Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Srpen 2018

1. - 5. srpen

1. srpna 1348 - v Praze zemřela francouzská princezna a česká královna, první manželka Karla IV., Blanka (Markéta) z Valois. Provdána byla za Karla ve 12 letech v roce 1328. Poprvé do Prahy přijela s markrabím Karlem 12. 6. 1334 a podle zpráv kronikářů byla radostně vítána vším lidem a duchovenstvem. Přivezla si s sebou početný doprovod, který však byl trnem v oku mnohým českým pánům, a proto se ho královna záhy musela vzdát. Jedinou blízkou duší jí byla v Praze po určitou dobu její teta Beatrix, provdaná za Karlova otce Jana. – Narodila se v roce 1316.
www.libri.cz

1. srpna 1658 - byl za císaře římskoněmeckého po dlouhém a těžkém jednání zvolen král český a uhersko-charvátský Leopold I.
Kalendář historický národa českého

1. srpna 1908 - se v Praze narodil český hudební skladatel Miloslav Kabeláč. Ve své tvorbě vycházel často z lidové inspirace, z umělé orientální hudby, z nejstarších českých hudebních památek i z podnětů nové hudby. – Zemřel 17. 9. 1979.
Český biografický slovník XX. století

2. srpna 1058 - zemřela Judith, aneb Jitka, císaře Otty dcera a Břetislava I., knížete českého manželka.
Kalendář historický národa českého

2. srpna 1848 - se v Zásmukách u Kolína narodil český kapelník a hudební skladatel František Kmoch. Založil vlastní dechový orchestr, s nímž získal úspěchy i v zahraničí. Je autorem populárních pochodů, tanečních skladeb a úprav lidových písní. – Zemřel 30. 4. 1912.
Český biografický slovník XX. století

3. srpna 1778 - byla v Miláně slavnostně otevřena operní scéna La Scala, postavená v klasicistickém stylu architektem Guiseppem Piermarinim. První skladbou, která v tomto významném divadle zazněla, byla Europa riconosciuta Antonia Salieriho.
Rok do kapsy

3. srpna 1928 - se v Paříži narodila francouzská prozaička Cecile Aubryová, vlastním jménem Anne-José Nenardová. Je známa především jako autorka knih pro děti. Největší úspěch získaly asi příběhy o Belle a Sebastiánovi, podle nichž byl natočen i oblíbený seriál. – Zemřela 19. 7. 2010.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

4. srpna 1888 - se v Čáslavi narodil český filozof a teolog Jan Blahoslav Kozák. Byl spoluzakladatelem Pražského filosofického kroužku. Zároveň byl redaktorem Laichterovy filosofické knihovny, kde vycházela základní díla filosofické literatury. Jako jeden z mála cizinců pracoval krátce v americké diplomacii. V roce 1945 zastupoval ČSR v UNESCO, v době převzetí moci komunisty byl děkanem na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Novému režimu zachoval loajalitu, a tak směl na fakultě zůstat až do roku 1958. Publikovat ovšem nemohl, vycházely jen jeho překlady klasických filosofických děl. – Zemřel 9. 1. 1974.
www.libri.cz

6. - 10. srpen

6. srpna 1868 - se ve Villeneuve-sur-Fere narodil francouzský dramatik a básník Paul Claudel. Někdy bývá označován za nejvýznamnějšího představitele „druhého“ francouzského symbolismu. Prošel složitým profesním i uměleckým vývojem a není snadné zařadit jeho dílo do historických souvislostí francouzského literárního a divadelního života. – Zemřel 23. 2. 1955.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

P. Claudel:
"Pořádek je radostí rozumu, ale nepořádek je rozkoší představivosti."
"Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi."
"Radosti se nelze zmocnit, musí se tě zmocnit sama. Nelze jí klást podmínky."

6. srpna 1938 - se v Brně narodil profesor Roman Makarius, ikona českého hornictví. Od roku 1961 působil v provozních funkcích v hornických organizacích, v roce 1977 se stal pracovníkem Státní báňské správy ČR. Předsedou ČBÚ ho jmenoval v březnu 1997 tehdejší premiér Václav Klaus. Významným přínosem Makaria pro české hornictví je skutečnost, že báňská správa v uplynulých 20 letech přispěla ke stabilizaci celého sektoru, zejména v oblasti bezpečnosti práce a vývoje smrtelné úrazovosti. Jako uznávaný odborník na horní právo stál u zrodu nové báňské legislativy po roce 1989 a následně její harmonizace v kontextu legislativy Evropské unie. – Zemřel 3. 2. 2015.
www.hornicky-klub.info

7. srpna 1898 - v Tutzingu v Horním Bavorsku zemřel významný německý egyptolog a romanopisec Georg Moritz Ebers. Historické látky staroegyptské i staroněmecké zpracovával do beletristických děl. Jeho romány byly velmi oblíbené. – Narodil se 1. 3. 1837.
Slovník spisovatelů německého jazyka

8. srpna 1488 - dotištěna byla v Praze první česká Bible svatá, jež vyšla nákladem Jana Pytlíka, Severina Kramáře, Jana od Čapuov a Matěje od Bílého lva. Byl to první velký český tisk po plzeňské Kronice trojanské z roku 1468.
Kalendář historický národa českého

8. srpna 1898  (27. 7.) - se v Moskvě narodil autor jediného známého románu Kokain M. Agejev, vlastním jménem Mark Lazarevič Levi. O samotné osobě a životních problémech autora se značně spekulovalo. Román se dokonce přisuzoval Vladimíru Nabokovovi, to ale Nabokovova vdova popřela a jeho syn posléze vyvrátil. – Zemřel 5. 8. 1973.
Slovník ruské literatury XX. století

8. srpna 1928 - se v Lubé na Svitavsku narodil český hudební skladatel Lubor Bárta. Významná je zvláště jeho instrumentální tvorba. – Zemřel 5. 11. 1972.
Český biografický slovník XX. století

8. srpna 1978 - v chorvatském Splitu zemřel český herec a naivní malíř Josef Hlinomaz. V divadle i ve filmu tíhl k živelné komice. Vytvořil více než 120 menších a epizodních rolí v českých filmech. Jeho fejetony, črty, autobiografie i poskytnuté rozhovory jsou obsaženy v knize Majoucta. Dojmy z pobytu v New Yorku v knížce Neuvěřitelný návrat. – Narodil se 9. 10. 1914.
Český biografický slovník XX. století

9. srpna 1848 - v Langhamu zemřel anglický prozaik Frederic Marryat. Přes dvacet let sloužil jako důstojník, později kapitán u námořnictva, zúčastnil se napoleonských válek. Své zkušenosti a zážitky promítl do populárních, zábavných románů ze života námořníků. – Narodil se 10. 7. 1792.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

9. srpna 1888 - v Paříži zemřel francouzský básník Charles Cros. Byl neobyčejně nadaný a všestranný. Na světové výstavě roku 1867 uvedl svůj automatický telegraf. Od roku 1869 se zabýval výzkumem barevné fotografie, je objevitelem fonografu. Jeho básnické dílo má široký záběr: milostné písně, legendární vidiny ponořené do alkoholu a hašiše, fantazie a parodie, básně v próze. – Narodil se 1. 10. 1842.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Dovedu verše psát, pro něž nic neznamená
běh času, dovedu svým slovem pravdivým
uvádět v nadšení, protože z pravdy vím
tresť, kterou nemůže vyvážit žádná cena.

Mým smyslům neujde ovoce, oheň, žena,
všechno jsem procítil, dech jara, let a zim,
zkoumám-li, před žádnou záhadou nestavím,
Jen nevím o štěstí, asi má krycí jména.
Ch. Cros

9. srpna 1958 - zemřel v Londýně anglický romanopisec Louis Golding. Pocházel z ruské židovské rodiny a židovská tématika se odráží v řadě jeho románů. – Narodil se 19. 11. 1895.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

10. srpna 1928 - se v Hořensku na Semilsku narodil český malíř, grafik a ilustrátor Vladimír Komárek. Jeho tvorba navazuje na tradici imaginativního malířství, zejména J. Zrzavého a O. Kubína. Od expresivně laděných obrazů inklinuje k lyrickému pojetí reality. – Zemřel 24. 8. 2002.
Český biografický slovník XX. století

V. Komárek:
"Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným."

10. srpna 1928 - se v Czortków u Tarnopole narodil polský prozaik, publicista, filmový a televizní scénárista Jerzy Janicki. Populární byly zejména jeho reportáže a rozhlasové hry. – Zemřel 15. 5. 2007.
Slovník polských spisovatelů

10. srpna 1928 - se v Žiri narodil slovinský prozaik, autor knih pro děti a mládež Leopold Suhodolčan. Téměř celá jeho tvorba je soustředěna k problematice tzv. malého člověka, k jeho citovým a mravním krizím uprostřed poválečného shonu a nelítostného existenčního boje. – Zemřel 8. 2. 1980.
Slovník balkánských spisovatelů

10. srpna 1978 - zemřel v Praze český filmový historik Myrtil Frída. V roce 1945 byl spoluzakladatelem Československého filmového archivu a ústavu, kde poté působil. Byl také autorem televizních seriálů popularizujících významné herce. – Narodil se 21. 12. 1914.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. srpen

11. srpna 1858 - se v Nijkerku narodil nizozemský lékař Christiaan Eijkman, objevitel vitamínu B. Založil systematické zkoumání nemocí způsobených nedostatkem vitamínů. – Zemřel 5. 11. 1930.
Rok do kapsy

11. srpna 1948 - se ve Všetatech narodil český student Jan Palach. Intenzívně prožíval události roku 1968 a v listopadu 1968 se aktivně zúčastnil studentské stávky. Na protest proti sovětské okupaci Československa a pokračujícím ústupkům okupantům ze strany československé politické reprezentace se 16. ledna 1969 okolo 4. hodiny odpoledne upálil v horní části pražského Václavského náměstí. S těžkými popáleninami byl převezen na kliniku plastické chirurgie v Legerově ulici, kde nakonec zranění podlehl. – Zemřel 19. 1. 1969.
Český biografický slovník XX. století

12. srpna 1928 - v Ostravě zemřel český hudební skladatel a folklorista Leoš Janáček. Je světově uznávaným skladatelem klasické hudby. Je ceněný především pro nezvyklou melodiku, vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska. – Narodil se 3. 7. 1854.
Český biografický slovník XX. století

13. srpna 1728 - stanul velitel vědecké expedice, Dán v ruských službách Vitus Jonassen Bering, jako první na severním cípu poloostrova Čukotka.
Rok do kapsy

13. srpna 1928 - se v Praze narodila česká literární historička Eva Strohsová, dívčím jménem Höherová. Celoživotně se soustřeďuje na dějiny české novodobé literatury. Ve svých nejpříznačnějších pracích jeví smysl jak pro strukturu, estetický a literárněhistorický význam uměleckého díla, tak pro jeho zakotvení v širších souvislostech kulturologických, společenských i dějinných. – Zemřela 3. 3. 2006.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2

13. srpna 1988 - v Jindřichově Hradci zemřel český klavírista, hudební spisovatel, kritik a pedagog Václav Holzknecht. Napsal řadu knih o významných osobnostech české i světové hudby, vyvíjel rozsáhlou popularizační činnost v rozhlase a televizi. – Narodil se 2. 5. 1904.
Český biografický slovník XX. století

13. srpna 1998 - zemřel v Paříži francouzský romanopisec, dramatik a esejista Julien Green, člen Francouzské akademie. Byl jedním z představitelů katolického modernismu ve francouzském románu 20. století. – Narodil se 6. 9. 1900.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

14. srpna 1928 - se v Jaroměři na Náchodsku narodil český právník Vladimír Kopal, přední světový specialista na mořské, letecké a kosmické právo.
Český biografický slovník XX. století

15. srpna 1198 - byl Přemysl Otakar I. korunován v Mohuči na českého krále. Doba jeho panování byla obdobím hospodářského i kulturního rozmachu země.
Rok do kapsy

15. srpna 1888 - se v Tremadocu (Wales) narodil anglický archeolog a politik Thomas Edward Lawrence, známý jako Lawrence z Arábie. V anglických službách se postavil do čela arabských vzbouřenců proti turecké nadvládě v Sýrii a s nimi v roce 1918 dobyl Damašek. – Zemřel 19. 5. 1935.
Rok do kapsy

15. srpna 1898 - se v ukrajinském městě Žmerynka narodil polský básník, prozaik, satirik, autor knih pro děti a překladatel ruské literatury Jan Brzechwa, vlastním jménem Jan Wiktor Lesman. Byl členem mezinárodní komise autorských práv. Největší popularitu si získal tvorbou pro děti. – Zemřel 2. 7. 1966.
Slovník polských spisovatelů

15. srpna 1938 - se ve Varšavě narodil polský prozaik, autor literatury pro mládež a science fiction Janusz Andrzej Zajdel. Byl čelným představitelem sociologicko-politického proudu polské sci-fi, který prostřednictvím vynálezů mířil k popisu společenských mechanismů a k varování před ohrožením životního prostředí. – Zemřel 19. 7. 1985.
Slovník polských spisovatelů

16. - 20. srpen

16. srpna 1868 - se ve Velvarech narodil český podnikatel Václav Klement. K jeho jménu patří neodmyslitelně i jméno jeho společníka Václava Laurina. Právě s ním založil mladý knihkupec a nadšený cyklista Klement (na protest proti urážce češtiny od jedné německé firmy) v Mladé Boleslavi výrobu jízdních kol Slávia. Po přechodu na výrobu automobilů se závod, který se vypracoval na největší rakouskou automobilku, stal akciovou společností a Klement generálním ředitelem. Roku 1925 došlo ke sloučení s firmou Škoda. Klement vždy propagoval moderní myšlenky specializace a typizace a stal se iniciátorem moderní přestavby podniku. – Zemřel 10. 8. 1938.
www.libri.cz

16. srpna 1928 - v Pacově zemřel český básník a prozaik Antonín Sova. Od impresionistických básnických začátků dospěl k duchovně odbojnému symbolismu hledajícímu syntézu životních rozporů. – Narodil se 26. 2. 1864.
Český biografický slovník XX. století

Mlád měl jsi celou modrou oblohu,
měl hvězdy a jich zrcadlení v hloubi.
Vzduch tetelil se od zvonů a od rohů,
a žínky tančily a dováděly v doubí.
Byls odpověden za svůj tón a vzlet,
však za to ne, cos v lidské duši zasil.
Byls krásy sobcem? Meč jsi archanděla tasil?
Zda očistils, či těšil, nebo ved?
hovory předmětů i vrásky lidských tváří.
A do oken se starost světa naklání.
Mlád hýčkán, budeš přísně souzen v stáří.
A. Sova: Odpovědnost

16. srpna 1928 - se v Hradci nad Moravicí narodil český pěvec (barytonista) Jiří Bar. Hostoval v řadě operních divadel, zejména v bývalé NDR. Vystupoval i v duetu se svou manželkou Annou Barovou. – Zemřel 5. 5. 1989.
Český biografický slovník XX. století

16. srpna 1938 - v Praze zemřel český novinář a politik František Sís. Za 1. světové války byl jedním z hlavních organizátorů domácího odboje. Po roce 1918 byl politicky činný za demokratickou stranu. Je autorem dekadentních básnických sbírek a několika politických brožur. – Narodil se 5. 9. 1878.
Český biografický slovník XX. století

16. srpna 1958 - se v Detroitu ve státě Michigan narodila popová zpěvačka, herečka a spisovatelka Madonna, vlastním jménem Madonna Louise Veronica Ciccone. To že se stala idolem, ovšem není jen výsledkem jejího pěveckého výkonu. Talent k prosazení sebe sama, který uplatňuje charakteristickým, často vysoce provokativním způsobem, z ní udělal inspirativní ženu, ať už jde o její osobu, kariéru nebo sexualitu.
R. Horton, S. Simmons: Ženy, Které změnily svět

17. srpna 1908 - v Bělehradě zemřel srbský prozaik Radoje Domanovič. Svoji literární činnost započal realistickými povídkami z vesnického prostředí. Nejvýraznější částí jeho díla jsou satirické povídky náležející humoristicko-satirické tradici srbského realismu. – Narodil se 16. 2. 1873.
Slovník balkánských spisovatelů

18. srpna 1818 - se v Jestřábicích u Kokořína narodil romantický básník, literární kritik a publicista Václav Bolemír Nebeský. Některé odborné práce podepisoval původním jménem Václav Nebeský. Byl překladatelem antických dramat a novověké prostonárodní poezie. Jako literární historik tíhnul ke srovnávacímu studiu literárních jevů. – Zemřel 17. 8. 1882.
Lexikon české literatury, díl 3. část 1.

19. srpna 1878 - doplul polárník Adolf Erik Nordenskjöld na své výpravě s cílem najít Severovýchodní průjezd k nejsevernějšímu mysu světa, Čeljuškinu.
Rok do kapsy

19. srpna 1908 - se v Praze narodil český geograf a pedagog Jaromír Janka. Zabýval se tvorbou učebnic, map a osnov zeměpisu pro školy všech stupňů. Svými didaktickými pracemi přispěl k rozvoji teorie vyučování zeměpisu. – Zemřel 28. 1. 1976.
Český biografický slovník XX. století

19. srpna 1938 - se ve Zlíně narodila česká herečka Věra Galatíková. Ztvárnila řadu nezapomenutelných rolí ve filmu a v televizních i divadelních inscenacích. Za celoživotní dabing získala cenu Františka Filipovského. – Zemřela 21. 12. 2007.
Český biografický slovník XX. století

20. srpna 1818 - se v Thorntonu narodila anglická prozaička a básnířka Emily Jane Brontëová. Své básně vydala spolu se svými sestrami pod pseudonymem Ellis Bell. Svým jediným románem Na větrné hůrce zastínila většinu děl svých sester. – Zemřela 19. 12. 1848.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

20. srpna 1878 - se v Tasově na Třebíčsku narodil český básník, tvůrce české moderní básně v próze, autor deníkových próz a dalších jiných svébytných žánrů, překladatel, publicista a nakladatel Jakub Deml. Vystudoval katolické bohosloví a působil jako kněz na různých místech západní Moravy. – Zemřel 10. 2. 1961.
Český biografický slovník XX. století

J. Deml:
"Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé."
"Muž a žena neznamenají vždy jen lásku. Mnohdy představují nesoulad ve všem, co se jich společně týká."

20. srpna 1898 - se v Algutsboda narodil švédský prozaik a dramatik Vilhelm Moberg. Jeho rozsáhlá tvorba má realistický, výrazně epický a často i historický charakter. – Zemřel 8. 8. 1973.
Slovník severských spisovatelů

20. srpna 1898 - se v Praze narodil český elektrotechnik Josef Hassdenteufel. Zabýval se elektrotechnologií, zasloužil se o vybudování areálu ČVUT v Praze. – Zemřel 18. 12. 1979.
Český biografický slovník XX. století

21. - 25. srpen

21. srpna 1698 - se narodil Bartolomeo Giuseppe Guarneri, nejvýznamnější italský zástupce houslařské rodiny. Jeho housle patří mezi nejlepší mistrovské nástroje, kvalitou jsou srovnatelné s nástroji od Antonia Stradivariho. – Zemřel 17. 10. 1744.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guarneri

21. srpna 1798 - se v Paříži narodil francouzský historik, romanticky orientovaný, odpůrce klerikalismu, republikán Jules Michelet. Za základní sílu dějin a zvláště francouzské revoluce konce 18. století považoval lidové masy. – Zemřel 9. 2. 1874.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. Michelet:
"Co se dá udělat pro ženu ve společnosti? Nic. O samotě? Vše."

21. srpna 1838 - v Berlíně zemřel německý spisovatel francouzského původu Adalbert von Chamisso, vlastním jménem Louis Charles Adelaide de Chamisso de Boncourt. Kartograficky zdokumentoval velkou část pobřeží Aljašky, byl po něm pojmenován nově objevený ostrov Chamisso. Popsal způsob života Eskymáků a obyvatel Aleut a všechna svá (nejen) přírodovědná pozorování pak vydal knižně v díle Cesta okolo světa. – Narodil se 30. 1. 1781.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A. von Chamisso:
"Štěstím je pouze láska. A láskou štěstí."

21. srpna 1858 - se v Hostinném na Trutnovsku narodil český filozof a pedagog František Krejčí. Byl však především vůdčím představitelem českého pozitivismu, který horlivě šířil i mimo akademické prostředí. V duchu pozitivismu, jehož byl více vykladačem a propagátorem než samotným tvůrcem, považuje transcendentno za nepoznatelné. Poznat můžeme jen to, co se nám jeví ve zkušenosti. Patřil i k zakladatelům novodobé české psychologie. – Zemřel 24. 5. 1934.
www.libri.cz

21. srpna 1928 - se v Praze narodil český hudební skladatel a sbormistr Zdeněk Lukáš. Ve skladbě autodidakt, jeho hudební řeč ovlivnil zvláště M. Kabeláč. – Zemřel 13. 7. 2007.
Český biografický slovník XX. století

21. srpna 1968 - vstoupila vojska Varšavské smlouvy na území České republiky tehdejšího Československa. Vojenský zásah armád pěti států v noci z 20. na 21. 8. 1968, který zastavil reformní proces Pražského jara.
http://encyklopedie.seznam.cz

21. srpna 1978 - zemřel v Praze český novinář, prozaik a básník Edvard Valenta. Jeho prvním významným spisovatelským počinem je knižní zpracování příběhů českého polárníka Jana Welzla z třicátých let, na kterém pracoval společně s přítelem Bedřichem Golombkem. Stěžejním dílem je pak psychologický román Jdi za zeleným světlem odehrávající se na sklonku 2. světové války, jímž navazuje na linii prózy 30. let 20. století, ale též na díla soudobá. – Narodil se 22. 1. 1901.
Český biografický slovník XX. století

21. srpna 1978 - v Londýně zemřel waleský prozaik píšící anglicky Rhys Davies. Jeho četné romány a povídky čerpají ze života průmyslového jižního Walesu, odkud pochází. – Narodil se 9. 11. 1901.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

21. srpna 1988 - v Praze zemřel český textař Pavel Kopta,autor stovek textů populárních písní. Vedle vlastních textů překládal a adaptoval texty cizí. – Narodil se 11. 9. 1930.
Český biografický slovník XX. století

Tomu nevěřím, že z dlaně
budoucnost dá se číst.
Raději si odhodlaně
o ní jen sním
a chápu,
že svou mapu,
tak plnou bílých míst,
si jen já sám vyplním.
P. Kopta: z básně Mapa plná bílých míst

22. srpna 1858 - se v Uhlířských Janovicích narodil řídící učitel Karel Drož. 6. června roku 1882 byl jmenován řídícím učitelem české školy v Duchcově. Jako jeden z prvních pochopil obrovský význam poslání českých učitelů v oblasti, kde byl „český živel“ zcela napospas germanizaci. – Zemřel 24. 12. 1928.
Deník Směr č. 196 z 22. 8. 1998, s. 12

22. srpna 1908 - se v Chanteloup-en-Brie nedaleko Paříže narodil francouzský fotograf považovaný za zakladatele moderní fotožurnalistiky Henri Cartier-Bresson. Jeho přístup k zachycení „rozhodujícího okamžiku“ ovlivnil mnoho následujících generací fotografů. – Zemřel 3. 8. 2004.
http://encyklopedie.seznam.cz

22. srpna 1928 - se v Mödrathu narodil německý hudební skladatel Karlheinz Stockhausen, průkopník elektronické hudby a avantgardních experimentů se zvukovými efekty. – Zemřel 5. 12. 2007.
Rok do kapsy

22. srpna 1958 - v Belleme zemřel francouzský prozaik a dramatik Roger Martin du Gard. Ústřední dílo jeho tvorby – cyklus románů Thibaultové – se vyvíjí od psychologicky a morálně zaměřené rodinné kroniky až po sociální román, výrazně již podřizující osud jedince společensko-historické situaci. V roce 1937 získal Nobelovu cenu za literaturu. – Narodil se 23. 3. 1881.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. srpna 1868 - se v Springfieldu ve státě Illinois narodil americký básník Edgar Lee Masters, autor satirického cyklu Spoonriverská antologie, fiktivních nápisů ve volném verši na hrobech obyvatel venkovského městečka v Illinoisu, významného díla moderní americké poezie. – Zemřel 5. 5. 1950.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

23. srpna 1958 - se v Přerově narodil český folkový a jazzový kytarista, zpěvák, skladatel, textař, hudební režisér a aranžér Karel Plíhal. Se slovy svých písniček si umí vyhrát jako málokdo. Krom nesčetných textů má na kontě první sbírku svých veršů Jako Cool v plotě.
J. Plachetka: Dokud se zpívá
www.karelplihal.cz

…Básníci zoufale
koukají do sklenek,
aniž kdo cokoliv složí,
v Ústřední půjčovně
původních myšlenek
Mají dnes přejímku zboží ….
* * *
Večer, když už zhasne svíčka
a všechno se ztiší,
kocour sedí i písíčka,
kliká šedou myší…
(Ten kocour je ze staré školy,
dost tlačí a tu myš to bolí.)
K. Plíhal

24. srpna 1928 - se v Olšanech (okr. Kladno) narodil český parazitolog Vladimír Černý. Zabývá se problematikou parazitologie a medicínské arachnoentomologie, zejména bionomií klíštěte obecného v Česku. – Zemřel 24. 7. 1977.
Český biografický slovník XX. století

25. srpna 1878 - se v Chřášťanech na Rakovnicku narodil český matematik Josef Kounovský. Od roku 1927 působil jako profesor ČVUT v Praze. – Zemřel 22. 12. 1949.
Český biografický slovník XX. století

25. srpna 1918 - se v Lawrence (Massachusetts) narodil slavný hudební skladatel, klavírista a dirigent Leonard Bernstein. Ve své tvorbě často spojuje prvky džezové a populární hudby s tradičními hudebními formami. Byl autorem úspěšných muzikálů, baletů, symfonií, písní, scénické a filmové hudby. Významná je jeho práce hudebně popularizační (zvláště v televizi a rozhlase). – Zemřel 14. 10. 1990.
Matzner, Poledňák, Wasserberger a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby

25. srpna 1938 - se v Ashfordu narodil anglický romanopisec Frederic Forsyth. Proslavil se politickým thrillerem Den pro šakala. I jeho následující díla jsou psána v obdobném žánru.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

25. srpna 1938 - v Leningradě zemřel ruský realistický spisovatel a publicista, jehož dílo se vyznačuje citem pro psychologickou kresbu postav a humanismus, Alexandr Kuprin. – Narodil se 26. 8. (7. 9.) 1870.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

26. - 31. srpen

26. srpna 1278 - v bitvě na Moravském poli nedaleko Dunaje padl Přemysl Otakar II., „král železný a zlatý“. Jeho boj s římskoněmeckým králem Rudolfem Habsburským byl předem odsouzen k záhubě, část české šlechty byla od počátku rozhodnuta mocného Přemyslovce v rozhodující chvíli zradit a tak se také stalo.
Rok do kapsy

26. srpna 1728 - se ve městě Mylhúzy narodil německý matematik a fyzik, autodidakt Johann Heinrich Lambert. Zabýval se teorií čísel, sestavil tabulky prvočísel a dokázal že Ludolfovo číslo je iracionální. – Zemřel 25. 9. 1777.
Rok do kapsy

26. srpna 1928 - se v Jaroměři narodil český zoolog Zdeněk Veselovský. V roce 1959 se stal ředitelem Zoologické zahrady v Praze-Tróji. Během třicetiletého působení v této funkci navázal na tradici založenou prvním ředitelem ZOO Jiřím Jandou a jako předseda Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad v letech 1964-76 se staral o rozkvět a věhlas pražské ZOO. Jeho zásluhou se podařilo zachránit například koně Przewalského, jehož stádo u nás patří k největším na světě. V roce 1989 odešel ze ZOO do Fyziologického ústavu ČSAV. – Zemřel 24. 11. 2006.
www.libri.cz
www.priroda.cz

26. srpna 1948 - se v Banské Štiavnici narodila slovenská herečka, výrazná představitelka analytického herectví, vyznačujícího se intenzívní emocionalitou, Magda Vašáryová. Události podzimu 1989 zasáhly zásadním způsobem do jejího života. V roce 1990 byla jmenována velvyslankyní ČSFR v Rakousku. Svůj úřad, pro který byla vybavena znalostí několika jazyků, vykonávala s velkým šarmem a pro polistopadové Československo vykonala mnoho cenného. Po volbách v roce 1992, které vedly k rozdělení Československa, sama ze své funkce odstoupila. Stejně jako její manžel, herec M. Lasica, je upřímnou zastánkyní česko-slovenské vzájemnosti.
www.libri.cz

26. srpna 1968 - v Praze zemřel český filmový režisér, scenárista a herec Martin Frič. Od počátků zvukové filmové éry patřil k nejvyhledávanějším českým režisérům. – Narodil se 29. 3. 1902.
Český biografický slovník XX. století

27. srpna 1918 - se ve Václavicích narodil český folklorista Jaromír Jech. Systematicky se zabýval českou lidovou slovesností, zejména pohádkou a vyprávěním. – Zemřel 19. 9. 1992.
Český biografický slovník XX. století

28. srpna 1828 (9. 9.) - se v Jasné Polaně ruský prozaik, dramatik, publicista, myslitel a pedagog, všestranná umělecká osobnost světové literatury, vůdčí osobnost ruského kritického realismu, Lev Nikolajevič Tolstoj. Jeho tvorba odražela protiklady celé epochy ruské společnosti (1861-1905) a měla velký vliv na světovou literaturu. – Zemřel 7. 11. (20. 11.) 1910.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

L. N. Tolstoj:
"Odsuzovat druhé je vždycky nesprávné, protože nikdo nemůže nikdy vědět, co se odehrálo a odehrává v duši jiného člověka."
"Nikdo není spokojen se svým stavem, ale každý je spokojen se svým rozumem."
"Jednou tě zamrzí, že jsi promluvil, stokrát, že jsi nemlčel."

28. srpna 1918 - se v Příbrami narodil český výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů Václav Bedřich. Začínal jako kreslíř a fázař. V 60. letech 20. století stál u zrodu Večerníčka a režíroval i proslulou znělku. – Zemřel 7. 3. 2009.
Český biografický slovník XX. století

28. srpna 1928 - se v Horní Jelení narodil český historik Karel Kaplan. Zabývá se nejnovějšími československými dějinami, zejména obdobím po roce 1945 a problematikou politických procesů 40.-50. let.
Český biografický slovník XX. století

28. srpna 1968 - v Praze při autonehodě zahynul český malíř a grafik Jiří Balcar. Význačnou součást jeho díla představuje užitá a knižní grafika a ilustrace. Spolupracoval také s Divadlem Na zábradlí a Černým divadlem. – Narodil se 26. 8. 1929.
Český biografický slovník XX. století

29. srpna 1908 - se v alžírské Tébasse narodil francouzský romanopisec, dramatik a překladatel z angličtiny Robert Merle. Od líčení hrůz války a obecného hledání příčin vzniku fašismu přešel k realistickému vystižení základních problémů naší epochy s důrazem na odsouzení násilí ústícího ve války a netolerantnost v románech s historickými náměty i v románech ze současnosti. – Zemřel 28. 3. 2004.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. srpna 1928 - se v Praze narodil český hudební skladatel Mojmír Balling. Je autorem zvláště dechové hudby a skladeb z oboru pohybové hudby (ke spartakiádám). – Zemřel 15. 1. 1999.
Český biografický slovník XX. století

29. srpna 1938 - zemřel v Le Grand-Serre francouzský literární historik Joseph Bediér. Studoval hlavně francouzskou středověkou literaturu. Literárně rekonstruoval středověký Román o Tristanovi a Isoldě. – Narodil se 28. 1. 1864.
Malá československá encyklopedie

29. srpna 1958 - se v Gary (Indiana) narodil slavný americký zpěvák a skladatel, jeden z 9 sourozenců Jacksonových, Michael Jackson. Zástupce konvenčního popu a taneční hudby vycházející ze soulu. Kromě svého charakteristického vysokého hlasu, rytmického cítění a tanečních schopností byl znám i jako velký perfekcionista. – Zemřel 25. 6. 2009.
http://zivotopis.osobnosti.cz

30. srpna 1898 - se ve Vrútkách (okr. Martin) narodil český palivářský chemik Stanislav Landa. Pracoval v oblasti chemie uhlovodíků; v roce 1932 objevil v hodonínské ropě prostorově tricyklický uhlovodík adamantan a byl průkopníkem použití sulfidových katalyzátorů při hydrogenacích. – Zemřel 31. 3. 1981.
Český biografický slovník XX. století

31. srpna 1688 - zemřel anglický puritánský kazatel a prozaik John Bunyan. Jeho hlavní dílo Cesta poutníků z města zkázy na horu Sion je alegorickou vizí života. Stalo se nejčtěnější anglickou náboženskou knihou vedle bible. – Narodil se 28. 11. 1628.
Malá československá encyklopedie

31. srpna 1908 - se v kalifornském městě Fresno narodil americký prozaik arménského původu William Saroyan. Autor poetických povídek, psaných záměrně naivně působícím stylem, v nichž se realita často prolíná s fantastičnem. – Zemřel 18. 5. 1981.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

W. Saroyan:
"Být na světě je zábava, ale ani jeden den v životě neprojde, aby v něm nebylo do té zábavy přimícháno trošku bolesti, trápení a lítosti."
"Jediná pravá věc je smích. Smíchem umoř krutost. Smíchem umoř zlo."
"Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě."