Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Srpen 2021

1.–5. srpen

 

1. srpna 1401 - se narodil kardinál Mikuláš Kusánský, vlastním jménem Johann Chrypffs, církevní hodnostář a diplomat, renesanční filosof, teolog a všestranný učenec, který silně ovlivnil novověké myšlení včetně J. A. Komenského. – Zemřel 11. 8. 1464.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

1. srpna 1921 - se v Malých Kralovicích narodila česká spisovatelka Marie Bojarová, rozená Knausová. Od poloviny 80. let publikovala prózu a překlady se svým manželem Pavlem Bojarem, jehož byla druhou ženou. Vlastní tvorbu publikovala i pod jménem Jakubcová.
www.slovnikceskeliteratury.cz

1. srpna 1921 - se v Žilině narodil slovenský básník, literární kritik, novinář a překladatel Miro Procházka. Ústředním motivem jeho básnické tvorby jsou události a zážitky z 2. světové války. Překládal z anglické, francouzské, polské a české literatury. – Zemřel 18. 10. 2005.
www.vsetkonaj.sk

1. srpna 1931 - se v Hradci Králové narodil český živočišný fyziolog Ladislav Jánský. Zabýval se fyziologií živočichů a ekologickou fyziologií. Též se věnoval studiu neuropeptidů a jejich významu při řízení teploty těla během přezimování. – Zemřel 30. 7. 2007.
Český biografický slovník XX. století

1. srpna 1951 - se v Praze narodil český spisovatel Jan Hlavička. Od roku 1966 psal poezii, od roku 1979 psal a překládal sci-fi, publikoval v časopisech. – Zemřel 5. 3. 2018
www.databazeknih.cz

1. srpna 1951 - se v Okružné narodila slovenská prozaička a herečka Milka Zimková. Zdrojem inspirace k tvorbě se jí stal především východoslovenský venkov a osudy zde žijících žen.
Slovník slovenských spisovatelů

2. srpna 1901 - se v Třeboni narodil český spisovatel František Heřmánek. Do literatury vstoupil lyrickými básněmi a prózami proletářského zabarvení, na něž navázal expresionistickým románem z pražského vysokoškolského prostředí i tvorbou reportážní. – Zemřel 15. 9. 1946.
Český biografický slovník XX. století

2. srpna 1971 - v Mnichově zemřel německý publicista a filosof Ludwig Marcuse, autor řady intelektuálně náročných biografií. Byl ovlivněn americkým pragmatismem. – Narodil se 8. 2. 1894.
Slovník spisovatelů německého jazyka

L. Marcuse:
„Kdo chce recept na štěstí, podobá se tomu, kdo chce recept na skládání básní.”
„Touhou všech, kdo jsou opravdu šťastní, je, aby byli šťastní i ostatní.”

3. srpna 1881 - se ve Valašských Kloboukách narodil český spisovatel J. M. Troska, vlastním jménem Jan Matzal. Pod pseudonymem J. M. Troska psal sci-fi, která jej proslavila. Jeho pseudonym byl trpkým žertem odkazující na Ménierovu chorobu, kterou trpěl a která z něj předčasně udělala invalidu. Krom toho používal i pseudonym Jan Merfort, pod nímž napsal jeden vesnický román a několik fejetonů. V roce 1947 dosáhl úřední změny svého jména na Jan Troska. – Zemřel 3. 9. 1961.
Slovník českých spisovatelů
http://cs.wikipedia.org/wiki

3. srpna 1951
- se v Praze narodil český knihkupec, kulturní a politický činitel Petr Koháček. V 80. letech vytvořil v Knihkupectví Karla Čapka, kde působil jako vedoucí, zastřené centrum české kulturní opozice. Od roku 1990 je činný ve veřejném politickém životě.
Český biografický slovník XX. století

4. srpna 1841 - se v Buenos Aires narodil anglický romanopisec William Henry Hudson. Jeho romantické příběhy se odehrávají v prostředí Jižní Ameriky, kde prožil dětství. Většinu života však strávil v chudobě a osamění v Anglii. Zabýval se přírodovědou a studiem života venkovanů. – Zemřel 18. 8. 1922.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

