Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Březen 2018

1. - 5. březen

1. března 1868 - se ve Stuttgartu narodila česká šlechtična, manželka Františka Ferdinanda d’Este Žofie Marie Josefina Albína hraběnka Chotková, vévodkyně von Hohenberg. Sarajevské výstřely Gavrilo Principa ukončily i její život. – Zemřela 28. 6. 1914.
www.libri.cz

1. března 1928 - byla otevřena první pravidelná letecká linka pro osobní přepravu cestujících přes oceán. Společnost Latécoere zřídila spojení mezi Paříží a Buenos Aires.
Rok do kapsy

1. března 1938 - v Gardone Riviera zemřel italský básník, prozaik a dramatik Gabriele D’Annunzio. Byl hlavním představitelem italské dekadence. Jako člověk i básník byl vyznavačem plného smyslového vyžití, z Nietzscheho přejal pojetí nadčlověka, stojícího mimo morálku, estétsky se opájel přírodou. – Narodil se 12. 3. 1863.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

G. D’Annunzio:
"Láska je hra s city a boj s rozumem."
"Čím může být vše, co lidé vykonali, proti byť jedinému okamžiku lásky?"

1. března 1968 - v Mnichově zemřel německý spisovatel a překladatel, činný i jako výtvarník Georg von der Vring. Účastnil se obou světových válek, které se staly dějištěm některých z jeho nejlepších románů. – Narodil se 30. 12. 1889.
Slovník spisovatelů německého jazyka

1. března 1988 - v americkém Kentu zemřel český novinář a československý politik Ivo Ducháček. Po absolvování práv se stal redaktorem Lidových novin, které jej již v roce 1936 vyslaly do Paříže jako svého zpravodaje. Zde prožil Mnichov a březen 1939 a spolu s Gustavem Wintrem, Miloslavou Sísovou a dalšími začal působit v tisku vznikající emigrace. Po pádu Francie odejel do Velké Británie, kde spolupracoval s H. Ripkou. Na konci 2. světové války se zúčastnil osvobození Plzně jako styčný důstojník u generála George Pattona. Po únorových událostech v roce 1948 odchází do emigrace. Od října 1949 až do své smrti pak pod jménem Martin Čermák připravoval pro Hlas Ameriky populární Zápisník o USA a tamním životě. – Narodil se 27. 2. 1913.
Rok do kapsy

2. března 1458 - ve čtvrtek po druhé neděli postní byl Jiří z Kunštátu a z Poděbrad za krále českého na rathause staroměstském zvolen a vyhlášen.
Kalendář historický národa českého

2. března 1978 - se Československo stalo, po SSSR a USA, třetí zemí světa, jejíž občan vzlétl do vesmíru. Prvním československým kosmonautem se stal Vladimír Remek.
Rok do kapsy

2. března 1978 - v Praze zemřel český jazykovědec, slavista a bohemista Bohuslav Havránek. Jeho hlavním zájmem byla teorie spisovného jazyka, vývoj spisovné češtiny, slovanská syntaxe, dialektologie atd. Kromě vědecké a organizační práce se zabýval i činností kodifikační, lexikografickou a popularizační. Spolu s Aloisem Jedličkou napsal dosud nepřekonanou Českou mluvnici (od 1951 řada vydání), redakčně se podílel na řadě jazykových slovníků. – Narodil se 30. 1. 1893.
www.libri.cz

3. března 1888 - se narodil český lékař, spisovatel a legionář František Langer. Patřil k předním představitelům takzvané čapkovské generace. Prostředím, jež Langera obzvlášť přitahovalo, byl městský okraj se svými rázovitými, často pudovými figurami. Za války v exilu napsal knížku Děti a dýka, která musela být paradoxně cenzurována, protože příběh se blížil skutečným událostem v Protektorátu a mohl znamenat nebezpečí pro odboj. – Narodil se 3. 3. 1888.
www.libri.cz

F. Langer:
"Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí."

3. března 1918 - se v Tallinnu narodila estonská prozaička Silvia Rannamaaová. Spisovatelkou z povolání je od roku 1964. Největší popularity dosáhla svými díly o dívce Kadry, které jsou psány deníkovou formou a spisovatelka v nich proniká hluboko do psychiky dospívajícího děvčátka.
Slovník pobaltských spisovatelů

3. března 1918 - uzavřelo Rusko v Brestu Litevském mír s Německem a s Rakousko-Uherskem. V listopadu 1918 byla smlouva Ruskem a mocnostmi, které válčily s Německem, prohlášena za neplatnou.

Rok do kapsy

3. března 1988 - v Praze zemřel český malíř, grafik, scénograf a kostýmní výtvarník Libor Fára. Prvotní malířskou inspiraci surrealismem postupně převedl k poetice absurdnosti, kterou realizoval technikou koláží či asambláží. Patřil k zakladatelům naší akční scénografie. – Narodil se 12. 9. 1925.
www.libri.cz

4. března 1678 - se v Benátkách narodil italský hudební skladatel a houslový virtuos Antonio Vivaldi. Je největší osobností italské barokní hudby a jeden z nejplodnějších skladatelů baroka. Patřil mezi velké reprezentanty concertin grossi, v nichž spojoval homofonní sloh s polyfonním v dílech expresivního charakteru. – Zemřel v roce 1741.
Malá encyklopedie hudby

4.  března 1908 - se v Moskvě narodil ruský novinář a prozaik Boris Polevoj, vlastním jménem Boris Kampov. Za války byl frontovým dopisovatelem a účastnil se norimberského procesu. Své klíčové dílo Příběh opravdového člověka napsal právě během procesu. – Zemřel 12. 7. 1981.
Slovník ruských ukrajinských a běloruských spisovatelů

4. března 1988 - zemřel v Praze český technik Richard Drechsler. Je autorem prací z oboru energetiky. – Narodil se 2. 5. 1909.
Český biografický slovník XX. století

5. března 1908 - se v Berlíně narodil polský romanopisec Teodor Parnicki. Doménou jeho tvorby je historicko-fantastický román. Jako autora ho více než dějovost, fakta a události zajímá historické vědomí a psychika člověka, otázky světonázorové, vzájemná působení různých idejí, kultur, civilizací, náboženství a mýtů, průsečík jejich vlivů v hrdinově osudu, poměr jednotlivce a společnosti. – Zemřel 5. 12. 1988.
Slovník polských spisovatelů

5. března 1908 - se narodil anglický herec Reginald „Rex“ Harrison. Jeho životní rolí byl profesor Higgins v muzikálu My Fair Lady, v němž od roku 1956 vystoupil více jak 3000krát. – Zemřel 2. 6. 1990.
Rok do kapsy

5. března 1978 - zemřel ve Varšavě polský esejista a publicista Zbigniew Zaluski. Ve svých historických črtách sledoval na bohatém faktografickém materiálu polskou vojenskou účast ve 2. světové válce, revidoval romantické trpitelské mýty o národněosvoboditelských bojích, ale odsuzoval též zlehčování hrdinství a zásluh polského vojáka v historických zápasech o národní svobodu. – Narodil se 31. 7. 1926.
Slovník polských spisovatelů

6. - 10. březen

6. března 1888 - se narodila v Praze česká herečka a spisovatelka Eva Vrchlická, rozená Frídová, provdaná Saudková, dcera Jaroslava Vrchlického, vnučka spisovatelky Sofie Podlipské. Své mimořádně citlivé, senzitivní a lyrické herectví uplatnila jak v éře jevištního impresionismu, tak v období expresionismu 20. let. – Zemřela 18. 7. 1969.
Český biografický slovník XX. století

6. března 1888 - v Bostonu zemřela americká spisovatelka, autorka knih pro mládež Louisa May Alcottová. Jejím, u nás asi nejznámějším románem, jsou Malé ženy, které se dočkaly i filmového zpracování. – Narodila se 29. 11. 1832.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

6. března 1928 - se narodil kolumbijský spisovatel a novinář Gabriel García Márquez. Je jedním z nejvýznamnějších spisovatelů Latinské Ameriky, tvůrce tzv. magického realismu. Světové proslulosti dosáhl románem Sto roků samoty, za který získal v roce 1982 Nobelovu cenu a v němž zahrnul i řadu motivů z dřívějších povídek a novel. Prvky magického realismu uplatnil i v pozdějších románech Podzim patriarchův nebo Láska v době cholery.
www.CoJeCo.cz

G. García Márquez:
"Smrt nemá smysl pro legraci."
"Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonnost, která vzniká při jejich výchově."

