Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Červenec 2019

1. - 5. červenec

1. července 1899 - se v Plzni narodil český herec Jindřich Plachta, vlastním jménem Jindřich Šolle. Vynikl především v komických rolích, při jejichž ztvárnění využíval své dlouhé postavy a originální fyziognomie a dikce. Hlavní těžiště jeho práce bylo ve filmu. – Zemřel 6. 11. 1951.
Český biografický slovník XX. století

1. července 1929 - se v Praze narodila česká spisovatelka a historička Anna Bauerová, pracovnice památkové péče ve středních Čechách. Autorka historických próz a populárně naučných knih z české prehistorie a středověkých dějin.
Český biografický slovník XX. století

1. července 1959 - zemřel v Londýně anglický romanopisec a povídkář Sax Rohmer, vlastním jménem Artur Henry Sarsfield Ward. Vytvořil řadu populárních románů a povídek s postavou geniálního čínského zločince. – Narodil se 15. 2. 1886.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

2. července 1879 - se v Tiszacsécse narodil jeden z nejvýznamnějších maďarských spisovatelů Zsigmond Móricz. Psal zejména o maďarském rolnictvu a chudobě. – Zemřel 4. 9. 1942.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

Z. Móricz:
„Staré heslo šlechty: nejlepší zelenina je maso, nejlepší ovoce víno a nejlepší nábytek krásná žena.”

2. července 1939 - v Praze zemřel český pěvec-tenorista Otakar Mařák. Začal jako lyrický tenor s lehkými výškami, vynikal v kantabilních rolích romantické opery, později rozšířil svůj repertoár i o hrdinské role. Během 35 let vystoupil téměř 1 500krát, nejčastěji jako Jeník a Don José. Leoš Janáček si ho marně přál jako prvního představitele role pana Broučka. – Narodil se 5. 1. 1872.
www.libri.cz

2. července 1949 - se v Trenčíně narodila česká prozaička a televizní scenáristka Alexandra Berková, provdaná Nováková. Svá dětská studijní léta prožila v Teplicích. Ve svých prózách zobrazila absurdity společnosti a individuální degenerace v 70. a 80. letech jako zdroj trvalého pocitu životní frustrace. Podobně vyznívají i její televizní inscenace. – Zemřela 16. 6. 2008.
Český biografický slovník XX. století

2. července 1949 - v Praze zemřel český knihtiskař a typograf Karel Dyrynk. Jeho tvorba byla zpočátku ovlivněna V. Preissigem, ale poté se ubírala svébytnou cestou. Zasloužil se o české knižní typografické umění také teoreticky. Působil rovněž jako překladatel, zejména z francouzštiny. – Narodil se 25. 3. 1876.
www.libri.cz

2. července 1949 - v Sofii zemřel významný činitel bulharského dělnického a komunistického hnutí a marxistický teoretik Georgi Dimitrov. – Narodil se 18. 6. 1882.
Slovník spisovatelů: Bulharsko

2. července 1999 - v New Yorku zemřel americký spisovatel a scenárista, dědic generace naturalistů Mario Puzo. Asi největší úspěch mezi čtenáři získal svým románem z prostředí americké mafie Kmotr, za jehož filmovoou verzi a volné pokračování získal dva Oscary za scénář. Na úspěch Kmotra navázal dalšími „mafiánskými“ romány. – Narodil se 15. 10. 1920.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

3. července 1899 - se v Chomutově narodil rakouský dramatik, spisovatel, překladatel a esejista Ernst Fischer. – Zemřel 1. 8. 1972.
Slovník spisovatelů německého jazyka

3. července 1939 - se ve Zlíně narodil anglický dramatik moravského původu Tom Stoppard, vlastním jménem Tomáš Straussler. V Anglii žije od roku 1946. Jeho častým tématem je hledání řádu v chaosu světa. Výrazně se angažoval v boji proti porušování lidských práv ve východoevropských zemích, jeho dramata ukazují absurditu totalitních režimů.
Slovník spisovatel: anglická literatura...

3. července 1959 - v Oppdalu zemřel norský prozaik a dramatik Johan Bojer. Pokoušel se o řešení filozofických a etických otázek, ale nejlépe se mu dařilo líčení venkovského života z autopsie, zejména života u moře. – Narodil se 6. 3. 1872.
Slovník severských spisovatelů

4. července 1789 - začal Matěj Václav Kramerius vydávat Krameriusovy c. k. pražské poštovní noviny (v roce 1791 přejmenované na Krameriusovy císařské královské vlastenecké noviny).
Rok do kapsy

4. července 1899 - se v Rezé narodil francouzský básník Benjamin Péret. Ve svých verších usiloval o zachycení bohatství forem skutečnosti i tajemných sil, které se pod ní skrývají. – Zemřel 17. 9. 1959.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Byl velký dům
Nad nímž plaval ohnivý potápěč
Byl velký dům
Opásaný kapucemi a zlatými helmami
Byl velký dům
Plný skla a krve
Byl velký dům
Stojící uprostřed močálů
Byl velký dům
Jehož majitel byl slaměný
Jehož majitel byl buk
Jehož majitel byl dopis
Jehož majitel byl chlup
Jehož majitel byl zub
Jehož majitel byl zatáčka
Jehož majitel byl upír
Jehož majitel byl zuřivá kráva
Jehož majitel byl kopanec
Jehož majitel byl tornádo
Jehož majitel byl kymácivá loďka
Jehož majitel byl karmaňola
Jehož majitel byl náhlé úmrtí
Řekněte, řekněte mi kde je ten velký dům
B. Perét

4. července 1929 - se v Praze narodila česká literární historička a kritička-germanistka Květuše Hyršlová. Zabývá se především novodobou německou literaturou a česko-německými kulturními vztahy ve 20. století. Zvláštní pozornost věnovala německému exilu v ČSR ve 30. letech a jeho spolupráci s českou protifašistickou inteligencí.
Český biografický slovník XX. století

4. července 1929 - se v Bojanově narodil český geodet a astronom Milan Burša. Zabývá se teorií tvaru a gravitačního pole Měsíce a dalších planet, teorií zemské rotace a slapovým vývojem sluneční soustavy. Vypracoval teorii poruch pohybu umělých družic způsobených rotačními deformacemi zemského tělesa.
Český biografický slovník XX. století

5. července 1889 - se v Maisons-Laffitte narodil francouzský básník, romanopisec, malíř, autor dramat, baletů a filmů Jean Cocteau. Byl dlouholetým životním partnerem herce Jeana Maraise, který mu byl múzou a který jej inspiroval k vytvoření celé řady literárních i filmových děl a kterého uvedl do uměleckého prostředí tehdejší Paříže, a zahájil tak jeho kariéru. – Zemřel 11. 10. 1963.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

Dobrou půl života za sebou právě maje
na krásném domě svém sedím jak na koni.
A vidím z obou stran docela stejné kraje,
jenže jsou oděny v různý šat sezonní.

Zde réva z červenic parůžky vystrkává
jak mladý srneček. A prádlo rozvěšené
se smíchem, posunky vstříc novému dni mává;
tam zima vylézá a pocty zasloužené.

Venuše, říkáš mi, že mě máš dosud ráda,
však jsem tě opěval, dodej mi útěchy!
Nebýt toho, že můj dům se jen z básní skládá,
cítil bych prázdnotu a spad bych ze střechy.
J. Cocteau: Třicetiletý básník

6. - 10. červenec

7. července 1999 - ve Vilniusu zemřel litevský prozaik a dramatik Jonas Avyžius. Jako jeden z prvních zobrazil ve svých povídkách život litevské vesnice a tomuto tématu zůstal věrný i v pozdějších románech. Psal také pro děti. – Narodil se 16. 5. 1922.
Slovník spisovatelů národů SSSR

8. července 1709 - bylo u Poltavy poraženo švédské vojsko, švédský král Karel XII. s těžkými zraněními uprchl na turecké území. Vítězná ruská vojska tak získala rozhodující vliv v Pobaltí.
Rok do kapsy

8. července 1839 - se v Richfordu narodil americký podnikatel John Davison Rockefeller. Ve své době nejbohatší muž na světě ztělesňoval americký sen o rychlém vzestupu. V roce 1870 založil naftařskou firmu Standard Oil Company. – Zemřel 23. 5. 1937.
Rok do kapsy

J. D. Rockefeller:
„Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství.”

9. července 1609 - ve čtvrtek po sv. Prokopu podepsal císař Rudolf II., král český, na hradě pražském majestát na svobodu náboženství.
Kalendář historický národa českého, sv. 2

9. července 1929 - se v Praze narodil český básník a překladatel Václav Daněk. Těžiště jeho činnosti spočívá v překladech širokého spektra ruské a ukrajinské poezie. Vlastní básnickou tvorbu začal publikovat na sklonku 70. let. Inklinuje v ní k epické a dialogické výpovědi, využívá široké škály jazykových prostředků.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

10. července 1509 - se v Noyonu narodil francouzský církevní reformátor Jean Calvin, psáno též Jan Kalvín, jeden z myslitelů reformačního hnutí, zakladatel kalvinismu. – Zemřel 27. 5. 1564.
Rok do kapsy

10. července 1889 - se v Klenčí pod Čechovem narodil český prozaik a básník, bratranec J. Š. Baara, Jan Vrba. Ve svých impresionistických prózách zachytil důvěrný vztah člověka a přírody. Jeho rozsáhlé románové kroniky z pošumavského venkova a z dějin Chodska jsou prodchnuty náboženským i vlasteneckým tradicionalismem a moralistní tendencí. – Zemřel 28. 5. 1961.
Český biografický slovník XX. století

10. července 1919 - se v Toulouse narodil francouzský prozaik, básník a kritik Pierre Gamarra. Děj svých realistických a sociálně angažovaných děl umisťuje s oblibou do rodného Baskicka. Je také autorem děl pro mládež. – Zemřel 20. 5. 2009.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

11. - 15. červenec

13. července 1399 - v Praze zemřel německý stavitel činný v Čechách Petr Parléř, vedoucí osobnost významné gotické stavební huti. Do Prahy jej povolal Karel IV. roku 1356, aby se ujal po smrti Matyáše z Arrasu řízení nejvýznamnější pražské stavby - chrámu sv. Víta. - Narodil se roku 1332 nebo 1333.
www.libri.cz

14. července 1679 - v Praze zemřel český barokní stavitel a architekt italského původu Giovanni Domenico Orsi de Orsini. Byl vedle o něco starších architektů F. Carattiho a Carla Luraga třetím nejvýznamnějším architektem počátečního období barokní architektury v Čechách. – Narodil se roku 1633 či 1634.
www.libri.cz

14. července 1939 - se v Plzni narodil český zpěvák, nejvýznamnější interpret populární hudby Karel Gott. Vyniká rozsáhlým stylovým záběrem: vedle interpretace tanečních písní, jazzu, zvládá s úspěchem i klasické písně, operní árie či italské kanconety, především se však prosazuje v hlavním proudu populární hudby.
Český biografický slovník XX. století

15. července 1919 - se v Dublinu narodila anglciká (původem irská) spisovatelka a filozofka Iris Murdochová, autorka románů Pod sítí, Hrad z písku, Zvon, Uťatá hlava či Moře, moře, za kerý získala ocenění Booker Prize (1978). – Zemřela 8. 2. 1999.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...
Literární výročí - červenec, Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2019, 71(6), 240


15. července 1989 - v Kazimierz Dolny zemřela polská prozaička a esejistka Maria Kuncewiczowa. Náměty ke svým dílům čerpala obyčejně z vlastních zkušeností a reflexí, z osudů blízkých a známých lidí. Zasazovala je do událostí z nejnovějších polských dějin a doplňovala obecnými úvahami o lidském životě při častých návratech k motivům lásky, vlastenectví a tradicionalismu životních představ. – Narodila se 30. 10. 1899.
Slovník polských spisovatelů

16. - 20. červenec

16. července 1949 - se v Praze narodila česká historička, publicistka, překladatelka a ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Irena Bukačová. Její práce jsou zaměřeny na památkovou péči a region severního Plzeňska.
http://cs.wikipedia.org

16. července 1949 - se v Praze narodil český básník, překladatel a výtvarník Jan Gabriel. V 70. a 80. letech se podílel na vydávání samizdatového časopisu Doutník. Jako výtvarník je autorem alchymáží a koláží, měl několik samostatných výstav u nás i v zahraničí. V současné době pracuje jako redaktor Hospodářských novin.
přebal knihy J. Gabriel: Možná zvířata spíš jen větev

17. července 1879 - se v Kiskunfélegyháze narodil maďarský novinář, básník a prozaik, významný představitel maďarské prózy 20. století Ferenc Móra. Nejvýznamnějším žánrem jeho tvorby jsou povídky. – Zemřel 8. 2. 1934.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

17. července 1889 - se v Malden ve státě Massachusetts narodil jeden z nejúspěšnějších autorů detektivního žánru Erle Stanley Gardner. V jeho hlavní sérii je hrdinou advokát Perry Mason, který se ujímá beznadějných případů a pomáhá k vítězství utlačované spravedlnosti. – Zemřel 12. 3. 1970.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

E. S. Gardner:
„Úspěch je dostat to, co chceš, a štěstí chtít to, co dostaneš.”

17. července 1959 - v Praze zemřel český architekt a urbanista, filmový kameraman a režisér Max Urban. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a také Svazu architektů ČSR. Patřil také k průkopníkům českého filmu, založil jednu z prvních filmových společností ASUM, v níž vytvořil němé filmy. – Narodil se 24. 8. 1882.
www.libri.cz

18. července 1939 - se v Bronxu ve státě New York narodil americký zpěvák a textař popu, rocku a stylu Doo-wop Dion Francis DiMucci, ve světě hudby známý jen jako Dion. V letech 1957-1960 působil s vokální skupinou Belmonts. V 60. letech začal sólovou dráhu.
http://en.wikipedia.org

18. července 1949 - ve Skutči zemřel český hudební skladatel a pedagog Vítězslav Novák. Jeho tvorba zahrnuje široký prostor. Komponuje hudbu klavírní, komorní, symfonické básně i opery a dva balety. Patří k největším českým skladatelům písní, významnou část jeho díla zaujímá tvorba pro děti. – Narodil se 5. 12. 1870.
www.libri.cz

18. července 1969 - zemřela v Praze herečka, překladatelka, publicistka, dramatička, básnířka a spisovatelka Eva Vrchlická, osvojená dcera básníka a spisovatele Jaroslava Vrchlického, douholetá členka činohry Národního divadla v Praze, mj. autorka obíbeného převyprávění několika Shakespearových dramat Z Oříšku královny Mab. – Narodila se 6. 3. 1888.
Slovník českých spisovatelů: Libri
Literární výročí - červenec, Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2019, 71(6), 240

19. července 1799 - se v Petrohradě narodila francouzská prozaička ruského původu, dcera moskevského gubernátora, Sophie, hraběnka de Ségur. Pro svá četná vnoučata a pravnoučata psala pohádky a vyprávění. – Zemřela 31. 1. 1874.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

19. července 1819 - se v Glattfeldenu narodil švýcarský prozaik a lyrik Gottfried Keller. Nejvíce se proslavil autobiografickým románem Zelený Jindřich. První básně jsou takřka revolučního duchu. Vrcholnými Kellerovými díly jsou jeho novely, v nichž vystupují nevšední postavy a odrážejí se tvrdé životní i přírodní podmínky Švýcarska poloviny 19. století. – Zemřel 15. 7. 1890.
Slovník spisovatelů německého jazyka

G. Keller:
„Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je. Přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je.”
„Dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína.”

19. července 1879 - se v Nové Cerekvi u Pelhřimova narodil český malíř Alfréd Justitz. Teprve kolem roku 1912 se Justitzova tvorba vymanila ze školních vzorů, z "barokní expresivity", a sledovala spíše výboje Paula Cézanna. Do dalších obrazů nejdříve vzdáleně a pak silněji pronikl kubismus. Ve 20. letech prošel další proměnou svého stylu, způsobenou pařížským pobytem (1923) a poznáním díla André Deraina a jeho neoklasicismu. Pozvolna se stále více zajímal o figuru, a právě obrazy tohoto žánru, malované osobitým způsobem spojujícím podněty kubistické a neoklasicistní, patří k nejhodnotnějším umělcovým výtvorům. – Zemřel 9. 2. 1934.
www.libri.cz

20. července 1919 - se narodil novozélandský horolezec a polárník Edmund Percival Hillary, který jako první pokořil nejvyšší horu světa Mount Everest. – Zemřel 11. 1. 2008.
Rok do kapsy

21. - 25. červenec

21. července 1789 - se v Dobřanech u Plzně narodil český hudební skladatel Josef Matyáš Wolfram. V letech 1824 až do své smrti byl purkmistrem v Teplicích. Jeho teplický dům byl střediskem hudbymilovných obyvatel města, ale i návštěvníků a projíždějících hostů. Svůj čas dělil mezi svůj úřad a hudební tvorbu. Jeho hudební díla, dnes již zapomenutá, se částečně uchovala v teplickém archivu. – Zemřel 30. 9. 1839.
Plevka, Bohumil: Okouzlená růže teplického purkmistra, Teplice Revue 1969, č. 10, s. 1-2

21. července 1899 - se v Oak Park ve státě Illinois narodil americký spisovatel Ernest Hemingway, nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1954. Je považován za hlavního představitele Lost generation (Ztracené generace). Slavná novela Stařec a moře mu v roce 1953 vynesla Pulitzerovu cenu. Byl mistrem povídky, jeho úsporný styl ovlivnil celé generace dalších spisovatelů. Ve svých povídkách hledal pravdu o člověku v mezní situaci, proto své hrdiny stavěl do nebezpečí, kde pak prokazovali čest a odvahu. – Zemřel 2. 7. 1961.
www.spisovatele.cz
Literární výročí - červenec, Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2019, 71(6), 240


E. Hemingway:
„Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.”
„Každý by měl mít někoho, s kým by si mohl upřímně promluvit, protože někdy se člověk cítí hrozně sám, ať je sebestatečnější.”

21. července 1929 - v Potštejně nad Orlicí zemřel český prozaik, divadelní kritik a organizátor ženského školství v Brně Karel Sokol Elgart. Zaujímal významné místo v brněnském kulturním a společenském životě. S V. Mrštíkem redigoval v letech 1908-1910 Moravskoslezskou revui. Sám přispíval prózami, divadelními, literárními a výtvarnými referáty, pedagogickými studiemi a články do řady periodik. Vedle svého nejznámějšího pseudonymu užíval další jména a šifry. V poválečném období přešel k rozsáhlým „románovým dramatům“, z nichž měla podle jeho záměru vzniknout pentalogie. Pátý díl Tři studně zůstal jen v náčrtu. Široce koncipovaná románová série je postavena na permanentním konfliktu dobra a zla, na kterém se autor pokouší nastínit základní společenské otázky. Podařilo se mu vytvořit působivé obrazy i charaktery, neubránil se však přemíře úvah, debat a násilným dějovým konstrukcím. – Narodil se 18. 1. 1874.
www.brno.cz

20. července 1969 - ve 3: 56 středoevropského času stanul na Měsíci první člověk, byl jím americký astronaut Neil Armstrong. Krátce po něm stanul na povrchu Měsíce i jeho kolega Erwin Aldrin. Jejich první kroky po měsíčním povrchu sledovalo v televizi v přímém přenosu přes 500 miliónů diváků.
Rok do kapsy

21. července 1989 - v Praze zemřel český paleontolog Vladimír Pokorný. Je považován za zakladatele mikropaleontologie u nás. – Narodil se 12. 6. 1922.
www.libri.cz

22. července 1919 - se v Praze narodila česká spisovatelka, novinářka a překladatelka z latiny a ruštiny Věra Adlová, dívčím jménem Studená. Její tvorba je zaměřená na otázky mravní odpovědnosti a socialistického životního slohu, a to jak v knihách pro dospělé, tak v knihách pro mládež, mezi těmi mají zvláštní místo originálně pojaté práce uměleckonaučné. – Zemřela 28. 7. 1999.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1

23. července 1859 - v Paříži zemřela francouzská básnířka a prozaička Marceline Desbordes-Valmoreová. Ve francouzském romantismu je představitelkou nestylizované lyrické zpovědi. – Narodila se 20. 6. 1786.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

23. července 1919 - se v Písku narodil český jazykovědec František Daneš. Těžiště jeho mnohostranné práce je v syntaxi současné češtiny a ve fonologii věty. Ve světě je znám zejména pracemi o tematické výstavbě textu.
Český biografický slovník XX. století

24. července 1939 - zemřel v Praze český secesní malíř, grafik a návrhář Alfons Mucha. Kreslil ilustrace do knih i časopisů, navrhoval obálky, záhlaví, exlibris, etikety, viněty a také plakáty. Jeden z nich, pro pařížskou herečku Sarah Bernhardtovou, mu přinesl světovou slávu. – Narodil se 14. 7. 1860.
www.libri.cz

24. července 1969 - zemřel ve Vence u Nice polský prozaik a dramatik Witold Gombrowicz, nejvýznamnější polský spisovatel 20. století. V roce 1939 odplul kvůli reportáži do Argentiny, kde se rozhodl zůstat, když v Evropě vypukla válka. Nakonec tam zůstal až do roku 1963 a do Polska se již nevrátil. V letech 1963-64 pobýval v Berlíně, poté se usadil v Paříži a nakonec ve Vence nedaleko Nice. Spolupracoval s polským exilovým časopisem Kultura, kde vycházely jeho později i knižně vydané Deníky. Dále je autorem románů Trans-Atlantik, Pornografie a Kosmos. Jeho dílo vyniká ironí, satirou a groteskou, kontrastem mezi nezralostí a zralostí. – Narodil se 4. 8. 1904.
Literární výročí - červenec, Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2019, 71(6), 240

25. července 1929 - se v Srostki v Altajském kraji narodil spisovatel, dramatik, herec a filmový režisér Vasilij Makarovič Šukšin, vynikající osobnost ruské literatury a filmového umění 60. a 70. let. Jeho nejoblíbenějším žánrem byla krátká povídka. Typickým hrdinou jeho děl je podivín, člověk zvláštní z hlediska všeobecně uznávané morálky. – Zemřel 2. 10. 1974.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

V. Šukšin:
„Pomoz kamarádovi v neštěstí. Nechtěj být lepší na úkor druhého. Nekecej a makej. Na dobrého člověka vzpomínej v dobrém. Není to moc. Ale tyhle zákony jsou neúprosné. A určují charakter lidí. A také vztahy mezi nimi.”

25. července 1949 - v obci Okarec na Třebíčsku zemřel český básník a překladatel Petr Křička. Ve své básnické tvorbě osobitě navázal na tradice české a slovenské lidové poezie, v melodických verších vyjádřil lásku ke krajině dětství i melancholii člověka, který prošel 1. světovou válkou. Překládal z ruštiny, němčiny a francouzštiny. V době německé okupace byl činný v domácím odboji. – Narodil se 4. 12. 1884.
Český biografický slovník XX. století

Vždy v noci si připravím, co chci jí říci,
tolik je toho,
své obavy, naděje, úzkosti, žaly,
důležitého mnoho.

Je pravdivá, vážná, hluboká,
a já ji miluji.
Je mladičká. Všecko zítra jí povím,
noc každou si slibuji.

A potom, když před ní stojím,
nikdy si nemohu vzpomenout,
a potom, když před ní stojím,
vyhlížím jako bloud,

mlčíme, nevíme, nevíme,
co říkati máme,
do očí šťastni si hledíme,
druh druha objímáme.
P. Křička: Úmysl a skutek

26. - 31. červenec

26. července 1929 - se v Pardubicích narodil český lékař-embryolog Jan Evangelista Jirásek. Zabývá se embryologií a reprodukční medicínou, zejména problematikou determinace pohlaví a prenatálním vývojem člověka.
Český biografický slovník XX. století

27. července 1939 - se v Novém Městě nad Váhom narodila česká herečka Gabriela Vránová. Zpočátku hrála naivky, posléze se vypracovala k velkým postavám charakterním. Angažuje se také v oblasti česko-slovenské kulturní spolupráce.
Český biografický slovník XX. století

28. července 1879 - se v Krasoňově u Pelhřimova narodil český sociolog, filosof, etik a pedagog Inocenc Arnošt Bláha, představitel strukturálně funkcionalistické sociologie vycházející z kritického realismu T. G. Masaryka. Důraz kladl na úlohu vzdělání, výchovy a etiky. Společenské rozpory chápal jako odchylky od optima, zdůrazňoval vliv intelektuální elity na překonání společenských konfliktů. – Zemřel 25. 4. 1960.
Český biografický slovník XX. století

28. července 1909 - se v New Brightonu u Liverpoolu narodil anglický básník a prozaik Malcolm Lowry, autor proslulého románu Pod sopkou. – Zemřel 27. 6. 1957.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...
Literární výročí - červenec, Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2019, 71(6), 240

29. července 1909 - se v Lodíně na Královéhradecku narodil český vodohospodář Jaroslav Bulíček. Spolupracoval na koncepčním řešení velkých vodních děl (Klíčava, Želivka, Lipno) a na tvorbě československých vodohospodářských norem. – Zemřel 12. 10. 1979.
Český biografický slovník XX. století

29. července 1929 - se ve Vejvanově narodil český organický chemik Karel Bláha. Zabýval se chemií alkaloidů a oligopeptidů, zejména jejich stereochemií; řešil též otázky chemických názvosloví. – Zemřel 28. 8. 2009.
Český biografický slovník XX. století

30. července 1939 - se v Pardubicích narodil český herec a divadelní pedagog Alois Švehlík, svérázný představitel zejména charakterních mužných typů v divadle, televizi i ve filmu. Uplatňuje se také v televizním i filmovém dabingu.
Český biografický slovník XX. století

30. července 1969 - zemřel v Praze český herec Josef Vošalík, představitel žánrových epizodních figurek a komických postav. – Narodil se 11. 7. 1880.
Český biografický slovník XX. století

31. července 1849 - padl v bitvě u Segešváru maďarský revoluční básník, Sándor Petöfi, představitel revolučního romantismu. Po rodičích byl slovenského původu, křtěný jako Aleksandar Petrović. V poezii z období maďarské revoluce 1848–49 vyjádřil své demokratické ideály a republikánské myšlenky. – Narodil se 1. 1. 1823.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

S. Petöfi:
„Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něho zadupeš.”

31. července 1919 - se v Talavera de la Reina (Toledo) narodil španělský básník, romanopisec a kritik Rafael Morales. Jeho první sbírka je nesena novoromantickým, umírněným tónem. Teprve do dalších sbírek pronikají projevy solidarity se společensky periferizovanými bytostmi, jimiž se jeho tvorba sblížila s poválečnou poezií sociální. – Zemřel 20. 6. 2005.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

31. července 1949 - se ve Vizovicích narodil český mim, herec, režisér, divadelní autor a scénárista Bolek (Boleslav) Polívka, spoluzakladatel Divadla na provázku (resp. Husa na provázku) v Brně. Jeho tvorbu charakterizuje úzké sepětí pantomimy a herectví. Patří k nejvýraznějším představitelům české i světové pantomimy.
Český biografický slovník XX. století