4. srpna 1881 - se v Berlíně narodil švýcarský francouzsky píšící prozaik, esejista a překladatel Guy de Pourtalés. Jeho dílo je formálně různorodé. Patřil ke skupině NRF (La Nouvelle Revue Française), inspiroval se také anglickou, ruskou a německou literaturou. – Zemřel 12. 6. 1941.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

G. de Pourtales:
„Čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr.”

4. srpna 1931 - se v Praze narodil český humánní genetik Miloš Černý. Zabýval se problémy lékařské genetiky. V roce 1966 objevil změny chromozómů chladem a rok poté možnost prekoncepční prevence. – Zemřel 9. 6. 2001.
Český biografický slovník XX. století

4. srpna 1941 - v Mělníku zemřel český antropolog a lékař Jindřich Matiegka. Založil Antropologický ústav Univerzity Karlovy (1923) za hmotné podpory A. Hrdličky, vědecký časopis Anthropologie a roku 1930 Hrdličkovo muzeum při Antropologickém ústavu Univerzity Karlovy. Byl členem mnoha zahraničních vědeckých společností. – Narodil se 31. 3. 1862.
www.libri.cz

5. srpna 1931 - v Praze zemřela česká herečka Marie Hübnerová, vlastním jménem Rufferová. Byla výraznou hereckou osobností psychologického realismu v divadle, s dokonalou technikou hry, scénického přednesu a gest. Záměrným zjednodušováním postavy v gestech i hlasovém projevu, umírněnými hereckými prostředky naznačovala cesty dalšího vývoje hereckého stylu. – Narodila se 12. 10. 1865.
www.libri.cz

5. srpna 1961 - se v Praze narodil český teolog, biblista a starozákonník Th.D. Jiří Beneš. Je vedoucím katedry biblistiky na Husitské teologické fakultě. Přednáší, publikuje v různých periodikách a popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase.
http://cs.wikipedia.org/wiki

 

6.–10. srpen

 

6. srpna 1621 - zrušil Ferdinand II. Rudolfův majestát z roku 1609 o svobodě náboženství v zemi. Traduje se, že pergamenovou listinu roztrhal vlastníma rukama.
Rok do kapsy

6. srpna 1881 - se na farmě u Lochfieldu narodil významný skotský lékař a objevitel penicilinu Alexander Fleming. Objev penicilinu značně podnítil pátrání po dalších antibiotikách a z tohoto výzkumu vzešlo objevení mnoha jiných unikátních léků. – Zemřel 11. 3. 1955.
www.neaktuality.cz

A. Fleming:
„Mojí jedinou zásluhou bylo, že jsem svá pozorování nepřehlédl a nepovažoval je za nepodstatná, ale jako pravý bakteriolog jsem se jim snažil přijít na kloub.”

6. srpna 1951 - se v Praze narodil český herec Vladimír Marek. Dlouhou dobu působil v divadle Drak. Od roku 1991 je členem souboru divadla Na Zábradlí. Připravuje si i vlastní inscenace. Většinou ztvárňuje jen malé role, a proto na svou velkou příležitost ještě stále čeká.
www.csfd.cz

6. srpna 1971 - se narodil český astronom Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně. Věnuje se astronomické publicistice a občas se stihne podívat i na skutečné hvězdy.
http://sciencecafe.cz

7. srpna 1921 - se v Praze narodila česká básnířka a překladatelka Bohumila Grögerová. Na překladech z němčiny a francouzštiny spolupracovala s J. Hiršalem. Uspořádala několik sborníků. Psala verše pro děti, vizuální a auditivní poezii. – Zemřela 22. 8. 2014
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů


7. srpna 1921 - se v Praze narodil český skladatel, dirigent a pedagog Karel Husa. Po roce 1948 zůstal v emigraci. Jeho dílo, k němuž patří i dva balety a mnoho komorních skladeb, se počtem titulů blíží stovce. Do českého repertoáru teprve zvolna proniká od počátku 90. let, kdy je skladatelův styk s rodnou zemí opět intenzívní. Jako dirigent interpretoval Husa především skladby 19. století včetně velkých oratorních děl a českou hudbu. – Zemřel 14. 12. 2016.
www.libri.cz

