Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Březen 2019

1. - 5. březen

1. března 1869 - v Passy zemřel francouzský básník, prozaik, politik a historik Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine. Byl významným představitelem evropského romantismu. Do konce 20. let 19. století byl legitimista, stoupenec Bourbonů, od 30. let 19. století se jeho názory vyvíjely k buržoasnímu liberalismu. – Narodil se 21. 10. 1790.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A. de Lamartine:
"Utopie jsou často jen předčasné pravdy."
"Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí. Společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti."

1. března 1939 - se v Praze narodil český spisovatel, herec a loutkoherec Ivan Kraus. V letech 1968–1990 žil v exilu. Jeho politické satiry byly překládány do angličtiny a publikovány v časopise Index on Censorship a jeho skeč Censor zfilmován s Anthony Hopkinsem. Od roku 1975 pod jménem Blackwits hraje se svou ženou s loutkami v evropských varieté a televizích.
http://encyklopedie.seznam.cz

1. března 1939 - se v Sofii narodil bulharsko-francouzský literární teoretik, sémiotik, lingvista, představitel strukturalismu Tzvetan (Cvetan) Todorov, používající také pseudonymy C. Borov a C.
Slovník balkánských spisovatelů

2. března 1919 - se v Praze narodil český novinář, režisér, scenárista a pedagog Miroslav Hladký. V roce 1945 byl jedním ze zakládajících členů deníku Mladá Fronta. V roce 1956 založil a vedl redakci sportovního vysílání ČST a byl spoluzakladatelem nejstaršího periodického pořadu ČST Branky, body, vteřiny. – Zemřel 15. 6. 1995.
Český biografický slovník XX. století

2. března 1989 - v Praze zemřel český herec Eduard Dubský. Kultivovaná dikce a vybrané jevištní vystupování jej předurčily k lehkému konverzačnímu repertoáru. – Narodil se 19. 11. 1911.
Český biografický slovník XX. století

3. března 1929 - v Krupce u Teplic zemřel český člen hasičského spolku a první prezident celorakouského hasičského svazu, Reginald Czermack. V roce 1867 se přistěhoval do Teplic. Zanedlouho se stal vůdčí osobností teplicko-bílinské župy. V roce 1877 založil se společníkem firmu Czermack-Mühlstein továrnu na výrobu hasicích přístrojů a čerpadel. Po odchodu do důchodu se odstěhoval do Vídně, ale po skončení 1. světové války se vrátil do Čech. Svůj život dožil v Krupce. – Narodil se v roce 1847.
Radnice města Krupky, červen 2008: H. Barták: Kdo byl Reginald Czermack?

4. března 1849 - byla vyhlášena nová oktrojovaná ústava v Rakousku, předzvěst příští reakce, jež měla nastati po uvolnění z roku 1848. Politické poměry a celá nálada doby zrcadlí se nejdokonaleji v Havlíčkových článcích a epigramech, jichž většina pochází právě z oněch let a dnů.
Kalendář historický národa českého

4. března 1879 - se ve Fürthu narodil německý spisovatel Bernhard Kellermann. Jeho dílo vychází ze symbolismu a novoromantiky, postupně se však vyvíjí přes dekadenci k realismu. – Zemřel 17. 10. 1951.
Slovník spisovatelů německého jazyka

5. března 1889 - se v Belice (Razlošsko) narodil bulharský básník, prozaik a osvětový pracovník Nikola Aleksiev, vlastním jménem Nikola Aleksiev Belev. Byl jedním z těch, co přispěli k rozvoji vyššího vzdělání v Bulharsku. – Zemřel 29. 11. 1957.
Slovník spisovatelů: Bulharsko

5. března 1979 - v Jihlavě zemřela česká učitelka, básnířka, sběratelka pohádek a překladatelka Marie Máchalová, vlastním jménem Marie Šimáčková, provdaná Houzarová. – Narodila se 6. 12. 1913.
http://sigma.nkp.cz

6. - 10. březen

6. března 1889 - se v Českých Budějovicích narodil český herec Eduard Kohout. Byl hercem, jenž prošel od realismu přes expresionismus k civilismu a ke ztišenému herectví 60. let, vždy však byl svůj, vytvářel po svém individualizované postavy. Dlouhá léta patřil mezi osobnosti určující podobu českého moderního herectví. – Zemřel 25. 10. 1976.
www.libri.cz

6. března 1909 - se ve městě Lvovu narodil polský básník, satirik a překladatel Stanislaw Jerzy Lec, vlastním jménem de Tuch-Letz. Jeho lyrická poezie navazuje na polské tradice, někdy je melancholická, ale postupně do ní pronikají prvky ostrého aktuálního kritického vidění a satiry, ironie a jazykové hříčky. – Zemřel 7. 5. 1966.
Slovník polských spisovatelů

J. S. Lec:
"Co zbylo z lásky a extáze? Bytové nesnáze."
"Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi."
"Rozhlížení po světě nic nestojí. Platí se teprve za komentáře."

6. března 1929 - se v Suchumi narodil ruský prozaik abchazského původu Fazyl Iskanděr. Patřil sice k autorům „povoleným“, v jeho prózách o kavkazských horalech však bylo možno zachytit skrytý opoziční akcent.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

6. března 1929 - se v Berlíně narodil německý prozaik, autor libret a scénářů Günter Kunert. Barevnost až surreálnost jeho básní a povídek má svůj podklad a protějšek v kreslířském talentu. Je přítelem písničkáře Wolfa Biermanna, kterému povolila vláda NDR v roce 1976 turné na Západ a nepovolila mu návrat domů. Proti vyhoštění písničkáře byla sepsána a mnoha literáty podepsána petice. Ti, kdo si následně nenasypali na hlavu popel – jako např. Christa Wolf –, byli posléze vyhoštěni rovněž, v Kunertově případě roku 1979.
www.pwf.cz/cz/archiv-clanku

6. března 1929 - na pražském Smíchově zemřel český spisovatel, překladatel a publicista Josef Holeček. Pocházel z jihočeského selského rodu a stále ještě patriarchální způsob života na české vesnici, který důvěrně znal, ztvárnil ve svém nejznámějším díle, rozsáhlé románové kronice Naši. Méně byl znám jako skvělý znalec folklóru, a to nejen slovanského, ale i finského. – Narodil se 27. 2. 1853.
www.libri.cz

6. března 1989 - v Praze zemřel český filmový produkční a herec Bohumil Šmída. Jako herec ztvárňoval především epizodní role. Je autorem autobiografie. – Narodil se 16. 1. 1914.
Český biografický slovník XX. století

6. března 1999 - v Lublani zemřela slovinská autorka knih pro děti a mládež Branka Jurcová. Ve svých příbězích pronikla do psychologie mladých protagonistů a zároveň projevila smysl pro psychologii dětského čtenáře. Její sloh se vyznačuje úsporností a průzračností. – Narodila se 24. 5. 1914.
Slovník balkánských spisovatelů

7. března 1799 - se ve Strakonicích narodil český básník a literární vědec František Ladislav Čelakovský. Čeští obrozenci v čele s Jungmannem usilovali v prvních desetiletích 19. století o vytvoření náročné české poezie. Zdrojem jejich tvorby byly jednak cizí vzory, jednak národní písně, které považovali za ukryté poklady nové umělé poezie "čekající na pravého básníka, který by je vzkřísil". Tímto básníkem se stal F. L. Čelakovský, zejména svými Ohlasy. – Zemřel 5. 8. 1852.
www.libri.cz

Ach radost, ach radost,
hezká to květina;
jen škoda, přeškoda,
že kořínků nemá.
Přijde vítr – rozfouká ji,
přijde voda – odhoupá ji:
ach škoda, přeškoda,
že kořínků nemá.

Ach žalost, ach žalost,
hořký to kořínek,
žádný z něho nepučí se
květ ani lupínek.
Kolik vzdechů srdce kruší,
než mu hořkost povysuší;
kolik slzí uplyne,
nežli se v nich rozplyne.
F. L. Čelakovský: Radost a žal

7. března 1909 - se v Montpellier narodil francouzský prozaik a básník, samouk, novinář, kritik a filmový scénárista Léo Malet. Vytvořil francouzskou podobu detektivky na způsob americké „drsné“ školy se soukromým detektivem Nestorem Burmou. – Zemřel 3. 3. 1996.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

7. března 1929 - se v Tailfingenu narodil německý spisovatel Manfréd Gregor. Ve svých prózách se kriticky vyrovnával s německou minulostí a válkou.
Slovník spisovatelů německého jazyka

7. března 1939 - se v Jenišovicích na Jablonecku narodil český matematik Jiří Anděl. Zabývá se statistickou analýzou časových řad a obecnou matematickou statistikou.
Český biografický slovník XX. století

7. března 1989 - v Praze zemřel český hudebník, pedagog a publicista Karel Velebný. Již v roce 1948 začal vystupovat s taneční hudbou a jazzem v různých orchestrech, trvaleji v souboru K. Krautgartnera (1955–58) a v průkopnické jazzové skupině Studio 5 (1958–60). Byl jedním z tvůrců fiktivní postavy Járy Cimrmana. – Narodil se 17. 3. 1931.
www.libri.cz

7. března 1999 - zemřel český country zpěvák Ladislav Vodička. Zpívat začal v roku 1961 s amatérskou skupinou Tempest. Roku 1966 mu Jiří Brabec nabídl angažmá ve skupině Country Beat, kterou vedl, spolu pak přešli do divadla Semafor. V roce 1974 potom založil Ladislav Vodička vlastní skupinu Vodomilové. Po dobu celé zpěvácké dráhy se věnoval stylu "country" a vysloužil si přezdívku "český Johnny Cash". – Narodil se 10. 1. 1931.
hwww.rozkvetlekonvalinky.estranky.cz

8. března 1859 - se v Edinburghu narodil anglický prozaik skotského původu Kenneth Grahame. Byl také autorem knih pro mládež. – Zemřel 6. 7. 1932.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

8. března 1869 - v Paříži zemřel významný francouzský hudební skladatel Hector Berlioz. Ačkoliv jeho hudba stále nenacházela ve Francii velký ohlas, byla nadšeně příjímána v ostatních částech Evropy, dokonce i v konzervativní Anglii. Berlioz byl kromě jiného oceňován pro svou barvitou a nápaditou orchestrální instrumentaci - oblast, v níž se skladateli nikdy nedostalo formálního hudebního vzdělání. Jeho geniální orchestrální úpravy byly intuitivním a nejtrvalejším přínosem k vývoji hudby. – Narodil se 11. 12. 1803.
http://encyklopedie.seznam.cz

8. března 1899 - se v Penarthu narodil skotský romanopisec a novinář osobitého lapidárního slohu Eric Linklater. Za války byl ve Francii těžce raněn, pak pobyl v Orientě a cestoval po Americe. Přednášel též na aberdeenské univerzitě. – Zemřel 7. 11. 1974.
Slovník spisovatelů: anglická literatura….

8. března 1999 - v americkém městě Avonu zemřel český historik působící v USA Josef Kalvoda. Zabýval se především československými dějinami, novodobými dějinami Ruska, střední a jihovýchodní Evropy, ale též historií Latinské Ameriky. – Narodil se 15. 1. 1923.
Český biografický slovník XX. století

9. března 1959 - se v Praze narodila česká herečka Zlata Adamovská. Uplatňuje se především v charakterních úlohách klasického i moderního repertoáru.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. březen

11. března 1929 - se v Praze narodil český historik exaktních věd Zdeněk Horský. Zvláštní pozornost věnoval výzkumu rudolfínského vědeckého střediska v Praze, astronomii 16. a 17. století, studiu Koperníkova díla, astronomické archeologii a studiu historických vědeckých přístrojů. – Zemřel 8. 5. 1988.
Český biografický slovník XX. století

11. března 1969 - v Londýně zemřel anglický spisovatel, autor sci-fi John Wyndham, vlastním jménem John Wyndham Beynon Harris. Po 2. světové válce získal uznání romány s výrazným etickým nábojem, v nichž prostí Britové zvládají fantastické situace svou mravní zásadovostí. – Narodil se 10. 7. 1903.
Slovník spisovatelů: anglická literatura….

12. března 1969 - v Sanary zemřel francouzský básník a prozaik André Salmon. Počátky své tvorby spojil s pozdním symbolismem, stojí u začátků literárního kubismu. Jeho poezie osciluje mezi modernismem kubismu, baudelairovskými ohlasy i humorem a ironií podivných popisů. – Narodil se 4. 10. 1881.
Slovník francouzských spisovatelů

A. Salmon:
"Originálnost je ctnost v úplně novém užití věčných pravd, podrobených nejvyšší kontrole, v souladu s duchem, a řekl bych dokonce se srdcem."
"Člověk si sám dost nehledí toho, aby v sobě zdolal neřesti raného mládí."

13. března 1939 - se v tureckém Istanbulu narodil makedonský básník, divadelní kritik a překladatel Mateja Matevski. K základním symbolům jeho tvorby patří voda jako živel života, tráva jako živel nepoddajnosti a strom, kámen a kořen, jako symboly pevného sepětí s rodnou zemí.
Slovník balkánských spisovatelů

14. března 1879 - se narodil německý fyzik Albert Einstein, nejslavnější vědec 20. století. Vytvořil speciální a obecnou teorii relativity. – Zemřel 18. 4. 1955.
Rok do kapsy

A. Einstein:
"Dřív rozbiješ atom než pomluvu."
"Nikdy nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy."
"Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist."

14. března 1909 - v Americe byla zavedena první filmová cenzura. Za ochranu veřejnosti platili producenti za každých 300 metrů filmu 3,50 dolaru. Film zhlédla vybraná komise, která jej povolila k dalšímu promítání. Pokud doporučila některé scény vystřihnout, producent musel uposlechnout, jinak by film nebyl doporučen do produkce.
Rok do kapsy

14. března 1909 - se v Paříži narodil francouzský prozaik, básník, dramatik a esejista André Pieyre de Mandiargues, autor snově laděných novel se snahou o postižení neobvyklostí v denním životě, prolínáním reality a neskutečna s důrazem na erotiku. – Zemřel 13. 12. 1991.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

14. března 1939 - vyhlásil slovenský vůdce Jozef Tiso samostatný Slovenský stát.
Rok do kapsy

14. března 1989 - zemřela poslední rakouská císařovna a česká a uherská královna Zita. V roce 1921 musela opustit Rakousko, po celý život však usilovala o znovuzřízení monarchie a uvedení svého manžela a později syna Oty na trůn. – Narodila se 9. 5. 1892.
Rok do kapsy

15. března 1939 - obsadila německá armáda území, které po odtržení Sudet, Slovenska a Podkarpatské Rusi zbylo z Československé republiky. Po nočním telefonickém rozhovoru s prezidentem Háchou rozkázal vrchní velitel vojsk generál Syrový klid zbraní. Na odpor se Němcům postavili pouze vojáci v Místku na severní Moravě.
Rok do kapsy

15. března 1979 - v Sofii zemřel bulharský prozaik Emilijan Stanev, autor děl pro děti a mládež. V centru jeho uměleckých zájmů stojí člověk, příroda a zvířata. – Narodil se 28. 2. 1907.
Slovník balkánských spisovatelů

16. - 20. březen

16. března 1749 - se ve Vittorio Veneto narodil italský básník a libretista židovského původu Lorenzo da Ponte, vlastním jménem Emanuele Conegliano. V roce 1804 odjel do New Yorku s úmyslem pobýt tam jen nějaký čas, ale do Evropy se už nikdy nevrátil. Snažil se také uvést do Ameriky italskou operu. I jeho přičiněním byla padesát let před založením proslulé Metropolitní opery postavena v New Yorku první samostatná operní budova. – Zemřel 17. 8. 1838.
http://encyklopedie.seznam.cz

16. března 1939 - se v Brně narodil český režisér, libretista a dramaturg Petr Weigl. Svou tvorbu rozdělil mezi film a televizi, obě oblasti spojoval jeho hluboký zájem o hudbu, zejména operní a baletní. – Zemřel 14. 7. 2018.
www.libri.cz

16. března 1939 - podepsal Adolf Hitler na Pražském hradě výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava.
Rok do kapsy

18. března 1869 - se v Birminghamu narodil anglický politik Arthur Neville Chamberlain. V letech 1937–40 byl předsedou britské vlády, byl zastáncem politiky ústupků proti nacistickému Německu a spolutvůrcem Mnichovské dohody. – Zemřel 9. 11. 1940.
Rok do kapsy

18. března 1929 - se v Zábřehu u Šumperka narodil český hudební skladatel a hudební teoretik Ctirad Kohoutek. Je autorem orchestrálních děl, komorních skladeb i vokální tvorby. – Zemřel 19. 9. 2011.
Český biografický slovník XX. století

18. března 1929 - se v Landsbergu (dnes Gorzów Wielkopolski) narodila německá prozaička Christa Wolfová. Patří k nejvýznamnějším německým spisovatelkám současnosti. Jejím životním tématem je rozdělení Německa a život v obou částech této země. – Zemřela 30. 11. 2011.
Slovník spisovatelů německého jazyka


19. března 1849 - v Brightonu zemřel anglický prozaik James Justinian Morier. Jeho nejlepší dílo Hadži Baba z Isfahánu, dobrodružný pikoreskní román, se vyznačuje autentičností orientálního prostředí, které důvěrně poznal v dětství a později jako diplomat. – Narodil se kolem roku 1780.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

19. března 1889 - se ve Strážnici narodil český historik, zeměpisec a publicista Otakar Dorazil. V roce 1919  se stal spoluzakladatelem Československého červeného kříže, ve 20. letech působil jako přednosta tiskové kanceláře Společnosti ČSČK. – Zemřel 5. 9. 1979.
Český biografický slovník XX. století

19. března 1899 - se ve Vysokém Mýtě narodil český malíř, grafik, architekt a sochař Josef Kaplický. Jeho raná tvorba vyrůstala z domácí realistické tradice, a to nejen v krajinomalbě, ale i v portrétních studiích. Teprve v době po 1. světové válce přistoupil na podněty moderních výtvarných směrů, ale pouze dílčím způsobem, spíše formálně. Ve 20. letech se věnoval oficiálním zakázkám, navrhoval vitráže. – Zemřel 1. 2. 1962.
www.libri.cz

19. března 1929 - se v Hlohovci u Trnavy narodil český klasický filolog a historik Jan Burian. Věnuje se dějinám antického Říma, zvláště pak jeho císařského období, i obecným dějinám starověku. – Zemřel 6. 5. 2011.
Český biografický slovník XX. století

20. března 1619 - ve Vídni zemřel český a uherský král, římskoněmecký císař z dynastie Habsburků Matyáš. Základním rysem jeho povahy byla nezřízená ctižádostivost. Po svém zvolení českým králem odměnil Matyáš představitele českých protestantských stavů, kteří mu dopomohli k moci, různými úřady, ale záhy dal opět volný průchod staré protireformační politice. K nelibosti českých stavů přesídlil se svým dvorem do Vídně. Vládu v Čechách přenechal místodržícím z řad katolické šlechty. – Narodil se 24. 2. 1557.
www.libri.cz

20. března 1809 - se ve Velkých Soročincích v Poltavské gubernii narodil významný ruský prozaik a dramatik ukrajinského původu Nikolaj Vasiljevič Gogol, jeden z předních představitelů světové dramatické a prozaické tvorby. Tvořil v 30. a 40. letech 19. století. – Zemřel 21. 2. 1852.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

N. V. Gogol:
"Proboha, radujte se více! Je to jediný a nejspolehlivější lék na všechny nemoci."
"Od toho kdo nás zklamal do hloubi srdce, jsou i nejvzácnější dary na usmířenou pouhou veteší."

20. března 1979 - v České Olešné zemřela česká učitelka, prozaička a vypravěčka Marie Kršková. – Narodila se 12. 6. 1894.
www.databazeknih.cz

21. - 25. březen

21. března 1929 - se v obci Vertijivka v Černihivské oblasti narodil ukrajinský prozaik, dramatik a šéfredaktor Jurij Mušketyk. Jeho románová tvorba má převážně historickou tématiku. Některá jeho díla byla zfilmována.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

21. března 1989 - zemřela v Praze česká tanečnice a pedagožka Jarmila Jeřábková. Inspirována tanečním uměním I. Duncanové hledala adekvátní způsoby tanečního ztvárnění koncertní hudby. – Narodila se 8. 3. 1912.
Český biografický slovník XX. století

22. března 1999 - v Praze zemřel český orientalista-sinolog a japanista, překladatel a diplomat Zdeněk Hrdlička. Zabýval se čínskou a japonskou kulturou v minulosti i současnosti se zvláštním zřetelem k literární historii, výtvarnému umění a přírodní estetice. – Narodil se 12. 7. 1919.
Český biografický slovník XX. století

22. března 1949 - se ve Frýdku-Místku narodil český folkový písničkář Pavel Dobeš. Začátky jeho působení jsou spojeny s ostravskými bigbeatovými kapelami, s nimiž hrál v 60. letech. Postupně se jeho zájem soustředil na country a folkovou hudbu.
J. Plachetka: Dokud se zpívá

Až vám ta potvora zastoupí cestu,
sedněte na zadek a seďte jak z trestu,
jen ať si táhne, jak to dělají vandráci,
láska se totiž, i když je prevít,
nikomu dvakrát nemůže zjevit,
láska se totiž, i když je prevít, nevrací.

A nesmí vám to nikdy přijít líto,
kupte si auto a cucejte Chito,
odreagujte se psychicky,
protože jestli byste na ni měli myslet,
to radši vstaňte a jděte za ní ihned,
utíkejte, než vám zmizí navždycky.
P. Dobeš: z písně Něco o lásce

23. března 1899 - se v Dobrovicích u Mladé Boleslavi český hydrogeolog Ota Hynie. Těžištěm jeho činnosti byla hydrogeologie. Studoval lokality s léčivými vodami nejen u nás, ale často byl zván jako expert i do zahraničí. Jeho přičiněním byly získány nejen zdroje kvalitních podzemních vod pro zásobování, ale i základní poznatky z regionální hydrogeologie. – Zemřel 19. 12. 1968.
www.libri.cz

23. března 1959 - se v Praze narodila česká spisovatelka Zuzana Brabcová, autorka umělecky výrazné prózy Daleko od stromu, vyrovnávající se s traumaty generace dospívající v období normalizace v 70. a 80. letech.
Český biografický slovník XX. století

23. března 1989 - v Praze zemřel český lékař sexuolog Josef Hynie, zakladatel československé sexuologie. Zabýval se hlavně odchylným pohlavním vývojem člověka, analýzou sexuálních poruch a jejich léčením. – Narodil se 8. 5. 1900.
Český biografický slovník XX. století

24. března 1699 - se v Bergedorfu u Hamburku narodil německo-italský hudební skladatel Johann Adolf Hasse. Jeho dílo překonalo hranice neapolské operní školy, ke které bývá řazen, a stal se jedním ze zakladatelů klasického hudebního období. Přestože řada originálů jeho děl byla zničena jednak při bombardování Drážďan armádou Fridricha II. na počátku Sedmileté války v roce 1760 a po druhé při bombardování Drážďan Spojenci ve 2. světové válce, dochovalo se víc než 60 oper, 12 oratorií, 60 mší a rekviem, 90 kantát a stovky dalších skladeb. – Zemřel 16. 12. 1783.
http://encyklopedie.seznam.cz

24. března 1899 - se ve Dvoře Králové nad Labem narodil český hudebník a skladatel R. A. Dvorský, vlastním jménem Rudolf Antonín. V letech 1936-48 vedl vlastní průbojné hudební nakladatelství, v němž soustředil řadu klíčových osobností tehdejší populární hudby. Po únoru 1948 se neúspěšně pokoušel emigrovat a byl pak na několik let uvězněn. Po propuštění vystupoval ve vzpomínkových pořadech a uplatňoval se znovu jako skladatel. – Zemřel 2. 8. 1966.
www.libri.cz

24. března 1909 - v Dublinu zemřel irský dramatik, prozaik a básník Edmund John Millington Synge, jeden ze zakladatelů irského národního divadla. Nezajímal se ani o politiku., ani o náboženské problémy, ale hlavně. o povahu irského lidu. Pro anglo-irskou literaturu ho získal Yeats, který jej objevil v Paříži 1898. Realismus a skeptický humor jeho komedií urážel irské vlastence, ale jeho umění proslavilo dublinské divadlo po celém světě. - Narodil se 16. 4. 1871.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

24. března 1919 - se v Yonkers narodil americký básník Lawrence Ferlinghetti. Svou tvorbou se řadí k beatnické generaci.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Svět je báječné místo
k narození
jestli vám nevadí
že štěstí vždycky není
tak velký požitek
jestli vám nevadí, že si tu a tam
šeredně spálíte prsty
zrovna když je všechno tak prima
to víte, ani na nebesích
nezpívají
po celý čas.

Svět je báječné místo
k narození
Jestli vám nevadí, že někteří lidé umírají
po celý čas
nebo snad mají jen hlad
čas od času
což se dá celkem snést
pokud to nejste zrovna vy.
L. Ferlinghetti: z básně Svět je báječné místo

24. března 1939 - se  v Hradci Králové narodil český hudební vědec Jaromír Černý. Zabývá se dějinami středověkého a renesančního vícehlasu. – Zemřel 11. 2. 2012.
Český biografický slovník XX. století

25. března 1879 - se v Městci Králové narodil český hudební skladatel, estetik a hudební vědec Otakar Zich. Významové těžiště mnohostranných Zichových tvůrčích zájmů spočívá v jeho pracích vědeckých. Největší vliv měl na poli estetiky a analýzy hudebního vnímání. Kriticky se vypořádal s výrazovou teorií hudby a přechodem od psychologické estetiky ke studiu objektivní struktury díla a jeho složek vytvořil jeden ze základních předpokladů ke vzniku českého strukturalismu. – Zemřel 9. 7. 1934.
www.libri.cz

25. března 1909 - se v Klangiai narodil litevský prozaik a básník Petras Cvirka. Ve své tvorbě se zaměřil na kratší prozaické žánry, povídky, v nichž dosáhl nejvyššího mistrovství. – Zemřel 2. 5. 1947.
Slovník pobaltských spisovatelů

26. - 31. březen

26. března 1969 - v Berlíně zemřel německý spisovatel a dramatik Günther Weisenborn. V mnohém jej lze považovat za pokračovatele B. Brechta. Dokonale ovládá stylové možnosti dramatiky, jeho jazyk je živý, intenzita některých scén strhující. Charakteristickým rysem jeho děl je společensko-kritická angažovanost. – Narodil se 10. 7. 1902.
Slovník spisovatelů německého jazyka

26. března 1969 - v Mexiko City zemřel německý spisovatel píšící i anglicky B. Traven. Jeho vlastní jméno bylo pravděpodobně Hermann Albert Otto Max Feige, používal pseudonymy Ret Marut, Richard Maurhut, Berick Traven Torsvan a Hal Crovers. Záhady jeho života nejsou dodnes spolehlivě objasněny. Od roku 1908 se zdržoval v Německu, po porážce Bavorské republiky rad odešel, od roku 1924 žil v Mexiku. Patřil k nejúspěšnějším německým prozaikům, jeho sociálně kritické romány, plné napětí a dobrodružství, měly svého času velký vliv na německé dělnictvo. Za svého pobytu v Mexiku zobrazil předrevoluční a revoluční Mexiko počátku 20. století. – Narodil se asi 25. 2. 1882.
Slovník spisovatelů německého jazyka

B. Traven:
"Lenost přemýšlet se za diktatury stává ctností, zatímco za demokracie se rovná hnilobě."

27. března 1849 - se v Dobrušce narodil český dramatik, prozaik a divadelní historik František Adolf Šubert. Byl v letech 1883-1900 prvním ředitelem Národního divadla v Praze. – Zemřel 8. 9. 1915.
http://encyklopedie.seznam.cz

27. března 1909 - se v Mnichově narodil německý historik a politolog, syn Thomase Manna, Golo Mann. Ve svém díle se zabýval novějšími dějinami a soudobými politickými teoriemi. – Zemřel 7. 4. 1994.
Slovník spisovatelů německého jazyka

27. března 1949 - se v Kutině narodila chorvatská básnířka, prozaička, autorka děl pro děti a mládež, vědecká pracovnice Dubravka Ugrešicová. Za svůj nezávislý postoj byla označena za zrádkyni vlasti a od roku 1985 žije jako emigrantka v Německu.
Slovník balkánských spisovatelů

27. března 1979 - v Praze zemřel český malíř Vincenc Beneš. Zprvu vyznával, stejně jako E. Filla, konstruktivistický kubismus, po 1. světové válce se - poučen Antonínem Slavíčkem - přiklonil k moderní krajinomalbě. – Narodil se 22. 1. 1883.
www.libri.cz

28. března 1749 - se narodil francouzský matematik, fyzik a astronom Pierre Simon de Laplace. Shrnul celou dosavadní newtonovskou fyziku a rozvinul teorii o vzniku sluneční soustavy. – Zemřel 5. 3. 1827.
Rok do kapsy

28. března 1899 - se v Lounech narodil český novinář a prozaik Karel Konrád. Svými povídkami a romány se stal výrazným představitelem poetistických tendencí v próze. – Zemřel 11. 12. 1971.
Český biografický slovník XX. století

28. března 1929 - se v Sofii narodila bulharská prozaička a orientalistka Vera Petrova Mutafčievová. Poutá ji zvláště reakce hrdinů v dějinných zvratech a problémy, s jejichž analogiemi se setkává v současnosti.
Slovník spisovatelů: Bulharsko

29. března 1869 - se narodil český světově uznávaný antropolog Aleš Hrdlička. Zabýval se studiem indiánů a prokázal, že Amerika byla osídlena z Asie přes Beringovu úžinu. – Zemřel 5. 9. 1943.
Rok do kapsy

29. března 1899 - se narodil sovětský politik Lavrentij Pavlovič Berija. V letech 1938-46 byl organizátorem krvavých čistek a teroru proti odpůrcům Stalinova režimu, po Stalinově smrti naopak iniciátor propouštění vězňů a jejich rehabilitace. – Zemřel 23. 12. 1953.
Rok do kapsy

29. března 1929 - se v Tallinu narodil estonský prozaik Lennart Meri. Jeho literární tvorba je spojena s jeho četnými cestami, nejsou to tradiční cestopisy, ale obsahují i interpretace historického a etnografického materiálu.
Slovník pobaltských spisovatelů

29. března 1939 - se v Ytterturingenu narodil švédský prozaik a nakladatel Lennart Frick. Napsal celou sérii románů pro mládež s hrdinou Martinem, které se románovou formou věnují sociálním problémům, např. šikanování.
Slovník severských spisovatelů

29. března 1949 - se ve Filadelfii narodil americký jazzový saxofonista a hudební skladatel Michael Brecker. Bývá označován jako „tenorsaxofonista s vytříbeným stylem, jeden z nejvlivnějších od dob Johna Coltrana“. Během svého života získal 13 cen Grammy. – Zemřel 13. 1. 2007.
http://encyklopedie.seznam.cz

30. března 1909 - se ve Vídni narodil významný anglický teoretik umění rakouského původu sir Ernst Hans Josef Gombrich. Autor učebnice a studií o symbolice a zobrazení skutečnosti zvláště v renesančním výtvarném umění. – Zemřel 3. 11. 2001.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

30. března 1939 - se v Táboře narodil český herec Jiří Hrzán. Byl výraznou osobností českého divadla a filmu 60. a 70. let. Skvělé pohybové předpoklady a fantazii klauna uplatňoval ve svých divadelních rolích, ale i ve filmu a v televizi. – Zemřel 22. 9. 1980.
www.libri.cz

30. března 1949 - se v Karviné narodil český sbormistr, dirigent a klavírista Stanislav Bogunia. Jako dirigent a sbormistr působil v Ostravě, Praze a Mariánských Lázních.
Český biografický slovník XX. století

30. března 1949 - v Praze zemřel český malíř, grafik a sochař Jakub Obrovský. Jeho tvorba vycházela z historismu a romantického idealismu, uplatnil se především jako dekoratér. Od 20. let souběžně vytvářel rovněž sochy, u nichž lze sledovat vliv tvorby Antoine Bourdella. Je také autorem jedné z prvních emisí československých známek. – Narodil se 23. 12. 1882.
www.libri.cz

30. března 1979 - ve Varšavě zemřel polský prozaik a básník Tadeusz Lopalewski. Popularitu získal zvláště svými historickými romány. – Narodil se 17. 8. 1900.
Slovník polských spisovatelů

31. března 1889 - ve Villemomble se v roce 1889 narodil francouzský prozaik Charles Braibant, původním povoláním archivář. Byl autorem dějepisných a bibliografických prací. Historickou erudici prozrazuje i jeho románová tvorba. – Zemřel 23. 4. 1976.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů