Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Leden 2018

1. - 5. leden

1. ledna 1878 - se v Čirpan narodil bulharský básník, dramatik a publicista Pejo Javorov, vlastním jménem Kračolov. Stál u počátků bulharské moderny, jeho dílo má klíčový význam pro bulharskou literaturu 20. století. – Zemřel 16. 10. 1914.
Slovník balkánských spisovatelů

Má duše vzhlíží pokorně k své paní,
zajala ji tvá duše! Bez váhání
v plen jsem se dvěma tichým očím dal.
Má duše tebe prosí, zapřísahá.
Prosí a čeká – proč tak dlouho váhá?
Tvá duše kouzelnice mlčí dál.
Má duše hladově tě stále vzývá,
ale tvá duše se mi neozývá,
tvá duše dítěte i bohyně…
Kdybys jen, kouzelnice, promluvila!
Tvá duše se snad cítí provinilá
Za triumf získaný tak nevinně …
P. Javorov: Kouzelnice

1. ledna 1918 - se v Zakopane narodil polský romanopisec, autor literatury pro děti a mládež, překladatel z maďarštiny, Adam Bahdaj. Psal také pod pseudonymy Dominik Damian a Jan Kot. Jeho romány mají společenskou a psychologickou tématiku. Pro mladé čtenáře psal dobrodružné romány, které se často dotýkají dětí s narušeným chováním. – Zemřel 7. 5. 1985.
Slovník polských spisovatelů

1. ledna 1928 - se v Košicích narodila česká historička umění Jana Kybalová. Specializuje se na dějiny umění uměleckého řemesla, zejména v oboru skla a keramiky, a na historický vývoj interiéru. Autorka mnoha scénářů a katalogů mnoha výstav a řady knih.
Český biografický slovník XX. století

1. ledna 1948 - zemřel v Praze český novinář a publicista, československý sociálnědemokratický politik Rudolf Bechyně. Ve třiceti letech se stal poslancem vídeňské říšské rady. Za 1. světové války byl roku 1915 zatčen, obviněn z velezrady a nakonec poslán jako řadový voják na frontu. Odtud se vrátil roku 1917 a stal se jedním z hlavních představitelů protirakouského a protišmeralovského směru v Českoslovanské sociální demokracii, tzv. národně revoluční opozice orientované na Masarykovu zahraniční akci. V červenci 1939 emigroval do Velké Británie a v letech 1940-41 byl předsedou Státní rady československé v Londýně. – Narodil se 6. 4. 1881.
www.libri.cz

3. ledna 1868 - v Japonsku po revoluci Meidži vedené samuraji usedá na trůn císař Mucuchito a ukončuje feudální vládu šógunů, trvající bezmála 700 let. Císař provedl řadu hospodářských a správních reforem a usiloval o modernizaci země.
Rok do kapsy

3. ledna 1928 - se v Praze narodil český etnolog, indolog a religionista Erich Herold. V letech 1959–1970 byl ředitelem Náprstkova muzea v Praze. Vedle indologie se zabýval uměním subsaharské Afriky. – Zemřel 7. 12. 1988.
Český biografický slovník XX. století

3. ledna 1928 - v Hořicích v Podkrkonoší zemřel český sochař Quido Kocián. Jeho raná tvorba patřila k nejpozoruhodnějším projevům českého secesního symbolismu. Později se však Kocián vrátil k myslbekovské tradici a jeho práce ztratily dřívější významnost. – Narodil se 7. 3. 1874.
www.libri.cz

4. ledna 1878 - se ve Folkestone narodil anglický povídkář a básník Alfred Edgar Coppard. Jeho povídky vynikají básnickým citem pro zobrazení anglického venkova a živou charakterizací rázovitých postav. – Zemřel 13. 1. 1957.
Slovník spisovatelů: Anglická literatura,….