7. srpna 2001 - v Londýně zemřel americký hudební skladatel, herec a hudebník Larry Adler, plným jménem Lawrence Cecil Adler. Mimo jiné spolupracoval se Stingem, Johnem Eltonem či Kate Busch. – Narodil se 10. 2. 1914.
http://en.wikipedia.org/wiki/

8. srpna 1901 - se v Sankt Petěrburku narodila arménská prozaička a básnířka Nina Nikolajevna Berberova. Její hlavní zásluhou je, že si od své první prózy zvolila za téma osud Rusů v emigraci. – Zemřela 26. 9. 1993.
www.iliteratura.cz

8. srpna 1921 - se v Ostravě narodil český malíř, ilustrátor a výtvarný úpravce knih Lumír Ševčík. V ilustrační tvorbě se soustředil zejména na oblast pohádek a na folklór regionu rodného kraje. – Zemřel 1. 2. 2016.
F. Holešovský: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež

8. srpna 1931 - se v Colchesteru narodil anglický matematický fyzik Roger Penrose. Je znám především svými příspěvky k obecné relativitě a kosmologii. Mezi jeho přínosy patří např. spolupráce na objevu Hawkingova záření. Jedná se také o rekreačního matematika a filosofa, jeho Erdősovo číslo je 3. Roku 1988 získal spolu se Stephenem Hawkingem Wolfovu cenu za fyziku; v roce 2020 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za predikci vzniku černých děr na základě obecné teorie relativity.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
www.britannica.com/biography/Roger-Penrose


R. Penrose:
„Náš současný obraz fyzikální reality, zvláště ve vztahu k povaze času, je velmi nejistý - a to možná více nejistý než ten, který nám už nějakou dobu předkládá současná teorie relativity a kvantová mechanika.”

8. srpna 1971 - se v Kesingtonu (Londýn) narodil britský spisovatel a novinář Guy Walters. Ve svém díle se zaměřuje převážně na dějiny 2. světové války a na dějiny sportu.
http://en.wikipedia.org/wiki/

9. srpna 1951 - se v Plzni narodil český malíř a sochař Stanislav Judl. Tento autor romantického založení podřídil své dílo diktátu imaginace. – Zemřel 12. 2. 1989.
Český biografický slovník XX. století

9. srpna 1981 - zemřel v Praze český malíř a grafik Adolf Zábranský. Těžiště jeho tvorby spočívá v ilustraci, a to zejména dětské knihy, charakteristické osobitou stylizační zkratkou a emotivní barevností. – Narodil se 29. 11. 1909.
Český biografický slovník XX. století

10. srpna 1921 - se v brazilském Belém do Pará narodil portugalský básník a prozaik Carlos de Oliveira. Je jedním z nejdůležitějších představitelů portugalského neorealismu, a to jak v počáteční formálně střídmé poezii sociálního charakteru, tak v tvorbě románové. – Zemřel 1. 7. 1981.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

10. srpna 1981 - v Brooksville zemřel český letec Alexander Hess. V lednu 1940 odešel do zahraničí a po krátké službě ve francouzském letectvu se v červenci téhož roku podílel na formování první československé stíhací perutě v rámci RAF a stal se jejím prvním velitelem. – Narodil se 4. 5. 1898.
Český biografický slovník XX. století

 

11.–15. srpen

 

11. srpna 1921 - se v Jindřichově Hradci narodil český malíř Robert Piesen. V roce 1965 emigroval, žil v Rakousku a později v Izraeli. Patřil k nejvýznamnějším malířům generace 50.–70. let minulého století. – Zemřel 20. 1. 1977.
Český biografický slovník XX. století

12. srpna 1871 - se v Praze narodil český novinář, literární a výtvarný kritik a kulturní historik Jaroslav Kamper. Zvláštní pozornost věnoval pražským památkám a jejich obraně v době necitlivě prováděné asanace historického centra Prahy na přelomu 19. a 20. století. – Zemřel 31. 10. 1911.
Český biografický slovník XX. století

12. srpna 1911 - se v obci Stranná narodil český petrolog Bohuslav Hejtman. Zabýval se petrologií středočeského plutonu, krystalinikem českého masívu. – Zemřel 18. 9. 2020.
Český biografický slovník XX. století

12. srpna 1931 - se v Praze narodil český prozaik, scenárista a překladatel Jiří Stránský. Těžiště jeho literární tvorby spočívá v autobiografických prózách, námětově čerpajících z prostředí komunistických žalářů 50. let i z doby poválečného osidlování pohraničí. – Zemřel 29. 5. 2019.
Český biografický slovník XX. století

12. srpna 1981 - uvedla firma IBM na trh první osobní počítač.
Rok do kapsy

13. srpna 1891 - se v Pardubicích narodil český malíř Jaroslav Grus. Jeho tvorba, soustředěná zejména na českou krajinu, je charakteristická fauvistickou barevností, lapidární liniovou zkratkou a dynamickou koncepcí obrazu. – Zemřel 13. 10. 1983.
Český biografický slovník XX. století

14. srpna 1921 - se v Lublinu narodila polská básnířka, esejistka, autorka knih pro děti a překladatelka francouzské literatury Julia Hartwig. Svou vlastní tvorbu sama charakterizovala jako poezii každodenní skutečnosti. – Zemřela 13. 7. 2017.
Slovník polských spisovatelů

15. srpna 1771 - se v Edinburghu narodil skotský romantický prozaik, básník a sběratel lidové slovesnosti Walter Scott. Byl jedním z tvůrců moderní skotské kultury a zakladatel historického románu, jenž výrazně ovlivnil světovou literaturu 19. století. – Zemřel 21. 9. 1832.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

15. srpna 1921 - se v Lounech narodil český skladatel, překladatel a publicista Jan Frank Fischer. Jako skladatel se soustředil především na hudebně dramatickou tvorbu. Je autorem několika operních libret. – Zemřel 27. 1. 2006.
www.libri.cz

15. srpna 1991 - ve Velkých Opatovicích zemřel český malíř a grafik Jiří Hadlač. Jeho expresívně orientovaná tvorba vyvíjející se od lidového primitivismu k abstrakci a pop-artu zahrnuje malbu, kresbu i grafiku. – Narodil se 8. 9. 1927.
Český biografický slovník XX. století

15. srpna 1991 - v Praze zemřel český textař, libretista a překladatel Ivo T. Havlů. Byl autorem mnoha písňových textů muzikálových libret. I ve své překladatelské činnosti se specializoval na oblast muzikálu. – Narodil se 11. 3. 1923.
Český biografický slovník XX. století

 

16.–20. srpen

 

16. srpna 1941 - se v Praze narodil český novinář a spisovatel Karel Hvížďala. Od 60. let publikoval časopisecky verše, fejetony a soudničky. Napsal řadu rozhlasových her a několik próz, reflektujících životní pocity českých intelektuálů v komunistickém režimu i v exilu.
Český biografický slovník XX. století

17. srpna 1601 - se v Beaumont-de-Lomagne narodil francouzský matematik Pierre de Fermat. Zasloužil se o rozvoj matematiky v několika oblastech: v teorii čísel, v teorii pravděpodobnosti, v matematické analýze a v analytické geometrii. – Zemřel 12. 1. 1665.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

17. srpna 1891 - se v Brně narodil český klavírista, hudební vědec a pedagog Ludvík Kundera. Od roku 1947 působil jako profesor na JAMU. Byl interpretem převážně děl L. Janáčka, V. Nováka a nové české a slovenské hudby. – Zemřel 12. 5. 1971.
Český biografický slovník XX. století

17. srpna 1991 - zemřel po krátké těžké nemoci český zpěvák, herec a hudební skladatel, rodák ze Zabrušan u Duchcova, František Nedbal. Začínal jako zpěvák populárních orchestrů na Duchcovsku a Teplicku. V 80. letech působil v operetním souboru Krušnohorského divadla v Teplicích. – Narodil se 21. 9. 1945.
P. Koukal: Pěvec František Nedbal; Duchcovské noviny, roč. 11, č. 9/ 2005, s. 18

18. srpna 1941 - se v Hradci nad Moravicí narodil český sochař Kurt Gebauer. Jeho první tvorbu poznamenala kamenosochařská zkušenost, teprve později přešel - vedle stálého užívání sádry - k netradičním materiálům, jako jsou umělé pryskyřice, textilie, sláma, drát. Patří k nejvýznamnějším osobnostem českého "groteskního" umění.
www.libri.cz

18. srpna 1971 - zemřel ruský folklorista Petr Grigorjevič Bogatyrev. Od 20. let do konce předmnichovské republiky žil v Praze. Svou vědeckou práci soustředil na lidové divadlo, kroje a obyčeje na Slovensku a Slovácku. – Narodil se 28. 1. 1893.
Malá československá encyklopedie, č. 1. A/Č

18. srpna 1991 - v Praze zemřel český kontrabasista František Pošta. Věnoval se propagaci kontrabasu jako sólového koncertního nástroje. Obnovil hru na historický šestistrunný nástroj violon. V roce 1964 založil soubor Viola d’amore trio. – Narodil se 22. 8. 1919.
Český biografický slovník XX. století

19. srpna 1871 - se narodil americký letecký technik Orville Wright. Spolu se svým bratrem Wilburem (1867–1912) postavil v roce 1903 první letadlo těžší než vzduch. – Zemřel 30. 11. 1948.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

19. srpna 1901 - se v Novém Jičíně narodil český sociolog a pedagog Karel Galla. V sociologii vyšel z kritického realismu, po 2. světové válce přešel na marxistické pozice a stal se jedním z prvních vysokoškolských profesorů marxistické filosofie a sociální teorie. – Zemřel 9. 10. 1987.
Český biografický slovník XX. století

19. srpna 1961 - se v Bromsgrove narodil britský prozaik Jonathan Coe. V jeho díle se vzácně snoubí několik rovin: odvaha k experimentování s literární formou, umění vystihnout ducha doby a v neposlední řadě výjimečný smysl pro humor.
www.iliteratura.cz

20. srpna 1901 - se v Modica narodil italský básník a literární kritik Salvatore Quasimodo. Byl spolupracovníkem různých literárních revuí i denního tisku. V roce 1959 získal Nobelovu cenu za literaturu. – Zemřel 14. 6. 1968.
Slovník italských spisovatelů

Já snad jsem chlapec,
který se bojí mrtvých
a přece volá smrt,
aby ho odloučila od všech stvoření:
dětí, stromu a hmyzu;
ode všech věcí, co mají smutné srdce.

Protože nemá už dary
a ulice jsou temné
a dál už tu není nikdo,
kdo by ho dovedl rozplakat
nablízku tobě, Pane.
S. Quasimodo: Nikdo

20. srpna 1941 - se v Bratislavě narodil slovenský herec, kabaretiér a dramatik Julius Satinský. Od roku 1959 vystupoval ve vlastních autorských programech s M. Lasicou, se kterým tvořili dvojici intelektuálních komiků. Spolupracoval také s filmem a televizí. – Zemřel 29. 12. 2002.
Český biografický slovník XX. století

J. Satinský:
„Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat.”

20. srpna 1951 - se v San Diego narodil americký autor literatury science fiction Greg Bear. Psaním se živí od svých 23 let. Jeho dílo bylo několikrát oceněno prestižními cenami Hugo a Nebula.
www.legie.info

20. srpna 1961 - se v Chicagu ve státě Illinois narodil americký spisovatel, autor dobrodružných románů James Rollins. V roce 1985 získal doktorát veterinárního lékařství na univerzitě v Missouri a poté si v kalifornském Sacramentu otevřel vlastní veterinární praxi. Jako nadšeného amatérského potápěče a jeskyňáře ho často naleznete buď pod zemí nebo pod vodou.
www.cbdb.cz

20. srpna 1971 - zemřel v Praze český herec František Krahulík. Svým hereckým projevem zdůrazňoval racionální složku vytvářených postav. – Narodil se 5. 9. 1924.
Český biografický slovník XX. století

 

21.–25. srpen

 

21. srpna 1931 - se v Cukmantlu (dnešní Pozorka) narodil český malíř a básník Horymír Zelenka. Nebyl básníkem ani malířem z povolání. Svou malířskou tvorbou se zařadil mezi "naivní" umělce. Zúčastnil se mnoha výstav v celé republice a čtyři z jeho obrazů byly vybrány na Světovou výstavu 1967 v Montrealu. Poslední větší výstava byla uspořádána v Teplicích v roce 1991 k výročí jeho 60. narozenin. - Zemřel 14. 6. 1992.
V. Fabiánová: Měl svátek jednou za čtyři roky …; Dubský zpravodaj, roč. 13, č. 12/2004, s. 5

Kdybych věděl
kde roste růže
která neuvadá
kde najdu slunce
které nezapadá
dost pramenité vody
aspoň na malou říčku
svázal bych je pěkně
do uzlíčku
přidal k nim čisté barvy
na omítky domů
a spiklenecky
šťastný
nesl je k nám
domů
H. Zelenka: Kdybych věděl

22. srpna 1891 - v Praze zemřel český spisovatel Jan Neruda. Byl vůdčí osobností generace májovců. Ve své tvorbě spojoval literaturu s publicistikou, oživoval humorné i groteskně tragické postavy všedního života. Byl tvůrcem českého fejetonu založeného na zachycení proměnlivé tváře domácí i cizí každodennosti. Méně významná byla jeho dramatická tvorba. – Narodil se 9. 7. 1834.
Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, č. 3/I: M/O

Již lučina je zkosena,
jaká to, jaká vůně!
Hle, klásky blednou, blednou stony,
a nad tím celý oblak vonný
se vznáší jakby z bájné tůně.

Ach, takhle, pěvče zahynout
jako ta luční tráva!
Ret bledni již, tvůj skon ti věště,
a na něm nechť ti píseň ještě
v omamnou sloku povyzrává.
J. Neruda: Prosté motivy - Letní

22. srpna 1901 - se v Duchcově narodil český akademický sochař Hermann Zettlitzer. Některé z jeho prací jsou umístěny v katastru města Duchcova. – Zemřel 2. 2. 1957.
P. Koukal: Výročí významného sochaře, Duchcovské noviny, roč. 13, č. 2/2007, s. 16

22. srpna 1931 - se v Praze narodil český filosof a filolog tomistického zaměření Stanislav Sousedík. V 70. letech navštěvoval soukromý filosofický seminář J. Patočky. Zabývá se dějinami evropské filosofie 15.–17. století.
Český biografický slovník XX. století

22. srpna 2001 - v Praze zemřela česká prozaička, literární historička a editorka, dramaturgyně Milena Honzíková, rozená Bláhová. V letech 1941 až 1942 byla vězněna nacisty, po propuštění působila až do konce války v partyzánské skupině. V roce 1959 začala působit jako odborná asistentka na katedře české a slovenské literatury FF UK, souběžně pracovala jako dramaturgyně Filmového studia Barrandov. V letech 1963–66 i při dalších krátkodobých pobytech vyučovala bohemistiku v Neapoli a v Římě. Roku 1970 byla vyškrtnuta z KSČ a z politických důvodů jí 1972 nebyla prodloužena pracovní smlouva na FF UK, vrátila se až v letech 1990–92. Roku 1991 absolvovala dvouměsíční přednáškový pobyt na Kalifornské univerzitě v Berkley. – Narodila se 28. 11. 1925.
www.slovnikceskeliteratury.cz

23. srpna 1921 - se v Praze narodil český herec Ivo Gübel. Byl především dlouholetou výraznou osobností Hudebního divadla Karlín, známý je ale také z dabingu a v neposlední řadě i díky několika desítkám menších filmových rolí. – Zemřel 27. 10. 1988.
www.csfd.cz

23. srpna 1951 - se v Praze narodil český prozaik Petr Šabach. Než se po roce 2001 stal spisovatelem na volné noze, prošel řadou nejrůznějších zaměstnání. Některé jeho prózy se staly předlohou pro filmové zpracování. – Zemřel 16. 9. 2017.
Český biografický slovník XX. století

23. srpna 1981 - zemřela v Praze česká herečka Jiřina Šejbalová. Po operním debutu se trvale věnovala činohernímu divadlu. Vedle energických humorných typů hrála také heroické až tragické postavy klasického repertoáru, později dosáhla vrcholu své umělecké tvorby v rolích stárnoucích a starých žen. – Narodila se 17. 9. 1905.
Český biografický slovník XX. století

24. srpna 1951 - se v Richlandu narodil americký spisovatel Orson Scott Card. Jeho nejznámější díla patří do žánrů science fiction a fantasy. Klasikou v těchto žánrech se stal jeho román Enderova hra. Ve svém díle často zabrousí do témat historie, náboženství, genetiky, virtuální reality a humanismu.
www.legie.info

24. srpna 1891 - se v řeckých Athénách narodil italský hudební skladatel, malíř a spisovatel Alberto Savinio, vlastním jménem Andrea De Chirico. V roce 1915 dobrovolně narukoval do války. Válečné zážitky se promítly do jeho literárního debutu. Pro jeho prózy byl příznačný zájem o podvědomí jako zdroj existenciálně významné symboliky. – Zemřel 6. 5. 1952.
Slovník italských spisovatelů

 

26.–31. srpen

 

27. srpna 1921 - se v Břeclavi narodil český prozaik Karel Ptáčník. Je spontánní vypravěč, který se zpravidla opírá o bezprostřední znalost tématu, postav a prostředí. Jeho romány vycházejí z generační zkušenosti a zpravidla zobrazují ohraničené lidské komunity, které autor zpočátku – v duchu dobové poetiky a komunistické víry – chápal jako vzorek společnosti a jejích politických dimenzí. – Zemřel 1. 5. 2002.
Český biografický slovník XX. století

28. srpna 1551 - se v Červených Janovicích narodil český politik, diplomat a spisovatel Václav Budovec z Budova. Byl významnou postavou českého politického a církevního života na přelomu 16. a 17. století. Patřil mezi 21 českých pánů popravených po bitvě na Bílé hoře na Staroměstském náměstí v Praze. – Zemřel 21. 6. 1621.
Malá československá encyklopedie, č. 1… A/Č

28. srpna 1891 - se v Petrohradu narodil ruský divadelní režisér, herec a pedagog Michail Alexandrovič Čechov. Roku 1928 emigroval, poté působil v Německu, ve Francii, v pobaltských republikách. V letech 1936–39 vedl divadelní školu v Anglii, která začátkem 2. světové války přesídlila do USA, kde z ní vznikl divadelní soubor Chekhov Players. Hrál také ve filmu. – Zemřel 30. 9. 1955.
O. G. Brockett: Dějiny divadla
http://leccos.com

28. srpna 1921 - se v Praze narodil český právní historik Jiří Kejř. Zabýval se především českými středověkými právními dějinami, zvláštní badatelskou pozornost věnoval právní i obecně historické problematice husitského období. – Zemřel 27. 4. 2015.
Český biografický slovník XX. století

28. srpna 1941 - se v Dolné Súči narodil slovenský výtvarník, sochař a fotograf působící v Česku Peter Oriešek. V počátcích své sochařské tvorby byl spjat s nástupem nové figurace. Od 80. let se v jeho pracech objevuje motiv zvířete, a to od drobných bronzů až po monumentální laminátové tvary. – Zemřel 18. 10. 2015.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.isabart.org/person/1046


28. srpna 1981 - v Praze zemřel český archeolog Jiří Neústupný. Jeho vědecký zájem se soustřeďoval na starší pravěk, zejména neolit a eneolit, metodologické problémy archeologie a na teoretické a praktické otázky muzejnictví. – Narodil se 22. 9. 1905.
Český biografický slovník XX. století

29. srpna 1881 - se v Hlíně na Chrudimsku narodil český klasický filolog František Novotný. Věnoval se gramatickým rozborům a eurytmii starověké prózy, starořecké mluvnici; psal práce o české humanistické literatuře. – Zemřel 20. 9. 1964.
Český biografický slovník XX. století

29. července 1881 - se ve Vichy narodil francouzský básník a prozaik Valery Larbaud. Je autorem románů kritizujících současnou konzumní společnost založenou na moci peněz, obchodu a politiky a řady literárních esejů, studií, překladů. Do poezie uvedl modernistickou malebnost, jež je volbou témat spřízněna s futuristickou estetikou. – Zemřel 2. 2. 1957.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

29. července 1931 - se v Plzni narodil český historik Vladislav Moulis. Zabýval se historií německé nacistické expanze a protinacistického odboje v evropských zemích okupovaných Německem. Publikoval také pod pseudonymem Vladislav Moudrý. – Zemřel 10. 1. 2006.
Český biografický slovník XX. století

29. srpna 1931 - se v Žalově narodil český divadelní režisér, výtvarník, scénograf a hudební skladatel Jiří Srnec. V roce 1961 vytvořil v Divadle Na zábradlí skupinu, která se stala zárodkem jeho Černého divadla (1964). V krátké době divadlo proslulo i v zahraničí, a zatímco se v Praze Srncovi nepodařilo získat stálou scénu, na svých zájezdech úspěšně působil v desítkách zemí světa. Snově lyrickým a komediálním laděním svých převážně pantomimických produkcí dokázal zaujmout diváky a překonat tak přirozeně nejen jazykové, ale i kulturní bariéry.
www.libri.cz

30. srpna 1811 - se v Tarbes narodil francouzský básník, prozaik a esejista Pierre Jules Théophile Gautier. Zprvu se intenzivně věnoval malířství. Do literatury vstoupil jako autor poezie někdy po roce 1830. Jako prozaik vynikal svými fantastickými povídkami nebo novelami, rušícími hranice mezi možným a nemožným. – Zemřel 23. 10. 1872.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

T. Gautier:
„Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá.”
„U žen ztrácejí jen bázlivci, ženy milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem.”

30. srpna 1871 - se na Novém Zélandě narodil fyzik Ernest Rutherford. Bývá považován za zakladatele jaderné fyziky. Zkoumal radioaktivní rozpad chemických prvků, navrhl koncept poločasu rozpadu a záření vzniklá rozpadem prvků rozdělil na ?, ß a ?. – Zemřel 19. 10. 1937.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

30. srpna 1961 - se v Praze zemřel český herec Emil Bolek, strýc Miroslava Horníčka. Byl výrazným lidovým typem, jenž obohacoval bodrostí, lidovým humorem, citem proniknout do lidského jádra postavy a sdělit důležitý myšlenkový obsah. I když ve 30. letech vytvářel na divadelních prknech velké a stěžejní úlohy, v nichž mohl zúročit veškerý svůj herecký potenciál, podtržený ještě hlasem, v poválečných dobách se na prknech Národního divadla převtěloval do výrazných, ale malých figurek, které skvěle ztvárňoval svojí charakterizační zkratkou. – Narodil se 13. 12. 1897.
www.csfd.cz

31. srpna 1921 - se v Slatine nad Bebravou narodil slovenský básník, dramatik, rozhlasový a televizní režisér Ivan Teren. V jeho poezii dominuje motiv války, který se pro něj stal podnětem k meditacím. Válečné motivy se prolínají s milostnými, ale i s motivy reprezentujícími rozvrácené etické hodnoty člověka. – Zemřel 15. 5. 2010
Slovník slovenských spisovatelů
www.litcentrum.sk/autor/ivan-teren


31. srpna 1921 - se v Pensylvánii narodil americký romanopisec Warren Miller. Vrcholem jeho tvorby je příběh z newyorské černošské čtvrti Harlemu vydaný česky pod názvem Prezydent krokadýlů. – Zemřel 20. 4. 1966.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

31. srpna 1941 - se v Oslo narodil norský prozaik Knut Faldbakken. Několik jeho románů bylo zfilmováno. Ze svých současníků je nejpřekládanějším norským autorem.
Slovník severských spisovatelů