Regionální knihovna Teplice
Regionální knihovna Teplice

Prosinec 2021

1.–5. prosinec


1. prosince 1941 - se v Rudne nad Hronom narodila slovenská spisovatelka, autorka literatury pro děti a mládež Marianna Grznárová. Je autorkou televizních večerníčků a pohádkových seriálů. Její pohádky se vyznačují humorem, lyričností i jazykovou hravostí.
Slovník slovenských spisovatelů

1. prosince 1981 - v Praze zemřel český cestovatel Adolf Parlesák. Jako navigační důstojník poznal Indii, Cejlon, Japonsko a jižní Čínu. V roce 1935 se dobrovolně účastnil války v Etiopii na straně napadených a stal se přítelem habešského císaře. V roce 1937 působil jako válečný dopisovatel ve Španělsku. V poválečných letech žil v Praze, kde působil jako překladatel. Aktivně ovládal 12 jazyků. – Narodil se 7. 4. 1908.
Český biografický slovník XX. století

2. prosince 1891 - se v Untermhausu narodil německý malíř Otto Dix, představitel expresionismu a hnutí Nová věčnost. Na svých obrazech se kriticky vyjadřoval k mravnímu úpadku společnosti. – Zemřel 25. 7. 1969.
Rok do kapsy

3. prosince 1911 - se v Niles (Ohio) narodil americký básník a prozaik Kenneth Patchen. Ve své tvorbě spojoval lyrickou zpěvnost s jedovatou satirou, pesimistickou rebelií proti celému lidskému údělu. – Zemřel 8. 1. 1972.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

3. prosince 1931 - se ve Schwelmu narodil německý lyrik, autor a interpret politické písně Franz Josef Degenhardt. Na počátku zobrazoval ve své tvorbě dělnickou třídu především jako postiženou a ukřivděnou, později zdůrazňoval sílu její solidarity. – Zemřel 14. 11. 2011.
Slovník spisovatelů německého jazyka

4. prosince 1131 - zemřel perský učenec, matematik a básník Omar Chajjám. Na žádost seldžuckého sultána Malikšáha vypracoval kalendář, který je v Íránu užíván dodnes. Podstatnou část jeho literárního odkazu tvoří učené spisy z oboru exaktních věd a filozofie psané vesměs arabsky. – Narodil se 18. 5. 1048.
Malá československá encyklopedie, díl 2.

To, jak známe svět, je pouhá alegorie.
Proč by tě měla věčně tížit melancholie?
Podrob se raděj osudu, ať je, jaký je.
Co jednou napsal pro tebe, to nikdy nesmyje.
Čtyřverší Omara Chajjáma (v překladu Viléma Závady)

5. prosince 1901 - se v Chicagu narodil americký filmový producent, scenárista, kreslíř a autor kreslených filmů pro děti Walt DisneyMimo jiné kreslil ilustrace do knih a časopisů, založil zábavní park zvaný Disneyland. Mezi postavičky, které vyšly z jeho dílny, patří Mickey Mouse, mnohými považovaný za Disneyho alter-ego. Další postavičky jsou kačer Donald, pes Pluto. – Zemřel 15. 12. 1966.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

5. prosince 1901 - se narodil jeden z největších fyziků 20. století Werner Heisenberg. Byl spolutvůrcem kvantové mechaniky, objevitelem kvantového principu neurčitosti. – Zemřel 1. 2. 1976.
Rok do kapsy

5. prosince 1941 - se v Banské Bystrici narodil slovenský hudební skladatel a koncertní klavírista Igor Bázlik. Je autorem okolo 1500 hudebních skladeb. Součástí jeho hudebního díla jsou dvě opery, čtyři muzikály, okolo 600 tanečních písní, množství scénické hudby k činohrám, rozhlasovým a televizním hrám, jakož i hudby k filmům. Zkomponoval víceré sborové skladby, upravoval lidové písně a je znám i svými skladbami pro děti.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