5. - 10. leden

6. ledna 1558 - dobyli Francouzi přístavní město Calais, poslední anglickou baštu na francouzském území. Angličané drželi toto strategicky významné město ve svých rukou od roku 1475 i po stoleté válce mezi Francií a Anglií.
Rok do kapsy

6. ledna 1898 - se v Debalcevo (nyní v Doněcké oblasti) narodil ukrajinský básník Volodymyr Sosjura. Věřil v revoluční obnovu života, ale zároveň velice bolestně reagoval na drama občanské války. Jednoznačně pozitivní hodnocení přišlo až po uveřejnění poemy Rudá zima, která měla nečekaný úspěch. – Zemřel 8. 1. 1965.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

6. ledna 1918 - vydali čeští poslanci zvolení do říšské rady a do zemských sněmů tzv. Tříkrálovou deklaraci, v níž se poprvé objevil požadavek vůči Vídni; samostatný stát pro Čechy a Slováky. Vídeňská vláda i v roce 1918 stále ještě nechápala, že starému mocnářství je konec, Tříkrálovou deklaraci prohlásila za velezrádnou a zakázala ji rozšiřovat.
Rok do kapsy

6. ledna 1928 - se v Praze narodila česká sochařka Eva Kmentová, významná představitelka české sochařské školy 60. a 70. let. V raném období Kmentové převládala ještě realistická modelace socialistického typu, která se pozvolna měnila vlivem italského sochařství a také umění mimoevropských kultur. – Zemřela 8. 4. 1980.
www.libri.cz

6. ledna 1928 - se v Seville narodil španělský romanopisec Alfonso Grosso. Do literatury vstoupil jako cílevědomý stoupenec sociálně kritického realismu, typizujícího třídní skladbu španělské poválečné společnosti.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

6. ledna 1928 - se ve Vratislavi narodil německý spisovatel Günter Görlich. Jeho tvorba je určena zejména mládeži.
Slovník spisovatelů německého jazyka

7. ledna 1958 - zemřel v Londýně český novinář a politik Hubert Ripka. Patřil k předním členům informační sítě Hradu. Podporoval Benešovu zahraniční politiku a usiloval o lepší vztahy se Sovětským svazem. V letech 1934 a 1935 tam vedl novinářské výpravy a stal se členem Společnosti pro kulturní sblížení se SSSR. – Narodil se 26. 7. 1895.
www.libri.cz

8. ledna 1908 - v Teplicích zemřel ve svých devětatřiceti letech český novinář, původně rukavičkářský pomocník, Alois Věkoslav Haber. Na Teplicku působil na přelomu století. Přispíval zde do dělnických tiskovin a za pomoci přátel se zde snažil vydat i vlastní dílo. – Narodil se 9. 7. 1869.
Deník Směr, 3. 1. 1998, s. 12

8. ledna 1918 - vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson 14 bodů svého programu, jímž hodlal ukončit 1. světovou válku. Mírový plán vyžadoval od zúčastněných států, aby všem národům přiznaly právo na sebeurčení a opustily obsazená území.
Rok do kapsy

8. ledna 1928 - se v Ostravě narodil český lesnický entomolog Jaroslav Křístek. Zabývá se problematikou ochrany lesů a lesnickou entomologií, zejména studiem pilatek.
Český biografický slovník XX. století

10. ledna 1608 -  deset let po autorově návratu z dobrodružné výpravy, vyšel poprvé cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic „Putování aneb cesta z Království českého do města Benátek, odtud po moři do Země svaté, země Judské a zároveň do Egypta a velikého města Kairu, potom na horu Oreb, Sinai a svaté panny Kateřiny v pusté Arábii ležící...". Vydavatel německého překladu v roce 1678 nazval Kryštofa Haranta „Křesťanským Odysseem".
Rok do kapsy

10. ledna 1918 - ve Vídni zemřel český politik, diplomat a historik, zakladatel české balkanologie a byzantologie (Josef) Konstantin Jireček. Byl vnukem P. J. Šafaříka, na jehož práci mezi Jihoslovany i částečně navázal. Jeho velmi rozsáhlé a v mnoha směrech doslova průkopnické vědecké dílo bylo téměř celé spojeno s dějinami balkánských národů (především Bulharů a dalších Jihoslovanů, hlavně pak Srbů) a států a po dlouhou dobu zůstávalo stěžejním pro poznání této oblasti. Svou rozsáhlostí a záběrem připomínají jeho práce starší univerzálně historické dějepisectví. – Narodil se 24. 6. 1854.
www.libri.cz

