Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Duben 2019

1. - 5. duben

1. dubna 1929 - se v Brně narodil český prozaik, básník, dramatik a esejista Milan Kundera. Ve 2. polovině 60. let 20. století patřil k představitelům české kulturní opozice, za své postoje měl po roce 1968 zákaz publikování. V roce 1975 emigroval do Francie, kde v roce 1981 získal francouzské občanství.
Český biografický slovník XX. století

M. Kundera:
"Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije. Teprve později mu odvážou šátek z očí a on, pohlédnuv na minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl."

1. dubna 1939 - vůdce pravicových extermistů Francisco Franco Bahamonde ukončil svým vítězstvím španělskou občanskou válku. Poražení republikáni a komunisté byli nuceni před pomstou nového diktátora utéct za hranice.
Rok do kapsy

1. dubna 1969 - začal IX. Sjezd Komunistické strany Číny, který vyhlásil konec kulturní revoluce v Číně a ministra obrany Lin Piaa jmenoval nástupcem předsedy strany Mao Ce-tunga, jenž byl uctíván jako kultovní osobnost.
Rok do kapsy

1. dubna 1999 - v Lodži zemřel polský prozaik a filmový scenárista Waclaw Biliňski. Známý je především jako autor románů o válce a jejích důsledcích. – Narodil se 17. 1. 1921.
Slovník polských spisovatelů

2. dubna 1889 - se ve Vřeskovicích u Přestic narodil český učitel a spisovatel Jaroslav František Urban. Od roku 1919 byl řídícím učitelem na měšťanské škole v Teplicích. Jako spisovatel se zajímal o severočeský region z hlediska historického i vlastivědného. Publikoval na toto téma řadu knih, které jsou cenným pramenem informací do dnešní doby. – Zemřel 21. 7. 1960.
P. Koukal: Průkopník severočeské vlastivědy; Severočeský deník č. 167 z 20. 7. 1995, s. 11

3. dubna 1849 - v Paříži zemřel polský básník a dramatik Julius Slowacki. Patřil mezi čelné tvůrce polského romantismu. Jeho díla charakterizuje výjimečný hrdina, exotické prostředí a děj odehrávající se ve velmi vzdálené minulosti. – Narodil se 4. 9. 1809.
Slovník polských spisovatelů

4. dubna 1939 - v Praze zemřel český architekt, urbanista a teoretik architektury Oldřich Tyl, jeden z předních tvůrců české meziválečné architektonické avantgardy. První Tylovy práce poznamenal kubismus a posléze purismus. Podobně jako další příslušníci avantgardy řešil Tyl i urbanistické problémy, zvláště pražské. – Narodil se 3. 1. 1884.
www.libri.cz

4. dubna 1949 - vznikla v New Yorku obranná aliance NATO (Severoatlantický pakt), jejímž hlavním úkolem mělo být zajištění míru a svobody proti komunistické hrozbě z Východu.
Rok do kapsy

4. dubna 1959 - zemřel v Praze český architekt Otakar Novotný. Už jeho počáteční tvorba, v níž se zaměřil spíše na interiér, vykazovala osobité prvky. Nejhodnotnějším dílem, patřícím ještě ke geometrické moderně, je jeho raná práce, cihlový Štencův dům na Starém Městě pražském (1909-11), který je patrně také nejvýznamnější stavbou svého stylu. – Narodil se 11. 1. 1880.
www.libri.cz

4. dubna 1979 - se v západoaustralském Perthu narodil herec Heath Ledger, celým jménem Heathcliff Andrew Ledger. Opravdovou hereckou hvězdou se stal v roli syna Mela Gibsona ve výpravném dobrodružném hitu Patriot (2000). Postavení nového talentovaného hollywoodského objevu potvrdil v dobrodružném romantickém příběhu ze 14. století Příběh rytíře. – Zemřel 22. 1. 2008.
www.csfd.cz

5. dubna 1889 - se v Rychnově nad Kněžnou narodil český historik František Michálek Bartoš. Těžiště jeho obsáhlé vědecké práce spočívalo ve studiu husitského hnutí a české reformace. – Zemřel 12. 5. 1972.
Český biografický slovník XX. století