5. prosince 1971 - v Praze zemřel český herec, textař, spisovatel a dramatik Jiří GrossmannOd roku 1967 působil v divadle Semafor. V jeho mnohostranné umělecké tvorbě se projevila svérázná komika. Autorsky spolupracoval s M. Šimkem, s nímž vytvořil populární a osobitou dvojici, která výrazným způsobem přispívala k umělecké podobě divadla Semafor na přelomu 60. a 70. let. – Narodil se 20. 7. 1941.
Český biografický slovník XX. století

5.–10. prosinec


6. prosince 1931 - se v Benešově narodil český geolog a paleontolog Ivo Chlupáč. Zabýval se stratigrafií staršího paleozoika, zvláště devonu v oblasti Barrandienu. – Zemřel 7. 11. 2002.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki/


6. prosince 1941 - se v Pečkách narodil český grafik, kreslíř, ilustrátor a karikaturista Vladimír Renčín, autor svérázného humoru. Ilustroval mnoho knih domácích i zahraničních spisovatelů. Je autorem řady televizních večerníčků. – Zemřel 4. 10. 2017.
Český biografický slovník XX. století

6. prosince 1941 - se v Praze narodil český psycholog, filozof, kulturolog, teoretik komiky a mystifikátor Vladimír Borecký. Ve své původní praxi klinického psychologa se věnoval problematice hry a hraček. – Zemřel 6. 2. 2009.
www.slovnikceskeliteratury.cz

6. prosince 1941 - v Kipsdorfu zemřel německý spisovatel a filozof Oskar Ernst Bernhardt píšící pod pseudonymem Abd-ru-shin. Často je omylem uváděný jako zakladatel Hnutí grálu. Podnětem k započetí spisovatelské činnosti se mu stalo cestování. Své dojmy z cest zpracoval v románech, cestopisech a divadelních hrách. – Narodil se 18. 4. 1875.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

Abd-ru-shin:
„Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostati kupředu.”

7. prosince 1801 - se ve Vídni narodil rakouský dramatik Johann Nepomuk Nestroy. Byl autorem více jak 80 divadelních her satiricky reagujících na metternichovský režim a na rozpory doby. – Zemřel 25. 5. 1862.
Slovník spisovatelů německého jazyka

J. N. Nestroy:
„Láska k bližnímu začíná u sebe sama.”
„Trpělivost - zpropadené slovo! - ve slovníku zamilovaných je nenajdeš.”

8. prosince 1861 - se v Paříži narodil francouzský filmový režisér Georges Mélies, průkopník trikového filmu, autor fantaskních snímků. Založil produkční firmu a vytvořil první filmový ateliér na světě. – Zemřel 21. 1. 1938.
Rok do kapsy
https://cs.wikipedia.org/wiki/


8. prosince 1881 - se v Longfordu narodil irský básník, dramatik a prozaik píšící anglicky Padraic Colum. Byl zakládajícím členem Abbey Theatre v Dublinu. Jeho prozaickou tvorbu charakterizuje jasnost a střídmý vypravěčský styl, vesměs tematicky soustředěný kolem lidového prostředí a minulosti. Dětskou literaturu obohatil o četné a oblíbené parafráze především irských pohádek a mýtů. – Zemřel 11. 1. 1972.
Slovník spisovatelů: anglická literatura...

8. prosince 2001 - v Praze zemřel český básník, překladatel a prozaik Lumír Čivrný. Od počátku okupace se účastnil odboje a v letech 1944–45 byl členem ilegálního ÚV KSČ, během pražského povstání členem České národní rady. V letech 1945–47 pracoval v kulturním a propagačním sekretariátu ÚV KSČ a v první polovině 50. let byl náměstkem ministra kultury. Od roku 1955 se věnoval spisovatelské činnosti. – Narodil se 3. 8. 1915.
Slovník českých spisovatelů
http://libri.cz/