11. - 15. leden

11. ledna 1158 - obdržel český kníže Vladislav II. na říšském sněmu královský titul. Byl tak druhým českým králem.
Rok do kapsy


11. ledna 1898 - se v Nadsunu narodil dánský prozaik Hans Kirk, jeho životní názory i literární dílo byly utvářeny jeho marxistickým přesvědčením. – Zemřel 16. 6. 1962.
Slovník severských spisovatelů

11. ledna 1908 - se narodil sovětský fyzik Dmitrij Ivanovič Blochincev. Zabýval se kvantovou mechanikou a jadernou fyzikou. Působil jako ředitel jaderného výzkumu v Dubne. – Zemřel 27. 1. 1979.
http://lexikon.sk.sweb.cz

12. ledna 1628 - se narodil francouzský spisovatel, pohádkář Charles Perrault. V době Ludvíka XIV. byl vlivným advokátem a finančním dozorcem. Proslul zejména pohádkami, které v duchu své teze o modernosti napsal na základě inspirace francouzským středověkem a lidovou tradicí a s pedagogickým záměrem pro své děti. –  Zemřel 16. 5. 1703.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

12. ledna 1878 - se v Budapešti se narodil světoznámý maďarský dramatik a prozaik Ferenc Molnár. V období narůstání moci fašismu emigroval do USA. Čeští čtenáři jej znají zejména pro jeho knihu psanou pro mládež Chlapci z Pavelské ulice. – Zemřel 2. 4. 1952.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

12. ledna 1928 - v Brně zemřel český publicista, básník a prozaik Rudolf Těsnohlídek. Jeho literární tvorba je klasicky rozdělena do dvou značně odlišných celků. Jeden, dominující hlavně v mládí, je veden potřebou subjektivního vyjádření a formou je zde především lyrika či meditativní próza. Blízká je této části Těsnohlídkova díla impresionistická atmosféra přelomu století a její motivy ztroskotání a erotické deziluze. Mnohem proslulejší je však Těsnohlídkova tvorba spjatá s jeho publicistikou, v níž - díky svému živému stylu a důvěrné znalosti prostředí - představoval špičkového fejetonistu a soudničkáře. – Narodil se 7. 6. 1882.
www.libri.cz

12. ledna 1948 - se v Brně narodil český lékař a spisovatel Petr Čerbák. Tématiku pro své romány čerpá ze svého lékařského povolání.
Kdo je kdo: Obec spisovatelů

12. ledna 1958 - zemřel v Praze český prozaik, básník a dramatik Jan Václav Rosůlek, pseudonym Vladimír Drnák; autor románů o období 1. světové války, životopisných románů z uměleckého prostředí a různých žánrů populární literatury, psal také pro mládež. – Narodil se 7. 9. 1894.
Lexikon české literatury, díl 3/II

13. ledna 1888 - v Paříži zemřel francouzský dramatik Eugéne Labiche, autor 200 komedií a vaudevillů plných záměn a nedorozumění. Byl mistrem situační komiky, jevištního dialogu, ironie a karikatury se sklonem k černému humoru. – Narodil se 5. 5. 1815.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

13. ledna 1898 - se objevil v novinách otevřený dopis francouzskému prezidentovi J’accuse! (Žaluji). Jeho autorem byl spisovatel Emil Zola a žádal v něm obnovení procesu s důstojníkem Alfredem Dreyfusem, který byl v ostře protižidovském procesu odsouzen za údajnou špionáž k doživotnímu žaláři.
Rok do kapsy

14. ledna 1878 - se v Brestu narodil francouzský básník a prozaik Victor Segalen. V jeho básních dominuje exotismus, avšak pod ním je skryta výpověď citlivého básníka, jeho obraznosti, do níž uložil své nejniternější prožitky.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

