Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Červen 2019

1. - 5. červen

3. června 1899 - se v Blois narodil francouzský literární kritik a romanopisec Yves Gandon, autor psychologických a historických románů. Byl předsedou Mezinárodní asociace literárních kritiků. Jako kritik vynikl zejména stylistickými rozbory. – Zemřel 12. 1. 1975.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

3. června 1979 - zemřel v Celle přední německý spisovatel a překladatel Arno Schmidt, z jehož experimentální, jazykově i stylově náročné a originální tvorby byly do češtiny přeloženy prózy Leviatan, Cesty do Weilaghiri, Ze života fauna, Brandovo blato, Jezerní krajina s Pocahontas, Větrné mlýny, Republika učenců a Kamenné srdce. – Narodil se 18. 1. 1914.
Literární výročí - červen, Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2019, 71(5), 200

5. června 1939 - se v Sheffieldu narodila anglická prozaička Margaret Drabble. Ve svých raných románech zachycuje problémy moderní ženy, která se potýká s otázkou, jak skloubit profesionální ambice s citovým a rodinným životem. Významná je i její literárněvědná a editorská aktivita.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

5. června 1939 - v Hartola zemřel finský prozaik Arvi Järventaus. Působil jako středoškolský učitel a duchovní v severním Laponsku, kde nacházel inspiraci k prózám věnovaným minulosti i současnosti Laponska.
Slovník severských spisovatelů

5. června 1969 - se v městě Buffalo ve státě New York narodil americký zpěvák Brian McKnight, hvězda labelu Motown.
http://zivotopis.osobnosti.cz

6. - 10. červen

6. června 1599 - se narodil nejvýznamnější španělský malíř 17. století, mistr zachycení jedinečných okamžiků na svých obrazech, Diego Rodriguez de Silva y Velázquez. – Zemřel 6. 8. 1660.
Rok do kapsy

6. června 1799 - se v Moskvě narodil Alexandr Sergejevič Puškin, největší ruský básník 19. století, zakladatel moderní ruské literatury a jeden z vrcholných představitelů romantismu. Psal básně, poémy, prózu i dramata. Bojoval s cenzurou, znepřátelil si carskou vládu a byl poslán do vyhnanství na jih Ruska. Jeho bouřlivý život skončil tragicky, byl zraněn v souboji s baronem D‘Anthésem a zranění o dva dny později podlehl. Zanechal po sobě rozsáhlé a velkolepé dílo, které se často stalo námětem pro hudební zpracování. Nejslavnější je jeho román ve verších Evžen Oněgin, podle nehož napsal P. I. Čajkovskij neméně slavnou operu. – Zemřel 29. 1. 1873.
Literární výročí - červen, Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2019, 71(5), 200

6. června 1909 - se v Kyjově narodil český spirituální básník, novinář a překladatel Ivan Jelínek. Významně se podílel na rozvoji česko-francouzských kulturních vztahů a na propagaci české kultury ve Francii. Roku 1939 emigroval na Západ: nejprve organizoval vysílání pro Československo z rozhlasové stanice ve Fécampu v Normandii, pak pracoval pro československé vysílání BBC. Po válce se krátce vrátil do Prahy, ale na podzim roku 1947 znovu odletěl do Anglie. Významnou roli hrají v celé jeho tvorbě mytologická témata, která přetvářel do vlastních mýtů a reagoval tak na skutečnost kolem sebe. V básních z posledních let ztrácí jeho básnický jazyk na průzračnosti, stává se drsnějším a někdy se v něm vyskytují barokní motivy. – Zemřel 27. 9. 2002.
Český biografický slovník XX. století
www.blisty.cz

Výšiny brány z kovů
vsazené na rozcestí nová
vykoval jeho kladiv klad
dle smlouvy s pustinami.
Liknavý zdvih velikosti,
střemhlavý spád zmaru.
Že smrt se rovná daru
šalmaje s dutinami
z lávy kostí?
I bohatství
v okrouhlosti hlavy?
je tráva, sestra moje!
A roste třeba na střechách,
však roste!
a nebojí se, nemá strach
žít krupobitím pocuchaná
či mrazem umírati vstoje...
I. Jelínek: z básně „Pustiny″

6. června 1939 - ve francouzském Deauville zemřel anglický prozaik Ford Madox Ford, vlastním jménem Ford Hermann Hueffer. Počátky jeho tvorby ovlivnil Joseph Conrad, jenž sdílel jeho zaujetí technikou vyprávění a obdiv k francouzským autorům. – Narodil se 17. 2. 1873.
Slovník spisovatel: anglická literatura...

