Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Září 2019

1.–5. září

1. září 1689 - se v Praze narodil jeden z nejvýznamnějších českých barokních architektů Kilián Ignác Dienzenhofer. S jeho obsáhlým dílem se můžeme setkat v Čechách, na Moravě i Slezsku. – Zemřel v roce 1751.
Masarykův slovník naučný, díl 2.

1. září 1889 - v Paříži zemřel bulharský prozaik a publicista Zachari Stojanov, vlastním jménem Džendo Stojanov Džedev. Jeho Zápisky o bulharských povstáních jsou historickým, ale zároveň i uměleckým dokumentem o starozagorském (1875) a dubnovém (1876) povstání. – Narodil se někdy roku 1850 nebo 1851.
Slovník balkánských spisovatelů

1. září 1919 - vyhořelo první Městské divadlo v Teplicích. Krátce po půlnoci prováděli dva hlídači teplického divadla svou běžnou prohlídku, přičemž jednomu z nich praskla olejová lampička a olej se řinul na dole nataženou oponu. Ve chvíli, kdy dotyčný zjistil, co se děje, plameny již se šířily přes jeviště dál a dál. Oheň se podařilo zvládnout zhruba po dvou hodinách, ale definitivně uhašen byl až kolem šesté hodiny ráno. Z interiérů nezbylo prakticky nic, zachovaly se jen holé zdi.
Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích: D. Filipek: Teplický divadelní svět v letech 1874-1919…

1. září 1929 - se ve Velkých Dravcích u Lučence narodila česká herečka Květa Fialová, představitelka osudového ženství v dramatické i komediálně odlehčené podobě. – Zemřela 26. 9. 2017.
Český biografický slovník XX. století

K. Fialová:
„Ano, mám ráda svobodu. To je hlavní věc, co v životě miluji - aby člověk mohl volně plout řekou života.”
„Stáří je ta nejúžasnější věc na světě.”

1. září 1929 - se v Sečovcích u Trebišova narodil český literární teoretik slovenského původu Milan Jankovič. Jeho tvůrčí činnost se celoživotně projevuje ve třech paralelně se rozvíjejících a úzce souvisejících aktivitách: v rovině literárně teoretického a estetického uvažování, konkrétních interpretací děl a tvůrčích osobností a v oblasti ediční.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

1. září 1939 - vstup německých vojsk do Polska zahájil 2. světovou válku. Hitler označoval přepadení Polska jako „protiútok“ za údajné ohrožení německé hranice, které však bylo pouze fingované. 3. září, poté co Německo odmítlo ultimátum na ukončení bojů v Polsku, mu Velká Británie a Francie vyhlásily válku.
Rok do kapsy

2. září 1929 - se v Pardubicích narodil český hudební skladatel Dalibor Basler, autor písní a šansonů, sborů, tvorby pro děti, skladeb pro dechové orchestry, hudby scénické, ke kabaretům a satirickým pořadům. – Zemřel 14. 8. 1987.
Český biografický slovník XX. století

3. září 1829 - se v Praze narodil český historik Antonín Gindely. Jeho dílo bylo neobyčejně rozsáhlé a zasahuje nejčastěji údobí 17. a 18. století. V počátcích se věnoval dějinám jednoty bratrské, kde zúročil i poznatky ze svých cest a archivní, později době rudolfínské a českému stavovskému povstání. – Zemřel 27. 10. 1892.
www.libri.cz

3. září 1909 - se v Sozopole narodil bulharský prozaik, esejista a překladatel Vasil Dimitrov Karateodorov. Jeho zesílený zájem o historickou tématiku jej přivedl k zpracování biografických románů o velkých postavách bulharského obrození.
Slovník spisovatelů: Bulharsko

3. září 1919 - se v Praze poprvé objevili dopravní strážníci.
Rok do kapsy

3. září 1929 - se v Boratíně na Volyni narodil český evangelistický teolog a religionista Milan Balabán. Byl zapojen v disidentu (signatář Charty 77), vedl bytové semináře a publikoval v samizdatu. Věnuje se starozákonní biblistice, fenoménu hebrejského myšlení a problematice vztahu židovství a křesťanství.
Český biografický slovník XX. století

ThDr. M. Balabán:
„Nová orientace byla nejvýznamnější organizací tohoto druhu před Chartou 77, a proto jsem ji nazval Chartou před Chartou.”

3. září 1969 - zemřel vietnamský politik a státník, činitel mezinárodního komunistického a národně osvobozeneckého hnutí Ho Či Min, vlastním jménem Nguyen-tat-Thanh, pseudonym Nguyen-ai-Quoc. – Narodil se 19. 5. 1890.
Malá československá encyklopedie, sv. 2

Ho Či Min:
„Nic není cennější než nezávislost a svoboda.”
„Nebyl to komunismus, ale vlastenectví co mě inspirovalo.”
„Všechno obětovat je lepší než žít v otroctví!”

4. září 1949 - se v Paříži narodil francouzský romanopisec Yann Queffélec. Úsporným břitkým stylem uvádí do životního prostoru jedinců, kteří hledají (často zoufale) neli své štěstí, alespoň místo na slunci.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

4. září 1949 - se v Kaiserswerthu narodil německý novoromantický dramatik, esejista a prozaik Herbert Eulenberg. Do roku 1933 patřil k nejvíce hraným autorům, po nástupu nacismu byl umlčen jako humanista. – Narodil se 25. 1. 1876.
Slovník spisovatelů německého jazyka

4. září 1989 - v Lausanne zemřel belgický francouzsky píšící prozaik Georges Simenon. Pro čtenáře je z jeho tvorby asi nejznámější řada detektivních románů s hlavní postavou komisaře Maigreta. – Narodil se 13. 2. 1903.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

4. září 1999 - v Praze zemřel český hudební skladatel Klement Slavický. Ve své tvorbě vyšel z inspirací moravským folklórem a dospěl k osobitému dramatickému, interpretačně náročnému projevu. – Narodil se 22. 9. 1910.
Český biografický slovník XX. století

5. září 1439 - zemřel v Praze český teolog, lékař, botanik, matematik a astronom Křišťan z Prachatic. Patřil mezi ty mistry pražské university, které zaujalo učení anglického náboženského reformátora Viklefa. Roku 1411 odmítl vyhlásit v kostele u sv. Michala, kde byl farářem, klatbu proti Husovi a o rok později byl v době odpustkových bouří přes odpor teologické fakulty zvolen rektorem university. Po Husově uvěznění v Kostnici se vydal na koncil, podařilo se mu dokonce s Husem, který byl velmi potěšen, promluvit, ale nakonec byl sám zajat a propuštěn jen na Zikmundovu přímluvu. – Narodil se někdy po roce 1360.
www.libri

5. září 1769 - se v České Březové narodil slovenský kněz a obrozenecký básník Bohuslav Tablic. Až do vystoupení J. Kollára byl hlavním ideologem česko-slovenské vzájemnosti mezi slovenskými obrozenci. – Zemřel 23. 1. 1832.
www.libri.cz

Každý Křesťan nechať zpívá!
Zvučtež díky převděčné,
tomu, jenž se na prach dívá,
slyší hlasy srdečné.
Nemámli ho oslavovat,
toho, jenž mi z milosti
od mé první mladosti
ráčil štědrost prokazovat?
Všeho, co jsem, a co mám,
on jest štědrý původ sám.
B. Tablic: z básně Děkování a prosba k Bohu za přátely podlé Niemayera

5. září 1829 - se v Praze narodil český básník, prozaik a dramatik, novinář, překladatel, radikálně demokratický politik, aktivista revoluce 1848 Josef Václav Frič. Přes několikero zatčení stále pracoval ve prospěch národní věci, vydával české noviny, zakládal spolky a získával spojence pro myšlenku samostatného státu. – Zemřel 14. 10. 1890.
Slovník českých spisovatelů

Po světle v trapných tmách.
po cíli v bludných snách,
po kráse, pravdě, po volnosti toužím.
Kdo dí, že cíl už zná,
že světlo v nájmu má,
bůh ví, pro jeho zášť pramálo se soužím.
J. V. Frič: z básně Sloužím

5. září 1869 - se v Moravanech u Ivančic narodil český historik Václav Novotný. Zajímal se o dílo Jana Husa. Kritickou revizí všeho, co bylo v té době o Husovi napsáno, zvládnutím pramenů v celé jejich šíři, jejich kritikou a vlastními výzkumy vytvořil dílo, které se stalo bezpečným základem dalšího bádání o Husovi a jeho době. Dalším polem Novotného zájmu byla doba přemyslovská. – Zemřel 14. 7. 1932.
www.libri.cz

5. září 1909 - se v Makovicích narodila česká pěvkyně-sopranistka Marie Podvalová. Roku 1935 byla přijata jako sólistka do brněnské opery. O dva roky později ji V. Talich angažoval do ND pro obor vysokodramatického sopránu. – Zemřela 16. 5. 1992.
www.libri.cz

5. září 1919 - se v Praze narodil básník a překladatel z ruštiny Michal Sedloň, vlastním jménem Antonín Neureuter. Mimo své hlavní básnické činnosti napsal řadu textů k budovatelským písním. V letech 1949-1952 byl filmovým dramaturgem Čs. státního filmu. – Zemřel 1. 3. 1982.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2.

Tak, jak mi pusa narostla,
povím to, soudruzi, zkrátka.
Řečnit, to není starost má,
starám se o prasátka.

Když na dvůr výběhu vyháním
narůžovělá hejna,
cítím, ta práce je mi vším,
je všední a přec ne obyčejná,

je něčím, čím řadím se hrdě k vám
a proč mohu tedy říci:
Překročila jsem, soudruzi, plán,
jsem jako vy, úderníci.
M. Sedloň: z básně Krmička vepřů

 

6.–10. září

7. září 1899 - zemřela v Praze česká spisovatelka Karolina Světlá. Patří spolu s J. Nerudou a V. Hálkem k čelným představitelům generace májovců a současně k průkopníkům naší realistické prózy, zvláště venkovské. Vedle literatury se věnovala stejně zaníceně emancipačnímu hnutí. Usilovala přitom jak o národní uvědomění, tak i o zvýšení sociální úrovně zaměstnaných žen a dívek, především prostřednictvím Ženského výrobního spolku, založeného z jejího podnětu. – Narodila se 24. 2. 1830.
www.libri.cz

K. Světlá:
„To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opuštění ideálů.”
„Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat.”
„Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.”

7. září 1909 - se v Istanbulu narodil americký spisovatel a režisér arménského původu Elia Kazan, rodným jménem Elias Kazanjoglou. Během čtyřicátých let se prosadil jako režisér Millerových a Williamsových her na Broadwayi (Smrt obchodního cestujícího, Tramvaj do stanice Touha, Všichni moji synové). Po skončení druhé světové války se věnoval režii filmových dramat, často se společensky-kritickým zaměřením. – Zemřel 28. 9. 2003.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
www.fdb.cz

8. září 1929 - zemřel v Tuchoměřicích český sochař Franta (František) Úprka, bratr malíře Joži Úprky, typický představitel plastického svérázu moravského Slovácka a zemědělského života. Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských a Jednoty umělců výtvarných. – Narodil se 24. 2. 1868.
Masarykův slovník naučný, díl 7.

9. září 1919 - se v Praze narodil český publicista a historik Miroslav Kárný. V letech 1941–45 byl vězněn z rasových důvodů v koncentračních táborech. Zabýval se historií nacismu a hitlerovského Německa se zvláštním zřetelem k problematice nacistické protižidovské genocidy. – Zemřel 9. 5. 2001.
Český biografický slovník XX. století
www.holocaust.cz

9. září 1939 - se v Sedleci na Benešovsku narodil český malíř Jiří Načeradský. Byl vůdčí osobností tvorby "nové figurace" 60. let, která navazovala na groteskní tendence v českém umění a je - podle literárního směru - nazývána někdy magickým realismem.
www.libri.cz

9. září 1939 - v Lublinu zemřel polský novinář, básník a překladatel Józef Czechowicz. Z jeho tvorby je nejpodstatnější lyrická poezie, spojující prvky katastrofismu a arkadicko-selankového proudu, stavějící se do opozice vůči intelektuálskému rigorismu. – Narodil se 15. 3. 1903.
Slovník polských spisovatelů

byl jsem čím jsi
a jsem čím budeš
ty

z údolí suterénů řek rynků a pekáren
mlýnů lodí pohledů hutí a mhy
z barů rozkvetlých větví nebes i lét
ospalým pramenem stékal mi na ruce
den co den
šept

šlapou týdny po ložích stolech koldokol
hudba květy hladí skráně i hruď
neklid dýmá tvé jméno
volám
buď
J. Czechowicz: Iniciála z blesku

10. září 1799 - nejvyšším dekretem zřízena byla Akademie výtvarných umění v Praze při soukromé společnosti vlasteneckých přátel umění. Za prvního ředitele nové školy byl získán Josef Berger, dosud komorní malíř biskupa pasovského. Škola sídlila v Klementinu a měla přibližně 70 řádných žáků.
Kalendář historický národa českého, díl. II.

11.–15. září

11. září 1799 - v Praze zemřel duchcovský rodák, český kněz František Heilmann. Po studiích na bohosudovském gymnáziu vstoupil do jezuitského řádu; po jeho zrušení pracoval jako učitel a kazatel v Praze. Celý svůj život vystupoval jako zapálený český buditel. – Narodil se 11. 4. 1733.
P. Koukal: Učený jezuita František Heilmann; Deník Směr, č. 224 z 25. 9. 1999, s. 10

11. září 1869 - se v L’Escala narodila katalánská prozaička a básnířka Caterina Albert I Paradís, známá pod pseudonymem Victor Catala. Její umělecké jméno nese od roku 1953 každoročně udílená nejvýznamnější katalánská literární cena za dosud nevydanou knihu povídek. – Zemřela 27. 1. 1966.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

11. září 1919 - se v Plzni narodil český ekonom, politik a státní činitel Ota Šik. Byl jedním ze zakladatelů české marxistické politické ekonomie, jenž se od dogmatismu vyvíjel k reformním názorům a postojům. Zabýval se problematikou plánovitého řízení národního hospodářství a zbožně peněžními vztahy za socialismu. – Zemřel 24. 8. 2004.
Český biografický slovník XX. století

12. září 1829 - se v Plainfieldu v Massachussetts narodil americký romanopisec, editor a esejista Charles Dudley Warner. Patřil k předním literátům a kulturním činitelům poslední třetiny 19. století, byl přítelem Marka Twaina. – Zemřel 20. 10. 1900.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

12. září 1849 - se v Čáslavi narodil český kazatel Antonín Vančura, otec spisovatele Jiřího Mahena. Tento pozoruhodný rázovitý a svobodomyslný člověk působil v letech 1912–1925 jako kazatel Jednoty bratrské (ochranovské) v Duchcově. Vedl bratrské sbory nejen v Duchcově, ale i v dalších obcích v Podkrušnohoří. Mimo jiné se zabýval rozšiřováním náboženské literatury. – Zemřel 18. 7. 1925.
P. Koukal: Kdo byl Antonín Vančura?; Duchcovské noviny, č. 7 - 8/2005, s. 21

12. září 1919 - ve finském Neuvola zemřel ruský prozaik a dramatik Leonid Nikolajevič Andrejev. Byl značně nervově labilní, jsou zaznamenány tři jeho pokusy o sebevraždu. Z jeho tvorby jsou nejvýznamnější prozaická díla. – Narodil se roku 1871.
Slovník spisovatelů národů SSSR

12. září 1929 - v Majori zemřel lotyšský básník a dramatik Jänis Rainis, vlastním jménem J. Plikśäns, revoluční romantik, zakladatel moderní lotyšské literatury. Byl autorem filozofických a socialisticky zaměřených sbírek a veršovaných divadelních her. – Narodil se 11. 9. 1865.
Malá československá encyklopedie, díl 5.

13. září 1819 - se v Lipsku narodila německá klavíristka období hudebního romantismu Clara Josephine Wieck Schumannová. Byla považována za vynikající klavírní virtuózku, její koncertní kariéra trvala bezmála 61 let a během této doby absolvovala velké množství koncertních vystoupení. Jejím manželem byl známý hudební skladatel Robert Schumann, velkým osobním přítelem pak vynikající německý hudební skladatel Johannes Brahms. – Zemřela 20. 5. 1896.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

13. září 1889 - se v Narbonne narodil francouzský básník Pierre Reverdy, básník diskrétní a samotářský, vyznačující se prostou, ukázněnou, neokázalou, až asketickou poetikou. – Zemřel 17. 6. 1960.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

P. Reverdy:
„Sen je kanál, který vede pod skutečností.”
„Velká bezcitnost se někdy tváří jako odvaha.”
„Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času.”

13. září 1979 - v Praze zemřel český komunistický novinář, publicista a politik Gustav Bareš, původním jménem Breitenfeld, autor řady politických brožur i populárně historických knih. – Narodil se 22. 10. 1910.
Český biografický slovník XX. století

13. září 1999 - v Prachaticích zemřel český básník, prozaik a filmový scenárista Jiří Fried. Po básnických začátcích přešel natrvalo k prozaické tvorbě. Ve svých novelách se vyrovnával jednak s tématem osobní krize soudobého intelektuála, jednak s reminiscencemi svého dětství, prožitého v česko-německém prostředí šumavského města v pohnutém čase 30. let. – Narodil se 1. 3. 1923.
Český biografický slovník XX. století

14. září 1849 - se narodil ruský fyziolog a neurolog Ivan Petrovič Pavlov. Zabýval se studiem trávicích procesů a s nimi spojených reflexů. V roce 1904 obdržel za své výzkumy Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. – Zemřel 27. 2. 1936.
http://cs.wikipedia.org/wiki

14. září 1919 - se v Lužici u Hodonína narodil hudební skladatel, pedagog a publicista Miroslav Barvík. V kompozici svých skladeb vyšel stylově z okruhu brněnských skladatelů a ze školy Vítězslava Nováka. Byl ovlivněn Leošem Janáčkem a jihomoravskou lidovou tradicí. Jádrem jeho tvorby je dílo vokální. – Zemřel 2. 3. 1998.
Biografický slovník českých zemí, B-Bař

14. září 1919 - se v Praze narodil český filozof a psycholog Jiří Cvekl. V 60. letech se podílel na mezioborových výzkumech problematiky vědecko-technické revoluce a moderní civilizace. Usiloval o rehabilitaci předtím oficiálně zavrhované filosofické antropologie, sociální psychologie a psychoanalýzy. – Zemřel 11. 5. 1996.
Český biografický slovník XX. století

14. září 1929 - se v Ebolowa v Kamerunu narodil francouzsky píšící prozaik Ferdinand Oyono. Stojí u počátku francouzsky psané literatury ve své zemi. – Zemřel 10. 6. 2010.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

14. září 1939 - se v Keblicích na Litoměřicku narodil český spisovatel a novinář Milan Cais, autor televizních a rozhlasových her a psychologických próz.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, sv. 1.

14. září 1989 - v Praze zemřel rodák z Černochova u Loun, český pedagog Jaromír Fučík. Po roce 1921 přišel jako pedagog na duchcovské gymnázium, kde působil až do roku 1938. Po boku řídícího učitele Karla Límy byl několik období předsedou místního odboru Klubu československých turistů v Duchcově. Podílel se též na budování chaty na Bouřňáku. Později se věnoval také překladatelské činnosti. – Narodil se 13. 1. 1899.
P. Koukal: Mezi Osekem a Duchcovem; Osecké noviny č. 2/ 2009, s. 6

15. září 1789 - se v Burlingtonu v New Jersey narodil americký spisovatel dobrodružných románů James Fenimore Cooper. Odklonem od tradiční tématiky diktované evropskou a zvláště anglickou literaturou, pomáhal klást základy americké literatury a utvářet povědomí národní kultury. – Zemřel 14. 9. 1851.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

15. září 1859 - v Praze zemřel český básník, prozaik a dramatik Václav Kliment Klicpera, zakladatel novodobého českého dramatu. Jeden okruh jeho dramat tvoří historické náměty, druhý okruh veselohry, ve kterých kritizuje lidské nedostatky. – Narodil se 23. 11. 1792.
Slovník českých spisovatelů

V. K. KLicpera:
„Na všecko lze zapomenouti, jen na ztrátu dobrého svědomí ne.”
„Bohatství jest úhoř a chudoba ježek.”
„Spokojenost nemá paláců o čtyřech patrech zapotřebí, ale v chaloupkách na přízemí jest obyčejně domovem.”

15. září 1919 - se v Javrovo narodil bulharský prozaik, dramatik a etnograf Nikolaj Chajtov. Jeho silné, vnitřně svobodné postavy aktivně vystupují proti odcizení současného městského člověka od hodnot patriarchální společnosti. – Zemřel 30. 6. 2002.
Slovník balkánských spisovatelů
www.fdb.cz

15. září 1929 - se v Rosenbergu narodil německý prozaik Rudolf Bartsch. Psal společenské a kriminální romány, filmové scénáře a televizní hry. – Zemřel 21. 6. 1981.
Slovník spisovatelů německého jazyka
http://de.wikipedia.org/

15. září 1929 - se na Manhattanu narodil přední americký fyzik Murray Gell-Mann, jehož teorie kvarků přinesla zásadní pokrok ve studiu a třídění elementárních částic. – Zemřel 24. 5. 2019.
Rok do kapsy

15. září 1949 - se v Praze narodila česká operetní zpěvačka a herečka Pavla Břínková. V 70. a 80. letech interpretovala převážnou většinu velkých sopránových úloh v klasických operetách, méně se uplatnila v muzikálu.
Český biografický slovník XX. století

15. září 1989 - v Strattonu zemřel americký básník, prozaik, historik, kritik, dramatik a autor juvenilií Robert Penn Warren. Všem těmto oborům dal svůj hodnotný přínos. – Narodil se 24. 4. 1905.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

16.–20. září

17. září 1899 - se v Českém Dubu narodil český malíř, grafik a ilustrátor Petr Dillinger, žák Maxe Švabinského. V centru jeho zájmu byla volná grafika, kde si oblíbil zejména dřevoryt, později lept. – Zemřel 24. 4. 1954.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1998: D - G

17. září 1949 - se v Praze narodil český malíř a ilustrátor Michael Rittstein. Byl výraznou osobností české figurální, expresívně podbarvené malby 70. let; navazoval na groteskní směr, částečně vycházející ze surrealismu. Rané práce ukazují na poučení z české vrcholně barokní fresky, pozdější tvorba využívala abstrahujících znaků a struktur až k fantaskní nadsázce. Ta je také, vedle tvarové deformace a výrazné, jasné barevnosti, hlavním atributem umělcových obrazů. Věnuje se rovněž ilustraci a volné grafice.
www.libri.cz

17. září 1979 - v Praze zemřel český hudební skladatel Miloslav Kabeláč. – Narodil se 1. 8. 1908.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

18. září 1819 - se v Paříži narodil francouzský fyzik Jean Bernard Léon Foucault. Proslavil se mimo jiné pokusem s tzv. Foucaultovým kyvadlem v pařížském Pantheonu, kterým ukázal, že Země je v důsledku své rotace neinerciální vztažná soustava. Dále se zabýval měřením rychlosti světla, vynalezl gyroskop a studoval tzv. vířivé proudy v kovech. – Zemřel 11. 2. 1868.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

18. září 1929 - se v Praze narodil český jazykovědec Ivan Lutterer. Věnuval se především toponomastice, zvláště problematice původu českých zeměpisných jmen. – Zemřel 1. 1. 2016.
Český biografický slovník XX. století

18. září 1929 - se v Praze narodil český literární historik Jaroslav Kolár. Zabýval se starší českou literaturou, zejména písemnictvím 16. století. Metodologicky navazoval na český strukturalismus. – Zemřel 12. 2. 2013.
Český biografický slovník XX. století

18. září 1929 - se v makedonské Bitole narodil srbský literární kritik a esejista Petar Džadžič. Sledoval především vývoj srbských i ostatních jihoslovanských literatur 20. století, který dovedl zařadit do širších souvislostí.
Slovník balkánských spisovatelů

18. září 1939 - v Jeziory na Polesí zemřel polský dramatik, romanopisec, malíř, filozof a teoretik umění Stanislaw Ignacy Witkiewicz, známý také pod pseudonymem Witkacy. Byl originálním myslitelem a experimentátorem, jehož široký rozhled po soudobých myšlenkových proudech, hloubavý a rozporný naturel a nesmiřitelný odpor k dosavadnímu zaměření a konvencím kultury a umění dovedly v rámci meziválečných avantgardních programů k teorii tzv. čisté formy. – Narodil se 24. 2. 1885.
Slovník polských spisovatelů

19. září 1849 - se v Praze narodil český dělnický novinář a básník, spoluzakladatel české sociálně demokratické strany Josef Boleslav Pecka. Historik dělnického hnutí Z. Šolle o něm napsal, že až do svého odchodu do USA (1885) byl největší postavou českého socialistického hnutí. I v USA působil Pecka v socialistickém hnutí a pracoval převážně jako redaktor českých socialistických časopisů. Jeho činnost však zdaleka nebyla tak úspěšná jako doma v Čechách. – Zemřel 25. 7. 1897.
www.libri.cz

19. září 1899 - se v New Yorku narodil americký hudební skladatel a textař Fred E. Ahlert. Jeho písně zpívalo mnoho slavných interpretů, za všechny můžeme jmenovat alespoň Franka Sinatru, Ellu Fitzgeraldovou či Louise Armstronga. – Zemřel 20. 10. 1953.
http://en.wikipedia.org/wiki

19. září 1919 - se v Caen narodil francouzský prozaik, publicista a esejista Roger Grenier, spolupracovník A. Camuse. Tíže žití, samota, znechucení z nízkosti a omezenosti druhých, společenský ostrakismus, ostré, sžíravým humorem podbarvené vidění společenských problémů – to jsou některé z návratných témat a podstatných znaků jeho próz. – Zemřel 8. 11. 2017.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

19. září 1939 - v Českých Budějovicích zemřel český historik loutkového divadla, redaktor a vydavatel Jindřich Veselý. Svůj veškerý zájem a volný čas věnoval loutkovému divadlu. Původně, veden především národopisnými zřeteli, sbíral loutky, dokumenty o činnosti lidových loutkářů a texty starých loutkových her. Velkou badatelskou pozornost věnoval zejména osobnosti Matěje Kopeckého. Vypracoval se na předního znalce českého loutkářství a svými odbornými publikacemi položil základy ke studiu jeho historie. – Narodil se 15. 7. 1887.
www.libri.cz

20. září 1889 - se narodil český středoškolský profesor, básník, prozaik a autor publikací z oboru literární historie Jan Vojtěch Sedlák. V odborné práci vyšel z pozitivismu, později ho ovlivnila psychologicko-estetická škola Diltheyova. – Zemřel 11. 6. 1941.
Malá československá encyklopedie, díl 5

20. září 1979 - v Praze zemřel československý generál a politik Ludvík Svoboda. Za 1. světové války byl L. Svoboda v čs. legiích v Rusku. Účastnil se bitev u Zborova a Bachmače i sibiřské anabáze. Od roku 1922 byl důstojníkem Čs. armády a prošel řadou funkcí: zástupce velitele praporu na Podkarpatské Rusi, učitel maďarštiny na vojenské akademii v Hranicích. Za zářijové mobilizace roku 1938 byl velitelem pěšího pluku. V červnu 1939 ilegálně odešel do Polska, kde velel vznikající čs. jednotce - legionu v Krakově. V září 1939 se dostal do sovětského zajetí a byl se svými vojáky internován. Po přepadení SSSR nacistickým Německem roku 1941 se Svoboda stal velitelem 1. čs. samostatného praporu v Sovětském svazu, který se od března 1943 účastnil frontových bojů. V období "pražského jara" byl Svoboda 30. března 1968 zvolen prezidentem republiky. Po srpnu se Svoboda stal jedním z hlavních normalizátorů. Od dubna 1974 nemohl pro špatný zdravotní stav vykonávat prezidentský úřad. Tvrdošíjně se ho však odmítal vzdát. V květnu 1975 dokonce musel být přijat zvláštní zákon, aby byl prezidentské funkce zbaven. Jeho místo zaujal Gustáv Husák. – Narodil se 25. 11. 1895.
www.libri.cz

21.–25. září

21. září 1109 - ve Slezsku byl zavražděn český kníže z dynastie Přemyslovců Svatopluk, synovec krále Vratislava II., byl - slovy Palackého - "pán smělý a podnikavý, plný ctižádosti a bojovné odvahy, bystroumný a opatrný, ale také náruživý, bujný a divoký a mistr v líčení lstivých úkladů". Bez těchto vlastností by také nezasedl na knížecí stolec, protože po otci spravoval jen olomoucký úděl a nepatřil k nejstarším členům vládnoucího rodu ani k přímým potomkům krále Vratislava II.
www.libri.cz

21. září 1859 - se v Kolíně narodil český básník, prozaik, dramatik, autor knih pro děti Karel Leger. Byl vrstevníkem lumírovců, tvůrce veršovaných povídek a románů. Většina jeho básnických i prozaických prací se tematicky váže k Polabí. – Zemřel 5. 4. 1934.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, díl 2/2

21. září 1929 - se v Praze narodil český organický chemik Miloslav Černý. Zabývá se syntézou přírodních i nepřírodních sacharidů a jejich derivátů.
Český biografický slovník XX. století

22. září 1859 - se narodil český filolog, slavista Václav Vondrák, autor slovanské srovnávací mluvnice a staroslověnské mluvnice. – Zemřel roku 1925.
Ilustrovaný encyklopedický slovník (Pro – Ž)

22. září 1909 - se v Helsinkách narodil finský prozaik Matti Larni. Po několikaletém pobytu v USA a cestách po Evropě a Asii soustředil své kulturní a politické aktivity na země východního bloku a SSSR. Terčem jeho satirických románů je kapitalistický společenský řád. – Zemřel 7. 3. 1993.
Slovník severských spisovatelů

22. září 1919 - se v Moravské Třebové narodil český vodohospodář Leoš Hobst. Zabýval se progresivními konstrukcemi betonových přehrad. Od 50. let rozvíjel jako jeden z prvních na světě teorii a technologii kotvení hornin. Byl průkopníkem používání plastových fólií jako těsnícího prvku sypaných přehrad.
Český biografický slovník XX. století

22. září 1939 - se ve Valašském Meziříčí v rodině soudce narodil český spisovatel Jiří Navrátil. Jeho prózy spojují zpovědní tón autobiografie z fikcí a krajní jazykovou a tematickou stylizovaností, která ho odlišuje od většiny oficiálně publikujících vrstevníků a sbližuje spíše s postupy L. Fukse a tradicemi psychologické prózy.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2.

22. září 1979 - v Rokycanech zemřel český botanik, mykolog a fytopatolog Karel Cejp. Zabýval se srovnávací morfologií a floristikou vyšších rostlin, systematickou a všeobecnou mykologií, kryptogamologií a floristikou vyšších rostlin. – Narodil se 22. 2. 1900.
Český biografický slovník XX. století

23. září 1889 - v Londýně zemřel anglický prozaik Wilkie Collins. Vynikl jako poutavý vypravěč napínavých, formálně dokonalých příběhů se složitě zkonstruovanými zápletkami a fantastickými dobrodružstvími, v nichž sleduje a logickými postupy vysvětluje záhadné události a zločiny. – Narodil se 8. 1. 1824.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

23. září 1799 - v Sázené na Kladensku zemřel český astrolog a matematik Antonín Strnad. Byl jedním ze zakladatelů naší první vědecké společnosti - Královské společnosti nauk, kde působil od samých začátků soukromé společnosti (1774) jako aktivní člen, později sekretář a ředitel. Patřil k těm, kteří stáli u zrodu našeho národního i evropského osvícenství. – Narodil se v roce 1746.
www.vesmir.cz

24. září 1889 - se v Praze narodil český archivář a historik Bedřich Jenšovský. Systematicky se věnoval výzkumu bohemik ve vatikánských archivech a knihovnách. Byl hlavním organizátorem Československého historického ústavu v Římě. – Zahynul 12. 2. 1942 v koncentračním táboře v Osvětimi.
Český biografický slovník XX. století

24. září 1919 - se v Tomelloso narodil španělský spisovatel Francisco García Pavón. Mezi svými současníky byl sice jeden z mála výborných kostumbristických povídkářů s vytříbeným smyslem pro fantaskno, humor a laskavou ironii, ale jeho někdejší věhlas byl dobově podmíněný. – Zemřel 18. 3. 1989.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

24. září 1959 - se v Praze narodil český herec Miroslav Vladyka. Od postav současných mladých mužů, typově odpovídajících jeho zjevu a naturelu, postupně přešel ke klasickému repertoáru, kde je často využíván jeho komediální talent se sklonem ke groteskním polohám.
Český biografický slovník XX. století

25. záři 1899 - se v Brně na Královo Poli se roku 1899 narodil český kreslíř, ilustrátor, novinář a prozaik Ondřej Sekora. Jeho umělecký význam spočívá zejména v tvorbě pro dětského čtenáře, v níž se odrazil jeho vnímavý vztah k přírodě. – Zemřel 4. 7. 1967.
Český biografický slovník XX. století

26.–30. září

26. září 1889 - se v Meßkirchu narodil jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších německých pozdně buržoasních filozofů existencialistického zaměření Martin Heidegger. – Zemřel 26. 5. 1976.
Slovník spisovatelů německého jazyka

M. Heidegger:
„Velký problém západního světa není v nedostatku hodnot, ale to, že vše je převedeno na hodnotu.”

28. září 929 - u vigilii sv. Michala Archanjela, sv. Václav, kníže české deváté, od vlastního bratra svého mladšího Boleslava, z pouhé závisti a zlosti v Starém Boleslavi zamordován v létech věku svého 29.
Kalendář historický národa českého, díl: II., Veleslavín cituje Hájka

28. září 1919 - se v Brně narodil český divadelní historik, teoretik a kritik Karel Bundálek. Jako pedagog působil na brněnské konzervatoři, v druhé polovině 80. let 20. století byl dramaturgem činohry Státního divadla v Brně. Jako divadelní recenzent spolupracoval s některými brněnskými periodiky.
Český biografický slovník XX. století

29. září 1889 - se v Lošticích u Šumperka narodil český archivář, historik a vlastivědný pracovník Jan Kühndel. Věnoval se především regionální historii Olomoucka a Prostějovska, zvláště dějinám Prostějova a osobnostem zdejších významných rodáků. – Zemřel 4. 2. 1970.
Český biografický slovník XX. století

30. září 1819 - se v Deštné u Jindřichova Hradce narodil český pedagog, historik, klasický filolog Tomáš Václav Bílek. Vedle své pedagogické práce sledoval i politické dění. Požadoval, aby vyučovacím jazykem na gymnáziích v českých zemích byla čeština a aby se přihlíželo k praktičnosti vyučovaných předmětů. Měl výrazné sociální cítění. V Deštné byla roku 1897 založena Bílkova nadace na podporu chudých žáků. – Zemřel 6. 3. 1903.
Biografický slovník českých zemí: Bi-Bog

30. září 1909 - se v Dolním Těrlicku na Karvinsku narodil český technik Alfréd Bolek. Zabývál se konstrukcí strojů a strojních součástí. – Zemřel 27. 6. 1993.
Český biografický slovník XX. století