14. ledna 1898 - zemřel anglický spisovatel, matematik a fotograf Lewis Carroll, vlastním jménem Charles Lutwidge Dodgson. Snad nejznámějším jeho dílem jsou příběhy Alenka v kraji divů a Alenka za zrcadlem, které znamenaly návrat fantazie do anglické dětské literatury. – Narodil se 27. 1. 1832.
Slovník spisovatelů: Anglická literatura, …

14. ledna 1988 - v Sofii zemřel bulharský prozaik, dramatik a publicista Kamen Kalčev, vlastním jménem Petar Mitev Kalčev. Ve svém rozsáhlém díle podal obraz doby viděný často značně netendenčně. Přitahovaly ho složité lidské osudy, na nichž dokumentoval protiklady soudobého světa i změny v psychice lidí. - Narodil se 31. 7. 1914.
Slovník balkánských spisovatelů

14. ledna 1968 - v Praze zemřel český učitel Jan Petrus. Pocházel z Moravy. Po vzniku republiky v roce 1918 se stal ředitelem školy v Novém Jičíně, odkud byl přeložen do Teplic jako inspektor českých menšinových škol. V roce 1926 pracoval v Praze na ministerstvu školství. Za okupace byl pro své smýšlení propuštěn a na ministerstvo se vrátil až po květnu 1945. Po únorových událostech 1948 musí opět odejít. J. Petrus se také nadchl pro literaturu a během svého života vydal na sedmdesát knížek nejrůznějšícho zaměření, práce po roce 1948 zůstaly již pouze v rukopisech. – Narodil se 18. 12. 1890.
Deník Směr, č. 292 (16. 12. 2000)

15. - 20. leden

15. ledna 1858 - se v Bystřici pod Hostýnem narodil český básník, spisovatel, překladatel, kulturní historik a národopisec František Táborský. Jako básník patřil k hlavním představitelům tzv. Mladé Moravy, soustředěné kolem almanachu Zora. V rané tvorbě byl ovlivněn J. Vrchlickým, českou lidovou poezií i ruským realismem, později zvláště J. S. Macharem.
Český biografický slovník XX. století

15. ledna 1878 - se v Olejnici narodil český chemik a biochemik Antonín Hamsík. Zabýval se chemií krevního barviva, zejména hemoglobinu a jeho derivátů, a zažívacími enzymy. – Zemřel 20.10. 1963.
Český biografický slovník XX. století

15. ledna 1958 - v Komarovu u Leningradu zemřel ruský dramatik, prozaik, básník a filmový scénárista Jevgenij Švarc. Do literatury vstoupil v polovině 20. let. I když je jeho tvorba značně rozsáhlá, většina starších českých čtenářů jej zná převážně jako autora knihy pro děti Odvážná školačka. – Narodil se 9. (21.) 10. 1896.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

16. ledna 1968 - ve Varšavě zemřel významný polský fyzik, prozaik a publicista Leopold Infeld. Byl specialistou v oblasti teorie relativity. – Narodil se 20. 8. 1898.
Slovník polských spisovatelů

17. ledna 1808 - se ve Vanyole narodil maďarský básník, spisovatel a publicista Péter Vajda. Ve své tvorbě spojoval osvícenství voltairiánského typu s hlubokým plebejským demokratismem. – Zemřel 10. 2. 1846.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

17. ledna 1878 - se v Kalamazoo ve státě Michigan narodil americký žurnalista a romanopisec Will Levington Comfort. Byl dopisovatelem v rusko-japonské válce, odtud čerpal materiál pro svůj román R. jede sám. Mimo to psal také příběhy s příměsí fantastičnosti. – Zemřel 2. 11. 1932.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

17. ledna 1908 - se v Olejnici narodil český hydrotechnik Jiří Kunštátský. Zabýval se vodohospodářstvím, problematikou proudění na bočním přepadu, pohybem translační vlny do suchého koryta a odvodněním mostních staveb. – Zemřel 2. 1. 1982.
Český biografický slovník XX. století

