Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Listopad 2021

1.–5. listopad


1. listopadu 1791 - se narodil český kreslíř Joachim Preiss (dříve chybně označován jako Ignác). Většinu svého života prožil v Hřensku. Ve svých kresbách zaznamenal dobovou tvárnost i mnoha dalších míst severních Čech. Mimo jiné i Teplice, Dubí, Osek, Krupku, Duchcov či Bílinu. - Zemřel 7. 10. 1869.
K. Král, B. Šálková: Nedoceněný malíř Joachim Preiss: Revue Teplice, roč. 16, č. 12/1984, s. 24

1. listopadu 1871 - se v Newarku narodil americký básník, prozaik a novinář Stephen Crane, který se proslavil románem Rudý odznak odvahy z období americké občanské války. Moderními kritiky je označován za jednoho z nejinovativnějších spisovatelů své generace. – Zemřel 5. 6. 1900.
https://cs.wikipedia.org/wiki/

1. listopadu 1921 - se ve Vídni narodila rakouská prozaička, básnířka a autorka rozhlasových her Ilse Aichingerová. Ve svých raných prózách byla ovlivněna tvorbou Franze Kafky. Patří mezi nejvýznamnější představitelky německojazyčné poválečné literatury. – Zemřela 11. 11. 2016.
Slovník spisovatelů německého jazyka

1. listopadu 1971 - v Oberstdorfu zemřela německá autorka křesťanské literatury Gertrud von Le Fort. Psala povídky, romány, poezii a eseje s převažující ženskou tematikou, byla ovšem velkou odpůrkyní feministického hnutí. Patřila k nejznámějším katolickým spisovatelkám 20. století a stylově bývá spojována se jmény jako Paul Claudel, Hermann Hesse a Reinhold Schneider. – Narodila se 11. 10. 1876.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

G. von Le Fort:
„Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.”
„Spravedlnost je jen v pekle; v nebi je milost, a na zemi je kříž.”

2. listopadu 1891 - se v Dařenicích narodila česká historička Milada Paulová. Ve své původní vědecké práci se zaměřila především na zpracování novověkých politických dějin Jihoslovanů. – Zemřela 17. 1. 1970.
Český biografický slovník XX. století

2. listopadu 1911 - se v Iraklionu na Krétě narodil řecký básník a esejista Odysseas Elytis, vlastním jménem Alepudelis; nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1979 . Ve své poezii byl okouzlen sluncem a světlem řecké přírody. Po celý svůj život se hlásil k hnutí novodobého řeckého helénismu, třebaže se nikdy politicky neangažoval. – Zemřel 18. 3. 1996.
Vavříny literatury

Láska,
ostrovy,
zpěněná příď,
rackové nadějí.
Na stožáru vlaje
píseň moře.
Láska
a píseň,
obzory cest,
ozvěna touhy.
Na skále nevěsta
vyhlíží loď.
Láska
a loď,
kosatka naděje.
Na vlnách se houpá
ostrovní cíl.
O. Elytis: Egejské moře

2. listopadu 1911 - v Praze zemřel český malíř, výtvarný kritik a spisovatel Miloš Jiránek, jedna z významných osobností umělecké generace 90. let 19. století. Ve svém malířském díle byl ovlivněn impresionismem, směřoval však k obsahové závažnosti a stavebnosti obrazu. – Narodil se 19. 11. 1875.
Český biografický slovník XX. století

3. listopadu 1921 - se v Praze narodil český filmový novinář a publicista Ljubomír Oliva. Používal také pseudonym Jan Soukup. Působil v redakci časopisu Film a doba a kromě vlastní tvorby překládal s J. Brožem Dějiny filmu G. Sadoula. – Zemřel 7. 6. 1998.
Český biografický slovník XX. století

3. listopadu 1971 - v Praze zemřel český architekt Oldřich Starý. Začínal puristickými objekty, koncem 20. let se přiřadil ke hlavním představitelům a teoretikům funkcionalismu v Praze. – Narodil se 15. 3. 1884.
www.libri.cz

