Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Leden 2019

1. - 5. leden

1. ledna 1879 - se v Londýně narodil anglický prozaik, esejista a literární kritik Edward Morgan Forster, člen modernistické skupiny Bloomsbury. Ve své tvorbě se přidržoval realistické tradice anglické prózy a obohatil ji například o impresionistické postupy. – Zemřel 7. 6. 1970.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

E. M. Forster:
"Měl-li bych si někdy vybrat mezi zradou své vlasti a zradou přátel, doufám, že bych měl dost odvahy k tomu, abych zradil vlast."

1. ledna 1899 - zemřel ve Vodňanech český básník, žurnalista a beletrista, překladatel z francouzštiny a polštiny Otokar Mokrý. Ve Vodňanech působil jako notář, tvořil zde spolu s Juliem Zeyerem a Františkem Heritesem „trojlístek přátel - básníků“. Těžiště jeho tvorby je v melancholicky lyrických básních. – Narodil se 25. 5. 1854.
Kalendář historický národa českého

1. ledna 1919 - se v New Yorku narodil americký spisovatel Jerome David Salinger. Používal metodu silně subjektivizované výpovědi o světě, zachycující i duševní procesy dospívající mládeže. Tato metoda se stala častým tématem americké a světové literatury. – Zemřel 28. 1. 2010.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

J. D. Salinger:
"Nezáleží mi na tom, jestli to sbohem řeknu smutně nebo rád, ale když odněkud odcházím, tak si chci uvědomit, že odcházím. Když to člověk neví, je mu pak ještě hůř."

1. ledna 1919 - se ve Volyni narodil ruský spisovatel Daniil Granin, vlastním jménem Daniel Alexandrovič German. V jeho tvorbě dominují životní osudy vědců, talentovaných i netalentovaných a jejich vzájemné konflikty.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

1. ledna 1929 - se v Lodži narodil polský prozaik, dramatik a filmový scénárista, autor literatury pro mládež Zbigniew Nienacki, vlastním jménem Zbigniew Tomasz Nowicki. – Zemřel 28. 9. 1994.
Slovník polských spisovatelů

1. ledna 1939 - se v městě Maribor narodila slovinská básnířka a herečka, autorka knih pro mládež, interpretka vlastní i cizí poezie Svetlana Makarovičová.
Slovník balkánských spisovatelů

1. ledna 1979 - zemřel český klasický archeolog a historik umění Jindřich Čadík. – Narodil se 13. 3. 1891.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

2. ledna 969 - zemřel Dětmar, Sas, rodem z Magdeburku, první biskup pražský od Hattona mohučského arcibiskupa svěcený.
Kalendář historický národa českého

2. ledna 1839 - zemřel v Praze český básník a zakladatel našeho literárního dějepisu Josef Krasoslav Chmelenský. Mimo jiné je autorem textů dvou oper Františka Škroupa: Dráteníka a Oldřicha a Boženy. – Narodil se 7. 1. 1800.
Kalendář historický národa českého

2. ledna 1959 - se ve francouzském časopisu Pilot, určenému dětskému čtenáři, poprvé objevil kreslený seriál o Asterixovi a Obelixovi autora René Goscinnnyho a kreslíře Alberta Uderza.
Rok do kapsy

3. ledna 1929 - se v Praze narodil český literární historik, kritik a editor Miloš Pohorský. Zabýval se českou literaturou 19. a 20. století. – Zemřel 11. 5. 2013.
Český biografický slovník XX. století

3. ledna 1969 - se narodil německý automobilový závodník Michael Schumacher.
Rok do kapsy

4. ledna 1809 - se narodil francouzský pedagog, tvůrce hmatového písma pro nevidomé Louis Braille. – Zemřel 6. 1. 1852.
Rok do kapsy

4. ledna 1859 - se v Lázních Bělohrad narodil český spisovatel Karel Václav Rais. V české próze patří k předním představitelům kritického realismu a svým dílem myšlenkově navazoval na obrozenecký program naší literatury. Ve svých zralých dílech, realistických povídkách a románech z rodného Podkrkonoší a Hlinecka, zachytil pronikání dravého kapitalismu na český venkov a problémy z toho plynoucí. – Zemřel 8. 7. 1926.
www.libri.cz

4. ledna 1909 - se v Dolních Beřkovicích narodil český lékař-internista a bioklimatolog Karel Bobek. – Zemřel 24. 11. 1964.
Český biografický slovník XX. století

4. ledna 1969 - v Brně zemřel český jazykovědec-slavista a bohemista Jaroslav Bauer. Byl zaměřen především na větnou skladbu v češtině a slovanských jazycích. – Narodil se 5. 4. 1924.
Český biografický slovník XX. století

5. ledna 1979 - v Reykjavíku zemřel islandský prozaik Halldór Stefánsson. Byl nejúspěšnějším povídkářem své generace a experimentátorem krátké prózy. Jeho povídky, často sociálně laděné, se soustřeďují na psychiku postav. – Narodil se 1. 12. 1892.
Slovník severských spisovatelů

5. ledna 1989 - v Praze zemřela bílinská rodačka Marie Valachová-Hájková. První a jediná básnická sbírka jí vyšla v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1968. Po srpnu 1968 už publikovat nesměla. Většina její další tvorby vyšla samizdatově. – Narodila se 26. 6. 1930.
P. Koukal: Tragický osud básnířky; Bílinský zpravodaj roč. 15, č. 14 (7.7.2005), s. 6

6. - 10. leden

6. ledna 1829 - v Brně zemřel český vědec, filolog, historik a zakladatel slavistiky Josef Dobrovský. Byl největší postavou českého osvícenství a počátků národního obrození, jak napsal T. G. Masaryk - "první světový Čech nové doby". – Narodil se 17. 8. 1753.
www.libri.cz

J. Dobrovský:
"Řídím se heslem pronásledovat omyly, ne lidi. Chci totiž prospívat, ne obviňovat."

6. ledna 1869 - zemřel český publicista a novinář, jeden z vůdců českých radikálních demokratů, člen Repealu, Emanuel Arnold. – Narodil se 9. 11. 1800.
Malá československá encyklopedie, sv. 1

6. ledna 1909 - se v obci Kúsky u Žďáru nad Sázavou narodil český zoolog Josef Kratochvíl. Původně studoval různé skupiny členovců, později drobné obratlovce, významné pro zemědělskou a zdravotnickou praxi. – Zemřel 17. 2. 1992.
Český biografický slovník XX. století

6. ledna 1929 - se v Třebomyslicích narodil český botanik Jan Jeník, přední světový odborník v oboru rhinologie. Je autorem teorie anemo-orografických systémů. Dále se zabývá ekologií horské vegetace a tropických ekosystémů a ekologickou teorií.
Český biografický slovník XX. století

7. ledna 1919 - se v kalifornském Oaklandu narodil americký básník Robert Duncan. Byl účastníkem avantgardního hnutí v San Franciscu. Své osobní problémy ve své tvorbě řešil kosmickými výhledy, vírou v nadsvětské absolutno, v němž se všechny rozpory překonávají. – Zemřel v roce 1988.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

Je jiný svět, kam rukou nedosáhnu; svět, kde člověk
a zvíře nabývají každý své báječné barvy.
Když se však celý svět rozepne docela
a já, duch s tělem obra, podržím
v područí svém veškero věcí,
svět
balsámem bude hynoucímu srdci.
R. Duncan: z básně Imaginární příkazy

7. ledna 1969 - zemřel v Praze český novinář, prozaik, básník, dramatik a překladatel František Kubka. Jeho první literární díla těžila z pobytu v Rusku za 1. světové války. Své vrcholné prózy napsal v období 2. světové války, kdy se obrátil k historickým tématům. – Narodil se 4. 3. 1894.
Český biografický slovník XX. století

7. ledna 1969 - zemřel ruský lékař, fyziolog Dmitrij Andrejevič Birjukov. Zabýval se fyziologií vyšší nervové soustavy. – Narodil se 1. 9. 1904.
Malá československá encyklopedie

8. ledna 1979 - v Hillerod zemřel dánský prozaik a malíř Hans Scherfig. Jako přesvědčený komunista líčí ve svých trpce satirických románech, jak kapitalistické zřízení ničí původně dobré lidské bytosti. – Narodil se 8. 4. 1905.
Slovník severských spisovatelů

8. ledna 1989 - v kalifornské Santa Monice zemřel americký herec Kenneth McMillan. – Narodil se 2. 7. 1932.
www.fbd.cz

9. ledna 1819 - se v Netolicích narodil český hudební skladatel František Gregora. Jako pedagog si vytvořil osobité metody a dosahoval výborných výsledků, ceněné byly jeho učebnice Nauka o skladbě hudební na základě basu fundamentálního a zejména Nauka o harmonii hudební. Gregora-instrumentalista ovládal celou řadu nástrojů, z nichž nejraději měl kontrabas. Jako skladatel duchovní hudby a v písňové tvorbě zaujímá Gregora nesporně významné místo mezi autory 19. století. – Zemřel v roce 1887.
http://www.icpisek.cz

9. ledna 1919 - se ve Vídni narodil rakouský prozaik, lyrik a dramatik Hans Lebert. Patřil ke kritickým realistům. – Zemřel 20. 8. 1993.
Slovník spisovatelů německého jazyka

10. ledna 1899 - se ve Lhotce narodil český geolog Ladislav Čepek. Věnoval se inženýrské a ložiskové geologii, organizaci a metodice geologického výzkumu a mapování. Založil archiv hlubinných vrtů a komisi pro klasifikaci zásob nerostných surovin. Byl autorem celé řady odborných publikací. – Zemřel 15. 10. 1974.
www.libri.cz

10. ledna 1909 - se v Horažďovicích narodila česká architektka a publicistka Emanuela Kittrichová. Ve 30. letech se ztotožnila s programem českého funkcionalismu a architektonické avantgardy. Zaměřila se na otázky bytové dispozice a účelné konstrukce nábytku. – Zemřela 8. 12. 1989.
Český biografický slovník XX. století

10. ledna 1999 - v americkém Malibu zemřel irský prozaik píšící anglicky Brian Moore. V roce 1948 emigroval do Kanady, od roku 1959 žil ve Spojených státech. Jeho psychologické romány často líčí pocity neuspokojených žen. – Narodil se 25. 8. 1921.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

11. - 15. leden

11. ledna 1769 - se v Týně nad Vltavou narodil český kněz, básník, překladatel a organizátor národního a kulturního života Antonín Jaroslav Puchmajer. Vedle organizátorské a tvůrčí práce literární zasluhuje uznání i jeho rozsáhlá činnost jazykovědná a překladatelská. Byl nejplatnějším pomocníkem svého učitele a přítele J. Dobrovského při práci na prvním díle Německo-českého slovníku a Dobrovský mu svěřil práci na dokončení druhého dílu. – Zemřel 29. 9. 1820.
www.libri.cz

Pes štěkal na zloděje, celou noc se trudil;
byl ráno notně zbit, že hospodáře budil.
Spal klidně druhou noc, a krádce nečekal;
ten okrad dům,  zbil i psa, že neštěkal.
A. J. Puchmajer: Pán a pes

11. ledna 1929 - se v Praze narodil český malíř a kreslíř František Ronovský. Je jedním z čelných představitelů malby "nové figurace". Rané dílo postavil na expresivitě, která předznamenala i jeho pozdější tvorbu. Pozvolna přecházel od tradičního realistického zobrazování k nefigurativní malbě, v níž je patrné ovlivnění americkým malířem Sergem Poliakoffem. V další fázi se dostal k lyrickému projevu, posléze dramatizovanému.
www.libri.cz

11. ledna 1949 - se v Římě narodil italský prozaik Daniele Del Guidice. Píše calvinovským jasným, chladným a přesným stylem, v jeho dílech se neustále vrací téma cesty k pramenům literární tvorby.
Slovník italských spisovatelů

11. ledna 1949 - se v St. Valentine narodil rakouský prozaik a dramatik Helmut Zenker. Ve svém díle zastává tradiční styl realistického vyprávění, náměty čerpá z prostředí středních vrstev, jejichž životní styl často vytváří podhoubí pro fašizaci společnosti.
Slovník spisovatelů německého jazyka

11. ledna 1969 - v Bromley zemřela anglická prozaička Richmail Crompton, vlastním jménem Richmail Crompton Lamburn. Je autorkou povídek a románů pro dospělé, ale proslavily ji hlavně humoristické knihy pro děti. – Narodila se 15. 12. 1890.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

12. ledna 1919 - se ve Varšavě narodil polský prozaik, překladatel a filmový scénárista Jan Józef Szczepaňski. ve své rané tvorbě vycházel ze životní zkušeností inteligence své generace.
Slovník polských spisovatelů

12. ledna 1929 - se v Praze narodila česká spisovatelka Hana Bělohradská. Ve svých prózách se soustředila na lidské jednání v mezních situacích. V 70. a 80. letech patřila mezi autory, kteří nesměli publikovat. – Zemřela 25. 1. 2005.
Český biografický slovník XX. století

12. ledna 1929 - se v Praze narodil český historik filozofie Dušan Machovec. Zabývá se především antickou filozofií, zvláštní pozornost věnuje pojetí viny ve starořecké mytologii a filozofii.
Český biografický slovník XX. století

12. ledna 1939 - v Praze zemřel vynikající český slavista a literární historik Miloš Weingart. Jeho práce se týkaly zvláště období Cyrila a Metoděje a epochy sv. Václava.
Kalendář historický národa českého

13. ledna 1749 - se v Nové Pace narodil český filolog a literární historik František Faustin Procházka. V roce 1782 vydal latinsky psaný spis o historii české literatury. V letech 1786 a 1787 pak vydal třináct starých českých knih (mezi nimi i Dalimilovu kroniku, Pulkavovu kroniku a Prefátovu Cestu z Prahy do Benátek), určených především lidovým čtenářům. Knihy byly pečlivě jazykově připraveny a každá obsahovala rozsáhlý a zasvěcený úvod, prodchnutý vlasteneckým duchem. – Zemřel 2. 12. 1809.
www.libri.cz

13. ledna 1929 - se v Kodani narodil dánský prozaik, filozof a esejista Villy Sorensen. Byl jedním z prvních mluvčích modernismu 60. let.
Slovník severských spisovatelů

14. ledna 1939 - se v Praze narodil český literární historik-germanista Václav Bok. Badatelsky je zaměřen především na německou středověkou literaturu a její vztah k českým zemím.
Český biografický slovník XX. století

15. ledna 1879 - se v Sysertském závodě u Jekatěrinburgu narodil ruský prozaik, folklorista Pavel Bažov, píšící také pod pseudonymem Jegor Koldunkov. Byl sběratelem uralského folkloru, lidové poezie i prózy, z něhož pak čerpal ve své vlastní tvorbě. – Zemřel 3. 12. 1950.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

15. ledna 1899 - se v Saint-Brieuc narodil francouzský romanopisec Louis Guilloux. Od tradičního realismu dospěl ve své tvorbě až k moderním narativním technikám. – Zemřel 14. 10. 1980.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

15. ledna 1919 - byla zavražděna činitelka německého a mezinárodního dělnického hnutí Rosa Luxemburgová. Narodila se 5. 3. 1871.
Malá československá encyklopedie

16. - 20. leden

16. ledna 1749 - se v Asti narodil italský básník a dramatik Vittorio Alfieri. V jeho tvorbě je trvale obsažen motiv individuální svobody v kontrastu s tyranií. – Zemřel 8. 10. 1803.
Slovník italských spisovatelů

16. ledna 1919 - v Českých Budějovicích zemřel český hudební skladatel a klavírista Jaroslav Jeremiáš. Podnikl několik uměleckých cest do zahraničí, z té poslední, do Jugoslávie roku 1918, se vrátil s těžkou chorobou, které podlehl. Jako skladatel směřoval k osobitému slohu, který ovšem nestačil plně rozvinout. – Narodil se 14. 8. 1889.
Český biografický slovník XX. století

16. ledna 1959 - se v Ibadanu v Nigérii narodila soulová zpěvačka Sade. Od svých čtyř let žije ve Velké Británii, kam se přestěhovala s matkou a starším bratrem.
www.celebritycd.com

16. ledna 1969 - se student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach na protest proti ústupkům, které vedení Československa opakovaně činilo sovětským okupantům, na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil.
Rok do kapsy

16. ledna 1989 - v Beaulieu-sur-Mare zemřel francouzský prozaik a dramatik Pierre Boileau. Největší popularitu získal díky psychologicky laděným detektivním románům, publikovaných spolu s Thomasem Narcejacem. – Narodil se 18. 4. 1906.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

17. ledna 1899 - se ve Volyni narodil český básník a prozaik Jaroslav Hůlka. Autor smutných i odbojných osudů chudáků, který se probíjel vlivy naturalismu a expresionismu k proletářské literatuře začátku 20. let, v níž představuje výrazný vypravěčský talent. – Zemřel 4. 5. 1924.
Malá československá encyklopedie, sv. 2

17. ledna 1899 - se v londýnském Šaliny narodil anglický autor Nevil Shute, vlastním jménem Nevil Shute Norway. Od roku 1948 žil v Austrálii. – Zemřel 12. 1. 1960.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

18. ledna 1409 - vydal král Václav IV. na Horách Kutných universitní zákon, obecně nazývaný dekretem kutnohorským.
Kalendář historický národa českého

18. ledna 1689 - se na La Brede (zámek u Bordeaux) narodil francouzský prozaik Charles-Louis de Secondat Montesquieu, baron de la Brede et de. Zajímal se též o politiku, ekonomii a přírodní vědy. Byl jedním z předních představitelů francouzského osvícenství. – Zemřel 10. 2. 1755.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Montesquieu:
"Zákony jsou pavučiny, skrze něž velké mouchy proletí, kdežto malé se do nich zapletou."
"Ctižádost panovníka není nikdy tak nebezpečná jako duševní nízkost jeho rádců."

18. ledna 1909 - se v městě Šabac narodil srbský básník, prozaik, esejista, literární kritik, filmový scénárista a publicista Oskar Davičo. Patřil k nejvýraznějším osobnostem moderní srbské literatury. – Zemřel v roce 1989.
Slovník balkánských spisovatelů

18. ledna 1929 - se v Brně narodil český jaderný chemik, jeden ze zakladatelů české radiační chemie, Jaroslav Bednář, autor několika prací z oboru.
Český biografický slovník XX. století

18. ledna 1939 - se v Praze narodila česká spisovatelka Jana Červenková. Ve svých prózách se pokusila postihnout svět dívek a mladých žen, které v krizových situacích usilují o nalezení základních životních jistot.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

19. ledna 1669 - založil jezuita Matěj Šteyer (Štýr) se svou matkou Marií Dědictví svatováclavské, první český fond na vydávání laciných knížek pro lid.
Kalendář historický národa českého

19. ledna 1729 - v Londýně zemřel anglický klasicistický dramatik, prozaik a básník, nejvýznamnější autor tak zvané restaurační komedie mravů, William Congreve. Ve studiu charakterů jde Congreve hlouběji, než kterýkoli z jeho současníků, více se soustřeďuje na individualitu postav nežli na typy. – Narodil se 24. 1. 1670.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

W. Congrewe:
"Ženy jsou jako kouzelnické triky. Abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět."

19. ledna 1809 - se narodil americký spisovatel, jeden z prvních tvůrců kriminálního románu a hororu Edgar Allan Poe. – Zemřel 7. 10. 1849.
Rok do kapsy

19. ledna 1929 - v Praze zemřel český lékárník, básník, redaktor a spisovatel František Herites. Je zařazován mezi lumírovce. – Narodil se 27. 2. 1851.
Malá československá encyklopedie, sv. 2

19. ledna 1939 - se ve Mšeném u Mělníka narodil český divadelní a filmový herec Jiří Zahajský. – Zemřel 19. 7. 2007.
www.libri.cz

19. ledna 1949 - zemřel ruský prozaik Alexandr Serafimovič, vlastním jménem A. Popov. Dlouhá léta byl členem skupiny, soustředěné kolem vydavatelstva a almanachů Znanije. Jeho práce jsou realistické až naturalistické. – Narodil se 7. 1. 1863.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

20. - 25. leden

22. ledna 1729 - se v německé obci Kamenz narodil osvícenský dramatik, kritik a literární teoretik, spoluzakladatel německé měšťanské literatury a estetiky Gotthold Ephraim Lessing. – Zemřel 15. 12. 1781.
Slovník spisovatelů německého jazyka

G. E. Lessing:
"Radovat se je stejně potřebné jako pracovat."
"Ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde stále ještě rychleji, než ten, který bloudí bez cíle."

22. ledna 1849 - se ve Stockholmu narodil švédský dramatik, prozaik a básník August Strindberg. Byl všestranná osobnost, kromě literatury se věnoval i řadě dalších oborů, mimo jiné malířství a fotografii. – Zemřel 14. 5. 1912.
Slovník severských spisovatelů

A. Strindberg:
"Dobrá slova dávají člověku sílu pokusit se být takovým, jaký by chtěl být."
"Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil."

22. ledna 1909 - se v obci Brdo u Nové Paky narodil český prozaik Josef Kocourek. Jeho spisovatelská dráha se vyvíjela od lyriky a lyrizované prózy k románovým reportážím, které využívají technické montáže autorské výpovědi a dokumentu. – Zemřel 31. 3. 1933.
http://encyklopedie.seznam.cz

22. ledna 1929 - se v Žamberku narodil český skladatel, klavírista, varhaník, pedagog a improvizátor Petr Eben. Jako klavírista se kromě provádění vlastních děl osvědčil i jako doprovázeč při písňových koncertech. Je vynikajícím improvizátorem na klavír i na varhany. – Zemřel 24. 10. 2007.
www.libri.cz

22. ledna 1969 - v USA zemřel český filmový herec a režisér Ladislav Brom, vlastním jménem Kořínek. Do Spojených států amerických emigroval po roce 1948. Žil pak střídavě v USA a Kanadě, podnikal cesty po Africe, z nichž pak vytěžil řadu cestopisných knih a filmů.
Český biografický slovník XX. století

22. ledna 1979 - ve Stockholmu zemřel český filozof, logik, matematik a publicista Arnošt Kolman. Ve své vědecké práci se zabýval především filozofickými otázkami matematiky a fyziky, matematickou logikou, kybernetikou a dílem B. Bolzana. – Narodil se 6. 12. 1892.
Český biografický slovník XX. století

23. ledna 1789 - v Londýně zemřel anglický prozaik John (Jan) Cleland. Do literatury vstoupil erotickým románem Fanny Hillová. Další jeho literární pokusy, stejně jako vědecká práce v oblasti filologie, byly neúspěšné. – Narodil se v roce 1710.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

23. ledna 1879 - se v Praze narodila česká herečka Leopolda Dostálová. Patří ke slavné generaci Eduarda Vojana, se kterým vytvořila celou řadu postav, a to zejména po smrti Kvapilové, kdy převzala většinu jejích rolí. Její postavy prožívaly těžké okamžiky, bojovaly, trpěly. Všechny své role vytvářela s patosem, jemuž odpovídala výbušnost drsného hlasu a dynamická gestika. – Zemřela 17. 6. 1972.
www.libri.cz

23. ledna 1949 - se v Kroměříži se v roce 1949 narodil český filosof, zabývající se filosofií jazyka, obzvláště problematikou jazykové komunikace, Stanislav Hubík.
Český biografický slovník XX. století

23. ledna 1949 - se v Záhřebu na Moravě narodil český literární teoretik Jan Lehár. V počátku své literárněvědné činnosti rozděloval svůj zájem mezi českou a francouzskou literaturu. Záhy se však specializoval na českou medievalistiku. – Zemřel 29. 12. 2004.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

23. ledna 1969 - v Praze zemřel český hudební skladatel, pedagog a dirigent Jaroslav Křička. Vedle svých kolegů J. B. Foerstera, V. Nováka a J. Suka představoval v českém hudebním školství osobnost nejtradičnější, jejíž zájem o hudební dění za hranicemi se omezoval na ruskou romantickou hudbu. Jeho doménou se stal idylicky nahlížený svět českého venkova a rodiny. – Narodil se 27. 8. 1882.
www.libri.cz

23. ledna 1989 - zemřel španělský malíř, grafik, výtvarný kritik a spisovatel Salvador Dalí y Domenech. Byl představitelem veristického surrealismu, činný ve Francii a USA. Tvořil fantaskní kompozice často sexuální a protináboženské tématiky. – Narodil se 11. 5. 1904.
Malá československá encyklopedie

Salvador Dalí:
"Žárlivost ostatních malířů, byla vždy teploměrem mého úspěchu."
"Sláva, podobně jako slunce, se odráží ve všech vodách, v těch nejčistších i v těch zahnívajících."

24. ledna 1279 - Otto, markrabě brandenburský, krále Přemysla Otakara II. švagr, poručník krále Václava II., jal Kunhutu, pozůstalou vdovu po tomto švagrovi i syna jejího Václava, sirotka a zavezl je, jako do vězení, na hrad Bezděz, kde je držel až do léta 1284. Sám pak, jsa nejvyšším správčím království českého, vládl dle své vůle.
Kalendář historický národa českého

24. ledna 1989 - v Mnichově zemřel český spisovatel, scénárista a publicista Vilém Hejl. V srpnu roku 1968 odešel krátce do zahraničí, záhy se však vrátil zpět do vlasti. V 70. letech publikoval a překládal pod cizími jmény. Po podpisu Charty 1977 odešel již na trvalo do Rakouska a odtud do SRN. – Narodil se 24. 9. 1934.
Český biografický slovník XX. století

25. ledna 1949 - v Praze zemřel český hudební skladatel, archivář, hudební historik a publicista Emil Axman.
Český biografický slovník XX. století

25. ledna 1979 - se ve slovenských Malackách narodila herečka Michaela Badinková. Průlomovou roli dostala v roce 2004, kdy byla obsazena do filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději. Zahrála si zde hlavní ženskou postavu a to sice zdravotní sestru Annu Posedlou alias Veverku. Hned o rok později naskakuje do nekonečného seriálu televize Nova Ulice, kde ztvárňuje postavu profesorky Lenky Drápalové.
www.csfd.cz

26. - 31. leden

26. ledna 1699 - byl ujednán mezi císařem Leopoldem I. a Turky mír Karlovický, jímž se Turci vzdali celých Uher i s Chorvatskem s výjimkou banátu remešského. Za císaře jednal Oldřich hrabě Kinský ze Vchynic, kancléř království českého.
J. Pekař: Dějiny naší říše (1914)

27. ledna 1829 - se ve Vyšném Skalníku narodil slovenský romantický národní buditel a básník Ján Botto. Byl nejmladším ve skupině básníků a spisovatelů Štúrovy školy. Jeho lyrické básně, balady a elegie jsou obrazem neutěšené národní situace v porevolučních letech. – Zemřel 28. 4. 1881.
www.libri.cz

Horí ohník, horí na Kráľovej holi.
Ktože ho nakládol? – dvanásti sokoli.
Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,
Akých ľudské oči viacej nevideli!
J. Botto: z básně Smrť Jánošíkova

27. ledna 1919 - se v Přerově narodila česká básnířka a překladatelka Jiřina Hauková. Do literatury vstoupila jako členka Skupiny 42. Ve své rozsáhlé básnické tvorbě, jež dosáhla uměleckého vrcholu v 70. a 80. letech, osobitě reflektuje problémy a krize moderního člověka i specifickou situaci českého intelektuála v dobách nesvobody. – Zemřela 15. 12. 2005.
Český biografický slovník XX. století

Všechna slova jsou málo
proti tomu, co bludičkuje
a zoufá v člověku,
co jím peklí a zase doufá,
všechna slova jsou málo,
aby zřetězila strže, kam se hroutíme,
aby napnula přímku,
kterou se k hvězdám vzpínáme,
aby upaličkovala život,
aby se vzpříčila smrti.
Všechna slova jsou málo
proti Gaurisankáru života.
J. Hauková: Všechna slova jsou málo

27. ledna 1929 - se v Praze narodil český astronom Zdeněk Ceplecha. Zabývá se meteorickou astronomií, zejména fyzikou meteorů.
Český biografický slovník XX. století

28. ledna 1859 - v Bostonu zemřel americký historik William Hickling Prescott. Nešlo mu ani tolik o rozbor kolonialismu, na který se zaměřoval, jako spíše o živě dramatické a romanticky strhující vyprávění. Přesto jeho věcná dokumentace je tak solidní, že si v hlavních rysech uchovává vědeckou hodnotu, přiměřenou době vzniku a trvalou čtenářskou přitažlivost. – Narodil se 14. 5. 1796.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

28. ledna 1919 - se Valašské Klobouky u Zlína staly rodištěm slovenského spisovatele a publicisty Ladislava Mňačka. Jeho tvůrčí cesta vedla přes oddanou službu komunistickému režimu na začátku 50. let, kdy působil jako jeden z nejprominentnějších novinářů, přes revizi jeho nadějí až k nekompromisnímu odporu vůči totalitě. Po roce 1968 žil v exilu, do vlasti se vrátil v roce 1989, vystupoval jako rozhodný odpůrce slovenského separatismu. Po rozpadu společného státu si zvolil za místo svého bydliště Prahu. – Zemřel 24. 2. 1994.
www.libri.cz

L. Mňačko:
"Moc není ani dobrá, ani špatná. Moc se může stát dobrem, moc se může stát zlem, záleží na tom, kdo ji používá, jak s ní dovede zacházet."

28. ledna 1919 - přijalo Národní shromáždění zákon, jímž byla zřízena druhá česká universita se sídlem v Brně nesoucí název Masarykova univerzita.
Kalendář historický národa českého

28. ledna 1939 - ve francouzském Roquebrune-Cap-Martin zemřel irský básník, dramatik a esejista píšící anglicky, nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1923, William Butler Yeats. Jeho rytmicky výrazná poezie s četnými symbolickými obrazy je inspirována lidovým jazykem a baladami, starými bájemi, romantismem a renesanční kulturou. – Narodil se 13. 6. 1865.
Slovník spisovatelů: anglická literatura

W. B. Yeats:
"Fantazie a vrtošivost by ztratily svobodu, která je dechem jejich života, kdyby měly být spojovány buď se zlem, nebo s dobrem."
"Přemýšlej jako moudrý člověk, ale mluv jazykem lidí."

28. ledna 1999 - zemřel český režisér a scénárista Radúz Činčera. Je autorem principu interaktivního kina (kombinace divadla a filmu), zařízení známého v Československu i ve světě jako Kinoautomat, v němž divák může pomocí techniky zasahovat do děje a "ovlivňovat" jeho další vývoj. Kinoautomat byl připraven jako součást kulturního programu v čs. pavilonu na výstavě EXPO 67 v Montrealu. – Narodil se 17. 6. 1923.
www.libri.cz

28. ledna 1999 - zemřel český filmový režisér, malíř a grafik František Vláčil. Svým uměním dokázal přiblížit nejhlubší lidská tajemství, nejskrytější vášně, bolesti a problémy. Jeho filmy strhují svou zemitostí, pravdivostí a úchvatnými obrazy. – Narodil se 28. 11. 1999.
www.libri.cz

F. Vláčil:
"Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod."

29. ledna 1919 - zemřel německý filozof, historik, publicista a divadelní kritik Franz Mehring. Byl jednou z vedoucích osobností německé historické a literární vědy, teoretik levice německé sociální demokracie. – Narodil se 27. 2. 1846.
http://encyklopedie.seznam.cz

29. ledna 1959 - v Paříži zemřel francouzský prozaik, básník a dramatik Luc Durtain, vlastním jménem André Nepveu. Ve své poezii hlásal návrat ke konkrétnu v moderní poezii. Především byl však prozaikem. – Narodil se 10. 3. 1881.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

L. Durtain:
"Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl."
"Láska je jako sklo. Rozbije se, když je někdo uchopí příliš nejistě, nebo příliš prudce."

30. ledna 1829 - v Teheránu byl zabit významný ruský dramatik a diplomat Alexandr Sergejevič Gribojedov, názorově blízký děkabristům. Autor klasické satiristické komedie Hoře z rozumu, která je satirou na moskevskou šlechtu, důstojnictvo a byrokracii, měla význam pro rozvoj ruského realistického dramatu. – Narodil se 4. 1. 1795.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

31. ledna 1549 - v Praze zemřel český latinsky píšící lyrický básník Šimon Bouček Venkovánek, v latinském znění Šimon Fagellus Villaticus. Byl jedním z prvních českých renesančních humanistů. Pro jeho tvorbu jsou příznačné spíše drobné skladby, nejčastěji užívanými formami je elegické distichon, jedenáctislabičný falécký verš a menší sapfická strofa. – Narodil se přibližně v roce 1473.
Lexikon české literatury, část 1.

31. ledna 1889 - se v Budapešti narodil český historik umění Antonín Matějček. Jeho hlavní odborný zájem se soustřeďoval na středověké malířství. Věnoval se však i malbě 19. století a novodobému umění. Byl rovněž autorem nejrozsáhlejšího díla české vědy o umění, šestisvazkových Dějin umění (od 1922), podávajících přehled o umění od jeho počátků po současnost. – Zemřel 17. 8. 1950.
Český biografický slovník XX. století