Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Duben 2018

1. - 5. duben

1. dubna 1548 - na den Hodu velikonočního, umřel, poslouchaje kázání, Zigmund I., král polský, Kazimíra III. syn, Vladislava, krále českého bratr a Zigmunda Augusta, posledního z rodu toho polského, otec. Živ byl 81 let a kraloval let 41.
Kalendář historický národa českého dle Veleslavína

1. dubna 1868 - se v Marseille se narodil francouzský dramatik a básník Edmond Rostand. Největší úspěch mu přineslo uvedení novoromantického veršovaného dramatu Cyrano de Bergerac. – Zemřel 2. 12. 1918.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

E. Rostand:
"Dobré manželství by bylo to, ve kterém byste ve dne zapomínali, že jste milenci, a v noci, že jste manželé."
"Polibek je tajemství, které se prozrazuje ústům."

1. dubna 1918 - se v L’Aranyó narodil katalánský prozaik, dramatik, básník a překladatel Manuel de Pedrolo. Vydal přes padesát knih všech žánrů, od poezie až po detektivky a esejistiku. V Katalánsku patří mezi nejpopulárnější autory. – Zemřel 26. 6. 1990.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

1. dubna 1928 - v Praze zemřel český spisovatel a překladatel Bořivoj Prusík. Byl bibliotekářem univerzitní knihovny v Praze a později pracoval v konzulární službě v Americe. – Narodil se v roce 1872.
Kalendář historický národa českého

1. dubna 1938 - uvedla švýcarská firma Nestlé na trh rozpustnou kávu Nescafé. Po vstupu USA do války touto kávou zásobovala především americké vojáky.
Rok do kapsy

1. dubna 1958 - v Brně zemřel český dirigent a hudební skladatel Břetislav Bakala. – Narodil se 12. 2. 1897.
Český biografický slovník XX. století

1. dubna 1978 - v Praze zemřel český architekt, urbanista a kreslíř Bohumír Kozák. Po rozpačitých začátcích si ve 20. letech osvojil puristický a funkcionalistický styl. Kromě budovy banky v Kolíně vytvořil většinu svých významných prací v Praze. – Narodil se 4. 12. 1885.
Český biografický slovník XX. století

2. dubna 1598 - ve čtvrtek vyjel pan Kryštof Harant z Polžic, z Bezdružic a na Pecce s panem Heřmanem Černínem a jedním služebníkem z Bystřice, všichni tři na koních a překročili hranici českou. Byl to počátek veliké cesty z království českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské, a dále do Egypta a potom na horu Oreb, Sinai a svaté Kateřiny v pusté Arábii, kterouž podnikl tento český pán a popsal pak ve znamenitém cestopise svém z roku 1608.
Kalendář historický národa českého

K. Harant z Polžic:
"Kdo nemá smělého srdce, měj rychlé nohy!"

2. dubna 1838 - se ve Vamberku narodil český historik Josef Kalousek; byl ovlivněn rostoucím národním hnutím, které proniklo v 60. letech 19. století na venkov. Jeho historické dílo mělo ve své době, jak důkladností, promyšleností konstrukce, tak i zpracováním, značný ohlas. - Zemřel 22. 11. 1915.
www.libri.cz

3. dubna 1898 - se v Ixelles narodil belgický francouzsky píšící prozaik Michel de Ghelderode. Do roku 1929 používal jméno Adémar Martens. Napsal téměř 50 divadelních her, poznamenaných expresionismem dlouho považovaných za scénicky neproveditelné. – Zemřel 1. 4. 1962.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

3. dubna 1918 - se v obci Sucha v Poltavské oblasti narodil ukrajinský spisovatel, publicista, literární kritik, významný společenský činitel Oles Hončar. Literárně je činný od roku 1938, vynikl zejména válečnými romány. – Zemřel 14. 7. 1995.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

3. dubna 1998 - v Praze zemřel český ekonom a politik Vladimír Kadlec. Zabýval se problematikou financí, plánování, ekonomikou zemědělství a použitím matematických metod a počítačů v ekonomické oblasti.
Český biografický slovník XX. století

4. dubna 1818 - se v irském Ballyroney narodil americko-irský prozaik a herec Thomas Mayne Reid. Byl oddaným přítelem E. A. Poea. Psal převážně dobrodružné romány. – Zemřel 22. 10. 1883.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

5. dubna 1588 - se narodil anglický filozof, představitel mechanického materialismu Thomas Hobbes. Rozpracoval teorii absolutistického státu. – Zemřel 4. 12. 1679.
Rok do kapsy

5. dubna 1848 - vyšlo první číslo Havlíčkových Národních Nowin jako vážný a odpovědní hlas do bouřných revolučních dnů. Havlíček tu byl uveden jako redaktor, jako vydavatel a nakladatel pak hrabě Vojtěch Deym.
Kalendář historický národa českého

5. dubna 1868 - zemřel v Praze český malíř Karel Purkyně, syn J. E. Purkyně. Těžce nesl, že až do smrti musel být podporován otcem. U kritiky ani obecenstva jeho obrazy nenalezly pochopení - a přece to byl malíř vynikající nejen nad domácí, ale i nad evropský průměr. - Narodil se 11. 3. 1834.
www.libri.cz

6. - 10. duben

6. dubna 1928 - se narodil americký biochemik James Dewey Watson. Podílel se na objevu molekulární struktury DNA.
Rok do kapsy

6. dubna 1958 - v Praze zemřel český básník, dramatik a překladatel Vítězslav Nezval. Jeho básnické dílo zrcadlí vývoj meziválečné avantgardní poezie od hravého poetismu k surrealismu. Jeho postsurrealistické období charakterizuje příklon k aktuální realitě českého národního údělu po Mnichovu a na začátku německé okupace. V poválečném období podlehl konvenci a marně se snažil navázat na avantgardní tradici. – Narodil se 26. 5. 1900.
Český biografický slovník XX. století


Starost si vrývá do zrcadla vrásky
Šklebíš se na sebe sám
Ó přátelé, ó nešťastné mé lásky
to znám, to znám.
Zrcadlo div se nezardělo
nad tebou plačící.
Miláčku, nekrčte tak čelo.
Podobáte se opici.
V. Nezval: Ustarané tváři


6. dubna 1958 - ve Freiburgu zemřel německý prozaik, dramatik, lyrik a esejista Reinhold Schneider. Ve středu jeho zájmu byla otázka moci a milosti, násilí a náboženství, náboženství a politiky. Po válce se soustředil na problém udržení světového míru. – Narodil se 13. 5. 1903.
Slovník spisovatelů německého jazyka

7. dubna 1348 - český král a římský císař Karel IV. podepsal zakládající listinu Univerzity Karlovy. V Praze vznikla první univerzita ve střední Evropě s fakultou artistickou, lékařskou, právnickou i teologickou.
Rok do kapsy

7. dubna 1808 - se v České Třebové narodil český filozof, básník, publicista a novinář František Matouš Klácel. Byl významným národním buditelem, hlasatelem českomoravské jednoty. Prováděl výzkumy dědičnosti znaků u rostlin, zajímal se o dílo Ch. Darwina. – Zemřel 17. 3. 1882.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

7. dubna 1878 - se v Plasích narodil český malíř a grafik Viktor Stretti, potomek zlatnické rodiny italské. Hlavním oborem jeho tvorby se stal lept, v němž vytvořil mnoho pražských pohledů překvapujících silou invence a vynikající technikou, která se uplatnila i při barevné litografii. – Zemřel 3. 3. 1957.
Kalendář historický národa českého

7. dubna 1928 - se v Praze narodil český kritik, teoretik a historik výtvarného umění Miroslav Lamač. Patřil k mezinárodně uznávaným znalcům moderního výtvarného umění, zejména kubismu. – Zemřel 7. 1. 1992.
Český biografický slovník XX. století

7. dubna 1928 - se v Praze narodil český fotograf Erich Einhorn, zakladatel fotografického oddělení Večerní Prahy. Jeho tvorba byla soustředěna na fotoreportáž, fotografii považuje za rovnocennou textu.
http://encyklopedie.seznam.cz

8. dubna 1948 - zemřel v Olomouci český podnikatel a novinář a československý politik Rudolf Mlčoch, patřil mezi politiky a zároveň podnikatele, kteří se vypracovali sami a od píky. V roce 1908 založil živnostenskou stranu, stanul v jejím čele a postupně jí také spolu s J. V. Najmanem vtiskl ideový i organizační profil. – Narodil se 17. 4. 1880.
www.libri.cz

9. dubna 1858 - se v Praze narodila česká malířka, grafička a knižní ilustrátorka Zdenka Braunerová. Byla bezesporu jednou z nejzajímavějších ženských osobností českého kulturního života na přelomu 19. a 20. století, neúnavná organizátorka společenského a uměleckého života a propagátorka česko-francouzských kulturních vztahů. – Zemřela 23. 5. 1934.
www.libri.cz

9. dubna 1928 - se v Praze narodil český malíř, grafik a scénický výtvarník Richard Fremund. Byl členem a mluvčím skupiny Máj, která protestovala proti omezování svobody výtvarného projevu socialistickým realismem. Jeho výtvarný záběr byl široký: věnoval se ilustracím a užité grafice, navrhoval plakáty, vytvářel scénu některých her divadla Semafor a Rokoka. – Zemřel 21. 5. 1969.
www.libri.cz

9. dubna 1968 - v Praze zemřela česká chemička Julie Hamáčková. Zabývala se hydrochemií, zejména chemií a analytikou odpadních vod. – Narodila se 12. 4. 1892.
Český biografický slovník XX. století

10. dubna 1878 - se narodil český pedagog a spisovatel pro mládež Eduard Štorch. Z jeho bohaté tvorby uveďme jen několik titulů: Čarodějův učedník, U veliké řeky, Osada havranů, Minehava zobrazující mladší dobu kamennou - některé se staly i podkladem úspěšného filmového přepisu s populárním J. Bartoškou v hlavní roli. Dobu bronzovou přibližují mimo jiné prózy V šeru dávných věků, Bronzový poklad, Volání rodu. Době železné se věnují například knihy Zlomený meč či Junáckou stezkou. Štorchova díla z mladšího období už tak úspěšná nejsou (Hrdina Nik, Libuše a Přemysl, Meč proti meči). Velký význam Štorchovy literární činnosti spočívá v tom, že dokázal pomocí napínavého děje dobrodružných příběhů - a často za přispění vynikajících ilustrací Z. Buriana - přiblížit už řadě generací mladých čtenářů dávnou minulost. – Zemřel 25. 6. 1956.
www.libri.cz


10. dubna 1928 - se v Praze narodil český spisovatel a filmový scénárista Ota Hofman. Vedle scénářů filmů pro děti a mládež se podílel na řadě scénářů filmů pro dospělé. Ale i v těchto měly dětské postavy jedny z hlavních rolí. Výsledkem jeho spolupráce s J. Polákem bylo několik světově úspěšných televizních seriálů natočených v koprodukci se SRN. Např. Pan Tau, Lucie, postrach ulice a další.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. duben

11. dubna 1908 - se v obci Tučapy (okres Tábor) narodil český dirigent Karel Ančerl. Po srpnové invazi v roce 1968 odešel do exilu, od roku 1969 řídil symfonický orchestr v kanadském Torontu. – Zemřel 3. 7. 1973.
Český biografický slovník XX. století

11. dubna 1908 - se v Praze narodil český novinář a spisovatel Jaroslav Andrejs. Za německé okupace psal beletrii pro mládež. Byl prvním, kdo dokumentárně zpracoval historii atentátu na R. Heydricha. – Zemřel 19. 10. 2002.
Český biografický slovník XX. století

11. dubna 1908 - se v Lodži narodil americký učitel a humorista Leo Rosten, známý také pod pseudonymem Leopard Q. Ross. Známým se stal zejména díky svým příběhům o frekventantu večerní školy angličtiny Hymanu Kaplanovi. – Zemřel 19. 2. 1997.
http://cs.wikipedia.org

11. dubna 1928 - se v Praze narodil český hudební vědec a publicista Josef Kotek.
Český biografický slovník XX. století

11. dubna 1928 - v závěru své poslední výpravy po Severní Americe zahynul při autonehodě v Los Angeles český geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš. Procestoval Balkán, Indonésii, Mexiko, Západní Indii, Tichomoří, Japonsko i Čínu. Na svých cestách se zaměřoval na geomorfologická studia, přičemž zvláštní pozornost věnoval krasovým jevům. – Narodil se 23. 8. 1880.
Český biografický slovník XX. století

11. dubna 1988 - v Praze zemřel český sbormistr a hudební pedagog Bohumil Kulínský starší. Roku 1973 založil se svou manželkou Blankou Kulínskou sbor Bambini di Praga. Byl předním teoretikem v oboru dětského zpěvu. – Narodil se 25. 8. 1910.
Český biografický slovník XX. století

12. dubna 1988 - zemřel v Ostravě český novinář, dramatik a prozaik Ladislav Bublík. Po několika divadelních hrách, poznamenaných dobovým schematismem, napsal autobiografický román Páteř, v němž se jako jeden z prvních vyrovnal s prožitkem budovatelské deziluze. – Narodil se 14. 5. 1924.
Český biografický slovník XX. století

13. dubna 1598 - ukončil král Jindřich IV. ediktem nantským náboženské války ve Francii a zrovnoprávnil hugenoty (francouzské protestanty) s katolíky vyjma Paříže.
Rok do kapsy

13. dubna 1948 - se v městě Maribor narodil slovinský prozaik, dramatik, esejista a publicista Drago Jančar. Domácí i zahraniční veřejnost zaujal svými romány i dramatickým dílem, které obsahuje hry rozhlasové, televizní i divadelní.
Slovník balkánských spisovatelů

13. dubna 1968 - zemřela v Praze česká herečka a spisovatelka, manželka Karla Čapka, Olga Scheinpflugová. Vynikla především jako představitelka ženských postav plných rozporů a tragické touhy po hlubokém citu, jež vytvářela bez sentimentu a patosu. Navazovala na tradici českého hereckého realismu. – Narodila se 3. 12. 1902.
Český biografický slovník XX. století

O. Scheinpflugová:
"Chceš-li se dostat do velkých nesnází, prokaž něco své vlasti."
"Proto jsi básníkem, šťastný člověče, aby ses pokusil ze všeho hořkého a zlého vyčarovat nějakou smutnou krásu."

14. dubna 1898 - se v Praze narodil český geolog Odolen Kodym. Zabýval se zejména regionální geologií Československa a geologickým mapováním, ochranou přírody a hydrogeologií. – Zemřel 3. 7. 1963.
Český biografický slovník XX. století

14. dubna 1938 - se v Praze narodil český herec Petr Nárožný. Vytvořil mnoho rolí i pro televizi, ale především v mnoha skečích a zábavných pořadech. Ačkoliv je širší veřejností vnímán jen jako osobitý komik, a to i díky zjevu, zvláštní dikci a osobité mimice, o svém podstatně širším hereckém rejstříku přesvědčil například vynikajícím ztvárněním hlavní role v Zuckmayerově Hejtmanu z Kopníku.
www.libri.cz

14. dubna 1958 - zemřel v Praze český novinář a spisovatel Jan Morávek. Ve svém prozaickém díle zachytil svéráz krajiny a obyvatelstva rodného Posázaví, přičemž vynikl v drobnokresbě rázovitých postav vorařů, dřevařů, lamačů kamene apod. – Narodil se 1. 5. 1888.
Český biografický slovník XX. století

15. dubna 1818 - konána byla slavnostní schůze předních zástupců české šlechty, při níž předloženy vypracované již stanovy Musejní společnosti a usneseno Národní museum založiti.
Kalendář historický národa českého

15. dubna 1908 - se v Brooklynu (New York) narodil americký písničkář a hudební skladatel Eden Ahbez, vlastním jménem George Alexander Aberle. V 60. letech žil v Kalifornii, byl členem hnutí hippie. – Zemřel 4. 3. 1995 při dopravní autonehodě.
http://en.wikipedia.org

15. dubna 1948 - v Praze zemřel český generál a politik Radola Gajda, vlastním jménem Rudolf Geidl. Jako velitel praporu československých legií se zúčastnil bitvy u Tvorova (1917). Po 15. březnu roku 1939 se jako předák Českého národního výboru svatováclavského pokusil navázat spolupráci s nacistickými okupanty a získat jejich podporu pro své politické aspirace. Po neúspěchu těchto snah se stáhl do ústraní. V květnu 1945 byl zatčen a v roce 1947 odsouzen k 2 letům vězení. – Narodil se 14. 2. 1892.
Český biografický slovník XX. století

16. - 20. duben

16. dubna 1938 - se v Brně narodil český textař Pavel Vrba. Od roku 1966 píše písňové texty pro přední interprety naší populární hudby. Často spolupracoval s rockovými soubory, je tvůrce a průkopník české rockové poetiky. Je autorem zpěvných textů k muzikálům.
Český biografický slovník XX. století

Oblíkli blues
do plátku klarinetu
oblíkli blues
do rudejch jazyků
a čím to bejvá
že náhle nahý je tu
a křičí bez všech cavyků:
Chci lítat po světě svlečený
kdo se stydí, ať se nekouká
kdo nemá srdce půjčený
ať se mnou zařve i zabrouká….
P. Vrba: z básně Můj Ahasver

17. dubna 1928 - v Praze zemřel český lékař, patologický anatom, bakteriolog a hygienik Pavel Ludvík Kučera. Byl pověřen budováním Státního zdravotního ústavu Republiky Československé, který vznikal za významné pomoci Mezinárodního zdravotního úřadu Rockefellerovy nadace, a stal se jeho prvním ředitelem. V roce 1925 byl ústav slavnostně otevřen. Kučera a jeho mladí spolupracovníci se zasloužili o to, že ústav vyráběl kvalitní séra a očkovací látky a zajišťoval odbornou základnu pro rozhodování ve všech základních otázkách zdravotnictví první republiky. – Narodil se 30. 9. 1872.
www.libri.cz

17. dubna 1958 - byla v Belgii otevřena první světová výstava Expo po 2. světové válce. Jejím cílem bylo ukázat pokrok v dobývání kosmu a využívání atomové energie. Symbolem výstavy se stal obří model krystalu – Atomium v Bruselu.
Rok do kapsy

18. dubna 1918 - se v Angers narodil André Bazin, francouzský filmový kritik a teoretik. Výbor jeho studií vyšel pod názvem Co je film?. – Zemřel 11. 11. 1958.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

19. dubna 1928 - zemřel v Praze český filozof, originální metafyzický myslitel, stoupenec důsledného solipsismu Ladislav Klíma. Jeho myšlení se vytvářelo v opozici vůči dobovému pragmatismu a pozitivismu, jeho vývoj se odehrával zcela mimo rámec uznávaných společenských hodnot. – Narodil se 22. 8. 1878.
Český biografický slovník XX. století

L. Klíma:
"Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur."
"V každé myšlence se svíjí pravda, pochybování a tušení."

20. dubna 1468 - v Praze zemřel český kněz a husitský diplomat Martin Lupáč. V době husitského hnutí se postavil na stranu umírněných táborů, od roku 1427 spolupracoval s Janem Rokycanou, zvláště při jednáních o přijetí kompaktát. Osobně se účastnil vyjednávání husitů se zástupci basilejského koncilu v roce 1432 v Chebu a sám byl členem tří husitských poselstev do Basileje. Jeho velká chvíle nastala při třetím pobytu na koncilu v lednu 1434, kdy jednal sám jménem celé země a vyzval církevní otce, aby přiměli všechny obyvatele Čech přijímat pod obojí. Spolu s Rokycanou vyjednával roku 1434 v Řezně s císařem Zikmundem a pak ještě jednou o rok později v Brně. 21. října 1435 byl zvolen biskupem a stal se Rokycanovým sufragánem. – Narodil se koncem 14. století.
www.libri.cz

20. dubna 1898 - se v Paříži narodil francouzský prozaik Emmanuel Bove, vlastním jménem Emmanuel Bobovnikoff. V jeho poetice se odrazil ruský původ otce a materiální nesnáze. – Zemřel 13. 4. 1945.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

20. dubna 1978 - v New Yorku zemřel český novinář a politický publicista liberální orientace Ferdinand Peroutka. Navazoval na havlíčkovskou novinářskou tradici, současně byl ovlivňován anglosaskou publicistikou a kulturou vůbec. Po únorovém převratu v roce 1948 odešel do exilu; nejprve do Anglie, od roku 1950 žil v USA. – Narodil se 6. 2. 1895.
Český biografický slovník XX. století

F. Peroutka:
"Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě pak sluší klidná pevnost a chladná prostota."

21. - 25. duben

21. dubna 1828 - se ve Vouziers narodil francouzský literární kritik, filozof a historik Hippolyte Taine. Vycházel z Condillacova senzualismu, záhy se profiloval jako přední představitel pozitivismu. – Zemřel 5. 3. 1893.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

H. Taine:
"Poznávají se tři týdny, milují tři měsíce, hádají se tři léta, snášejí se třicet let a děti začnou znova."
"Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít."

21. dubna 1838 - se v Praze narodil autor veseloher a komik František Ferdinand Šamberk, vlastním jménem Schamberger. Od milovnických a hrdinských rolí přešel na obor komický, v němž se propracoval mezi nejoblíbenější pražské herce. Jako herec i dramatik se nejúspěšněji uplatňoval v repertoáru letních arén, které byly tehdy pobočnými, lidovými scénami českého divadla. – Zemřel 25. 12. 1904.
www.cesky-jazyk.cz

21. dubna 1908 - se v Praze narodil český technik Jan Ducháček. Zabýval se pružností a pevností stavebních konstrukcí. – Zemřel 9. 1. 1974.
Český biografický slovník XX. století

21. dubna 1998 - zemřel francouzský filozof Jean-Francois Lyotard. Vycházel z fenomenologie. Svou kritiku sociální skutečnosti představil v díle Smyslná ekonomie. – Narodil se 10. 8. 1924.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

22. duben 1418 - byl na svém „45. všeobecném sedění“ ukončen velký církevní koncil v Kostnici, na němž byli odsouzení Češi Jan Hus a Jeroným Pražský.
Rok do kapsy

22. duben 1998 - v Praze zemřel český jazykovědec Zdeněk Hlavsa. Zabýval se syntaxí současné češtiny a jazykovou kulturou. – Narodil se 6. 6. 1926.
Český biografický slovník XX. století

23. dubna 1858 - se narodil německý fyzik Max Planck. Zabýval se především termodynamikou. Jeho revoluční kvantová hypotéza z roku 1899 otevřela cestu kvantové fyzice. – Zemřel 4. 10. 1947.
Rok do kapsy

23. dubna 1878 - v Paříži zemřel český malíř Jaroslav Čermák. Přestože strávil většinu života v cizině, nejenže neztratil kontakt s Prahou, ale měl hluboké vlastenecké cítění. To ho vedlo k historickým motivům českých dějin, především z husitského období. Z pocitů slovanské vzájemnosti a z obdivu k osvobozeneckému boji Jihoslovanů proti turecké nadvládě vznikaly jeho slavné obrazy z Černé Hory. Čermák však maloval také zátiší a podobizny a snad právě zde dosáhl vrcholu své tvorby, když nad romantickým heroismem a idealizací historických pláten převážil hluboký smysl pro realismus. – Narodil se 1. 8. 1830.
www.libri.cz

23. dubna 1908 - se v Hronově na Náchodsku narodil český prozaik Egon Hostovský. V roce 1949 zůstal v exilu. Jeho předválečné prózy odrážely problém židovské asimilace v českém prostředí a osudy mravně rozvrácených a narušených. V pozdějších prózách se stále vracelo téma emigrace a duchovní izolace člověka v cizím prostředí, ústící v metaforu o osamělosti a odcizení jedince v moderním světě. – Zemřel 7. 5. 1973.
Český biografický slovník XX. století

23. dubna 1918 - se v Paříži narodil francouzský romanopisec, esejista a dramatik Maurice Druon. Jeho kritický a přitom dramaticky komponovaný pohled na společnost a dějiny souvisí jak s jeho literárním a politologickým vzděláním, tak s válečnými událostmi, v jejichž víru se jako mladík ocitl. – Zemřel 14. 4. 2009.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. dubna 1928 - se narodila americká herečka a diplomatka Shirley Templeová. V dětství zazářila jako filmová hvězda. Od roku 1989 působila jako velvyslankyně USA v Československu. – Zemřela 10. 2. 2014.
Rok do kapsy

25. dubna 1788 - se v Praze narodila česká mecenáška Anna Náprstková. Byla rázná a úspěšná obchodnice, měla ale také štědrou ruku a její dobročinnost se stala proslulou. A nejen to - přijala ideály svého syna Vojtěcha, a stala se tak jakousi "matkou" a patronkou národního dění, české práce a vzdělání. Nenápadně, skromně, ale nanejvýš účinně, vždy s úsměvem, sama v pozadí. – Zemřela 19. 10. 1873.
www.libri.cz

25. dubna 1918 - se narodila americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgeraldová. Výrazně obohatila scatový zpěv. Vedle L. Armstronga byla nejvýznamnější jazzovou interpretkou své doby. – Zemřela 15. 6. 1996.
Rok do kapsy

25. dubna 1928 - se v Brně narodila česká tanečnice, choreografka a pedagožka Olga Skálová. Byla baletní heroina se širokým rejstříkem rolí od dramatických přes tragické až po charakterní typy, a především představitelka statečných, energických a mravně silných žen.
www.libri.cz

25. dubna 1988 - v Praze zemřel český geograf a kartograf Ivo Čáslavka, vedoucí mapového oddělení nakladatelství Orbis. Od roku 1976 pracoval v Geodetickém ústavu, v letech 1981-84 zde působil jako vedoucí Ústředního archívu geodézie a kartografie.
Kdy zemřeli? …1986-90

26. - 30. duben

26. dubna 1798 - se narodil francouzský malíř Eugene Delacroix, vůdčí osobnost romantismu ve výtvarném umění. – Zemřel 13. 8. 1863.
Rok do kapsy

27. dubna 1878 - se v Sóktaré u Buchary narodil tádžický básník, prozaik a historik Sadriddín Ajní. Byl zakladatelem tádžické a uzbecké prózy, autorem románů, povídek, literárních studií i angažované poezie. – Zemřel 15. 7. 1954.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

27. dubna 1918 - zemřel v Praze český malíř Jan Preisler. Byl vrcholným představitelem symbolismu a zároveň spoluurčujícím tvůrcem dalšího proudu – secese. – Narodil se 18. 2. 1872.
www.libri.cz

27. dubna 1938 - zemřel ve Freiburgu prostějovský rodák, německý filozof, zakladatel fenomenologie Edmund Husserl. Jeho první odborné práce se zabývaly matematikou, od níž se dostal k psychologicky orientované analýze pojmu čísla. Odmítal přejímat názorně neověřené, tradované výklady; řídil se heslem „k věcem samým“. – Narodil se 18. 4. 1859.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

27. dubna 1948 - se v americkém Bronxvillu narodil Frank William Abagnale. V šedesátých letech byl pět let podvodníkem, zaměřujícím se hlavně na falšování šeků a další finanční podvody (a s tím související změny identity). Je považován za jednoho z největších podvodníků 20. století v tomto oboru. Film Chyť mě, když to dokážeš je inspirován jeho skutky popsanými ve stejnojmenné knize. Během své pozdější (legální) kariéry vyvinul řadu bezpečnostních prvků na šecích a bankovkách. V současné době řídí společnost Abagnale and Associates zabývající se poradenstvím v oblasti prevence a odhalování finančních podvodů.
http://encyklopedie.seznam.cz

28. dubna 1758 - se narodil americký politik, pátý prezident Spojených států v letech 1817-1825, James Monroe. Formuloval tzv. Monreovu doktrínu, jež se stala určující pro zahraniční politiku USA v 19. století. Podle ní se Amerika a Evropa neměly navzájem vměšovat do svých záležitostí. – Zemřel 4. 7. 1831.
Rok do kapsy

28. dubna 1888 - se v Praze narodil český architekt, urbanista a scénický výtvarník, účastník protinacistického odboje Ladislav Machoň. Svou tvorbu začínal v rámci kubistické vlny (fasáda a vstupní prostor Švandova divadla na Smíchově, 1918-19), v návrzích rodinných domů se vrátil ke konstruktivní moderně Kotěrova stylu; vytvořil však specifický styl přibližující se funkcionalismu (přestavba Klementina, 1923-29). Nejblíže k purismu mají jeho rodinné domy v ulici Pod hradbami v Praze. Telefonní ústřednou (poštou) na Belcrediho třídě (dnes M. Horákové) se v letech 1928-31 plně podřídil "vědeckému" funkcionalismu. – Zemřel 22. 12. 1973.
www.libri.cz

28. dubna 1908 - se narodil sudetský Němec a podnikatel Oskar Schindler. Je ctěn jako zachránce 1200 Židů před nacistickými koncentračními tábory. – Zemřel 9. 10. 1974.
Rok do kapsy

28. dubna 1918 - zemřel cestou na Sibiř český politik a novinář Jiří Klecanda. Od roku 1909 byl knihovníkem carské akademie věd v Petrohradě a funkcionář českých krajanských spolků. Po vypuknutí 1. světové války jeden z hlavních organizátorů československého zahraničního odboje v Rusku; od roku 1915 tajemník Svazu českých spolků na Rusi, od roku 1917 první tajemník Odbočky Československé národní rady v Rusku; důvěrník T. G. Masaryka. V letech 1917-1918 vedl se sovětskou vládou jednání o evakuaci československých legií. – Narodil se 5. 4. 1890.
www.CoJeCo.cz

28. dubna 1948 - schválilo tehdejší československé Ústavodárné národní shromáždění zákony o znárodnění podniků s více než padesáti zaměstnanci.
Rok do kapsy

29. dubna 1988 - v Praze zemřel český hudební skladatel Jan Kapr. Od 60. let ve své tvorbě samostatným způsobem uplatnil principy Nové hudby, včetně aleatoriky a prvků elektronické hudby. – Narodil se 12. 3. 1914.
Český biografický slovník XX. století

30. dubna 1938 - se v Kojšově u Spišské Nové Vsi narodil slovenský filmový režisér, scénárista a kameraman Juraj Jakubisko. Nejraději spolupracoval se scenáristou a prozaikem K. Sidonem, který však byl po podpisu Charty donucen k emigraci.
www.libri.cz