Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Říjen 2019

1.–5. říjen

1. října 1539 - se narodil český šlechtic, poslední z rodu, Petr Vok z Rožmberka. Na rozdíl od svého bratra nezastával Petr Vok žádné veřejné úřady. Přesto patřil k nejinformovanějším lidem své doby a udržoval rozsáhlé styky s celou protestantskou Evropou. Jeho třeboňské panství, kam se po prodeji Krumlova císaři Rudolfovi v roce 1601 přestěhoval, bylo významným místem schůzek českých i evropských politiků. – Zemřel 6. 11. 1611.
www.libri.cz

1. října 1949 - vyhlásil vůdce komunistické strany v Číně Mao Ce-tung u Brány nebeského klidu v Pekingu Čínskou lidovou republiku.
Rok do kapsy

1. října 1879 - se v chorvatské Garesnice narodil chorvatský technik českého původu Jaroslav Havlíček. Zabýval se zejména problematikou přehřáté páry o vysokém tlaku a hospodařením energií v dolech. – Zemřel 20. 3. 1950.
Český biografický slovník XX. století

2. října 1869 - se narodil indický politik a národní vůdce Móhandás Karamčand Gándhí, zvaný Máhatmá (Velká duše). Systematicky posiloval snahy o indickou samostatnost, uplatňoval taktiku nenásilí a pasivního odporu, podněcoval občanskou neposlušnost a kampaně nespolupráce s Brity. Velmi často byl vězněn. Po 2. světové válce vyvinul značné úsilí, aby již samostatná Indie zůstala jednotná, nesmířil se s existencí dvou států (od roku 1947 Indie a Pakistán). – 30. 1. 1948 byl zavražděn hinduistickým fanatikem.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, sv. 2

Gándhí:
„Člověk je proto člověkem, že je schopen sebeovládání.”
„Jediným cílem žurnalistiky má být služba. Novinářský tisk je veliká moc, ale jako nespoutané proudy zaplavují celé kraje a pustoší žeň, tak nezkrocené pero slouží jen zmaru.”
„Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.”

2. října 1879 - se v Readingu (Pensylvánie) narodil americký básník Wallace Stevens. Jako básník měl pověst rafinovaného exotika a estéta. – Zemřel 2. 8. 1955.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

Báseň se musí vzpírat chápání
téměř dokonale. Znázornění:
snědá figura v zimním šeru se vzpírá
totožnosti. Věc, již nese, se vzpírá
nejnutnějšímu smyslu. Přijmi je tedy
jako sekundární (polovnímané části
zřejmého celku, nejisté částice
jistého tělesa a nepochybné primárnosti,
věci vzlétající jak prvních sto vloček
z bouře, již musíme snášet celou noc,
z bouře sekundárních věcí),
hrůzu z náhle uskutečněných myšlenek.
Musíme snášet své myšlenky celou noc,
než jasně zřejmé v chladu znehybní.
W. Stevens: Muž nesoucí věc

2. října 1909 - se v obci Vyšný Kubín narodila slovenská prozaička Margita Figuli, autorka děl pro děti a mládež a překladatelka. Patřila k významným představitelům lyrizované prózy ve slovenské literatuře mezi dvěma světovými válkami. – Zemřela 27. 3. 1995.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, díl 1.: zahraniční spisovatelé

2. října 1999 - zemřel německý prozaik Heinz G. Konsalik. Vystudoval lékařství a literaturu. Během druhé světové války pracoval jako novinář na východní frontě. Veškeré nabrané vědomosti a zkušenosti pak zúročil ve svých knihách, kterých bylo více jako 100. – Narodil se 28. 5. 1921.
Slovník spisovatelů německého jazyka

3. října 1859 - v Praze zemřel český malíř Adolf Kosárek. I když jistě čerpá od svých předchůdců (např. A. Mánesa) i starších současníků (především J. Navrátila a A. Piepenhagena), jde svou vlastní cestou. V plátnech jako Selská svatba či Česká krajina poprvé vůbec vyjadřuje, a to výrazně monumentální formou, smysl české krajiny. V pouhých 29 letech zanechal za sebou malíř umělecky zralé, hotové dílo, zároveň však i tušení dalšího strmého uměleckého rozvoje. – Narodil se 6. 1. 1830.
www.libri.cz

3. října 1929 - se na mapě světa poprvé objevil název Jugoslávie. Název státu Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které existovalo již od roku 1918, změnil král Alexandr I. Karadjordjevič. Stát byl od počátku provázen národnostními konflikty.
Rok do kapsy

4. října 1909 - se v Určicích na Prostějovsku narodil český jazykovědec a bohemista František Kopečný. Od roku 1949 působil v brněnské pobočce Slovanského ústavu, kde se zpočátku podílel na přípravě staroslověnského slovníku, později přešel do oddělení etymologického slovníku. – Zemřel 27. 3. 1990.
Český biografický slovník XX. století

5. října 1879 - se v New Yorku narodil americký literární vědec, hudebník, romanopisec a esejista John Erskine. Byl zaměstnán na Columbia University, zde založil Columbia College of Columbia University, kde později vedl program Masterworks of Western Literature (Mistrovská díla západní literautry), dnes známý spíše pod názvem Literature Humanities (Literární humanitní vědy), který dnes tvoří druhou nejdůležitější složku osnov Columbia University. – Zemřel 2. 6. 1951.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

J. Erskine:
„Láska je něco, co nás potká, za co nemůžeme.”
„Vášeň je určitou formou inteligence.”
„Krása je prostě dojem – velmi příznivý dojem – věc názoru.”

5. října 1939 - se v Quebecu narodila kanadská, francouzsky píšící, prozaička, básnířka a dramatička Marie-Claire Blaisová. Její tvorbu charakterizuje syrovost životní reality lidských vyděděnců spojená s lyrickou básnivostí a symbolikou. Její prózy jsou někdy polemicky zasazeny do prostředí s problematikou ženské či mužské homosexuality.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

5. října 1949 - se v Londýně narodil anglický básník, prozaik, literární historik, kritik a editor Peter Ackroyd, fabulátor manýristické imaginace, opírá se o paradox a šokující kontrast. Dokonale ovládá umění pastiše, kombinuje reálná fakta s fikcí. Dokáže vytvořit přesvědčivou rekonstrukci nejen prostředí a dobového myšlení, ale i jazyka.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

5. října 1949 - v Londýně zemřel český architekt Jaromír Krejcar. Po svých prvních, ještě corbusierovským purismem ovlivněných stavbách, přešel Krejcar k funkcionalismu. K. Teige jej označil za iniciátora a předního zástupce nového hnutí československé architektury. Přinesl nové řešení v dispozici obytných, ale především obchodních objektů. – Narodil se 25. 7. 1895.
www.libri.cz

6.–10. říjen

6. října 1889 - se v Russów u Kalisze narodila polská prozaička, esejistka, dramatička a překladatelka Maria Dabrowska. Zabývala se otázkami družstevnictví, zúčastnila se osvobozeneckého hnutí, pracovala v redakcích rolnických časopisů a na ministerstvu zemědělství. Ve své literární tvorbě navázala na tradici kritického realismu polských pozitivistů, kterou dovršila. – Zemřela 19. 5. 1965.
Slovník polských spisovatelů

6. října 1989 - zemřel v Praze český demograf a sociogeograf Jaromír Korčák. Přispěl k rozvoji teorie etnogeneze a zobecnil význam statistické struktury. Zdůrazňoval vliv geografického prostředí na populaci a „usedlost” považoval za základní znak národa jako regionálního typu lidské pospolitosti. – Narodil se 12. 7. 1895.
Český biografický slovník XX. století

6. října 1989 - v Praze zemřel český technik František Faltus. Zabýval se oborem ocelových konstrukcí a mostů, který systematicky zpracoval v monografiích. – Narodil se 5. 1. 1901.
Český biografický slovník XX. století

7. října 1969 - v Marseille zemřel český malíř, grafik a sochař Otakar Kubín, ve Francii známý jako Othon Coubine. Základní impuls Kubínově tvorbě dala zvýšená barevnost van Goghova, kterou ovšem pojal plošněji. Na rozdíl od svých druhů v Osmě byl jen velmi krátce ovlivněn kubismem. V letech po 1. světové válce se obrátil k novoklasicismu (krajiny z jižní Francie), byl jedním z představitelů Pařížské školy a ve Francii si získal velkou proslulost. – Narodil se 22. 10. 1883.
www.libri.cz

8. října 1899 - v Praze zemřel český malíř Julius Mařák. Byl vynikající kreslíř, proslavil se zejména dokonalým ztvárněním lesních motivů. Jako jediný krajinář se zúčastnil výzdoby Národního divadla, pro které namaloval obrazy památných míst českých dějin, a Národního muzea. Tvořil ještě zcela v duchu novoromantismu, jeho obrazy plné lyriky dodnes zaujmou svou kultivovaností a ušlechtilostí. K nejvýznamnějším stránkám jeho uměleckého odkazu patří jeho skvělá pedagogická činnost. – Narodil se v březnu 1832.
www.libri.cz

8. října 1899 - se v Praze narodil český lékař–internista Jiří Král, zakladatel československého tělovýchovného lékařsví. Zabýval se hlavně otázkami kardiologie při sportovní činnosti. – Zemřel 7. 12. 1995.
Český biografický slovník XX. století

9. října 1919 - se v Štítině na Opavsku narodil český jazykovědec Arnošt Lamprecht. Zabýval se historií češtiny, zvláště hláskoslovím, dialektologií a praslovanštinou. – Zemřel 2. 5. 1985.
Český biografický slovník XX. století

9. října 1939 - se v Johannesburgu v Jižní Africe narodil anglický spisovatel James McClure. Svou kariéru začal jako novinář, fotograf a policejní reportér pro místní deníky. Ve svých reportážích se však dostal moc hluboko a jeho články byly tak ostré a přímé, až se o něj začali neblaze zajímat místní autority. Nechali ho sledovat, jeho přátele zatkli, takže rozhodnutí opustit Afriku nebylo žádným problémem. Napsal řadu detektivních románů zasazených do JAR, kde je hlavní postavou bělošský poručík Tromp Kramer a bantuský seržant Mickey Zondi. – Zemřel 17. 6. 2006.
http://detektivky.bestfoto.info/cz

9. října 1999 - v Sydney zemřel australský prozaik, pedagog a rozhlasový pracovník Morris West. Jeho romány mají náboženské a politické náměty, některé byly zfilmovány. – Narodil se 26. 4. 1916.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

11.–15. říjen

11. října 1919 - v Přelouči zemřel český hudební skladatel a ředitel kůru František Filipovský, otec známého českého herce Františka Filipovského. Hrál na flétnu a housle. – Narodil se 9. 3. 1845.
Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 1.

11. října 1989 - v Praze zemřel český elektrotechnik František Kašpar. Zabýval se zejména ediční činností v oblasti elektrotechnické literatury.
Český biografický slovník XX. století

12. října 1939 - se v Prostějově narodil český prozaik a filmový scénárista Vladimír Körner. Ve svých historických novelách a románech kombinuje psychologii, historizující a baladické prvky ztvárňující tragiku lidské existence v nepřátelském světě.
Český biografický slovník XX. století

V. Körner:
Je hloupé, že v šedesáti lidé většinou vzpomínají na svůj zpackaný život a neradi se dívají dopředu. Tam je jediná perspektiva - a to je smrt. Na tu se má každý připravit.

12. října 1959 - v Berlíně zemřel rakouský dramatik, prozaik a publicista Arnolt Bronnen, vlastním jménem Bronner. Přikláněl se k politické pravici, byl stoupencem nacismu, s nímž se však záhy rozešel a v době 2. světové války se v Rakousku zapojil do komunistického hnutí odporu. – Narodil se 19. 8. 1895.
Slovník spisovatelů německého jazyka

13. října 1909 - se v Neapoli narodil italský prozaik, žurnalista a filmový scénárista Carlo Bernari, vlastním jménem Carlo Bernard. Byl ovlivněn liberálním a socialistickým prostředím v Neapoli. V pozdějších dílech prorůstá věrným a kritickým zobrazením skutečnosti existenciální pocit zklamání a odcizení a sílí zájem o jazykový experiment. – Zemřel 22. 10. 1992.
Slovník italských spisovatelů

13. října 1989 - v Praze zemřel český matematik, statistik a ekonom František Egermayer, autor vědeckých prací o koncepci statistiky a o její aplikaci v biometrice, ekonometrice a při komplexním řízení jakosti. – Narodil se 15. 8. 1913.
Český biografický slovník XX. století

14. října 1929 - se v Bělehradě narodil srbský básník, prozaik, dramatik, esejista, literární historik a překladatel Milorad Pavič, jeden z nejúspěšnějších a nejvydávanějších srbských literátů 2. poloviny 20. století. Jeho literární činnost se odvíjí ve dvou rovinách – jako vědec vytvořil syntézy srbské literatury období mezi koncem středověku a romantismu i monografie jejích tvůrců, kromě toho připravoval a scénicky zpracovával díla z rukopisů 18. století. – 30. 11. 2009.
Slovník balkánských spisovatelů

14. října 1949 - se v Praze narodil český sociální antropolog a diplomat Václav Hubinger. Zabývá se sociálně antropologickým studiem mimoevropských kultur, problematikou etnicity a nacionalismu a rolí etnografie v dějinách evropského myšlení českého národního hnutí.
Český biografický slovník XX. století

15. října 1929 - se v Prazenarodila česká herečka Alena Kreuzmannová, dcera herce Františka Kreuzmanna staršího, matka herce Františka Kreuzmanna mladšího a bývalá manželka herce Felixe le Breux. V českém filmu a posléze i v Československé televizi vytvořila přibližně 50 různých rolí, svůj hlas poměrně často propůjčovala i jiným herečkám, jejichž hlas nevyhovoval režisérským požadavkům. Jednalo se také o úspěšnou rozhlasovou a dabingovou herečku. – Zemřela 12. 4. 1993.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

15. října 1989 - v Mont Kisco ve státě New York zemřel americký prozaik, autor historických románů pro děti Scott O’Dell, vlastním jménem Odell Gabriel Scott. Své knihy psal s jasným morálním záměrem, útočil na lidskou lakotu, aroganci a touhu po moci. Jeho romány mají vzrušující zápletku a živě vykreslené charaktery postav. – Narodil se 23. 5. 1898.
Slovník autorů pro děti a mládež, díl 1.: zahraniční spisovatelé

15. října 1989 - v Paříži zemřel srbský prozaik, dramatik, básník, esejista a překladatel Danilo Kiš, jeden z nejpřekládanějších a ve světě nejznámějších autorů bývalé Jugoslávie. Často bývá srovnáván s Milanem Kunderou a Philipem Rothem. – Narodil se 22. 2. 1935.
Slovník balkánských spisovatelů

16.–20. říjen

16. října 1239 - zemřel Přemysl, markrabě moravské, třetí syn krále českého Přemysla I. a Konstancie. Žil v neshodách s bratrem svým, králem Václavem I., teprve po dlouholetém sporu byl uveden v hodnost markraběcí. Na Moravě zakládal hojně klášterů a byl podporovatelem městské kultury. Správu Moravy přejal po něm bezprostředně král Václav I. – Narodil se někdy kolem roku 1209.
Kalendář historický národa českého

16. října 1919 - se v Olivii v Minesotě narodila americká prozaička Kathleen Winsorová. Pravděpodobně největší slávu jí u čtenářů vynesl historický román z 18. století Věčná Ambra. – Zemřela 26. 5. 2003.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

16. října 1979 - v Knatten/Hvaler zemřel norský prozaik, dramatik a esejista Johan Borgen. V jeho tvorbě vynikají povídky, v nichž spojuje realismus se symbolikou a rozehrává širokou škálu stylů. – Narodil se 28. 4. 1902.
Slovník severských spisovatelů

17. října 1849 - zemřel polský hudební skladatel a klavírista Fryderyk Chopin. Většinu jeho děl tvoří skladby pro klavír, významně obohatil klavírní techniku. Novátorská je i melodická složka jeho skladeb, zejména v oblasti subjektivně lyrické a dramatické výpovědi. – Narodil se 22. 2. 1810.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, sv. 2

17. října 1929 - se narodil český lékař-hygienik Stanislav Hrubý. Zabývá se problematikou hygieny výživy, hlavním významem mikroflóry trávicího ústrojí a studiem výživy obyvatelstva v Evropě a České republice.
Český biografický slovník XX. století

18. října 1859 - se v Paříži narodil francouzský filosof Henri Bergson, držitel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1928. Patřil k nejvýznamnějším filosofům přelomu 19. a 20. století. Byl představitelem filosofie života vystupující proti tradici racionalistické a osvícenské filosofie.  - Zemřel 4. 1. 1941.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

H. Bergson:
„Nástroje naší mysli se stávají přítěží, když prostředí, pro které byly nebytné, již neexistuje.”
„Člověk má na to, aby si zjednodušil život, vynaložit stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje.”

18. října 1869 - se v Askole narodil finský prozaik Johannes Linnankoski, vlastním jménem Vihtori Peltonen. Jeho osvětové a kulturně politické aktivity brzy překročily rámec jednoho regionu a po generální stávce v roce 1905 zakládá Finský svaz, který měl sjednotit všechny vlastenecky smýšlející Finy. Zkušenosti z bojů o vytvoření jednotné vlastenecké a protiruské fronty zúročil později ve vlastní tvorbě.  – Zemřel 10. 8. 1913.
Slovník severských spisovatelů

18. října 1899 - se v Saratovu narodila ruská spisovatelka, manželka Osipa Mandelštama, Naděžda Mandelštamová. Celý svůj život a veškerý talent zasvětila památce svého umlčovaného manžela. – Zemřela 29. 12. 1980.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

19. října 1899 - se v Ciudad de Guatemala narodil guatemalský spisovatel Miguel Ángel Asturias, nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1967. Od roku 1924 studoval mayskou kulturu na Sorbonně v Paříži. Zde se sblížil se surrealisty a vliv surrealismu je vidět v celé jeho tvorbě. Po návratu do Guatemaly působil jako novinář, učitel a diplomat. – Zemřel 9. 6. 1974.
www.spisovatele.cz

M. A. Asturias:
Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je.”
„Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty.”
„Pravá láska je nevypočítavá, a proto nedbá svých následků.”

19. října 1919 - se ve Spišské Nové Vsi narodil slovenský herec a recitátor Mikuláš Huba. Se svým sametově hebkým hlasem byl uznávaným recitátorem. Účinkoval v rozhlase a v mnoha televizních filmech a seriálech. – Zemřel 12. 10. 1986.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

19. října 1919 - ve francouzském Essonnes zemřel belgický prozaik E. A. G. Demolder, autor historických novel a krátkých povídek. – Narodil se 16. 12. 1862.
http://en.wikipedia.org/wiki/

19. října 1979 - v Kielu zemřel německý spisovatel, autor životopisných románů Richard Friedenthal. V roce 1938 emigroval z fašistického Německa do Velké Británie, v roce 1951 přijal britské občanství. – Narodil se 9. 6. 1896.
Slovník spisovatelů německého jazyka

19. října 1999 - v Paříži zemřela francouzsky píšící prozaička, esejistka a dramatička ruského původu Nathalie Sarrauteová, vlastním jménem Nathalie Tcherniak. Byla představitelkou tzv. „nového románu”. – Narodila se 18. 7. 1900.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

20. října 1969 - v Perthu zemřela australská prozaička Katherine Susannah Prichardová. V roce 1920 se stala zakládající členkou komunistické strany Austrálie. Psala pamflety politického charakteru, založila Klub moderních žen a Západoaustralské sdružení spisovatelů. – Narodila se 4. 12. 1883.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

20. října 1989 - ve Varšavě zemřel polský satirik, fejetonista, dramatik a redaktor Jerzy Wittlin. Je znám především jako autor satirických, tak zvaných průvodců. – Narodil se 9. 1. 1925.
Slovník polských spisovatelů

21.–25. říjen

21. října 1929 - se v Praze narodil český technik a fyzik Jan Blabla, zakladatel české kvantové metrologie a přední český odborník v oblasti fyziky a techniky laserů a jejich aplikací.
Český biografický slovník XX. století

21. října 1929 - se v Praze narodil český farmakolog Ivo Janků. Zabývá se obecnou farmakologií a farmakokinetikou.
Český biografický slovník XX. století

21. října 1969 - v St. Petersburgu na Floridě zemřel americký spisovatel Jack Kerouac, vlastním jménem Jean-Louis Lebris de Kerouac. Byl jedním z nejvýznamnějších představitelů „beat generation”. Proslavil se zejména svými autobiografickými romány, zejména pak dílem Na cestě. – Narodil se 12. 3. 1922.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

J. Kerouac:
„Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta.”
„Je lepší být anonymním na světě, než slavným v nebi.”

22. října 1919 - se v iránském Kermanšáhu narodila anglická prozaička Doris Lessingová, nositelka Nobelovy ceny za literaturu v roce 2007. Je jedenáctou ženou spisovatelkou, která tuto cenu získala. V mládí byla Doris Lessingová kritičkou apartheidu, později se hodně zasazovala o emancipaci a zrovnoprávnění žen a kritizovala nukleární zbraně. V 50. letech byla členkou britské komunistické strany.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

D. Lessingová:
„S nápady si hraji. Lidé pořád chtějí po spisovatelích definitivní odpovědi, ale to přece není naše práce.”

22. října 1979 - v Odense zemřel dánský autor cestopisů Hakon Mielche. Svěžím a vtipným stylem líčil zážitky z domova i z ciziny. – Narodil se 21. 10. 1904.
Slovník severských spisovatelů

22. října 1989 - v Salfordu u Manchesteru zemřel anglický folkový zpěvák a hudební skladatel a textař Ewan MacColl, původním jménem James (Jammie) Henry Miller. Nové jméno MacColl přijal v roce 1949. Mimo jiné natočil v roce 1959 desku se skotskými traditionály společně s Peterem Seegerem. Je otcem britské zpěvačky Kirsty MacColl. – Narodil se 25. 1. 1915.
http://en.wikipedia.org/wiki

23. října 1939 - v Altadeně v Kalifornii zemřel americký prozaik Zane Grey. Slávu i značné bohatství získal svými „kovbojskými“ romány. – Narodil se 21. 1. 1875.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

24. října 1849 - se v Kouřimi narodil český zoolog František Vejdovský. Při studiu buněk objevil jako první na světě významnou součást živočišné buňky centrozóm, a stal se tak více než důstojným pokračovatelem Jana Evangelisty Purkyně. Je považován za zakladatele moderní zoologie a biologie ve světovém měřítku. Kromě cytologie, tedy nauky o buňce, se věnoval srovnávací anatomii a embryologii živočichů - nauce o zárodečném vývoji organismů. Zkoumal zrání a oplození vajíčka, ale studoval také prvoky, houby, červy, mechovce i obratlovce. Popsal mnoho nových druhů a rodů živočichů, například drobného korýše Bathynella natans, kterého objevil v jedné pražské studni. Po vzniku republiky pak stál u zrodu Československé společnosti zoologické. Velkého uznání se mu dostalo i v zahraničí. – Zemřel 4. 12. 1939.
www.libri.cz

24. října 1929 - se v Kalimanice narodil bulharský prozaik, dramatik a publicista Jordan Radičkov, používal také pseudonym Gligor Gligorov. Je jedním z nejvýznamnějších bulharských spisovatelů 2. poloviny 20. století. Ve svých povídkách systematicky narušuje dějový sled a klasický způsob vyprávění, podstatu zápletky často odsouvá zcela do pozadí, paroduje tradiční syžetové postupy. – Zemřel 21. 1. 2004.
Slovník balkánských spisovatelů

24. října 1939 - se v Pittsburghu narodil americký herec arabského původu Fahrid Murray Abraham. Největší úspěch mu zajistil český režisér Miloš Forman, který ho obsadil do filmu Amadeus, kde si zahrál Mozartova protivníka, italského skladatele Salieriho.
www.csfd.cz

25. října 1869 - se v Libštátě narodil český germanista, mladogramatik Josef Janko. Zabýval se dějinami jazyků a etymologií. – Zemřel 19. 6. 1947.
Malá československá encyklopedie, sv. 3

25. října 1929 - se v obci Príkra u Bardejova narodil český ekonom Zdeněk Hába. Zabýval se teoretickými problémy politické ekonomie socialismu, obecnou teorií socialismu a vlastnictví.
Český biografický slovník XX. století

25. října 1949 - se v Praze narodil český herec, syn Jiřího Sováka Jiří Schmitzer. V počátcích své umělecké kariéry působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Uplatňuje se jak na divadle, tak ve filmu. Je autorem písní, které interpretuje s vlastním kytarovým doprovodem.
Český biografický slovník XX. století

26.–31. říjen

26. října 1929 - se ve Varšavě narodila polská autorka literatury pro děti, divadelních a televizních představení a písňových textů Wanda Chotomska, známá také pod pseudonymem Wanda Miron.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, část 1.: zahraniční spisovatelé

26. října 1999 - v Beverly Hills zemřel americký spisovatel, režisér a scénárista Abraham Polonsky. Začátkem 50. let díky své levicové orientaci neunikl spárům Výboru pro vyšetřování neamerické činnosti (HUAC) a stal se dalším z řady obětí politického pronásledování a jeho jméno se dostalo na tzv. "černou listinu". Na několik let přesídlil do Evropy. Začátkem 60. let se vrátil do Spojených států a pod různými pseudonymy napsal několik scénářů. – Narodil se 5. 12. 1910.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
www.csfd.cz

27. října 1939 - se v Apii (Západní Samoa) narodil samojský prozaik Albert Wendt. Ve své tvorbě zkoumá vztahy a způsob života obyvatel samojských vesnic hledajících svou identitu v soupeřících kulturách.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

27. října 1949 - v Praze zemřel český básník, esejista a překladatel František Halas. Jeho dílo patří k vrcholům české meziválečné poezie. Za okupace hledal pro sebe i svůj národ útočiště a jistoty v rodném kraji, v mateřském jazyce a české kulturní tradici. – Narodil se 3. 10. 1901.
Český biografický slovník XX. století

Přes štěstí vidění
tak slepý
přes dar slyšení
tak hluchý

Ve větru list v lásce sám
v tenatech pták v dešti zpěv
v růži červ v naději klam
v hrdle pláč v slovech krev

Přes štěstí vidění
tak slepý
přes dar slyšení
tak hluchý
F. Halas


28. října 1759 - se narodil francouzský politik Georges Jacques Danton. V letech 1785–91 byl advokátem královské rady, roku 1790 členem pařížské komuny. Byl spoluzakladatelem klubu cordelierů. Jako člen protijakobínské opozice žádal ukončení teroru. Byl zatčen, obviněn z korupce a jednání s nepřítelem. – 5. 4. 1794 byl popraven.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, sv. 1

28. října 1909 - se v Kutné Hoře narodil český právník, pracovník balneoekonomického výzkumu JUDr. Bořivoj Václav Černý. Od roku 1934 působil v řídících funkcích lázeňské správy, nejprve v Piešťanech, později v českých lázních. Paralelně se zabýval teorií lázeňství a cestovního ruchu. – Zemřel 18. 5. 1987.
Kdy zemřeli…? ... 1986 -1990, část 1.

28. října 1909 - se v Zábřehu u Šumperka narodil český mikrobiolog a lékař Ivan Málek. Zabýval se především studiem virulence a proměnlivosti mikroorganismů a problematikou antibiotik. – Zemřel 8. 11. 1994.
Český biografický slovník XX. století

28. října 1909 - se narodil britský malíř (samouk) Francis Bacon. Začínal s návrhy bytového zařízení pod vlivem Bauhausu, teprve po roce 1944 se soustředil na malbu a vytvořil vlastní osobitý způsob tvorby. – Zemřel 28. 4. 1992.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot, sv. 1

28. října 1929 - se v Kněževsi narodil český literární historik, kritik a editor Jiří Brabec. Zabývá se českou literaturou, zejména pak poezií od konce 19. století po současnost. Zvláštní pozornost věnuje poezii přelomu 19. a 20. století.
Český biografický slovník XX. století

28. října 1929 - se ve Staré Lysé u Nymburka narodil český ekonom Antonín Brůžek. Vědecky se orientuje na analýzy fungování tržní ekonomiky a na mezinárodní ekonomické srovnávací analýzy.
Český biografický slovník XX. století

28. října 1949 - v Coconut Grove na Floridě zemřel americký básník, romanopisec a literární vědec Hervey Allen. Jeho rozsáhlý životopisný román E. A. Poea přináší kuriózní dobovou dokumentaci a snaží se o složitý psychologický rozbor. Později se věnoval historickému románu. – Narodil se 8. 12. 1889.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

28. října 1969 - v Kuncevo u Moskvy zemřel ruský básník, překladatel a literární vědec Korněj Ivanovič Čukovskij. Zabýval se především literární kritikou a tvorbou poezie pro dětské čtenáře. – Narodil se 19. (31.) 3. 1882.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

28. října 1979 - zemřel v Praze český harfeník Bedřich Dobrodinský. Působil jako flétnista Šakovy filharmonie, člen dechového kvinteta tohoto orchestru, od roku 1922 harfeník České filharmonie. – Narodil se 13. 2. 1896.
Český biografický slovník XX. století

28. října 1989 - v Praze zemřel český historik, publicista a politik Milan Hübl. Zabýval se zejména historií dělnického hnutí, nejnovějšími dějinami střední Evropy a problematikou soudobého socialismu. – Narodil se 27. 1. 1927.
Český biografický slovník XX. století

29. října 1589 - v Praze zemřel český humanista a básník Petr z Tulechova (Petrus Codilicus a Tulechov). Po studiích na universitě v Praze se odebral do ciziny, kde pokračoval ve svém vzdělávání mj. na universitě ve Vitemberku (Wittenberg). Zde byl žákem slavného německého humanisty a universitního reformátora Filipa Melanchtona. Po návratu do Čech se stal profesorem pražské university a aktivně se zapojil i do náboženského zápasu ve druhé polovině 16. století. – Narodil se 24. 2. 1533.
www.libri.cz

29. října 1959 - zahájilo činnost divadlo Semafor premiérou hudební komedie Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Člověk z půdy.
Rok do kapsy

29. října 1999 - zemřela česká herečka, scénáristka a dramaturgyně Štěpánka Haničincová, rozená Hubáčková. Pro svou schopnost navázat úzký kontakt s dětským divákem a umění přirozené souhry s loutkovou postavou získala popularitu u několika generací a její pořady dosáhly značného diváckého ohlasu. – Narodila se 30. 9. 1931.
Český biografický slovník XX. století

30. října 1929 - se v Šumperku narodil český literární vědec, překladatel anglista a spisovatel Radoslav Nenadál. Věnuje se literární historii a kritice. Jako překladatel se zabývá především moderním americkým románem.
Český biografický slovník XX. století

30. října 1929 - se v Hlohovci narodila významná slovenská herečka, která si zahrála i v několika českých filmech, Viera Strnisková. Postupem doby uzrála ve vyhledávanou představitelku tragických ženských charakterů s těžkými životními zkušenostmi, které interpretovala s citlivou a intelektuální polohou, stala se pojmem pro nové ženské herectví, v jejím projevu dominovaly moderní a dynamické prvky.
www.fdb.cz

30. října 1939 - se v Kodani narodila dánská prozaička Helle Stangerupová. Autorka detektivek a historických románů.
Slovník severských spisovatelů

30. října 1949 - se v Praze narodil český spisovatel Michal Ajvaz. Je tvůrcem fantaskních příběhů, básník a esejista, překladatel z němčiny. Základní rysy jeho básnického rukopisu utváří snaha o celistvé tvůrčí filozofické a umělecké gesto.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 1.

31. října 1879 - se v Praze narodil český herec a režisér, textař a hudební skladatel, spisovatel, překladatel, libretista a filmový scénárista Karel Hašler. Svou vlasteneckou hudební produkcí a veřejnou činností se výrazně angažoval v hnutí na obranu republiky v roce 1938 a v kulturní rezistenci prvních let německé okupace. – V prosinci roku 1941 byl umučen v koncentračním táboře Mauthausen.
Český biografický slovník XX. století

Ty naše písničky, jsou jak ty perličky,
na šňůrce navlečené.
Kolik je krásy v nich a je to velký hřích,
že jsou tak upuštěné.

CHORUS:
Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká,
tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička.
Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít,
jestli nám zahyne, všechno s ní pomine,
potom už nebudem žít.

Zpívejte lidičky, ty naše písničky,
písničky z Moravy, z Čech,
ta naše písnička, je sice prostičká,
ale je nejhezčí z všech.
K. Hašler: Ta naše písnička česká

31. října 1949 - v Paříži zemřel francouzský romanopisec, esejista a básník Édouard Dujardin. Vyučoval dějiny náboženství, psal teosofické a estetické eseje. Ve svých básnických sbírkách použil jako jeden z prvních volného verše. – Narodil se 10. 10. 1861.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů