Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Červenec 2018

1. - 5. červenec

1. července 1968 - v Jaroměři zemřel český zahradnický odborník a organizátor František Čech, průkopník šlechtění květin v Československu. – Narodil se 2. 12. 1896.
Český biografický slovník XX. století

2. července 1778 - zemřel v Emenoville francouzský myslitel údobí osvícenství Jean Jacques Rousseau. Ve filozofii byl dualista a senzualista, v sociologii ostrý kritik feudálních vztahů a despocie, obhájce rovnosti lidí bez ohledu na původ a občanské svobody, které odvozoval z přirozeného práva; stoupenec teorie společenské smlouvy. Zdůvodňoval společnost založenou na úmluvě, která vyjadřuje obecný zájem a vůli. Individua jsou podřízena zákonu, který si dala sama a který jejich práva zajišťuje. – Narodil se 28. 6. 1712.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

J. J. Rousseau:
"Peníze, které člověk má, jsou prostředkem k svobodě, ty, za nimiž se honí, jsou prostředkem poroby. Proto jsem nenáročný a netoužím po ničem."
"Opravdová láska je vždy skromná, nedomáhá se projevů přízně odvážně, nýbrž si je plaše ukrádá."

2. července 1908 - se v ruském Alexandrovsku narodil polský prozaik, publicista a politik Wlodzimiers Sokorski. Větší část jeho díla tvoří práce editorská a literárněkritická. – Zemřel 2. 5. 1999.
Slovník polských spisovatelů

3. července 1888 - se v Madridu narodil španělský prozaik a básník Ramón Gómez de la Serna. Jeho velice rozsáhlá tvorba zahrnuje s výjimkou poezie široký rejstřík literárních dramatických i žurnalistických druhů, pojatých vždy velmi osobitě, ne-li výstředně. Značný vliv měl na surrealismus. – Zemřel 12. 1. 1963.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

3. července 1908 - v Atlantě ve státě Georgia zemřel novinář a spisovatel Joel Chandler Harris. Byl autorem bajek a humorných příběhů černošské folklórní inspirace, jež vkládal do úst fiktivní postavy starého černocha Remuse. – Narodil se 9. 12. 1848.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

4. července 1848 - v Paříži zemřel francouzský prozaik, esejista, kritik, historik a politik Francois René vikomte de Chateaubriand. Byl politicky činný, prošel politickým vývojem od roajalismu k liberální opozici. V literatuře je představitelem preromantismu a raného romantismu. – Narodil se 4. 9. 1768.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

F. R. de Chateaubriand:
"Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují."
"Kdo není schopen obětí, není hoden ani lásky."

4. července 1888 - v německém Hademarschenu zemřel německý spisovatel a básník Theodor Storm. Jeho literární umění, vycházející zpočátku z lidových tónů pozdního romantismu, vytvořilo vrcholná díla éry měšťanského realismu v Německu. – Narodil se 14. 9. 1817.
Slovník spisovatelů německého jazyka

4. července 1988 - v Praze zemřel český překladatel, literární a divadelní kritik Aloys Skoumal. Patřil k předním českým představitelům z angličtiny i němčiny. V době německé okupace kryl svým jménem shakespearovské překlady E. A. Saudka. – Narodil se 19. 6. 1904.
Český biografický slovník XX. století

5. července 1778 - začala takzvaná bramborová válka. Pruský král Friedrich II. Veliký, znepokojen snahou Rakouska získat část Bavorska, vyhlásil habsburské monarchii válku a vyslal pruskou armádu do severních Čech.
Rok do kapsy

5. července 1898 - se v Újezdu u Brna narodil český historik Ladislav Hosák. Svou odbornou prací se zasloužil především o metodické a materiálně věcné propracování moravského historického místopisu. Historicko-badatelské znalosti spoluurčovaly jeho druhý badatelský zájem o problematiku moravské středověké kolonizace. – Zemřel 3. 11. 1972.
Český biografický slovník XX. století

5. července 1908 - ve Fleskumu zemřel norský prozaik Jonás Lie. Po několika neúspěšných románech a dramatickém pokusu se připojil k naturalismu 80. let 19. století s jasným sociálním zaměřením. – Narodil se 6. 11. 1833.
Slovník severských spisovatelů

5. července 1998 - v Praze zemřel český jaderný a fyzický chemik Vladimír Majer, žák J. Heyrovského a zakladatel české jaderné chemie. Původně se zabýval zejména polarografií a mikrochemií i jadernou chemií. – Narodil se 29. 3. 1903.
Český biografický slovník XX. století

6. - 10. červenec

6. července 1928 - se v Praze narodila česká prozaička a dramatička Hermína Franková. Její práce se vyznačují smyslem pro humor a nesentimentální lyričností. Konfrontuje ustálené vztahy mezi lidmi s naivní drzostí mladistvého pohledu na svět.
Český biografický slovník XX. století

8. července 1838 - se narodil německý vynálezce Ferdinand von Zeppelin. Jako první postavil prakticky využitelnou vzducholoď se pevnou konstrukcí, populárně nazývanou zepelín. – Zemřel 8. 3. 1917.
Rok do kapsy

8. července 1908 - se v Plzni narodil český filmový střihač, režisér dokumentárních filmů, filmový kritik, teoretik a publicista Jan Kučera. – Zemřel 5. 9. 1977.
Český biografický slovník XX. století

8. července 1938 - se v Ostravě narodil český technik, výtvarný kritik a publicista Ivo Janoušek. Vystudoval elektrotechniku, věnoval se počítačovým sítím, informačním systémům a elektronické hudbě.
Český biografický slovník XX. století

8. července 1958 - se ve Philadelphii (Pennsylvánie) narodil americký filmový herec Kevin Bacon. Může se pochlubit obsáhlým hereckým portfoliem, do kterého patří akční thrillery, romantické komedie i dramata.
www.csfd.cz

8. července 1958 - v Praze zemřel český překladatel, literární kritik, básník a kulturní publicista Pavel Eisner. Překlady a studiemi přibližoval českým čtenářům německé klasiky i moderní literaturu a zároveň překládal českou poezii do němčiny. – Narodil se 16. 1. 1889.
Český biografický slovník XX. století

P. Eisner:
"Může se stát, že jazyková kultura národa pokulhává za jeho jazykem. To je případ váš, vy lidé čeští. Máte v rukou stradivárky a hrajete na nich jako šumaři."

9. července 1988 - zemřel v Praze český prozaik, filmový scénárista a historik Miloš Václav Kratochvíl. Jeho historické prózy čerpající látku z různých období českých dějin se vesměs vyznačují smyslem pro dějové napětí, dobový detail i psychologii postav. – Narodil se 6. 1. 1904.
Český biografický slovník XX. století

M. V. Kratochvíl:
"Bolest - to je soud těla, že něco není v pořádku."

10. července 1868 - se v Mikulovicích na Znojemsku narodila česká prozaička Růžena Svobodová, rozená Čápová; osobitá představitelka českého literárního impresionismu, klasička ženské prózy. Za 1. světové války byla iniciátorkou založení charitativní organizace České srdce. – Zemřela 1. 1. 1920.
Český biografický slovník XX. století

10. července 1888 - se v řeckém městě Volos narodil italský malíř Giorgio de Chirico. Svou osobitou „metafyzickou“ malbou ovlivnil surrealistické umělce, kteří se k němu hlásí jako ke svému nejvýznamnějšímu předchůdci. – Zemřel 19. 11. 1978.
Rok do kapsy

10. července 1918 - se v australském White Hills narodil anglický romanopisec australského původu James Aldridge. Ve svých románech kriticky zobrazuje politické a společenské konflikty soudobého světa. – Zemřel 23. 2. 2015.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

10. července 1928 - se v Hřebči (okres Kladno) narodil český básník Karel Šiktanc. Do literatury vstoupil dobově angažovanými verši, od poloviny 50. let však patřil k nejvýraznějším představitelům nepatetizující „poezie všedního dne“. Psal také beletrii pro děti, rozhlasové i televizní pohádky a televizní hry. Je dvojnásobný nositel Ceny Jaroslava Seiferta (1989 a 2011), Státní ceny za literaturu (2000) a Ceny Magnesia Litera za sbírku Zimoviště (2004).
Český biografický slovník XX. století

Prodán,
Přu se o čest bratří.
Pámbu dej, co komu patří.

Pámbu dej.

Krom poezie.
Ta ať věčně prokletá.

Na Cínovci švarní kočí
Vyloupali ovci oči,
Neb nemohla spáti hrůzou
ze světa
K. Šiktanc: z básně Malá abeceda

10. července 1928 - se v Zašové u Vsetína narodil český spisovatel František Stavinoha. Pro jeho prózy je typická propojenost osobního života postav s pracovním prostředím, důraz na jejich robustní „plebejství“ a humorně ironický nadhled ho začlenily do české literatury 70. a 80. let. – Zemřel 8. 4. 2006.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2

10. července 1978 - v Praze zemřel český herec Josef Beyvl. Byl představitelem bodrých, mnohdy vychytralých lidových postav. Komediální účinnost jeho herectví vynikla v drobných filmových rolích a v televizi. – Narodil se 7. 6. 1906.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. červenec

12. července (24.7.) 1828 - se v Saratovu narodil ruský literární kritik, spisovatel a filozof Nikolaj Gavrilovič Černyševskij. Byl předním revolučním demokratem, významnou osobností společensko-politického života 50. - 60. let 19. století. Zaměřil se zejména na politickou ekonomii, kterou pojímal v duchu filozofie pozitivismu. – Zemřel 17. (29.) 10. 1889.
Slovník ruských ukrajinských a běloruských spisovatelů

N. G. Černyševskij:
"Je nutno mít úctu ke svobodě člověka, s kterým žijeme."
"Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků."

12. července 1908 - se v Račicích narodil český sportovní gymnasta Alois Hudec. V roce 1936 získal na olympiádě v Berlíně zlatou medaili za cvičení na kruzích. Jeho osobnost i slavné výkony nám připomíná povídka Oty Pavla Sedm deka zlata. – Zemřel 23. 7. 1997.
Rok do kapsy

13. července 1898 - se v Hluboké nad Vltavou narodil český elektrotechnik Karel Květ. Zabýval se elektrotechnologií a elektrickými materiály. – Zemřel 3. 8. 1981.
Český biografický slovník XX. století

13. července 1928 - v Praze zemřel český malíř, grafik a karikaturista Vratislav Hugo Brunner. Patřil k čelným představitelům hnutí za krásnou českou knihu, podílel se na ilustracích a grafických úpravách knih i na návrzích knižních obálek. Významně zasáhl do oboru užité grafiky – vytvořil první československé známky (1918). Též se věnoval karikaturám pro časopisy. – Narodil se 15. 10. 1886.
Český biografický slovník XX. století

14. července 1888 - se v Praze narodil český básník, překladatel a literární vědec-rusista Bohumil Mathesius. V mládí psal lyrickou poezii a pokoušel se o dramatickou tvorbu, od 20. let se věnoval převážně překladatelské a literárně kritické činnosti. – Zemřel 2. 6. 1952.
Český biografický slovník XX. století

B. Mathesius:
"Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého těší."

14. července 1918 - se v Uppsale narodil švédský filmový a divadelní režisér, spisovatel a dramatik, jeden z nejvýznamnějších autorských filmařů 20. století Ingmar Bergman. Jeho filmy se často zabývají existenciální otázkou, smrtí, osaměním, pravdou a vírou. – Zemřel 30. 7. 2007.
http://encyklopedie.seznam.cz

14. července 1928 - se v bulharském Bataku narodil český technik bulharského původu Atanas Georgie Curev. Zabývá se teoretickou a aplikovanou hydromechanikou a mechanikou kontinua kapalného prostředí. Je zakladatelem vědecké disciplíny hydromechanika fyzikálně chemických procesů v Československu.
Český biografický slovník XX. století

14. července 1968 - se v Praze narodil český novinář a publicista Václav Bartuška. Na přelomu let 1989/90 byl členem parlamentní komise pro dohled na vyšetřování událostí 17. listopadu 1989.
Kdo je kdo: osobnosti české současnosti

14. července 1968 - zemřel v Moskvě ruský prozaik, dramatik a literární kritik Konstantin Paustovskij. V lyrických prózách oslavil ruskou přírodu a její přetváření člověkem. – Narodil se 19. (31.) 5. 1892.
Slovník ruských ukrajinských a běloruských spisovatelů

K. Paustovskij:
"Na světě jsou milióny hlupáků. A každý z nich to myslí dobře."
"Čekání na šťastné dny bývá mnohem krásnější než šťastné dny samotné."

14. července 1998 - ve Varšavě zemřel polský prozaik, publicista a scénárista Janusz Przymanowski. Psal reportáže, povídky a romány s vojenskou a dobrodružnou tématikou, se zaměřením na výchovu k vlastenectví. – Narodil se 20. 1. 1922.
Slovník polských spisovatelů

14. července 1998 - zemřel v Praze český básník, esejista, publicista a lékař-imunolog Miroslav Holub. V roce 1962 jako jeden z prvních popsal imunologický význam lymfocytů jako základní jednotky specifické imunologické reaktivity. Jeho literární činnost, především básnická, je založena na vědeckém přístupu ke skutečnosti. – Narodil se 13. 9. 1923.
Český biografický slovník XX. století

Dvě rovnoběžky
se vždycky setkají,
pokud je kreslíme vlastní rukou.

Otázka je jen,
zda před námi,
nebo po nás.

Jestli ten vlak v dálce
jede dopředu
nebo couvá.
M. Holub: Syndrom rovnoběžek

16. - 20. červenec

16. července 1918 - se v Montpellier narodil francouzský prozaik Georges Arnaud, vlastním jménem Henri Girard, autor poutavých psychologických románů a povídek, těžících z drsného prostředí lidí na okraji společnosti a z mezních situací. – Zemřel 3. 3. 1987.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

16. července 1928 - se v Londýně narodila anglická spisovatelka a historička výtvarného umění Anita Brookner. Její melancholické a často tragické romány se soustřeďují na životní problémy hrdinek v kultivovaném společenském prostředí.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

17. července 1888 - se v Bučač v Haliči narodil izraelský spisovatel Šmuel Josef Agnon, vlastním jménem Czaczkes, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1966). Jeho dílo je silně ovlivněno chasidismem, z něhož čerpá. Z jeho díla vyšel česky výbor Šátek a jiné povídky. – Zemřel 17. 2. 1970.
www.cesky-jazyk.cz

17. července 1878 - se v Praze narodil český malíř Quido Mánes. Nejprve byla jeho charakteristickým rysem záliba v historismu (bitvy, koně), později se stal výrazným představitelem venkovského i městského žánru s dokumentárně realistickými prvky a humorným nadhledem, v němž zachycuje intimní svět měšťanstva, děti a lidové slavnosti. – Zemřel 5. 8. 1880.
Nový slovník československých výtvarných umělců, II. díl

18. července 1918 - se narodil politik a vůdce osvobozeneckého boje černochů Nelson Mandela. V roce 1994 se stal prvním černošským prezidentem v Jihoafrické republice.
Rok do kapsy

18. července 1948 - se v Liberci narodil český filmový teoretik, kritik a pedagog Jan Bernard. Je autorem kritik v časopisech i několika publikací.
Český biografický slovník XX. století

18. července 1978 - v Abidjanu na Pobřeží Slonoviny, kde působil jako ředitel Národního muzea, zemřel český etnolog a muzeolog Bohumil Théophile Holas. Věnoval se etnologii Západní Afriky, zejména tradičnímu umění a řemeslům, materiální kultuře a společenským změnám na Pobřeží Slonoviny a v sousedních státech. – Narodil se 28. 9. 1909.
Český biografický slovník XX. století

19. července 1928 - se v Praze narodil český lékař-ortoped Oldřich Čech. Zabývá se zejména chirurgickou léčbou kyčelních kloubů.
Český biografický slovník XX. století

19. července 1968 - Ústřední výbor KSČ odmítl kritiku československých poměrů vyjádřenou v Brežněvově dopisu, jehož text schválili také představitelé ostatních členských států Varšavské smlouvy. Vztahy mezi Československem a SSSR se tím okamžikem vyhrotily do neúnosné míry.
Rok do kapsy

20. července 1908 - se v Ostravě-Vítkovicích narodil český tanečník a choreograf Emerich Gabzdyl. Významně poznamenal rozvoj ostravského divadla, zejména jeho choreografii. – Zemřel 12. 9. 1993.
Český biografický slovník XX. století

20. července 1928 - se v Praze narodil český básník, prozaik, scénárista, dramatik a režisér Pavel Kohout. Prošel vývojovým zvratem od svazáckého veršotepce k reformnímu socialistovi. v 60. letech byl jedním z představitelů nonkonformního proudu v české literatuře, v roce 1968 čelným protagonistou „pražského jara“. Od roku 1979 žil v zahraničí.
Český biografický slovník XX. století

P. Kohout:
"Z hlupáka může něco být, když svou hloupost včas pozná."

21. - 25. červenec

22. července 1848 - bylo ve Vídni zahájeno jednání rakouského ústavodárného říšského sněmu. Úkolem sněmu bylo vypracovat a schválit ústavu pro monarchii.
Rok do kapsy

22. července 1878 - se ve Varšavě narodil polský spiosovatel, pediatr, pedagog a publicista Janusz Korczak, vlastním jménem Henryk Goldszmit. Věnoval se výchově dětí z chudinských čtvrtí. Své svěřence neopustil ani v době války a dobrovolně je doprovodil do koncentračního tábora Treblinka. – Zemřel 7. 8. 1942.
Rok do kapsy

22. července 1898 - se v Bethlehemu v Pennsylvánii narodil americký spisovatel a kritik, nositel Pulitzerovy ceny Stephen Vincent Benét. Básnickou skladbou Tělo Johna Browna vytvořil pro americké čtenáře mýtus americké historie. – Zemřel 13. 3. 1943.
Rok do kapsy

22. července 1958 - se v Bruntále narodila česká herečka, zpěvačka a houslistka Iva Bittová. Na přelomu 70. a 80. let byla členkou Divadla na provázku, kde se v roce 1985 autorsky a interpretačně podílela na hudební složce inscenace Staré ženy. Od roku 1984 se uplatňuje jako osobitá vokalistka a houslistka, zejména v duu s bubeníkem Pavlem Fajtem.
Český biografický slovník XX. století

22. července 1958 - zemřel v Leningradě ruský prozaik a dramatik Michail Zoščenko. Ve 20 letech byl členem skupiny Serapionovi bratři. Byl autorem satirických povídek a anekdotických novel. Líčením nitra svých vrstevníků v čase sociálních a společenských převratů odsoudil politické poměry a dobovou morálku, vysmíval se zejména měšťackým přežitkům ve všedním životě sovětské společnosti, bičoval prastaré i supernové neřesti. Uplatňoval byrokratický a administrativní žargon, profesionalismus, novinová klišé, hovorový jazyk, situační komiku a slovní hříčky. – Narodil se 29. 7. (10. 8. ) 1895.
www.skolavpohode.cz

23. července 1888 - se v Chicagu narodil americký prozaik Raymond Chandler, autor kriminálních románů s proslulou postavou soukromého detektiva Phila Marlowa, představitel tzv. drsné školy americké detektivky. – Zemřel 26. 3. 1959.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

23. července 1928 - se v Brooklynu (New York) narodil americký prozaik Hubert Selby. Proslul románem Poslední východ do Brooklynu, jehož několik oddílů je věnováno různým postavám mladistvých, kteří zosobňují bezvýhlednou mravní zkázu a zločinnost velkoměstské mládeže v přístavní čtvrti. – Zemřel 26. 4. 2009.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

23. července 1988 - v Ústí nad Labem zemřel český básník, prozaik a esejista Vladimír Vokolek. Byl básníkem katolické orientace, hledající duchovní svobodu tváří v tvář materialistické realitě. – Narodil se 1. 1. 1913.
Český biografický slovník XX. století

23. července 1988 - v Praze zemřel český technik Karel Chobot. Zabýval se mechanikou tuhých a poddajných těles a prostředí. – Narodil se 16. 6. 1929.
Český biografický slovník XX. století

23. července 1998 - provedl tým profesora Pavla Pafka na III. chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Motole první úspěšnou transplantaci obou plic v České republice.
Rok do kapsy

24. července 1868 - se v Solnici narodil český novinář a politik Antonín Hajn. Spolu s K. S. Sokolem měl hlavní podíl na vzniku a vydávání Časopisu českého studentstva (1889 až 1892) a po jeho zákazu se v prosinci 1892 stal redaktorem nového časopisu pokrokového hnutí Neodvislost. – Zemřel 26. 3. 1949.
www.libri.cz

24. července 1928 - se v Jeně narodila německá prozaička Rosemarie Schuder. Psala zejména biografické a historické romány. – Zemřela 5. 5. 2018.
Slovník spisovatelů německého jazyka
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosemarie_Schuder


25. července 1648 - obsadila švédská vojska pražskou Malou Stranu a Hradčany. Obléhání a drancování města skončilo až v říjnu téhož roku.
Rok do kapsy

25. července 1928 - se v Brně narodil český jazykovědec, bohemista Jan Chloupek, autor příspěvků popularizujících jazykovědné poznatky. – Zemřel 7. 10. 2003.
Český biografický slovník XX. století

26. - 31. červenec

26. července 1908 - se v Santiagu narodil chilský lékař a státník Salvador Allende, celým jménem Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Gossens. Byl levicovým politikem a v letech 1970 až 1973 prezidentem Chille. Za vojenského převratu generála Pinocheta přišel 12. 9. 1973 o život.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

