Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Srpen 2019

1.–5. srpen

1. srpna 1819 - se v New Yorku narodil americký prozaik a básník Herman Melville, jeden z největších klasiků americké literatury. Jeho dobrodružný život jej přivedl k spisovatelské činnosti. Po prvních spisovatelských úspěších se setkal s nepochopením právě u svých vrcholných děl a upadl v zapomenutí. Posledních dvacet let svého života pracoval jako celní dozorce v newyorském přístavu. Jako literární velikán byl objeven až po 1. světové válce. – Zemřel 28. 9. 1891.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

H. Melville:
"Je lepší selhat v originalitě než uspět v nápodobě."

1. srpna 1909 - se v Habartově na Sokolovsku narodil český fotograf Josef Ehm. Věnoval se zejména reprezentativním portrétům významných osobností a fotografiím architektonických a sochařských děl pro uměnovědné publikace. – Zemřel 8. 11. 1989.
Český biografický slovník XX. století

2. srpna 1879 - se v Rychnově nad Kněžnou narodil český malíř a komerční rada v Praze Josef Štolovský. Byl členem Jednoty umělců výtvarných. V jeho díle převažovaly motivy krajinářské a pracovní výjevy železárenské z Ostravska. – Zemřel v roce 1936.
Masarykův slovník naučný, díl VII.

2. srpna 1909 - zemřel v Praze český architekt Josef Zítek. Jeho návrh na Národní divadlo, stavbu, jež významem neměla v Čechách obdoby, zvítězil jasně nad všemi konkurenty. Nakonec však vinou netaktního jednání Sboru pro zřízení ND odmítl Zítek vést přestavbu budovy zničené požárem a již nikdy do divadla nevstoupil. V posledních 20 letech své dráhy se jako tvůrčí osobnost odmlčel, jeho vliv na celou generaci mladších architektů však zůstal mimořádný. – Narodil se 4. 4. 1832.
www.libri.cz

2. srpna 1949 - se v Praze narodila česká režisérka dokumentárních filmů, manželka Jana Špáty, Olga Sommerová. Soustřeďuje se na sociální témata a hrdiny svých filmů vyhledává ve společensky i psychicky slabších skupinách.
Český biografický slovník XX. století

O. Sommerová:
"Pravý muž konce dvacátého století je feminista. A moji filmoví hrdinové jsou, každý ve své profesi, dobyvatelé světa, ale zároveň touží po lásce. Jen ji ještě umět žít."

3. srpna 1909 - se v East Orland ve státě Main narodil americký romanopisec a povídkář Walter van Tilburg Clark. Ačkoliv se narodil na nejzazším americkém východě, růstem i tvorbou je spjat se západem. – Zemřel 10. 11. 1971.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

4. srpna 1859 - se v Garmotredet narodil norský prozaik, dramatik a lyrik Knut Hamsun, vlastním jménem Knud Pedersen, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1920. Vypravěčská technika s vnitřními monology hrdinů, zobrazující složitou psychiku moderního člověka, vynikla hlavně v jeho románové tvorbě a ovlivnila řadu jiných autorů. – Zemřel 19. 2. 1952.
Slovník severských spisovatelů

K. Hamsun:
"Dobro projde často beze stopy, zlo za sebou táhne následky."

4. srpna 1919 - se v Paříži narodil francouzský romanopisec, člen Francouzské akademie Michel Déon. Jeho literární dráha je spojena s hnutím husarů, jejichž experimentální poetiku provázal jednak s neostendhalovským proudem, jednak s aristokratickou, kurtoazní linií francouzské kultury a její milostnou a dobrodružnou tématikou. – Zemřel 28. 12. 2016.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

5. srpna 1939 - se v Jablonném nad Orlicí narodila Sally, vlastním jménem Jiřina Hanušová, psychoterapeutka a publicistka. 25 let vedla v časopise Mladý svět známou poradenskou rubriku. – Zemřela 22. 10. 1999.
Rok do kapsy

6.–10. srpen

6. srpna 1809 - se v Somersby narodil anglický básník, lord Alfred Tennyson, celým jménem Alfred Tennyson, Baron Tennyson of Aldworth and Freshwater. Oficiální básník viktoriánské éry. Mistrovským zvládnutím formy ovlivnil nejen anglické básníky, ale i české lumírovce. Byl přívržencem konzervativního idealismu. – Zemřel 6. 10. 1892.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

A. Tennyson:
"Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela."
"Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň."

6. srpna 1869 - se v Českých Budějovicích narodil český básník, překladatel, literární a hudební kritik a historik Jaromír Borecký. V letech 1920-30 byl ředitelem pražské Univerzitní knihovny, stanovil zásady katalogizace jejích fondů a řídil adaptace Klementina pro knihovní účely. Překládal z polštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a perštiny. Ve vlastní básnické tvorbě se hlásil k odkazu J. Vrchlického a zároveň byl silně ovlivněn symbolismem. – Zemřel 8. 5. 1951.
Český biografický slovník XX. století

6. srpna 1969 - ve švýcarském Visp zemřel německý pozdně buržoasní filozof, sociolog, estetik a hudební teoretik Theodor Wiesengrund Adorno, hlavní představitel starší generace tzv. „frankfurtské školy”. Z konstatování nevyhnutelného konce tradičního filozofování hledá východisko v kritickém myšlení a intelektuální reflexi skutečnosti a praxe. – Narodil se 11. 9. 1903.
Slovník spisovatelů německého jazyka

7. srpna 1899 - se v Praze narodil český herec, zpěvák a režisér Oldřich Nový. Souběžně s působením v divadle se rozvíjela i jeho kariéra filmová. Poprvé hrál ve filmu v roce 1922. Ve 30. a 40. letech patřil k nejobsazovanějším a diváky nejmilovanějším českým filmovým hercům. – Zemřel 15. 3. 1983.
Český biografický slovník XX. století

7. srpna 1939 - se v Horní Suché u Karviné narodil český herec polského původu Bronislav Poloczek. Jeho osobitého komediálního herectví často využíval film. – Zemřel 16. 3. 2012.
Český biografický slovník XX. století
www.osobnosti.cz


7. srpna 1969 - v Mělníku zemřel český básník Oldřich Wenzl. Jeho poetiku ovlivnily setkání se surrealisty ve 30. letech a znalost francouzské poezie. Paradoxní obrazností a neokázalou vnitřní silou ducha se jeho tvorba zařadila do obnoveného tvůrčího rozvoje poezie 60. let. – Narodil se 3. 10. 1921.
Český biografický slovník XX. století

Chtěl jsem rozsvítit světlo
Uhodil mne proud
Chtěl jsem napsat novou báseň
Ulomila se mi špička
Chtěl jsem plout v jezírku
Vyřítili se na mne krabi a jiná havěť
Chtěl jsem tě obejmout
Ucuklas před mým políbením
Nechal jsem tedy všeho
A sedím sám na trávníku
Snad bude ráno moudřejší večera
A karta se obrátí v můj prospěch
Neb smůly měl jsem již dost
A všeho moc škodí
Co dlouho trvá, není hezké
O. Wenzl: Nešťastný

7. srpna 1989 - v Praze zemřel český loutkoherec a režisér Jindřich Halík. V letech 1956-1986 působil v Ústředním loutkovém divadle v Praze a spolupracoval i s dalšími českými loutkovými scénami. Podílel se na formování profesionálního loutkového divadelnictví. – Narodil se 5. 1. 1933.
Český biografický slovník XX. století

8. srpna 1669 - v kostele sv. Havla byl pokřtěn (přesný den narození není znám) český barokní malíř Václav Vavřinec Reiner. Za dobu svého působení v Duchcově vytvořil řadu významných děl. Pracoval ve službách hraběte z Valdštejna, který mu zadával zakázky na výzdobu zdejšího zámku i okolí. – Zemřel 9. 10. 1843.
P. Koukal: V. V. Reiner, Revue Teplice č. 10/ 1989, s. 16

8. srpna 1929 - se v Praze narodil český houslista a violista Josef Suk, vnuk J. Suka a pravnuk A. Dvořáka. Po absolutoriu byl v letech 1953-55 koncertním mistrem činoherního orchestru Národního divadla, od té doby působil jako sólový a komorní hráč: 1961-90 byl sólistou České filharmonie, v roce 1951 založil Sukovo trio (původně spolu s klavíristou Jiřím Hubičkou a violoncellistou Sašou Večtomovem, později s Janem Panenkou a Josefem Chuchrem). Sukovou doménou byla klasická a romantická hudba. Při suverénní intonační jistotě měl kultivovaný tón, který se v mladších letech vyznačoval i působivou vřelostí, později spíše akademickou uměřeností. – Zemřel 7. 7. 2011.
www.libri.cz

8. srpna 1979 - v Londýně zemřel anglický romanopisec Nicolas Monsarrat, vlastním jménem John Turney. Z jeho románů je mezi českými čtenáři asi nejznámější Kruté moře, zachycující život námořníků za 2. světové války. – Narodil se 22. 3. 1910.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

9. srpna 1899 - se v australském Queenslandu narodila anglická spisovatelka, novinářka a herečka Pamela Lyndon Traversová. Za 2. světové války byla pověřenkyní vlády ve Spojených státech. Psala hlavně pro děti. Snad nejznámější její knihou, která se dočkala i filmového zpracování, je Mary Poppins. – Zemřela 23. 4. 1996.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

9. srpna 1939 - se v Brně narodila česká zpěvačka Eva Pilarová, rozená Bojanovská. V letech 1960-62 a 1964-65 účinkovala v divadle Semafor, kde se uplatňovala hlavně v písních J. Šlitra a J. Suchého. Zpívala i jazzové evergreeny a příležitostně také rock‘n‘roll. Účinkování v divadle i samostatné koncertní zájezdy jí přinesly velkou popularitu, doplněnou uznáním hudební kritiky. Je známa také jako autorka několika kuchařek a propagátorka racionální výživy.
www.libri.cz

9. srpna 1959 - v Praze zemřel český divadelní režisér, dramatik, hudební skladatel, spisovatel a publicista Emil František Burian. Byl členem literární skupiny Devětsil, v roce 1924 založil sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost. Zasáhl téměř do všech oborů umělecké tvorby, působil též jako herec, zpěvák, hudebník a dramaturg. – Narodil se 11. 6. 1904.
Český biografický slovník XX. století

E. F. Burian:
"Lidé slabého rozumu ať ustoupí a nechají se vésti těmi, kteří si s naší budoucností vědí rady. Když něčemu nerozumíš, dej se poučit."

11.–15. srpen

11. srpna 1689 - zemřel pravděpodobně v Praze český právník, filolog a básník Václav Rosa. Nějakou dobu se živil advokacií a pak vstoupil do státních služeb. Od roku 1670 až do smrti byl radou apelačního soudu. Od mládí ho zajímala jazykověda a poezie. Později se stal v jazykovědě průkopníkem tendencí - purismu a neologismu, které vznikaly jako reakce na záplavu cizích slov v národních jazycích, ale i z potřeby pojmenovat nové věci. – Narodil se kolem roku 1620.
www.libri.cz

11. srpna 1799 - se ve francouzském Saugnes narodil inženýr, paleontolog a zakladatel české geologie Joachim Barrande. Jeho původní vlastí byla Francie. Měl jistě výbornou pověst, neboť byl doporučen a také přijat za vychovatele vnuka francouzského krále Karla X. Červencová revoluce 1830 však královskou rodinu a s ní i Barranda poslala do exilu, a tak se s ním už v roce 1831 setkáváme v Praze. Tady se po dvou letech služby u bývalého dvora vrací k původnímu povolání. – Zemřel 5. 10. 1883.
www.libri.cz

11. srpna 1899 - se v Černé u Kyšperka narodil český malíř Jindřich Štýrský, významný představitel surrealismu, spolu s Toyen tvůrce výtvarného stylu artificialismus, autor imaginativních kompozic a svérázných fotomontáží. – Zemřel 21. 3. 1942.
Český biografický slovník XX. století

11. srpna 1909 - se v Nottinghamu narodil čelný anglický autor dětské literatury Geoffrey Robert Trease. Jeho názory odrážejí jak historické romány, tak romány o současných dětech v běžných situacích. – Zemřel 27. 1. 1998.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

12. srpna 1899 - se v Moravské Svratce u Žďáru nad Sázavou narodil český prozaik Josef Věromír Pleva. Za 1. světové války bojoval na italské frontě. Z jeho literárního díla je nejvýznamnější tvorba pro děti. Pro české čtenáře také převyprávěl klasickou předlohu D. Defoa Robinson Crusoe. – Zemřel 7. 9. 1985.
Český biografický slovník XX. století

12. srpna 1979 - v Dačicích u Jindřichova Hradce zemřel český novinář a autor literatury faktu Stanislav Budín, vlastním jménem Bencion Bať. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. - Narodil se 23. 3. 1903.
Český biografický slovník XX. století

12. srpna 1979 - v Paříži zemřel francouzský prozaik, dramatik, esejista a básník Gilbert Cesbron. V jeho tvorbě se spojuje ztvárnění osobních životních problémů postav se snahou o kritické postižení palčivých dobových otázek, delikvence mladých, eutanazie, rozvodů, dekolonizace. – Narodil se 13. 1. 1913.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

G. Cesbron:
"To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach."
"Když se vám nemění choroby, je nejvyšší čas vyměnit lékaře."
"Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji."

12. srpna 1979 - v irském zálivu Bantry Bay zemřel anglický romanopisec James Gordon Farrell. Ve své tvorbě si vybírá vždy jeden kritický moment britského impéria, aby se jeho prostřednictvím vyslovil k současnosti. Nepíše však tradiční historické romány a nejde mu o pouhé beletristické ztvárnění, spíše postihuje, jak se dějiny jeví z perspektivy každodennosti a z hlediska obyčejných lidí. – Narodil se 23. 1. 1935.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

13. srpna 1899 - se v londýnském Leytonstone narodil britský a americký filmový režisér a producent Alfred Hitchcock. Proslul jako mistr thrillerů a kriminálních příběhů s vysokou uměleckou hodnotou. – Zemřel 29. 4. 1980.
cs.wikipedia.org/wiki/

A. Hitchcock:
"Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování."
"Není nic krásnějšího než děsit lidi za peníze."

13. srpna 1929 - byl v pražském kině Lucerna uveden americký film Loď komediantů – první zvukový film promítaný v Československu.
Rok do kapsy

14. srpna 1919 - se v Praze narodil český herec, režisér a spisovatel Josef Pehr. Jako herec uplatňoval své komediální předpoklady v menších rolích zejména klasického repertoáru. Byl také autorem loutkových her. – Zemřel 13. 7. 1986.
Český biografický slovník XX. století

14. srpna 1929 - v Brně zemřel český fyzik, profesor fyziky na české technice v Brně, Bedřich Macků. V letech 1920-25 zastával funkci starosty města Brna. Podílel se na budování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také na organizaci Výstavy soudobé kultury v roce 1928 v Brně. – Narodil se 8. 3. 1879.
encyklopedie.brna.cz/

15. srpna 1769 - se v Ajaccio na Korsice narodil francouzský generál a císař, jeden z největších vojevůdců v historii Napoleon Bonaparte. V roce 1814 byl protifrancouzskou koalicí donucen vzdát se trůnu a byl vykázán na ostrov Elba. Roku 1815 se opět trůnu zmocnil, avšak pobyl zde pouze 100 dní než byl donucen po prohrané bitvě u Waterloo (18. června 1815) abdikovat. Byl zadržen a zbytek svého života strávil na ostrově sv. Heleny jako zajatec Britů. – Zemřel 5. 5. 1821.
www.osobnosti.cz

Napoleon Bonaparte:
"Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout."
"Odvaž se a pak se uvidí."
"Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků."

15. srpna 1919 - se v Pardubičkách český kreslíř, malíř, grafik a keramik Ota Janeček. Od roku 1943 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a od roku 1945 Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V roce 1963 získal první cenu v Sao Paulu za ilustraci dětské knihy, roku 1970 stříbrného orla na Mezinárodním knižním veletrhu v Nice. V roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem. Ota Janeček vytvořil od roku 1943 okolo 1000 grafických listů. Svou grafiku nikdy sám neregistroval a nevedl si o ní žádné záznamy. Také za svým podpisem jen výjimečně uváděl rok vzniku. Soupis jeho grafického díla nakonec sestavil až koncem 80. let dr. Ladislav Loubal. – Zemřel 1. 7. 1996.
http://www.galerieart.cz

15. srpna 1969 - ve Villach v rakouských Korutanech zemřel český národohospodář a politik Ladislav Karel Feierabend. Těsně před 2. světovou válkou byl ministrem zemědělství. Během války žil v emigraci, po roce 1945 se vrátil do Československa, ale v roce 1948 opět emigroval. Nejprve žil s celou rodinou ve Velké Británii, později v USA. – Narodil se 14. 6. 1891.
Český biografický slovník XX. století

15. srpna 1969 - v Ingooigem zemřel vlámský prozaik, významný regionalista Stijn Streuvels, vlastním jménem Frank Lateur. Jeho první prózy byly do jisté míry ovlivněny skandinávskou a ruskou literaturou. Je pokládán za mistra citlivého líčení krajiny a koloběhu života. – Narodil se 3. 9. 1871.
Slovník severských spisovatelů

16.–20. srpen

16. srpna 1419 - zemřel v Novém hradu u Kunratic český (1378-1419) a římský král (1376-1400) Václav IV., syn Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické. Ačkoliv získal vynikající vzdělání a zdědil prosperující království, nedokázal navázat na úspěchy svého otce. – Narodil se 26. 2. 1361.
Rok do kapsy

16. srpna 1869 - se v Mladé Boleslavi narodila česká herečka Marie Laudová-Hořicová. Vynikla zejména v tragických rolích a ve ztvárnění salónních dam. Zasáhla také do filmové a rozhlasové tvorby. Krom herectví se věnovala i psaní, byla autorkou esejí, cestopisných črt a vzpomínek z hereckého života. – Zemřela 20. 10. 1931.
Masarykův slovník naučný, díl IV.

16. srpna 1919 - v Plzni zemřel český novinář František Hajšman. Koncem 19. století se přistěhoval na Teplicko. Byl zde aktivně činný v anarchistickém hnutí a často se dostával do konfliktu s úřady. Později patřil k organizátorům odborového hnutí a táborů lidu. Po rozkolu mezi anarchisty se stáhl z politického života. – Narodil se 1. 1. 1871.
P. Koukal: Obávaný anarchista byl velkým bohémem, Deník Směr č. 11 z 13. 1. 2001, s. 6

16. srpna 1949 - v Atlantě ve státě Georgia zemřela americká spisovatelka Margaret Mitchellová, provdaná Marshová. Přestože byla autorkou jediného románu, patři mezi nejznámější americké spisovatele mezi našimi čtenáři. Její román z období občanské války Jih proti Severu byl i velice úspěšně zfilmován. – Narodila se 8. 11. 1900.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

M. Mitchellová:
"Muži nejsou nikdy dost staří, aby přestali dělat hlouposti."
"Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme."

16. srpna 1979 - ve Varšavě zemřel polský satirik a dramatik Jerzy Jurandot, autor četných satirických textů, kabaretů, operetních libret, veseloher, skečů a písní. Je také autorem prvního polského muzikálu Miss Polonia. – Narodil se 19. 3. 1911.
Slovník polských spisovatelů

17. srpna 1929 - v Kisbacon zemřel maďarský prozaik a žurnalista, jeden ze zakladatelů maďarské dětské literatury Elek Benedek, vlivný popularizátor národních dějin pro mládež. – Narodil se 30. 9. 1859.
Slovník spisovatelů: Maďarsko

17. srpna 1899 - se v Brně se narodil český vodohospodář Karel Jůva. V letech 1960-73 působil jako profesor Vysoké školy zemědělské v Brně, kde vybudoval studijní obor zemědělských meliorací a položil základy jejich současného moderního pojetí. – Zemřel 1. 11. 1984.
Český biografický slovník XX. století

17. srpna 1969 - v Koryčanech na Hodonínsku zemřel český lékař-fyziolog Vilém Hons. Zabýval se zejména metabolismem dusíkatých látek a fyziologií výživy. – Narodil se 1. 7. 1890.
Český biografický slovník XX. století

18. srpna 1939 - v Staříči u Frýdku-Místku se v roce 1939 narodil český hudební skladatel Milan Báchorek. Ve své tvorbě se od konce 60. let přiklonil k moderním kompozičním směrům. Je autorem děl orchestrálních a vokálně symfonických.
Český biografický slovník XX. století

19. srpna 1619 - generální sněm stavů českých v Praze prohlásil Ferdinanda II. a celý Habsburský rod za zbavený koruny české, a ustanovil, že král český jen volbou může dojíti trůnu.
Kalendář historický národa českého cituje Pekařovy „Dějiny“

19. srpna 1829 - se v Praze narodil český malíř, litograf a daguerreotypista Antonín Navrátil. Jako malíř tvořil převážně historické komposice, zejména z českých dějin. – Zemřel 23. 12. 1859.
Prokop Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců, díl II.

19. srpna 1909 - se v Praze narodil český jazykovědec Vladimír Skalička. Zabýval se bohemistikou, slavistikou, ale i dalšími jazyky včetně orientálních. Měl k tomu mimořádné dispozice a celkem se (alespoň zběžně) dokázal orientovat v neuvěřitelných 1200 jazycích a dialektech! Těchto dispozic využil nejen k řadě srovnávacích studií z obecné jazykovědy, ale především k vytvoření nové moderní koncepce jazykové typologie, které se dostalo celosvětového uznání. – Zemřel 17. 1. 1991.
www.libri.cz

19. srpna 1909 - se ve Varšavě narodil polský prozaik, dramatik, esejista a scénárista Jerzy Andrzejewski. Jeho tvorba se nejprve přikláněla k naturalismu, později k idealizaci vnitřního uspokojení neklidného a hledajícího intelektu. – Zemřel 19. 4. 1983.
Slovník polských spisovatelů

20. srpna 1909 - se v Stroby narodil dánský prozaik Martin A. Hansen.  Za války se zapojil do hnutí odporu a oba jeho romány naspané v té době, byly zamýšleny jako povzbuzení pro lid v těžké době okupace. Po válce se stal vlivným členem skupiny kolem časopisu Heretica, kde zdůrazňoval nutnost nového antinaturalistického směru v poválečné hodnotové krizi. – Zemřel 27. 6. 1955.
Slovník severských spisovatelů

20. srpna 1939 - se v Žytomyru narodil jeden z nejvýznamnějších současných ukrajinských prozaiků, dramaturg, literární vědec a kritik Valerij Ševčuk. Mimo jiné se také věnuje démonologii a tradičním ukrajinským mýtům a pověstem, jež mistrně vkládá do děje svých povídek.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

21.–25. srpen

21. srpna 1999 - v Krakově zemřel polský básník, autor literatury pro děti a mládež a esejista spojený s tradicí jižního Polska, Jerzy Harasymowicz-Broniuszyc, významný představitel tzv. básnické generace 1956, spoluzakladatel básnických skupin Muszyna a Barbarus. – Narodil se 24. 7. 1933.
Slovník polských spisovatelů

22. srpna 1609 - v Praze zemřel proslulý židovský vzdělanec a myslitel Jehúda Löw, jehož náhrobek na starém pražském židovském hřbitově je dodnes cílem tisíců návštěvníků, byl opředen legendami tak dokonale, že se nám dnes vybaví spíš jako kouzel znalý tvůrce Golema než skutečná historická osobnost. Rabi Löw proslul zejména jako velký znalec talmudu, ale vynikal i v astronomii a matematice a byl osobním přítelem Tychona Brahe. Jeho jméno ostatně dodnes nese jeden z měsíčních útvarů. – Narodil se někdy kolem roku 1520.
www.libri.cz

22. srpna 1849 - došlo k prvnímu vzdušnému útoku v dějinách, když rakouská armáda shazovala na Benátky zápalné pumy z volně letících horkovzdušných balonů.
Rok do kapsy

22. srpna 1879 - se v Barceloně narodil katalánský básník, esejista, architekt a historik Josep Pijoan. Světovou proslulost získal svými umělecko-historickými díly Dějiny umění v 11 svazcích. – Zemřel v červnu 1963.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

23. srpna 1769 - se v Montbéliard narodil francouzský přírodovědec, zoolog a paleontolog, zakladatel srovnávací anatomie Georges de Cuvier. Rozdělil živočišstvo do čtyř velkých skupin: obratlovci, měkkýši, členovci a paprsčitě souměrné. – Zemřel 13. 5. 1832.
Rok do kapsy

23. srpna 1789 - se v Hředlích u Rakovníka narodil přední český básník-samouk František Chládek. Využíval forem lidové poezie i tradiční lyriky, tématy jsou mu jak venkovský život, tak i politické a národnostní boje. – Zemřel 20. 9. 1861.
http://cs.wikisource.org/wiki/

23. srpna 1929 - se v Tallinu narodil estonský básník a prozaik Vladimir Beekman. Svou literární dráhu započal jako básník. Ve svých románech se často zabývá válečnou tématikou. – Zemřel 3. 10. 2009.
Slovník pobaltských spisovatelů

23. srpna 1939 - podepsaly Sovětský Svaz a Německo pakt o neútočení, nazývaný též pakt Hitler–Stalin. Smlouva měla pro oba státníky ryze účelový charakter. Hitler si uvolnil ruce pro plánovaný přepad Polska s vědomím, že Stalin do případné války nijak nezasáhne.
Rok do kapsy

23. srpna 1959 - v Českých Budějovicích zemřel český operní zpěvák, duchcovský rodák Emil Brada. Roku 1952 se stal posluchačem Akademie múzických umění, kde studoval zpěv u pěvce Národního divadla, profesora Zdeňka Otavy. Na podzim roku 1956 nastoupil jako sólový zpěvák-basista do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Jeho uměleckou dráhu ukončila tragická smrt pod hladinou řeky Malše. – Narodil se 26. 5. 1925.
P. Koukal: Kdo byli bratři Bradové?, Duchcovské noviny č. 5/ 2005, s. 11

24. srpna 1679 - v Paříži zemřel francouzský memorialista Jean-Francois Paul de Gondi de Retz. Byl člověkem silné vůle, osvědčil se v politických jednáních jako prozíravý diplomat, bezohledný ve volbě prostředků. – Narodil se 20. 9. 1613.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

24. srpna 1889 - se v Bandungu (bývalé Nizozemské Indii) narodil nizozemský prozaik a malíř Johan Fabricius. Náměty pro svá díla často čerpal ze svých zahraničních pobytů. Byl výborný vypravěč. – Zemřel 21. 6. 1981.
Slovník severských spisovatelů

24. srpna 1949 - se v Oxfordu narodil anglický prozaik Martin Amis, syn spisovatele Kingsleye Amise. Hlavní postavy jeho románů jsou zpravidla mladí lidé, kteří se pokoušejí dosáhnout úspěchu nebo alespoň přežít ve světě plném sexu, drog a násilí. Jeho čtivé, formálně propracované romány využívají funkčně moderního slangu.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

24. srpna 1999 - v Praze zemřel český římskokatolický kněz, představitel řádu benediktinů, teolog, básník a literární historik Jan Anastasius Opasek. Zasloužil se o povzbuzení českého církevního života. Významná byla jeho účast v rámci exilových kulturních a politických aktivit. – Narodil se 20. 4. 1913.
Český biografický slovník XX. století

26.–31.srpen

26. srpna 1329 - zemřel v Brně český šlechtic a politik Jindřich z Lipé. Byl předním vůdcem skupiny šlechticů, která prosazovala roku 1306 Rudolfa Habsburského na český trůn. Získal silné mocenské postavení, a to ještě posílil v prvním období vlády Jana Lucemburského, který nepobýval v Čechách často. Jindřich je z této doby označován za nekorunovaného českého krále. Byl jmenován zemským hejtmanem a postavení zemského hejtmana na Moravě si podržel nepřetržitě až do své smrti 1329. Zdržoval se v Brně, kde si společně s Eliškou Rejčkou, vdovou po Václavu II. a Rudolfu Habsburském, dříve českou královnou, zřídil vlastní vladařský dvůr. Do Brna svolával dokonce kolokvia, šlechtická sněmovní a soudní shromáždění, což bylo jinak pouze právo královo. – Narodil se přibližně roku 1270.
www.libri.cz

26. srpna 1989 - zemřel americký spisovatel Irving Stone. Byl uznávaným mistrem životopisného románu, ve svém díle se vždy opíral o historická fakta. – Narodil se 14. 7. 1903.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

I. Stone:
"Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší."
"Radost je jedna z nejdůležitějších složek života, právě tak jako potrava, nápoj nebo umění."
"Jak duchaplný umí být člověk druhý den ráno."

26. srpna 1989 - ve Varšavě zemřela polská prozaička, dramatička a autorka knih pro děti a mládež Wanda Žołkiewska. V době okupace řídila tajnou tiskárnu, vězněna v koncentračním táboře. Ve svých prózách se společenskou tématikou se vracela k zážitkům z války. – Narodila se 10. 1. 1912.
Slovník polských spisovatelů

27. srpna 1689 - uzavřela Čína vůbec poprvé smlouvu s evropskou zemí. Smlouva s Ruskem upravovala hranici mezi oběma zeměmi. Hranicí se stala řeka Amur, kde neustále docházelo ke střetům ruských a čínských vojenských jednotek.
Rok do kapsy

27. srpna 1899 - se v egyptské Káhiře narodil anglický romanopisec, dramatik a novinář Cecil Scott Forester. Během občanské války ve Španělsku a nacistického záboru Českých zemí byl dopisovatelem londýnských The Times. Mezi čtenáři je známý především jako autor historických románů. – Zemřel 2. 4. 1966.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

27. srpna 1929 - se v Satanicích u Prahy narodil český spisovatel a dramatik Jiří Hubač. Ve svých divadelních a televizních hrách se zabývá základními životními jistotami s důrazem na morální hodnoty lidských vztahů. – Zemřel 27. 9. 2011.
Český biografický slovník XX. století

J. Hubač:
"Člověk začne chápat život, teprve když začne myslet na smrt."
"Skoro všechno, co člověk v životě koná, je vlastně marné úsilí zastavit čas, vyrýt stopu a zanechat znamení v paměti světa, který tak snadno a rychle zapomíná."

27. srpna 1929 - se v New Yorku narodil americký spisovatel, dramatik a autor filmových a televizních scénářů Ira Levin. Ve své próze experimentuje s osobitým žánrem, jež je směsicí psychologického románu, science fiction a horroru. – Zemřel 12. 11. 2007.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

27. srpna 1939 - vzlétlo ke zkušebnímu letu první tryskové letadlo Heinkel He 178, k jehož konstrukci dal podnět průkopník letectví a kosmonautiky Werner von Braun.
Rok do kapsy

27. srpna 1959 - se v Londýně narodila anglická prozaička Jeanette Wintersonová. Její nezvykle obsažný a v záběru zkušeností experimentálně objevný, provokující i vizionářský styl bývá označován jako varianta magického realismu.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

27. srpna 1989 - v Praze v zemřel český technik a pedagog Antonín Beneš. Zabýval se zejména metalurgií svařování kovů, naukou o materiálu a mechanickou technologií. – Narodil se 15. 12. 1899.
Český biografický slovník XX. století

28. srpna 1749 - se ve Frankfurtu nad Mohanem narodil německý spisovatel a básník Johann Wolfgang Goethe, nejvýznamnější představitel klasiky a německé národní literatury vůbec. Byl přední osobností světové literatury, svým uměleckým vzorem ovlivnil i českou kulturu. Zajímavostí je, že měl poměrně silný vztah k Čechám. V letech 1810 až 1813 také navštívil několikráte lázně v Teplicích. – Zemřel 22. 3. 1832.
Slovník spisovatelů německého jazyka

Nuž pojďte, přátelé: ať na své pouti
se plahočíte stále tíž a tíž,
ať smíte mezi květinami plouti
a ke rtům pozvedati zlatou číš:
My spolu chcem se k zítřku přivinouti!
tak žijem blaženě, tak spějem výš.
I pak, až opláčí nás vnuci naši,
jim k slasti nechť se naše láska snáší.
J. W. Goethe: z básně Věnování

28. srpna 1959 - ve švýcarském Liestalu zemřel český hudební skladatel, houslista a pedagog Bohuslav Martinů. V současné obnovené vlně zájmu o skladatele, kteří se nikdy nepřihlásili k avantgardě, je Martinů objevován nejen jako jeden z nejplodnějších a nejvšestrannějších skladatelů 20. století, ale také jako jeden z nejvíce svobodomyslných tvůrčích talentů. To ovšem neznamená, že by na své dlouhé cestě ke skladatelské zralosti nevstřebával do svých děl mnoho zásadních vlivů: francouzský impresionismus, Stravinského, jazz, neoklasicismus a anglický madrigal, stejně jako české a především moravské lidové písně. I přes tuto rozmanitost a šíři vlivů je však každá skladba Bohuslava Martinů naplněna jedinečnou hloubkou jeho osobnosti. – Narodil se 8. 12. 1890.
www.martinu.cz

28. srpna 1989 - v Praze zemřel český fyzikální chemik Eduard Hála, zakladatel české školy termodynamiky roztoků. Zabýval se zejména studiem fázových rovnováh vícesložkových soustav. – Narodil se 9. 12. 1919.
Český biografický slovník XX. století

29. srpna 1949 - se v Litvínově narodil český prozaik a scenárista, původním povoláním chemik Jiří Švejda. Základním fabulačním tématem jeho próz je proces mravního zrání mladého člověka lákaného vidinou rychlého zbohatnutí.
Český biografický slovník XX. století

30. srpna 1919 - se v Kutné Hoře narodil český básník Jiří Orten, vlastním jménem Jiří Ohrenstein. Publikoval také pod pseudonymy Karel Jílek a Jiří Jakub. Jeho poezie vyjadřuje prožitek mládí zaskočeného a zraněného ve svých touhách úzkostí, pramenící z pocitu osamění a ohrožení. Dramatické napětí mezi něhou a nostalgií a sílícím pocitem životní absurdity vyústilo v elegický tón, připomínající starozákonní texty, a v reflexi blízké existencialismu. – Zemřel na zranění po kolizi s německou vojenskou sanitkou 1. 9. 1941.
Český biografický slovník XX. století

Nejčistší světlo je když svítá
A přece přijde chvíle ta:
můj obraz ztratí se ti někde v dálce
a nebude už ani ve tvých víčkách

Protože moje srdce nelétá
a umí chodit jenom po špičkách
jedenkráte večer k tobě přicupitá
a poznáš moje písmo na obálce

Tu řekneš si že čehosi je škoda
tma nejkrásnější že je když se stmívá
a budeš náhle stařičká a sešlá

Pak budeš plakat až ti slovo podá
můj pohled který se už nepodívá
a ucítíš že láska neodešla
J. Orten: „Smutné vyznání“

30. srpna 1929 - v srbském Bělehradě zemřel chorvatský prozaik, dramatik a básník, významný představitel chorvatského modernismu Ivo Vojnovič. Trvalou inspirací se mu stalo moře, které je přítomno téměř ve všech jeho dramatech, prózách i v lyrice. – Narodil se 9. 10. 1857.
Slovník balkánských spisovatelů

31. srpna 1879 (jiné prameny uvádějí rok 1875, či 1877) - se ve Vídni narodila Alma Mahlerová-Werfelová. Dostupné prameny jí přisuzují inteligenci, duchaplnost, ale i chladnou vypočítavost. Okouzlila mnoho mužů a prošla jako bouře životy několika z nich. Miloval ji vynikající německý architekt Walter Gropius i básník Franz Werfel. Slavný rakouský malíř Oskar Kokoschka vyhrožoval, že bez její lásky přijde jeho talent vniveč. Sám Gustav Mahler prý ležel na podlaze a plakal strachy, že ho jeho žena opustí. Postupně byla provdána za Mahlera, Gropiuse a Werfela. – Zemřela 11. 12. 1964.
www.alma-mahler.at/engl/almas_life/almas_life
http://cs.wikipedia.org/wiki/

31. srpna 1929 - se v Nymburku narodil český mikrobiolog František Kaprálek. Zabýval se problematikou fyziologie bakterií. – Zemřel 14. 3. 2007.
Český biografický slovník XX. století