Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Září 2018

1. - 5. září

1. září 1978 - v Praze zemřel český technik Oldřich Brůha. Zabýval se mechanikou a termomechanikou. – Narodil se 2. 1. 1905.
Český biografický slovník XX. století

2. září 1778 - se narodil Louis Bonaparte, bratr Napoleona I. Byl účastníkem tažení do Itálie a Egypta, roku 1804 byl jmenován connétablem císařství. V roce 1805 obsadil Batavskou republiku, v letch 1806-1810 byl nizozemským králem. Odstoupil na protest proti Napoleonově hospodářské politice poškozující Nizozemsko. – Zemřel 25. 7. 1846.
http://encyklopedie.seznam.cz

2. září 1928 - se v Olomouci narodil český hudební skladatel Miloslav Ištvan. K osobitému vývoji mu dalo základ studium rumunského, afrického a jiného folklóru. Od přelomu 60. a 70. let se v jeho tvorbě projevila tendence k syntéze různých technik i slohových prvků, též snaha o syntézu takzvané vážné a populární hudby. – Zemřel 26. 1. 1990.
Český biografický slovník XX. století

2. září 1938 - se narodil český fotograf cestopisných reportáží z celého světa Zdeněk Thoma.
Rok do kapsy

2. září 1968 - v Bruselu zemřel vlámský prozaik Ernest Claes. Byl velmi populárním autorem hlavně regionálních románů a novel. Jeho prózy bývají velmi často autobiografické. – Narodil se 24. 10. 1885.
Slovník severských spisovatelů

3. září 1878 - se v Příbrami narodil český básník, překladatel, literární a divadelní kritik Hanuš Jelínek. Významně se podílel na rozvoji česko-francouzských kulturních styků a na propagaci české kultury ve Francii. Z francouzštiny překládal prózu i dramata. – Zemřel 28. 4. 1944.
Český biografický slovník XX. století

3. září 1928 - se v Horodistee narodil moldavský prozaik, dramatik a publicista Ion Druce; nejpřekládanější současný moldavský autor ve světě. Pro jeho tvorbu je příznačný paséismus a pocit sounáležitosti k "nadnárodnímu" křesťanství, který v něm vytváří iluzi nadřazenosti vůči nepohodlným taxonomiím kultury. Proto je estetická úroveň těchto textů poznamenána schematičností.
http://encyklopedie.seznam.cz

3. září 1948 - se v Trutnově narodil český historik Pavel Bělina. Ve svém rozsáhlé vědecké výzkumné i popularizační práci se zaměřuje především na dějiny habsburské monarchie v 18.-19. století, na historickou dimenzi geopolitických problémů, mezinárodníh vztahů a civilizačně-kulturních vazeb ve střední Evropě a na novověké válečné dějiny.
Český biografický slovník XX. století

3. září 1948 - zemřel v Sezimově Ústí český sociolog, diplomat, politik a státník Edvard Beneš. Od listopadu 1918 do prosince 1935 působil jako ministr zahraničních věcí. 18. 12. 1935 zvolen prezidentem Československé republiky. V září 1938 pod nátlakem francouzské a britské války kapituloval a přijímá Mnichovský diktát. Po vypuknutí 2. světové války se postavil do čela druhého československého zahraničního odboje. Působí v Londýně. V květnu roku 1945 se triumfálně vrací do Prahy jako prezident republiky. V únoru 1948 přijímá pod komunistickým nátlakem demisi ministrů, v červnu téhož roku abdikoval na svou funkci a odchází do ústraní. – Narodil se 28. 5. 1884.
Český biografický slovník XX. století

5. září 1568 - se v Stilo (Reggio Calabria) narodil italský utopický myslitel Thomaso Campanella, vlastním jménem Giovanni Domenico Campanella. Proslul svou koncepcí ideálního státu popsanou v knize Sluneční stát. – Zemřel 21. 5. 1639.
Slovník italských spisovatelů

T. Campanella:
"Bez učení ani světec nedokáže pronášet správné úsudky."

5. září 1638 - se narodil francouzský král Ludvík XIV., završitel francouzského královského absolutismu, nazývaný též „král Slunce“. – Zemřel 1. 9. 1715.
Rok do kapsy

