Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Prosinec 2018

1. - 5. prosinec

1. prosince 1898 - v Praze zemřel český malíř a grafik Luděk Marold. Jeho tvorba, především ilustrační a plakátová, působila inspiračně na nastupující českou secesi. Začínal jako dokonalý verista, ale postupně přešel ke stylizovanému projevu, zachycujícímu lépe dekadentní pocity jeho generace. Vytvářel akvarely, čisté nebo kombinované s kvašem, okrajově se věnoval i olejomalbě. V povědomí většiny lidí však zůstává Marold především tvůrcem panoramatického historického obrazu Bitva u Lipan (1898) v pražské Stromovce. – Narodil se 7. 6. 1865.
www.libri.cz

1. prosince 1918 - v Budapešti zemřela maďarská básnířka, prozaička a publicistka, považovaná za nejvýznamnější maďarskou spisovatelku své doby, Margit Kaffková, autorka románu Barvy a léta. Ve všech jejích hlavních dílech jsou hrdinkami ženy, i skutečnost viděna ženským pohledem. – Narodila se 10. 6. 1880.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

1. prosince 1938 - jmenoval prezident Hácha novou čs. vládu v čele s premiérem Rudolfem Beranem. Jako nejdůležitější cíl si vláda stanovila zajistit záruky zachování soudobých hranic, tak jak to vyplývalo z mnichovské dohody. To se však bohužel nepodařilo.
Rok do kapsy

1. prosince 1968 - zemřel ve Vídni český herec a režisér Hugo Haas. Do povědomí se zapsal především jako vynikající představitel tzv. konverzačního herectví v rolích divadelních i filmových komických milovníků, středoškolských profesorů a starých mládenců. – Narodil se 18. 2. 1901.
www.libri.cz

1. prosince 1968 - zemřel slovenský fotograf Tibor Honty, autor souboru fotografií sochařských děl, série kritických dokumentů z 30. let, z osvobození Prahy Rudou armádou a ze života lidí na východním Slovensku. – Narodil se 9. 5. 1907.
Malá československá encyklopedie

2. prosince 1848 - se rakouský císař Ferdinand I. vzdal trůnu ve prospěch svého osmnáctiletého synovce. Císař a též český král František Josef I. vládl Čechům 68 let, nejdéle ze všech vladařů.
Rok do kapsy

5. prosince 1868 - byla v zemích Koruny české poprvé zavedena všeobecná branná povinnost. Délka vojenské služby byla tehdy stanovena na tři roky.
Rok do kapsy

5. prosince 1908 - zemřel český prozaik a básník Josef Uher. V rané tvorbě byl ovlivněn symbolismem a dekadencí, později se zaměřil na lidské vyvržence, žijící ve vlastním pitoreskním světě bídy, duchovního vizionářství a úporného zápasu o přežití. – Narodil se 14. 12. 1880.
Všeobecná encyklopedie ve 4 svazcích: Diderot

5. prosince 1958 - v Berlíně zemřel rakouský dramatik Ferdinand Bruckner, vlastním jménem Theodor Tagger. Patřil k nejúspěšnějším rakouským dramatikům, byl mistrem fabulace a techniky. V roce 1933 emigroval do Francie, později do USA, od roku 1951 byl dramaturgem v západním Berlíně. – Narodil se 26. 8. 1891.
Slovník spisovatelů německého jazyka

5. prosince 1968 - v Praze spáchal sebevraždu český malíř a grafik Vladimír Boudník. V grafice razil nové cesty technické i obsahové. Jeho dílo představuje osobitý projev lyrické abstrakce. – Narodil se 17. 3. 1924.
Český biografický slovník XX. století

6. - 10. prosinec

6. prosince 1478 - se v Casatico (Mantova) narodil italský básník, prozaik, dramatik a diplomat Baldassare Castiglione. Přítel malíře Raffaela, s nímž se seznámil v Parmě a jenž pro něho představoval „sám vrchol unbínské, florentské a římské kultury‘, Castiglione vytyčil ve svém Dvořanu ideál estetické a duchovní dokonalosti, jejž se tento obraz zřejmě snaží ilustrovat. Zemřel 2. 2. 1529.
Slovník italských spisovatelů

B. Castiglione:
"Líbit se nám může vše, kromě krásy, tu je nutno milovat! "
"V lásce je nejobtížnější zvyknout si na ženu, a když si na ní konečně zvykneme, přestane nás vzrušovat."