9. prosince 1921 - se v Chudobínu narodil český herec, divadelní režisér a pedagog Miloš Hynšt. V opozici k poúnorové socrealistické orientaci českého divadla hledal výrazové postupy jednak v brechtovském epickém divadle, jednak v sovětské i české divadelní avantgardě. – Zemřel 1. 11. 2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/
http://libri.cz/

9. prosince 1931 - se v Praze narodil český filmový a divadelní režisér, scénárista a herec Ladislav Smoljak. Působil také jako publicista a externí recenzent pro časopisy Kultura a Kulturní tvorba a kulturní recenzent časopisu Mladý svět. V roce 1966 založil se svým kamarádem Zdeňkem Svěrákem a Jiřím Šebánkem Divadlo Járy Cimrmana. – Zemřel 6. 6. 2010.
www.csfd.cz

L. Smoljak:
„I když je s humorným textem často perná práce, vždycky když se na tomhle políčku něco urodí, je to pro toho, kdo zasel, velká radost.”

9. prosince 1941 - se v Orlandu (Florida) narodil americký spisovatel a scenárista Allan R. Folsom. Vyrůstal v Bostonu. V roce 1963 pracoval jako kameraman, redaktor, spisovatel a producent v Kalifornii. Psal scénáře k televizním seriálům a filmům, jakým byl například i u nás dobře známý seriál Hart a Hartová. – Zemřel 16. 5. 2014.
www.daemon.cz
https://en.wikipedia.org/wiki/


10. prosince 1891 - se v Moskvě narodil ruský prozaik Jefim Davidovič Zozulja. Základním žánrem jeho tvorby byla satirická povídka, je mistrem satirické zkratky, nadsázky a grotesky. V době Velké vlastenecké války odešel na frontu jako dobrovolník, těžce onemocněl a roku 1941 v nemocnici chorobě podlehl. – Zemřel 3. 11. 1941.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

 

11.–15. prosinec


11. prosince 1801 - se v Detmoldu narodil německý dramatik Christian Dietrich Grabbe. Vedle G. Büchnera byl nejvýznamnějším německým dramatikem v předbřeznové době. – Zemřel 12. 9. 1836.
Slovník spisovatelů německého jazyka

Ch. D. Grabbe:
„Život je nejhorší nemoc. Vyléčit ji může jedině smrt.”
„Sebeláska má za následek sebeuspokojení a to je pro lidského ducha největší nepřízeň osudu.”

11. prosince 1901 - se v Praze narodil český herec Jaroslav Marvan. V jeho realistickém hereckém projevu se úzce snoubilo komediální nadání se smyslem pro působivou charakteristiku. Své různorodé postavy vytvářel s nadhledem a klidem. – Zemřel 21. 5. 1974.
Český biografický slovník XX. století

11. prosince 1901 - se v obci Kimry v Tverské gubernii narodil ruský prozaik a politický činitel Alexandr Fadějev, představitel socialistického realismu. Od roku 1918 se věnoval politické práci, bojoval v partyzánských oddílech a v Rudé armádě. V roce 1926 se stal profesionálním spisovatelem. Zastával významné funkce ve Svazu sovětských spisovatelů. Po Stalinově smrti, pod palbou kritik za spoluodpovědnost na bezpráví v obci spisovatelů, spáchal Alexandr Fadějev sebevraždu. – Zemřel 13. 5. 1956.
Slovník spisovatelů národů SSSR
www.databazeknih.cz


11. prosince 1931 - se v indické Kuchwaldě narodil duchovní učitel, mistr a guru Rajneesh Osho. Jeho náhled na meditaci byl odlišný běžnému západnímu pohledu. Osho důrazně odlišoval meditaci od pouhé koncentrace. Zjednodušeně řečeno je meditace stavem bez rušivých myšlenek. Zavedl aktivní meditační techniky, zaměřené na potřeby západního člověka. V osmdesátých letech působil v USA, jím vytvořená komunita naplňovala znaky sekty. – Zemřel 19. 1. 1990.
http://cs.wikipedia.org

Osho:
„Životní zkušenost je velice trpká. Sladká je jenom v našich představách. Ve skutečnosti je velmi trpká.”
„Politika je jedinou profesí na světě, pro kterou nepotřebujete žádnou kvalifikaci.”

11. prosince 1991 - v Solně zemřel švédský básník, prozaik a literární kritik Artur Lundkvist, přední modernista švédské literatury. Svou bohatou a rozmanitou experimentující tvorbou se snažil zachytit rytmus moderního života, ovládaného stroji, i sblížení s přírodou. – Narodil se 3. 3. 1906.
Slovník severských spisovatelů

A. Lundkvist:
„Láska bez dětí je lepší než děti bez lásky.”

11. prosince 1991 - v Agrigento zemřel italský básník a prozaik Mario Tobino. Svou literární dráhu začínal jako básník. V jeho prozaickém díle, zvláště pak v dílech posledních, sílí snaha o psychologickou analýzu postav. – Narodil se 16. 1. 1910.
Slovník italských spisovatelů

12. prosince 1821 - se v Rouenu narodil francouzský spisovatel Gustave Flaubert. Studoval práva v Paříži, ale pro epileptické záchvaty školu nedokončil. Protože byl finančně zabezpečen, mohl si dovolit pracovat na venkově a každé dílo několikrát přepracovávat. Byl představitelem francouzského naturalismu. – Zemřel 8. 5. 1880.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

G. Flaubert:
„Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali.”
„Hloupost je něco neochvějného. Všechno, co na ni zaútočí, také na ní ztroskotá.”

14. prosince 1931 - se v Hořicích v Podkrkonoší narodil český herec Stanislav Fišer. Již v roce 1947 se objevil v prvním filmu. Postupně se propracoval k rolím dospělých mužů nejrůznějšího charakteru a povolání. Měl široký rejstřík, zvládal jak dramatické tak komediální postavy. V hlavních rolích se objevoval jen výjimečně. Patřil mezi deset nejobsazovanějších dabérů u nás. Jeho hlasem mluvil např. Pierre Brice v roli indiánského náčelníka Vinnetoua.
www.csfd.cz

15. prosince 1861 - se v Ramsgate v hrabství Kent narodil anglický matematik a filosof Alfred North Whitehead. Pod vlivem G. Boolea se zabýval zkoumáním matematických základů logiky. Přírodu chápal dynamicky, pojem substance nahradil dynamickým, organickým a tvořivým pojmem událost. – Zemřel 30. 12. 1947.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

15. prosince 1911 - stanul první člověk na jižním pólu. Vítězem v nepsané soutěži o dobytí pólu se stal Nor Roald Amundsen.
Rok do kapsy

15. prosince 1931 - v Kodani narodil dánský básník, prozaik, dramatik, scenárista a novinář Klaus Rifbjerg, vůdčí postava, nejproduktivnější a nejvšestrannější autor dánské literatury 60.–80. let. – Zemřel 4. 4. 2015.
Slovník severských spisovatelů

 

16.–20. prosinec


16. prosince 1971 - v Praze zemřel český operní zpěvák (bas) Luděk Mandaus. Jeho projev se vyznačoval spontánním herectvím a uměním improvizace. – Narodil se 12. 6. 1898.
Český biografický slovník XX. století

16. prosince 1981 - zemřel irský psycholog a učitel pozitivního myšlení Joseph Murphy, význačný představitel proudu psychologického myšlení, jež vyzvedá úlohu podvědomí v lidské psychice. Podvědomí je podle něj dokonce rozhodující silou, která určuje nejen duševní, ale také tělesný a společenský rozvoj člověka. – Narodil se 20. 5. 1898.
www.databazeknih.cz

J. Murphy:
„Pochvala posiluje sebedůvěru a zahání nedůtklivost a agresivní reakce, které jsou známkami nejistoty a sebepodceňování.”

16. prosince 2001 - zemřel v izraelském městě Bokek německý spisovatel a novinář Stefan Heym, vlastním jménem Helmuth Flieg. V roce 1933 emigroval do ČSR, kde působil jako novinář. Po roce 1938 odešel do USA, v roce 1952 se vrátil do Prahy a poté do NDR. Často psal anglicky, do němčiny svá díla sám překládal. – Narodil se 10. 4. 1913.
Slovník spisovatelů německého jazyka

17. prosince 1901 - se v Plzni narodila česká herečka Marie Rosůlková. V divadle hrála od svých 19 do 91 let. Prošla vývojem od mladých milovnic přes konverzační a veseloherní repertoár k postavám temperamentních starých žen. Spolupracovala s televizí i filmem. – Zemřela 15. 5. 1993.
Český biografický slovník XX. století

17. prosince 1921 - se v přístavním městě Toulon jako dcera kapitána francouzského námořnictva narodila francouzská spisovatelka Simone Changeux. Její nejznámější pseudonym Anne Golon se váže k čtenářsky velmi úspěšnému románovému cyklu ze 17. století o neodolatelně krásné Angelice, který napsala společně se svým partnerem Vsevolodem Sergejevičem Golubinovem.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

17. prosince 1931 - se v Batavii narodila nizozemská prozaička Yvonne Keulsová. Proslula především jako autorka angažovaných a velmi čtivých próz dokumentárního charakteru z prostředí drogově závislé mládeže, ústavu pro choromyslné a tak podobně. Tyto její prózy jsou často zpracovány i pro divadlo, rozhlas či televizi.
Slovník severských spisovatelů

17. prosince 1931 - se v Krakově narodila polská autorka literatury pro děti a mládež a televizní scenáristka Krystyna Boglar. – Zemřela 14. 11. 2019.
Slovník polských spisovatelů
https://pl.wikipedia.org/wiki/

18. prosince 1871 - se v Brně narodil český architekt a teoretik architektury, urbanista, návrhář nábytku a výtvarník architekt Jan Kotěra. Byl ovlivňován na jedné straně wagnerovským modernismem, na druhé straně italsky orientovaným klasicismem. Působil ve spolku výtvarných umělců Mánes a jako redaktor časopisu Volné směry. – Zemřel 17. 4. 1923.
http://cs.wikipedia.org/wiki/

18. prosince 1921 - se v Chustu na Podkarpatské Rusi narodil český básník, novinář a historik Jaromír Hořec, vlastním jménem Halbhuber. Mimo jiné byl autorem textů populárních písní. Po listopadové revoluci byl v roce 1991 jmenován docentem a stal se předsedou Společnosti přátel Podkarpatské Rusi. Byl místopředsedou Masarykova demokratického hnutí, členem Obce spisovatelů a českého centra Mezinárodního PEN klubu. – Zemřel 22. 11. 2009.
Český biografický slovník XX. století

18. prosince 1931 - v Brně zemřel český politik a právník Adolf Stránský. Byl nejvýznamnějším představitelem mladočeské politiky na Moravě v období na přelomu 19. a 20. století, pozdější vůdce moravského křídla Československé národní demokracie. – Narodil se 8. 4. 1855.
http://libri.cz/

18. prosince 1941 - v Brně zemřel český literární historik Josef Hanuš. Zabýval se falzátorskou činností V. Hanky a v roce 1911 vydal kritickou edici Rukopisu královédvorského a zelenohorského. – Narodil se 27. 6. 1862.
Český biografický slovník XX. století

18. prosince 2001 - v Paříži zemřel francouzský šansoniér, hudební skladatel a herec Gilbert Bécaud, vlastním jménem Francois Silly. V průběhu 60. let se definitivně stal jedním z nejuznávanějších francouzských zpěváků. – Narodil se 24. 10. 1927.
Matzner, Poledňák, Wasserberger: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část 2/1

Když zemřel básník
Když zemřel básník
Všichni jeho přátelé
Všichni jeho přátelé
Všichni jeho přátelé plakali

Když zemřel básník
Když zemřel básník
Celý svět
Celý svět
Celý svět plakal
G. Bécaud: Quand Il Est Mort Le Poete

19. prosince 1861 - se v Terstu narodil jeden z nejvýznamnějších italských romanopisců po Vergovi Italo Svevo, vlastním jménem Ettore Schmitz. Jeho dílo značně ovlivnilo současnou italskou literaturu. – Zemřel 13. 9. 1928.
Slovník italských spisovatelů

19. prosince 1911 - se v Ostravě narodil český lékař gynekolog a porodník Alfréd Kotásek. Zabýval se studiem rané a pozdní gestózy. Zasloužil se o rozvoj léčebné preventivní péče o těhotné a rodičky. – Zemřel 17. 9. 1991.
Český biografický slovník XX. století

19. prosince 1921 - se v Praze narodil český herec Bohumil Bezouška. Byl obsazován do epizodních rolí, v nichž se humor pojil s tragickým podtextem. Hrál také ve filmu, televizních inscenacích a seriálech, vystupoval jako estrádní komik a konferenciér. Úzce spolupracoval s rozhlasem. Časopisecky i knižně publikoval fejetony a vzpomínkové črty z divadelního prostředí. – Zemřel 18. 10. 1995.
Český biografický slovník XX. století

19. prosince 1921 - se v Dubňanech narodil český hudební skladatel Ludvík Podéšť. Programově usiloval o vytvoření nového typu masových písní, které spoluvytvářely model socialistického realismu v hudbě 50. let. – Zemřel 27. 2. 1968.
Český biografický slovník XX. století

19. prosince 1951 - se v Praze narodila česká herečka Dana Homolová. Vytvořila desítky hlavních rolí, převážně komediálního charakteru, objevila se také v muzikálech. V poslední době vystupuje často také v zábavných televizních pořadech.
www.csfd.cz

20. prosince 1931 - se v Brně narodil český chemik Milan Marhol. Zabýval se měniči iontů, zejména selektivními.
Český biografický slovník XX. století

20. prosince 1971 - v Praze zemřel český elektrotechnik Jaroslav Kučera. Zabýval se teorií a stavbou elektrických strojů. – Narodil se 22. 5. 1892.
Český biografický slovník XX. století

 

21.–25. prosinec


21. prosince 1921 - se ve Valtínově narodil český zemědělský odborník František Hron. Zabýval se hlavně ochranou rostlin proti plevelům, problémy ekologického zemědělství a základní agrotechnikou. – Zemřel v roce 2006.
Český biografický slovník XX. století

21. prosince 1941 - se v Kolíně narodila česká herečka Libuše Geprtová. Nejen v divadle vytvořila výrazné role. Jednou z těch nezapomenutelných byla její Viktorka v Babičce Antonína Moskalyka. – Zemřela 18. 11. 2005.
www.csfd.cz

22. prosince 1901 - se v Dévabányi narodil slovenský prozaik a lékař Gejza Vámoš. Od roku 1939 žil v emigraci v Číně a Brazílii. Byl autorem próz z lékařského prostředí, zejména humoristických povídek, novel a společenských románů, v nichž vyjádřil vlastní pesimistické životní zkušenosti a vyzýval k obraně humanistických ideálů lidstva. – Zemřel 18. 3. 1956.
http://leccos.com/

22. prosince 1911 - se v Mondoňedo narodil galicijský básník, romanopisec, novinář a esejista Álvaro Cunqueiro. Podstatnou část svého díla napsal ve španělštině. Kromě beletristické tvorby byl autorem několika cestopisů a galicijské kuchařky. – Zemřel 23. 2. 1981.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

23. prosince 2001 - zemřel polský literární historik, překladatel, kritik a esejista Jan Kott. Publikoval také pod pseudonymem Kandyd. V roce 1966 emigroval do USA. Jako vědec se věnoval hlavně polské literatuře období osvícenství, dramatické tvorbě a scénickým adaptacím Shakespearových dramat. – Narodil se 27. 10. 1914.
Slovník polských spisovatelů

24. prosince 1791 - se v Paříži narodil francouzský dramatik Eugéne Scribe. Byl autorem tzv. zápletkové komedie. Napsal téměř 400 komedií a vaudevillů, některé ve spolupráci se E. Legouvéem. – Zemřel 20. 2. 1861.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

E. Scribe:
„Ženy by byly povětšině vyléčeny ze žárlivosti, kdyby se jednou nestranně podívaly na své manžely.”

24. prosince 1881 - se v Moguer (Huelva) narodil španělský básník Juan Ramón Jiménez. První období jeho poezie náleží modernismu, k jehož čelným představitelům ve Španělsku patřil. Hlavním smyslem jeho další tvorby bylo soustavné, velmi promyšlené oprošťování a zjednodušování básnického projevu. – Zemřel 29. 5. 1958.
Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska

J. R. Jiménez:
„V samotě se nenajde víc, než kolik se do ní vneslo.”

24. prosince 1951 - se v Praze narodil český mim a choreograf Antonín Klepáč. V 70. letech vytvořil s M. Horáčkem komickou klaunskou dvojici Cvoci, která v letech 1977–95 působila jako samostatný soubor. V roce 1996 se ujal vedení Divadla rozmanitostí v Mostě.
M. Fikejz: Český film – herci a herečky, 1. Díl: A–K

25. prosince 1921 - v Poltavě zemřel ruský spisovatel a publicista ukrajinského původu Vladimir Galaktionovič Korolenko. Ve své tvorbě se soustředil na menší prozaické útvary. V jeho tvorbě najdeme dobrodružné povídky ze světa sibiřských politických vyhnanců a tuláků, novoromantické lyrické novely s přírodními motivy, kritické črty o ruském hladomoru a ruském antisemitismu i autobiografickou kroniku. – Narodil se 15. (27.) 7. 1853.
Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů

25. prosince 1931 - se v Dolním Poříčí narodil český technik Emanuel Ondráček. Zabýval se tvářením, plasticitou a mezními stavy materiálu a aplikací samočinných počítačů. – Zemřel 5. 12. 2018.
Český biografický slovník XX. století

25. prosince 1931 - se v městě Goes na jihu Nizozemí narodil spisovatel a redaktor Rinus Ferdinandusse. Je autorem řady velmi vtipných a nevšedních detektivních příběhů, úzce spjatých se soudobým nizozemským životem.
R. Ferdinandusse: Té noci měla fialový korzet

 

26.–31. prosinec


26. prosince 1771
- v Paříži zemřel francouzský nájemce půdy, mecenáš encyklopedistů a později filosof Claude Adrien Helvétius. Byl přesvědčen, že jednou se podaří vybudovat vědu o lidském blahu na stejné úrovni, jako byla experimentální fyzika. Jako materialista nikdy nepovolával k řešení vědeckých problémů boha, vždy byl názoru, že k vysvětlení světa stačí Newtonovy zákony. – Narodil se v roce 1715.
Slovník francouzsky píšících spisovatelů

C. A. Helvétius:
„Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět.”
„Cesta k despotizmu je lehká. Lid jen málokdy zpozoruje zlo, které mu chystá upevňující se tyranie.”

26. prosince 1891 - se v New Yorku narodil americký spisovatel, představitel surrealismu Henry MillerVe svých dílech odmítal americký způsob života, snažil se popsat smyslové prožitky. To vedlo k názoru, že jeho díla jsou nemravná, vulgární, urážlivá a kazící výchovu mládeže a proto zhruba do roku 1956 nesměly v USA vycházet (v tomto období vycházela ve Francii). Svým volným přístupem k sexu ovlivnil hnutí hippie. – Zemřel 7. 6. 1980.
Slovník spisovatelů: Spojené státy americké

H. Miller:
„Cena se nevyjadřuje jen v dolarech a centech, ale i potem a krví, nudou, rozbitými domovy, rozdrcenými ideály, nemocemi a šílenstvím.”

26. prosince 1901 - se v Petrohradě narodil ukrajinský novinář, divadelní kritik a spisovatel Volodymyr Vladko. Byl jedním ze zakladatelů ukrajinské science fiction, které se věnoval po celý svůj život. – Zemřel 21. 4. 1974.
Slovník spisovatelů národů SSSR

27. prosince 1571 - se ve Weil der Stadt narodil německý matematik, filozof, astrolog a astronom Johannes KeplerPůsobil v Tübingen, v Grazu a v Praze. Byl zastáncem heliocentrismu, vyvrátil domněnku o kruhových drahách planet. V roce 1630 zkonstruoval astronomický dalekohled nazvaný jeho jménem. – Zemřel 15. 11. 1630.
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Diderot

27. prosince 1901 - se v Schönebergu narodila německá herečka a zpěvačka Marlene Dietrich. Na počátku 20. let minulého století nastoupila na hereckou školu Maxe Reinhardta. Z řadové žačky se brzy stala berlínskou senzací a hrála všude a všechno. Natočila zhruba dvacítku němých snímků v Německu a Rakousku. Počátkem 30. let odešla do Ameriky. – Zemřela 6. 5. 1992.
www.csfd.cz

27. prosince 1921 - se ve Fryčovicích narodil český operní pěvec Lubomír Havlák, představitel hrdinného tenoru, dlouholetý člen opery Národního divadla v Praze. Vynikl zvláště v expresivních a dynamických postavách. – Zemřel 28. 9. 2014.
Český biografický slovník XX. století
https://cs.wikipedia.org/wiki/

28. prosince 1931 - se v Praze narodil český novinář, spisovatel, textař a překladatel z ruštiny Jan Petránek, známý také pod pseudonymy Heretikus, Jan Manuel Zopata. V srpnu 1968 byl účastníkem protiokupačního vysílání Československého rozhlasu v Praze. V 70. a 80. letech byl perzekuován. Zabýval se zahraničně politickou a reportážní publicistikou. – Zemřel 10. 11. 2018.
Český biografický slovník XX. století

28. prosince 1981 - v Praze zemřel český archivář Přemysl Peer. V roce 1949 nastoupil v Teplicích jako správce městského archivu a o pět let později jako okresní archivář. Mnoho let vedl kroniku města Teplic. Významná byla i jeho publikační činnost. – Narodil se 17. 2. 1919.
pak: Teplický archivář, Revue Teplice, roč. 21., č. 2/1989, s. 9

29. prosince 1921 - se v Lodži narodil polský básník, satirik, překladatel a autor knih pro děti a mládež Ludwik Jerzy Kern. Ve své tvorbě si všímá drobných problémů života, jeho tvorba pro děti se vyznačuje zjitřenou fantazií. – Zemřel 29. 10. 2010.
Slovník polských spisovatelů

29. prosince 1981 - v Záhřebu zemřel chorvatský básník, dramatik, prozaik a esejista Miroslav Krleža, nejvýznamnější osobnost chorvatské literatury 20. století. Do literatury vstoupil ovlivněn expresionismem a symbolismem, pozdější díla se přiklánějí k realismu s využitím folkloristické tradice. – Narodil se 7. 7. 1893.
Slovník balkánských spisovatelů

31. prosince 1931 - se ve Velkém Meziříčí narodil český hudební vědec Ivan Poledňák. Byl autorem několika významných knižních publikací a spoluautorem několika hudebních encyklopedií zejména z oblasti populární hudby. Pravidelně přispíval do velkého množství československých a českých hudebních periodik. – Zemřel 5. 10. 2009.
Český biografický slovník XX. století
http://cz.wikipedia.org/wiki/

31. prosince 1931 - se v Belfastu narodil irský inženýr, novinář a spisovatel Bob Shaw. Byl autorem povídek a románů žánru science fiction. – Zemřel 12. 2. 1996.
OLŠA, Jaroslav. Encyklopedie literatury science fiction.
www.legie.info