6. - 10. září

7. září 1848 - byla zrušena robota zákonem z tohoto data, kterým poddanství a ochrana se všemi zákony na tyto poměry se vztahujícími, prohlášeny za zrušené. Tento zákon, doplněný patentem ze 4. března 1849, jímž zřízeny vyvazovací komise, znamená definitivní konec povinnosti robotní a tím i pád zřízení feudálního.
Kalendář historický národa českého

7. září 1938 - se narodil americký rokenrollový zpěvák Buddy Holly. Zavedl standardní obsazení skupiny (bicí, sólová a doprovodná kytara, baskytara) a jako první používal playback.
Rok do kapsy

8. září 1778 - se ve Frankfurtu nad Mohanem narodil německý romantický básník a prozaik, jeden z hlavních představitelů mladšího proudu německé romantiky, tzv. heidelberské skupiny romantiků, Clemens Brentano. – Zemřel 28. 7. 1842.
http://cs.wikipedia.org

8. září 1948 - se v Cejřově u Chrudimi narodil český básník Josef Šimon. Rysy dramatického vidění života jako zápasu tvořivosti s rutinou, entuziasmu s lhostejností prostupující společnost i kosmos vnesly do jeho poezie rocková hudba a inspirace světem moderní civilizace.
Český biografický slovník XX. století

jsem nevysvětlitelně sám
v jakési legitimní palbě
a dějou se mi věci:

ponoříš do mne prstýnek
a zmizí beze stopy
vložíš do mne jenom lem svých snů
a pálí mě v ústech tvoje hroty

však báseň je právě onen kov
který netaje
ač bolí ….
J. Šimon: … ač bolí

8. září 1988 - zemřel v Praze český matematik Bruno Budinský. Oborem, v němž se vědecky realizoval byla geometrie. Spolu s B. Keprem se autorsky podílel na učebnici diferenciální geometrie a sám sepsal učebnici Analytická a diferenciální geometrie. V dalším období se zaměřil na aplikace matematiky v geodézii. – Narodil se 22. 7. 1934.
www.math.muni.cz

9. září 1248 - zemřela královna Kunhuta, císaře Filipa dcera a krále českého Václava I. manželka.
Kalendář historický národa českého: Veleslavín cituje pokračovatele Kosmovy

9. září 1898 - ve Valvins zemřel francouzský básník a překladatel Stéphane Mallarmé. Od znechucení realitou směřují jeho básně k hermetičnosti, abstraktnosti záměrné nejasnosti smyslu pomocí symbolů v rozmanitých významech. Jeho verše jsou založeny na intelektuálních asociacích a analogiích, využívají zákonů hudby a výtvarného umění. Byly podnětem pro francouzskou básnickou generaci po roce 1914. – Narodil se 18. 3. 1842
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

S. Mallarmé:
"Idealismus je základem umění. Den je stejně reálný jako skutečnost. Poezie je věcí snu."

9. září 1908 - byla v českých zemích poprvé oficiálně požita daktyloskopie a zároveň byla zrušena starší metoda antropometrie, která spočívala v poměřování jednotlivých částí těla.
Rok do kapsy

10. září 1898 - byla v Ženevě italským anarchistou Luigim Luchenim zavražděna rakouská císařovna Alžběta Bavorská.
www.panovnici.cz

11. - 15. září

12. září 1688 - se v Červeném Hrádku u Chomutova narodil jeden z nejlepších sochařů českého baroka Ferdinand Maxmilián Brokoff. Jeho plasticky rozvinutý styl nacházíme poprvé na sousoší sv. Barbory na Karlově mostě a pak na dalších - vrcholí sousošími sv. Ignáce a Františka Xaverského. Okolo roku 1714 spojuje F. M. Brokof své umění s dílem význačného rakouského architekta Jana Fischera z Erlachu. Spolu s ním proniká do Vídně, do Vratislavi i jinam. Nadále však tvoří pro Prahu i český venkov. Z těch let pochází i monumentální sousoší dodnes zdobící Hradčanské náměstí, dokumentující, jak umělec suverénně přetváří kámen v postavy plné plastičnosti a přesvědčivosti. – Zemřel 8. 3. 1731.
www.libri.cz

12. září 1888 - se v Nagybánya narodil maďarský prozaik z okruhu literární skupiny Józsi Jenö Tersánszky. Ve volném cyklu novel o mladém tulákovi Martinu Kukačkovi i v ostatním díle satiricky kritizoval společenské konvence a měšťáckou morálku. – Zemřel 12. 6. 1969.
http://encyklopedie.seznam.cz