17. ledna 1978 - v Sofii zemřel bulharský básník a překladatel, vůdčí osobnost bulharské literatury 20. století Atanas Dalčev. Umění pojímal jako dotváření skutečnosti. Přenesl váhu na objektivní, prostý životní fakt, na věcné situace a prozaické jevy všedního města, za jejichž povrchem stojí existenciální a sociální problematika moderního člověka. – Narodil se 12. 6. 1904.
Slovník balkánských spisovatelů

Přede mnou leží kniha dokořán
od rána do rána.
Lidi já neznám, že jsem pořád sám,
ani svět neznám. Já.
Ptáci se zjeví, zmizí na křídlech,
vychází den, zapadá den:
jak v knižních stránkách ve svých vlastních dnech
listuji unaven.
Po celá dlouhá léta o cizím
životě cizích číst,
a ten svůj nemít, ale co teď s ním,
Obrátit prázdný list.
Ó lásko, což jsem někdy zažil snad
tvé volání, tvůj vznět,
V knihách jsem roztratil už napořád
Svůj život i svůj svět.
A. Dalčev

19. ledna 1868 - se ve Vídni narodil německý spisovatel Gustav Meyrink, vlastním jménem Gustav Meyer. O svých gymnaziálních studií až do roku 1904 žil v Praze. Od roku 1901 začal publikovat povídky, jejichž ironie, antimilitarismus, ale i fantastičnost a tajuplnost dráždily tehdejší měšťáky, avšak zároveň vyvolávaly značnou pozornost. Skutečnou proslulost však získal Meyrink až vydáním svého prvního "staropražského románu" Golem. – Zemřel 4. 12. 1932.
www.libri.cz

19. ledna 1938 - zemřel v Bělehradě srbský prozaik a dramatik, největší srbský a jihoslovanský komediograf 20. století, Branislav Nušič, vlastním jménem Ben Akiba. Jeho dílo je velmi rozsáhlé a různorodé. – Narodil se 8. 10. 1864.
Slovník balkánských spisovatelů

20. ledna 1908 - se v Marikové (okr. Povážská Bystrica) narodil český právník a pedagog Rudolf Bystrický. V roce 1970 emigroval do Švýcarska. Byl specialistou na mezinárodní právo. – Zemřel 13. 12. 2001.
Český biografický slovník XX. století

20. ledna 1928 - se v Brně narodila česká herečka Vlasta Fialová. V době příchodu byla již populární díky titulní roli ve filmu Divá Bára. V 70. letech pak již v jiné věkové poloze vytvářela zralé či starší ženy s vyhraněným pohledem na svět, ale pak pro zdravotní potíže poněkud ustoupila do pozadí. Od svých 15 let spolupracovala s rozhlasem a vedle recitace básní a melodramů zde vytvořila řadu postav zejména z těch klasických her, s nimiž se na jevišti nesetkala. – Zemřela 13. 1. 1998.
www.libri.cz

20. ledna 1978 - zemřel v Londýně roku 1978 český publicista, esejista, básník a mecenáš umění Bohuslav Brouk. Ve 30. letech navázal úzké kontakty s kulturní avantgardou a roku 1934 se podílel na založení Surrealistické skupiny; zabýval se psychoanalýzou, sexuologií a problémem sebevraždy. Po roce 1948 emigroval - nejprve do Francie později do Anglie. - Narodil se 15. 3. 1912.
Český biografický slovník XX. století

21. - 25. leden

21. ledna 1938 - se v Prešově roku 1938 narodil český technik, profesor Ing., DrSc. Stanislav Antonický. Zabývá se hlavně železniční dopravou.
Kdo je kdo: osobnosti české současnosti

22. ledna 1788 - se v Londýně narodil anglický básník, jeden z nejvlivnějších evropských romantiků, lord George Gordon Noël Byron. Po velkém společenském skandálu, živeného též politickými útoky konzervativních novinářů, musel koncem dubna v roce 1816 opustit vlast, do níž se již nikdy nevrátil. – Zemřel 19. 4. 1824.
Slovník spisovatelů: Anglická literatura, …

