Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Květen 2021

1.–5. květen


1. května 1881 - se v Orcines narodil francouzský náboženský myslitel a vědec, geolog a paleontolog Pierre Teilhard de Chardin. Je znám především pro svůj koncept Vesmíru jako zacílené evoluce, směřující k bodu Omega, který rozmanitost světa aktivně spojuje a přitahuje. Na jeho myšlenky navázala řada myslitelů, kteří se také snažili vytvořit soudržný obraz Vesmíru a lidstva jako celku. – Zemřel 10. 4. 1955.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

1. května 1891 - v Praze zemřel významný český krajinář 19. století Antonín Chittussi. V jeho obrazech najdeme motivy z Barbizonského lesa, z Železných hor a jihočeských rybníků. – Narodil se 1. 12. 1847.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

1. května 1901 - se v Budapešti narodil spisovatel a literární historik Antal Szerb. Byl jednou z nejvýznamnějších maďarských literárních osobností dvacátého století. – Zemřel 27. 1. 1945.
www.iliteratura.cz

1. května 1921 - se v Bukurešti narodil rumunský prozaik a básník Vladimír Colin, autor děl pro děti a mládež. Těžiště jeho tvorby je v žánru sci-fi. – Zemřel 6. 12. 1991.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, díl 1.: zahraniční spisovatelé

1. května 1961 - se v Praze narodil český herec Jan Čenský. Od postav mladistvých rebelů a romantických hrdinů přešel postupně k charakterním rolím. Výrazně se uplatnil i ve filmu a televizi.
Český biografický slovník XX. století

1. května 1981 - v Moravci zemřel český katolický teolog, filosof, prozaik a esejista Dominik Pecka. V 50. letech byl perzekvován, v letech 1954–60 vězněn. Roku 1968 se dočkal rehabilitace. Z tomistického hlediska se zabýval problematikou moderní filosofické antropologie a křesťanské etiky. – Narodil se 4. 8. 1895.
Český biografický slovník XX. století

2. května 1871 - se v Rusiv u Sňatyny v Haliči narodil významný ukrajinský prozaik přelomu 19. a 20. století, první ukrajinský expresionista, Vasyl Stefanyk. – Zemřel 7. 12. 1936.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

2. května 1901 - se v Hamburku narodil německý spisovatel, esejista a publicista Willi Bredel. Byl přívržencem německého komunistického hnutí. – Zemřel 27. 10. 1964.
Slovník spisovatelů německého jazyka

2. května 1921 - se ve Vlašimi narodil marxistický literární historik a kritik Vítězslav Rzounek. – Zemřel 11. 2. 2001.
Slovník českých spisovatelů

2. května 1931 - se v Praze narodila česká herečka Eva Jiroušková. Byla pěvecky i pohybově nadáná, uplatnila se též ve filmu. – Zemřela 8. 1. 2015.
Český biografický slovník XX. století
www.csfd.cz


2. května 1981 - v Berlíně zemřel francouzský filosof působící ve východním Německu Auguste Cornu. Svou tvorbu zaměřil na práci o životě a díle K. Marxe a B. Engelse. – Narodil se 9. 8. 1888.
Slovník spisovatelů německého jazyka

3. května 1931 - se v Praze narodila česká herečka Jiřina Bohdalová. Herečka se schopností podat komično jako realitu a zároveň věrohodně ztvárnit i postavy tragikomické.
Český biografický slovník XX. století

3. května 1951 - se v Leningradu narodila ruská prozaička Taťjana Tolstaja. V tradici postav ruských podivínů přivádí ve svých prózách na svět další z plejády věčných smolařů, jejichž sny a představy se rozbíjejí o všednost života.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

3. května 1991 - spáchal v New Yorku sebevraždu polsko-americký anglicky píšící spisovatel Jerzy Nikodém Kosinski. Jeho dílo prostupují obrazy násilí, krutosti, objevuje se v něm motiv pomsty i téma lidské sexuality. Jeho pohled na život je veskrze trýznivý. – Narodil se 14. 6. 1933.
Slovník polských spisovatelů

4. května 1851 - se v Javorech na Děčínsku narodil český podnikatel ve vrtném a geologickém průmyslu Julius Thiele. Zkušenosti pro své podnikání získal při své sedmileté činnosti na ruském Uralu. Po návratu do Čech se usadil v Oseku, kde založil firmu zabývající se prováděním vrtů na artézské studně. Za dobu svého života v Oseku se aktivně podílel na rozvoji města a jako člen zastupitelstva i na jeho politickém a společenském životě. – Zemřel 22. 2. 1910.
J. Bureš: Zeměvrtná společnost Julius Thiele, Osecké noviny, roč. 14, č. 6/2010, s. 11