6. března 1968 - v Praze zemřel český hudební skladatel a dirigent Iša Krejčí, vlastním jménem František. Slohovým základem jeho tvorby je neoklasicismus. Dirigování studoval u V. Talicha, v letech 1934-45 byl zvukovým režisérem a dirigentem Čs. rozhlasu v Praze. – Narodil se 10. 7. 1904.
Český biografický slovník XX. století

7. března 1918 - zemřel v Praze český operní zpěvák (bas) Václav Kliment. Zvlášť ostrou charakteristikou vynikaly jeho čertovské figury; všechny jeho výkony byly neseny uměleckou poctivostí a hereckou přitažlivostí. – Narodil se 12. 8. 1863.
Československý hudební slovník osob a institucí

7. března 1938 - se v Praze narodil český hudebník Petr Skoumal. V roce 1964 začal vystupovat ve dvojici s Janem Vodňanským. Jejich představení se skládala z písní, krátkých básní a satirických scének, svébytně rozvíjela odkaz Osvobozeného divadla a Semoforu. Složil mimo jiné mnoho filmové hudby a hudby k večerníčkům. – Zemřel 28. 9. 2014.
www.libri.cz

7. března 1978 - zemřel v Prosetíně český filozof Vítězslav Gardavský. Zabýval se úvahami o křesťanském teismu a marxistickém ateismu, dialektikou universalismu a partikularismu a aktivně se účastnil dialogu mezi marxisty a křesťany ve 2. polovině 60. let. Psal též divadelní hry. – Narodil se 24. 10. 1923.
Český biografický slovník XX. století

9. března 1948 - se ve Dvoře Králové narodil český režisér Jiří Adamec. Pracuje v širokém žánrovém repertoáru, režíruje živá vysílání, televizní inscenace a filmy, zabývá se i stylizovaným dokumentem.
Český biografický slovník XX. století

10. března 1908 - se v Budapešti narodil maďarský prozaik, básník a překladatel Endre Murányi-Kovács. Jeho básně, novely i studie byly publikovány v domácích i zahraničních časopisech. – Zemřel v březnu 1968.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

10. března 1948 - za dosud ne zcela objasněných okolností zemřel ministr zahraničí Jan Masaryk, syn prvního českého prezidenta T. G. Masaryka. Po okupaci se stal od počátku významným představitelem zahraničního odboje, doma známým a populárním jako komentátor čs. vysílání BBC. V exilové vládě v Londýně vykonával od počátku funkci ministra zahraničí, vedl řadu významných jednání a účastnil se i založení OSN. Byl však vždy spíše jen vykonavatelem zahraničněpolitické koncepce prezidenta Beneše než skutečným tvůrcem československé zahraniční politiky. – Narodil se 14. 9. 1886.
www.libri.cz

11. - 15. březen

11. března 1908 - v Praze zemřel český architekt a mecenáš Josef Hlávka. Vypracoval se na předního stavitele v habsburské monarchii, studoval významné stavby po celé Evropě a jen výčet jeho vlastních děl je úctyhodný. Dosáhl nejvýznamnějších ocenění a také obrovského majetku. Jako ředitel prosperující stavební kanceláře vedl stavbu Velké opery ve Vídni, v Praze sám navrhl např. Zemskou porodnici na Karlově. V roce 1869 ochrnul. Nezlomen na duchu, věnoval celou svou prestiž i velké jmění službě národu. Soukromé dobročinné dary nelze spočítat, a přece hlavní úsilí věnoval podpoře české vědy a umění. Silná vůle nakonec přemohla i nemoc, Hlávka opustil kolečkové křeslo a začal opět pracovat. Jeho snem bylo vybudování České akademie. Vyplnil se mu roku 1890, z velké části na základě jeho vlastního anonymního daru. – Narodil se 15. 2. 1831.
www.libri.cz

12. března 1648 - v Almazánu v Soira zemřel španělský dramatik a prozaik Tirso de Molina, vlastním jménem Gabriel Téllez. Byl pokračovatelem Lope de Vegy, přejal, rozvinul a zdokonalil jeho dramatickou techniku. Lope de Vegovy často živelné postupy jsou u něho vytříbeny a zintenzívněny. – Narodil se v roce 1579.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

12. března 1888 - zemřel v Praze český spisovatel a novinář Josef Bohuslav Pichl. Organizoval český život v některých venkovských místech, kde jako lékař požíval obecné důvěry. V posledních letech života působil v Praze jako inspektor městského chudobince a dovedl shromážditi nejednu společnost vlastenců, která měla dobrý význam národní. – Narodil se 23. 8. 1813.
Kalendář historický národa českého

12. března 1928 - se ve Washingtonu narodil americký dramatik Edward Albee. Nastoupil jako jeden z průkopníků hnutí „absurdního dramatu“. Zvláště upoutal hledáním originálních dramatických forem. Zprvu nacházel větší ocenění v cizině než u nedůtklivějších Američanů. Světovou odezvu měla jeho tříaktovka Kdo se bojí Virginie Wolfové?, která jej jako autora posunula mezi přední světové dramatiky. – Zemřel 16. 9. 2016.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

E. Albee:
"Starý lidi kolikrát radši umřou, poněvadž na ně nikdo nepromluví kloudný slovo."

12. března 1948 - se v Texasu narodila americká spisovatelka Sandra Brownová. Je nejprodávanější autorkou romantických novel a románů s napětím. Již napsala přes šedesát knih, které byly publikovány ve třiceti jazycích světa. Používala pseudonymy Rachel Ryan, Laura Jordan, Erin St. Claire. Nyní žije s manželem v Texasu.
www.portalknihy.cz

12. března 1998 - v Bratislavě zemřel slovenský herec Jozef Kroner. Od mládí hrál postavy starší než odpovídalo jeho věku, s výraznými rysy osobnosti, byl činný též literárně. – Narodil se 20. 3. 1924.
Český biografický slovník XX. století

13. března 1498 - byl na pražském hradě popraven rytíř Dalibor z Kozojed. Lidová pověst zachovala jeho jméno názvu věže Daliborky, jejímž byl prý prvním vězněm, a ve vypravování o čarokrásné hře jeho na housle, jíž se byl v žaláři naučil. Jméno jeho bylo oslaveno zejména stejnojmennou operou Bedřicha Smetany.
Kalendář historický národa českého

13. března 1888 - se v Charkovské gubernii v městě Belopolje narodil sovětský pedagog Anton Semjonovič Makarenko. Zabýval se otázkami kolektivní výchovy, kolektiv pokládal za jeden ze základních výchovných prostředků. Organizoval pracovní kolonie pro mladistvé provinilce, působil v dětských výchovných zařízeních. Později se věnoval literární a vzdělávací činnosti. – Zemřel 1. 4. 1939.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

A. S. Makarenko:
"Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně však patříš, to už záleží na tobě."
"Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem."

13. března 1938 - Hitler prohlásil Rakousko součástí Německa. Den předtím však už Němci začali s obsazováním země.
Rok do kapsy

13. března 1988 - byl do provozu uveden nejdelší podmořský tunel na světě, spojující ostrovy Honšú a Hokkaidó. Tunel měřící 53, 85 kilometru vede v hloubce 240 metrů pod hladinou moře.
Rok do kapsy

15. března 1818 - v Praze zemřel český malíř, kreslíř a grafik Karel Postl (též Postel), první český klasicistní krajinář. Jeho tvorba byla ovlivněna vídeňským pobytem, kde měl možnost blíže poznat soudobé středoevropské směry klasicistního umění. Měl i velké pochopení pro malířství a jemnou grafiku starých Holanďanů, jejichž styl uplatňoval i při své práci. – Narodil se v roce 1769.
www.libri.cz

15. března 1898 - v Prostoměřicích zemřel moravský povídkář, katolický kněz Václav Kosmák. V 70. a 80. letech 19. století byl nejpopulárnějším lidovým beletristou na Moravě. Byl autorem výchovných příběhů ve smyslu náboženském, národním a mravním. – Narodil se 5. 9. 1843.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

16. - 20. březen

16. března 1828 - se v Slavošovcích narodil evangelický kněz, slovenský folklorista, literární historik Pavol Dobšinský. Sbíral a vydával lidové pohádky a písně. – Zemřel 22. 10. 1885.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích

16. března 1908 - se v Boulzicourtu narodil francouzský básník a prozaik René Daumal, člen skupiny Vysoká hra. Vedle filozofie a okultismu pokládal poezii za jedinou cestu, která může člověka západního světa dovést k mystice. – Zemřel 21. 5. 1944.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Diderot

Pojmenuj, můžeš-li, svůj stín, svůj strach
a změř mu obvod hlavy,
obvod svého světa, a může-li,
vyslov je, to slovo katastrof,
máš-li odvahu rozbít to ticho
utkané z němého smíchu – máš-li odvahu
bez napomáhačů rozbít tu kouli,
přetrhnout tu nit,
zcela sám, zcela sám, a zasaď tam své oči
a slepý pojď vstříc noci,
pojď vstříc své smrti, která tě nevidí,
sám, máš-li odvahu rozbít tu noc
dlážděnou mrtvými zřítelnicemi,
máš-li odvahu bez napomáhačů
sám nahý vyjít vstříc matce mrtvých
uprostřed jejího srdce spočívá tvá zřítelnice
poslouchej, volá tě: mé dítě,
poslouchej, volá tě tvým jménem.
R. Dumal: Stačí jen slovo

17. března 1928 - zemřel v Praze český malíř generace Národního divadla Bohumír Roubalík, zvaný Góda. Mimo jiné restauroval poškozené fresky v kapli Nejsvětější Trojice na Horce u Chlumce u Ústí nad Labem. – Narodil se 25. 11. 1845.
P. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, II. díl

18. března 1848 - vyšel první svazek prvního vydání díla Františka Palackého Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě.
Kalendář historický národa českého

18. března 1858 - se narodil německý inženýr Rudolf Diesel, vynálezce spalovacího motoru s vysokou kompresí ve válci a přímým vstřikem paliva do kompresního prostoru. – Zemřel 29. 9. 1930.
Rok do kapsy

18. března 1938 - se ve Zlíně narodil český sociolog a filosof Josef Alan. Zabývá se zejména sociologií rodiny a vzdělání, literatury a filmu, sociální mobilitou a strukturou a biografickými metodami.
Český biografický slovník XX. století

19. března 1928 - se v Terezíně narodil český geofyzik Jan Gruntorád. Publikuje vědecké práce zaměřené geoelektrické metody a komplexní geofyzikální výzkumy. Vedoucí autor a spoluautor několika desítek učebnic.
Český biografický slovník XX. století

19. března 1928 - se v Kroměříži narodil český herec Josef Karlík. Je výraznou hereckou osobností, překračující svým významem brněnskou první scénu.
www.libri.cz

20. března 1848 - se narodil německý průmyslník Fritz Henkel, zakladatel chemické továrny, z níž se vyvinul jeden z největších chemických koncernů.
Rok do kapsy

20. března 1868 - se narodil průkopník české kinematografie, architekt a filmař Jan Kříženecký. Nový vynález kinematografu jej nadchl. Opatřil si od Lumiérů potřebný přístroj a pustil se sám do natáčení. Nevadilo, že musel filmy zpracovávat ve vaně a sušit v průvanu. Natáčel s obrovským úspěchem filmy, které sám i předváděl. Poprvé již 19. června 1898 na Výstavě architektury a inženýrství v Praze. Po skončení výstavy se vrátil opět ke své práci na stavebním úřadě, ale jeho filmy zůstaly vzácnými svědky české filmové historie. – Zemřel 9. 2. 1921.
www.libri.cz

20. března 1898 - se v Kouřimi narodil český architekt Evžen Linhart. Byl členem architektonické sekce Devětsilu, Klubu architektů a Spolku výtvarných umělců Mánes; zúčastnil se četných architektonických výstav doma i v zahraničí v období mezi světovými válkami. Mimo jiné vyhrál, spolu s Václavem Hilským, soutěž o návrh kolektivního domu (Koldomu) v Litvínově. – Zemřel 29. 12. 1949.
www.libri.cz

21. - 25. březen

21. března 1888 - se v Plzni narodil český historik Jaroslav Werstadt. Za 1. světové války se účastnil domácího protirakouského odboje a po vzniku Československa se angažoval v tzv. Mladé generaci České státoprávní demokracie. – Zemřel 8. 1. 1970.
www.libri.cz

21. března 1888 - se v Moskvě narodila ruská spisovatelka Marietta Šagiňanová. Do literatury vstoupila jako básnířka a publicistka. Postupně překonávala filozofický odkaz symbolismu a vytvářela si vlastní názor na svět, silně ovlivněný nadšeným přijetím revoluce. – Zemřela 21. 3. 1982.
Slovník ruských ukrajinských a běloruských spisovatelů

22. března 1808 - v Praze zemřel český novinář, nakladatel a národní buditel Václav Matěj Kramerius, nejvýznamnější lidový buditel počátečního období národního obrození. Zasvětil svůj neobyčejně plodný život obětavé vlastenecké a osvětové práci mezi českým lidem. Stál u zrodu novodobé české žurnalistiky a byl významným českým nakladatelem. – Narodil se 9. 2. 1753.
www.libri.cz

V. M. Kramerius:
"Noviny nejsou nic jiného než jako kroniky a letopisy, jež se pro potomky na věčnou památku spisují."
"Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové pro zdraví."

22. března 1898 - v Liberci se narodila česká spirituální básnířka, prozaička a překladatelka, vlastním jménem Ludmila Macešková, píšící pod jménem Jan Kameník; autorka vyhraněné a osobité meditativní poezie, inspirované často křesťanskou mystikou španělských světců sv. Terezie z Avily a sv. Jana z Kříže, ale i vlastní duchovněmystickou zkušeností. – Zemřela 3. 5. 1974.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

22. března 1948 - se narodil anglický skladatel muzikálů Andrew Lloyd Webber. K jeho nejúspěšnějším muzikálům patří Jesus Christ Superstar, Evita a Cats.
Rok do kapsy

25. března 1878 - se v Postřižinách u Roudnice narodil český atlet František Janda-Suk. Do historie lehké atletiky se zapsal tím, že jako první diskař moderní doby použil při hodu diskem otočku. Inspirovala ho k tomu klasická Myronova socha Diskobola. – Zemřel 23. 6. 1955.
www.libri.cz

25. března 1918 - v Paříži zemřel francouzský hudební skladatel, představitel hudebního impresionismu Claude Achille Debussy. – Narodil se 22. 8. 1862.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

26. - 31. březen

26. března 1348 - položen byl základní kámen k Novému Městu Pražskému.
Kalendář historický národa českého

26. března 1928 - zemřel v Plzni český herec, režisér, divadelní podnikatel a buditel Vendelín Budil. V období let 1887-1900 řídil Vendelín Budil vlastní divadelní společnost, jejíž činohra se v 90. letech řadila svou kvalitou hned za činohru Národního divadla v Praze. Jeho osobnost především prostřednictvím hereckých žáků, vynikajících umělců, kteří se vždy hrdě hlásili k "budilovské" škole, působila na české divadlo, a především na formování moderního českého herectví první poloviny 20. století. Sám byl vynikajícím hercem, který dospěl k syntéze hereckého romantismu s realismem a naturalismem. – Narodil se 19. 10. 1847.
www.libri.cz

26. března 1938 - se v Praze narodila česká herečka Jana Hlaváčová. Postupně vyrůstala v představitelku složitých dramatických až tragických postav moderního i klasického repertoáru v širokém rozpětí jejich povah a sklonů. Se svými postavami včetně těch se zápornými rysy bývá Hlaváčová vnitřně hluboce srozuměna, snaží se co nejpřesněji tlumočit jejich citový život i pohnutky jejich jednání. Mnoha jejím rolím se dostalo prostřednictvím osobního kouzla Hlaváčové působivé elegance i vznešenosti.
www.libri.cz

26. března 1938 - se ve Vsetíně narodil český textař a libretista Zbyšek Malý. Kromě písňových textů napsal texty rockových kantát, libreta k muzikálům a operám.
Český biografický slovník XX. století

26. března 1968 - v Brně zemřel český botanik a fytopatolog Eduard Baudyš. Jeho úspěšná kariéra začala těsně před 1. světovou válkou v bosenském Sarajevu, kde pracoval jako odborný úředník tabákové režie. Byl jedním ze zakladatelů československé fytopatologie, zabýval se též fyziologií rostlin, mykologií a bakteriologií. – Narodil se 13. 3. 1886.
www.libri.cz

27. března 1998 - zemřel v Krakově polský prozaik a dramatik Maciej Slomczynski, autor populárních detektivek, které vydával pod pseudonymy Kazimierz Kwaśniewski a Joe Alex. Jeho prózy se vyznačují dokumentární hloubkou a napínavým dějem. – Narodil se 10. 4. 1920.
Slovník polských spisovatelů

28. března 1848 - se v Ondřejově narodil významný sokolský funkcionář působící na Duchcovsku, František Procházka. Byl rovněž činitelem místní Matice školské v Duchově a podílel se na rozvoji českého školství na Duchcovsku. – Zemřel 18. 3. 1928.
P. Koukal: Nadšený sokol František Procházka; Deník Směr č. 74 z 28.3.1998

28. března 1988 - v Praze zemřel český konstruktér, vývojový a vědecký pracovník Škodových závodů, čakovické Avie a Výzkumného ústavu leteckého v Letňanech Josef Kožoušek mladší. – Narodil se 15. 8. 1913.
Český biografický slovník XX. století

29. března 1938 - se na jižním Slovensku v obci Bernolákovo narodil slovenský trumpetista a hudební skladatel Laco Déczi, vlastním jménem Ladislav Déči. Od roku 1967 vedl vlastní skupinu Jazz Cellula. Současně byl do roku 1985 členem Tanečního a jazzového orchestru Československého rozhlasu. Je autorem orchestrálních skladeb a hudby k filmu Kalamita, kde vytvořil i jednu z rolí. Od roku 1985 působí v USA.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

30. března 1968 - byl zvolen československým prezidentem Ludvík Svoboda.
Rok do kapsy

31. března 1948 - zemřel v Praze pražský německý spisovatel a novinář Egon Erwin Kisch. První světovou válku prožil jako rakousko-uherský důstojník. V letech 1920-21 žil v Praze, kde spolupracoval s listem Prager Tagblatt a sblížil se s českou divadelní avantgardou kolem E. A. Longena. V letech 1921-33 žil převážně v Německu, odkud odjížděl na reportážní cesty po světě. Během 2. světové války žil v USA a Mexiku. V roce 1946 se vrátil do Prahy, kde pak žil až do své smrti. – Narodil se 29. 4. 1885.
Český biografický slovník XX. století

E. E. Kisch:
"Novináře můžeme rozdělit na dva druhy. Jedni píší víc než vědí, druzí zase víc vědí než píší."
"Časy se mění, namísto cholery a monarchismu nastupují demokratické republiky, ale stále ještě jsou lidé, kteří si musí vydělávat na své živobytí z výkalů jiných."