26. července 1948 - se v Praze narodil český jazzový kytarista a hudební skladatel Luboš Andršt. Prošel rockovými a jazzovými skupinami Framus Five a Jazz Q, vedl vlastní soubor Energit a s P. Lipou Blues Band. Od roku 1990 vede doprovodnou skupinu M. Kubišové.
Český biografický slovník XX. století

26. července 1948 - se v Bystřici pod Hostýnem narodil český spisovatel, autor knih pro mládež a scifi Karel Blažek. Zpočátku psal a publikoval poezii, první SF povídka Slavnost mu vyšla v brněnské revui Universitas 1977.
Adamovič: Slovník české literární fantastiky a science fiction

26. července 1928 - se v Bronxu (New York) narodil americký filmový režisér Stanley Kubrick. Patřil k perfekcionalistům, snažil se mít všechny své projekty plně pod dokonalou produkční i distribuční kontrolou. Příslovečnými se staly jeho až puntičkářské požadavky na výpravu, na obrazové ztvárnění, nekonečné zkoušení toho pravého výrazu. – Zemřel 7. 3. 1999.
http://encyklopedie.seznam.cz

28. července 1878 - se v Žlebích u Kutné Hory narodil český petrolog a mineralog Josef Kratochvíl. Zabýval se topografickou mineralogií, petrologií, ložiskovou geologií a historií dolování v Čechách. Zvláštní pozornost věnoval petrografickému výzkumu Železných hor, středočeskému masivu žulového původu a geologickému mapování Českomoravské vrchoviny. – Zemřel 1. 11. 1958.
Český biografický slovník XX. století

28. července 1928 - se v Rochesteru (New York) narodil americký básník, kritik a redaktor John Ashbery. Jeho básně překvapují neslýchanými metaforami a třpytem jazyka, jemuž se učil od Francouzů. – Zemřel 3. 9. 2017.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

28. července 1948 - se v Praze narodil český chemik, výtvarník a spisovatel Ivan Matoušek. Od přelomu 80. a 90. let publikuje v tisku serigrafie; svá novosymbolistická, k duchovnímu poselství směřující výtvarná díla samostatně vystavoval v Praze a v rámci kolektivní výstavy v Berlíně.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. díl 2

28. července 1998 - ve Varšavě zemřel polský básník, esejista a dramatik Zbigniew Herbert. Psal poezii jasnou, klasicky uspořádanou a srozumitelnou, zdánlivě až jednoduchou, v níž se realismus prolíná s estetismem. – Narodil se 29. 10. 1924.
Slovník polských spisovatelů

29. července 1918 - se v Providence na Rhode Islandu narodil americký romanopisec Edwin O’Connor. – Zemřel 23. 3. 1968.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

29. července 1958 - byl v USA založen Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA.
Rok do kapsy

30. července 1898 - se v Castlefordu (Yorkshire) narodil anglický sochař a malíř, nejvýraznější tvůrce moderního světového sochařství druhé poloviny 20. století Henry Moore. – Zemřel 31. 8. 1986.
Rok do kapsy
www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=602

30. července 1938 - v Praze zemřel český sochař, medailér a glyptik skla Josef Drahoňovský. Proslavil se však především glyptikou a řezbou skla, ale i drahých kamenů, při jejichž tvorbě uplatňoval realistickou, poetizující modelaci s figurálními a také vedutistickými motivy. Ve 20. letech volil techniku vrstveného barevného skla, používal současně leptání s rytím, zhotovoval i malé keramické sošky určené pro interiér. – Narodil se 27. 3. 1877.
www.libri.cz

30. července 1958 - v Bratislavě zemřel slovenský hudební skladatel a dirigent Alexander Albrecht, otec hudebního teoretika, estetika, muzikologa a violisty, profesora Jána Albrechta. A. Albrecht působil jako ředitel Církevního hudebního spolku při Dôme sv. Martina. – Narodil se 12. 8. 1885.
Československý hudební slovník osob a institucí

30. července 1988 - v Reyjavíku zemřel islandský prozaik a básník Ólafur Jóhann Sigurdsson. Do literatury vstoupil jako autor knih pro děti. Pro další tvorbu je typický osobitý lyrický styl. – Narodil se 26. 9. 1918.
Slovník severských spisovatelů

31. července 1928 - se v Litvínově narodil český spisovatel a žurnalista Bohumil Nohejl. V literatuře se představil jako autor tradičního pojetí literárního tvaru, jenž v optimistickém duchu budovatele socialismu zpracovává témata ze všedního venkovského života. Psal také pro děti a mládež.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2