předválečném Československu konkurenci, z 57 utkání vyhrál plných 56. Zúčastnil se Olympijských her roku 1928 v Amsterdamu. V roce 1930 přestoupil do profesionálního ringu. Svým útočným pojetím boje si vysloužil přezdívku "blonďatá mlátička". V roce 1931 zvítězil ve své váze na mistrovství Evropy a získal ocenění jako nejlepší sportovec ČSR. – Zemřel 4. 10. 1990.
www.libri.cz

27. listopadu 1947 - se v Praze narodila americká spisovatelka židovského původu Helena Epsteinová. Vyrostla v New Yorku, vystudovala na tamější Kolumbijské univerzitě žurnalistiku, navštěvovala i hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě. Dnes tato matka dvou synů působí jako novinářka na volné noze, vyučuje jak kurzy tvůrčího psaní, tak židovská studia, ženská i evropská studia, píše literaturu faktu.
www.iliteratura.cz

28. listopadu 1907 - se v Římě narodil italský spisovatel, novinář a literární kritik, představitel italského neorealismu Alberto Moravia. Ve třicátých letech poměrně úspěšně bojoval s tehdejší fašistickou cenzurou, jelikož pocházel z židovské rodiny, během druhé světové války, téměř nemohl publikovat, byl na něj dokonce vydán zatykač, o kterém se včas dozvěděl a skrýval mezi dělníky. Jeho poválečná literatura a názory vedly ke sporům s církví. – Zemřel 26. 9. 1980.
http://encyklopedie.seznam.cz

A. Moravia:
"Diktatura je státní forma, kde se všichni bojí jednoho a jeden všech."
"Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu."
"Zoufalství je špatný spojenec a přivede vás dál, než tušíte."

30. listopadu 1667 - se v Dublinu narodil irský spisovatel, satirik a církevní hodnostář Jonathan Swift. V politice stál nejdříve na straně whigů, aby později stanul na straně toryů, jejichž ministrům prokazoval neocenitelné služby články v časopise Examiner a politickými brožurami. Nedočkal se však vysněného biskupství, ale stal se pouze děkanem u sv. Patrika. – Zemřel 19. 10. 1745.
http://encyklopedie.seznam.cz

J. Swift:
"I génius má své hranice, kdežto hloupost je nekonečná."
"Svět je tragédií pro toho, kdo cítí a komedií pro toho, kdo myslí."

30. listopadu 1957 - v Záhřebu zemřela chorvatská prozaička a dramatička, první chorvatská profesionální žurnalistka a spisovatelka Marija Jurič-Zagorka. Psala povídky, romány a lidová dramata ze současného i minulého života své země. Ochotně vyhovuje vkusu širokého obecenstva a nepohrdá ani senzačními efekty. – Narodila se 1. 1. 1873.
Slovník balkánských spisovatelů

30. listopadu 1977 - zemřel v Bělehradě srbský básník, prozaik, dramatik a esejista Miloš Crnjanski. Byl spolupracovníkem bělehradských listů; jeho prózy jsou zralá díla lyrické struktury, jež spojují hluboké filozofické úvahy a intuitivně-emotivní prvky. – Narodil se 26. 10. 1893.
Slovník balkánských spisovatelů