Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Únor 2019

1. - 5. únor

1. února 1989 - v Praze zemřel český básník, esejista a literární kritik Karel Bodlák. Svou básnickou tvorbou, částečně ovlivněnou filozofií Ladislava Klímy, se hlásil ke spiritualistické linii české poezie. – Narodil se 3. 11. 1903.
Český biografický slovník XX. století

2. února 1829 - se narodil německý zoolog a cestovatel Alfred Edmund Brehm. Jako autor knihy Brehmův život zvířat se stal synonymem pro populárně naučnou zoologickou literaturu. – Zemřel 11. 11. 1884.
http://cs.wikipedia.org

2. února 1889 - se v Hradci Králové narodil český prozaik Emil Vachek. Jeho próza se vyznačuje fabulační vynalézavostí, psychologickým zaměřením i smyslem pro společenskou realitu doby. – Zemřel 1. 5. 1964.
Český biografický slovník XX. století

E. Vachek:
"Zákon je jen technické a ne vždy podařené provádění spravedlnosti."

2. února 1929 - se v Ostravě narodila česká filmová režisérka a scenáristka Věra Chytilová.  Do českého filmu vstoupila počátkem 60. let a patřila do generace filmových režisérů, kteří se nejen odmítali ztotožnit se socialistickým realismem, ale hledali novou tvář filmu ovlivněni "filmem pravdy". – Zemřela 12. 3. 2014.
www.libri.cz

2. února 1939 - se v Praze narodil český herec Ladislav Mrkvička. V 70. a 80. letech patřil k nejvyhledávanějším hercům, diváci ho mohli spatřit v dramatických, komediálních i pohádkových rolích. Je také významným dabérem, jeho hlas znají posluchači i z rozhlasu.
M. Fikejz: Český film: herci a herečky č. 2

2. února 1949 - se ve Vyšném Kubíně narodil slovenský básník a překladatel Pavol Országh Hviezdoslav, vlastním jménem P. Országh. Patřil po celé půlstoletí k vedoucím osobnostem slovenské literatury a svým básnickým dílem v ní úspěšně probojovával cestu realismu. – Zemřel 8. 11. 1921.
www.libri.cz

Že v hrudi tejto koľko piesní?
To udať neznám ani sám.
Keď avšak plnosť duše cítím,
snáď isté, že ich ešte mám.

Veď chmyrí to tam a sa hniezdi,
jak v hniezdku neposedná mlaď,
alebo je im v lôžku tvrdo,
alebo chcú už vylietať.
P. O. Hviezdoslav: z básně „Koľko piesní“

2. února 1949 - se v Lisabonu narodila portugalská prozaička, dramatička, básnířka a autorka dětské literatury Hélia Correia.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

2. února 1969 - v Plzni zemřel český technik Josef Bečvář. Ve Škodových závodech v Plzni se rozhodujícím způsobem podílel na vývoji všech typů turbín Škoda. V roce 1957 založil tradici mezinárodních konferencí o parních turbínách a energetickém strojírenství. – Narodil se 1. 11. 1900.
Český biografický slovník XX. století

2. února 1989 - v německém Mannheimu zemřel slovenský krasobruslař, československý reprezentant Ondrej Nepela. Díky jemu a Haně Maškové patřil přelom 60. a 70. let k nejúspěšnější éře našeho krasobruslení. – Narodil se 22. 1. 1951.
www.libri.cz

3. února 1859 - se narodil německý letecký konstruktér Hugo Junkers. V roce 1915 postavil první celokovové letadlo na světě. – Zemřel 3. 2. 1935.
Rok do kapsy

3. února 1869 - v Praze zemřel český spisovatel Karel Vinařický. Byl typickým představitelem českého kněze buditele, spolutvůrcem národní tradice. – Narodil se 24. 1. 1803.
Kalendář historický národa českého

3. února 1899 - se narodil čínský spisovatel Lao Še, autor jednoho z nejčtenějších románů novější čínské literatury Rikša. – Zemřel 24. 8. 1966.
Rok do kapsy

3. února 1909 - v Praze zemřel český historik, pedagog a politik Antonín Rezek. Svými životními postoji, byť mohou být považovány za konzervativní, velmi prospěl především rozvoji českého školství, vědy a kultury vůbec. – Narodil se 13. 1. 1853.
www.libri.cz

4. února 1719 - vyšlo první číslo prvního českého periodika Sobotních (outerních) pražských poštovních novin z rozličných zemí a krajin pocházejících s obzvláštním jeho císařské a královské milosti obdarováním. Jak z neuvěřitelně dlouhého názvu vyplývá, noviny vycházely dvakrát týdně.
Rok do kapsy

4. února 1799 - se v Portu narodil portugalský dramatik, prozaik a básník Almeida Garrett, vlastním jménem Joao Baptista da Silva Leitao Almeida. V jeho tvorbě se mísí romantismus s autobiografií a satirou. – Zemřel 9. 12. 1854.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

4. února 1859 - se narodil český prozaik Viktor Kamil Jeřábek. Od povídek a črt z Litomyšle přešel k zachycení realistického obrazu moravského venkova, kde působil jako učitel. Byl také autorem cestopisných causerií a pamětí. – Zemřel 16. 4. 1946.
http://encyklopedie.seznam.cz

4. února 1929 - se  v Ivančicích narodil český prozaik, dramaturg a filmový scenárista Jan Procházka. Byl velmi aktivním politickým publicistou a člověkem stojícím vždy v proudu událostí. Patřil také k nejaktivnějším intelektuálním účastníkům "Pražského jara" z řad reformních komunistů. – Zemřel 20. 2. 1971.
www.libri.cz

J. Procházka:
"Včerejší naivní iluze jsou vždy směšné. Dnešní naivní iluze budou směšné až zítra."
"Chybami se člověk a společnost učí jenom do určité míry. Pak už si na ně zvyká."
"Kdo si dělá starosti, až když skutečně přijdou, má tu výhodu, že si je nedělá zbytečně."

4. února 1999 - v Bloemendaal zemřel nizozemský autor humoristického žánru Toon Kortooms. S oblibou barvitě líčil život na brabantském venkově. – Narodil se 23. 2. 1916.
Slovník severských spisovatelů

5. února 1919 - zemřel ruský nábožensky založený publicista a spisovatel počátku 20. století Vasilij Vasiljevič Rozanov. Bývá pokládán za ruského předchůdce existencialismu. – Narodil se 20. 4. 1856.
Slovník spisovatelů národů SSSR

V. V. Rozanov:
"Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život."

6. - 10. únor

6. února 1929 - se v Praze narodil český právník Zdeněk Češka, specialista v oboru občanského práva procesního.
Český biografický slovník XX. století

7. února 999 - v Praze zemřel Boleslav, toho jména II.., a Milostivý (Pobožný též zvaný), kníže české.
Kalendář historický národa českého

7. února 1869 - se v Klenčí pod Čerchovem narodil český katolický kněz, prozaik, básník a národopisec Jindřich Šimon Baar. Dnes už nepatří k nejčtenějším českým autorům a většina z nás si jen těžko dovede představit, jaké popularitě se kdysi jeho dílo těšilo. Přesto byl a je pro řadu generací obraz života v jižních Čechách, a především na Chodsku v 19. století, zakotven právě tak, jak ho Baar vykreslil ve svých prózách. – Zemřel 24. 10. 1925.
www.libri.cz

7. února 1889 - se na Znojemsku v obci Šafov narodil pražský německý prozaik Ludwig Winder, píšící také pod pseudonymem G. A. List. Po roce 1908 působí nějakou dobu také v Teplicích. V raných dílech se zaměřoval zejména na židovskou problematiku, později psal sociálně kritické romány. – Zemřel 16. 6. 1946.
Český biografický slovník XX. století

7. února 1999 - v Oxfordu zemřela anglická prozaička a filozofka Iris Murdoch. V její tvorbě nacházíme poutavé vyprávění, fantastickou vynalézavost, drastičnost humoru a symboličnost. – Narodila se 15. 7. 1919.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

8. února 1929 - se v Praze narodil český spisovatel a překladatel, syn spisovatelky Marie Pujmanové, Petr Pujman. Od konce 50. let působil v české literatuře zejména jako překladatel a znalec moderní anglické a francouzské literatury. Jako prozaik se představil na sklonku 60. let dvojicí experimentálních próz s tématy osobní svobody a kompromisu, individuální a obecné morálky a přetvářky. – Zemřel 28. 8. 1989.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

8. února 1979 - zemřel ruský básník, prozaik, překladatel, literární kritik a publicista Nikolaj Semjonovič Tichonov. Ve své tvorbě vytváří barevnou jižní krajinu, pracuje s paradoxním prolínáním tradice a soudobých změn. – Narodil se 22. 11. 1896.
Slovník ruských spisovatelů

9. února 1999 - zemřel český spisovatel Karel Eichler. Ve své tvorbě tíhne k apokryfním látkám, realita a její jednotlivé fenomény a subjekty jsou mu především záminkou k transformaci a bizarní stylizaci. – Narodil se 27. 10. 1921.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

10. února 1899 - v Praze zemřel český historik Josef Emler, první profesor pomocných věd historických na Univerzitě Karlově. – Narodil se 10. 1. 1836.
www.libri.cz

10. února 1899 - v Ottawě zemřel jeden z kanadských básníků Konfederace Archibald Lampman. Zvučnost a živost obrazů, typické pro jeho verš, jsou nejpatrnější v jeho nádherně propracované přírodní lyrice. – Narodil se 17. 11. 1861.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

10. února 1909 - se ve Vidriži narodila lotyšská básnířka Austra Skujina. Své avantgardní básně publikovala v tisku, jejich knižní vydání vyšlo až posmrtně. Zklamání z dobových poměrů a nenaplněný partnerský vztah dohnaly mladou básnířku k sebevraždě. – Zemřela 5. 9. 1932.
Slovník pobaltských spisovatelů

10. února 1919 - se v Bučovicích narodil český herec Miroslav Doležal. Po mladistvých hrdinských i mileneckých rolích vykrystalizoval jeho herecký typ do charakterních, citově bohatých, ušlechtilých povah. Dominantou jeho herectví je kultivovaný hlasový projev, věnuje se proto intenzivně recitaci. – Zemřel 12. 4. 2009.
Český biografický slovník XX. století

10. února 1929 - se v obci Hýskov na Berounsku narodil český prozaik František Nepil. V jeho prózách a causeriích převládá vlídně humorný pohled na všední život, apoteóza harmonie a hodnot domova, dětství a fantazie v přetechnizovaném světě. – Zemřel 8. 9. 1995.
Český biografický slovník XX. století

F. Nepil:
"Kostra je trošku chudák. Kostra dře od rána do noci a nosí všechno, co dělá člověka člověkem."
"Kniha je mezi dárky tím, čím je pro nás Říp mezi horami, Vltava mezi řekami a lípa mezi stromy."

10. února 1929 - se narodil hudební skladatel Jerry Goldsmith. Patřil k nejvýznamějším, nejplodnějším a stylově nejzajímavějším skladatelům filmové hudby v USA. Výrazně zasáhl do vývoje experimentální hudby a zasloužil se o její využití a prosazení i v komerčních filmech. Šestnáctkrát byl nominován na Oscara, jednoho získal. Významná je také jeho spolupráce na televizních projektech a seriálech. – Zemřel 21. 7. 2004.
http://encyklopedie.seznam.cz

11. - 15. únor

11. února 1849 - se v hotelu Modrá Hvězda na rohu ulic Na Příkopech a Senovážné v Praze uskutečnila přísně utajená schůzka několika mužů, kteří se rozhodli po půlstoletí znovuobnovit slavnou zednářskou lóži Pravda a jednota u tří korunovaných sloupů.
Rok do kapsy

11. února 1869 - se v Elberfeldu narodila německá básnířka, prozaička a dramatička Else Lasker-Schülerová. Byla jedním z hlavních protagonistů expresionismu. V jejích prózách a dramatech jsou patrné i naturalistické prvky. – Zemřela 22. 1. 1945.
Slovník spisovatelů německého jazyka

11. února 1889 - odešel ze svého pražského bytu a beze stopy zmizel český spisovatel, překladatel a dramatik Emanuel Bozděch. – Narodil se 21. 7. 1841.
Kalendář historický národa českého

11. února 1969 - zemřel bengálský spisovatel a novinář píšící anglicky Bhabani Bhattacharia (též Bhattáčárja, Bhattacharya) Pro jeho tvorbu byl typický kritický, v Hladu až naturalistický realismus. – Narodil se 22. 10. 1906.
Slovník spisovatelů. Asie a Afrika

11. února 1979 - v Praze zemřel český herec Václav Trégl. Ve filmu hrál především epizodní úlohy, díky svým dojemně komickým človíčkům získával velké sympatie diváků. – Narodil se 10. 12. 1902.
Český biografický slovník XX. století

11. února 1979 - v Praze zemřel český operetní zpěvák a herec Jára Pospíšil. Ve 30. a 40. letech byl skutečnou hvězdou pražské operetní scény. – Narodil se 26. 1. 1905.
www.libri.cz

12. února 1809 - se v The Mount u Shrewsbury narodil anglický přírodovědec Charles (Robert) Darwin. Byl autorem teorie vývoje živých organismů na základě přežití těch nejschopnějších. – Zemřel 19. 4. 1882.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Ch. Darwin:
"Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit."
"Hudba je starší než lidská řeč."

12. února 1809 - se narodil americký politik Abraham Lincoln. Jako 16. prezident USA (1861-65) usiloval během občanské války Severu s otrokářským Jihem o znovusjednocení a nastolení demokratických principů. – Zemřel 15. 4. 1865.
Rok do kapsy

A. Lincoln:
"Nevím, čím byl můj pradědeček, spíš mě zajímá, čím bude jeho pravnuk."
"Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc."

12. února 1849 - v obci Břehy u Přelouče zemřel český rolník a vynálezce František Veverka. Společně se svým bratrancem kovářem Václavem Veverkou sestrojili ruchadlo. Jeho vynález se časem rozšířil nejen u nás, ale i v zahraničí a měl obrovský hospodářský dosah - dokonalejší zpracování půdy podstatně urychlilo přechod od zastaralého trojhonného systému k střídavému hospodaření. – Narodil se 3. 3. 1799.
www.libri.cz

12. února 1869 - se v Lounech narodil český architekt a restaurátor Kamil Hilbert. Jeho vlastní architektonickou tvorbu ovlivnil historismus. Věnoval se architektuře i vědecky a podílel se na soupisu uměleckých památek. – Zemřel 25. 6. 1933.
www.libri.cz

12. února 1919 - se v Praze narodil český básník, prozaik a překladatel Zdeněk Lorenc. Od konce 30. let byl pod vlivem surrealismu, který zvláště ve své rané tvorbě spojoval s vlastní romanticko-lyrickou uměleckou a životní filozofií. Udržoval styky se zahraničními surrealistickými a avantgardními skupinami a referoval o nich v českých literárních časopisech. – Zemřel 14. 10. 1999.
Český biografický slovník XX. století

Albatros věčna Míra hodin
Neznámý pravec Zpola stín
Již dítě z dětství neslyším
A barvu džbánků nenalodím

A na tu řeku která vleče
zas dál svou němou melodii
oběma pěstmi v noci biji
když splav mi z očí vlny češe.
Z. Lorenc: Konec

12. února 1989 - v Gmundenu zemřel rakouský prozaik a dramatik Thomas Bernhard. Jeho tvorba reaguje na pokračující odcizenost jedince v podmínkách kapitalistické společnosti. 70. léta jsou v jeho tvorbě ve znamení úspěšných divadelních her. – Narodil se 10. 2. 1931.
Slovník spisovatelů německého jazyka

T. Bernhard:
"Příroda netrpí nevyléčitelné nemoci."

13. února 1779 - v Kealakekua na Havajských ostrovech zemřel anglický mořeplavec James Cook. – Narodil se 27. 10. 1728.
Slovník spisovatelů: anglická literatura…

13. února 1999 - v Nivnici u Uherského Hradiště zemřel český spisovatel Zdeněk Galuška. Původně publikoval humorné povídky a soudničky, čerpající ze života slováckého venkova a psané zdejším nářečím ve stylu lidových vypravěčů, v novinách a časopisech. Později je shrnul do knižních souborů. – Narodil se 11. 7. 1913.
Český biografický slovník XX. století

14. února 869 - v Římě zemřel zakladatel slovanské literatury a věrozvěst národa českého sv. Konstantin (Kyrill, Cyril). Byl autorem písma slovanského, které vytvořil z alfabety řecké a jež nese i jeho jméno.
Kalendář historický národa českého

14. února 1869 - se narodil skotský fyzik Charles Thomson Rees Wilson, objevitel mlžné komory k detekci jaderných částic. – Zemřel 15. 11. 1959.
Rok do kapsy

14. února 1919 - se v Plzni narodil český cestovatel a publicista Miroslav Zikmund. Spolu s přítelem J. Hanzelkou pak na vozech Tatra podnikl dvě výpravy do Afriky a Jižní Ameriky (1947-50) a do Asie, Austrálie a Oceánie (1959-64).
www.libri.cz

16. - 20. únor

16. února 1919 - se v Zakopaném narodila polská prozaička, autorka divadelních her a knih pro mládež Natalia Rolleczek. Je v prvé řadě autorkou románů a povídek pro mládež, ve kterých vypráví, často s humorem, o životě dospívajících dívek. Její historické romány čerpají z období starověké Alexandrie.
Slovník polských spisovatelů

17. února 1909 - se v Kojetíně narodila univerzitní profesorka, sokolka a zakladatelka cvičení rodičů s dětmi Jana Berdychová, rozená Dudíková. Věnovala se tělesné výchově pro předškolní děti, snažila se podložit ji vědeckými argumenty. Její knihy k tomuto tématu byly přeloženy do více než 20 jazyků. – Zemřela 21. 4. 2007.
http://encyklopedie.seznam.cz

17. února 1959 - převzal kubánský revolucionář Fidel Castro funkci ministerského předsedy, a stanul tak v čele vlády Kuby.
Rok do kapsy

18. února 1769 - byl ustanoven hrdelní zákon Marie Terezie, jímž se zapovídají středověké tresty a mučení.
Kalendář historický národa českého

18. února 1819 - se v Sedlci narodil český novinář a spisovatel Prokop Chocholoušek, autor romantické historické prózy z českých a jihoslovanských dějin, známý i jako satirik. – Zemřel 5. 7. 1864.
http://cs.wikipedia.org

18. února 1829 - v Praze zemřel český varhaník a hudební skladatel Jan Křtitel Josef Kuchař. Patřil k předním pražským ctitelům Mozarta, s nímž měl i osobní styky. Jeho dílo, slohově náležející mozartovskému klasicismu, je pozoruhodné mistrnou polyfonní prací. – Narodil se 5. 3. 1751.
Československý hudební slovník osob a institucí

18. února 1909 - se v Brně narodil český herec Oldřich Lukeš. Byl významným organizátorem české divadelní kultury za německé okupace. Vyhrocený smysl pro kulturu slova jej předurčil k významným rolím rozhlasovým. – Zemřel 11. 2. 1980.
Český biografický slovník XX. století

18. února 1929 - se v Táboře narodil český filmový režisér a scénárista Jiří Hanibal. V jeho tvorbě převažuje tématika dětí a mladých lidí. Režíroval též krátké dokumentární i hrané filmy a televizní filmy.
Český biografický slovník XX. století

18. února 1929 - se v Londýně narodil anglický romanopisec Len Deighton. Za 2. světové války sloužil v britském letectvu. Ze svých zkušeností čerpá ve své románové tvorbě.
Slovník spisovatelů: anglická literatura….

19. února 1899 - se v gruzínském městě Tiflis narodil ruský prozaik, básník, publicista a literární teoretik Boris Nikolajevič Agapov. Byl členem literární skupiny konstruktivistů. – Zemřel 6. 10. 1973.
Slovník spisovatelů národů SSSR

19. února 1899 - se narodil ruský prozaik, dramatik a scénárista Jurij Karlovič Oleša. Jeho próza se vyznačuje ostrým a svérázným viděním zobrazeného světa a intenzivním básnivým obrazným pojmenováním. – Zemřel 10. 5. 1960.
Slovník ruských spisovatelů

19. února 1909 - se v Slavětíně nad Ohří narodil český fyzik Václav Votruba. Byl prvním fyzikem u nás, který se systematicky zabýval kvantovou mechanikou a všemi jejími důsledky. – Zemřel 11. 9. 1990.
www.libri.cz

21. - 25. únor

21. února 1909 - se v Švábenicích u Vyškova narodil český rozhlasový publicista a teoretik Josef Branžovský. Za 2. světové války byl činný v domácím odboji, v letech 1943-45 vězněn v nacistických koncentračních táborech. Mimo jiné se zabýval osobností a dílem Karla Čapka. – Zemřel 25. 11. 1992.
Český biografický slovník XX. století

21. února 1929 - se v Praze narodil český divadelní režisér Václav Hudeček. Působil v Městských divadlech pražských, v Divadle na Vinohradech, od roku 1970 do smrti v Národním divadle. Dlouhá léta také působil jako pedagog na dramatickém oddělení pražské konzervatoře. Pro televizi připravil řadu inscenací dramat, ale i oper a seriálů domácího klasického repertoáru. – Zemřel 3. 12. 1991.
www.libri.cz

22. února 1919 - se v Libušíně u Kladna narodil český skladatel, pedagog a funkcionář Jiří Pauer. Skladatelský tradicionalista úzkého rejstříku se ve své produkci orientoval na propočtené doplňování tradičního repertoáru. Na poli instrumentální hudby dodával především skladby pro nástroje s omezeným repertoárem. – Zemřel 21. 12. 2007.
www.libri.cz

22. února 1929 - se v Kameničkách na Jihlavsku narodil český lesnický odborník, fytopatolog a mykolog Alois Černý. Zabývá se zejména studiem parazitických dřevokazných hub lesních dřevin.
Český biografický slovník XX. století

22. února 1929 - se v Netolicích narodil český ekonom Václav Bakule. Vědecky je orientován na teorii a politiku měnových kursů, platební bilance a mezinárodních kapitálových vztahů.
Český biografický slovník XX. století

22. února 1929 - se v Praze narodil český zoolog Jiří Felix. Zúčastnil se řady expedic zaměřených na výzkum obratlovců. Zabýval se studiem ptáků a plazů. – Zemřel 3. 8. 2008.
Český biografický slovník XX. století

22. února 1939 - se v Českých Budějovicích narodil český spisovatel Petr Skarlant. Autor milostné lyriky, veršů opěvujících lásku k domovu a zachycujících dojmy z cest a lehce autobiografických próz.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

P. Skarlant:
"Veřejně kontrolovatelný diplom každého spisovatele je jeho knížka."
"Stáří je ztráta zvědavosti na život."
"Mládí nemá nic společného s věkem."

22. února 1939 - ve francouzském Collioure zemřel španělský básník, esejista a dramatik Antonio Machado. Od melancholické introspekce básnické prvotiny Saledades (Samoty) se obrátil k obrazu oduševnělé krajiny, v němž se pojí prožitek kosmických souvislostí lidského života s meditacemi o osudu národa. – Narodil se 26. 7. 1875.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

Nádherná letní noc.
Na náves staré vísky
jsou ve tmě dokořán
balkóny domů s vysokými štíty.
Ve velkém pustém čtverci rýsují
kamenné lavice, pár akácií
a černých borovic
na bílý písek symetrické stíny.
Nad hlavou měsíc a tam na věži
hodiny s ciferníkem, který svítí.
A já tou starou vískou chodím sám
jak přelud, který míjí.
A. Machado: Letní noc

22. února 1979 - v Praze zemřel český jazzový hudebník Luděk Hulan. V 60. letech byl Hulan mimořádně významnou organizátorskou a stmelující osobností českého jazzu. Jistým přelomem se stal jeho pobyt v zahraničí (1968-69). V hudbě byl samoukem, jeho největší předností byl spontánní talent, neutuchající nadšení a upřímnost. – Narodil se 11. 10. 1929.
www.libri.cz

23. února 1859 - v Paříži zemřel polský básník a dramatik Zygmunt Krasiňski. Byl jedinečný mistr básnické prózy, básník-filozof a epistolograf období romantismu. – Narodil se 19. 2. 1812.
Slovník polských spisovatelů

23. února 1899 - se v Drážďanech narodil německý lyrik, prozaik a autor úspěšných knih pro mládež Erich Kästner, držitel Ceny Hanse Christiana Andersena pro rok 1960. Používal pseudonymy Robert Neuner, Melchior Kurtz, Emil Fabian, Berthold Berger. V roce 1937 byl zatčen nacisty. Nikdy neemigroval, jeho knihy však nesměly v Německu vycházet. – Zemřel 29. 7. 1974.
Slovník spisovatelů německého jazyka

E. Kästner:
"Omyly mají svou cenu, ale jen někdy. Ne každý, kdo pluje do Indie, objeví Ameriku."
"Kdo má co říci, nespěchá. Dá si na čas a krátce, poví to v jedné řádce."

23. února 1939 - se v Praze narodil český islamista a vysokoškolský pedagog Luboš Kropáček. Publikoval mnoho knih a vědeckých studií v českém jazyce i v jazycích světových.
http://cs.wikipedia.org

24. února 1799 - v Göttingenu zemřel německý přírodovědec a spisovatel Georg Christoph Lichtenberg. Jako fyzik nejvíce proslul přednáškami s experimenty, které budily senzaci. Literárně se projevoval četnými nepříliš rozsáhlými časopiseckými příspěvky obsahu přírodovědeckého, filozofického, mravoličného a literárně kritického. – Narodil se 1. 7. 1742.
Slovník spisovatelů německého jazyka

G. Ch. Lichtenberg:
"Velké pravidlo: Není-li na tvé trošce nic kromobyčejného, musíš to aspoň trochu kromobyčejně podat. "
"Kde je mírnost chybou, tam je lhostejnost zločinem."

24. února 1889 - se v Hrnčířích narodil českoněmecký novinář Arne Laurin, vlastním jménem Arnošt Lustig. Byl členem Penklubu, pravidelným "pátečníkem" K. Čapka, udržoval významné styky společenské, kulturní a politické a patřil k nejinformovanějším novinářům první republiky. Ve 30. letech spolupracoval s organizacemi na podporu uprchlíků z nacistického Německa, v období Mnichova požadoval odmítnutí Hitlerových požadavků. Po Mnichovu emigroval do USA. – Zemřel 18. 2. 1945.
www.libri.cz

24. února 1899 - se v Amsterdamu narodil nizozemský historik, prozaik a básník Jacob (Jacques) Presser. Jeho tvobu bolestně zasáhla 2. světová válka a zvláště pronásledování židovských spoluobčanů. Jeho zájem se soustředil na tzv. ego-dokumenty, svědectví a deníkové zápisky. – Zemřel 30. 4. 1970.
Slovník severských spisovatelů

24. února 1949 - v rodném Oseku zemřel František Kaftan. V mládí pracoval jako havíř na dolech na Duchcovsku a Teplicku. Navázal četné literární kontakty a sám i publikoval. Za 1. světové války byl příslušníkem I. odboje. Po válce byl členem Ústředního národního výboru pro severní Čechy v Duchcově a celé období mezi válkami byl obecním tajemníkem v Oseku. Za 2. světové války byl uvězněn. – Narodil se 15. 4. 1883.
Deník Směr č. 55 z 6. 3. 1999, s. 10: P. Koukal – Franta Kaftan z Oseka

24. února 1979 - v Praze zemřel český spisovatel Jan Otčenášek. Ve svých realisticky, podrobně a volným tempem vyprávěných prózách usiloval o postižení společenské, a zpočátku přímo politické, dobové problematiky prostřednictvím generačně typizovaných postav. – Narodil se 19. 11. 1924.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

24. února 1989 - v Brně zemřel český spisovatel Miroslav Skála. Součástí jeho intelektuální poetiky je ironie, absurdita, nonsens a černý humor a také hra se slovy. Jeho prózy Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů a Svatební cesta do Jiljí se dočkaly filmového zpracování. – Narodil se 6. 4. 1924.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945

M. Skála:
"Lidé se hroutí nenadále. Kdyby věděli dopředu, že se příští týden zhroutí, nezhroutili by se."

25. února 1929 - se ve Frýdlantu nad Ostravicí narodil český literární, divadelní a filmový historik a kritik, překladatel a kulturní publicista Viktor Kudělka. V 50.-70. letech se zabýval především slovinskou literaturou, od 70. let převládá v jeho díle zájem o dějiny české literatury, divadla a posléze i filmu.
Český biografický slovník XX. století

25. února 1929 - v Brně zemřel významný český dirigent a hudební skladatel František Neumann. Jeho doménou byla hudba 20. století, proslavil se zejména interpretací symfonického díla Bohuslava Martinů a snahou prosadit i za totalitního režimu provádění děl Miloslava Kabeláče. Nahrál též kompletní symfonické dílo Gustava Mahlera. – Narodil se 16. 6. 1874.
Český hudební slovník osob a institucí

25. února 1979 - v Praze zemřel český sociolog zaměřený na výzkum otázek sociologie podniku Jaroslav Kolář. – Narodil se 30. 8. 1932.
Český biografický slovník XX. století

26. - 28. únor

26. února 1919 - v Lounech zemřel český malíř a grafik Emil Holárek. Zanechal obsáhlá grafická díla, jejichž kresba upomíná na Maxe Klingera. Převládá v nich pesimistický a sarkastický životní názor. – Narodil se 26. 1. 1867.
Nový slovník československých výtvarných umělců, sv.1

26. února 1929 - se v Ostřešanech na Pardubicku narodil český právník a politik Zdeněk Jičínský, specialista v oboru ústavního práva a teorie státu a práva, věnující zvláštní pozornost ústavnímu a státoprávnímu vývoji Československa.
Český biografický slovník XX. století

26. února 1949 - se v Novém Jičíně narodil český spisovatel, původním povoláním horník, Ivan Landsmann. Jeho autobiografické knihy jsou psány živým stylem, postavy mluví autentickým ostravským dialektem a hornickým slangem. – Zemřel 17. 3. 2017.
http://encyklopedie.seznam.cz

26. února 1969 - v Basileji zemřel německý filozof a lékař specializující se na psychiatrii Karl Jaspers. Patří mezi nejdůležitější německé filosofy 20. století. Řadil se mezi filosofy existence, kterou odlišoval od Sartrova ateistického existencialismu, zatímco Jaspersovo pojetí bylo teistické. – Narodil se 23. 2. 1883.
http://cs.wikipedia.org

K. Jaspers:
"Beznaděj je vlastně porážkou. Nesmíme se jí oddat, dokud jsme ještě schopni něco dělat."
"Jsme smrtelní tam, kde nemilujeme, nesmrtelní tam, kde milujeme."

27. února 1769 - se v Rimavské Bani narodil slovenský spisovatel a kulturně politický pracovník Juraj Palkovič. Na přelomu 18. a 19. století představovali spolu s B. Tablicem vedoucí osobnosti evangelického proudu osvícensko-buditelského hnutí na Slovensku. Ze všech slovenských buditelů měl nejblíže k Dobrovského představě o "kmenové jednotě" Čechů a Slováků a jejich příslušnosti k "slovanskému národu". – Zemřel 13. 6. 1850.
www.libri.cz

27. února 1849 - se v Třebízi na Slánsku narodil český prozaik Václav Beneš-Třebízský. Byl autorem historických povídek a románů s vlasteneckou a demokratickou tendencí, v nichž romantická citovost dotváří a přetváří výchozí historickou osnovu příběhů. – Zemřel 20. 6. 1884.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, sv. 1

27. února 1869 - zemřel přední ruský představitel romantické prózy 30. let 19. století Vladimir Fjodorovič Odolevskij. – Narodil se 30. 7. 1804.
Slovník ruských spisovatelů

28. února 1939 - se v Praze narodil český chemický inženýr Vladimír Hlaváček. Zabývá se aplikací numerických metod v chemickém inženýrství.
Český biografický slovník XX. století