7. června 1329 - zemřel na Zbraslavi český duchovní, diplomat a politik německého původu Konrád Zbraslavský. První opat proslulého zbraslavského kláštera, chlouby posledních Přemyslovců, byl předtím převorem premonstrátského kláštera v Sedlci, odkud byl spolu s 11 dalšími mnichy roku 1292 povolán do Zbraslavi a zvolen opatem. Záhy se stal předním rádcem krále Václava II., který mu svěřoval diplomatické úkoly. Po nástupu Václava III. vedl mladého krále, aby zanechal rozmařilého života a věnoval se vladařským povinnostem. Václav a po něm i Rudolf záhy zemřeli a Konrád se brzo ocitl v opozici proti Jindřichu Korutanskému. – Narodil se v roce 1247.
www.libri.cz

7. června 1879 - v italském městě Pisa zemřel český židovský spisovatel, překladatel a lékař Siegfried Kapper, vlastním jménem Izák Šalomon Kapper, autor Českých listů z roku 1846, „první sbírky veršů, kterou napsal Žid v českém jazyce, patří ... z pohledu literární historie a historie česko-židovské vzájemnosti k nejpozoruhodnějším židovským osobnostem Čech minulého století". – Narodil se 21. 3. 1820.
www.libri.cz cituje T. Pěkného

7. června 1899 - se v Dublinu narodila angloirská prozaička Elizabeth Bowenová. Umělecky nejvýznamnější složku jejího literárního díla tvoří povídky, převážně s ženskými hlavními postavami. – Zemřela 22. 2. 1973.
Slovník spisovatel: anglická literatura...

8. června 1869 - se narodil americký architekt Frank Lloyd Wright. Proslul technickým důmyslem svých staveb, u nichž kladl důraz na jednoduchost a funkčnost. – Zemřel 9. 4. 1959.
Rok do kapsy

8. června 1889 - se v Hodslavicích narodil český protestantský filosof a teolog Josef Lukl Hromádka. Věnoval se odborným otázkám teologickým a historickým, kriticky se zabýval vývojem katolicismu a studoval rovněž českou otázku. – Zemřel 26. 12. 1969.
www.libri.cz

10. června 1949 - v Lillehammer zemřela norská prozaička Sigrid Undsetová, držitelka Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1928. Po nástupu fašismu se jednoznačně postavila na stranu demokracie. V Německu byla proto zakázanou autorkou a po německé okupaci Norska musela za dramatických okolností urychleně emigrovat do Švédska, kde se dozvěděla o smrti svého nejstaršího syna, který padl v boji proti německým okupantům. Po dlouhém putování přes Sovětský svaz a Japonsko se nakonec dostala do USA, kde svými články a projevy burcovala k boji proti fašismu. Zpět do Norska se přestěhovala v roce 1945, k literární tvorbě se však již nevrátila. – Narodila se 20. 5. 1882.
Slovník severských spisovatelů

10. června 1959 - v Leningradě zemřel ruský prozaik Vitalij Bianki. Patří mezi zakladatele ruské umělecko-naučné prózy pro děti, zoologická i biologické informace se v ní spájí s pedagogickým talentem a uměleckou inspirací. – Narodil se 11. 2. 1894.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

10. června 1979 - v Praze zemřel český elektrotechnik Otakar Klika. Zabýval se sdělovací technikou. Je autorem několika prací z oboru. – Narodil se 18. 12. 1900.
Český biografický slovník XX. století

11. - 15. červen

11. června 1859 - ve Vídni zemřel rakouský šlechtic, politik a diplomat, kníže Clemens Wenzel Nepomuk Lothar Metternich-Winneburg-Ochsenhausen, vévoda z Portelly. Byl jednou z nejkontroverznějších postav 19. století, jež byla již svými současníky démonizována a převážně nenáviděna. Ruský car Mikuláš I. ho považoval za "satanova pomocníka", britský premiér Canning ho nazval "největším podvodníkem a lhářem na kontinentě a možná že v celém civilizovaném světě", Napoleon k jeho osobě prohlásil, že "každý občas lže, ale lhát neustále, to je přespříliš", a podle rakouského básníka Grillparzera bylo Metternichovou největší chybou, že svým lžím nakonec sám věřil. – Narodil se 15. 5. 1773.
www.libri.cz

11. června 1919 - na svém letním bytě v Potštejně zemřel český malíř Adolf Liebscher. Patřil mezi umělce známé pod označením „generace Národního divadla”. Stejně jako u předních představitelů této generace – F. Ženíška, M. Alše a V. Hynaise, se i Liebscherovo dílo vyznačuje velkou různorodostí. Vytvářel dekorativní malby a historické kompozice, zajímal se o folklorní malbu, jeho kresby vycházely v populárních dobových časopisech. – Narodil se 11. 6. 1857.
http://sdruzeniliebscher.com

12. června 1819 - se v Holne se narodil anglický romanopisec Charles Kingsley. Hlásil se ke křesťanskému socialismu, které proniká dvěma jeho sociálními romány Kvas a Pták bouřlivák. Psal také historické romány a knihy pro děti a mládež. – Zemřel 23. 1. 1875.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

Ch. Kingsley:
„Vlastnil skoro všechny dary života, kromě daru, jak je používat.”

12. června 1829 - se v Hirzelu narodila švýcarská spisovatelka Johanna Spyriová. Patřila k nejvýznamnějším autorům dětské literatury 19. století. Její díla mají idealizující a náboženské rysy. – Zemřela 7. 7. 1901.
Slovník spisovatelů německého jazyka

12. června 1929 - se ve Franfurktu nad Mohanem narodila nizozemská židovská dívka Anne Franková, která si během pronásledování Židů v nacistické říši vedla deník, který hodlala vydat pod názvem Zadní trakt. Před koncem války však v březnu 1945 zemřela v koncentračním táboře Bergen Belsen na tyfus.
Slovník severských spisovatelů

13. června 1909 - se v Praze narodil český spisovatel, otec Ondřeje Neffa, Vladimír Neff. Od roku 1939 byl spisovatelem z povolání. Jeho prózy z 30. let vypovídají o rozpadu hodnot měšťanského světa, prózy z období 2. světové války spojují psychologický ponor s žánrovou kresbou prostředí. Byl také autorem řady filmových scénářů. – Zemřel 2. 7. 1983.
Český biografický slovník XX. století

V. Neff:
„Postav trpaslíka na židli, a nebude o nic větší; nanejvýš dostane závrať.”
„Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.”
„Křičet s křičícími, toť jedna z největších kolektivních slastí.”

14. června 1899 - se v Ósace narodil prozaik a překladatel z angličtiny Jasunari Kawabata, první japonský nositel Nobelovy ceny za literaturu (1968). Stal se jedním z hlavních představitelů tzv. „školy nové citlivosti”, která prosazovala metodu, jež usilovala o vyjádření bezprostředního osobního prožitku, distancovala se od tehdy převládající „naturalistické” školy a stylu watakuši šósecu (zpovědní prózy psané v první osobě, styl u něhož docházelo naprostému ztotožnění autora s hlavním hrdinou). – Zemřel 16. 4. 1972.
Slovník japonské literatury

14. června 1969 - ve Wiesbadenu zemřel polský prozaik Marek Hłasko. V roce 1958 odjel na studijní cestu po západní Evropě, ze které se již do Polska nevrátil. Ve své literární tvorbě byl zpočátku ovlivněn Hemingwayem a polským tzv. malým realismem, ale dospěl k osobitému vypravěčství, které jde až ke dřeni bolavých míst života. – Narodil se 14. 1. 1934.
Slovník polských spisovatelů

14. června 1999 - v Praze zemřel český režisér Jan Bonaventura. Svou tvorbu zaměřil na scénické využití televizní techniky a specifiky televizního obrazu k vyjádření vážné hudby. Začínal v Československé televizi s videoklipem a věnoval se netradiční režii hudebních inscenací. – Narodil se 21. 3. 1943.
Český biografický slovník XX. století

15. června 1939 - se v kazachstánské Sergijevce narodil ruský prozaik korejského původu, který patří k mytologicko-magické linii ruské prózy, Anatolij Kim. Ve svých povídkách staví proti konzumnímu materialismu východní kult tajemství, ornament a duchovní principy.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