13. září 1868 - se v Počátkách narodil český básník, esejista a filozofický myslitel Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý. Svým metaforicky bohatým básnickým dílem, obrážejícím výrazně proměny autorova myšlenkového vývoje, vytvořil osobitou podobu literárního symbolismu, hledajícího cesty k absolutnímu poznání světa a ke smyslu života uprostřed chaosu moderní společnosti. – Zemřel 25. 3. 1929.
Český biografický slovník XX. století

Řekni mi, duše má, kam jitra tvá zbloudila,
poledne odlétla,
bohatství květů jak odkvetla?

Jitra má zpívají přede mnou
v růžích, jež nezvadnou;
poledne v hnízdo své do slunce odlétla,
se sluncem zapadnou;

a květy mé v tázavém pohledu zraků mých
nemocí zemřely záhadnou.
O. Březina: z básně Tělo

13. září 1968 - byla opětně zavedena cenzura. Národní shromáždění přijalo zákon o opatřeních v tisku a dalších informačních prostředcích a zřídilo nový cenzurní úřad.
Rok do kapsy

13. září 1988 - zemřel v Praze český filolog František Cuřín. Zabýval se historií jazyka a dialektologie, onomastikou a problematikou výuky češtiny. – Narodil se 30. 1. 1913.
Kdy zemřeli...? 1986-1990

15. září 1898 - se v Paříži narodil francouzský romanopisec a dramatik Philippe Hériat, vlastním jménem Raymond-Gérard Payelle. Krom své literární činnosti pracoval také u filmu jako asistent režie a herec. – Zemřel 10. 10. 1971.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

15. září 1938 - zemřel americký prozaik Thomas Clayton Wolfe. Z duševní krize (způsobené pocitem nezakotvenosti) hledal východisko v umělecké tvorbě, která měla bezprostředně zachytit široký okruh jím vnímaného světa, dojmy ze života a duchovní růst. – Narodil se 3. 10. 1900.
Český biografický slovník XX. století

16. - 20. září

16. září 1888 - se v Hämeenkyrö narodil finský prozaik Frans Eemil Sillanpää, držitel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1939. Při studiu přírodních věd na helsinské univerzitě se seznámil s učením E. H. Haeckela, jehož přírodovědný monismus se stal jedním s pilířů osobité umělcovy životní filozofie, kterou jako životopisec nazval „hledáním vztahu mezi negenerujícím tělem a vzkvétajícím duchem“. – Zemřel 3. 6. 1964.
Slovník severských spisovatelů

16. září 1908 - se ve Vídni narodil rakouský publicista a spisovatel Friedrich Torberg, vlastním jménem Kantor-Berg. V meziválečné době byl redaktorem Prager Tagblattu v Praze. V roce 1938 emigroval, ve Francii vstoupil do československé zahraniční armády, poté musel odejít do USA. Do Vídně se vrátil v roce 1951. – Zemřel 10. 11. 1979.
Slovník spisovatelů německého jazyka

16. září 1918 - se v Moravičanech narodila česká operetní herečka a zpěvačka, subreta Věra Doležalová-Vitáková. Od roku 1949, kdy se trvale usadila v Teplicích, patřila k oporám teplického divadelního souboru.
Deník Směr č. 213 z 11. září 2003, s. 20

16. září 1958 - se v Počátkách narodil český písničkář Robert Křesťan. O řadě jeho textů se dá mluvit jako o poezii. Přitom prý nikdy nepsal básničky – vždy jen texty k písním. Říká, že prvotní je nápad, pak většinou vznikne melodie a teprve potom text. Ve své tvorbě dokázal překročit rámec tradičního i moderního bluegrassu a dát mu svéráznou „moravskou“ podobu.
J. Plachetka: Dokud se zpívá

Napsal jsem jméno svý na zdi
na všechny zdi který znám
Napsal jsem jméno svý na zdi
Ráno než otevřu krám
Před léty ve stejnou chvíli
v pravici držel jsem nůž
A všichni ti co po něm zbyli
s nadšením hráli mi tuš.
R. Křesťan: z písně Napsal jsem jméno svý na zdi