6. prosince 1658 - v městě Tarazona (Zaragoza) zemřel španělský spisovatel a moralista Baltasar Gracián. Jako člen Tovaryšstva Ježíšova vyučoval na řádových kolejích filozofii a teologii, proslul hlavně jako kazatel. Představoval jeden z vrcholů španělského literárního baroka. – Narodil se 8. 1. 1601.
www.encyklopedie.seznam.cz

B. Gracián:
"Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás změnili na výjimečné."
"Jedna polovina světa se směje druhé a blázni jsou všichni."
"Člověk nesmí patřit všem tolik, aby pak už vůbec nepatřil sobě."

6. prosince 1898 - se narodil americký fotograf Alfred Eisenstaed, jehož portrétní i reportážní fotografie se vyznačují neobvyklou citlivostí. – Zemřel 23. 8. 1995.
Rok do kapsy

6. prosince 1928 - se ve slovenské Kližské Nemé narodil český spisovatel Karel Pecka, autor románu o životě politických vězňů Motáky nezvěstnému či povídek Malostranské humoresky. – Zemřel 13. 3. 1997.
Slovník českých spisovatelů: Libri

6. prosince 1978 - v Brně zemřela významná česká realistická herečka Jarmila Kurandová. Svým realistickým herectvím vytvořila dlouhou řadu postav divadelních, filmových i televizních. Prošla od milovnic přes charakterní postavy žen z lidu a směřovala poměrně rychle k oboru matek. Hrála i staré ženy bilancující svůj život, bránící se samotě a trpící nezájmem svých dětí. – Narodila se 30. 1. 1880.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

7. prosince 1928 - se v Batelově na Jihlavsku narodil český filmový scénárista a spisovatel Zdeněk Mahler. Jeho dramatické texty jsou určeny pro divadlo, rozhlas, televizi a zejména pro film. – Zemřel 17. 3. 2018.
Český biografický slovník XX. století

Z. Mahler:
"Láska založená jen na citech má nejkratší trvání. Neboť nic není tak zraňováno áskou, jako právě city."

7. prosince 1598 - se narodil italský barokní sochař a architekt Gian Lorenzo Bernini. Mimo jiné je autorem velkolepé kolonády před Svatopetrským chrámem ve Vatikánu. – Zemřel 28. 11. 1680.
Rok do kapsy

9. prosince 1608 - v Londýně se narodil největší anglický epický básník tvořící na sklonku renesance John Milton. Vyxniká zejména rafinovanou prací s jazykem. – Zemřel 8. 11. 1674.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

J. Milton:
"Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost; kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám."

9. prosince 1938 - se v Brně narodil český fotograf Pavel Dias. Věnuje se hlavně reportážím a dokumentárním snímkům. Od poloviny 70. let se zaměřuje zejména na témata dostihů a koní.
Český biografický slovník XX. století

10. prosince 1818 - se v Semilech narodil přední český politik František Ladislav Rieger. V revolučním období let 1848-49 stanul vedle Palackého a Havlíčka v čele české liberální politiky. Stal se členem Národního výboru, později i poslancem říšského sněmu a jestliže Palacký byl ideovým vůdcem české politické representace, stal se Rieger jejím uznávaným mluvčím. – Zemřel 3. 3. 1903.
www.libri.cz

10. prosince 1938 - se v Ostravě narodil český divadelní režisér a dramatik Zdeněk Kaloč. Jeho režijní tvorba, směřující k netradičnímu výkladu dramatických děl a syntetickému divadelnímu výrazu, se vyznačuje poetizujícími postupy a smyslem pro hudebnost a práci se světlem.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. prosinec

11. prosince 1528 - v Mladé Boleslavi zemřel český teolog a biskup jednoty bratrské Lukáš Pražský. Patřil mezi nejvýznamnější představitele jednoty bratrské. S jeho jménem je spojeno překonání odporu českých bratří ke světské vzdělanosti, když naopak vytvářel předpoklady pro to, aby se členové jednoty zařadili mezi kulturně nejvyspělejší vrstvy obyvatelstva. – Narodil se někdy kolem roku 1460.
www.libri.cz

11. prosince 1918 - se v Lublinu narodil polský divadelní a filmový kritik a esejista Zygmunt Kaluzynski. Od roku 1957 je stálým filmovým kritikem týdeníku Polityka.
Slovník polských spisovatelů

11. prosince 1918 - se v Kislovodsku narodil proslulý ruský spisovatel, publicista a politický činitel Alexandr Solženicyn, držitel Nobelovy ceny za literatury pro rok 1970. Za kritiku Stalina byl v roce 1945 zatčen a 8 let strávil v trestaneckých táborech, poté v letech 1953-56 ve vyhnanství v Kazachstánu. Proslavil se působivou novelou Jeden den Ivana Děnisoviče (1962), v níž líčí život v trestaneckém pracovním lágru (gulagu). V 70. letech mu bylo postupně v Rusku znemožněno publikovat. V roce 1974 byl deportován ze země a zbaven sovětského občanství, usadil se nejprve ve Švýcarsku a později ve Vermontu v USA. Do Ruska se vrátil až v roce 1994. V zahraničí vydal Souostroví Gulag.– Zemřel 3. 8. 2008.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

A. Solženicyn:
"Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé."

11. prosince 1918 - v Lublani zemřel slovinský básník, prozaik a dramatik Ivan Cankar, hlavní představitel slovinské moderny. Zasáhl výrazně do vývoje slovinské prózy a dramatu. Jeho tvorba zachycuje celonárodní společenskou problematiku i vnitřní život jedince. – Narodil se 10. 5. 1876.
Slovník balkánských spisovatelů

12. prosince 1928 - se ve vesnici Sheker v Kirgizštinu narodil kirgizsky a rusky píšící prozaik, dramatik, publicista, veřejný činitel a diplomat Čingiz Ajtmatov. Pro Ajtmatovu prózu jsou příznačné dramaticky a tragicky vypjaté kolize, témata mravního hledání, romantičnost příběhů i dějová poutavost. Jeho tvorba vyznačuje myšlenkové hloubky a pramenící v hledání pravdy, dobra a krásy na cestách mytologického vidění světa. – Zemřel 10. 6. 2008.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

Č. Ajtmatov:
"Svoboda je svobodou jen tehdy, není-li v rozporu se zákonem, jinak je to fikce."
"Vlast člověk nemůže vzít sebou, vezme si jen stesk. Kdyby se vlast dala odnést sebou jako pytel, nestála by za groš."

14. prosince 1788 - zemřel německý skladatel a cembalista, druhý syn Johanna Sebastiana Bacha, Carl Phillip Emanuel Bach. Působil zvláště u pruského dvora (zván berlínský Bach) a jako nástupce G. P. Telemanna v Hamburku (hamburský Bach), kde se zasloužil zvláště o pořádání veřejných koncertů. Autor učebnice klavírní hry a rozsáhlého instrumentálního a vokálního díla. V klavírních skladbách rozvinul výrazově vypjatý sloh, bohatý na kontrasty a zcela odlišný od slohu J. S. Bacha. Měl vliv na rozvoj klasické hudby v Německu. – Narodil se 8. 3. 1714.
http://encyklopedie.seznam.cz

14. prosince 1968 - v Praze zemřel český scénograf a pedagog František Tröster. Zejména za okupace se také věnoval knižní ilustraci.Jako scénograf hledal pro každou z inscenací její vlastní dramatický prostor, který by se mohl proměňovat v závislosti na vývoji děje, a proto často využíval i nehmotné prostředky scénografie - prostor, světlo, pohyb a čas. Snažil se jeviště oprostit od popisnosti, iluzionismu a statičnosti. Směřoval ke sloučení režie a scénografie ve svébytnou organizačně optickou složku. – Narodil se 30. 12. 1904.
www.libri.cz

14. prosince 1988 - zemřel v Praze český režisér a scénárista Evald Schorm. Na scénářích spolupracoval s Antonínem Mášou, Sergejem Machoninem, J. Škvoreckým a Zdeňkem Mahlerem. Barrandovští normalizátoři mu zakázali filmovou práci, neměli však námitky proti jeho působení v divadle. Neměl sice až do roku 1982 žádné stálé angažmá a musel neustále cestovat, ale zato patřil k režisérům, se kterými herci rádi pracují a váží si jich. – Narodil se 15. 12. 1931.
www.libri.cz

15. prosince 1928 - se narodil rakouský architekt a malíř Friedensreich Hundertwasser, vlastním jménem Friedrich Stowasser; výstřední tvůrce pestrobarevných a nepravidelných staveb. – Zemřel 19. 2. 2000.
Rok do kapsy

15. prosince 1968 - v Brně zemřel český elektrotechnik Josef Hak. Zabýval se teoretickou elektrotechnikou, konstrukcí elektrických strojů mezních výkonů a chlazením elektrických strojů. – Narodil se 30. 1. 1896.
Český biografický slovník XX. století

16. - 20. prosinec

16. prosince 1918 - se v Náchodě narodil český analytický chemik Záviš Holzbecher. Zabývá se výzkumem kovových komplexů s organickými ligandy, zejména pro stanovení stopových množství prvků.
Český biografický slovník XX. století

16. prosince 1928 - se v Olomouci narodil český literární historik, teoretik a editor Eduard Petrů. Věnuje se především historii českého středověkého a humanistického písemnictví a teorii literatury. – Zemřel 3. 3. 2006.
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů: Libri

16. prosince 1928 - se narodil americký spisovatel Philip K. (Kindred) Dick. S odstupem času je považován za jednoho z nejvýznamnějších, ne-li vůbec nevýznamnějšího autora americké poválečné sci-fi. – Zemřel 2. 3. 1982.
www.legie.info

16. prosince 1968 - v Praze zemřel český herec Jiří Steimar. Po angažování do Národního divadla (1913) se vypracoval v úspěšného představitele zejména salónních milovníků a později zralých mužů. – Narodil se 24. 4. 1887.
www.libri.cz

17. prosince 1938 - v časopise Mladý hlasatel se roku 1938 objevila první stránka kresleného seriálu spisovatele Jaroslava Foglara a výtvarníka Jana Fischera, z něhož se později zrodil legendární český komiks Rychlé šípy.
Rok do kapsy

18. prosince 1848 - zemřel český, německy píšící, filozof, matematik a logik, sociální a náboženský myslitel, profesor univerzity v Praze, Bernard Bolzano. Byl objektivní idealista, spojoval dialektický atomismus (jednoduché substance na sebe vzájemně působí a mění se) s platónskými ideami (existence pravd o sobě a čistých pojmů). Navázal na leibnizovsko-wolffovský racionalismus, v celé své činnosti sledoval eticko-humanistické cíle. S německou klasickou filozofií jej spojoval idealismus, lišil se však zejména od Hegela a jeho směru svou orientací na logiku. Na tomto základě spojoval ontologii a gnoseologii s logikou. – Narodil se 5. 10. 1781.
http://encyklopedie.seznam.cz

B. Bozano:
"Pokrok přinášejí ti, kdo se odvažují stále měnit vše, co není v pořádku."
"Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou její dokonalosti."

18. prosince 1938 - v Praze předčasně zemřel český politický pracovník a aktivní sportovec, rodák z Oseka na Teplicku JUDr. František Bléha. Byl spoluzakladatelem Československé tiskové kanceláře, Radiojournalu i Státních tiskových podniků. – Narodil se 23. 5. 1893.
Duchcovské noviny 2005 č. 12, s. 14 – Pavel Koukal: Dva stateční čeští učitelé

19. prosince 1938 - se v Praze narodil český hudební skladatel populární a filmové hudby Karel Svoboda. – Zemřel 28. 1. 2007.
Český biografický slovník XX. století

19. prosince 1968 - v Praze zemřel český hydrogeolog Ota Hynie. Věnoval se zejména praktické geologii, mapování a hydrogeologii, zpracoval stovky posudků pro účely stavebních prací včetně vodních, silničních a železničních staveb. – Narodil se 23. 3. 1899.
Český biografický slovník XX. století

20. prosince 1968 - v izraelském Tel Avivu zemřel pražský německý spisovatel a překladatel židovského původu Max Brod, propagátor Janáčkových oper, přítel Franze Kafky, po jehož smrti nedodržel Kafkovo přání, aby zničil jeho rukopisy a naopak je publikoval. Jeho vlastní tvorba byla zpočátku pod vlivem dekadence, později expresionismu. – Narodil se 27. 5. 1884.
Český biografický slovník XX. století

20. prosince 1968 - v New Yorku zemřel americký prozaik John Steinbeck, nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1962 a Pulitzerovy ceny za své vrcholné dílo Hrozny hněvu. Střídal různá zaměstnání, zkušenosti z tohoto období využil ve svých sociálně kritických románech. Jeho romány je třeba chápat jako reakci na krizi, nehledá řešení, omezuje se na popis bídy. – Narodil se 27. 2. 1902.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

J. Steinbeck:
"Ty nesmíš čekat, že lidé rozumějí všemu, co dělají. Tolik se toho dělá pudově, jako když včela sbírá med a liška si máčí tlapy v potoce, aby zmátla psy."
"Patří už k triumfům lidského ducha, že dokáže o nějakém faktu vědět, a přesto ho nebrat na vědomí."
"Nehraj si na něco, do čeho máš daleko. A netvař se, že víš, co nevíš. Pamatuj si, že dřív nebo později pýcha předchází pád."

21. - 25. prosinec

21. prosince 1918 - se Hradci Králové narodil český herec Josef Bek. Jeho herecká všestrannost se projevila i v operetě a opeře, v mládí působil též jako tanečník. Ztvárnil různorodé charakterní i komediální role klasického i moderního repertoáru. – Zemřel 5. 5. 1995.
Český biografický slovník XX. století

21. prosince 1938 - se v Rize narodil lotyšský spisovatel Andris Kolbergs. Je hlavním představitelem žánru detektivní prózy v lotyšské literatuře a jedním z nejpřekládanějších lotyšských autorů.
Slovník pobaltských spisovatelů

21. prosince 1958 - v americkém Pacifik Palisades zemřel německý prozaik, dramatik a překladatel židovského původu Lion Feuchtwanger. Jeho dílo, jež patřilo v Evropě k nejpopulárnějším, je protiválečné a antifašistické. Začal jako překladatel, vedle protiválečných básní psal i dramata, nejvíce pak historické romány. Napsal řadu dějově velmi poutavých historických románů (projevil zde nejen znalost doby, ale i svou fantazii), často čerpal ze židovských dějin. – Narodil se 7. 7. 1884.
Slovník spisovatelů německého jazyka

L. Feuchtwanger:
"V paměti očitého svědka se každá událost rychle mísí s čirými výplody fantazie."
"Ze všech neřestí je slušnost nejdražší."
"Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit a šedesát, než se naučí mlčet."

21. prosince 1978 - v Paříži zemřel francouzský antropolog, filozof, kritik, básník a překladatel Roger Caillois. Za jednotící znak jeho mnohotvárné osobnosti lze považovat snahu uchopit v lidské a společenské obrazivosti prvky podstatné přirozenosti, jež člověka spojuje s přírodou a univerzem. – Narodil se 3. 3. 1913..
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

21. prosince 1988 - ve Varšavě zemřel polský prozaik, publicista a filmový scénárista Bohdan Czeszko. Většina jeho povídek a novel čerpá z osobních zkušeností, obráží vnímavost pro přírodu a společenské změny, zvýrazňuje plebejskost, ale zároveň intelektuální postoje, a dospívá k osobitému vypravěčství prodchnutému suchým humorem a ironickým nadhledem. – Narodil se 1. 4. 1923.
Slovník polských spisovatelů

22. prosince 1858 - se v Lucce narodil italský hudební skladatel, představitel verismu Giacomo Puccini. Jeho opery většinou s exotickými náměty, tvoří dodnes trvalou součást operního repertoáru. – Zemřel 29. 11. 1924.
http://encyklopedie.seznam.cz

23. prosince 1888 - se v Neuwiedu nad Rýnem narodil německý dramatik, prozaik a publicista Friedrich Wolf. Patří k nejvýznamnějším představitelům německé socialistické dramatiky. První literární pokusy tvořil v duchu expresionismu, od kterého se však již v první polovině 20. let odchyloval, další jeho dílo je psáno v duchu socialistického realismu. – Zemřel 5. 10. 1953.
Slovník spisovatelů německého jazyka

23. prosince 1918 - se v Budapešti narodil maďarský prozaik Iván Mándy. Je jedním z významných představitelů spisovatelské generace období druhé světové války a poválečného období. Jeho dílo je pesimistického ladění, místy spřízněné s existencialismem.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

23. prosince 1998 - zemřel v New Yorku ruský prozaik Anatolij Rybakov, vlastním jménem Anatolij Aronov. Jeho spisovatelská dráha svědčí o vývoji od oficiálního, silně ideologického a zcela loajálního spisovatele ke kritikovi režimu. – Narodil se 14. 1. 1911.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

24. prosince 1798 - se v Zaosie narodil polský básník a dramatik Adam Mickiewicz. – Zemřel 26. 11. 1855.
Slovník polských spisovatelů

24. prosince 1818 - se narodil anglický fyzik, spoluobjevitel zákona o zachování energie James Prescott Joule. Podle něj byla pojmenována jednotka energie. – Zemřel 11. 10. 1889.
Rok do kapsy

24. prosince 1938 - se v Nowe Wilejke u Vilniusu narodila polská prozaička, autorka knih pro děti a mládež Ewa Ostrowska. V její intelektuální, jemně propracované poezii v duchu klasicizujícího mladopolského proudu nalezneme ohlasy a později výrazné expresionistické tendence.
Slovník polských spisovatelů

25. prosince 1938 - v Praze zemřel český prozaik, dramatik, novinář a překladatel Karel Čapek. Jeho osobnost je symbolem nejen kulturního, ale i občanského života první demokratické Československé republiky. Svou literaturou, novinářskou činností i politickým angažováním vystupoval vždy na obranu humanistických hodnot, vyzdvihoval drobnou, praktickou službu obyčejnému člověku a z pozice svého demokratismu a skeptického racionalismu se stavěl proti ideologiím, které v jedinci viděly jen součást masy vhodné k uskutečnění svých programů. – Narodil se 9. 1. 1890.
Český biografický slovník XX. století

K. Čapek:
"Trpím životem? Jak bych netrpěl. Miluji život? Jak bych ho nemiloval. Je v tom tedy rozpor? Ne, je v tom život sám."
"Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý."
"Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta."

26. - 31. prosinec

26. prosince 1888 - se v Chrásti na Plzeňsku narodil český technik Vojtěch Jareš. Zabýval se naukou o materiálu a metalografií. – Zemřel 27. 1. 1965.
Český biografický slovník XX. století

26. prosince 1938 - se v Petroviči narodil srbský prozaik, dramatik, esejista a scénárista Mirko Kovač. V jeho díle se objevuje nekompromisní kritika k daným momentům jugoslávských a srbských dějin. Je také autorem četných televizních her a divadelních scénářů.
Slovník balkánských spisovatelů

27. prosince 1888 - se v Kutné Hoře narodil český herec Jaroslav Vojta. Jeho v podstatě realistické výkony byly ozvláštňovány Vojtovou schopností představit postavu schopnou dramatického vznosu, fanatismu, sveřeposti, ale i naopak rozvážnosti, laskavosti, silného citového založení. – Zemřel 20. 4. 1970.
www.libri.cz

27. prosince 1938 - v koncentračním táboře u Vladivostoku zemřel ruský básník, prozaik, kritik a překladatel židovského původu Osip Mandelštam. Byl přesvědčen, že základem tvorby je slovo, jež se stává stavebním materiálem výstavby literárního díla. – Narodil se 15. 1. 1891.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

27. prosince 1948 - se v Châteauroux (Indre) narodil francouzský filmový a divadelní herec Gérard Depardieu. Svůj robustní zjev, fyzickou sílu, ale i určitou citovou křehkost a zranitelnost, jakož i herectví vycházející spíše z intuice, zkušeností a prožitků poté uplatnil v obrovském množství filmů všech žánrů, v nichž přesvědčivě ztělesňuje nejednoznačné hrdiny s rozporuplnými charaktery a složitými osudy, a postupně se stal jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších francouzských herců.
http://encyklopedie.seznam.cz

28. prosince 1718 - v Praze zemřel Jan Brokoff. Byl barokní sochař a řezbář německého původu narozen na Slovensku, který později pracoval a žil v Čechách. Jeho synové Michal Jan Josef Brokoff a Ferdinand Maxmilián Brokoff byli též sochaři. V žádném případě nepatří mezi nejvýznamnější české barokní sochaře. Jeho řezby jsou pouze průměrnými díly a práce v kameni budí vyslovené rozpaky. Sochařská kvalita ovšem zřetelně vzrostla ve chvíli, kdy v dílně začli působit Brokoffovi synové. – Narodil se v roce 1652.
http://encyklopedie.seznam.cz

28. prosince 1888 - se narodil německý režisér, tvůrce originálních expresionistických snímků Friedrich Wilhelm Murnau, vlastním jménem F. W. Plumpe. – Zemřel 11. 3. 1931.
Rok do kapsy

29. prosince 1888 - se narodil významný římskokatolický teolog a arcibiskup pražský Josef Beran. Nepodřídil se komunistickému režimu a po věznění a vyhoštění ze země založil ve Vatikánu náboženské středisko Velehrad. – Zemřel 17. 5. 1969.
Rok do kapsy

29. prosince 1898 - se v Heřmani u Písku narodil český básník Jan Čarek, jeden z představitelů českého ruralismu. Ve svých lyrických básních inspirovaných svérázem českého venkova vyjadřoval kontrast mezi pocitem osamělosti moderního člověka tradičním řádem venkovského života, vztah k rodnému kraji i vlasti vůbec. – Zemřel 27. 3. 1966.
Český biografický slovník XX. století

Verše píši.
Což mě bude někdo znát?
- Kdosi mi povídal, že se neuživím;
a já musím psát,
jinak by mi srdce puklo.

Lásky románek dle zvyku poetů
do své knihy nevpletu.
Kromě matky neopěvám ženy.
- Nezpívám já císařům a generálům,
vojákům já prostým zpívám.

Matko moje, kterás hořké měla žití,
matko zlomená porody, prací,
první knihu svoji věnuji ti
- za to, že jsi rukopis můj poplakala,
za to, žes mi život dala.
J. Čarek: Nad první knihou

29. prosince 1918 - se v Moskvě narodil český divadelní, literární a filmový kritik, překladatel a spisovatel Sergej Machonin. V 70. a 80. letech byl politicky perzekvován; publikoval v samizdatu a v zahraničí, angažoval se v disidentu. – Zemřel 24. 11. 1995.
Český biografický slovník XX. století

29. prosince 1968 - v Praze zemřel český orientalista Jan Rypka. Byl především skvělým znalcem perské a turecké literatury. Neméně významná byla však i Rypkova překladatelská činnost - zejména veršů Nizámího, na nichž spolupracoval s předními českými básníky, mimo jiné s V. Nezvalem. – Narodil se 20. 5. 1886.
www.libri.cz

31. prosince 1908 - se v Bučači narodil rakouský publicista Simon Wiesenthal. V letech 1941–1945 byl vězněn v koncentračních táborech. Věnoval se dokumentaci nacistických zločinů proti židovskému obyvatelstvu. – Zemřel 20. 9. 2005.
Všeobecná encyklopedie ve 4 svazcích: Diderot

31. prosince 1928 - se ve Viipuri narodil finský prozaik Veijo Meri. Jeho rozsáhlá tvorba zahrnuje nejen beletrii, ale i etymologický slovník finského jazyka a několik rudimentárních děl historických a biografických.
Slovník severských spisovatelů