15. června 1949 - se v Brně narodil český hudební skladatel, aranžér a klavírista Miloš Nop. V roce 1975 přešel na několik měsíců do skupiny Katapult, vedené Oldřichem Říhou, která doprovázela zpěváka Aleše Ulma. Od června 1975 byl členem orchestru kytaristy, skladatele a producenta Karla Vágnera, v němž jako pianista a aranžér působil do 1990. Od 1987 byl pedagogem oddělení populární hudby Pražské konzervatoře. Uplatňoval se jako doprovazeč s mimořádně bohatou harmonickou představivostí a se schopností podřídit doprovodný part charakteru písně a typu zpěváka. – Zemřel 21. 8. 2006.
www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik

15. června 1979 - v Praze zemřel český divadelní historik, teoretik a pedagog Vladimír Jindra, zakladatel scénografického odboru Divadelního ústavu v Praze. – Narodil se 21. 12. 1920.
Český biografický slovník XX. století

16. - 20. červen

16. června 1949 - v Brně zemřel český spisovatel Čeněk Kramoliš, autor historických národopisných a vesnických próz, jeden z vůdčích představitelů valašské regionální tvorby v meziválečném období. – Narodil se 7. 12. 1862.
Lexikon české literatury, díl 2/II

16. června 1979 - v Garmisch-Partenkirchen zemřela německá spisovatelka a profesorka dějin Liselotte Welskopf-Henrichová. Její trilogie Synové Velké medvědice o severoamerických indiánech se zakládá na historických skutečnostech a je tvůrčí polemikou s dílem Karla Maye. – Narodila se 15. 9. 1901.
Slovník spisovatelů německého jazyka

17. června 1939 - se ve Varšavě narodil polský scenárista, režisér a filmový producent, jedna z nejzajímavějších osobností polského filmu Krzysztof Zanussi. Jeho filmová tvorba je založena především na vlastních scénářích, které vydával též knižně. Směřuje k poetickému intelektualismu, psychologizaci vyprávění, maximálnímu realismu.
Slovník polských spisovatelů

18. června 1799 - zemřel hudební skladatel a operní dirigent Johann Anton André, zakladatel německé nakladatelské firmy v Offenbachu u Frankfurtu nad M. – Narodil se 28. 3. 1741.
Masarykův slovník naučný, díl 1.

18. června 1899 - se v Pardubicích narodil český lékař MUDr. Jan Hroch. V roce 1929 přijal místo železničního lékaře a v roce 1929 se stal městským lékařem v Teplicích. Hned po příchodu do Teplic se zapojil do českého menšinového života, podílel se na podpoře úsilí českých podnikatelů o hospodářské a sociální pozice v pohraničí. V období 2. světové války se aktivně zapojil do domácího odboje. Po válce po prvopočátcích v Kamenných lázních otevřel již na jaře 1947 Ústav paní Hany Benešové pro doléčování po dětské obrně U Nových lázní. – Zemřel 11. 2. 1957.
P. Koukal: Své povolání bral Dr. Hroch jako poslání; Teplický deník z 12. 2. 2007, s. 10

18. června 1929 - se v Kaunasu narodil litevský židovský prozaik, dramatik, scenárista a překladatel píšící rusky a litevsky Grigorij Kanovič. Literárního vrcholu dosáhl v sociálně-psychologických panoramatických románech, v nichž se soustavně zabývá tragickým osudem litevských židů na konci 19. století a v průběhu 20. století, pro které jsou typické ironické aforismy a biblické stylizace.
Slovník pobaltských spisovatelů

19. června 1899 - se v Bukurešti narodil rumunský literární historik a kritik, prozaik, publicista, básník a dramatik George Călinescu, autor významných monografií, které vycházejí z impresionistické metody a přesné teoretické přípravy. Po druhé světové válce zaujal významné postavení také v politice. V posledních letech se věnoval zejména literárně-historické publicistice. – Zemřel 12. 3. 1965.
http://literatura.kvalitne.cz

19. června 1909- se v Kanagi, Kita-Cugaru narodil japonský prozaik, duchovní otec poválečné japonské literatury, jeden z nejvýznamnějších japonských autorů 20. století, Osamu Dazai, vlastním jménem Cušima Šúdži. Jeho až chorobná senzitivita a neschopnost navazovat lidské vztahy se odráží i v jeho díle. – Zemřel 13. 6. 1948.
Slovník japonské literatury

19. června 1919 - se v Sofii narodil bulharský prozaik, básník, estetik a teoretik výtvarného umění Bogomil Rajnov. Ve své prozaické tvorbě se zaměřuje na současného člověka a jeho postavení v dnešním světě, předností jeho próz je myšlenková závažnost, fabulační lehkost a vytříbenost jazyka a stylu.
Slovník balkánských spisovatelů

19. června 1949 - v Záhřebu zemřel chorvatský básník, prozaik, literární kritik a autor děl pro děti a mládež Vladimir Nazor. Svým dílem si získal nacionálně orientovanou generaci, která ho prohlásila národním bardem a básníkem boje za národní osvobození. – Narodil se 20. 5. 1876.
Slovník balkánských spisovatelů

19. června 1979 - v Praze zemřel český herec, manžel Dany Medřické, Václav Vydra mladší. Od roku 1951 byl členem Městských divadel pražských, kde hrál i režíroval. Vystupoval též jako recitátor. – Narodil se 25. 10. 1902.
Český biografický slovník XX. století

20. června 1819 - se narodil francouzský hudební skladatel německého původu Jacques Offenbach. Byl autorem zpěvných líbivých písní, šansonů a tanců. Známý především jako autor francouzských operet, ale také významné opery Hoffmanovy povídky. – Zemřel 5. 10. 1880.
Rok do kapsy

20. června 1929 - se v Praze narodil český historik Bedřich Loewenstein. Po roce 1970 mu byla z politických důvodů znemožněna vědecká a publikační činnost. Zabývá se novodobými obecnými dějinami a problémy moderní evropské civilizace, speciální pozornost věnuje problematice nacionalismu a fašismu. – Zemřel 11. 5. 2017.
Český biografický slovník XX. století

21. - 25. červen

21. června 1789 - v Paříži zemřel francouzský chemik a filozof Paul Henri Dietrich Thiry, baron von Holbach. Patřil mezi generaci francouzských encyklopedistů. Sám pro Encyklopedii napsal 376 hesel. Samostatně vydával vlastní, bojovně ateistické a velmi provokativní dílo Systém přírody, kde je jako autor uveden z bezpečnostních důvodů již deset let mrtvý Mirabaud. – Narodil se 8. 12. 1723.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

P. H. D. von Holbach:
„Když má člověk strach, přestává uvažovat.”

21. června 1899 - se v Brně narodil český hudební skladatel, bratr Hugo Haase, Pavel Haas. Na začátku německé okupace se několikrát pokusil o útěk do zahraničí, v roce 1941 byl však zatčen gestapem. Nejprve byl vězněn v Terezíně, pak odvezen do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře. V jeho tvorbě jsou patrné ohlasy moderní francouzské hudby, jazzové prvky a snaha o nová zvuková řešení. – Zemřel 17. 10. 1944.
Český biografický slovník XX. století

22. června 1889 - se v Klatovech narodil představitel českého dělnického hnutí Hugo Kepka. Jako mladík se dostal do severních Čech, kde se okamžitě zapojil do činnosti anarchistických a socialistických organizací. Stal se populárním agitátorem a dostával se proto do střetu s c.k. policií. Byl i literárně činný, jeho básně a povídky vycházely často v dělnických časopisech. – Zemřel 10. 2. 1912.
J. Koukal: Rebel s otevřeným srdcem, Revue Teplice, č. 6/ 1979

22. června 1909 - se v Praze narodila česká orientalistka, zakladatelka české japanistiky a překladatelka japonské literatury, manželka Václava Hilského, Vlasta Hilská. V letech 1946-52 pracovala v odboru mezinárodních vztahů ministerstva informací. Od roku 1952 až do své smrti přednášela japonštinu a japonskou literaturu na FF UK v Praze. – Zemřela 26. 5. 1968.
Český biografický slovník XX. století

23. června 1889 - se v Bojšoj Fontan u Oděsy narodila ruská lyrická básnířka a překladatelka Anna Andrejevna Achmatovová, jedna z nejvýznamnějších postav moderní ruské i světové poezie. V letech 1910-1914 byla členkou básnické skupiny Cech básníků. Po říjnové revoluci v roce 1917 byla celá její rodina pronásledována: manžela odsoudili za velezradu k trestu smrti a vězněn byl i jejich syn. Cenzura pronásledovala i Achmatovovou; bylo jí zakázáno publikovat, což se opakovalo i po druhé světové válce. Rehabilitována byla až v 60. letech. Byla představitelkou akméismu, modernistického básnického směru, který byl opozicí vůči symbolismu. Zpočátku psala milostnou a vlasteneckou lyriku, později tragické lyrické básně a poémy o stalinském teroru, o těžkostech života a psaní ve stalinských časech, o paměti a čase, o osudu tvořivých žen. Vrcholem její tvorby jsou autobiografické poémy Rekviem a Poéma bez hrdiny. – Zemřela 5. 3. 1966.

23. června 1959 - v Paříži zemřel francouzský prozaik, básník, dramatik, scenárista, překladatel, hudebník, šansoniér a herec Boris Vian, vlastním jménem Vernon Sullivan. V jeho dílech se objevuje více témat, která by šlo označit jako stěžejní (úzkostlivé stavy vyvolané nemocí, kritika církve, militarismu, sociální péče,...) – tato témata mísí s jakousi idealizací lásky. Jako ctitel Jarryho odkazu se stal členem Kolegia patafyziky. Přestože se v jeho díle objevují prvky existencialismu, nesdílel s existencialisty ani jejich filozofii, ani politickou angažovanost. – Narodil se 10. 3. 1920.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

B. Vian:
„Pokud bude na zemi místo, kde bude vzduch, slunce a tráva, bude muset člověk litovat, že tam není.”

24. června 1899 - se v Edinburghu narodil skotský romanopisec Bruce Marshall. V jeho díle dominuje náboženská tématika, často ve spojení s palčivými politickými a společenskými událostmi, odrážejících autorovy zkušenosti z obou světových válek. – Zemřel 18. 6. 1987.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

24. června 1979 - zemřel Budapešti maďarský spisovatel a dramatik István Örkény, autor slavné Kočičí hry, kterou u nás v 70. leterch proslavila zejména inscenace Národního divadla v Praze s Danou Medřickou v hlavní roli (403 repríz - donedávna nejúspěšnější představení v historii ND).
Literární výročí - červen, Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2019, 71(5), 200

25. června 1909 - se v Loveni narodil bulharský prozaik a dramatik Dimităr Dimov. Jeho prózy vynikají fabulační propracovaností, vysokou kultivovaností, psychologickým vystižením jednotlivých postav i širším pohledem na zobrazovanou dobu a její problémy. – Zemřel 1. 4. 1966.
Slovník balkánských spisovatelů

25. června 1919 - se v Méréville narodil francouzský romanopisec, literární a filmový kritik, profesor francouzské literatury Jen-Louis Bory. Lehce odtažitý, ironický způsob vyprávění mu dovoluje smířit krutost s humorem a pesimismus s porozuměním pro člověčenství románových postav, jejichž příběhy se po balzacovsku kříží. – Zemřel 11. 6. 1979.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

25. června 1979 - zemřel český operetní herec a zpěvák Drago (Dragutin) Čáslavský. Původně se vyučil koželuhem, ale po propuštění ze zaměstnání při velké hospodářské krizi jej zachránil jeho hlas, se kterým našel uplatnění na jevišti operetní scény v Praze v Malé operetě na Vinohradech. Postupně působil také v Olomouci a Kladně a v roce 1951 přijal angažmá v Teplicích. Brzy se stal jedním z předních herců teplické scény. – Narodil se 15. 8. 1909.
P. Koukal: Za Drago Čáslavským; Revue Teplice č. 8/ 1979

26. - 30. červen

26. června 1869 - se v Kodani narodil dánský prozaik Martin Andersen Nexö. Byl přesvědčený komunista, zakladatel tzv. proletářské literatury v Dánsku, kde ovlivnil sociální a komunistické autory. Nebyl však ortodoxním marxistou, považoval se za obránce mezinárodního proletariátu, v podstatě v podobě, jakou měl na počátku 20. století. – Zemřel 1. 6. 1954.
Slovník severských spisovatelů

26. června 1949 - se v Brně narodila česká zpěvačka a herečka Laďka Kozderková. Vynikla zvláště v muzikálových rolích. Ve filmu se zvláště projevil její talent pro komiku. – Zemřela 17. 11. 1986.
Český biografický slovník XX. století

26. června 1979 - v Praze zemřel český literární historik, polonista a bohemista Karel Krejčí. Zabýval se dějinami polské literatury od renesance do 20. století. – Narodil se 20. 8. 1904.
Český biografický slovník XX. století

27. června 1869 - se ve Varšavě narodil polský prozaik a publicista Waclaw Jan Gąsiorowski, známý také pod pseudonymy Wiesław Sclavus či Wacek Gąsior. – Zemřel 30. 10. 1939.
Slovník polských spisovatelů

27. června 1929 - se v Hlinsku narodila česká divadelní historička Ljuba Klosová, specialistka na divadlo druhé poloviny 19. století. Rehabilitovala tzv. protitylovskou opozici a objasnila význam českého divadelního romantismu.
Český biografický slovník XX. století

28. června 1879 - se v Dobříši narodil český malíř Josef Loukota. Od roku 1939 byl profesorem Akademie v Praze. Prováděl některé dekorativní malby Hynaisovy pro Národní muzeum. Sám byl malířem výjevů ze života obyčejných lidí, ilustrátorem Zlaté Prahy a Meggendorfen Humoristische Blätter. Portrétoval významné osobnosti a maloval elegantní scény ze života společnosti. Vynikal zvláště jako elegantní kreslíř, virtuózně zachycující postavy v pohybu. Loukota se ve svém díle projevoval jako výrazně luministicky zaměřený autor. Světlo pro něj bylo hlavním tématem i výrazovým prostředkem. – Zemřel v roce 1967.
https://cs.wikipedia.org/Josef_Loukota

28. června 1929 - se v Haagu narodil nizozemský prozaik a básník Remco Campert. Začínal tzv. experimentální poezií a byl i jejím teoretikem. V současné době píše prózu a filmové scénáře.
Slovník severských spisovatelů

29. června 1869 - se v Praze narodil český sportovec a sportovní organizátor Josef Rössler-Ořovský. Patří k největším postavám českého sportu. Má zásluhy na zavedení řady sportů v Česku. Spolupracoval při zakládání četných klubů a sportovních svazů. Byl především výborným veslařem, ale byl činný i v rychlobruslení, ledním hokeji, tenise, jachtingu, lehké i těžké atletice, fotbalu, kanoistice. Byl také vynikající diplomat a hlavně díky jeho úsilí (spolu s Dr. Jiřím Guthem-Jarkovským) se čeští sportovci zúčastnili letních olympijských her 1912 ve Stockholmu jako samostatná země. – Zemřel 17. 1. 1933.
https://cs.wikipedia.org/

29. června 1979 - v Madridu zemřel španělský básník Blas de Otero. Po španělské občanské válce odešel do exilu. Ve svém díle se zabýval tématy svobody, víry a společenskou kritikou frankismu. – Narodil se 15. 3. 1916.
Rok do kapsy

30. června 1899 - se ve Studénce u Nového Jičína narodil kardinál František Tomášek, významná osobnost římskokatolické církve v době omezování náboženských svobod v socialistickém československu. – Zemřel 4. 8. 1992.
Rok do kapsy

30. června 1899 - se v Lazech u Orlové narodil významný báňský odborník a pedagog ing. Ladislav Rucký, s jehož jménem je historie hornické průmyslovky v Duchově spojena ze všech nejdéle. Krom pedagogické činnosti se podílel na důležitých úkolech v hornickém oboru, např. až do roku 1948 byl pověřen dohledem nad teplickými prameny na dole Döllinger i v Obřím prameni. Za povšimnutí stojí také jeho publikační odborná činnost. – Zemřel 27. 1. 1986.
P. Koukal: Báňský odborník a pedagog, Hornické listy č. 9 /1999, s. 22-23

29. června 1909 - se narodil anglický historik a publicista Cyril Northcote Parkinson, autor sbírky „zákonů“ o byrokratických institucích a pracovních procesech, známých pod jménem Parkinsonovy zákony. – Zemřel 9. 3. 1993.
Rok do kapsy

C. N. Parkinson:
„Poslanci v parlamentu se nejdéle hádají o položku, která je nejmenší.”
„Vděčnost je zvláštní formou závislosti.”
„Každý, kdo měl kdy co dělat s ručním granátem ví, že čtyři vteřiny se mohou zdát věčností.”

30. června 1979 - se ve West Chester v Pensylvánii narodil americký hudebník židovského původu Matisyahu. Tvoří v žánrech reggae, rap a dub. Přezdívá se mu "rastafarián s pejzy", jeho hudbě "chasidské reggae".
www.techno.cz/recenze/hudba