4. listopadu 1801 - se v Liblíně narodil český preromantický básník a prozaik Jan Jindřich Marek, autor sentimentálních a historických povídek. Jeho dílo je jednou z prvních předzvěstí krize individua, která vrcholí v poezii K. H. Máchy. – Zemřel 3. 11. 1853.
Slovník českých spisovatelů: Libri

4. listopadu 1821 - se v Trstené narodil slovenský jazykovědec a pedagog Martin Hattala. Jeho zájmem byla slovanská jazykověda. Na základě své práce byl roku 1854 povolán na pražskou universitu, kde byl na filosofické fakultě jmenován roku 1861 řádným profesorem. Byl také kodifikátorem spisovné slovenštiny a autorem její první soustavné gramatiky. – Zemřel 11. 12. 1903.
www.libri.cz

4. listopadu 1891 - se v Příkosicích u Rokycan narodil novinář a poslanec Karel Brožík. Pracoval v redakcích několika hornických novin mimo jiné také na Teplicku. Byl rovněž členem vedení hornických odborových organizací a poslancem Národního shromáždění. Za odbojovou činnost byl v roce 1942 v Osvětimi umučen. – Zemřel 20. 6. 1942.
P. Koukal: Karel Brožík, Revue Teplice, roč. 3, č. 11/1971, s. 78

4. listopadu 1931 - se v Praze narodila česká básnířka a prozaička Eva Bernardinová, rozená Raimová. Věnovala se převážně tvorbě pro děti a mládež. Zabývala se kulturní výchovou mládeže a problematikou nevidomých. – Zemřela 12. 12. 2016.
Slovník českých spisovatelů
Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež

Mám strom z ráje
To si říkám vždycky,
když je nám hej
když doma spíš
když i já chci k tobě blíž
a strom z ráje
„modrým kvítkem prokvétaje“

Čas od času
nač bych lhala,
čas od času
co bys lhal
jiný stín nás těšíval
A ty jsi mě nevyhnal
a já jsem tě nevyhnala

V blažené pršce světla
holoubek sivý letí
Svatá Trojice
je žena a muž a děti
E. Bernardinová: Strom z ráje

4. listopadu 1931 - se ve Strakonicích narodil český operní pěvec, barytonista Jindřich Jindrák. Od roku 1958 byl členem Národního divadla, vynikl zvláště v hrdinských, majestátních a mravně silných postavách. – Zemřel 26. 11. 1993.
Český biografický slovník XX. století

4. listopadu 1971 - v Praze zemřel český malíř, grafik a ilustrátor Mirko Hanák. Proslul zejména svými osobitými ilustracemi, litografiemi s přírodními náměty. Námětem jeho kreseb a grafik byla velmi často divoce žijící zvířata v naší přírodě. – Narodil se 26. 6. 1921
F. Holešovský: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež

5. listopadu 1931 - se v Olomouci narodil český divadelní teoretik a kritik Zdeněk Hořínek. Je autorem četných studií o českém i zahraničním moderním divadle. Zabýval se zejména problematikou dramatických žánrů, vztahem mezi textem a inscenací. – Zemřel 20. 9. 2014
Český biografický slovník XX. století
Slovník českých spisovatelů


5. listopadu 1951 - v Praze zemřel český historik a politik Zdeněk Václav Tobolka. Po vzniku republiky se stal prvním ředitelem knihovny Národního shromáždění, v roce 1927 pak prvním docentem knihovnictví na Karlově universitě. Svůj vědecký zájem rozdělil mezi historii, bibliografii a knihovnictví. – Narodil se 21. 6. 1874.
www.libri.cz

 

6.–10. listopad


6. listopadu 1921 - se v Robinson (Illinois) narodil americký spisovatel James Jones. – Zemřel 9. 5. 1977.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