G. G. Byron:
"Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den."

G. G. Byron:
"Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala."

G. G. Byron:
"Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku."

22. ledna 1898 - se v Hellevoetsluis narodil nizozemský prozaik, dramatik a novinář Ben van Eysselsteijn. Debutoval jako básník, ale podstatně významnější je jeho tvorba dramatická. Náměty zručně fabulovaných próz čerpal z historie i z častých cest. – Zemřel 13. 8. 1973.
Slovník severských spisovatelů

22. ledna 1928 - se v Bystřici pod Hostýnem narodil český lesnický odborník, bioklimatolog a lesnický hydrolog Vladimír Krečmer. Zabývá se lesnickou bioklimatologií a vodním hospodářstvím, funkcí lesů a lesnickou politikou.
Český biografický slovník XX. století

23. ledna 1878 - se v Klášteře narodil český technik a průmyslník František Janeček. Zdokonalil obloukovou lampu a získal za patent prodaný do zahraničí tolik peněz, že mohl dva roky objíždět továrny a sbírat cenné zkušenosti. Dokázal zkonstruovat i zařízení pořizující fotografický záznam zvuku, z něhož lze zvuk opět reprodukovat, tedy předchůdce zvukového filmu. V době 1. světové války musel dalších pokusů zanechat. V roce 1922 zakoupil pražskou hospodu Na zelené lišce, již adaptovanou na továrničku, ve které se od roku 1929 začaly vyrábět motocykly. Protože k výrobě vozidel scházely zkušenosti, rozhodl se Janeček koupit licenci německé továrny. Licenční výroba nebyla úspěšná, jediné, co se zachovalo, byla později proslulá značka JAWA, složená z prvních písmen jmen Janeček a Wanderer.   - Zemřel 4. 6. 1941.
www.libri.cz

23. ledna 1878 - se ve Vinici v Bílé krajině narodil slovinský básník a dramatik, jeden ze čtveřice vůdčích představitelů slovinské moderny, Oton Župančič. Pod pseudonymem Anton Pesnik psal mobilizující a apelativní verše do partyzánského tisku. – Zemřel 11. 6. 1949.
Slovník balkánských spisovatelů

23. ledna 1898 - se narodil sovětský režisér Sergej Michailovič Ejzenštejn, jeden z nejvýznamnějších filmových tvůrců, jeho snímek Křižník Potěmkin je považován za jeden z nejlepších filmů všech dob. - Zemřel 1. 2. 1948
Rok do kapsy

S. M. Ejzenštejn:
"Srdce je určeno k tomu, aby dotvářelo, co rozum ještě postrádá."

S. M. Ejzenštejn:
"Manželství vysává z lásky většinu milostného elánu."

23. ledna 1928 - se v Paříži narodila francouzská herečka, dramatička a prozaička Francoise Dorin. Po úspěšném debutu hry „Jako v divadle“, založené na protikladu života a umění, vytvořila řadu komedií a her, v nichž taktně moralizujíc útočí na úskalí moderního života.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

24. ledna 1947 - se v Orange narodil francouzský romanopisec; vzděláním sociolog Jean Échenoz. Píše romány připomínající svou zápletkou detektivky s prvky dobrodružného románu. Díky značné dávce ironie a nezaujatosti vypravěče mu jsou připisovány netečnost a minimalismus.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

24. ledna 1888 - se v Třebíči narodil československý generál, účastník protirakouského odboje a ministerský předseda Jan Syrový. V září roku 1938 byl Syrový živoucí legendou, hrdinou od Zborova, naším novodobým jednookým Žižkou, který povede národ a zvítězí! Ne všichni, a zejména generalita čs. armády, však tento názor sdíleli. Zvláště mu přitížilo, že jako - tehdy už jen český - generál podal ruku Hitlerovi a na základě rozkazu vrchního velitele armády E. Háchy vydal v ranních hodinách 15. března rozkaz prezidenta o nekladení odporu německým vojskům. V době okupace se Syrový do odboje nezapojil, ale vedly ho k tomu velmi dobré důvody - byl totiž neustále pod dozorem gestapa. Přesto byl 14. května 1945 zatčen. Z vězení byl propuštěn až na základě amnestie v roce 1960. – Zemřel 17. 10. 1970.
www.libri.cz

