Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Listopad 2019

1.–5. listopad


1. listopadu 1769
- se v Bechyni narodil český malíř Karel Postl. Byl především malířem krajinných námětů. Žil a pracoval v Praze, ale Teplice a severní Čechy často navštěvoval a čerpal ze zdejšího prostředí inspiraci k četným dílům. Zachovala se řada akvarelů a leptů s teplickými náměty. – Zemřel v roce 1818.
B. Plevka: Malíři lázeňského života, Severočeský deník 1995, č. 188, s. 8

1. listopadu 1919 - se v Praze narodil český herec, recitátor, divadelní pedagog a teoretik Radovan Lukavský. Ztvárnil stovky divadelních, filmových, televizních i rozhlasových rolí, jeho vytříbený a kultivovaný hlas z něj dělal jednoho z nejlepších a nejznámějších českých vypravěčů a recitátorů poezie. – Zemřel 10. 3. 2008.
M. Fikejz: Český film: herci a herečky, II. díl

1. listopadu 1949 - se v Hošticích-Herolticích u Vyškova narodil český herec Pavel Zedníček. Těžiště jeho herectví spočívá v realistickém výrazu s vnitřní psychickou, pohybovou a mimickou dynamičností. Komický talent přitom dodává jeho projevu další rozměr a význam.
Český biografický slovník XX. století

2. listopadu 1919 - se v ruském Zadonsku narodil český historik Jurij Křížek. Zabývá se dějinami rakousko-uherské monarchie ve 2. polovině 19. století a začátku 20. století se speciálním zřetelem k historii české politiky, k vývoji a mezinárodním souvislostem české otázky v tomto období. – Zemřel 16. 8. 2015.
Český biografický slovník XX. století

2. listopadu 1939 - se v Arhus narodil dánský prozaik Svend Age Madsen. Výrazně experimentální a velice plodný autor románových textů z minulosti a antiutopické budoucnosti, v první fázi tvorby ovlivněný francouzským „novým románem”.
Slovník severských spisovatelů

3. listopadu 1939 - v Praze zemřel český novinář Václav Draxl. Pracoval jako horník na Teplicku a Duchcovsku. Rozvíjel značné aktivity zprvu v anarchistickém hnutí, později byl členem socialistické strany. Řadu let řídil a redigoval Hornické listy. Po 1. světové válce se stal poslancem Národního shromáždění. – Narodil se 16. 1. 1874.
P. Koukal: Tribun havířů, Revue Teplice 1979, č. 1, s. 16

3. listopadu 1939 - zemřel v Praze český slavista, literární historik, folklorista a mytolog Jan Máchal. V prvním období své vědecké činnosti se zaměřil na problematiku slovanské mytologie a folklóru, postupně obrátil pozornost ke srovnávacím dějinám slovanských literatur. Zabýval se i dějinami českého dramatu, novodobou českou literaturou a vztahy literatury a folklóru. – Narodil se 25. 10. 1855.
Český biografický slovník XX. století

4. listopadu 1619 - korunován byl v katedrále sv. Víta na království české falckrabě Fridrich V., kurfiřt saský. Byla to nejpodivnější z korunovací českých, při níž starý řád Karla IV. přizpůsoben byl kalvínskému smýšlení královu. Pro krátkost své vlády bývá Fridrich V. (vládl pouze do bitvy na Bílé hoře) nazýván „Zimním králem”.
Kalendář historický národa českého

4. listopadu 1909 - se v Náchodě narodil český typograf, knižní grafik a odborný publicista Oldřich Hlavsa. Těžiště jeho grafické tvorby spočívá v časopisecké a zejména knižní typografii, mnohokrát oceněné na domácích i mezinárodních výstavách. – Zemřel 27. 12. 1995.
Český biografický slovník XX. století

4. listopadu 1989 - v Praze zemřel český stolní tenista Bohumil Váňa. Není u nás mnoho sportovců, kterým se podařilo v průběhu kariéry vystoupit při mistrovství světa třicetkrát na stupně vítězů a z toho třináctkrát na stupínek nejvyšší. A to hvězdnou dráhu Bohumila Váni ještě na léta přerušila 2. světová válka a můžeme se jen dohadovat, o kolik vítězství ho připravila. – Narodil se 17. 1. 1920.
www.libri.cz

4. listopadu 1999 - náhle zemřel slovenský grafik a ilustrátor Emil Bačík. Byl umělcem „klaunů a žen”. Byl autorem plakátů, knižních ilustrací, ale také nezapomenutelných značek Makyty a Slovenské spořitelny. – Narodil se 4. 5. 1929.
www.telecom.gov.sk

5. listopadu 1959 - se v Kingstonu (stát Ontario) narodil kanadský rockový zpěvák, kytarista, autor hudebních textů a fotograf Bryan Adams. Byl oceněn Řádem Kanady a Řádem Britské Kolumbie za svoje přispění k populární hudbě a za jeho dobročinné akce. V dubnu roku 2006 byl uveden do hudební síně slávy při předávání kanadských hudebních cen Juno. Od roku 1998 má také svou hvězdu na Kanadském chodníku slávy. Byl nominován na tři Ceny akademie a nedávno byl již popáté nominován na Zlatý globus za hudbu k filmu Bobby.
www.everymusic.org/cz

6.–10. listopad


7. listopadu 1879
- se v lotyšském městě Vecpiebalga narodil spisovatel Kárlis Skalbe. Pro své sympatie k revoluci roku 1905 byl nucen emigrovat do západní Evropy. Patřil k předním představitelům lotyšského novoromantismu. Do literatury se zapsal především svými poetickými pohádkami. – Zemřel 15. 4. 1945.
Slovník pobaltských spisovatelů

7. listopadu 1929 - se v Kodani narodil dánský básník, hudebník, prozaik a scenárista Benny Andersen. Velký úspěch jeho prvních básnických sbírek jej povzbudil, aby využil svých hudebních zkušeností a rozšířil záběr své poezie i do oblasti písničkářské. Většinu svých textů si zhudebnil sám. Další podstatnou součástí jeho tvorby jsou dětské knihy. – Zemřel 16. 8. 2018.
Slovník severských spisovatelů

Na štěstí je něco zvláštního
člověk je docela rád
když ho někdy potká
ale taky nesvůj
na chvíli se zastaví
pak se opatrně krade dál
jako v minovém poli
a pokaždé když našlápne
a nevyletí do vzduchu
buď zapomene mít ze štěstí radost
nebo má vztek že neví
jak dlouho mu vydrží
takže když konečně začne mít smůlu
je to ulehčení
jako když dorazí do bezpečí
vlastně je to věčná škoda
protože na štěstí je něco zvláštního
s čím se člověk hned tak nesetká
třeba je chyba v tom
že o něm hrozně málo víme
měli bychom do něho víc proniknout
myslím že je to věc tréninku.
B. Andersen: Štěstí

7. listopadu 1989 - v Brně zemřel český básník Jan Skácel. Jeho básnické dílo se vyznačuje osobitou poetikou usilující o hutnou konkrétnost projevu. Myšlenkově směřuje k zapomenutým hodnotám přirozené prostoty, domova a jazyka, tvořícím protiváhu k těkavosti moderního světa. – Narodil se 7. 2. 1922.
Český biografický slovník XX. století

Tak jsem se nad světem trápil,
až jsem si začal vymýšleti přísloví.

Jsou dlouhé pravdy a jsou pravdy krátké.

A nepřijde-li trest hned vzápětí,
musíš si vinu odžít životem.

A nikdo neodčiní čin.

A nikdo nedokáže složit písničku
pro slepé děvčátko a ptáka bez křídel.
J. Skácel: Přísloví

8. listopadu 1929 - se v Praze narodil český historik Bohumír Klípa. Věnuje se zejména dějinám československých legií a Československé armády v meziválečném období a historii česko-italských vztahů. Věnuje se také překladatelské činnosti, překládá z angličtiny a italštiny.
Český biografický slovník XX. století

8. listopadu 1949 - se v Ervěnicích narodil český malíř a grafik Vladimír Šavel jr., člen Unie výtvarných umělců v Teplicích. Jeho výtvarný princip je schopen do sebe vstřebat podněty časově a stylově od sebe značně vzdálené.
J. Škvára: Vladimír Šavel junior, Teplice (kulturně společenský magazín) 1996, č. 2, s. 15

9. listopadu a v noci na 10. listopadu 1989 - vláda Německé demokratické republiky otevřela hranice se Spolkovou republikou Německo a se Západním Berlínem. Občanská revoluce proti socialistickému režimu zvítězila bořením tzv. Berlínské zdi, symbolu nesvobody v bývalém východním Německu.
Rok do kapsy

9. listopadu 1989 - v Bratislavě zemřel slovenský prozaik, překladatel a scenárista Alfonz Bednár, jeden z nejvýznamnějších a nejplodnějších slovenských spisovatelů poválečného období. – Narodil se 13. 10. 1914.
Slovník slovenských spisovatelů

10. listopadu 1759 - se v Marbachu narodil německý spisovatel, básník, dramatik a překladatel Friedrich Johann Christoph Schiller. Jeden z nejvýznamnějších básníků hnutí Sturm und Drang. – Zemřel 9. 5. 1805.
Slovník spisovatelů německého jazyka

F. Schiller:
„Ze všech soudců je znalec nejshovívavější.”
„Drahý je mi přítel. Ale i nepřítel mi může posloužit. Ukazuje-li mi přítel, co mohu, učí mne nepřítel, co je mou povinností.”
„Ptáte se, dobří přátelé, komu se věřit má? Vězte - životu - ten učí líp než řečník, než kniha líp.”

10. listopadu 1879 - se v Springfieldu narodil americký básník Vachel Lindsay, jeden z představitelů tak zvané „chicagské generace″. V poezii nekladl důraz na obsah, ale na hudebnost a rytmus verše a živost obrazů. Jeho krédem byl život spjatý s rodnou půdou, vlastenectví, láska k demokracii. – Zemřel 5. 12. 1931.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

10. listopadu 1929 - se v Praze narodil český technik Karel Juliš. V letech 1987–88 byl ministrem školství ČSR, v letech 1988–1989 místopředsedou vlády ČSSR a ministrem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky. V letech 1989–1990 byl předsedou Státní komise pro vědeckotechnický rozvoj. Ve svém oboru se zabývá technickou mechanikou, zejména problematikou dynamiky strojů. – Zemřel 22. 7. 2019.
Český biografický slovník XX. století

10. listopadu 1989 - v Ostravě zemřel český analytický a jaderný chemik Rudolf Jirkovský. Pracoval v oblasti hutnické analytiky a radioanalytické chemie. – Narodil se 29. 3. 1902.
Český biografický slovník XX. století

11.–15. listopad


11. listopadu 399
- umřel sv. Martin, rodem Uher, biskup v Turonu ve Frankreichu. Byl oblíbeným patronem našich předků.
Kalendář historický národa českého

11. listopadu 1729 - se narodil francouzský vědec a mořeplavec hrabě Louis Antoine d‘Bougainville. Byl advokátem, věnoval se však i matematice a vyznamenal se za sedmileté války jako důstojník v Kanadě a v Německu. – Zemřel 31. 8. 1811.
I. Hrbek: ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů

11. listopadu 899 - zemřel český politický pracovník Vilém Körber. Byl jedním z podporovatelů dělnického hnutí v severních Čechách a vydavatelem řady dělnických novin, z nichž redakce některých byly v severočeském regionu, především na Duchcovsku. Sympatizoval s anarchistickým hnutím, později se přikláněl k sociální demokracii. – Narodil se 5. 8. 1945.
P. Koukal: Körberové, Revue Teplice 1976, č. 8, s. 8

11. listopadu 1929 - se v Kaufbeurenu narodil německý básník a spisovatel Hans Magnus Enzensberger. Jeho tvorba je velmi rozmanitá. Jako vydavatel literárního periodika Kursbuch (od roku 1965) významně ovlivňoval mladou generaci. V roce 1980 založil časopis Trans Atlantik. Od roku 1985 byl pověřen řízením edice světové poezie.
Slovník spisovatelů německého jazyka

H. M. Enzensberger:
„Hovořit o poezii je mnohem oblíbenější než poezie sama.”

11. listopadu 1939 - v Praze zemřel český student medicíny, oběť nacistického teroru, Jan Opletal. 28. října 1939, v den výročí založení samostatného Československého státu, proběhly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, kterých se Opletal zúčastnil. Demonstrace byly nacisty tvrdě potlačeny. Jan Opletal byl vážně zraněn střelou do břicha a navzdory lékařské péči 11. listopadu zemřel. – Narodil se 1. 1. 1915.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

11. listopadu 1999 - zemřel anglický geolog a polární badatel sir Vivian Ernest Fuchs. Účastnil se několika vědeckých výprav. – Narodil se 11. 2. 1908.
I. Hrbek: ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů

12. listopadu 1929 - se v Garmisch-Partenkirchenu narodil německý spisovatel Michael Ende. Patřil k předním světovým autorům literatury pro děti a mládež. – Zemřel 28. 8. 1995.
Slovník spisovatelů německého jazyka

12. listopadu 1939 - se v Praze narodil český psycholog Karel Balcar. Zabýval se psychologií osobnosti, psychologií rodiny a psychologickým měřením.
Český biografický slovník XX. století

12. listopadu 1939 - se v Újezdci u Jindřichova Hradce narodil český ekonom Miloš Mach. Věnuje se problémům teorie hospodářského růstu, hospodářského mechanismu a aspektů fiskální a monetární politiky.
Český biografický slovník XX. století

12. listopadu 1999 - v Sarajevu zemřel bosensko-hercegovský básník, kritik, prozaik, dramatik a esejista Husein Tahmiščič. Proti básnické tradici Bosny uváděl moderní básnický výraz, postupně se vymaňoval z vlivu surrealismu a hermetismu a nacházel si svůj vlastní nemelodický, drsný, myšlenkově náročný tvar. – Narodil se 2. 6. 1931.
Slovník spisovatelů: Jugoslávie

13. listopadu 1699 - se v Čelákovicích narodil český hudební skladatel Jan Zach. Jeho bohatá skladatelská činnost obsahuje několik skladeb pro klavír, několik skladeb pro varhany, 30 mší a další. – Zemřel roku 1773.
Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 2.

13. listopadu 1919 - se v Praze narodil český malíř a grafik Josef Istler. V raném období jej zaujaly motivy předměstského života, ale za války a okupace (1941) se přiklonil k surrealismu a ovlivnilo ho fantazijní umění. Následující Istlerova tvorba se tak ubírala ve dvou souběžných liniích: jedné snové a druhé abstraktní, která se postupně sbližovala s proudem, reprezentovaným pařížským stylem "lyrické abstrakce". – Zemřel 19. 6. 2000.
www.libri.cz

13. listopadu 1919- v Praze zemřel český pedagog a politik Antonín Otakar Zeithammer. V letech 1863–71 a 1878–95 byl poslancem českého zemského sněmu, v letech 1879–1891 zasedal i na říšské radě. Patřil k vůdčím postavám staročeské politiky, aktivně se účastnil všech jednání s vídeňskou vládou počínaje 60. lety 19. století až po pro staročechy osudné punktační jednání z roku 1890. Po porážce staročechů ve volbách do říšské rady roku 1891 odešel z parlamentního života. – Narodil se 5. 11. 1832.
www.libri.cz

14. listopadu 1889 - se ve vesničce Maghága narodil velký egyptský myslitel a literát, klasik egyptské „moderní″ prózy Taha Husajn. Přínosem pro arabskou literaturu je jeho humanizmus a optimizmus. Po přechodnou dobu byl zástupcem Egypta v UNESCO. – Zemřel 28. 10. 1973.
http://www.apogeum.info/
Malá československá encyklopedie, část 2

15. listopadu 1939 - se ve Vrahovicích na Prostějovsku narodil český chemický inženýr Miloš Marek. Zabývá se zejména studiem disipace energie v procesech a aparátech chemického průmyslu a chemickou kinetikou.
Český biografický slovník XX. století

15. listopadu 1969 - v Madridu zemřel španělský povídkář a romanopisec Ignacio Aldecoa. Stal se významným představitelem generace „válečných dětí″ 50. let, která byla poznamenána existenciálním viděním světa a později se nechala silně ovlivnit sociálním neorealismem italského původu v jeho literární i filmové podobě. – Narodil se 24. 7. 1925.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

16.–20. listopad

16. listopadu 1889 - se v Pittsburghu narodil americký dramatik George Simon Kaufman. Začínal jako žurnalista a divadelní kritik, ale od roku 1921 do 50. let vytvořil řadu komedií a frašek (zpravidla ve spolupráci s jinými autory), z nichž mnohé patří k nejúspěšnějším hrám komerčního jeviště. – Zemřel 2. 6. 1961.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

16. listopadu 1909 - se ve Vídni narodil český orientalista a právní historik Josef Klíma. Zabýval se zejména výzkumem pramenů k dějinám právních a společensko-ekonomických vztahů zemí starověkého Předního východu. – Zemřel 30. 11. 1989.
Český biografický slovník XX. století

17. listopadu 1909 - se ve Strašíně na Klatovsku narodil český lékař-epidemiolog Karel Raška, zakladatel moderní československé epidemiologické školy. – Zemřel 21. 11. 1987.
www.libri.cz

17. listopadu 1939 - vtrhli nacisté do vysokoškolských kolejí a obsadili všechny české vysoké školy. 1200 studentů bylo deportováno do koncentračních táborů, 9 popraveno. České vysoké školy byly zavřeny. 17. listopad byl prohlášen Mezinárodním dnem studentstva.
Rok do kapsy

17. listopadu 1969 - v Praze zemřel český filmový režisér, prozaik a scenárista Václav Krška. Byl významným představitelem lyrického až erotizujícího filmu. – Narodil se 7. 10. 1900.
www.libri.cz

17. listopadu 1989 - studentskou manifestací na Národní třídě začala demokratická revoluce, jež si vysloužila název „sametová“.
Rok do kapsy

18. listopadu 1939 - se v Ottawě narodila kanadská spisovatelka, básnířka, literární kritička a politická aktivistka Margaret Atwoodová.
www.spisovatelé.cz

18. listopadu 1999 - zemřel americký prozaik Paul Bowles. Studoval hudbu v Berlíně a Paříži a léta se živil jako hudební kritik a příležitostný skladatel. Stále měl však dva velké sny: tvůrčí literární činnost a život vzdálený evropské civilizaci. Obojí se mu podařilo spojit za trvalého pobytu v Maroku, později střídavě i na Ceylonu. – Narodil se 30. 12. 1910.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

P. Bowles:
„Smrt se neustále přibližuje. Ale skutečnost, že nikdy nevíš, kdy k tobě přijde, jakoby ubírala na významu skutečnosti, že život má svůj konec.″

19. listopadu 1449 - na den sv. Alžběty, umřela paní Kunhuta, aneb Kunka z Šternberka, první manželka pana Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad, potom krále českého.
Kalendář historický národa českého

19. listopadu 1819 - bylo v Madridu otevřeno Královské muzeum malířství a sochařství, jehož sbírky patří k nejvýznamnějším na světě.
Rok do kapsy

19. listopadu 1839 - se v Chebu narodil český průmyslník Emil Škoda, zakladatel jednoho z našich největších průmyslových podniků. Jeho jméno se stalo pojmem a značkou kvality výrobků, které naši vlast reprezentují dodnes v celém světě. – Zemřel 8. 8. 1900.
www.libri.cz

19. listopadu 1989 - vzniklo v Činoherním klubu v Praze Občanské fórum  (OF) jako jednotný reprezentativní orgán protestujících občanů.
Rok do kapsy

20. listopadu 1909 - se v Semonicích narodil český řídící učitel Josef Toman. Kromě školství pracoval i v národně socialistické straně a sokolském hnutí. Zastával řadu funkcí, po roce 1948 byl nějakou dobu vězněn a ke svému povolání se již nikdy nevrátil. Teprve po roce 1989 se vrátil alespoň ke svému působení v sokolském hnutí. – Zemřel 29. 8. 2006.
P. Koukal: Příběh učitele Tomana, Deník Směr 1998, č. 56, s. 12

21.–25. listopad

21. listopadu 1929 - se v Praze narodil český matematik Ilja Černý. Zabývá se reálnou a komplexní analýzou.
Český biografický slovník XX. století

21. listopadu 1959 - se v Bílovci narodil všestranný sportovec Vítězslav Dostál, železný muž, vysokohorský turista a hlavně cyklista. Je první Čech, který na jízdním kole objel zeměkouli. Během tří let a tří dnů (18. 9. 1994 až 21. 9. 1997) najel 59 460 km. Jel postupně na dvou bicyklech české výroby značky Velamos.
http://cs.wikipedia.org/wiki

22. listopadu 1709 - se narodil český skladatel a houslový virtuóz období raného klasicismu František Benda. Jako houslista se Benda vyznačoval brilantní virtuozitou a neobyčejně zpěvným tónem, celkovou hudebností a vnímavostí. Jako autor uplatňoval živé prvky české světské melodiky a rytmiky, čímž se odpoutal od svých hlavních vzorů Vivaldiho a Tartiniho. Rozvíjel melodičnost a zpěvnost, hlavně v adagiových větách, a v houslových skladbách dochází až k náznakům sonátové formy. – Zemřel 7. 3. 1786.
cs.wikipedia.org/wiki

22. listopadu 1819 - se v Arbury narodila anglická spisovatelka, nejdůležitější autorka anglického románu 2. poloviny 19. století (viktoriánského období) George Eliot, vlastním jménem Mary Ann (později Marian) Evans. Její romány se vyznačují hlubokou prokresleností postav, a co do příběhů jsou velmi komplexní a realistické. – Zemřela 22. 12. 1880.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

G. Eliot:
„Člověk má právo milovat, nikoliv si činit právo na druhého.″
„Život nemůže být bez cíle - to by byla jen pouhá existence. Rovněž tak láska nemůže být bez cíle - to by bylo jen náhodné mrhání city.”
„Dědičnost je autobus, v němž jedou všichni naši předkové. Občas některý z nich vystrčí hlavu a pošle nám pozdrav.”

22. listopadu 1869 - se v Paříži narodil francouzský prozaik a dramatik André Gide, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1947. Zabýval se vztahem jedince a společnosti, otázkou svobody člověka. Byl levicového zaměření, spolu s Malrauxem intervenoval u Hitlera za propuštění bulharského komunistického politika Dimitrova, neprávem obviněného ze zapálení Říšského sněmu v Berlíně. – Zemřel 19. 2. 1951.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A. Gide:
„Způsob, jakým se nám svět jevů vnucuje a jímž my se světu snažíme vnutit svůj vlastní výklad, tvoří drama našeho života.″
„Je to zákon života - jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených.”
„Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen.”

22. listopadu 1939 - v Praze zemřel český básník, náboženský spisovatel a teolog, římskokatolický kněz Xaver Dvořák. Svou poezií, formálně ovlivněnou J. Vrchlickým a prodchnutou křesťanským mysticismem patří k nejvýznamnějším představitelům české katolické moderny. – Narodil se 29. 11. 1958.
Český biografický slovník XX. století

23. listopadu 1899 - se v Praze narodil český zemědělský odborník Antonín Klečka. Zabýval se hlavně pícninářstvím, lukařstvím a pastvinářstvím. Věnoval se též soustavnému geobiologickému a ekologickému výzkumu luk zejména v Polabí, na Šumavě a v Beskydech. – Zemřel 30. 9. 1986.
Český biografický slovník XX. století

24. listopadu 1849 - se v Manchesteru narodila anglická prozaička Frances Eliza Burnettová, rozená Hodgsonová. Autorka zejména sentimentálních a moralistních příběhů. – Zemřela 29. 10. 1924.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

24. listopadu 1909 - se ve Velkých Kostolanech u Trnavy narodil český malíř slovenského původu Cyprián Majerník. Byl členem Umělecké besedy a z Prahy neodešel - podobně jako někteří další slovenští umělci - ani po rozpadu republiky a za okupace. Svůj barevně expresívní styl, opírající se o silně zjednodušující tvar se zdůrazněnou linií, plně uplatnil ve svých nejznámějších dílech. Jeho dobrovolný odchod ze světa souvisel s nevyléčitelnou chorobou. – Zemřel 4. 7. 1945.
www.libri.cz

24. listopadu 1929 - v Paříži zemřel francouzský politik a žurnalista Georges Clemenceau. Dvakrát byl francouzským premiérem za Radikální stranu, a to od 25. října 1906 do 24. července 1909, podruhé od 16. listopadu 1917 do 20. ledna 1920. – Narodil se 28. 9. 1841.
http://cs.wikipedia.org/wiki

G. Clemenceau:
„Vládnutí v demokracii by bylo výrazně snazší, kdyby člověk nemusel vždy znovu zvítězit ve volbách.”
„Hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí.”

24. listopadu 1949 - se v Praze narodila česká zpěvačka, textařka a příležitostná herečka Petra Černocká. Jako zpěvačka disponuje neagresivním, libozvučným hlasem, který se nejlépe vyjímá ve středních polohách hlasových a také žánrových.
Matzner, Poledňák, Wasserberger: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část jmenná- československá scéna

25. listopadu 1909 - se v Praze narodil český herec Miroslav Homola. Projevil se jako všestranný herec, komik, zpíval v operetách a působil i v estrádních souborech. – Zemřel 24. 10. 1983.
Český biografický slovník XX. století

25. listopadu 1989 - ve Svatovítské katedrále konala slavnost svatořečení Anežky České, kterou celebroval kardinál František Tomášek.
Rok do kapsy

26.–30. listopad

26. listopadu 1889 - se v Praze narodil český hudební skladatel Erno (Arnošt) Košťál. Psal a dirigoval pro zvukový film a pro rozhlas. Má na kontě několik set skladeb populárního rázu, z nichž značná část byla vydána a jimiž pronikl i za hranice. – Zemřel 26. 1. 1957.
Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1.

26. listopadu 1919 - se v New Yorku narodil americký romanopisec, povídkář a editor Frederick Pohl. Svou tvorbu zaměřil na science fiction. Velkou část své kariéry do roku 1980 strávil střídavě psaním a tím, že na jedné straně sloužil jako literární agent spisovatelům science fiction a na straně druhé vytvářel ediční politiku textů vydávaných nakladatelstvími nebo sci-fi časopisy. – Zemřel 2. 9. 2013.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

26. listopadu 1939 - v Poličce nad Metují zemřel literární historik a kritik Arne Novák, syn spisovatelky Terezy Novákové. Ideově vyšel ze skepticismu a individualismu přelomu 19. a 20. století, který posléze překonal osobitým národním tradicionalismem s výrazným mravním fundamentem. Literárněhistorickou práci harmonicky spojoval s činností literárně-kritickou. – Narodil se 2. 3. 1880.
Český biografický slovník XX. století

26. listopadu 1939 - se v Brownsvillu v Tennessee narodila americká rocková zpěvačka a herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s charakteristickým chraplavým hlasem, Tina Turner, vlastním jménem Anna Mae Bullock.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

27. listopadu 1949 - se v Kladně narodil český spisovatel a překladatel Václav Jamek (pseudonym Eberhardt Hauptbahnhof). Jeho dílo lze obtížně zařadit do nějakého směru, protože má velmi osobitý styl psaní, kde velkou roli hraje subjektivní líčení světa, kde je zdůrazňován právě autorův postoj ke světu, nikoli dění samotné. Protože využívá celou řadu stylů, které různým způsobem kompiluje, bývá často zařazován do postmoderních spisovatelů.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

28. listopadu 1859 - v Tarrytownu zemřel americký povídkář, humorista, esejista, historik a spisovatel biografií Washington Irwing. Byl prvním velkým prozaikem amerického romantismu. V jeho díle se projevuje směsice romantických i realistických prvků a lokálního amerického koloritu. – Narodil se 3. 4. 1783.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

29. listopadu 1839 - ve Vídni zemřela Kateřina Bedřiška vévodkyně Zaháňská, rozená princezna Turonská. Žila střídavě ve Vídni a Ratibořicích. Její postava vystupuje jako „paní kněžna″ v Babičce Boženy Němcové. – Narodila se roku 1781.
Kalendář historický národa českého

29. listopadu 1919 - se v Hartmanicích narodil český lékař-gynekolog a porodník, vynikající operatér František Macků. Zabýval se hlavně urologickou gynekologií.
Český biografický slovník XX. století

29. listopadu 1929 - se v Rogatci narodil slovinský básník, dramatik a publicista Branko Hofman. Vývoj jeho tvorby směřoval od pocitového vnímání světa k jeho objektivizovanému zachycení. – Zemřel 12. 6. 1991.
Slovník balkánských spisovatelů

29. listopadu 1989 - Federální shromáždění zrušilo ústavní článek o vedoucí úloze komunistické strany ve státě a společnosti.
Rok do kapsy

30. listopadu 1899 - se v Praze narodil českoněmecký hudební skladatel a klavírista Hans (Johanes) Krása. Dne 10. srpna 1942 byl deportován do Terezína. V září 1943 došlo k jeho terezínské premiéře Brundibára a v extrémních podmínkách koncentračního tábora se opera dočkala 55 provedení. Autor i dětští interpreti posléze zahynuli v Osvětimi, což povýšilo Krásovu skladbu na symbol: umění reprezentované čistou dětskou hrou jako protipól vražedné totalitní moci. Od 70. let má Brundibár širokou mezinárodní publicitu a je prováděn v mnoha zemích světa. – Zemřel v říjnu 1944.
www.libri.cz

30. listopadu 1939 - se v Klinci (dnes Praha-západ) narodil český novinář, autor cestopisných a populárně naučných knih Josef Velek. Jako publicista spolupracující zejména s týdeníkem Mladý svět se věnoval ochraně životního prostředí. Roku 1974 v něm dal podnět k založení ekologického hnutí Brontosaurus. Od roku 1975 se stal redaktorem stejnojmenného časopisu. V roce 1990 se jako ekolog a novinář zúčastnil československé potápěčské expedice do Egypta Blue World 90. – 30. dubna 1990 utonul při potápění v Rudém moři u městečka Safaga, asi 800 km jižně od Káhiry.
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

30. listopadu 1949 - se v Praze narodila česká herečka Kateřina Macháčková, dcera herce a režiséra Miroslava Macháčka. Je představitelkou psychicky výrazných ženských postav tragického i komediálního ladění.
Český biografický slovník XX. století