4. května 1931 - se v Miroticích narodila česká spisovatelka Milena Brůhová, původním povoláním farmaceutická laborantka, autorka detektivních a psychologických próz. – Zemřela 10. 8. 2014.
Český biografický slovník XX. století

5. května 1811 - se v anglickém Liverpoolu narodil americký vědec a historik John William Draper. Experimentoval s elektřinou a v oboru fotografie. Světově se proslavil svými historickými spisy. Psal z hlediska osvícenského racionalismu a deismu. – Zemřel 4. 1. 1882.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

5. května 1891 - se v Praze narodil český geolog Radim Kettner. Byl skutečným zakladatelem moderní české geologické školy. Jako autor mnoha vědeckých prací se zabýval téměř všemi geologickými obory včetně jejich dějin a problémy geologických map. – Zemřel 9. 4. 1967.
www.libri.cz

5. května 1901 - se v Praze narodil český prozaik, novinář a divadelní kritik Václav Řezáč, vlastním jménem Václav Voňavka. Od roku 1949 do své smrti byl ředitelem nakladatelství Československý spisovatelV poválečném období představoval Václav Řezáč spolu s Janem Drdou jedny z hlavních opor režimu ve spisovatelských řadách. V květnu 1945 vedli tzv. revoluční výbor Syndikátu českých spisovatelů (nevolený), který vylučoval nejprve některé členy jeho výboru, později řadové členy. V únoru 1948 iniciovali obdobné vylučování téměř všech nekomunistických členů výboru. – Zemřel 22. 6. 1956.
Slovník českých spisovatelů
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež

5. května 1921 - se v Novém Strašecí narodil český orientalista a historik umění Lubor Hájek. Ve své činnosti se zaměřil na studium mimoevropského umění, obzvláště na dějiny čínského a japonského výtvarného umění. – Zemřel 2. 3. 2000.
Český biografický slovník XX. století

 

6.–10. květen


6. května 1851 - se v Courtenay narodil francouzský písničkář Aristide Bruant. Jeho písně vycházely z pařížského folkloru, byl jedním z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších písničkářů Montmartru. – Zemřel 11. 2. 1925.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

6. května 1871 - se v Mnichově narodil německý básník a překladatel Christian Morgenstern. Byl zakladatelem nonsensového básnictví v německé literatuře. Jeho básně jsou založeny na slovních hříčkách a jazykovém vtipu. – Zemřel 31. 3. 1914.
Slovník spisovatelů německého jazyka

Dva trychtýře jdou noční tmou.
Těl jejich úzkou skulinou
proudí jas luny
klidně, stále
na cestu
lesem
a.t.
d.
Ch. Morgenstern: Trychtýře
(z básnické sbírky Písně šibeničních bratří)

6. května 1911 - se v Paříži narodil francouzský romanopisec Guy de Pérusse Des Cars, vévoda des Cars. Byl autorem čtenářsky úspěšných románů, v nichž důležitou roli často hrají ženské postavy. – Zemřel 21. 12. 1993.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

6. května 1921 - se v Praze narodil český technik Jiří Beneš. Zabýval se teorií řízení, servopohony a technickou kybernetikou.
Český biografický slovník XX. století

6. května 1921 - se ve Vídni narodil rakouský básník, esejista a překladatel Erich Fried, žijící od roku 1938 v Londýně. Jeho dílo je zaměřeno protiválečně, k čemuž přispěl i prožitek z vietnamské války. – Zemřel 22. 11. 1988.
Slovník spisovatelů německého jazyka

7. května 1861 - se v Kalkatě narodil bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř, pedagog a filozof Rabindranáth Thákur, propagátor nezávislosti Indie a indického kulturního dědictví, hlasatel sbližování Východu a Západu, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1913). – Zemřel 7. 8. 1941.
Slovník spisovatelů: Afrika a Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/

R. Thákur:
„Člověk nikdy nemůže vidět dvě strany koule zároveň.”
„Podle vzhledu můžete posuzovat květinu nebo motýla, nikoli však lidskou bytost.”
„Nesmíte honem odsuzovat, čemu nerozumíte.”

7. května 1931 - se v Bučovicích u Brna narodil český ilustrátor, kreslř a malíř Ervín Urban. Byl činný též jako reklamní a televizní grafik. – Zemřel 21. 10. 1997.
F. Holešovský: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež

7. května 1931 - se v New Yorku narodil americký redaktor a spisovatel Gene Rodman Wolfe, jeden z nejproslulejších autorů žánru sci-fi. První povídky, nezřídka blízké stylu Nové vlny, začal publikovat koncem 60. let. – Zemřel 14. 4. 2019.
www.legie.info

7. května 1941 - v Cambridge zemřel anglický sociální antropolog sir James Georgie Frazer. Zabýval se vývojem a teorií náboženských rituálů a magických úkonů v nejrůznějších společnostech. – Narodil se 1. 1. 1854.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

7. května 1951 - se v Kolíně narodil český básník, prozaik, literární historik a kritik a vysokoškolský profesor Vladimír Křivánek. Zaměřuje se na českou literaturu 19. století a v posledních letech zejména na českou poezii 20. století.
Antologie české poezie, díl 1. (1966-2006)

8. května 1891 - se v Praze narodil český divadelní podnikatel, ředitel a režisér Václav Jiřikovský, vlastním jménem Václav František Herein. Hlavním přínosem byla jeho neúnavná organizační a personální práce. Usiloval o nezávislost brněnského divadla na pražském vzoru, objevoval a podporoval mladé herce, režiséry i autory a skladatele, usiloval o divadlo uspokojující co největší počet diváků. – Zemřel 9. 5. 1942.
www.libri.cz

8. května 1921 - se v Olomouci narodil český knižní grafik Milan Hegar. Jeho tvorba, orientovaná zvláště na výtvarné a uměleckohistorické publikace, vychází z klasické koncepce knižní úpravy, z celistvého nazírání na knihu, z individuálního přístupu k jednotlivým titulům a z významné role písma. – Zemřel 6. 7. 1987.
Český biografický slovník XX. století

9. května 1901 - se v Praze narodil český filmový režisér Gustav Machatý. Bez jakýchkoli praktických zkušeností se začal naplno věnovat filmu, kde působil nejprve jako herec, asistent, výtvarník či scenárista. Založil vlastní filmovou výrobnu Geem-Film. Počátkem dvacátých let 20. století působil Machatý krátce v hollywoodských studiích. Přehnané tvůrčí ambice ho po příznivém mezinárodním ohlasu Extase nakonec přiměly pracovat výhradně v zahraničí. Nejznámějším a kriticky nejoceňovanějším Machatého zahraničním titulem zůstává Žárlivost, komorní psychologické drama s prvky detektivního žánru s Hugo Haasem v jedné z hlavních rolí. – Zemřel 14. 12. 1963.
www.csfd.cz

10. května 1521 - ve Štrasburku zemřel německý spisovatel Sebastian Brant. Byl slavnou právnickou autoritou a poradcem tiskařů při vydávání odborné literatury. – Narodil se v roce 1457.
Slovník spisovatelů německého jazyka

10. května 1901 - se narodil anglický přírodovědec a teoretik vědy John Desmond Bernal. Ovlivněn marxismem se ve své práci zabýval vývojem vědeckého myšlení v jeho historické a společenské podmíněnosti. – Zemřel 15. 9. 1971.
http://leccos.com/

10. května 1921 - se v Praze narodil český fotograf a publicista Jindřich Marco. Po osvobození v roce 1945 vytvořil rozsáhlý cyklus fotografií o návratu života do válkou zničených evropských měst. Od konce 50. let se věnoval zejména užité a vlastivědné fotografii. – Zemřel 20. 12. 2000.
Český biografický slovník XX. století
http://cs.wikipedia.org/wiki/

10. května 1921 - se v Čelákovicích u Prahy narodil český básník, autor literatury pro děti, překladatel a editor Jindřich Hilčr, vlastním jménem Jindřich Hiltscher. V počátcích jeho tvorby je patrný obdiv k Františku Halasovi, těžko slučitelný s jeho vlastní bytostnou touhou po harmonii a se sklonem ke zpěvnému verši. – Zemřel 21. 6. 2003.
Slovník českých spisovatelů beletristů 1945–1956
http://slovnikceskeliteratury.cz/

Hrom vytahuje nohy z bláta
Přešlapuje po pergamenu oblohy
Klikyháky blesků nedávají smysl

Přeháňka nabírá do moldánků
V sevřené dlani krajiny
umírá promočený motýl
J. Hilčr: Přeháňka (z básnické sbírky Prostor fléten)

10. května 1931 - se v Kutné Hoře narodil český básník a překladatel Miroslav FlorianOd roku 1955 pracoval v Československém rozhlase a v letech 1958–1977 v redakci nakladatelství Československý spisovatel. – Zemřel 10. 5. 1996
Slovník českých spisovatelů
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež

Jsi tak mírná, jsi tak tichá
jako louka k podvečeru.
Vždycky se mi volně dýchá,
ruce tvé když do svých beru.

Nedovedeš, nechceš asi
jitřit ránu nescelenou.
Bez hořkosti vzpomínám si,
jiného už že jsi ženou.

Máš mě ráda? Stěží. Sotva.
Jinak snad, než myslí známí.
Plavbě mé jsi klidná kotva,
večernice nad vodami.
M. Florian: Melodie (z Vybrané spisy I.)

