Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Květen 2018

1. - 5. květen

1. května 1218 - se narodil Rudolf I. Habsburský, první významný představitel rodu Habsburků, od roku 1273 římskoněmecký král. V roce 1278 porazil na Moravském poli českého krále Přemysla I. Otakara. – Zemřel 15. 7. 1291.
Rok do kapsy

1. května 1888 - se v Kamenném Přívoze narodil český archivář a historik Jan Morávek. Věnoval se především dějinám Pražského hradu, zvláště pak z uměleckého a historického hlediska. – Zemřel 14. 4. 1958.
Český biografický slovník XX. století

1. května 1908 - se v ukrajinském Kyjevě narodil český tanečník, choreograf, režisér a pedagog Ivo Váňa Psota. Od roku 1926 byl členem brněnského baletu. V roce 1952 si Psota, uštván politickými útoky a narůstajícími rozbroji v souboru, dobrovolně vzal život. Za Psotova vedení vyspěl brněnský balet v technicky připravený soubor, který mohl zdolávat náročné úkoly. Vedle S. Machova, který českému baletu vnukl smysl pro dramatické vyjádření, napojil české taneční divadlo na odkaz ruského klasického i moderního tance. Před válkou založil v Brně vlastní taneční školu, z níž vyšli mnozí významní čeští klasičtí tanečníci. – Zemřel 16. 2. 1952.
www.libri.cz

4. května (17. 5.) 1908 - se v Kosťantynohradu (Krasnohradu) na Poltavsku narodil ukrajinský básník a prozaik Leonid Pervomajskyj, vlastním jménem Ilja Šolovyč Hurevyč. Byl typickým samoukem, který se k literatuře dostal po bolševické revoluci jako člen mládežnické organizace přes žurnalistiku. – Zemřel 9. 12. 1973.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

4. května 1928 - se v Strumieni u Těšína narodil polský prozaik Leon Wantula. Ve svých prózách se věnuje společenským a politickým problémům Slezska, hornické tématice, realisticky popisuje život na vesnici a život dělníků. – Zemřel 20. 11. 2005.
Slovník polských spisovatelů

5. května 1818 - se narodil německý filozof a ekonom Karel Marx. Spolu s Friedrichem Engelsem se stal zakladatelem vědeckého socialismu. – Zemřel 14. 3. 1883.
Rok do kapsy

K. Marx:
"Jen ten národ je svobodný, který nebere svobodu jiným národům."
"Nevědomost je démon a obávám se, že ještě způsobí mnoho tragédií."
"Účel, který potřebuje nesprávné prostředky, nemůže být správný účel."

5. května 1948 - v Mariánských Lázních zemřel český prozaik a publicista Karel Scheinpflug, otec Olgy Scheinpflugové. V roce 1918 se vzdal vedení rodinného průmyslového podniku ve prospěch novinářské činnosti. Od dekadentních prozaických začátků se obrátil k moralizující románové tvorbě trpící často tezovitostí. – Narodil se 28. 12. 1869.
Český biografický slovník XX. století

6. - 10. květen

6. května 1758 - se narodil francouzský revolucionář Maximilien de Robespierre. Zprvu nepodplatitelný spravedlivý osvícenec se během Francouzské revoluce změnil v mocichtivého diktátora, který krvavě potíral veškeré své odpůrce. – Zemřel 28. 7. 1794.
Rok do kapsy

M. Robespierre:
"Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud."

7. května 1818 - ve Vídni zemřel český hudební skladatel a učitel hudby Leopold Koželuh. Ve Vídni se Koželuh zařadil mezi nejznámější pianisty a na císařském dvoře se mu podařilo získat místo učitele hudby arcivévodkyně Marie Alžběty, dcery Marie Terezie. – Narodil se 26. 6. 1747.
www.libri.cz

7. května 1938 - se v Kolíně narodila básnířka a pedagožka Stanislava Alena Melicharová. Absolventka Pedagogické školy v Teplicích působí v současné době jako učitelka v Duchcově.
Deník Směr č. 55 z 6. března 2000, s. 8

Už kvete sedmikráska,
je první jarní den.
Dal jsi mi jméno Láska,
nejhezčí ze všech jmen.
To jméno nesmím ztratit,
tobě se podobá.
Měla bych ti je vrátit
a nechat pro oba,
vždyť přece patří k jaru:
je jeho ozdobou
a nejkrásnějším z darů
pro oba od obou.
A. Melicharová: Jméno láska

7. května 1968 - se v Gießenu narodila německá spisovatelka Tania Morrison. Začátkem devadesátých let se přestěhovala do Prahy, kde v současné době žije.
www.bbart.cz

8. května 1928 - se v Martine narodil český geolog Arnošt Dudek. Zabývá se geologií a petrologií krystalinika a výzkumem jeho hlubší geologické stavby, zkoumá genezi granitoidů č. plutonů, granulity a eklogity.
Český biografický slovník XX. století

8. května 1828 - se narodil švýcarský spisovatel Henri Dunant. Pod dojmem krvavé bitvy u Solferina v roce 1859 založil roku 1863 Mezinárodní červený kříž. V den výročí jeho narození se od roku 1955 slaví Mezinárodní den Červeného kříže. – Zemřel 30. 10. 1910.
Rok do kapsy

8. května 1938 - se v Praze narodil český grafik a ilustrátor Pavel Brom. Doménou jeho výtvarné činnosti je plakát, užitá grafika, grafická úprava knih a časopisů a ilustrace, do níž vnesl na konci 60. let nové technické a výtvarné postupy fotokoláže a fotomontáže, inspirované starou grafikou a historickým knižním tiskem. – Zemřel 4. 6. 2009.
Český biografický slovník XX. století

8. května 1948 - se v Hradci Králové narodil český doktor práv a spisovatel Miroslav Brůna.
přebal knihy M. Brůna: Soudci přicházejí později

8. května 1978 - německý cestovatel Reinhold Messner a jeho průvodce Peter Habeler vystoupili jako první lidé bez kyslíkového přístroje na nejvyšší horu světa Mount Everest. Dosud alpinisté zdolávali horu jen s dýchacími přístroji, protože od 7 500 metrů se již citelně projevuje nedostatek kyslíku v atmosféře.
Rok do kapsy

9. května 1958 - se na světové výstavě Expo v Bruselu uskutečnilo první představení Laterny magiky.
Rok do kapsy

9. května 1978 - v Praze zemřel český historik Jan Slavík. V metodologii historické práce odmítl pozitivismus svých učitelů a kladl důraz na sociologické přístupy a přijímal i podněty z marxistického historického materialismu. Pokud jde o české dějiny, přijal stanoviska Františka Palackého a T. G. Masaryka, zvláště v posuzování významu husitství. – Narodil se 25. 3. 1885.
www.libri.cz

10. května 1978 - v Praze zemřel český lékař, internista, farmakolog a endokrinolog Vladimír Vodnráček. Byl zakladatelem české psychofarmakologie, ale do lékařské psychologie a obecné psychiatrie zavedl mnoho moderních postupů. Byl skutečnou osobností i jako vysokoškolský učitel, který - na rozdíl od některých svých kolegů - vychovával celé generace českých mediků k celistvému pohledu na nemocného člověka. – Narodil se 23. 2. 1895.
www.libri.cz

V. Vondráček:
"Kdyby se mne kdokoli a kdykoli zeptal, co považuji pro člověka za nejdůležitější, bez váhání bych odpověděl, že emoce."
"Padesátka je věk, ve kterém se člověk v poměrném mládí dožívá úctyhodného stáří."

10. května 1978 - zemřel německý pedagog Robert Alt. Podílel se na přestavbě školství v NDR. – Narodil se 4. 9. 1905.
Malá československá encyklopedie

11. - 15. květen

12. května 1908 - v den druhého sňatku svého založil Václav hrabě z Kounic studentskou kolej českých vysokých škol v Brně, která byla zřízena podle vzoru kolejí Hlávkových v Praze a plnila tentýž účel.
Kalendář historický národa českého

12. května 1938 - v jugoslávské Bosanské Novi zemřel slovenský novinář a československý diplomat a politik Bohdan Pavlů. Za 1. světové války byl poslán na ruskou frontu. Byl zajat a stal se jedním z nejpřednějších členů zahraničního odboje v Rusku, stoupencem a důvěrníkem T. G. Masaryka. – Narodil se 3. 3. 1883.
www.libri.cz

12. května 1958 - se v Londýně narodila anglická prozaička irsko-maďarského původu Patricia Finneyová. S jejím jménem je spojován žánr historického thrilleru.
Slovník spisovatelů: anglická literatura …

13. května 1908 - byl v Čechách zahájen provoz na prvních dvou veřejných autobusových linkách, z Pardubic do Lázní Bohdaneč a do Holic. Vozy dodala mladoboleslavská firma Laurin a Klement.
Rok do kapsy

13. května 1948 - se v Hradci Králové narodila česká folková písničkářka a kytaristka Dagmar Andrtová-Voňková. Do podvědomí širší veřejnosti se dostala až v průběhu 80. let originální autorskou tvorbou s folklórními inspiracemi.
Český biografický slovník XX. století

Živá mrtvá pod kůží mi teče
jako horký vosk
řeka krve z parafínu
změklá minulost
Stále ještě na dně hoří
utažený knot
snad mé osvícené kosti
najdou brod
D. Andrtová-Voňková: Živá voda

13. května 1948 - David ben Gurion, vůdce židovského hnutí za nezávislost, vyhlásil po odchodu posledních britských oddílů z Palestiny Stát Izrael, aniž by byly určeny jeho pevné hranice. Druhý den po vyhlášení státu se rozpoutaly tvrdé boje mezi Araby a Izraelci. Vzniklo nebezpečné ohnisko napětí, které trvá dodnes.
Rok do kapsy

14. května 1898 - se v Praze narodil český malíř, ilustrátor, architekt a scénograf Alois Wachsmann. Patřil mezi hlavní představitele malířů Devětsilu. V raném díle jej ovlivnil kubismus; po tvůrčí odmlce přešel ve 30. letech k lyrické a imaginativní malbě, čerpající ještě z kubismu Pabla Picassa. Poté se jeho tvorba přiblížila surrealismu. Počátkem 2. světové války se vrátil k veristické malbě a vytvářel také "staromistrovská" zátiší, biblické výjevy a mytologické scény, které ovšem přizpůsoboval době současnými kostýmy. Věnoval se i tvorbě scény pro Osvobozené a Národní divadlo a zabýval se také ilustracemi. – Zemřel 16. 5. 1942.
www.libri.cz

14. května 1908 - se v městě Rochefort narodil francouzský filozof, představitel fenomenologie Maurice Merleau-Ponty. V řadě momentů byl blízký existencialismu. Ovlivněn gestaltismem přijal Husserlovu myšlenku intencionality a rozpracoval ji do širšího pojetí jako charakteristiku nikoli pouze poznání, ale všech vztahů člověka ke světu. – Zemřel 3. 5. 1961.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

15. - 20. květen

16. května 1788 - se v Scheinfurtu narodil německý básník Friedrich Rückert. Jeho pozdně romantické básně jsou jazykově dokonalé, mnohé byly zhudebněny Brahmsem, Mahlerem aj. – Zemřel 31. 1. 1866.
Slovník spisovatelů německého jazyka

F. Rückert:
"Od svých dětí se naučíš víc než ony od tebe - ony tvou pomocí poznávají svět, jaký už není, ty se od nich učíš, jaký je teď a jaký bude."

16. května 1868 - položen byl základní kámen k Národnímu divadlu českému v Praze. Na kámen první poklepal vůdce českého národa František Palacký.
Kalendář historický národa českého

17. května 1938 - se v Praze narodila česká prozaička a dramatička Alena Vostrá. Její prozaické prvotiny zaujaly osobitým pohledem na rozrušené komunikativní vazby a citové vztahy a využitím různých poloh hovorového stylu jazyka. – Zemřela 15. 4. 1992.
Český biografický slovník XX. století

18. května 1938 - se v Praze narodil český hudební skladatel Jan Málek. Ve své tvorbě využil novodobých kompozičních technik. Je také autorem elektroakustických kompozic.
Český biografický slovník XX. století

18. května 1968 - zemřel v Praze český generál Josef Bartík. Zasloužil se o řadu úspěšných akcí čs. kontrarozvědky v době ohrožení ČSR nacistickým Německem. 9. 3. 1948 byl zatčen a 7. 9. 1948 odsouzen za údajné vyzrazení služebního tajemství a zneužití funkce k 5 letům těžkého žaláře. Po propuštění v roce 1953 pracoval jako zásobovač podolského sanatoria v Praze. – Narodil se 30. 6. 1897.
Český biografický slovník XX. století

18. května 1978 - v Praze zemřel český hudební skladatel Václav Dobiáš; oficiálně protěžovaný představitel socialistického realismu, v jehož službě rozmělnil svůj nepochybný talent. Úsilí o politickou angažovanost ho přivedlo k tvorbě masových písní. – Narodil se 22. 9. 1909.
Český biografický slovník XX. století

19. května 1928 - ve Frankfurtu nad Mohanem zemřel německý filozof orientovaný na etiku, filozofii náboženství, sociologii vědění a filozofickou antropologii Max Scheler. Proti metafyzice zdůrazňoval antropologii, proti novokantovskému subjektivismu objektivní teorii hodnot. – Narodil se 22. 8. 1874.
Slovník spisovatelů německého jazyka

19. května 1938 - se v Martine narodil slovenský režisér Vladimír Strnisko. Od prvních režií projevoval náročný postoj ke slovu, obrazu a hercům. Východiskem mu je precizní dramaturgicko-režijní přístup. Většinou si dramatický text přizpůsobuje (často již v překladu) potřebám své režijní koncepce. Výsledný tvar inscenace je vždy dynamický, herecké kreace jsou výsledkem jemné analytické práce. Patří k předním osobnostem soudobého slovenského divadla.
www.libri.cz

19. května 1958 - v Praze zemřela česká prozaička, básnířka, literární a divadelní kritička Marie Pujmanová, rozená Hennerová. V meziválečném období publikovala literární a divadelní kritiky v denních listech i časopisech, postupně se sblížila s kulturní levicí a komunistickým hnutím. Po roce 1945 byla činná ve Svazu čs. spisovatelů a v mírovém hnutí. – Narodila se 8. 6. 1893.
Český biografický slovník XX. století

M. Pujmanová:
"O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije; štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví."
"Ani milostný osud nespadne nikomu do klína. Na nás je, jak si jej vytvoříme."

20. května 1498 - doplul mořeplavec Vasco da Gama z Portugalska kolem jižního cípu Afriky až do Kalkaty. Námořní cesta z Evropy do jižní Asie byla nalezena.
Rok do kapsy

20. května 1908 - se ve slovenské Jasanové narodil slovenský herec, režisér, scénárista a pedagog Ján Jamnický. Prosazoval stylizovanou režii pracující s náznakem. Koncem války připravoval reorganizaci divadelnictví (včetně zestátnění SND) i divadelní školství. – Zemřel 4. 8. 1972.
www.libri.cz

20. května 1928 - se v Nové Olešné na Jindřichohradecku narodil český estetik a hudební vědec Miloš Jůzl. Zabýval se empirickou a experimentální estetikou, otázkami estetického vnímání a hodnocením hudby. – Zemřel 13. 6. 1996.
Český biografický slovník XX. století

20. května 1938 - na podkladě hlášení československých zpravodajců o neobvyklých pohybech německé armády u československých hranic vyhlásila vláda ČSR částečnou mobilizaci.
Rok do kapsy

21. - 25. květen

21. května 1918 - se narodil český fotograf, specialista na krajinu, přírodu a především velehory Vilém Heckel. – Tragicky zahynul na horolezecké výpravě při zemětřesení v Peru 31. 5. 1970.
Rok do kapsy

21. května 1928 - pravděpodobně v jugoslávském Lipiku zemřel slovenský prozaik, publicista, dramatik a překladatel Martin Kukučín, vlastním jménem Matej Bencúr. Patřil k nejvýznamnějším slovenským realistickým spisovatelům. Obohatil slovenskou literaturu jak po stránce žánrové, tak i kompoziční a stylistické. Jako první postavil do středu zájmu lidového hrdinu, stojícího dosud na okraji literatury. – Narodil se 17. 5. 1860.
www.libri.cz

M. Kukučín:
"Počúval iba preto, aby mohol zakričať, že sa mýlim."
"Šťastný vek, kým stojí nad nami bytosť držiaca v jednej ruke korbáč a v druhej koláč."

22. května 1808 - se v Paříži narodil francouzský básník, prozaik a dramatik Gerard de Nerval, vlastním jménem Gerard Labrunie. Byl členem skupiny Mladá Francie; jeho esejistické i básnické dílo odráží bohaté cestovatelské zážitky. Nejvýznamnější jsou jeho nostalgicky temné sonety. – Zemřel 26. 1. 1855.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

22. května 1958 - v Amsterdamu zemřela nizozemská prozaička Madelon Hermine Székely-Lulofsová. Náměty pro svou tvorbu čerpá z doby svého dětství, které prožila v Nizozemské Indii. – Narodila se 24. 6. 1899.
Slovník severských spisovatelů

23. května 1618 - svrženi byli z oken české kanceláře na hradě pražském královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Martinic, spolu s písařem svým Filipem Fabrickém. Tato událost je v historii známa jako druhá defenestrace pražská.
Kalendář historický národa českého

24. května 1878 - se v Kurczyce na Volyni narodila polská prozaička a novelistka Helena Mniszkowna. Napsala řadu románů ze života urozené společnosti, v nichž dovedně konstruovala sentimentální příběhy k vyvolání čtenářova zájmu a soucitu. – Zemřela 18. 3. 1943.
Slovník polských spisovatelů

24. května 1898 - se v Ossela narodil portugalský romanopisec, novelista a autor cestopisů Ferreira de Castro, vlastním jménem José Maria Ferreira de Castro. V prozaické tvorbě se od romanticko-naturalistických děl, která později ze své tvorby vyřadil, vypracoval k průkopnickýcm sociálním románům, které mu získaly světový ohlas. – Zemřel 29. 6. 1974.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

24. května 1958 - v Paříži zemřel francouzský prozaik, básník, dramatik, esejista, kritik a novinář narozený na Nové Kaledonii Francis Carco, vlastním jménem Francois Carcopino-Tusoli. Jeho romány evokují atmosféru lidových čtvrtí Paříže a vykreslují portréty jejich obyvatel za hojného využití argotických jazykových prostředků. – Narodil se 3. 7. 1886.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

25. května 1848 - se v Potštýně nad Orlicí narodil český filolog, překladatel a romanista Jan Urban Jarník. patřil k zakladatelské generaci českých romanistů, kteří se zasloužili nejen o vybudování české romanistiky, ale i o navázání dobrých styků se sedmihradskými Rumuny. Byl jedním z prvních zahraničních badatelů, kteří se zajímali o minulost a etnickou příslušnost obyvatelů nově se rodícího státu. – Zemřel 12. 1. 1923.
www.libri.cz

25. května 1928 - se v Hradci Králové narodila česká herečka a komunistická aktivistka Jiřina Švorcová. Zaujala jako talentovaná herečka, která dostávala zejména v 70. a 80. letech velké příležitosti v divadle, televizi, rozhlase i filmu. Do historie českého divadla se zapsala především svou mimodivadelní politickou aktivitou. – Zemřela 8. 8. 2011.
www.libri.cz

25. května 1938 - se v Pelhřimově narodila česká prozaička Milada Markalousová. Za svého života publikovala některé své prózy jenom časopisecky. Mladá fronta vydala všechny spisovatelčiny rukopisné práce v útlé knížce Kořenky. – Zemřela 10. 5. 1975.
přebal knihy Kořenky

25. května 1938 - se v Clatskanie v Oregonu narodil americký spisovatel Raymond Carver, jeho povídky srovnávala kritika s Čechovem. Carver začal na sklonku svého života psát i poezii, které si v jistých ohledech vážil víc než své prozaické tvorby. Napsal celkem šest básnických sbírek. V jeho básních se odráží jeho povídkářský naturel, často působí jako útržky prózy nebo minipovídky. – Zemřel 2. 8. 1988.
http://en.wikipedia.org

25. května 1938 - se v Budapešti narodil maďarský prozaik Miklós Zalka. Od roku 1946 působil jako redaktor, politický a kulturní pracovník.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

26. - 31. květen

26. května (7.6.) 1848 - zemřel v Petrohradě ruský literární kritik, teoretik a publicista, ideový předchůdce revolučních demokratů 50. a 60. let Vissarion Grigorjevič Bělinskij. – Narodil se 30. 5. (11.6.) 1811.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

27. května 1878 - se v Lucyne u Witebska narodil polský vědec, prozaik, publicista a cestovatel Ferdynand Antoni Ossendowski, publikující také pod pseudonymy Franto, Mark Czertwan, Mzura. Psal pro dospělé čtenáře i pro mládež. – Zemřel 3. 1. 1945.
Slovník polských spisovatelů

27. května 1958 - v Táboře zemřel český sociolog Emanuel Chalupný. Významná je především jeho činnost v oblasti sociologie, a to jak vědecká, tak organizační. Byl jedním ze zakladatelů Sociologického ústavu, posledním předsedou Masarykovy sociologické společnosti až do jejího zrušení v roce 1939 a hlavním vydavatelem Sociologické revue. - Narodil se 14. 12. 1879.
www.libri.cz

28. května 1908 - se v Londýně narodil anglický romanopisec, duchovní otec Jamese Bonda Ian Lancaster Fleming. - Zemřel 12. 8. 1964.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

28. května 1938 - se v Praze narodil český literární kritik, esejista, básník a spisovatel Rudolf Matys. Vedle všestranné tvorby pro rozhlas, literární kritiky v tisku a činnosti bibliofilsko-ediční vydal také několik básnických sbírek.
Český biografický slovník XX. století

29. května 1958 - v San Juan (Portoriko) zemřel španělský básník Juan Ramón Jiménez. V roce 1956 se stal držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Jeho básnické dílo mělo velmi silný vliv na španělskou poezii především v období před občanskou válkou. – Narodil se 24. 12. 1881.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

J. R. Jimenéz:
"V samotě se nenajde víc, než kolik se do ní vneslo."

29. května 1978 - zemřel v Moskvě roku 1978 ruský prozaik Jurij Dombrovskij. Věhlas mu přinesl autobiograficky založený román Kustod, který se stal jedním z nejlepších děl o epoše stalinismu. – Narodil se 29. 4. ( 12. 5.) 1909.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

29. května 1988 - v Brně zemřel český herec Vladimír Menšík. Pro film a televizi vytvořil přes 150 rolí. Během let, v nichž hrál ve filmech a v množství televizních inscenací, si získal popularitu především mezi lidovými diváky, kteří cítili srozumitelnou blízkost typů jím představovaných. Vyrostl v neopakovatelný typ českého šprýmaře, dobrého, ale někdy i zlomyslného a poťouchlého. Herec detailní zkratky, jenž si vypracoval typický sled mluvy rychle cezené skrze rty, pronášené s dynamickou gestikulací. Výjimečná byla jeho schopnost improvizace v mezích scénáře. Menšíkovy hrdiny prozařoval přirozený humor, jadrnost vtipu. – Narodil se 9. 10. 1929.
Rok do kapsy

V. Menšík:
"V humoru se blbost nedá schovat. Zatímco vážně řečená blbost může vypadat dokonce jako důvod k zamyšlení."

30. května 1778 - v Paříži zemřel francouzský prozaik, dramatik a básník Voltaire, vlastním jménem Francois-Marie Arouet. Všestranné mimořádné nadání mu dovolilo psát prózou i veršem. Pěstoval prakticky všechny žánry. Jako spisovatel i myslitel se stal jednou z nejvýznamnějších osobností 18. století. – Narodil se 21. 11. 1694.
www.libri.cz

Voltaire:
"Jestliže mají být ženy přirovnávány ke hvězdám, pak se mají večer objevit a ráno zmizet."
"Nesouhlasím s tím co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat."
"S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství."

31. května 1818 - se v Hradci Králové narodil český historik, politik a pedagog Václav Vladivoj Tomek. Jeho politický konzervativismus a kritický pohled na období husitských válek nic nemění na odborné úrovni jeho práce, která však byla, podobně jako práce Pekařovy, v období totality v lepším případě zamlčována. A tak Tomek, nesporně jeden z našich největších historiků 19. století, teprve čeká na spravedlivé zhodnocení své osobnosti i svého podílu na rozvoji české historiografie. – Zemřel 12. 6. 1905.
www.libri.cz

31. května 1998 - zemřel v Praze český herec Karel Augusta. Začínal v klasickém repertoáru v charakterních rolích, záhy se vyhranil jako tragikomický a komediální typ. – Narodil se 20. 6. 1935.
Český biografický slovník XX. století

31. května 1998 - v Praze zemřel český novinář a prozaik Vladimír Klevis. Ve své beletristické tvorbě se soustředil na psychologické a morální aspekty vztahu jedince a společnosti. – Narodil se 5. 2. 1933.
Český biografický slovník XX. století