16. září 1988 - v Lublani zemřel slovinský literární vědec, překladatel, publicista a básník působící v letech 1928-1976 v Praze, Oton Berkopec. Byl autorem literárních studií a prací z oboru bibliografie, překládal slovinskou tvorbu do češtiny. – Narodil se 6. 12. 1906.
Slovník balkánských spisovatelů

17. září 1938 - zemřel v Praze český pedagog a zakladatel skautingu Antonín František Svojsík. Při svých četných cestách po světě se seznámil se skautingem, který mu jako pedagogovi učaroval. Byl zakladatelem a nadšeným propagátorem skautingu, překřtěného v Čechách na junáctví. Od roku 1911 vedl junácké tábory, jejichž členem byl mimo jiné i J. Wolker. – Narodil se 5. 9. 1876.
www.libri.cz

17. září 1938 - zemřel v Praze českoněmecký agrární politik, filolog a literární vědec Franz Spina. Od počátku 20. let byl hlavní osobností v Československu působící německé strany Bund der Landwirte und des ländischen Gewerbes (Svaz zemědělců a venkovských živností). Jednalo se o tzv. aktivistickou stranu, která hledala a jistou dobu také nacházela formu česko-německé spolupráce ve vládní koalici. Sám Spina byl v letech 1925-38 ministrem československé vlády; nejdéle (v letech 1929-35) zastával funkci ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. – Narodil se 5. 10. 1868.
www.libri.cz

17. září 1948 - zemřel ve švýcarském městě Moscia německý prozaik a esejista Emil Ludwig, vlastním jménem E. L. John. Autor románových biografií, které ho ve 20. a 30. letech proslavily; prozrazují přesnou znalost detailů a biografických údajů, ale nemohou si klást nárok na vědeckost. – Narodil se 25. 1. 1881.
www.CoJeCo.cz

E. Ludwig:
"Štěstí je jako slunko. I stín musí být, aby se člověk cítil dobře."

19. září 1908 - se v Helsinkách narodil finský spisovatel, člen Finské akademie Mika Timi Waltari. Vrcholem jeho předválečné tvorby je psychologický román o nemocném muži, který zabije milence své ženy Cizinec přichází. Největší čtenářské popularity však získal svými romány z historickou tématikou. – Zemřel 26. 8. 1979.
Slovník severských spisovatelů

M. Waltari:
"Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten kdo se spokojí s málem."
"Jen hlupák obrací svůj omyl ve ctnost a vychloubá se tím. "
"Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce."

20. září 1878 - se v Barltimore (Maryland) narodil americký prozaik, publicista, dramatik a politický pracovník Upton Sinclair. Jeho naturalismem ovlivněný sociální román Džungle z prostředí chicagských jatek stimuloval hnutí pokrokových žurnalistů (tzv. muckraking), zaměřené proti korupci a veřejným zlořádům. Od 30. let se jeho románové umění postupně smiřuje s řádem, na nějž útočilo, a vyúsťuje v protikomunistické stanovisko. – Zemřel 25. 11. 1968.
http://encyklopedie.seznam.cz

U. Sinclair:
"Ženy nebývají dojaty hudbou nebo provedením - ženy bývají dojaty hudebníky."
"Jsou dvě období, ve kterých ženy provádějí své nájezdy: když jsou mladé klisničky a poprvé cítí oves, a pak, když už mají po závodění a jsou zralé pro odpočinek na louce."

20. září 1898 - zemřel v Berlíně německý prozaik a publicista, představitel kritického realismu Theodor Fontane. Zprvu psal sentimentální lyriku a historické romány ovlivněné W. Scottem, na vrcholu tvůrčí činnosti dospěl ke společensky kritickému románu, v němž na problematice lásky mezi příslušníky různých vrstev, na manželství a sociálních otázkách kriticky zobrazil život a společnost rozpadávajícího se Pruska. – Narodil se 30. 12. 1819.
http://encyklopedie.seznam.cz

20. září 1958 - zemřel v Duchově zakladatel české krušnohorské turistiky Karel Lím. V září 1894 vstoupil poprvé na vrch, vypínající se nad Hrobem do výšky 869 metrů a snad již tehdy, v obdivu ke krásné a rozlehlé vyhlídce poznal, že toto setkání bude osudové pro celý další život. Vrch měl pouze německý název – Stürmer – a málokdo dnes ví, že jedním z otců českého názvu Bouřňák, tak vžitého a samozřejmého, byl právě Karel Lím. Řada jím vyznačených turistických tras je využívána milovníky pěší turistiky stále. – Narodil se 6. 10. 1875.
Revue Teplice, rok 1975, č. 10, P.Koukal: Průkopník krušnohorské turistiky

21. - 25. září

21. září 1868 - se v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě narodil český politik a novinář Václav Jaroslav Klofáč. Na počátku září 1914 byl Klofáč, jako první významnější osobnost české politiky, zatčen. Vězení zvýšilo jeho popularitu, a když se po amnestii v červenci 1917 vrátil, zaujal v českém politickém životě přední místo. V listopadu 1917 byl zvolen místopředsedou společné organizace českých poslanců na říšské radě Českého svazu a v červenci 1918 i místopředsedou obnoveného Národního výboru. – Zemřel 10. 7. 1942.
www.libri.cz

21. září 1888 - se v obci Malacky narodil slovenský malíř, grafik a ilustrátor Martin Benka. Patřil k zakladatelským osobnostem moderního slovenského výtvarného projevu, založeného na národních tradicích. Byl realistickým krajinářem, který používal prosté výrazové prostředky na věrohodné zachycení slovenského folklóru a přírody. Po 2. světové válce se věnoval rovněž grafice a ilustraci, monumentálním dekoracím (především sgrafitu). V rámci slovenského umění měl i zakladatelský význam v oblasti monumentální textilní tvorby; byl také autorem opony divadla v Martině (1958). – Zemřel 28. 6. 1971.
www.libri.cz

21. září 1908 - se v Praze narodil český lékař internista Miloš Nedvěd. Zabýval se problematikou léčby a odstraňování bolesti, chorobami končetinových tepen i bílkovinami krevní plazmy. Za nacistické okupace založil a vedl ilegální skupinu komunistických lékařů. V letech 1941-42 se z podnětu V. Vančury stal vedoucím lékařské skupiny Národně revolučního výboru inteligence. V dubnu 1942 byl zatčen gestapem, v prosinci deportován do Terezína a pak do Osvětimi, kde zahynul na skvrnitý tyfus. – Zemřel 23. 3. 1943.
www.libri.cz

21. září 1918 - se v Ciudad Gurmán narodil mexický prozaik Juan José Aureola. Byl představitelem magického realismu; jeho povídky lze označit za básně v próze. – Zemřel 3. 12. 2001.
www.britannica.com

21. září 1928 - se v Ostravě narodil český lékař-hygienik Jiří Havránek. Zabývá se hygienou životního prostředí, hlavně vlivem hluku na zdraví. Vypracoval metodologii studia vztahů prostředí a zdraví.
Český biografický slovník XX. století

21. září 1928 - se v Praze narodil český geolog Miloš Kužvart. Zkoumá ložiska mastku, kaolínu a dalších nerudných surovin v českých zemích i v zahraničí.
Český biografický slovník XX. století

21. září 1938 - v Záhřebu zemřela chorvatská básnířka a prozaička, nejvýznamnější chorvatská autorka děl pro děti a mládež Ivana Brlič-Mažuranič. Její pohádky vynikají uměleckým líčením a svěžím humorem. – Narodila se 18. 4. 1874.
Slovník balkánských spisovatelů

21. září 1968 - v New Yorku zemřel americký romanopisec a žurnalista Charles Jackson. – Narodil se 6. 4. 1903.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

22. září 1928 - se v Libušině u Kladna narodil český zpravodaj Josef Frolík. V létě roku 1969 se mu podařilo uprchnout do exilu. Žil v USA, kde se dal k dispozici americké tajné službě. V Československu byl v roce 1971 v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti. – Zemřel na Floridě 11. 5. 1989.
Český biografický slovník XX. století

23. září 1918 - se v Červeném Kostelci narodil český herec Martin Růžek, vlastním jménem Martin Erghard. Jeho fyzické danosti jej předurčily pro postavy vůdčích typů, hodnostářů všech druhů, vědců, advokátů, lékařů, diplomatů, podnikatelů, zkrátka lidí společensky úspěšných, navenek sebejistých, třebaže vnitřně nejednou rozvrácených a nejistých. Jen výjimečně ztělesňoval typ životních ztroskotanců. – Zemřel 18. 12. 1995.
www.libri.cz

23. září 1938 - se ve Zlíně narodil český lékař, literát, básník a textař, působící v Brně a Praze, Václav Babula. Lidé si jeho práci mohou vybavit při poslechu písní známých autorů. Příkladem za mnohé mohou být Slzy tvý mámy šedivý od Olympicu, Až únavou od Marty Kubišové nebo Jen se přiznej, že ti scházím od Waldemara Matušky. – Zemřel 30. 4. 2008.
www.idobryden.cz

24. září 1998 - v New Yorku zemřel český agrární publicista, politický činitel a historik Vladimír V. Dostal. V roce 1948 odešel do exilu, do roku 1955 žil v Kanadě, později v USA. Byl čelným představitelem (od roku 1986 předsedou) československé agrární strany v exilu. Spolupracoval s řadou exilových časopisů. – Narodil se 11. 7. 1913.
Český biografický slovník XX. století

25. září 1868 - se v Chudenicích u Klatov narodil český divadelní režisér, dramatik a básník Jaroslav Kvapil. V režijní činnosti navázal na světové divadelní proudy, stal se průkopníkem moderní české režie. V básnické tvorbě přešel od reminiscencí na francouzský symbolismus k lyrickému zpěvnému vyjádření citových prožitků. Z jeho dramatické tvorby jsou nejznámější veršovaná pohádka Princezna Pampeliška a libreto k Dvořákově opeře Rusalka. – Zemřel 10. 1. 1950.
Český biografický slovník XX. století

25. září 1908 - se v Pezinoku narodil slovenský hudební skladatel, pedagog a hudební teoretik Eugen Suchoň, významný představitel generace, která vytvořila základy moderní slovenské hudby. Inspirován melodikou starých lidových písní, reagoval na nejdůležitější podněty evropského hudebního vývoje. – Zemřel 6. 8. 1993.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

25. září 1968 - v Praze–Komořanech zemřel český básník, příslušník wolkrovsko-nezvalovské generace, František Branislav. Tématickým zdrojem jeho veršů se stal zejména důvěrný vztah k přírodě, milostné štěstí a lidská družnost. Významná byla také jeho básnická tvorba pro děti. – Narodil se 19. 6. 1900.
Český biografický slovník XX. století

Podzime, chystej paletu!
Vlaštovka poslední žalm píše
oblohou v černém rozletu.
Již hrozny vína nesou ženy.

Čí smutek dopijeme v tmách?
Studeně křehne v ruce číše.
Džbán zlatý, v podzim převržený
rozlévá mlhy po travách.
F. Branislav: z cyklu Podzim

26. - 30. září

26. září 1888 - se v Pelhřimově narodil český historik a klasický filolog Josef Dobiáš. Věnoval se zejména studiu císařského období antického Říma. Speciálně se zaměřil na dějiny římské provincie Sýrie a na zkoumání vztahů mezi římským impériem a dnešním českým územím. – Zemřel 20. 41. 1972.
Český biografický slovník XX. století

26. září 1888 - se v St. Louis (Missouri) narodil anglický básník, dramatik a literární kritik amerického původu Thomas Stearns Eliot. Abstraktně filozofickou poezií na téma lidského odcizení, osamělosti a nemožnosti komunikace, psanou bohatě odstíněným jazykem, veršovanými dramaty a literárně kritickou tvorbou významně ovlivnil současnou anglickou poezii a drama. V duchu katolické konverze propagoval teorii elity a restaurace křesťanství. V roce 1948 se stal držitelem Nobelovy ceny za literaturu. – Zemřel 4. 1. 1965.
http://encyklopedie.seznam.cz

26. září 1898 - se v Brooklynu ve státě New York narodil americký klavírista a hudební skladatel George Gershwin. Těžištěm jeho tvůrčí činnosti byla práce pro broadwayská hudební a revuální divadla. – Zemřel 11. 7. 1937.
Matzner, Poledňák a kol.: Encyklopedie Jazzu a moderní populární hudby

26. září 1918 - se v Santiagu de Chile narodil chilský romanopisec, básník a literární historik Fernando Alegría. Dějištěm jeho románů je předměstí Santiaga nebo prostředí marginálních skupin v Kalifornii. – Zemřel 29. 10. 2005.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

26. září 1948 - se v Českých Budějovicích narodil československý kosmonaut Vladimír Remek. Dne 2. března 1978 v 16 hodin 28 min. středoevropského času odstartovala kosmická loď Sojuz 28, jejímž velitelem byl Alexej Alexandrovič Gubarev. Díky V. Remkovi na palubě se Československo stalo po SSSR a USA třetí zemí světa, jejíž občan vyletěl do vesmíru. Není bez zajímavosti, že i několik amerických astronautů se hlásí ke svému původu v Československu - například Eugen Andrew Cernan, jehož otec byl rovněž Slovák a matka Češka.
www.libri.cz

26. září 1958 - zemřela v Praze česká herečka Zdenka Baldová. Zprvu hrála naivní dívky a milovnice, vystupovala i jako subreta v operetě a často v konverzačních hrách. Pod vlivem svého muže postupně vyrůstala v komickou herečku, schopnou satirické hyperboly a naturalistické šťavnatosti. Byla skvělou představitelkou hubatých služek, komorných a dohazovaček. Tvořila realisticky, částečně byla ovlivněna Hilarovým expresionismem. Ve zralých letech přešla k charakterním rolím, v nichž její komika dostala hlubší význam. – Narodila se 20. 2. 1885..
www.libri.cz

26. září 1978 - zemřel ve Varšavě polský prozaik a kulturní historik Jan Parandowski, autor esejů, historických, psychologických a biografických románů, z nichž nejvýznamnější je autobiografický román Nebe v plamenech. – Narodil se 11. 5. 1895.
http://encyklopedie.seznam.cz

27. září 1728 - se v Martonu (Yorkshire) narodil anglický mořeplavec James Cook. Podnikl tři velké výpravy, při nichž objevil východní pobřeží Austrálie, Nového Zélandu, souostroví v Tichém oceánu a jiné. Přispěl k přesnějšímu zmapování oceánů. – Zemřel 4. 2. 1779.
Rok do kapsy

27. října 1958 - se ve skotském městečku Leith narodil britský spisovatel píšící skotským pouličním dialektem, vůdčí postava tzv. „chemické generace“ Irwin Welsh.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

28. září 1928 - anglický bakteriolog Alexander Fleming náhodně objevil penicilin. Při studiu stafylokoků totiž zjistil, že působení plísně Penicillium notatum stafylokoky hynou. Z toho usoudil, že tato plíseň obsahuje látku, která stafylokoky ničí. Jeho objev byl však prakticky využit až za druhé světové války.
Rok do kapsy

28. září 1978 - v Plzni zemřel český elektrotechnik Vojtěch Kulda. Celou aktivní část života pracoval ve Škodových závodech v Plzni. Zabýval se měřením na elektrických strojích. Jako první v Československu shromáždil a sestavil přehled měřicích metod pro stanovení reaktancí synchronních strojů. – Narodil se 31. 3. 1900.
Český biografický slovník XX. století

29. září 1758 - se v Burnham Thorpe narodil anglický admirál Horatio Nelson. V roce 1798 zničil francouzské loďstvo u Abúkiru a v roce 1805 v bitvě u Trafalgaru porazil Napoleonovu flotilu.
Rok do kapsy

29. září 1938 - se na schůzce v Mnichově sešli představitelé evropských mocností – Francie (Edouard Daladier), Itálie (Benito Mussolini), Německa (Adolf Hitler) a Velké Británie (Neville Chamberlain) – a v nepřítomnosti jakéhokoliv zástupce ČSR podepsali dohodu o odstoupení československého pohraničí Německu.
Rok do kapsy

30. září 1898 - se narodil bulharský proletářský básník a prozaik, redaktor humoristických a satirických časopisů, autor útočných satirických básní i próz, kritik kapitalismu a jeho sociálních nešvarů Christo Smirnenski. – Zemřel 18. 6. 1923.
http://encyklopedie.seznam.cz

30. září 1928 - se v Sighetu narodil americký prozaik rumunského původu píšící francouzsky Elie Wiesel. V literární i vědecké tvorbě bojuje proti násilí a zapomnění na hrůzné zkušenosti z 2. světové války. V roce 1986 se stal držitelem Nobelovy ceny za mír. – Zemřel 2. 7. 2016.
http://encyklopedie.seznam.cz