 

11.–15. květen


11. května 1791 - se ve Vamberku narodil český skladatel, varhaník a klavírista Jan Václav Hugo Voříšek. Psal písně světské i chrámové, mše, skladby pro klavír a i orchestr. Jeho zvlášť oblíbenou formou bylo rondo. Na Voříškovu typicky českou pastorální zpěvnost navázali Smetana i Dvořák. – Zemřel 19. 11. 1825.
www.libri.cz

11. května 2001 - zemřel v Montecito v Kalifornii anglický spisovatel, dramatik humoristických rozhlasových pořadů a hudebník Douglas Noël Adams. Proslavil se zejména knižní sérií Stopařův průvodce Galaxií. Na jeho památku se 25. května pořádá tzv. Ručníkový den. – Narodil se 11. 3. 1952.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
www.goodreads.com


D. N. Adams:
„Možná jsem nedošel tam, kam jsem původně chtěl, ale myslím, že jsem skončil tam, kde jsem potřeboval.”

12. května 1901 - se v rakouském Sankt Anton narodil český hudební skladatel, teoretik a pedagog Zdeněk Hůla. – Zemřel 12. 1. 1986.
Český biografický slovník XX. století

12. května 1921 - se v Dětenicích narodil český historik, publicista a politický činitel Miloš Hájek. V době okupace byl zapojen do domácího odboje, v roce 1944 byl zatčen gestapem a v březnu roku 1945 odsouzen k trestu smrti, od kterého jej zachránilo osvobození. – Zemřel 25. 2. 2016.
Český biografický slovník XX. století

12. května 1921 - se v Belville (Ontario) narodil kanadský spisovatel, scenárista a biolog Farley Mowat. Jeho dobrodružné prózy podnícené ekologickým zájmem se opírají o zasvěcenou znalost tématiky, jsou vědecky přesné a zároveň poutavé, humorné a vedou čtenáře k rozumnému a úctyplnému vztahu k přírodě. – Zemřel 7. 5. 2014.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

12. května 1921 - se narodil německý výtvarník Joseph Beyus. Byl významným představitelem a teoretikem konceptuálního umění. – Zemřel 23. 1. 1986.
Rok do kapsy

12. května 1931 - se v Kokavě nad Rimavicou narodila slovenská překladatelka a publicistka Viera Handzová. Řadila se k socialisticko-realistickým autorům. Překládala z ruštiny a češtiny. – Zemřela 15. 6. 1997.
Slovník slovenských spisovatelů

13. května 1881 - se narodil brazilský prozaik Barreto Alfonso Henriques de Lima. Ve svých románech zachycoval ovzduší Rio de Janeira i sociální a rasové problémy. – Zemřel 1. 11. 1922.
Malá československá encyklopedie, díl 3.

13. května 1931 - se v Hradci Králové narodil český zemědělský odborník, fytotechnik Jiří Petr. Zabýval se hlavně rostlinnou výrobou, pěstováním zrnin a biologií plodin a problematikou ekologického zemědělství. – Zemřel 12. 11. 2014.
Český biografický slovník XX. století

13. května 1951 - se v Praze narodila česká lyrická básnířka, prozaička a publicistka Zdena Bratršovská. Jejím lyrickým sbírkám je společný důraz na autenticitu citového prožívání a s tím související otevřenost ve věcech erotických a milostných.
Slovník českých spisovatelů

Rozmlouvá v nitru země s dětmi
(skála se za ním zavřela).
Výchází prý, jen když se setmí.
Mění se v blesk či v anděla?

Červený kabát je jak síto
a píšťala je plná slin.
Proč je mi najednou tak líto,
že jsme se v báji propásli?

Těch krys, co bychom dneska spolu
učili plavat v peřeji!
Té bídy! Toho alkoholu
(haluzny v zimě nehřejí)!

Kreslím si ho, a přitom nevím,
proč by měl o mou pomoc stát.
Že by měl nouzi o nápěvy?
Že by chtěl vědět, jak mít rád?

Stačí mu děti, kterým zpívá
ve skále, než se zešeří.
Se mnou si nezačne: Jsem živá.
Živým už dávno nevěří.
Z. Bratršovská: Krysař (z básnické sbírky Chůdy po předcích)

14. května 1891 - se v Červeném Kostelci narodil český parapsycholog Břetislav Kafka. Zabýval se výzkumem telepatie a telegnóze, přičemž používal senzitivních jedinců. – Zemřel 27. 8. 1967.
Český biografický slovník XX. století

14. května 1891 - se v Kyjevu narodil významný ruský dramatik a prozaik 20. století Michail Afanasjevič Bulgakov, původním povoláním lékař. V roce 1920 zanechal lékařské praxe a věnoval se literární činnosti. Působil jako novinář - fejetonista. Od roku 1923 byl spisovatelem z povolání. Pro jeho tvorbu, která představuje výrazný podnět ruskému slovesnému umění 20. století, je příznačný poutavý děj s ostrým konfliktem, mistrný dialog, humorně satirické vidění života a filozofická obsažnost výpovědi o stavu světa.. – Zemřel 10. 3. 1940.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