24. ledna 1888 - se ve Vídni narodila rakouská spisovatelka Vicki Baumová. V roce 1931 odešla do USA, kde posléze získala občanství. V nacistickém Německu bylo její dílo zakázáno. Je autorkou četných zábavných próz, založených na znalosti prostředí i psychologie. Psala německy i anglicky. – Zemřela 29. 8. 1960.
Slovník spisovatelů německého jazyka

24. ledna 1898 - se v Praze narodil český historický geograf a kartograf Ivan Honl. Zabýval se onomastikou, toponomastikou a kartografií. Výrazně se podílel na systematickém zpracování pomístního a místního názvosloví. – Zemřel 27. 2. 1984.
Český biografický slovník XX. století

24. ledna 1958 - se v Praze narodil český básník Lubor Kasal. Knižně se představil v druhé polovině 80. let dvěma soubory veršů v almanaších nezavedených autorů. Ve své tvárné a významové zvrstvenosti sdílí máchovská romantická východiska i hlediska lyriky novodobé.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

25. ledna 1688 - se narodil slovenský zbojník, národní hrdina a symbol vzdoru proti útlaku Juraj Jánošík. – Zemřel 18. 3. 1713.
Rok do kapsy

25. ledna 1808 - začala fungovat první pravidelná námořní linka s parníkem. Kolesová loď Claremont, jejímž stavitelem byl Robert Fulton, plula na trase New York – Albany, dlouhé 240 km.
Rok do kapsy

25. ledna 1938 - se v Moskvě narodil ruský básník a písničkář Vladimír Vysockij. Ve svých textech zachycuje sociální a kulturní obraz Ruska 60. – 80. let. Jeho texty nelze ale vymezovat pouhým ideologickým hlediskem a jejich autora jako představitele politických protestsongů; je v nich obsažena hluboká básnická výpověď o stavu světa, otázkách lidského bytí, znějící jako varování před lidskou hloupostí a agresivitou a jako volání o pomoc ze světa postiženého nemožností normální komunikace. – Zemřel 25. 7. 1980.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

Leckterý hlupák se dodneška o Pravdu hádá,
pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš,
jistě, že ve světě nakonec zvítězí Pravda,
ale až dokáže to, co dokáže Lež,
často je k mání vodky jen půl litru na tři
a ani nevíš, s kým dneska přenocuješ,
někdo tě vysvlíkne, řeknou ti, že ti to patří
a dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty,
a dřív, než se naděješ, nosí tvé hodinky,
a dřív, než se naděješ, jede na tvém koni Lež.
V. Vysockij z básně Pravda a Lež

26. - 31. leden

26. ledna 1978 - v Paříži zemřel francouzský básník, prozaik, esejista a kritik Gabriel Audisio. Sehrál podstatnou roli v alžírsko-francouzských literárních vztazích, mimo jiné i vytvořením francouzsko-muslimského divadla ve francouzském rozhlase. – Narodil se 27. 7. 1900.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

26. ledna 1998 - v Praze zemřela česká spisovatelka Helena Hodačová, rozená Božena Homoláčová. Do literatury vstoupila ve 40. letech sbírkou dívčí lyriky, posléze se soustředila na psychologické prózy, čerpající z tématiky dětství a dospívání. – Narodila se 16. 9. 1916.
Český biografický slovník XX. století

27. ledna 1988 - v Bratislavě zemřela slovenská spisovatelka, autorka knih pro děti, Krista Bendová. Důležitou složkou její původní a překladové tvorby jsou leporela. – Narodila se 27. 1. 1923.
Slovník slovenských spisovatelů

28. ledna 1868 - v rakouském Linci zemřel spisovatel českého původu Adalbert Stifter. Dlouho se pokoušel prorazit jako výtvarník - krajinář, portrétista a restaurátor obrazů i staveb. Teprve ve svých 35 letech vydává první povídku, ale pak už následuje jedna próza za druhou a v mnoha z nich - jako slavné povídce Křišťál - se nezapře jeho výtvarné vidění, takže je často charakterizován jako "nepřekonatelný krajinář". – Narodil se 23. 10. 1805.
www.libri.cz

28. ledna 1878 - byla v New Havenu v USA uvedena do provozu první telefonní ústředna na světě.
Rok do kapsy

28. ledna 1828 - v městě Menton zemřel španělský spisovatel Vicente Blasco Ibánez.

28. ledna 1988 - v Praze zemřel český technik Zdeněk Cvekl. Zabýval se stavbou dopravních strojů a zařízení. – Narodil se 23. 1. 1926.
Český biografický slovník XX. století

29. ledna 1978 - zemřel ve Varšavě polský prozaik a fejetonista Stanislav Dygat. Jeho reflexivní a groteskní romány a povídky s humorným a lyrickým podtextem postihují neporozumění a konflikty, které vyplývají ze střetů s okolním světem a ze snahy uniknout vžitým konvencím a vztahům, jež omezují autenticitu lidské osobnosti. – Narodil se 5. 12. 1914.
Slovník polských spisovatelů

30. ledna 1878 - se v Pöhja-Tammsaare, v kraji Järva, narodil estonský prozaik, dramatik a esejista Anton Hansen Tammsaare, vlastním jménem Anton Hansen. Ve svých literárních počátcích navázal na prototyp evropského, obzvlášť ruského realismu, což se odráží v jeho vesnických novelách. Zároveň však zkoumal možnosti psychologické a impresionisticky zaměřené prózy. – Zemřel 1. 3. 1940.
Slovník pobaltských spisovatelů

30. ledna 1918 - se v Praze narodil český dirigent Jaroslav Krombholc. V roce 1945 byl jmenován do kolektivního vedení opery Národního divadla, v němž působil až do roku 1975 jako dirigent a v letech 1968-70 také jako šéf opery. Jako někdejší Talichův asistent byl - spolu s Rudolfem Vašatou - hlavním nositelem jeho tradice v pražské opeře, což nesmělo být za komunistické éry uváděno. Roku 1975 se Krombholc ujal na tři roky místa šéfdirigenta Symfonického orchestru Čs. rozhlasu, jako host však v Národním divadle dále dirigoval. S ním zatím skončila éra velkých dirigentských osobností 20. století v opeře Národního divadla, započatá O. Ostrčilem. – Zemřel 16. 7. 1983.
www.libri.cz

30. ledna 1998 - v roce zemřel v Praze český novinář a spisovatel – humorista Achille Gregor. Spolupracoval s řadou novin a časopisů. Většina jeho prozaické tvorby měla humoristický nádech a satirický ráz. – Narodil se 3. 12. 1910.
Rok do kapsy

30. ledna 1948 - při cestě na modlitební shromáždění byl zavražděn Mahátmá Gandhí, symbol boje za indickou nezávislost. Gándhí rozvinul metodu nenásilného, pasivního odporu a již za svého života se stal mytickou osobností pro celý kulturní svět.
Rok do kapsy

Mahátmá Gandhí:
"Oko za oko a svět bude slepý.."

Mahátmá Gandhí:
"Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější."

Mahátmá Gandhí:
"Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou"

31. ledna 1898 - se v Hlinsku narodil český lékař-gynekolog a porodník Karel Klaus. V rámci porodnictví se zabýval infekcemi během porodu a šestinedělí, léčbou eklampsie a atonického krvácení. Autor významných prací z oblasti chirurgie karcinomu děložního hrdla. – Zemřel 24. 6. 1969.
Český biografický slovník XX. století