5. dubna 1929 - se v Bruggách narodil vlámský básník, prozaik, dramatik, scenárista a malíř Hugo Claus, jeden z nejvšestrannějších umělců v poválečné Belgii. – Zemřel 19. 3. 2008.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

5. dubna 1969 - v Cannes zemřel v roce 1969 francouzský prozaik Gabriel Chevallier. Mezinárodního ohlasu dosáhl svým satirickohumoristickým románem Zvonokosy. – Narodil se 3. 5. 1895.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

G. Chevalier:
"Režim je dobrý nebo špatný podle toho, jací jsou lidé. Neznám režim, který by se v rukou podvodníků osudně nezvrhl, i kdyby měl sebekrásnější úmysly."

5. dubna 1989 - ve Zlíně zemřel český filmový režisér, scénárista a výtvarník Karel Zeman. Spolu s H. Týrlovou a J. Trnkou patří k zakladatelům českého animovaného filmu. Dosáhl řady významných ocenění své tvorby a stal se klasikem českého animovaného filmu. – Narodil se 3. 11. 1910.
www.libri.cz

6. - 10. duben

6. dubna 1789 - byl prvním prezidentem Spojených států amerických zvolen George Washington, který vedl ve válce za nezávislost americké jednotky proti britskému vojsku. Do úřadu nastoupil 30. dubna téhož roku.
Rok do kapsy

G. Washington:
"Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír."

6. dubna 1849 - v Praze zemřel český přírodovědec Jan Svatopluk Presl. Byl nadšeným vlastencem. Patřil k družině Jungmanna, účastnil se příprav k založení Vlasteneckého (Národního) muzea od roku 1818. Stál i u zrodu prvního českého vědeckého časopisu Krok (1821). Na jeho stránkách uveřejnil vůbec první českou vědeckou mineralogickou práci a zde také publikoval českou odbornou terminologii ze zoologie. – Narodil se 4. 9. 1791.
www.libri.cz

6. dubna 1909 - dorazil americký polárník Robert Erwin Peary nejblíže k severnímu pólu. Na pólu vztyčil americkou vlajku a zanechal zde zprávu o cestě uloženou v kovové krabici. V září téhož roku ohlásil dobytí pólu Frederick A. Cook. Badatelé se většinou přiklánějí k tomu, že nejblíže pólu stanul Peary.
Rok do kapsy

7. dubna 1889 - se v městě Vikuňa narodila chilská básnířka Gabriela Mistralová, nositelka Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1945. Hloubka jejích básnických prací se prohloubila především poté, co její milenec, železniční zaměstnanec Romelio Ureta, spáchal kvůli zpronevěře roku 1909 sebevraždu. Gabriela Mistralová patří k autorům, jejichž poezie zahájila současné období postmodernismu. Ve svých básních uchovává tradiční verš, ale základní lyrické motivy bolesti, lásky a smrti, náboženské víry a pochyb jsou viděny nově ve vzájemném prolnutí. – Zemřela 10. 1. 1957.
http://encyklopedie.seznam.cz

G. Mistralová:
"Život je sladký a ze zlata, nenávist krátká, a láska bez hranic."

7. dubna 1939 - v Praze zemřel český malíř a grafik Karel Špillar. Jeho ranou tvorbu ovlivnila pařížská cesta a poznání expresionismu (1902-08), zapůsobil však na něj i novoromantismus a secesní symbolismus. – Narodil se 21. 11. 1871.
www.libri.cz

7. dubna 1979 - v Berlíně zemřel německý prozaik Bruno Apitz. V letech 1934–45 byl vězněn jako komunista, roku 1958 se po celém světě proslavil autobiografickým vylíčením posledních týdnů v koncentračním táboře Buchenwald v románu Nahý mezi vlky. – Narodil se 28. 4. 1900.
Slovník spisovatelů německého jazyka

7. dubna 1999 - v Praze zemřel český básník a esejista Ivan Diviš. V roce 1969 emigroval do SRN, kde pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Od začátku 90. let opět publikoval ve vlasti. Psal metaforicky bohatou poezii, spjatou se životem velkoměsta, a milostnou lyriku. Ve svém díle reflektoval úděl člověka v moderním světě a krizi soudobé civilizace. Je pokládán za jednoho z největších básníků druhé poloviny 20. století. – Narodil se 18. 4. 1924.
Český biografický slovník XX. století

Tvoje ústa nepromlouvají,
tvými ústy je promlouváno
tvoje srdce nebije
tvým srdcem je bito
o zem a o bránu jiného srdce
o bránu muk a o bránu slasti
a buď šťasten, že je tomu tak,
tvá všechna rozhodnutí jsou jen zdánlivá,
tvá rozhodnutí z tebe samého
mohla by být jen rozhodnutími smrti,
zatímco život, být živ, být žit, a přesto žít -
toť zaživa sic umírat, ale přec jen v zázraku!
I. Diviš: Buď šťasten

8. dubna 1929 - se ve Varšavě narodil francouzský básník, romanopisec a esejista Charles Dobzynski. Jeho básnické sbírky, v nichž se objevují vlastenecká i všelidská témata, poznamenaly tradice surrealismu.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

9. dubna 1859 - se v Orléans narodil francouzský prozaik a dramatik Henri Lavedan. Je známý především jako autor dialogizovaných a později dramatizovaných kronik a povídek ze života pařížské společnosti. – Zemřel 12. 9. 1940.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

9. dubna 1909 - v italském Sorrentu zemřel americký spisovatel Francis Marion Crawford. V letech 1879–1881 působil v Indii, odtud si odnesl zájem o mystiku a okultismus, což se často zobrazuje v jeho díle. – Narodil se 2. 8. 1854.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

10. dubna 1749 - se narodil český lékař, náš první anatom a fyziolog světového významu, Jiří (Georg) Prochaska. Položil základy studia nervového systému, poprvé užil a definoval pojem reflex. – Zemřel 17. 7. 1820.
Rok do kapsy

10. dubna 1929 - se v Josefově nad Metují narodil český spisovatel a publicista Miroslav Ivanov, průkopník české literatury faktu, kterou se zabýval i teoreticky. Tématicky čerpal především z českých dějin. – Zemřel 23. 12. 1999.
Český biografický slovník XX. století

M. Ivanov:
"Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti."

11. - 15. duben

11. dubna 1909 - se v Innsbrucku narodil český literární historik a teoretik Felix Vodička. Za svou aktivitu v letech 1968-69 byl začátkem 70. let diskriminován. K průkopnickým pracím patří jeho studie o historické konkretizaci literárního díla. Zabýval se literaturou 19. století a významnými osobnostmi české literatury 19. století. – Zemřel 5. 1. 1974.
Český biografický slovník XX. století

11. dubna 1939 - v New Yorku zemřel americký novinář, literární a umělecký kritik a autor detektivek S. S. Van Dine, vlastním jménem Willard Huntinton Wright. Vytvořil postavu vzdělaného, poněkud znuděného, ale důmyslného amatérského detektiva Phila Vance. – Narodil se 18. 6. 1888.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

12. dubna 1839 - se narodil ruský cestovatel Nikolaj Michajlovič Przewalski (Převalský). Podnikl čtyři výzkumné cesty do centrální Asie. Poprvé popsal podle něj pak pojmenovaný druh koně (Kůň Převalského). – Zemřel 1. 11. 1888.
Rok do kapsy

13. dubna 1829 - byl František Palacký jmenován stavovským histogramem království českého, čímž se dostalo věhlasnému dějepisci oficiálního postavení a právního takřka základu pozdějšímu jeho životnímu veledílu Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě.
Kalendář historický národa českého

13. dubna 1909 - se v Jacksonu ve státě Mississippi narodila americká prozaička Eudora Weltyová. Třebaže si ji jižní kritici přisvojují jako jednu z nejpřednějších regionálních autorek, ona si ve své tvorbě příliš nevšímá širších sociálních podmínek a obecnějších charakteristik svého kraje. Její síla je v drobných individuálních portrétech. – Zemřela 23. 7. 2001.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

13. dubna 1939 - se v severoirském Mossbawn narodil irský básník píšící anglicky Seamus (Justin) Heaney, držitel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1995. Do jeho poezie silněji vstupují irský folklór, keltská mytologie, prehistorie a raná i pozdější historie severní Evropy a prolínají se se soudobými událostmi. – Zemřel 30. 8. 2013.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Obracejí slova, která zobracel už čas,
kdejaké obehrané písničce
šijou podle módy melodii,
Trhají sladké struny a vyvedou
z rovnováhy smutné srdce.

Zakřiknutý cit, perlička v zakřiknuté
škebli venkovské lásky,
těžce se pachtící po melodii,
najednou zazní, pózu nasadí
jak křupan, když jde do města.
S. Heaney: z básně Zpěváci folk music

14. dubna 1629 - se narodil holandský matematik, fyzik a astronom Christiaan Huygens. Učinil řadu významných objevů, sestrojil například první kyvadlové hodiny, je tvůrcem vlnové teorie světla. – Zemřel 8. 7. 1695.
Rok do kapsy

14. dubna 1919 - se v Jindřichově Hradci narodil český operní pěvec (bas) a režisér Karel Berman. Byl interpretem komických, tragických i charakterních rolí, věnoval se i koncertní činnosti. Od roku 1953 byl členem Národního divadla, jako host vystupoval v Evropě, Americe a Japonsku. – Zemřel 11. 8. 1995.
Český biografický slovník XX. století

14. dubna 1929 - se v Hrochově u Prostějova narodil český jazykovědec Miroslav Grepl. Zabývá se skladbou současné spisovné češtiny, hlavně z hlediska modality a sémantiky; orientuje se na pragmatické aspekty řečové činnosti s důrazem na jejich jazykové indikátory.
Český biografický slovník XX. století

14. dubna 1959 - se v Novém Jičíně narodil český folkový písničkář Vlasta (Vlastimil) Redl. Ve své tvorbě dokázal osobitě skloubit rock, bigbít, folk a lidovou hudbu. Píše také scénickou hudbu a produkuje, podílel se na téměř 60 albech.
http://cs.wikipedia.org

Už jsem si zvykl, že vždycky mě někdo vezme
dívám se z okna a snažím se hádat, kde jsme
Krajina většinou zdá se mi povědomá
asi to bude tím, že jsem tu někde doma.

Všude jsem doma a všude jsem trochu cizí
sleduju v zrcátku krajinu, než mi zmizí
Říkám si: Kde asi – kde domov můj leží?
Ale vždyť na tom nakonec zas tolik nezáleží.
V. Redl: z písně Tak jsem tady

15. dubna 1899 - se v Praze narodil český herec, klavírista a dirigent Eman (Emanuel) Fiala. Začínal jako kapelník a hudební skladatel s F. Futuristou na různých kabaretních scénách a propracoval se k herectví. Je také autorem scénické a filmové hudby. – Zemřel 24. 6. 1970.
Český biografický slovník XX. století

15. dubna 1909 - se v Magdeburku narodila německá lyrička, prozaička a překladatelka Eva Lippoldová, vlastním jménem Brockdorffová. Byla ilegální bojovnicí proti fašismu. – Zemřela 12. 6. 1994.
Slovník spisovatelů německého jazyka

15. dubna 1919 - se v Condeixa-a-Nova narodil portugalský romanopisec Fernando Namora, vlastním jménem Fernando Gonçalves Namora. V jeho rozsáhlé a mnohostranně orientované tvorbě se do značné míry promítá osobní zkušenost. – Zemřel 31. 1. 1989.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

15. dubna 1929 - se ve Varšavě narodil polský prozaik, reportér, autor knih pro děti a mládež Maciej Kuczyňski. Jako prozaik si všímá různých záhad a píše literaturu science-fiction, zvláště určenou mládeži.
Slovník polských spisovatelů

15. dubna 1939 - se v Rožnově pod Radhoštěm narodil český filmový scenárista a dramaturg Pavel Hajný. V roce 1968 nastoupil jako dramaturg do Filmového studia Barrandov. Je rovněž autorem několika psychologických románů.
Český biografický slovník XX. století

15. dubna 1959 - v Táboře zemřel český herec, režisér, rozhlasový pracovník a pedagog Jaroslav Hurt. S jeho jménem jsou spojeny především počátky vysílání rozhlasu, v němž začal pracovat už roku 1927. Položil základy rozhlasové činohry, rozhlasové dramaturgie a hereckého rozhlasového projevu. Patřil ke generaci vyznávající psychologický realismus. – Narodil se 30. 12. 1877.
www.libri.cz

16. - 20. duben

16. dubna 1859 - v Cannes zemřel francouzský historik a politik Alexis de Tocqueville, vlastním jménem Charles Alexis Henri Clérel. Ve svém díle popsal svůj ideál politického zřízení založeného na demokratickém vývoji bez revolučních zvratů. – Narodil se 29. 7. 1805.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

A. de Tocqueville:
"Nejnebezpečnější okamžik pro špatnou vládu nastává tehdy, když se začne liberalizovat."

16. dubna 1889 - se narodil americký filmový komik a režisér Charles Spencer Chaplin. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem filmové grotesky. – Zemřel 25. 12. 1977.
Rok do kapsy

Ch. S. Chaplin:
"To není žádné umění, být mladý, když nám je dvacet čtyři let. "
"Smích, jak předpokládám je vyjádřením vzdoru. Musíme se smát své bezmoci vůči přírodním silám nebo bychom se zbláznili."

16. dubna 1899 - se v Praze narodil český vzpěrač Jaroslav Skobla, mnohonásobný přeborník republiky, vítěz mistrovství světa z roku 1923 a držitel stříbrné olympijské medaile z Amsterdamu 1928, si pro nejcennější kov vyjel až za moře, na olympiádu v Los Angeles 1932. – Zemřel 22. 11. 1959.
www.libri.cz

16. dubna 1899 - se v Sankt-Petěrburgu narodil ruský básník a prozaik Konstantin Vaginov, vlastním jménem Konstantin Konstantinovič Vagengejm (= Wagenheim). – Zemřel 26. 4. 1934.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

18. dubna 1899 - se v Praze narodil český matematik Vladimír Kořínek. Jeho vědecký zájem byl věnován především algebře. Je autorem 17 původních vědeckých prací a první české vysokoškolské učebnice algebry. Významně se podílel na činnosti Jednoty československych matematiků a fyziků. – Zemřel 2. 7. 1981.
Český biografický slovník XX. století

18. dubna 1929 - se v Bobrovicích u Mladé Boleslavi narodila česká herečka Marie Tomášová. Začínala jako představitelka jemného dívčího mladí. V inscenacích svého manžela O. Krejči vytvářela role psychologicky propracované a tragicky laděné, prokázala však i komediální talent.
Český biografický slovník XX. století

18. dubna 1929 - se v Praze narodil český právník, přední český odborník v oblasti práva životního prostředí Zdeněk Madar. Od roku 1960 přednáší na PF UK v Praze, od roku 1966 i v zahraničí, zejména ve Francii, Rakousku, SRN a Itálii. V roce 1990 mu byla za jeho dlouholetou a významnou činnost udělena Cena Elizabeth Haubové.
Český biografický slovník XX. století

18. dubna 1949 - se stalo Irsko nezávislou republikou a oficiálně vystoupilo z Commonwealthu. Země tím přerušila 750 let trvající svazek s anglickou korunou. Prvním irským prezidentem se stal Sean Thomas O’Kelly.
Rok do kapsy

19. dubna 1909 - se v Nové Pace narodil český malíř a grafik František Gross. Jeho tvorba vychází z podnětů kubismu, které zpracovává v konstruktivním smyslu a spojuje je s imaginativní obsahovostí. Ve 40. letech 20. století se stal spoluzakladatelem a protagonistou Skupiny 42. – Zemřel 27. 7. 1985.
Český biografický slovník XX. století

19. dubna 1989 - v Kilmarthu zemřela anglická prozaička Daphne du Maurierová. Značnou popularitu získala jako autorka romantických, napínavých příběhů s hororovými nebo vědeckofantastickými prvky. – Narodila se 13. 5. 1907.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

D. du Maurierová:
"Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem."
"Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky."

20. dubna 1929 - se v Kiaukenu (dnešní Polsko) narodil německý prozaik, lyrik a autor rozhlasových a televizních her Karl-Heinz Jakobs. Nejvýznamnější v jeho tvorbě jsou díla prozaická.
Slovník spisovatelů německého jazyka

20. dubna 1959 - se v Prostějově narodil český právník Vladimír Balaš. Zabývá se mezinárodním právem veřejným a srovnávacím ústavním právem.
Český biografický slovník XX. století

21. - 25. duben

21. dubna 1699 - v Paříži zemřel francouzský dramatik Jean Racine. Jeden z „velké trojky“ francouzských dramatiků 17. století (spolu s Moliérem a Corneillem). Psal především tragédie, i když v jeho repertoáru je i jedna komedie. Náměty čerpal především z antiky. Snažil se vybírat takové, které by promlouvaly k problémům 17. století. 12. ledna 1673 se stal, na přání Ludvíka XVI., členem Francouzské akademie. – Narodil se 21. 12. 1639.
Slovník francouzských spisovatelů

21. dubna 1929 - se v Mostě narodila česká zpěvačka Judita Čeřovská. Zpěvačka temného a sytého zabarvení, patřila k nejúspěšnějším interpretkám české populární písně 50. a první poloviny 60. let. – Zemřela 9. 10. 2001.
Český biografický slovník XX. století

21. dubna 1959 - se v Praze narodila česká herečka a zpěvačka Monika Hálová, provdaná Kolarczyková. Od dětských let účinkovala v inscenacích divadla Semafor. Po sňatku v polovině 80. let odešla do Kanady, kde organizovala v Torontu divadlo pro české emigranty.
M. Fikejz: Český film – herci a herečky, díl 1.

22. dubna 1889 - se v Drážďanech narodil německý spisovatel Ludwig Renn, vlastním jménem Arnold Vieth von Golßenau. Světového úspěchu dosáhl románem Válka, ve kterém odmítá oslavu válečných činů. Jeho pozdní dílo je věnováno převážně mladým čtenářům. – Zemřel 21. 7. 1979.
Slovník spisovatelů německého jazyka

22. dubna 1939 - se ve Čtyřech Dvorech na Českobudějovicku narodil český dirigent a hudební skladatel Jaroslav Krček. Svou profesionální dráhu zahájil jako dirigent a hudební režisér, nejprve v Československém rozhlase v Plzni, později ve vydavatelství Supraphon. Od roku 1975 se výhradně věnuje skladbě a interpretační činnosti. Je spoluzakladatelem průkopnického souboru Chorea Bohemica (1967).
www.musica.cz

23. dubna 1899 - se v Sankt Petěrburgu narodil ruský prozaik, později získal americké občanství, Vladimír Nabokov. Svou ranou prózu a poezii psal pod pseudonymem Sirin. Po říjnové revoluci žil v emigraci v Berlíně, poté v Paříži, od roku 1940 v USA. Jeho literární dílo má i výraznou a kritiky dosud neprávem opomíjenou filozofickou rovinu, přičemž důraz je kladen na prolínání relativní povahy času a prostoru. – Zemřel 2. 6. 1977.
http://encyklopedie.seznam.cz

25. dubna 1599 - se narodil anglický státník a vojevůdce Oliver Cromwell. Významně se podílel na úspěchu anglické revoluce a po vyhlášení republiky stanul v jejím čele. – Zemřel 3. 9. 1658.
Rok do kapsy

O. Cromwell:
"Nyní mi nepůsobí starost darebáci, ale hlupáci."
"Zajít daleko je možné jen tehdy, nevíme-li, kam vede cesta."

25. dubna 1859 - se v Port Saidu začalo se stavbou Suezského průplavu. Průplav dlouhý 195 kilometrů spojuje Rudé moře se Středozemním. Byl dokončen v roce 1869. Cesta po moři z New Yorku do Japonska se tak zkrátila o 7000 mil.
Rok do kapsy

25. dubna 1879 - se v Ronově nad Doubravou narodil český spisovatel, publicista, novinář a politik, účastník protirakouského odboje Karel Horký. Byl činný především jako redaktor a publicista. Významným odkazem je Horkého svědectví o průběhu událostí ve dnech 14. a 15. března 1939, které mu podrobně už v dubnu 1939 svěřil Hácha. Horký své podrobné zápisky zaslal po válce K. Reslerovi, který působil jako advokát u Národního soudu. Vzhledem k Háchově smrti se věc neprojednávala, ale zápisky zůstaly zachovány. Zato Horký byl v době komunistické totality umlčován a na jeho jméno se mělo zapomenout. – Zemřel 2. 3. 1965.
www.libri.cz

25. dubna 1909 - se v Chrudimi narodil český skladatel, učitel a rozhlasový pracovník Jaroslav Doubrava. V roce 1945 nastoupil do Čs. rozhlasu v Praze, kde se posléze stal hlavním dramaturgem hudebního vysílání. tlak komunistické ideologie ho roku 1956 z rozhlasu vypudil, žil pak jako skladatel ve svobodném povolání. Introvertně založený autor tíhl k tragismu a k hořké ironii. Stylově vyrostl z pozdního romantismu, inspiračním zdrojem mu byl i folklór, a to hudební i slovesný. – Zemřel 2. 10. 1960.
www.libri.cz

26. - 30. duben

26. dubna 1889 - se ve Vídni narodil německý logik a filozof rakouského původu Ludwig Wittgenstein. Formuloval princip verifikace a podmínky, které musí splňovat jazyk vědy, má-li odrážet fakta a jejich strukturu. V logice byl tvůrcem maticové metody. – Zemřel 29. 4. 1951.
Slovník spisovatelů německého jazyka

27. dubna 1929 - se v Praze narodil český dramatik, prozaik a herec Ivan Vyskočil. Koncem 50. let patřil k hlavním tvůrcům text-appealů v Redutě. V text-appealových představeních pokračoval i v 60. a 70. letech.
Český biografický slovník XX. století

27. dubna 1989 - ve Varšavě zemřel významný polský prozaik a malíř spjatý s Podolím a Volyní, Leopold Buczkowski. Projevoval také talent pro sochařství a dramatickou tvorbu. V jeho tvorbě se objevují experimentální tendence. – Narodil se 15. 11. 1905.
Slovník polských autorů

28. dubna 1879 - se v obci Kročehlavy na Kladensku narodil český technik Karel Brunhofer. Zabýval se strojnictvím, technickou mechanikou a strojnickým kreslením. – Zemřel 21. 9. 1981.
Český biografický slovník XX. století

29. dubna 1899 - se narodil americký jazzový hudebník a skladatel Duke (Edward Kennedy) Ellington. Vedle L. Armstronga byl nejvýznamnějším propagátorem jazzu. – Zemřel 24. 5. 1974.
Rok do kapsy

29. dubna 1929 - se v Praze narodil český hudební skladatel a hudební vědec Václav Kučera. Během své životní (vědecké, umělecké a pedagogické) dráhy působil v řadě institucí a organizací hudebního života. V muzikologii se zaměřil na oblasti hudby ruské a hudby SSSR; teorii skladby, resp. novodobých kompozičních technik a hudební estetiku v interakci s teorií informace, teorií komunikace, hudební sémiotiku, psychologií a sociologií. – Zemřel 22. 4. 2017.
www.ceskyhudebnislovnik.cz