14. května 1931
- se v Rožnově pod Radhoštěm narodil český národopisec a bibliograf Richard Jeřábek. V popředí jeho zájmu stojí otázky ikonologie, ikonografie a komparastiky lidové výtvarné kultury. Soustavnou pozornost věnoval dějinám českého národopisu. – Zemřel 14. 10. 2006.
Český biografický slovník XX. století

14. května 1931 - zemřel na jugoslávském ostrově Lopud český básník, prozaik, dramatik a publicista Viktor Dyk. – Narodil se 31. 12. 1887.
Slovník českých spisovatelů

14. května 1951 - se v Praze narodila česká filosofka Jolana Poláková. Zabývá se problematikou myšlenkové kreativity, hodnotovou etikou a filosofickými problémy dialogu.
Český biografický slovník XX. století

14. května 1951 - se v Opavě narodil český violista Jan Pěruška, sólový, komorní i orchestrální hráč. Jako člen Stamicova kvarteta byl oceněn první cenou na soutěži smyčcových kvartetů EBU a OIRT v Salcburku (1986).
Český biografický slovník XX. století
www.ceskyhudebnislovnik.cz


15. května 1891 - se v Praze konala Jubilejní zemská výstava. Tato hospodářská a společenská výstava byla uspořádaná na oslavu jubilea první průmyslové výstavy v Praze roku 1791. Původně byla plánována jako všeobecná zemská výstava, avšak pro bojkot německých podnikatelů v Čechách se stala přehlídkou rozvoje a vyspělosti českého průmyslu a české podnikavosti.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

15. května 1891 - se v Praze narodil český kulturní historik Antonín Novotný. Vedle mikrologických statí a studií o jednotlivých pražských památkách publikoval množství článků i knih, evokujících kulturní dění i každodenní život Prahy minulých věků, zejména 18. a 19. století. – Zemřel 28. 2. 1978.
Český biografický slovník XX. století

15. května 1901 - se v Port Hedland narodil australský prozaik Xavier Herbert. Ve svých románech přináší nové prvky v chápání bělošského přístupu k domorodcům – civilizovat je, znamená vykořisťování. Sociální protest zvýrazňuje smyslem pro komedii. – Zemřel 11. 11. 1984.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

15. května 1911 - se v Praze narodil český knihkupec, antikvář a bibliolog Antonín Kovanda. Byl výraznou osobností pražského kulturního života po 2. světové válce, spolupracoval s řadou vědců, lexikografů a encyklopedistů. – Zemřel 26. 5. 1996.
Český biografický slovník XX. století

15. května 1911 - se v Curychu narodil švýcarský dramatik a prozaik Max Frisch. Vystudoval germanistiku v Curychu a poté působil jako žurnalista. Později vystudoval ještě architekturu a podnikl četné studijní cesty. Kromě Evropy navštívil ještě Ameriku a Mexiko. Od roku 1955 pracoval jako spisovatel ve svobodném povolání. – Zemřel 4. 4. 1991.
Slovník spisovatelů německého jazyka

15. května 1951 - se v Newcastle narodil anglický prozaik a dramatik David Almond. Velkou část své tvorby věnoval dětskému čtenáři.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, 1. díl: zahraniční spisovatelé

15. května 1991 - se v Praze narodila česká spisovatelka Julie Nováková. Je jednou z vycházejících hvězd nové generace české sci-fi a fantasy, ale i detektivní literatury.
www.spisovatele.cz

15. května 1991 - zemřel malijský francouzsky píšící prozaik a esejista Ba Amadoui Hampaté. Působil jako učitel, tlumočník a překladatel, po roce 1960 pracoval v diplomatických službách, později se s podporou UNESCO věnoval historii a antropologii. – Narodil se roku 1901.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

 

16.–20. květen


16. května 1911 - se v Praze narodila česká herečka Marie Vášová. Byla představitelkou tragických postav, které měly v jejím pojetí monumentální rysy a silný, vášnivý projev. Uplatnila i sugestivní mimiku a lapidárně prudké gesto v komediálních postavách energických žen. – Zemřela 6. 8. 1984.
Český biografický slovník XX. století

16. května 1931 - se v Praze narodila česká krasobruslařka Alena Vrzáňová. Na zimních olympijských hrách 1948 ve Svatém Mořici byla pátá, v témže roce získala na mistrovství Evropy (ME) třetí místo. O rok později se na ME posunula na druhé místo, na mistrovství světa stanula na nejvyšším stupni. Titul mistryně světa obhájila i v roce 1950 a tentokrát k němu přidala i vítězství na ME. Do komunistického Československa padesátých let se už nevrátila. Po mistrovství světa v Londýně 1950 emigrovala. – Zemřela 30. 7. 2015.
www.libri.cz

16. května 1931 - se v Bostonu narodil americký romanopisec a povídkář Paul Brodeur. Ve svém díle prokazuje schopnost vytvořit působivé, napjaté situace a obdařit své příběhy, bez vnějších efektů a naturalismů, hlubší symbolickou platností.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

16. května 1941 - se v Novém Bydžově narodila česká textilní výtvarnice Ludmila Kaprasová. Ve své tvorbě zasahuje do všech oblastí krajky od monumentálních po užitkové a miniaturní. Nekonvenčně pojaté jsou zejména její textilní šperky.
Český biografický slovník XX. století

16. května 1951 - v Bratislavě zemřel slovenský prozaik, esejista a kulturní publicista Dobroslav Chrobák. Rozvinul základní myšlenky naturismu. Uměl využít i cizí podněty na vlastní inspiraci. Kromě vlastní tvorby se věnoval také překladům. – Narodil se 16. 2. 1907.
Slovník slovenských spisovatelů

17. května 1821 - se narodil německý duchovní a přírodní léčitel Sebastian Kneipp. Jeho léčebná kůra z koupelí a zábalů je uznávanou terapií při léčbě revmatismu a únavových syndromů. – Zemřel 17. 6. 1897.
Rok do kapsy

18. května 1841 - vyplul na svou první, zkušební plavbu od východního cípu Rohanského ostrova k libeňskému jezu první český kolesový parník Bohemia.
Rok do kapsy

18. května 1911 - se v Olomouci narodil český literární historik a kritik Bedřich Slavík. Svůj badatelský zájem soustřeďoval k problematice regionální literatury. – Zemřel 28. 8. 1979.
Slovník českých spisovatelů

18. května 1931 - se v Havlíčkově Brodě narodil český básník a prozaik surrealistického zaměření Milan Nápravník. Od roku 1968 žije v SRN. Ve svých experimentálních textech vytvářel prozaizovanou poezii s vnitřními rýmy a výraznou rytmickou kadencí vyjadřující pocit bezcílného toku života.
Český biografický slovník XX. století

18. května 1951 - se v Praze narodil český televizní producent, scenárista, veřejný a státní činitel Ivo Mathé. V roce 1992 se stal historicky prvním generálním ředitelem České televize, kde působil až do roku 1998. Zároveň s tím byl také v letech 1995–98 viceprezidentem Evropské vysílací unie.
Český biografický slovník XX. století
http://cs.wikipedia.org/wiki/


18. května 1971 - v Dobříši zemřel český lyrický básník a překladatel Svatopluk Kadlec. Literární a překladatelské práci se věnoval od roku 1928. – Narodil se 19. 10. 1898.
Slovník českých spisovatelů

18. května 1981 - v kalifornském městě Fresno zemřel americký spisovatel arménského původu William Saroyan. Autor poetických povídek, psaných záměrně naivně působícím stylem, v nichž se realita často prolíná s fantastičnem. – Narodil se 31. 8. 1908.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

W. Saroyan:
„Být na světě je zábava, ale ani jeden den v životě neprojde, aby v něm nebylo do té zábavy přimícháno trošku bolesti, trápení a lítosti.”
„Jediná pravá věc je smích. Smíchem umoř krutost. Smíchem umoř zlo.”

18. května 2001 - zemřela americká prozaička, autorka historických románů Irene Huntová. Ve svých prózách se snažila přepracovat historickou látku tak, aby zaujala dětského čtenáře. – Narodila se 18. 5. 1907.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež, 1. díl: zahraniční spisovatelé

19. května 1941 - se v Žirovnicích narodila česká herečka Iva Janžurová. Přestože v jejím repertoáru převažují veseloherní úlohy, tíhne k rolím tragikomickým. Smysl pro herecký paradox, střih, sebeironii a groteskní nadsázku se u ní stávají úhlem pohledu a metodou vyjádření postavy.
Český biografický slovník XX. století

19. května 1971 - ve Varšavě zemřel polský básník, autor knih pro děti a mládež Czeslaw Janczarski. Jeho lyrika se vyznačuje prostotou obrazů a jemnou kresbou atmosféry. – Narodil se 2. 9. 1911.
Slovník polských spisovatelů

20. května 1851 - se v Hannoveru narodil americký elektroinženýr, vynálezce gramofonu a mikrofonu Emile Berliner. V roce 1887 poprvé použil jako zvukový nosič kulatou desku s tenkou vrstvou vosku. – Zemřel 3. 8. 1929.
Rok do kapsy

20. května 1911 - se v Kapelle narodila nizozemská básnířka a textařka Annie M. G. Schmidtová. Pro neobyčejný humor a invenci se stala jednou z nejuznávanějších autorek tvorby pro děti a mládež, kabaretní textařkou a autorkou rozhlasových seriálů. – Zemřela 21. 5. 1995.
Slovník severských spisovatelů

 

21.–25. květen


21. května 1471 - se v Norimberku narodil německý malíř, grafik a teoretik umění Albrecht Dürer. Byl nepochybně mistrem nejvyššího řádu, jako nikdo jiný sklenul oblouk od středověku k renesanci. – Zemřel 6. 4. 1528.
https://zivotopis.osobnosti.cz
https://www.britannica.com/biography/Albrecht-Durer-German-artist


A. Dürer:
„Pravé umění je pevně zakotveno v přírodě. Kdo ji dokáže nakreslit, ten ji ovládá.”

21. května 1971 - v Praze zemřel český mineralog Jiří Novák. Zabýval se všeobecnou mineralogií a krystalografií. – Narodil se 23. 12. 1902.
Český biografický slovník XX. století

21. května 2001 - v Berlíně zemřel německý historik, esejista, filmový a televizní scenárista a překladatel Heinz Kamnitzer. Od roku 1970 byl předsedou PEN centra ve východním Německu. – Narodil se 10. 5. 1917.
Slovník spisovatelů německého jazyka

22. května 1921 - se v obci Velké Leváre narodil český jazzový kapelník, klarinetista, zpěvák a skladatel Gustav Brom, vlastním jménem Gustav Frkal. V roce 1940 založil v Brně swingový soubor, se kterým spolupracovalo mnoho významných českých umělců. – Zemřel 25. 9. 1995.
Český biografický slovník XX. století

23. května 1861 - se ve Věrovanech u Tovačova narodil český spisovatel, autor humoristických povídek z Hané a Slovácka, Otakar Bystřina, vlastním jménem Ferdinand Dostál. – Zemřel 18. 7. 1931.
Slovník českých spisovatelů

23. května 1891 - se ve Växjö narodil švédský prozaik, lyrik a dramatik Pär Lagerkvist, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1951). Ve švédské literatuře 20. století zaujímá výjimečné postavení, neboť svým rozsáhlým dílem, spojujícím tradici a modernost, přesáhl jednotlivé školy a směry. – Zemřel 11. 7. 1974.
Slovník severských spisovatelů

23. května 1951 - se v městě Zlatoust narodil ruský šachista Anatolij Karpov, mistr světa v šachu v letech 1975–84. Vytvořil si překvapivě racionální logický styl hry. O titul jej v roce 1985 připravil Garri Kasparov.
Rok do kapsy

24. května 1391 - byla Hanušem z Mühlheimu a Janem Křížem zakládací listinou založena Betlémská kaple. Kaple byla určena výhradně pro kázání a to kázání v mateřském jazyce, tj. v češtině.
www.bethlehemchapel.eu
http://cs.wikipedia.org/wiki/


24. května 1941 - se v Duluthu v Minnesotě narodil americký hudební skladatel, písničkář a zpěvák Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmermann, nositel Nobelovy ceny za literaturu (2016). Do popové, folkové a rockové hudby zavedl zvláštní frázovitý styl "zpěvu nezpěvu", který nadchl mnoho dalších interpretů a tvůrců. Jako písničkář a hudebník získal Dylan mnoho ocenění včetně Grammy, Zlatého glóbu a Ceny Akademie (Oscar). Porota Pulitzerovy ceny mu v roce 2008 udělila zvláštní cenu „za výrazný přínos populární hudbě a americké kultuře”.
http://cs.wikipedia.org/wiki/
www.csfd.cz

zde leží bob dylan
zničen vídeňskou zdvořilostí –
jež bude nyní tvrdit, že ho vymyslela
pohodoví lidé teď mohou
začít o něm v klidu psát fugy
& Amor teď může bez obav skopnout jeho petrolejku
bob dylan – zabit odvrženým Oidipem
jenž se obrátil
aby vyšetřil tam ducha
& objevil, že
ten duch také
byl víc než jedna osoba
z knihy B. Dylan: Tarantule

24. května 1951 - se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil český dirigent Petr Altrichter. Mezi nejvýznamnější etapy jeho profesní dráhy patří vedení Jihozápadní německé filharmonie v Kostnici, kde zastával funkci uměleckého ředitele a šéfdirigenta (1993–2004). V tomto období stál rovněž v čele Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu (1997–2001). V letech 2002–2009 působil ve funkci šéfdirigenta Filharmonie Brno. Pravidelně je zván k orchestrům po celém světě. Hostoval na významných festivalech v Paříži, Madridu, Chicagu, Curychu, Salcburku, Vídni, Seville, St. Etienne, Avignonu, Palermu, Praze, Edinburku a v Aténách.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Altrichter

 

26.–31. květen


26. května 1921 - se v Kostelci nad Orlicí narodil český technik Richard Doležal, odborník pro stavbu kotlů a parních generátorů. V roce 1970 odešel do Švýcarska a poté do Německa, kde působil jako univerzitní profesor. – Zemřel 3. 1. 2005.
Český biografický slovník XX. století
https://de.wikipedia.org/wiki/


27. května 1901 - se v Praze narodil český chirurg a profesor Emerich Polák. Zabýval se zejména chirurgií žláz s vnitřní serekcí, především štítné žlázy. Vynikl také v oblasti hrudní chirurgie. – Zemřel 27. 8. 1980.
Český biografický slovník XX. století

27. května 1931 - se v Citolibech u Loun narodil český hudební skladatel a sbormistr Věroslav Neumann. Vynikl zvláště v oblasti tvorby vokální a vokálně instrumentální. – Zemřel 21. 11. 2006.
Český biografický slovník XX. století

27. května 1931 - se v Chicagu narodil americký profesor marketingu Philip Kotler. Je považován za jednu z největších autorit soudobého marketingu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

27. května 1971 - se v Praze narodila česká spisovatelka a překladatelka Vilma Kadlečková. Počátkem 90. let spolupracovala na vzniku hry Dračí doupě, při založení klubu Hexaedr a v nakladatelství Altar. Její povídky se často pohybují na pomezí science fiction a fantasy, jedním z hlavních autorčiných témat, či spíše nálad, je entropie.
www.legie.info

28. května 1931 - se v Praze narodil český historik, archivář a pedagog Ivan Hlaváček. Zabývá se středověkou diplomatikou, kodikologií, epigrafikou a středověkými dějinami.
Český biografický slovník XX. století

28. května 1941 - se v Praze narodila česká zpěvačka, herečka a konferenciérka Pavlína Filipovská. V 60. letech účinkovala v televizních písničkových seriálech a vytvořila role v několika filmech. Od 70. let se uplatňovala především jako konferenciérka.
Český biografický slovník XX. století

28. května 1951 - se v Kutné Hoře narodil český herec, divadelní pedagog a režisér Svatopluk Skopal. Spolupracuje s televizí i filmem.
Český biografický slovník XX. století

29. května 1921 - se v Praze narodil český animátor a režisér animovaných filmů Josef Kluge. Začínal jako konturista a animátor, od roku 1945 pracoval ve Studiu kreslených a loutkových filmů v Praze. V 60. letech se specializoval zejména na satiru pro dospělé diváky. – 18. 3. 1988
Český biografický slovník XX. století

29. května 1931 - v Teplicích–Trnovanech zemřel český hudebník a hudební pedagog Karel Huml. Hudební vzdělání získal ve Vídni. Poté působil u vojenských hudeb v Uhrách, ve Vídni, v Kyjevě i v Jugoslávii. Ve 20. letech minulého století byl učitelem v Libochovicích a poté v Trnovanech (dnešní část Teplic). – Narodil se 16. 3. 1860.
Pak: Český kapelník; Revue Teplice, roč. 12, č. 3/1980, s. 4

29. května 1971 - v Mnichově zemřel český sochař, rodák ze Zabružan na Teplicku, Karel Lerch. Studoval na AVU u profesora Španiela. Po roce 1945 pracoval jako aranžér a později v duchcovské porcelánce. V roce 1961 emigroval do Německa. – Narodil se 30. 6. 1913.
Revue Teplice, roč. 210, č. 6/1988, s. 16

30. května 1431 - byla v Rouenu na hranici upálena Jana z Arku. Vedla francouzskou armádu vítězně proti Angličanům, ale později padla do zajetí Burgunďanů, kteří ji Angličanům vydali. Při církevním procesu byla odsouzena za kacířství a čarodějnictví.
Rok do kapsy

30. května 1841 - se v Hostinném narodil český vynálezce Karel Václav Klíč. V roce 1878 vynalezl heliogravuru, při pobytu v Anglii v roce 1890 proces zdokonalil. V roce 1892 sestrojil první hlubotiskovou rotačku. – Zemřel 16. 11. 1926.
www.libri.cz

30. května 1931 - se v Praze narodil český fyziolog Ivan Novotný. Zabývá se fyziologií a biochemií svalu živočichů.
Český biografický slovník XX. století

31. května 1991 - v Bury St. Edmunds zemřel anglický romanopisec sir Angus Wilson. Zatímco jeho romány z 50. let navazují na tradici realismu 19. století, v románech z 60.–80. let zesilují prvky pastiše a parodie i postupy subjektivní prózy. – Narodil se 11. 8. 1913.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...