7. listopadu 1811 - se v Miletíně u Jičína narodil český básník, sběratel lidových písní, říkadel a pohádek Karel Jaromír Erben. Patřil mezi představitele českého romantismu. Těžiště svého odborného zájmu Erben spatřoval v edicích folklórních materiálů, především českých lidových písní. Srovnával jejich varianty a vyhledával mezi nimi text, který nejlépe odpovídá předpokládanému původnímu tvaru. – Zemřel 21. 11. 1870.
Slovník českých spisovatelů

Tmí se, na klekání zvoní,
sen své žádá oběti;
hvězdy světlé jiskry roní:
srdce moje, jak je ti?

Vzhůru tam bych stoupilo,
s hvězdami se spojilo;
shůry se hvězdami těmi
rosné slzy ronilo!

Vzhůru tam bych vstoupilo,
lásku k vlasti budilo:
srdcem rázných zvučných zvonů
rázně v srdce milionů
synů českých mluvilo!
K. J. Erben: Večer

7. listopadu 1901 - se v Kyjevě narodila ruská folkloristka, prozaička a dramatička Irina Karnauchova. Věnovala se zejména sběru lidových pověstí, pohádek a bylin. – Zemřela 13. 6. 1959.
Slovník autorů literatury pro děti a mládež. 1. Díl: Zahraniční spisovatelé

8. listopadu 1711 - se v Mišaninskaje (dnes Lomonosovo) narodil ruský vědec a myslitel encyklopedické všestrannosti, spisovatel a básník Michail Vasiljevič Lomonosov. Své pojetí přírody nazýval korpuskulární filozofií. Byl zakladatelem soudobého ruského literárního jazyka. – Zemřel 4. 4. 1765.
Malá československá encyklopedie. Díl 3.

8. listopadu 1841 - se v Přibyslavi narodil český nakladatel Jan Otto. Snad nejznámějším dílem jeho nakladatelství je Ottův slovník naučný, žel dosud nepřekonanou českou univerzální encyklopedii. Jejích 28 dílů (včetně 1 dílu doplňků) vycházelo v Ottově nakladatelství v letech 1888–1909. Jeho nakladatelskou činnost však nelze omezit na toto jediné, byť pozoruhodné dílo. Vždyť Ottova světová knihovna (na kterou později s úspěchem navázala Světová četba) do svého ukončení v roce 1931 dosáhla téměř 2 000 titulů. – Zemřel 29. 5. 1916.
www.libri.cz

9. listopadu 1901 - se v Clydach Vale narodil waleský prozaik píšící anglicky Rhys Davies. Jeho četné romány a povídky čerpají ze života průmyslového jižního Walesu, odkud pochází. – Zemřel 21. 8. 1978
Slovník spisovatelů: anglická literatura

10. listopadu 2001 - v Eugene (Oregon) zemřel americký spisovatel Ken Kesey. Bývá řazen do postmoderní literatury, někdy je považován za styčný bod mezi beatníky a hnutím hippie. – Narodil se 17. 9. 1935.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké
http://cs.wikipedia.org/


10. listopadu 1951 - se v Rokycanech narodil český operní pěvec Ivan Kusnjer, barytonista sytého hlasu s širokou škálou a pregnantní hereckou charakteristikou.
Český biografický slovník XX. století

 

11.–15. listopad


11. listopadu 1891 - se v Písku narodil český literární teoretik a estetik Jan Mukařovský. Politicky se angažoval v mírovém hnutí. Patří k průkopníkům a představitelům strukturální metody v české estetice a literární vědě. V poválečném období pod tlakem poměrů revidoval svá teoretická východiska a snažil se smířit strukturalismus s marxismem. – Zemřel 8. 2. 1975.
Český biografický slovník XX. století

11. listopadu 1891 - se v polské Boguchwale narodil český sbormistr a operní pěvec (bas) Jan Kühn, otec Pavla Kühna. V letech 1931–32 založil Kühnův dětský sbor, byl průkopníkem moderního pojetí dětského sborového zpěvu. – Zemřel 15. 2. 1958.
Český biografický slovník XX. století

11. listopadu 1911 - se v Sendražicích narodil český zemědělský odborník, zootechnik Josef Kopecký, jeden z československých průkopníků zavádění umělé inseminace. Zabýval se především kontrolou dědičnosti, zootechnickým názvoslovím a chovem skotu. – Zemřel 23. 9. 1983.
Český biografický slovník XX. století

11. listopadu 1931 - se v Sandanski narodil bulharský básník a překladatel Petăr Karaangov. Do jeho přírodní lyriky, čerpající inspiraci z rodného kraje, proniklo i filozofické zamyšlení.
Slovník balkánských spisovatelů

11. listopadu 1941 - se v Praze narodil český herec, scenárista, dramaturg a režisér Jiří Bednář. Napsal několik divadelních her, je spoluautorem mnoha scénářů TV inscenací a seriálů. – Zemřel 17. 11. 2013
www.csfd.cz

12. listopadu 1651 (některé prameny uvádějí rok 1648) - se narodila mexická řeholnice a básnířka ovlivněná Góngorou a Quevedem Juana Inés de la Cruz, původním jménem Juana Inés de Asbaje. Již ve věku 10 let uměla latinsky a stala se vášnivou čtenářkou antických autorů. – Zemřela 17. 4. 1695.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

Na dvě části rozdělená
duše zmatená má strašně
část je otrokyní vášně
část rozumem řízená.
Válka těch dvou vznícená
tlačí těžce do prsou
vyhrát chce jedna nad druhou,
však v tak protivném položení
zhynou obě v okamžení
a vítězkami nebudou
J. I. De la Cruz: z básně Mluv dravče cos vždy vítězil (překlad J. Škrdlík)

12. listopadu 1931 - se v Hronově narodil český výtvarník a loutkářský režisér Josef Lamka. Jeho jevištní i filmovou tvorbu charakterizuje snaha o netradiční řešení, bohatá obrazotvornost a důraz na metaforičnost vizuální složky. – Zemřel 6. 7. 2009.
Český biografický slovník XX. století
www.csfd.cz

12. listopadu 1951 - v Praze zemřel český básník Konstantin Biebl. Jeho tvorba byla ovlivněna válečnými prožitky i dominantními literárními proudy 20. a 30. let. Ve 20. letech byl členem Literární skupinyDěvětsilu, od roku 1934 členem Surrealistické skupiny. V atmosféře 50. let propadal duševní depresi a posléze spáchal sebevraždu. – Narodil se 26. 2. 1898.
Český biografický slovník XX. století

Až umřem, staneme se květinami.

Ve dne budeme lidem pro radost
a v noci budem sami.
K. Biebl: Milenci

12. listopadu 1961 - se v japonském Tokiu narodil americký spisovatel Christopher Reich. Dal přednost literární kariéře před zajištěnou existencí švýcarského finančníka – finanční trhy a Švýcarsko však neopustil, rád a často je zakomponovává do svých románů.
http://detektivky.bestfoto.info/cz/

13. listopadu 1741 - se v Hradci Králové narodil český matematik, pedagog a národní buditel Stanislav Vydra. Vědecký význam jeho spisů - psaných tradiční latinou - nedosahuje úrovně Steplinga, o to větší váhu měla jeho činnost z hlediska buditelského. – Zemřel 2. 12. 1804.
www.libri.cz

13. listopadu 1991 - v Praze zemřel český archeolog a historik Rudolf Turek. Během své mnohaleté práce v Národním muzeu se soustředil především na období slovanské a časného středověku v kontextu s počátky českého státu. Napsal více než 600 článků, studií a monografií. – Narodil se 20. 6. 1910.
www.libri.cz

14. listopadu 1901 - se v Kladně narodil český grafik, ilustrátor a malíř Cyril Bouda, jeden z nejvýznamnějších představitelů české moderní ilustrace. Spolupracoval také s kresleným filmem. – Zemřel 29. 8. 1984.
Český biografický slovník XX. století

14. listopadu 1931 - se v Náměšti nad Oslavou narodil český herec Ladislav Lakomý. Vnitřní síla jeho herectví, neokázalá přesnost a introvertnost mu umožňují vytvářet nejrůznější psychologické typy. – Zemřel 11. 4. 2011.
Český biografický slovník XX. století

 

16.–20. listopad


16. listopadu 1901 - se v Praze narodila česká malířka, kreslířka a ilustrátorka Milada Marešová. Ve své malířské tvorbě se zaměřila zejména na žánry z velkoměstského prostředí Prahy. Významná byla její práce v oblasti knižní ilustrace. – Zemřela 19. 2. 1987.
Český biografický slovník XX. století

16. listopadu 1971 - v Dobříši zemřel český básník, dramatik, novinář, hudebník, kreslíř a fotograf Josef Kainar. Jeho analytická poezie navazovala na halasovskou linii meziválečné poezie a byla spojena se Skupinou 42. – Narodil se 29. 7. 1917.
Český biografický slovník XX. století

Až nám budou jedenkrát
všechny harfy v nebi hrát.
Až budem na obláčku svém
se slunit a snít

Tam nad kouřem komínů
moc věcí ti prominu
a budu příjemná a vlídná
jak strážný anděl má být.
J. Kainar: z písně Harfy v nebi

17. listopadu 1931 - se v Říčkách narodil český dirigent a sbormistr Vlastislav Novák, zakladatel dětského souboru Iuventus cantans a Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS. Od roku 1978 byl profesorem dirigování na Konzervatoři Pardubice. – Zemřel 16. 4. 2018.
www.ucps.cz/portal/cz
www.ceskyhudebnislovnik.cz


18. listopadu 1871 - se ve Wellington College narodil anglický spisovatel Robert Hugh Benson. Jeho spisy zahrnují v celkem 27 svazcích romány, drobnější prozaické útvary, kázání a eseje. – Zemřel 19. 10. 1914.
www.legie.info

18. listopadu 1921 - se v Nové Dědině narodil český malíř a grafik Zdeněk Mlčoch, přední český knižní ilustrátor. Ilustroval nebo graficky upravil 320 knižních titulů. – Zemřel 10. 1. 1995.
Český biografický slovník XX. století

19. listopadu 1951 - v Olomouci zemřel český autor loutkových her František Čech. Jeho hry svou formou odpovídaly repertoárovým potřebám amatérských loutkových divadel. – Narodil se 8. 5. 1898.
Český biografický slovník XX. století

19. listopadu 1991 - v Praze zemřela česká klasická filoložka a překladatelka Julie Nováková. Byla autorkou studií a monografií z oblasti literární historie, versologie a textologie. – Narodila se 9. 3. 1909.
Český biografický slovník XX. století

 

21.–25. listopad


21. listopadu 1811 - ve Wannsee zemřel německý dramatik, spisovatel a básník Heinrich von Kleist. Je pokládán za spoluzakladatele novely v německé literatuře. – Narodil se 18. 10. 1777.
Slovník spisovatelů německého jazyka

H. von Kleist:
„Veselí lidé se dopouštějí více bláznovství než smutní, smutní zato větších.”
„Jen ten, kdo žije přítomným okamžikem, žije pro budoucnost.”

22. listopadu 1941 - se v Praze narodil český lékař, patologický anatom František Koukolík, průkopník v patofyziologii a diagnostice Alzheimerovy choroby. Zabývá se zejména neuropatologií, demencí a vztahem mezi změnami stavby mozku a chováním.
Český biografický slovník XX. století

F. Koukolík:
„Věda o hlouposti prokázala, že hustota hlupáků je stejná mezi členy vlád jako mezi pravidelnými návštěvníky restaurací nižších cenových skupin.”
„Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.”

23. listopadu 1891 - se v Petrohradě narodila česká literární a umělecká historička a kritička ruského původu Naděžda Melniková-Papoušková. Původně se věnovala dějinám ruské literatury 19. a 20. století, od 30. let se zaměřila především na studium českého lidového výtvarného umění. – Zemřela 10. 7. 1978.
Český biografický slovník XX. století

23. listopadu 1911 - se v Háji u Duchcova narodil český voják František Jaroš. Na sklonku třicátých let se zapojil do práce v levicové organizaci Svaz mladých. Na podzim roku 1937 odjel do Španělska, kde požádal o přijetí do dobrovolnických útvarů bojujících na straně republikánské armády proti fašistům generála Franca. 14. 12. 1939 se podrobil odvodu do československé zahraniční armády a absolvoval výcvik ve Velké Británii. Padl na bojišti u Dunkerque. – Zemřel 21. 11. 1944.
P. Koukal: Španělák, Revue Teplice, roč. 13, č. 12/1981, s. 13

23. listopadu 1921 - se v Skrýšově na Pelhřimovsku narodil český herec a divadelní režisér Otomar Krejča. Ve své režijní práci užíval neobvyklých postupů. Novým impulsem jeho režií se stala analýza a tvarová přestavba textu i přímočará, někdy záměrně naléhavá snaha přenést etické jádro hry do řad diváků. – Zemřel 23. 11. 2009.
Český biografický slovník XX. století
www.csfd.cz

24. listopadu 1881 - se v Hořicích v Podkrkonoší narodil český prozaik a novinář patřící k okruhu Jaroslava Haška, Zdeněk Matěj Kuděj, vlastním jménem Z. Marian Krejčí. Jeho prózy, blížící se lidovému vypravěčství, dokládají nejen jeho pozorovací talent a smysl pro humor, ale také vyhraněné sociální cítění, nakloněné lidem z okraje společnosti. – Zemřel 8. 8. 1955.
Slovník českých spisovatelů

24. listopadu 1891 - se v Krakově narodila polská básnířka a dramatička Maria Pawlikowska Jasnorzewska, dcera malíře Wojciecha Kossaka. Svými epigramaticky pointovanými básnickými miniaturami si vydobyla jedno z předních míst v meziválečné polské poezii. – Zemřela 9. 7. 1945.
Slovník polských spisovatelů

24. listopadu 1951 - se v Cartageně narodil španělský spisovatel, reportér a válečný zpravodaj Arturo Pérez-Reverte. V letech 1973–1994 pracoval jako novinový a televizní reportér z oblastí válečných konfliktů. Naposled se jako válečný zpravodaj zúčastnil války v Perském zálivu a bývalé Jugoslávii. Od roku 1991 pravidelně publikuje komentáře v novinové příloze El Semanal, která se distribuuje jako součást dvaceti pěti španělských deníků. Jeho rubrika patří ve Španělsku k nejčtenějším.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska
www.legie.info/autor


24. listopadu 1961 - se v Aymanamu narodila indická prozaička píšící anglicky Arundhati Royová. Napsala několik filmových a televizních scénářů a sbírky esejí. Velmi úspěšný byl její román Bůh maličkostí, za nějž v roce 1997 získala cenu Booker Prize.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

24. listopadu 1961 - se v Bryanu narodil americký spisovatel Mark Winegardner. Jeho romány o Kmotrovi pokračují v díle slavného Maria Puza.
www.cbdb.cz

24. listopadu 1981 - v Praze zemřel český cembalista a klavírista Oldřich Kredba. Pravidelně doprovázel J. Kociána, spolupracoval též s J. Kubelíkem a dalšími instrumentalisty. – Narodil se 24. 9. 1904.
Český biografický slovník XX. století

25. listopadu 1921 - se v Budapešti narodil maďarský katolicky orientovaný básník János Pilinszky. Jeho poezie je reflexívní, existenciálně laděná, s motivy smrti, osamocení, psaná věcným stylem, oproštěným od poetických dekorací; používá biblickou symboliku.
Slovník spisovatelů: Maďarsko
http://leccos.com/


25. listopadu 1931 - se ve městě Tampa na Floridě narodil americký jazzový trumpetista Nat Adderley. Byl bratrem jazzového hráče na alt saxofon Juliana Edwina "Cannonball" Adderley. – Zemřel 1. 1. 2000.
http://en.wikipedia.org/

25. listopadu 1951 - se ve městě Tunica (stát Mississippi) narodila americká spisovatelka Charlaine Harris, autorka detektvních a urban fantasy románů. Ačkoli jejími prvními výtvory byly většinou duchařské příběhy, když nastoupila na Rhodes College v Memphisu, začala psát poezii a divadelní hry. Českým čtenářům je známa hlavně svou sérií Pravá krev.
www.databazeknih.cz
https://en.wikipedia.org/wiki/Charlaine_Harris

 

26.–30. listopad


26. listopadu 1901 - se v Praze narodil český astronom, zakladatel stelární statistiky v Československu Josef Mikuláš Mohr. – Zemřel 16. 12. 1979.
Český biografický slovník XX. století

26. listopadu 1921 - se v Praze narodil český spisovatel, básník, esejista, novinář, divadelní a televizní scenárista a režisér František Listopad, vlastním jménem Jiří Synek. Koncem války patřil k literární skupině dynamoarchistů, zdůrazňující dynamičnost umělecké tvorby a kultury vůbec. Po roce 1948 zůstal v exilu ve Francii, v roce 1959 se přestěhoval do Portugalska. Jeho exilovou českou tvorbu reprezentuje především existenciálně laděná poezie. Byl mimo jiné ředitelem Národního divadla v Lisabonu. V Portugalsku též spoluzaložil vysokou filmovou a divadelní školu– Zemřel 2. 10. 2017.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki/


26. listopadu 1931 - se v Kolíně narodila česká filmová kritička, překladatelka a pedagožka Galina Kopaněva. Od poloviny 50. let překládala a publikovala vlastní studie a kritiky se zaměřením na středoevropské a východoevropské kinematografie a to především v časopisech. – Zemřela 15. 10. 2012.
Český biografický slovník XX. století

26. listopadu 1931 - se ve Svojanově narodil český malíř, grafik a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký. Jeho vztah ke sklu je utvářen ve vazbě na tvorbu malířskou a grafickou.
Český biografický slovník XX. století
Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.


26. listopadu 1941 - se v Brně narodil český herec Ladislav Frej. Začínal v autorském typu divadel, směřoval k dynamicky a moderně interpretovaným klasickým rolím. Spolupracuje také s dabingem.
Český biografický slovník XX. století

27. listopadu 1921 - se v Uhrovci narodil československý komunistický politik, hlavní osobnost pražského jara 1968, Alexander Dubček. Jeho osobnost byla a je československou i zahraniční veřejností spojována s reformním vývojem v Československu mezi lednem a srpnem 1968. Po listopadu 1989 se navrátil do politického života, stal se poslancem a předsedou Federálního shromáždění a předsedou slovenských sociálních demokratů. V září 1992 byl vážně zraněn při autonehodě na dálnici mezi Brnem a Prahou, jejímž následkům nakonec podlehl. – Zemřel 7. 11. 1992.
www.libri.cz

27. listopadu 1951 - v Lučenci  zemřela slovenská spisovatelka Božena Slančíková, píšící pod pseudonymy Timrava či Teta z Polichna. Mezi její první díla patří satirické verše, ale později se věnovala hlavně románům a povídkám, sporadicky i divadelním hrám. Ve svých dílech podávala dokonalý popis lidí a jejich mentality, vlastností i smýšlení, kritizovala soudobé politické a národnostní problémy a nijak se nerozpakovala kritizovat i v té době hlavné myšlenkové proudy nebo praktiky běžného vesnického života. – Narodila se 2. 10. 1867.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

27. listopadu 1961 - v Praze zemřela česká spisovatelka Helena Čapková, provdaná Koželuhová a později Palivcová. Je známá zejména díky vzpomínkovým knihám o svých bratrech Karlovi a Josefovi. – Narodila se 28. 1. 1886.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

28. listopadu 1911 - se ve Vodochodech narodil český básník, dramatik a překladatel Václav Renč. V meziválečném období se řadil ke skupině katolických ruralistů. Kromě reflexivní lyrické poezie psal dramata, v nichž usiloval o nadčasové vyznění historických námětů. – Zemřel 30. 4. 1973.
Český biografický slovník XX. století

Konečně po dnech čtyřiceti
syn, matko, z pouště vrací se ti.
Ale ach, je to ještě on?
Jako by vzrostl! V úzké tváři
dva ohně místo očí září.
A hlas – hlas proměnil se v zvon.

-Pojď, Ženo! – zrakem víc než slovy
zve ji ten neznámý a nový –
kam? proč? Toť jeho tajemstvím.
A matka věrně s odevzdáním,
Popelka poslušná, jde za ním,
ne synem, ale Pánem svým.
V. Renč: z básně Popelka nazaretská

28. listopadu 1931 - se v městě Goes na jihu Nizozemí narodil spisovatel a redaktor Rinus Ferdinandusse. Je autorem řady velmi vtipných a nevšedních detektivních příběhů, úzce spjatých se soudobým nizozemským životem.
R. Ferdinandusse: Té noci měla fialový korzet

28. listopadu 1991 - v Praze zemřel český astronom Pavel Andrle. Publikoval více jak 50 prací a 2 monografie z oboru nebeské mechaniky a dynamiky hvězdných soustav. Jeho jméno (Andrle) nese planetka číslo 8048. – Zemřel 28. 11. 1991.
Český biografický slovník XX. století

29. listopadu 1921 - se v Tarbes narodila francouzská prozaička a publicistka Christine de Rivoyreová. Společensky kritický tón jejích románů je provázen lehkostí výrazu a humorem. – Zemřela 3. 1. 2019.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Rivoyre


29. listopadu 1931 - se v Chrenové narodil slovenský literární historik a kritik, editor, publicista a překladatel Štefan Drug. Ve své tvorbě se zaměřil především na činnost slovenské umělecké avantgardy, zejména na autory generace DAVu. – Zemřel 16. 7.  2011.
Slovník slovenských spisovatelů
www.litcentrum.sk/autor/stefan-drug


30. listopadu 1831 - se v Padově narodil italský básník, prozaik a dramatik Ippolito Nievo. V roce 1849 se účastnil mantovského spiknutí. V roce 1859 byl členem výpravy na Sicilii a byl Garibaldim jmenován podintendantem. 4. března se v Palermu nalodil na parník Ercole, který se v noci z neznámých příčin potopil. – Zemřel 4. (5.) 3. 1861.
Slovník italských spisovatelů

30. listopadu 2001 - v Bratislavě zemřel slovenský básník, překladatel, esejista a politik Vojtech Mihálik. V první etapě své básnické tvorby vycházel z filosofie a poetiky katolické moderny. V polovině 50. let zjednodušeně polarizoval obraz společenské reality, později vnášel do vědomí čtenářů moralizování. V dalším období se orientoval na intimnější otázky člověka, na jeho vnitřní svět, k němuž přistupoval bez jakýchkoli iluzí. – Narodil se 30. 3. 1926.
Český biografický slovník XX. století
http://sl.wikipedia.org/wiki/